Rhestr cymunedau Cymru

Rhestrir y cymunedau yn ôl sir neu fwrdeistref sirol. Sylwer nad oes gan bob cymuned Gyngor Cymuned; ni cheir cyngor mewn rhai cymunedau sy'n rhan o ddinas neu dref, nac mewn rhai cymunedau gwledig lle mae'r boblogaeth yn rhy fychan i gynnal cyngor.

Cymunedau Cymru golygu

Abertawe golygu

Blaenau Gwent golygu

Bro Morgannwg golygu

Caerdydd golygu

Caerffili golygu

Casnewydd golygu

Castell-nedd Port Talbot golygu

Ceredigion golygu

Conwy golygu

Gwynedd golygu

Merthyr Tudful golygu

Pen-y-Bont ar Ogwr golygu

Powys golygu

Rhondda Cynon Taf golygu

Sir Benfro golygu

Sir Ddinbych golygu

Sir Fynwy golygu

Sir Gaerfyrddin golygu

Sir y Fflint golygu

Torfaen golygu

Wrecsam golygu

Ynys Môn golygu

Gweler hefyd golygu