Gwleidyddiaeth Cymru

Mae gwleidyddiaeth Cymru yn adlewyrchu hanes y wlad a'i chyflwr cymdeithasol, economaidd, ieithyddol a gwleidyddol presennol fel gwlad a dyheadau cenedl y Cymry. Er bod gan Gymru lywodraeth ddatganoledig, nid yw'n wlad sofran, ac mae'n anorfod fod rhai agweddau ar ei gwleidyddiaeth yn gorgyffwrdd â gwleidyddiaeth y DU yn gyffredinol a hefyd â gwleidyddiaeth ehangach yr Undeb Ewropeaidd.

Cymru
Flag of Wales.svg

Mae'r erthygl hon yn rhan o'r gyfres ar:
wleidyddiaeth a llywodraeth
Cymrugweld  sgwrs  golygu

Cynulliad Cenedlaethol CymruGolygu

 
Logo Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff datganoledig sy'n trafod polisïau ac yn cymeradwyo deddfwriaeth yn ymwneud â Chymru, ac yn dyrannu'r arian a rennir iddo gan Lywodraeth y DU. Sefydlwyd y Cynulliad yn 1999 ar ôl cynnal refferendwm ym 1997.

Mae 60 o aelodau yn y Cynulliad (Aelod Cynulliad - AC). Mae 40 o'r aelodau yn cynrychioli etholaeth un aelod, ac mae'r 20 sy'n weddill yn cael eu hethol gan gynrychiolaeth gyfrannol dros y pum etholaeth rhanbarthol yng Nghymru. Mae aelodau yn cael eu hethol am dymor o bedair mlynedd. Cynhaliwyd yr etholiadau diwethaf yn 1999, 2003 a 2007.

Dirprwyir pwerau gweithredol y Cynulliad i Brif Weinidog Cymru. Dirprwya'r Prif Weinidog yn ei dro gyfrifoldeb am gyflawni'r swyddogaethau gweithredol i Weinidogion Llywodraeth Cynulliad Cymru, sy'n ffurfio'r Cabinet. Rheolir gweithgareddau'r Cynulliad gan y Llywydd, sydd ei hun yn Aelod Cynulliad.

Prif gorff ymgynghorol ar gyfer addysg y Cynulliad yw'r Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru.

Cymru yn EwropGolygu

Mae Cymru yn ffurfio etholaeth yn Senedd Ewrop. Hyd 2004 roedd pum Aelod Senedd Ewrop yn cynrychioli'r wlad yno, ond yn y flwyddyn honno cwtogwyd cynrychiolaeth Cymru i bedwar aelod. Mae nifer o bobl yn cwyno am hyn ac yn cymharu sefyllfa Cymru a gwledydd llai fel Slofenia a Malta, sy'n aelodau llawn o'r Undeb Ewropeaidd. Etholir yr ASEau trwy'r method d'Hondt o gynrychiolaeth gyfrannol yn ôl rhestrau plaid. Am yr ASEau, gweler: Cymru (etholaeth Senedd Ewrop).

Rhestr o wleidyddion CymreigGolygu

Rhestr Wicidata:


bod dynolGolygu

# delwedd label disgrifiad dyddiad geni dyddiad marw swydd
1 Leanne Wood 1971-12-13 Arweinydd Plaid Cymru
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
2 Alun Michael 1943-08-22 Prif Weinidog Cymru
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Is-Ysgrifennydd Gwladol dros y Swyddfa Cartref
Arweinydd y Blaid Lafur
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
3 Carwyn Jones 1967-03-21 Prif Weinidog Cymru
Cwnsler Cyffredinol Cymru
Arweinydd y Blaid Lafur
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Minister for Agriculture and Rural Development
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Minister for Environment, Planning and Countryside
y Gweinidog dros Addysg, Diwylliant a'r Gymraeg
4 Gwenda Thomas 1942-01-22 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
5 Alun Cairns 1970-07-30 aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Aelod o 58ain Senedd y Deyrnas Unedig
Parliamentary Under-Secretary of State for Wales
6 David Davies 1970-06-26
1970-06-01
Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Dirprwy Aelod Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop
Aelod o 58ain Senedd y Deyrnas Unedig
Parliamentary Under-Secretary of State for Wales
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
7 Glyn Davies 1944-02-16 Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
8 Rhodri Morgan 1939-09-29 2017-05-17 Prif Weinidog Cymru
Arweinydd y Blaid Lafur
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Yr Ysgrifennydd dros Ddatblygiad Economaidd a Materion Ewropeaidd
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
9 Dafydd Wigley 1943-04-01 aelod o Dŷ'r Arglwyddi
Arweinydd Plaid Cymru
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o 48fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o 47fed Llywodraeth y DU
Aelod o 46ed Llywodraeth y DU
10 Dafydd Elis-Thomas 1946-10-18 Llywydd Senedd Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o 48fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 47fed Llywodraeth y DU
Aelod o 46ed Llywodraeth y DU
Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
11 Ron Davies 1946-08-06 Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Ysgrifennydd Gwladol Cysgodol Cymru
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
12 Eluned Morgan 1967-02-16 Aelod Senedd Ewrop
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
13 Mike German 1945-05-08 Dirprwy Brif Weinidog Cymru
Arweinydd y Rhyddfrydwyr Cymreig
Y Gweinidog dros Datblygiad Economaidd
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
14 Brynle Williams 1949-01-09 2011-04-01 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
15 Mark Reckless 1970-12-06 Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
16 Huw Irranca-Davies 1963-01-22 Shadow Minister (Environment, Food and Rural Affairs)
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant
Aelod o 6ed Senedd Cymru
17 David Jones 1952-03-22 aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o 58ain Senedd y Deyrnas Unedig
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Minister of State for Exiting the European Union
18 Jenny Randerson 1948-05-26 Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
cynghorydd
Minister of Culture
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Dirprwy Brif Weinidog Cymru
19 Neil Hamilton 1949-03-09 Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
20 Ieuan Wyn Jones 1949-05-22 Dirprwy Brif Weinidog Cymru
Minister for Business, Enterprise, Technology and Science
Arweinydd Plaid Cymru
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog dros yr Economi a Chludiant
21 Gwyneth Lewis 1959-11-04 Bardd Cenedlaethol Cymru
22 Mohammad Asghar 1945-09-30 2020-06-16 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
23 Adam Price 1968-09-23 Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Arweinydd Plaid Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
24 Cynog Dafis 1938-04-01 Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
25 Simon Thomas 1963-12-28 Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
26 Alun Ffred Jones 1949-10-29 Minister for Heritage
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
27 Alison Halford 1940-05-08 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
28 Alun Davies 1964-02-12 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ysgrufennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
Aelod o 6ed Senedd Cymru
29 Alun Pugh 1955-06-09 Minister for Culture, Welsh Language and Sport
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
30 Andrew Davies (gwleidydd) 1952-05-05 Minister for Finance and Public Service Delivery
Minister for Social Justice and Public Service Delivery
Chief Whip
Minister for Assembly Business
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Minister for Economic Development and Transport
31 Andrew R. T. Davies 1968 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Arweinydd yr Wrthblaid
32 Angela Burns Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
33 Ann Jones 1953-11-04 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
34 Antoinette Sandbach 1969-02-15 Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
35 Bethan Jenkins 1981-12-09 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
36 Brian Gibbons 1950-08-25 Gweinidog dros Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Y Gweinidog dros yr Economi a Chludiant
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
37 Brian Hancock 1950-08-08 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
38 Byron Davies 1952-09-04 Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
39 Carl Sargeant 1968-07-27 2017-11-07 Chief Whip
Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
Minister for Local Government and Communities
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cabinet Secretary for Communities and Children
40 Catherine Thomas 1963 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
41 Chris Franks 1951-08-02 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
42 Christine Chapman 1956-04-07 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
43 Christine Gwyther 1959 Secretary for Agriculture and the Rural Economy
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
44 Christine Humphreys 1947-05-26 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
45 Darren Millar 1976-07-27 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
46 David Lloyd 1956-12-02 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
