Math o dermatitis ydy croenlid neu clewri (Saesneg: Eczema), sef yr epidermis yn chwyddo. Mae sawl math o groenlid a cheir un neu ragor o'r symtomau canlynol: croen sych, croen gyda rash coch arno neu'n chwyddo, cosi, cracio neu'n dod yn rhydd. Nid oes gyffur o unrhyw fath a all ei wella yn ôl meddygaeth gonfensiynol, ond gellir lleddfu'r symtomau drwy wahanol gyffuriau megis antihistamin, olew arbennig ayb.

Rhestr Afiechydon
Pigiad
Pwyswch ar dangos i weld y rhestr.
Y blwch hwn: gweld  sgwrs  golygu

Meddygaeth naturiol golygu

Gellir trin croenlid gyda'r llysiau rhinweddol canlynol: Camri, Lafant, Gwenynddail, Saets y waun.

 
Croenlid