Sgwrs Defnyddiwr:Llywelyn2000/Archif 3

Add topic
Active discussions
Drws gwag y bore'n agor:
Gwawria'r meirch, gweryra'r môr...

Rhagymadrodd i ddiweddglo. Gadewch eich sylwadau yma, os gwelwch yn dda:

A little surprise for you!Golygu

Go there... Have a nice week end!

Rei Momo (sgwrs) 00:13, 7 Rhagfyr 2013 (UTC)

Diolch yn fawr! Many thanks: let me know if you need others translated! Llywelyn2000 (sgwrs) 02:21, 7 Rhagfyr 2013 (UTC)

Joe WilsonGolygu

Diolch am y sylwadau parthed Joe Wilson, os caf amser dydd Llun mi af i lyfrgell Bae Colwyn i weld be arall sydd ar gael fel ffynonellau i'w hanes. Os oes gen ti ddiddordeb yn y cyhoeddiad mae modd i unrhyw un sydd yn byw yng Nghymru i gael mynediad rhad at Who's Who (a nifer o ffynonellau sybscripsiwn eraill) trwy fynd at wefan http://www.llgc.org.uk/index.php?id=2&L=1 a chlicio ar y botwm Ymuno a'r Llyfrgell ac yna defnyddio'r manylion aelodaeth i gael mynediad trwy'r gwasanaeth "Athens" AlwynapHuw (sgwrs)

Mae ychydig o syndod i chi!Golygu

Hope this will be a good start to other Wales-based articles in Croatian. It's interesting to know the Wales Coast Path was opened on the day when my city of birth celebrates its day. :) The idea of WCP is marvelous in many aspects! Since you've offered to write reciprocally on the Welsh wiki about Croatia, would you be so kind to translate Pula Arena into Welsh? Many thanks. :) --Conquistador (sgwrs) 16:28, 8 Rhagfyr 2013 (UTC)

Trefn yr wyddorGolygu

Dwi'n sylwi nad ydy'r rhestr rhedynnau yn defnyddio'r wyddor Gymraeg e.e. Mae lloerlys wedi ei roi o dan y lythyren L yn hytrach na LL. Ydy'r wefan yn caniatau i ni wneud hyn? Defnyddiwr: wmffra

Cwestiwn da; dw i wedi ei ofyn yn fama. Llywelyn2000 (sgwrs) 18:09, 14 Rhagfyr 2013 (UTC)

Two little surprise for you!!!Golygu

Number one and number two!!!

See you soon

Rei Momo (sgwrs) 21:10, 9 Rhagfyr 2013 (UTC)

... and number 3!!! Rei Momo (sgwrs) 22:43, 10 Rhagfyr 2013 (UTC)


Gwaith bot, plîs!Golygu

Henffych! Tybed fedri di osod y bot i symud pob dim sydd ar ôl yn Categori:Dinasoedd yr Eidal i'r categori newydd Categori:Dinasoedd a threfi'r Eidal? Dyma'r ffordd hawsaf i gael y "trefi" Eidalaidd i mewn, fel yn achos y rhan fwyaf o'r wicis eraill. Dim brys arbennig ond mae angen ei wneud a basai'n arbed awr o waith. Diolch i ti o flaen llaw. Hwyl, Anatiomaros (sgwrs) 20:33, 11 Rhagfyr 2013 (UTC)

   - Llywelyn2000 (sgwrs) 19:29, 14 Rhagfyr 2013 (UTC)
Diolch yn fawr! Anatiomaros (sgwrs) 20:42, 16 Rhagfyr 2013 (UTC)

Two little surprises for you all!!!Golygu

Dearest Llywelyn2000, Anatiomaros (sgwrs) and Deb (sgwrs): number one and number two, for you, with friendship.

I was not able to charge a pciture, I don't know the reason, because I see in others Wiki, why?

Rei Momo (sgwrs) 21:02, 11 Rhagfyr 2013 (UTC)

Waldemar Esteves da CunhaGolygu

Dearest Llywelyn2000, I just made this page, and I ask please 10 minutes of your time to read and correct all the mistakes. I'm asking also Anatiomaros (sgwrs) and Deb (sgwrs), so the page will be richer!

Thank a lot for your precious help!

Rei Momo (sgwrs) 22:03, 12 Rhagfyr 2013 (UTC)

Afon DduGolygu

Buasai 'bywyd gwyllt' yn well o ran sicrhau nad yw'r Gymraeg a'r Saesneg yn cyfateb yn union - mae posibl siarad Saesneg trwy gyfrwng y Gymraeg yn does. Mae bywydeg a bioleg yn agos iawn i'r Saesneg yn tydynt. Felly, i mi 'bywyd gwyllt' ydy'r gorau, wedyn 'bywydegol', ac yn olaf 'biolegol'.

Wmffra (sgwrs) 09:25, 26 Rhagfyr 2013 (UTC)

Robin - mae dy awgrymiad diweddaraf yn iawn gen i. Wmffra (sgwrs) 09:31, 26 Rhagfyr 2013 (UTC)

SDdGAGolygu

Mae hyn yn waith anhygoel, a dweud y lleia - cannoedd o erthyglau newydd dros nos! Ond mae angen tipyn o waith arnon nhw hefyd. Yn un peth, tybed fedri di gael y bot i symud pob un o'r 900+ tudalen SDdGA sydd yn y categori:Cadwraeth yng Nghymru ac hefyd y 300+ sydd yn y categori:Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru‎ i'r is-gategoriau penodol (e.e. Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ym Mhowys), plîs? Does dim angen nhw yn y prif-gategoriau hynny. Bydd angen sortio allan be di be ynglŷn â lleoliad - gan nodi'r pentref/tref agosaf ayyb - hefyd, ond mae hynny'n dasg anferth gan fod y rhan fwyaf o'r safleoedd hyn yn lleoedd anghyfarwydd hyd yn oed i bobl sy'n byw yn yr ardal. Diolch eto am yr holl waith bendigedig! Anatiomaros (sgwrs) 18:23, 29 Rhagfyr 2013 (UTC)

Diolch. Fel gweli di yn Sgwrs BOT-wm, roedd yn rhaid rhoi un Cat i'r cwbwl; dw i rwan yn eu cyfnewid am cat cywir / lleol. Roedd yn rhaid gwneud hyn, gan nad oedd yr enwau Cymraeg wedi eu lleoli mewn unrhyw ffordd. Parthed: categori:Cadwraeth yng Nghymru - wyt ti am i mi ei ddileu'n llwyr? Dydy hyn ddim yn broblem. Un problem sydd wedi codi ydy rhannu Powys i Faesyfed a Maesyfed; gan nad yw en wedi gwneud hynny. Rho rhyw ddwyawr dair i mi orffen y cam cynta hwn yna rho restr o bethau i Botwm ei wneud! Diolch. Llywelyn2000 (sgwrs) 18:33, 29 Rhagfyr 2013 (UTC)
Croeso! Na, dwi ddim isio i ti ddileu'r categori, dim ond symud y tudalennau newydd sy'n ei lenwi. Dwi'n deall pam cawsont eu rhoi yno rwan, ond ges i sioc pan welais y 900 tudalen yno! Y prif beth parthed y categoriau ydy cael y tudalennau allan o'r "mam-gategoriau" i'r is-gategoriau, fel a nodir uchod. Ond gwna hynny pan fo gen ti amser - dim brys am heno.
Ia, mae cyrff cadwraethol ac archaeoleg yn benderfynol o ddewis rhaniadau gwirion yn lle defnyddio'r siroedd presennol. Duw a ŵyr pam! Os bosibl dylem ni gael categoriau SDdGA i bob un o'r siroedd presennol - y broblem fawr ydy gweithio allan y drefn mewn ardaloedd fel Morgannwg a Gwent. O leia dydyn nhw ddim yn defnyddio'r hen siroedd cyn-1974! Anatiomaros (sgwrs) 18:49, 29 Rhagfyr 2013 (UTC)
Penfro/Trefaldwyn
1. Penfro: Gweler Categori:Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yn Sir Benfro (newydd).
2. Am yr ail, gwell fyddai rhoi'r tudalennau yn y Categori:Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ym Mhowys (gw. Sgwrs Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yn Nhrefaldwyn). Anatiomaros (sgwrs) 20:16, 29 Rhagfyr 2013 (UTC)
O ce, dwi di gorffen lleoleiddio cymaint ag y medraf: rhannu'r Ardaloedd Ymchwil i'n siroedd ni heddiw. Mae na 700 wedi'u lleoleiddio ond mae tua dau gant yn dal i fod yn y pwll mawr "categori:Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru‎", gan nad ydyn nhw wedi lleoleiddio rhain ar en. Bydd rhaid gwneud rhain efo llaw, neu holi Cyfoeth Nat Cym am gronfa ehangach a manylach na dderbyniais ganddyn nhw. Daw gydfag amser! (ON Ble mae'r sgwrs y cyfeiri di am Drefaldwyn?) Diolch a chofion! Llywelyn2000 (sgwrs) 05:23, 30 Rhagfyr 2013 (UTC)

