Rhestr trefi Cymru

A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y

AGolygu

Aberaeron, Aberdâr, Aberdaugleddau, Aberfan, Abergele, Abergwaun, Aberhonddu, Abermaw, Aberpennar, Abertawe, Aberteifi, Abertyleri, Aberystwyth, Amlwch, Arberth.

BGolygu

Bae Colwyn, Y Bala, Bangor, Bargoed, Y Barri, Bedwas, Benllech, Betws-y-Coed, Bethesda, Biwmares, Blaenafon, Blaenau Ffestiniog, Y Bont-faen, Brynaman, Brynbuga, Brynmawr, Bwcle.

CGolygu

Caerdydd, Caerfyrddin, Caerffili, Caergybi, Caerllion, Caernarfon, Cas-gwent, Casllwchwr, Casnewydd, Castell Newydd Emlyn, Castell-nedd, Cefn Bychan, Cei Connah, Cei Newydd, Cil-y-coed, Clydach, Coed-duon, Conwy, Corwen, Cricieth, Crucywel, Cwmbrân, Cydweli.

DGolygu

Dinbych, Dinbych-y-pysgod, Dolgellau, Y Drenewydd, Y Dyfnant.

FGolygu

Y Fenni.

FfGolygu

Ffestiniog, Y Fflint.

GGolygu

Y Gelli Gandryll, Glanaman, Glyn Ebwy, Glyn-nedd, Gorseinon, Gwauncaegurwen.

HGolygu

Harlech, Hendy-gwyn ar Dâf, Hirwaun, Hwlffordd.

LlGolygu

Llanandras, Llanbedr Pont Steffan, Llanberis, Llandeilo, Llandrindod, Llandudno, Llandysul, Llanelwy, Llanelli, Llanfair-ym-Muallt, Llanfairfechan, Llanfairpwllgwyngyll, Llanfyllin, Llangefni, Llangollen, Llangrannog, Llanidloes, Llanilltud Fawr, Llanrwst, Llanrhidian, Llansawel, Llantrisant, Llanwrtyd, Llanymddyfri.

MGolygu

Machynlleth, Y Maerdy, Maesteg, Merthyr Tudful, Mostyn, Y Mwmbwls.

NGolygu

Niwbwrch.

PGolygu

Penarlâg, Penarth, Pencoed, Penfro, Penmaenmawr, Pen-y-bont ar Ogwr, Y Pîl, Pontardawe, Pontarddulais, Pontycymer, Pontypridd, Pont-y-pŵl, Port Talbot, Y Porth, Porth Tywyn, Porthaethwy, Porthcawl, Porthmadog, Prestatyn, Pwllheli.

QGolygu

Queensferry.

RhGolygu

Rhaeadr Gwy, Rhisga, Rhiwabon, Rhosllannerchrugog, Rhuddlan, Rhuthun, Rhydaman, Y Rhyl, Rhymni.

SGolygu

Sanclêr.

TGolygu

Talgarth, Tonypandy, Y Trallwng, Tredegar, Trefaldwyn, Trefdraeth, Treforys, Trefyclawdd, Trefynwy, Treffynnon, Tregaron, Tregwyr, Treherbert, Treorci, Tyddewi, Tywyn.

WGolygu

Y Waun, Wrecsam, Yr Wyddgrug.

YGolygu

Ystalyfera, Ystradgynlais, Ystrad Mynach.