Rhestr trefi Cymru

A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y

Enwau yn nhrefn yr wyddor, gan anwybyddu cysylltnodau a bylchau rhwng geiriau. Os yw'r enw'n dechrau â'r fannod, caiff honno ei hanwybyddu. Mae dinasoedd yn ymddangos mewn print trwm.

Aberaeron  · Aberafan  · Aber-carn  · Aberdâr  · Aberdaugleddau  · Abergele  · Abergwaun  · Aberhonddu  · Abermaw  · Aberpennar  · Abersychan  · Abertawe  · Aberteifi  · Abertyleri  · Aberystwyth  · Amlwch  · Arberth

Bae Colwyn  · Bagillt  · Bangor  · Y Bala  · Bargod  · Y Barri  · Bedwas  · Benllech  · Betws-y-Coed  · Bethesda  · Biwmares  · Blaenafon  · Blaenau  · Blaenau Ffestiniog  · Y Bont-faen  · Brynbuga  · Bryn-mawr  · Bwcle

Caerdydd  · Caerfyrddin  · Caerffili  · Caergybi  · Caernarfon  · Caerwys  · Cas-gwent  · Casllwchwr  · Casnewydd  · Castell-nedd  · Castellnewydd Emlyn  · Cei Connah  · Ceinewydd  · Cilgerran  · Cil-y-coed  · Clydach  · Coed-duon  · Conwy  · Corwen  · Cricieth  · Crucywel  · Crymlyn  · Cwmbrân  · Cydweli  · Cyffordd Llandudno

Degannwy  · Dinbych  · Dinbych-y-pysgod  · Doc Penfro  · Dolgellau  · Y Drenewydd

Y Fenni

Y Fflint

Y Gelli Gandryll  · Glyn-nedd  · Glynrhedynog  · Gorseinon  · Glynebwy

Harlech  · Hendy-gwyn  · Hen Golwyn  · Hwlffordd

Llanandras  · Llanbedr Pont Steffan  · Llandeilo  · Llandrindod  · Llandudno  · Llandysul  · Llanelwy  · Llanelli  · Llanfairfechan  · Llanfair-ym-Muallt  · Llanfyllin  · Llangefni  · Llangollen  · Llanidloes  · Llanilltud Fawr  · Llanrwst  · Llansawel  · Llantrisant  · Llanwrtyd  · Llanybydder  · Llanymddyfri

Machynlleth  · Maesteg  · Merthyr Tudful

Nefyn  · Neyland  · Niwbwrch

Penarth  · Pen-coed  · Penfro · Penmaenmawr  · Penrhyndeudraeth  · Pen-y-bont ar Ogwr  · Pontardawe  · Pontarddulais  · Pontycymer  · Pontypridd  · Pont-y-pŵl  · Port Talbot  · Y Porth  · Porthaethwy  · Porthcawl  · Porthmadog  · Porth Tywyn  · Prestatyn  · Pwllheli

Queensferry

Rhaeadr Gwy  · Rhisga  · Rhuddlan  · Rhuthun  · Rhydaman  · Y Rhyl  · Rhymni

Saltney  · Sanclêr  · Shotton

Talacharn  · Talgarth  · Tonypandy  · Y Trallwng  · Tredegar  · Trefaldwyn  · Treforys  · Tref-y-clawdd  · Trefynwy  · Treffynnon  · Tregaron  · Tre-gŵyr  · Treharris  · Treorci  · Tyddewi  · Tywyn, Conwy  · Tywyn, Gwynedd

Y Waun  · Wdig  · Wrecsam  · Yr Wyddgrug

Ystradgynlais  · Ystrad Mynach