Dario FoGolygu

Hi Llywelyn2000, how are you? HAPPY NEW YEAR!!!

Please, I made this little stub-page, also because the picture of my User page will not be with red-link more!

I ask you 2 minutes of your time to watch if everything is correct. Thanks again for your help!

Rei Momo (sgwrs) 22:47, 3 Ionawr 2014 (UTC)

   - Llywelyn2000 (sgwrs) 06:33, 4 Ionawr 2014 (UTC)


Grazie mille - Thanks a lot! Rei Momo (sgwrs) 14:59, 4 Ionawr 2014 (UTC)

I'm going here!Golygu

Hi, dear Llywelyn2000, how are you? At 23,00 I have the train, and tomorrow morning I'll be in this wonderful village.

I tried also to put on Wikidata Category:Communes of Mayenne but it gave me error, why?

See you next week!!!

Rei Momo (sgwrs) 16:14, 10 Ionawr 2014 (UTC)

Thank you for Méral! Rei Momo (sgwrs) 18:12, 18 Ionawr 2014 (UTC)

A little help for EntrammesGolygu

Hi, Llywelyn2000, how are you?

Thanks for the help, I'm asking, if you can, to put the same data-window, as you put for Laval and Méral. Thank you for the precious help, and have a nice Sunday!

Rei Momo (sgwrs) 16:21, 19 Ionawr 2014 (UTC)

   - Llywelyn2000 (sgwrs) 17:08, 19 Ionawr 2014 (UTC)


Grazie mille - Thanks a lot! Rei Momo (sgwrs) 13:17, 20 Ionawr 2014 (UTC)

Surprise!!!Golygu

For my Wales Wiki friends!

Rei Momo (sgwrs) 14:52, 23 Ionawr 2014 (UTC)

Eugenio MontaleGolygu

After Dario Fo, I made this other page.

I put a link from EN wiki to you understand what I wanted to say. Thank you for your precious help! Rei Momo (sgwrs) 23:50, 23 Ionawr 2014 (UTC)

Grazie mille - Thanks a lot! Rei Momo (sgwrs) 09:05, 24 Ionawr 2014 (UTC)

Giosuè CarducciGolygu

Hi Llywelyn2000, how are you? Here it's too cold, and perhaps tonight we'll have eira, but not sure...

Please, I made this short page, I ask you 3-4 minutes to correct my mistakes. Thank you very much for your help!

Rei Momo (sgwrs) 09:24, 28 Ionawr 2014 (UTC)

Grazie mille - Thanks a lot! Rei Momo (sgwrs) 07:46, 30 Ionawr 2014 (UTC)

Sure!Golygu

Give me 24-48 hours and I'll make the page!

See you soon

Rei Momo (sgwrs) 22:58, 30 Ionawr 2014 (UTC)

Sorry the delay!Golygu

Have a nice Sunday! Rei Momo (sgwrs) 23:58, 1 Chwefror 2014 (UTC)

Yes, but, help me...Golygu

Dearest Llywelyn2000, I translated with Google, and I undertood is starting a project about Shakespeare, also in Italian, and you need my help, right?

But, please, tell me something more...

Thanks a lot and see you soon!

Rei Momo (sgwrs) 21:33, 18 Chwefror 2014 (UTC)

Oh, goood! I asked help to my friend and Admin Jalo. In 1-2 days he will answer us! Rei Momo (sgwrs) 23:16, 18 Chwefror 2014 (UTC)
Hi Llywelyn2000, how are you? Listen, I'm not so technic for the work you asked, forgive me. I'm able, and I like more to open new pages as we already did. Can you forgive me? :-) Rei Momo (sgwrs) 11:27, 21 Chwefror 2014 (UTC)

Protest IaithGolygu

Diolch am y llun gwych o brotestiwr iaith ar dudalen Roderic Bowen wedi crafu arno rwy'n siwr fy mod i'n adnabod y gwyneb ond yn fethu rhoi enw iddo. Unrhyw syniad pwy ydyw? AlwynapHuw (sgwrs) 21:35, 24 Chwefror 2014 (UTC)

Yn ol ffeil y delwedd, daeth o gyfrif Flickr Aled Betts (mab y newyddiadurwr dwi'n credu). Os oes cyfrif Flickrgennyt, gall di holi drwy fan'no. Dwi hefyd wedi rhoi dolen at gofnod diddorol am Adroddiad Bowen ar ytwll.com.--Rhyswynne (sgwrs) 22:08, 24 Chwefror 2014 (UTC)

The sweet Marianna MadiaGolygu

Hi, dearest Llywelyn2000, how are you?

I made this new page about this sweet women. Unfortunately, there isn't picture of her in Commons. I ask some minutes of your time to read and correct all my mistakes (and all Translator mistakes!).

Thank you very much for your help!

Rei Momo (sgwrs) 23:05, 27 Chwefror 2014 (UTC)

Thank you, have a nice Sunday! Rei Momo (sgwrs) 14:56, 2 Mawrth 2014 (UTC)


Helo Llywelyn 2000. Diolch am ychwanegu'r llun o Ifor Rees, ond mae gennyf lun gwell a chliriach mewn lliw. Ond dwi ddim yn siŵr sut mae ei ychwanegu. Dyma'r linc:

Delwedd:Ifor Rees.jpg
Y Parchedig Ifor Rees BD MA

Oes modd i chi wneud hynny drosta i os gwelwch yn dda?

Request for username change : Hosiryuhosi -> RxyGolygu

Hello. Could you please change my username?

 • Current username: Hosiryuhosi
 • Target username: Rxy
 • Reason: I want to change my current username to short username at WMF wikis globally. Note: Global account "Rxy" is my account (confirm). I'm sorry for request to here. I can't find request page. Thanks. --Hosiryuhosi (sgwrs) 17:24, 8 Mawrth 2014 (UTC)

Can you remember how to do this? I seem to recall I had difficulty last time. Deb (sgwrs) 17:26, 8 Mawrth 2014 (UTC)

   - Llywelyn2000 (sgwrs) 17:44, 8 Mawrth 2014 (UTC)


Commons collection of interestGolygu

Hi, my uploads in the last week have included The Black Book of Carmarthen WDL4056.pdf which I have re-compiled to be available at a higher resolution than the pdf that the NLW originally supplied to the World Digital Library. There may be other works of interest in Manuscripts from the World Digital Library or Books from the World Digital Library, so you may want to browse.

