Rhestr cymunedau Cymru

Rhestrir y cymunedau yn ôl sir neu fwrdeistref sirol. Sylwer nad oes gan bob cymuned Gyngor Cymuned; ni cheir cyngor mewn rhai cymunedau sy'n rhan o ddinas neu dref, nac mewn rhai cymunedau gwledig lle mae'r boblogaeth yn rhy fychan i gynnal cyngor.

Cymunedau Cymru Golygu

Abertawe Golygu

Blaenau Gwent Golygu

Bro Morgannwg Golygu

Caerdydd Golygu

Caerffili Golygu

Casnewydd Golygu

Castell-nedd Port Talbot Golygu

Ceredigion Golygu

Conwy Golygu

Gwynedd Golygu

Merthyr Tudful Golygu

Pen-y-Bont ar Ogwr Golygu

Powys Golygu

Rhondda Cynon Taf Golygu

Sir Benfro Golygu

Sir Ddinbych Golygu

Sir Fynwy Golygu

Sir Gaerfyrddin Golygu

Sir y Fflint Golygu

Torfaen Golygu

Wrecsam Golygu

Ynys Môn Golygu

Gweler hefyd Golygu