47 David Melding 1962-08-28 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
48 Delyth Evans 1958-03-17 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
49 Denise Idris Jones 1950-12-07 2020-07-24 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
50 Edwina Hart 1957-04-26 Minister for Business, Enterprise, Technology and Science
Gweinidog dros Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Minister for Finance
Secretary for Finance
Y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Minister for Social Justice and Regeneration
51 Eleanor Burnham Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
52 Elin Jones 1966-09-01 Llywydd Senedd Cymru
cynghorydd
maer
Minister for Rural Affairs
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
53 Eluned Parrott 1974 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
54 Gareth Jones (gwleidydd) 1939-05-14 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
55 Geraint Davies 1948-12-01 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
56 Gillian Clarke 1937-06-08 Bardd Cenedlaethol Cymru
57 Gwyn Thomas 1936-09-02 2016-04-13 Bardd Cenedlaethol Cymru
58 Kirsty Williams 1971-03-19 Arweinydd y Rhyddfrydwyr Cymreig
Minister for Education and Skills
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cabinet Secretary for Education
Y Gweinidog Addysg
59 Huw Lewis 1964-01-17 Minister for Education and Skills
Minister for Communities and Tackling Poverty
Deputy Minister for Regeneration
Deputy Minister for Children
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
60 Irene James 1952 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
61 Jane Davidson 1957-03-19 Minister for Sustainability and Rural Development
Minister for Environment, Sustainability and Housing
Gweinidog Addysg
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
62 Jane Hutt 1949-12-15 Minister for Education and Skills
Minister for Health & Social Care
Minister for Finance
Minister for Budget and Business Management
Secretary for Health & Social Services
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Leader of the House and Chief Whip
Minister for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
Minister for Business and Budget
Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Minister for Social Justice
63 Janet Davies 1938-05-29 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
64 Janet Finch-Saunders 1950-05-20 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
65 Janet Ryder 1955-06-21 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
66 Janice Gregory 1955-01-10 Chief Whip
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
67 Jeffrey Cuthbert 1948-06-04 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Gwent Police and Crime Commissioner
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
68 Jocelyn Davies 1959-06-18 Deputy Minister for Regeneration
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
69 John Griffiths 1956-12-19 Cwnsler Cyffredinol Cymru
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Minister for Environment & Sustainable Development
Aelod o 6ed Senedd Cymru
70 John Lloyd 1940-12-24 Prif Weithredwr a Chlerc Senedd Cymru
71 John Marek 1940-12-24 Llywydd Senedd Cymru
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
72 Joyce Watson 1955 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
73 Julie James 1957-02-25 Minister for Skills and Science
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Leader of the House and Chief Whip
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Minister for Climate Change
74 Julie Morgan 1944-11-02 Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Deputy Minister for Social Services
75 Karen Sinclair 1952-11-20 Minister for Assembly Business
Chief Whip
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
76 Keith Davies Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
77 Ken Skates 1976-04-02 Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Minister for North Wales
78 Leighton Andrews 1957-08-11
1957
Minister for Education and Skills
Minister for Public Services
Deputy Minister for Regeneration
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Minister for Children, Education and Lifelong Learning
79 Lesley Griffiths 1960 Gweinidog dros Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Minister for North Wales
Trefnydd
Deputy Minister for Science, Innovation and Skills
80 Lindsay Whittle 1953 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
81 Lisa Francis 1960 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
82 Llyr Huws Gruffydd 1970-09-25 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
83 Lynne Neagle 1968-01-18 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing
84 Mark Drakeford 1954-09-19 Gweinidog dros Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cabinet Secretary for Finance and Local Government
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
Prif Weinidog Cymru
Arweinydd y Blaid Lafur
Aelod o 6ed Senedd Cymru
85 Mark Isherwood 1959-01-21 Shadow Minister for Social Justice, Equality and Housing
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
86 Mick Antoniw 1954-09-01 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cwnsler Cyffredinol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
87 Mick Bates 1947-09-24 2022-08-29 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
88 Mike Hedges 1956-07-08 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
89 Nerys Evans 1980 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
90 Nick Bourne 1952-01-01 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
Parliamentary Under-Secretary of State for Wales
Parliamentary Under-Secretary of State for Faith
Parliamentary Under-Secretary of State for Northern Ireland
Parliamentary Under-Secretary of State for Energy and Climate Change
Arweinydd yr Wrthblaid
Leader of the Welsh Conservative Party
91 Nick Ramsay 1975-06-10 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
92 Owen John Thomas 1939 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
93 Paul Davies 1969 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
94 Pauline Jarman 1945-12-15 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
95 Peter Black (gwleidydd Seisnig) 1960-01-30
1960-01-08
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
96 Peter Law 1948-04-01 2006-04-25 Y Gweinidog dros Lywodraeth Lleol ac Adfywio
Secretary for Local Government and Regeneration