... After realizing your version at File:Llyfr Du Caerfyrddin.pdf, I ran a comparison. My re-compression appears to provide a much better quality resolution when viewing pages, making it possible to usefully zoom in on the text. I suspect that when the NLW created their pdf from the original scans, they used default compression settings on their pdf creator, rather than going for maximum resolutions which was my preference. Anyway, good result for the public benefit and shows why our volunteer collaborations can improve the preserved material! :-) -- (sgwrs) 23:46, 13 Mawrth 2014 (UTC)

I've amended the link on Wicidestun (Wikisource) to your high res version; thanks Fae. Llywelyn2000 (sgwrs) 05:02, 14 Mawrth 2014 (UTC)

C:CYF redirect deletionGolygu

Hello, have you thought any more about deleting this unused redirect? This will need to be done to enact the c: interwiki prefix for commons, as seen here. Thanks, Ajraddatz (sgwrs) 21:09, 22 Mawrth 2014 (UTC)

Just deleted it. Seems to me that it was a typo. Many thanks for conferring. Llywelyn2000 (sgwrs) 17:56, 24 Mawrth 2014 (UTC)

Llwybr Arfordir Sir BenfroGolygu

Hi my dear, and have a nice week.

Give me some days, and for the end of this week you'll find in French and Portuguese, ok?

See you soon

Rei Momo (sgwrs) 11:14, 7 Ebrill 2014 (UTC)

Noooo, please, I'm not a genius, I'm only a tanc, ah ah ah :-)!!! Rei Momo (sgwrs) 12:43, 7 Ebrill 2014 (UTC)
Yuhuuuu: just look here, a little surprise for you. I already asked help to our French Wiki Friends to correct my mistakes.
... and the war isn't yet ended! Rei Momo (sgwrs) 22:16, 7 Ebrill 2014 (UTC)
Yuhuuuu: just look here, a little surprise for you... and the war isn't yet ended!
See you soon! Rei Momo (sgwrs) 21:49, 8 Ebrill 2014 (UTC)

Surpise for you in LMO!!!Golygu

Hi, my dear Llywelyn2000, how are you? Here a little new surprise for you in my LMO Language, Lodigian accent. Enjoy!

Rei Momo (sgwrs) 22:12, 10 Ebrill 2014 (UTC)

As you requested, I made Llwybr Arfordir Sir Benfro in PT and FR, and before Sunday I'll make also in LMO! See you soon! Rei Momo (sgwrs) 22:24, 10 Ebrill 2014 (UTC)

A little help here, please.Golygu

Hi, my dear Llywelyn2000, how are you? I ask to watch the line i Put in this page, please, just 3 minutes.

I thank you very much, and Happy Easter!

Rei Momo (sgwrs) 13:59, 18 Ebrill 2014 (UTC)

All done! Llywelyn2000 (sgwrs) 17:07, 18 Ebrill 2014 (UTC)
Grazie tante - Thanks a lot!!! Rei Momo (sgwrs) 18:05, 18 Ebrill 2014 (UTC)

UicipeidGolygu

Hi, Thanks for your contribution to Gaelic Wikipedia, your interest is really appreciated. I wonder however if you would be willing to translate the entirety of the template into Gaelic (or have it translated by a native speaker) before adding it to Uicipeid. Translating the article name and file name is particularly important, as these, in the case of templates, are more problematic to change later. [page] and [one] are examples of the work that we have been putting into to Gaelicise every aspect of the Gaelic Wikipedia experience. (One area where I really been having trouble is finding out how to have translated the "A Wikimedia Project" and "Powered by MediaWiki" logos down at the bottom right hand corner of every page. Can you help with this?) Orthorhombic (sgwrs) 10:11, 19 Ebrill 2014 (UTC)

Another little surprise for you...Golygu

See you soon!!!

Rei Momo (sgwrs) 22:13, 21 Ebrill 2014 (UTC)

LIS wikiGolygu

ciao, siccome ho creato nella mia sandbox un articolo della Lingua dei Segni, ma cercavo un traduttore da italiano a gallese :) --Surdus *VII* 19:12, 30 Ebrill 2014 (UTC)

Just one minute for EntrammesGolygu

Hi, dearest Llywelyn2000, how are you? Here, finally, Spring is arrived, wow!

I ask only one minute, to watch if it's right what I put in this page, because, in future, I'll made the new page of Roman-Gaul Baths of Entrammes.

Thanks a lot for you precious help!

Rei Momo (sgwrs) 21:30, 6 Mai 2014 (UTC)

AbertaweGolygu

There seems to be a problem with this page on Scots Gaelic wikipedia. Diolch.--MacRusgail (sgwrs) 12:46, 7 Mai 2014 (UTC)

Abaty Notre-Dame Port du SalutGolygu

Hi dearest Llywelyn2000, how are you? Here Spring is arrived!

I made this new page of this wonderful Abaty, it's quiet and peaceful. I ask 10 minuts of your time to translate... the Google translator :-) and if you thin right, to add some other category.

Thnak you very much for your precious help!

Rei Momo (sgwrs) 16:22, 8 Mai 2014 (UTC)

Wowowowowow!!! Thnaks a lot, have a nice Spring week-end! Rei Momo (sgwrs) 08:18, 9 Mai 2014 (UTC)

TbGolygu

Helo, Llywelyn2000. Mae neges newydd gynnych yma: Tudalen sgwrs Jim Cartar.
Gallwch dynnu'r hysbysiad hwn ar unrhyw adeg gan dynnu'r nodyn {{Talkback}} neu {{Tb}}.

Jim Cartar (sgwrs) 07:25, 10 Mai 2014 (UTC)

Another talkbackGolygu

Helo, Llywelyn2000. Mae neges newydd gynnych yma: Tudalen sgwrs Jim Cartar.
Gallwch dynnu'r hysbysiad hwn ar unrhyw adeg gan dynnu'r nodyn {{Talkback}} neu {{Tb}}.

Jim Cartar (sgwrs) 06:29, 14 Mai 2014 (UTC)

Yet another talkbackGolygu

Helo, Llywelyn2000. Mae neges newydd gynnych yma: Tudalen sgwrs Jim Cartar.
Gallwch dynnu'r hysbysiad hwn ar unrhyw adeg gan dynnu'r nodyn {{Talkback}} neu {{Tb}}.

Jim Cartar (sgwrs) 14:58, 15 Mai 2014 (UTC)

CwestiwnGolygu

Is this correct? "Rhestr o gantorion Cymreig sydd wedi cymryd rhan mewn Cystadleuaeth Can Eurovision" Deb (sgwrs) 10:18, 17 Mai 2014 (UTC)

Bron yn berffaith! (Nearly perfect!) As it stands you have a "can" as in a can of Coke! Let's put a circumflex on it to keep out the rain! i.e. "cân", which has the effect o stretching out the vowel. Pob hwyl! Llywelyn2000 (sgwrs) 10:27, 17 Mai 2014 (UTC)
Oh yes, I knew that but I was in a rush. Diolch! Deb (sgwrs) 10:28, 17 Mai 2014 (UTC)
Hehe! Llywelyn2000 (sgwrs) 10:43, 17 Mai 2014 (UTC)

Need helpGolygu

Helo Llywelyn, I have a question, Can you tell me how to install scripts in this Wikipedia. On en.Wiki we do it by importing scripts to our common page. But I don't know how to do it here, is there any such page where I can import this script? Thank you. Jim Cartar (sgwrs) 16:12, 17 Mai 2014 (UTC)

"Module" or "Modiwl" eg Modiwl:Fast Semi Automated Archiver.js. Llywelyn2000 (sgwrs) 18:46, 17 Mai 2014 (UTC)
Can you clarify? Please :) Jim Cartar (sgwrs) 09:51, 18 Mai 2014 (UTC)

A little...Golygu

...gift for you. With greetings from the Scottish Gaelic Wikipedia. --Sionnach (sgwrs) 21:45, 24 Mai 2014 (UTC)

Very goodGolygu

I'll give the link to some friends to make new pages of Paths in other Languages! Have a nice Sunday! Rei Momo (sgwrs) 23:17, 24 Mai 2014 (UTC)

Cyfeirio at lyfrauGolygu

Bore da! Dim ond holi re y cyfeiriad at lyfr nes i ychwanegu yn yr erthyhl am Gwpan y Byd 1958 - y côd oedd yn anghywir? Neu'r cyfeiriad oedd yn ddi-angen? Diolch Blogdroed (sgwrs) 08:18, 25 Mai 2014 (UTC)

Ia, roedd yn ddiddorol iawn. Mi fethais ei gael i weithio; roedd fel pe tae'n galw Nodyn, heb eglurhad pa Nodyn. Mi edrychai i fewn iddo pan ga i gyfle - mae'n ddiawch o brysur ar y foment efo'r gystadleuaeth amlieithog Gweledigaeth 20-20 am Gymru. Yn y 24 awr dwaetha mae na dros 90 o erthyglau wedi'u creu - un o'r 20 sialens ydy llunio erthyglau am DBD Abertawe. Ti'n siarad iaith dramor? Na - sticia at cy; da ni'n ddigon prin fel mae hi. Nol at y Nodyn - doedd dim mo'i angen yn yr ystyr nad oedd unrhyw beth y gellid ei herio am yr hyn roeddet wedi'i sgwennu. Dyna pa bryd mae angen cyfeiriadaeth, fel y gwyddost dw i'n siwr. Pob hwyl - ac ymlaen!! Llywelyn2000 (sgwrs) 18:37, 25 Mai 2014 (UTC)

re:espandereGolygu

Cy : 'N annhymerus' yn ceisio eich helpu chi, nid wyf yn siarad Cymraeg da
En : I'll try to help you. I don't speak welsh well.
P.S.: where i can request to change my username here? --Sepp.P (sgwrs) 12:30, 26 Mai 2014 (UTC)

Croeso / welcome! Here is fine. From "Defnyddiwr:Sepp.P" to what name? Llywelyn2000 (sgwrs) 13:08, 26 Mai 2014 (UTC)

Passeio PembrokeshireGolygu

Hi, dearest Llywelyn2000, how are you? I put the little paragraph you asked. Can be enought or it need more?

See you soon

Rei Momo (sgwrs) 07:09, 29 Mai 2014 (UTC)

For it to be in Participants the Challenge - it needs 1000 bytes (around two short paragraphs) - you have nearly 400, so carry on - keep going - don't stop!!! ;-) - Llywelyn2000 (sgwrs) 07:16, 29 Mai 2014 (UTC)

There...Golygu

...is another one for you gd:Pont Grog y Borth, but I'm not quite sure how may points I should add, as it is more than 7,000 bytes long:-) Enjoyed doing it! By the way, my account on WP:en is en:user:Sionnach1 due to complications with finishing SUL. Le dùrachdan--Sionnach (sgwrs) 11:31, 29 Mai 2014 (UTC)

Heddiw yng NghaerdyddGolygu

Sorry I couldn't get there today. Not feeling very well. Deb (sgwrs) 13:11, 31 Mai 2014 (UTC)

I'm in the same boat! I hope it goes well! Llywelyn2000 (sgwrs) 20:02, 31 Mai 2014 (UTC)

What party, pelase? :-)Golygu

Hi, dearest Llywelyn2000, I read your last message in my Portuguese Talk page, but i didn't understand: what kind of party do you mean? I like parties!

Have a nice evening

Rei Momo (sgwrs) 18:43, 1 Mehefin 2014 (UTC)

The one you instigated! Bring the corkscrew! Llywelyn2000 (sgwrs) 19:23, 1 Mehefin 2014 (UTC)

20/20 challengeGolygu

Hi! I left a message re. the challenge on your Irish Wiki page. SeoMac (sgwrs) 02:38, 10 Mehefin 2014 (UTC)

Gwybodlen Cwpan y BydGolygu

Roeddwn i eisoes wedi cyfieithu'r wybodlen twrnament pêl-droed yn fan hyn: Nodyn: Gwybodlen_twrnament_pêl-droed Oes na reswm pam fod o wedi'w newid eto? Blogdroed (sgwrs) 20:19, 13 Mehefin 2014 (UTC)

Wedi gweld dy nodyn - ond am ryw reswm mae'r wybodeln newydd yn llawer mwy (ac yn edrych yn od yn fy marn bach i!) - oes modd eu creu i'r un maint ffont a maint blwch ag ochr en felly? Blogdroed (sgwrs) 20:22, 13 Mehefin 2014 (UTC)
Wedi gwneud! Ac wedi newud y flwyddyn i Yearr - fel bo'r flwyddyn yn dilyn enw'r bencampwriaeth (fel ddylai ddigwydd yn y Gymraeg!) Na'i stopio busnesu rwan! Blogdroed (sgwrs) 20:28, 13 Mehefin 2014 (UTC)
Paid a stopio! Bydd ddewr! Dyna sut mae'r nyth yn cael ei hadeiladu! Ydy, mae'n edrych yn well o ran maint y ffont rwan. Llywelyn2000 (sgwrs) 20:33, 13 Mehefin 2014 (UTC)

Wales 20-20 Challenge German contributionsGolygu

Hello Llywelyn2000, could you please double-check and adjust the table of the 20-20 Challenge for the German articles. As far as I can see there are only the articles on Caswell Bay, Bryn Celli Ddu and Aberaeon missing on the German Wikipedia. I personaly work on the first two articles and the third one is in preparation by an other user to be completed by the end of the challenge. Therefore all other articles mentioned need editing at best but some of them are quite substantial already. I also moved my article on Menai Bridge to the other section of the results as it is dealing with the village of Menai Bridge. (The arcticle on the Suspension Bridge already existed). Thanks --Drgkl (sgwrs) 15:54, 16 Mehefin 2014 (UTC)

Scottish MountainsGolygu

Hi Llywelyn2000, just to let you know, that I created a gd:Teamplaid:Beinn for the Scottish Mountains for the Gaelic Uicipeid, which is almost ready (just waiting for one more word to translate, where I'm not quite sure about the right expression). You can see an example in Beinn Dòbhrain. If you are still interestest in adding the 2,000+ mountains to Uicipeid, just give me an example for translation and I'll start working on it. Is there anything else that needs to be prepared? I'll have some spare time over the weekend, so I could have a close look on things. But if you are busy some place else, we can of course do it later one. Le deagh dhùrachdan (Best wishes) --Sionnach (sgwrs) 08:00, 19 Mehefin 2014 (UTC)
Template is ready and working.--Sionnach (sgwrs) 05:36, 21 Mehefin 2014 (UTC)

Tavo BuratGolygu

Hi, dear Llywelyn2000, how are you? Here it's too hot!

I made this new page about this Italian journalist. He defended for all life the right to speak the unknown languages. Pleas, can you correct my mistakes? You can put tohr news from the English page, I translated from it.

Thank you very much for your precious help!