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
97 Peter Rogers 1940-01-02 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
98 Phil Williams 1939-01-11 2003-06-10 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
99 Rebecca Evans 1976-08-02 Minister for Social Services & Public Health
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog Tai ac Adfywio
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol
100 Rhodri Glyn Thomas 1953-04-11 Minister for Heritage
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
101 Richard Edwards 1956-08-25 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
102 Rod Richards 1947-03-12 2019-07-13 Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Leader of the Welsh Conservative Party
Parliamentary Under-Secretary of State for Wales
103 Rosemary Butler 1943-01-21 Ysgrifennydd dros Addysg
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
104 Russell George 1974 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
105 Sandy Mewies 1950-02-19 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
106 Sue Essex 1945-08-29 Y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol
Y Gweinidog dros Gludiant a Chynllunio
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
107 Suzy Davies 1963 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
108 Tamsin Dunwoody 1958-09-03 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
109 Theodore Huckle 1962-05-27 Cwnsler Cyffredinol Cymru
Cwnsler Brenhinol
110 Tom Middlehurst 1936-06-25 Ysgrifennydd Addysg a Hyfforddiant (Ol-16)
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
111 Trish Law 1954-03-17 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
112 Val Feld 1947-10-29 2001-07-17 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
113 Valerie Lloyd 1943-11-16 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
114 Vaughan Gething 1974-03-15 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cabinet Secretary for Health, Well-being & Sport
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Minister for Economy
115 Veronica German 1957-02-12 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
116 William Graham 1949-11-18 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
117 William Powell Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
118 Helen Mary Jones 1960-06-29 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
119 Jonathan Morgan 1974-11-12 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
120 Laura Anne Jones 1979-02-02 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
121 Mabon ap Gwynfor 1978-08-06 Aelod o 6ed Senedd Cymru
122 Rhun ap Iorwerth 1972-08-27 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
123 Ifor ap Glyn 1961-07-22 Bardd Cenedlaethol Cymru
124 Lorraine Barrett 1950-03-18 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
125 Jenny Rathbone 1950-02-12 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
126 David Rees 1957-01-17 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
127 Gwyn R Price Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
128 Aled Roberts 1962-05-17 2022-02-13 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
129 Nathan Lee Gill 1973-07-06 Aelod Senedd Ewrop
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
130 Heledd Fychan 1980-09-20 Aelod o 6ed Senedd Cymru
131 Janet Haworth Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
132 Altaf Hussain 1944-07-31 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
133 Siân Gwenllian 1956 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
134 Rhianon Passmore 1972 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
135 Hannah Blythyn 1979-04-17 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Gweinidog yr Amgylchedd
Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Deputy Minister for Social Partnership
136 Lee Waters 1976-02-12 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deputy Minister for Economy and Transport
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Deputy Minister for Climate Change
137 Hefin David 1977-08 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
138 Neil McEvoy 1970 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
139 Vikki Howells Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
140 Michelle Brown 1969-12-30 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
141 Dawn Bowden 1960-02-14 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Chief Whip
Deputy Minister for Arts and Sport
142 Jayne Bryant Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
143 Caroline Jones 1955-04-01 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
144 David Rowlands 1948-04-28 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
145 Gareth Bennett 1968-12-01 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
146 Steffan Lewis 1984-05-30 2019-01-11 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
147 Jeremy Miles 1971-08 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cwnsler Cyffredinol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Minister for Education and Welsh Language
148 Jane Dodds 1963-09-13 Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o 6ed Senedd Cymru
149 Mandy Jones Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
150 Jack Sargeant 1994-04-09 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
151 Thomas Edmund Marsh 1803 1861-01-15 mayor of a place in Wales
152 Delyth Jewell 1987 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
153 Natasha Asghar Aelod o 6ed Senedd Cymru
154 Evan Hugh James mayor of a place in Wales
155 Gareth Davies Aelod o 6ed Senedd Cymru
156 Samuel Kurtz Aelod o 6ed Senedd Cymru
157 Sarah Murphy Aelod o 6ed Senedd Cymru
158 Peter Fox 1961-12-24 Aelod o 6ed Senedd Cymru
159 Elizabeth (Buffy) Williams 1976-11-01 Aelod o 6ed Senedd Cymru
160 James Evans Aelod o 6ed Senedd Cymru
161 Carolyn Thomas 1965 Aelod o 6ed Senedd Cymru
162 Cefin Campbell 1950 Aelod o 6ed Senedd Cymru
163 Sioned Williams Aelod o 6ed Senedd Cymru
164 Rhys ab Owen Aelod o 6ed Senedd Cymru
165 Joel James 1985-03-09 Aelod o 6ed Senedd Cymru
166 Sam Rowlands Aelod o 6ed Senedd Cymru
167 Tom Giffard Aelod o 6ed Senedd Cymru
168 Peredur Owen Griffiths 1978-10 Aelod o 6ed Senedd Cymru
169 Luke Fletcher Aelod o 6ed Senedd Cymru
170 Hanan Issa 1986 Bardd Cenedlaethol Cymru
Diwedd y rhestr a gynhyrchwyd yn otomatig o Wicidata.

Gweler hefydGolygu

  Eginyn erthygl sydd uchod am Gymru. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.