Rei Momo (sgwrs) 22:55, 20 Mehefin 2014 (UTC)

Thank youuuu, have a nice Sunday! Rei Momo (sgwrs) 16:34, 21 Mehefin 2014 (UTC)

Defnyddiwr:Jim CartarGolygu

Shwmae. I was trying to remove the admin rights from this user (at his request) but don't seem to be able to edit his groups. Any idea what I'm doing wrong? Deb (sgwrs) 20:20, 8 Gorffennaf 2014 (UTC)

Haia Deb. The page you're looking for is: Arbennig:Rheoli galluoedd defnyddwyr. However we need someone from another language wiki to do this: either a steward or Jimbo Cymru himself. I'll leave the choice to you! However maybe we need to discuss whether we should create the post of "Stiward" on cy, rather than having to go elsewhere? Llywelyn2000 (sgwrs) 20:48, 8 Gorffennaf 2014 (UTC)

Ateb Cadwgan ynglyn ag erthygl Mary Lloyd JonesGolygu

Ces i'r gwybodaeth yng nghorff yr erthygl oddi wrth llyfrau amdani ond mae'r gwybodaeth a'r cyfeirnodau wedi mynd ar goll ers i mi ychwanegu'r fersiwn gyntaf - oherwydd gramadeg gwael? Dwi'n trio atodi llun hefyd ond methu cael e ddangos ar hyn o bryd. Byddaf yn ddiolchgar am unrhyw gymorth.

Dw wedi newid y wybodlen; gelli ychwanegu hon ar rai eraill os dymunet. Weithiau ar rai gwybodlenni mae angen [[ hy cromfachau sgawr a'r gair delwedd. Efo hon - mae'n llawer symlach. Pan ga i amser mi wna i fewnforio'r wybodlen artist. Cofia lofnodi efo 4 tiled (~) ar ddiwedd dy sylw. Diolch am holi! Llywelyn2000 (sgwrs) 17:15, 10 Gorffennaf 2014 (UTC)
Diolch am dy gymorth. Wnai drio tacluso'r gwybodaeth. Rwy'n dysgu yn ara' bach. Cadwgan (sgwrs) 23:14, 10 Gorffennaf 2014 (UTC)

Ateb Cadwgan ynglyn ag erthygl Mary Lloyd JonesGolygu

Ces i'r gwybodaeth yng nghorff yr erthygl oddi wrth llyfrau amdani ond mae'r gwybodaeth a'r cyfeirnodau wedi mynd ar goll ers i mi ychwanegu'r fersiwn gyntaf - oherwydd gramadeg gwael? Dwi'n trio atodi llun hefyd ond methu cael e ddangos ar hyn o bryd. Byddaf yn ddiolchgar am unrhyw gymorth.

Dw wedi newid y wybodlen; gelli ychwanegu hon ar rai eraill os dymunet. Weithiau ar rai gwybodlenni mae angen [[ hy cromfachau sgawr a'r gair delwedd. Efo hon - mae'n llawer symlach. Pan ga i amser mi wna i fewnforio'r wybodlen artist. Cofia lofnodi efo 4 tiled (~) ar ddiwedd dy sylw. Diolch am holi! Llywelyn2000 (sgwrs) 17:15, 10 Gorffennaf 2014 (UTC)
Diolch am dy gymorth. Wnai drio tacluso'r gwybodaeth. Rwy'n dysgu yn ara' bach. Cadwgan (sgwrs) 23:14, 10 Gorffennaf 2014 (UTC)

Mae cais gan ffrind o GaliciaGolygu

Byddwn yn hapus iawn os gallech cyfieithu yr erthygl yr awdur Galiseg rhyngwladol, Rosalia de Castro. Esgusodwch fy gramadeg gwael. Mae cyfarchiad. --Breogan2008 (sgwrs) 21:17, 17 Gorffennaf 2014 (UTC)

Ynglyn ag erthygl murlun (o'r tudalen sgwrs)Golygu

Wps, dylwn i wedi dileu'r 'a roddir' fanna; esgeulustod ar fy hanner i! Fyddwn i ddim yn dweud bod fy ngolygiad i'n fwriadol academaidd. Dylid cyfaddawdu rhwng iaith academaidd a llafar, a chredaf i mi wneud hynny? Mae dy neges yn darllen yn fwy fel cerydd na thrafodaeth, ond bid a fo am hynny. Cytunaf â'r penderfyniad.

GPCGolygu

Shwmae ffrind!

Dwi wedi darganfod sut i gyfeirio at air/tudalen pendol o Eiriadur Prifysgol Cymru ar y wefan (fel arfer, pan wyt ti'n chwilio am air ar "http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html", nid yw'r URL yn newid). Os wyt ti'n teipo URL y wefan ac yna ychwanegu "?" ac yna'r gair, mae'n mynd â thi i'r gair penodol ar y wefan: e.e "http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?englyn".

Dwi'n cyhoeddi hyn oherwydd mae'r mwyafrif o'r erthyglau syn cyfeirio i GPC yn cyferio at hafan y wefan yn unig. Pan fydd amser gennai, bydda i'n mynd ati i newid y cyfeiriadau hyn fel eu bod yn cyfeirio at y gair ei hun.

Cofion —Cafodd y sylw hwn heb lofnod ei ychwanegu gan 2.24.96.88 (sgwrscyfraniadau) 14:24, 8 Awst 2014‎

Diolch gyfaill; defnyddiol iawn. Dw i wedi ychwanegu enw'r geiriadur, fel y gweli yma. Llywelyn2000 (sgwrs) 21:55, 8 Awst 2014 (UTC)

Erthyglau SoDdGAGolygu

S'mae Llywelyn? Mae angen dy gymorth i ddatrys ambell ddirgelwch. Gweler Sgwrs:Camlas Trefynwy, Sgwrs:Esgeiriau Gwynion (Foel Rhudd)‎, Sgwrs:Foel Hafod-fynydd‎, Sgwrs:Coed Copi'r Graig‎, a Sgwrs:Coed Maes-yr-uchaf. Diolch! Anatiomaros (sgwrs) 00:54, 9 Awst 2014 (UTC)

Llawer iawn o ddiolch am y negesGolygu

Lyfli cael neges o gefnogaeth. Wrthi ar Andy Warhol a hanes grwp roc Cymreag 1af 'Y Blew' ar hyn o bryd

Gweld dy fod di wedi gwneud 48987 o gyfraniadau!!! Da iawn ti dy holl waith ffantastig dros y Gymraeg Gobeithio bydd cyfle rhwybryd (Gweithdy/sesiwn dysgu?) i gyfarfod ti a'r Wiciwyr eraill. Huw

Gwaith bot, plîsGolygu

Tybed fedri di osod y bot anwyl ar waith i symud pob dydd o'r mis sydd rwan yn llenwi'r Categori:Misoedd i gategorïau'r misoedd unigol (newydd creu'r rhan fwyaf)? Gweler cat:misoedd am y cats newydd: sylwer bod Categori:Mawrth (mis) yn eithriad o ran enw. Does dim brys arbennig ond buasai'n braf cael tipyn o drefn. Mae'n siwr bydd sawl erthygl - gwyliau cyhoeddus ayyb - i'w rhoi yn y categorï newydd hefyd ond fedra i wneud hynny'n weddol hawdd. Diolch. Anatiomaros (sgwrs) 00:52, 16 Awst 2014 (UTC)

Erhyglau Diwrnodau'r FlwyddynGolygu

Hyd y gwelaf, mae cam-dreiglad ym mhob erthygl diwrnodau'r flwyddyn, yn yr un lle. Dywed ym mhob un "erys X diwrnod arall hyd diwedd y flwyddyn"; yn amlwg, dylai ddweud "hyd ddiwedd". Oes modd cywiro'r gwallau hyn heb newid pob erthygl yn unigol?

Cofion —Cafodd y sylw hwn heb lofnod ei ychwanegu gan 2.24.83.223 (sgwrscyfraniadau) 18 Awst 2014 (UTC)

Cytuno. Oes gwrthwynebiad? Llywelyn2000 (sgwrs) 08:30, 23 Awst 2014 (UTC)

Maurizio MalvestitiGolygu

Dearest Llywelyn2000, kroeso, how are you? Did you end Summer holydays?

I've opened this short page, and I aks you, please, to read it and to correct my mistakes. It will take 8-10 minutes, no more!

Thanks a lot for your precious help

Rei Momo (sgwrs) 10:53, 1 Medi 2014 (UTC)

  Cwblhawyd

I hope you are well and had a great summer! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:35, 1 Medi 2014 (UTC)

Thank youuuuu !!! Rei Momo (sgwrs) 20:15, 1 Medi 2014 (UTC)

2 new little stubsGolygu

Hi, my dearest Llywelyn2000, I just made Renata Tebaldi and Pesaro, and I ask you 5 minutes, pelase, to read them and correct my mistakes.

Someone corrected in Anonymus and I don't know how to say thank you to them.

Rei Momo (sgwrs) 11:22, 2 Medi 2014 (UTC)

Lluniau'r Blew / hawlfraintGolygu

Fel wnes i son yn fy ebost i 'cymorth@wicicymru' --->

Gobeithio 'mod i wedi gwneud yr holl fusnes nodi hawlfraint/caniataid lluniau'n gywir?

Cysylltais â'r Llyfrgell Genedlaethol am gopïau a hawl i ddefnyddio lluniau ar ôl cael hyd i ffoto o'r band ar eu gwefan.

Gofynnod y Llyfrgell imi ofyn am ganiatâd defnydd gan y ffotograffydd (Alcwyn Deniol Evans) - roedd o'n barod iawn i'w rhoi. Gallaf anfon ymlaen yr e-byst yn dangos y caniataid Alcwyn D. E. os oes angen

Huw

---


Ie wir yn gymhleth iawn. Doeddwn i ddim yn gallu gweld opsiwn ar gyfer defnydd ffoto rhywun arall ond wedi cael eu caniatâd.

Dyma gopïau o'r e-byst.

Rhowch wybod os oes angen rhagor o fanylion mewn unrhyw ffordd

Da iawn ti a'r Wiciwyr eraill am yr holl waith ffantastig!

Huw

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -


Ebost Alcwyn Deiniol Evans

Annwyl Huw, 'R wy'n hapus ichi ddefnyddio'r llun a dynnais o'r Blew, ond fy mod yn cael y gydnabyddiaith mai fi yw perchennog yr hawlfraint. Byddem hefyd yn falch o wybod pwrpas y defnydd ohono. Yr eiddoch yn gywir, Alcwyn Deiniol.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -


Dyma neges y Llyfrgell - wnes i brynu UN ffoto ganddynt (Y Blew wrth bont Dolgellau) ond roedd rhaid imi gysylltu a Alcwyn Deinol am yr hawl i'w ddefnyddio. Anfonodd Alwcyn Deiniol lun arall ata (llun y band yn edrych fyny) heb imi orfod fynd twry'r Llyfrgell Cenedlaethol i brynu copi.

Annwyl Mr Huw Jones,

Diolch am eich e-bost, ac am ddarparu copi o’r caniatâd a dderbyniwyd wrth Alcwyn Deiniol, ynglŷn ag atgynhyrchu delwedd o’r ‘Blew’ ar wefan Wicipedia Cymraeg.

Gellir darparu sgan cydraniad isel o’r ddelwedd drwy e-bost am gyfanswm o £5.04, a gweler ynghlwm gopi o’n ffurflen ‘Talu â Cherdyn Credyd’ ichi i’w chwblhau.

Gweler ynghlwm hefyd y ffurflen ‘Cais am Gopïau’ a’r Drwydded i chi i’w cwblhau, arwyddo a’u dychwelyd. Daw’r ffi am ddefnyddio’r ddelwedd unwaith y byddwn wedi derbyn ac asesu eich cais.

Gallwch ddychwelyd y ffurflenni; ynghyd â’r taliad, drwy’r post, ffacs (01970 632551), neu i fy nghyfeiriad e-bost gwaith; rda@llgc.org.uk.

Hefyd, a oes modd i chi ddarparu eich cyfeiriad post llawn; fel y gallwn wedyn gwblhau’r gwaith papur angenrheidiol.

Disgwyliaf ymlaen i glywed wrthoch.


Yn gywir,

Rhianydd Davies

Arolygydd Ymholiadau a Chynorthwy-ydd Digido i Fusnes Enquiries Supervisor and Digitisation for Business Assistant Llyfrgell Genedlaethol Cymru / National Library of Wales Gwasanaeth Ymholiadau: http://www.llgc.org.uk/holi Enquiries Service: http://www.llgc.org.uk/enquire Ffôn/Tel: +44 (0)1970 632933 Ffacs/Fax: +44 (0)1970 632551

Haia. Mae'r wybodaeth gest ti gan y Llyfrgell Genedlaethoil yn llygad ei le; does dim preifat yn yr ohebiaeth. Ond bydd angen pen yr ebost efo'r cynnwys a gall hyn fod yn wybodaeth preifat. Dyna pam dwi'n awgrymu dy fod yn ei ddanfon at un o'r Gweinyddwyr (ebost wici). Gelli ffindio hwn ar yr ochr chwith. Croeso i ti ddanfon at un ohonom, wneith ei roi ar dudalen allan o olwg y cyhoedd. Llywelyn2000 (sgwrs) 20:10, 3 Medi 2014 (UTC)

Uwchlwytho ffeiliau, Dewin Uwchlwytho?Golygu

Hello! Sorry for writing in English. As you're an administrator here, please check the message I left on MediaWiki talk:Licenses and the village pump. Thanks, Nemo 19:22, 18 Medi 2014 (UTC)

Monuments of Spain ChallengeGolygu

Croeso! Hello and welcome to our friendly contest. We wish you good luck and lots of fun! B25es (sgwrs) 15:23, 1 Hydref 2014 (UTC)

Hi again! I think we still have room for some more articles in Welsh. And thank you for the ones you already did! B25es (sgwrs) 08:19, 19 Hydref 2014 (UTC)

Giuseppe MazziniGolygu

Dearest Llywelyn2000, just to thank you for the translation-picture of this page! See you soon! Rei Momo (sgwrs) 20:04, 7 Hydref 2014 (UTC)

A little help for Claudio MonteverdiGolygu

Croeso, dearest Llywelyn2000, how are you?

I put some news in this page, and I ask a little help for the translation of the news I put.

Tomorrow I'll put a picture.

Thanks a lot for your precious help.

Rei Momo (sgwrs) 06:43, 9 Hydref 2014 (UTC)

Thanks a loto for your precious help! I added a new picture in this page, but I think it's all right, because I copied form Giuseppe Mazzini. Rei Momo (sgwrs) 15:07, 12 Hydref 2014 (UTC)

Second picture in Maurizio MalvestitiGolygu

Dearest Llywelyn2000, how are you? I've put a second picture free license in this page. I ask you a minute only (yes, only a minute!!!) to read the explanation of the picture, if I wrote correct. Thanks a lot for your co-operation and have a nice day!

Rei Momo (sgwrs) 08:50, 17 Hydref 2014 (UTC)

   - Llywelyn2000 (sgwrs) 10:00, 17 Hydref 2014 (UTC)
Diolch!!! Rei Momo (sgwrs) 14:39, 17 Hydref 2014 (UTC)

Is-EtholiadGolygu

I copied it from Is-etholiad Ynys Môn, 2013 - don't understand where I've gone wrong. Deb (sgwrs) 20:00, 17 Hydref 2014 (UTC)

That's exactly what I did and I'm still baffled as to why it didn't work. Deb (sgwrs) 14:32, 19 Hydref 2014 (UTC)
The first time I copied it from Ynys Môn and the second time I copied it from Clacton using your template. Deb (sgwrs) 14:39, 19 Hydref 2014 (UTC)

Funny and historical picture Il Marchese del GrilloGolygu

Dearest Llywelyn2000, how are you?

I opened now the page about this comic-historical film. The story talks about Onofrio del Grillo a Roman Marquis of XIX that was a funny troubles and jokes maker: against his family, against his friends and also against pab!

Please, I ask some minutes of your time to read the page and correct my mistake.

If you want to have a similing week end, watch this film. Thanks a lot and see you soon!

Rei Momo (sgwrs) 11:06, 24 Hydref 2014 (UTC)

  Cwblhawyd
Maybe tonight, with gwin coch! Llywelyn2000 (sgwrs) 00:51, 25 Hydref 2014 (UTC)
Grazie mille, buon fine settimana! Rei Momo (sgwrs) 20:53, 25 Hydref 2014 (UTC)

Just a picture on Maurizio MalvestitiGolygu

My dearest Llywelyn2000, how are you?

I ask you, please, a minute only to translate the new picture I put on this page. Sure, a minute only! Thanks a lot for your precious help!

Rei Momo (sgwrs) 22:51, 2 Tachwedd 2014 (UTC)

  Cwblhawyd
Dim problemo, Mr Romo! Keep 'em cumming! Llywelyn2000 (sgwrs) 22:13, 3 Tachwedd 2014 (UTC)

en:Do not buy Russian goods!Golygu

Hello! Could you translate an article about boycott of Russian goods in Ukraine for the Welsh Wikipedia? Thanks for the help. --Trydence (sgwrs) 11:55, 4 Tachwedd 2014 (UTC)

anrheg awdurdodGolygu

Bywgraffiadur Cenedlaethol Geiriadur Rhydychen

(see, eg, Richard Burton) Andrew Gray (sgwrs) 20:33, 7 Tachwedd 2014 (UTC)

CatalwniaGolygu

Ceisiais gychwyn erthygl ar y Refferendwm sydd i ddod yng Nghatalwnia, gan ei gosod ar yr un patrwm a'r honno a wnest ar Refferendwm yr Alban. Methais addasu'r Wybodlen, fodd bynnag, a gwerthfawrogwn dy gymorth - os y cei amser! Diolch am dy gymorth! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 23:37, 8 Tachwedd 2014 (UTC)

Please, another picture here!Golygu

Dearest Llywelyn2000, how are you? Here it rains a lot, and Afon Po makes us afraid, but it seems no big troubles.

Please, I ask you 2 minutes to translate the new picture I put in this page, it will take you 2 minutes only! Thanks a lot for your precious help!

Rei Momo (sgwrs) 15:25, 14 Tachwedd 2014 (UTC)

  Cwblhawyd

Would you like to add images here too? The tables at the bottom could do with a bit of work! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:59, 17 Tachwedd 2014 (UTC)
Grazie mille, I'll look the link now! Rei Momo (sgwrs) 20:55, 17 Tachwedd 2014 (UTC)
  Cwblhawyd

See here, may be in 1-2 days I'll charge only another more!!! See you soon! Rei Momo (sgwrs) 21:05, 17 Tachwedd 2014 (UTC)

Diolch yn fawrGolygu

Thanks a lot for your participation! B25es (sgwrs) 18:39, 17 Tachwedd 2014 (UTC)

Parthed Richard Grosvenor, Barwn 1af StalbridgeGolygu

ti a Debs yn awgrymu bod "cael cweryl" yn well na "syrthio allan / mas". Rwyf wedi syrthio allan efo nifer o wleidyddion / mudiau wleidyddol heb cael "cweryl". Gall ?anghydfod, ?anghytundeb plesio pawb? —Cafodd y sylw hwn heb lofnod ei ychwanegu gan ‎AlwynapHuw (sgwrscyfraniadau) 05:39, 2 Rhagfyr 2014 (UTC)

Bore da! Yr idiom Saesneg sy'n groes i'r graen, i mi. Fedrea i ddim meddwl am un union yr un fath sy'n gynhenid i'r Gymraeg. Mae 'syrthio allan' yn digwydd oherwydd ac o ganlyniad i ffrae neu gweryl, fel rheol. Ydy hynny ddim yn wir yma? Neu beth am: 'Fodd bynnag, anghytunodd gyda Gladstone'? Llywelyn2000 (sgwrs) 05:54, 2 Rhagfyr 2014 (UTC)
Siawns bod syrthio mas yn idiom Gymraeg yn y dyddiau hyn gan ein bod wedi gwneud rhy ychydig yn rhy hwyr i amddiffyn idiomau Cymraeg yn ôl yn y dydd. Mae'r geiriad cyfredol yn adrodd yr hanes yn gwbl ddealladwy, gwaeth gadel i gŵn sy'n cysgu cael gorwedd! Ond i fod yn siriws rwy'n clywed / gweld gymaint o idiomau Saesneg yn cael eu cyfieithu o'r fain yn feunyddiol rwy'n cael anhawster gwahaniaethu rhyngddynt a rhai Cymraeg go iawn bellach. Oes 'na lyfr ar idiomau "traddodiadol" Cymraeg ar gael?(sgwrs) 06:56, 7 Rhagfyr 2014 (UTC)


Effaith Radio Cymru ac S4C yn ein cyflyru i dderbyn idiomau wedi'u cyfieithu o'r Saesneg! Mae na sawl llyfr, dyma un: Dweud eich Dweud (cyfrol) neu mae gennym restr yn fama. Prynna fo a mi wneith Wikimedia UK dalu - neu unrhyw lyfr cyfeiriol wyt ei angen ar gyfer y gwaith gwych rwyt ti'n ei wneud ar Wici. Danfona gais ar fy ebost wici a mi wna i ei gefnogi a'i ddanfon i Lunden. Ô.N. Mae d'erthygl Necropolis Giza yn wych iawn - doedwn i ddim wedi clywed diawch o ddim am y lle. Rhad arna i! Llywelyn2000 (sgwrs)
Un o'r rhestr Wicipedia:Rhestr erthyglau sy'n angenrheidiol ym mhob iaith! Cyfaddawd rhwng y Saesneg a'r Saesneg syml, un arall hoffwn gyfrannu tuag ato ydy gwahaniaethu rhwng Wedding a Marriage. Fy nghynnig i fyddid Wedding = Seremoni Priodas a Marriage = Priodas ond yn anffodus mae'r erthygl Cymraeg ar Briodas yn dechrau efo'r geiriau "Seremoni i uno dau berson ydy priodas"! AlwynapHuw (sgwrs) 07:04, 7 Rhagfyr 2014 (UTC)
Bydd yn ddewr! Newidia fo! A chofia ddanfon cais am y llyfrau cyfeiriol, os wyt yn dymuno hynny. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:11, 7 Rhagfyr 2014 (UTC)

Angharad TomosGolygu

Helo Llywelyn2000! Dw i'n ceisio rhoi dy lun Angharad Tomos ar yr erthygl Saesneg amdani hi. Dw i ddim eisiau creu copi diangen o'r delwedd. Oes modd rhoi rhyw fath o ddolen i dy lun gwreiddiol? Diolch! --Oergell (sgwrs) 02:13, 10 Rhagfyr 2014 (UTC)

@Oergell - henffych! Mae wedi'i uwchlwytho i Wicipedia Cymraeg yn hytrach na Chomin. Mae croeso i ti ei safio ar dy gyfrifiadur ac yna'i huwchlwytho i Comin ar yr un drwydded. Llywelyn2000 (sgwrs) 05:36, 10 Rhagfyr 2014 (UTC)
Gwnaethpwyd! Diolch yn fawr. --Oergell (sgwrs) 19:53, 13 Rhagfyr 2014 (UTC)

Erthyglau am ASauGolygu

Yr wyf, bellach, yn tynnu i derfyn fy mhrosiect bach o restru holl ASau etholaethau Cymru a chofnodi pob canlyniad etholiad ers 1832 o fewn tudalenau am yr etholaethau (amcanaf fod angen creu 3, rhoi'r holl wybodaeth i mewn i 3 arall ac ychwanegu gwybodaeth amgen i 6 - bydd angen tacluso llawer mwy). Mae'r rhestrau wedi creu miloedd o ddolenni coch! Wrth imi dynnu un prosiect i ben fy mwriad yw creu prosiect newydd o gael gwared â thalp mawr o'r coch trwy sgwennu pwt am bob un AS. Ond yr wyf angen dy gyngor cyn bwrw ati.

Echdoe mi ychwanegais fanylion am dri o ASau Dosbarth Abertawe (etholaeth Seneddol) trwy ddefnyddio templed i Wicipideiddo gwybodaeth oedd yn hawdd ei chaffael (Wici En, Bywgraffiadur, erthyglau coffa Papurau Cymru ar-lein). Y fantais o hyn i mi yw ei fod yn hawdd ei wneud (llai na hanner awr y gwrthrych), y fantais i Wicipidia yw ei fod yn dad-gochio, yn rhoi gwybodaeth sylfaenol ac yn cynyddu rhif yr erthyglau yn fwy sydyn na allwn greu erthyglau fel arall.

Yr anfantais i Wicipidia yw bod yr erthyglau yn undonog ac yn gadael ambell un sy'n haeddu erthygl mwy swmpus yn brin o'i fraint. Yr anfantais imi yw ei bod yn gadael imi deimlo fy mod wedi gwneud llai na'm gallu wrth greu erthyglau.

Be fai'n well gan Wicipidia o ran fy adduned blwyddyn newydd; creu mil o erthyglau elfennol a diflas neu greu 200 o erthyglau mwy sylweddol?AlwynapHuw (sgwrs) 04:30, 20 Rhagfyr 2014 (UTC)

Y ddau! A dyna fi isio jam y ddwy ochor! Fy marn i ydy hyn, cofia, ond y nifer o erthyglau ar Wicipedia sy'n rheoli sawl project mae Gwgl yn eu cyfieithu i'r Gymraeg - fel y dywedwyd wrth Leighton Andrews yn ddiweddar. Ac mae gwirioneddol angen Gwgl docs ayb arnom. Mae braslyn hefyd yn digoni llawer o'n darllenwyr, canran fechan wneith ddarllen erthygl gyfan os yw'n rhy hir. Ond mae eu safon, hefyd yn holl bwysig, er mwyn dennu ysgolion a cholegau, a nhw sy'n troi aton gan fwyaf (80% o'n darllenwyr rhwng 16 a 23 oed). Beth am wneud y lled yn gyntaf ac wedyn y dyfnder, os cei amser? Mae dy gyfraniad yn wyrthiol, a chaiff ei werthfawrogi. O na bai 48 awr mewn diwrnod! Ond chwedl Waldo, rhoed amser i ni'n was... Ymlaen a ni! Llywelyn2000 (sgwrs) 05:25, 20 Rhagfyr 2014 (UTC)
"nifer o erthyglau ar Wicipedia sy'n rheoli sawl project mae Gwgl yn eu cyfieithu i'r Gymraeg". Rwy'n ansicr os ydwyf am weld Gwgl yn cyfieithu erthyglau i'r Gymraeg gan fod cyfieithiadau Gwgl yn gac. - Ond os yw rhif yr erthyglau yn gallu bod yn fwy dylanwadol na "gwerth" yr erthyglau hawdd byddid cael gwared â 10 mil o lincs coch mewn brawddeg Roedd Enw Cyfenw yn AS [.[llan bethma (etholaeth seneddol)].] rhwng [.[blwyddyn a blwyddyn].]. ..Ond byddid yn ffordd haws i ddarbwyllo pobl mae ffug yw presenoldeb y Gymraeg ar y we; bod y Gymraeg ar y we er mwyn y Gymraeg yn hytrach nac at iws gwlad. Os nad oes MWY o wybodaeth, am bynciau Cymreig, ar Wicipedia na sydd ar Wikepedia does dim pwynt i fodolaeth y safle Gymraeg! Sori trafodaeth Maes E / Blog / Twitter, Llythyr i'r Post neu'r Mail nid sgwrs efo gweinyddwr :-( AlwynapHuw (sgwrs) 06:26, 21 Rhagfyr 2014 (UTC)
Wnes i ddim esbonio'n ddigon clir. Mae'r gair 'prosiect' uchod yn cyfeirio at brosiectau Gwgl, nid wici. Dw i'n rhoi un enghraifft o brosiectau Gwgl - Google.docs, ond mae llawer mwy ble mae gwirioneddol angen arwynb Cymraeg: Cloud, Google +, a'u stwff ar gyfer Android, Chrome ayb. O ran gweddill dy sylwadau, dw i'n cytuno. Mae'n rhaid i'r erthyglau ar wici fod o ddefnydd, wrth gwrs, a cheisiwn ogwydd Gymreig iddyn nhw - mae eithriadau prin megis erthyglau ar bynciau megis Baner Macau neu XO-1b, ond mae lle i'r bydysawd i gyd ar yr hen wici. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:42, 21 Rhagfyr 2014 (UTC)

Pobl Dolgellau - Idris GawrGolygu

Diolch am y sylw wrth olygu Dolgellau 11:52, 26 Rhagfyr 2014. Yr wyf wedi gosod Idris ap Gwyddno fel hogyn o Ddolgellau yn lle Idris Gawr, ac wedi tynnu y rhan fwyaf o fy sylwadau am Idris ap Gwyddno allan o erthygl Idris Gawr gan greu erthygl ar wahân i Idris ap Gwyddno. Ydy hyn yn ateb boddhaol i'r dryswch? AlwynapHuw (sgwrs) 04:46, 27 Rhagfyr 2014 (UTC)

Llawer gwell, dw i'n meddwl. Llywelyn2000 (sgwrs) 13:25, 27 Rhagfyr 2014 (UTC)

FIFAGolygu

Dwi'n gwybod mai Pwll Tywod ydi'r Rhestr o bob côd FIFA hyd yma, ond gan bo fi yng nghanol creu'r rhain hefyd dyma fwrw ati i geisio uno'r ddau "brosiect" ... ond dyna ddechrau'r trafferthion! Dwi wedi sylwi erbyn mai { { fb ENW } } ydi'r hyn 'dwi di bod yn greu ers misoedd ond mai { { fb|ENW } } sydd gen ti yn dy restr di. Iawn ... dim problem, dma fwrw ati i lenwi bylchau fy rhestrau gyda dy gôds di ... ond dyw'r linc ddim yn gweithio - mae dy lincs yn gyrru'r darllenwr at dudalen sydd wedi ei chamenwi! Help!! Blogdroed (sgwrs) 17:44, 27 Rhagfyr 2014 (UTC)

Haia. Gwaith da! Ai'r 'dudalen sydd wedi ei chamenwi' yw: trefn y geiriau ee 'Gweriniaeth Dominica Tîm pêl-droed cenedlaethol'? Os felly, yna mae'r ateb yn y Nodyn perthnasol; mi gymrith chydig i weithio fo allan! Newydd ddanfon Rhestr o godau FIFA i'r prif barth, os ydy o ryw help. Rhaid mynd rwan at y teulu, chwaneg fory! Llywelyn2000 (sgwrs) 18:21, 27 Rhagfyr 2014 (UTC)
Cofia hefyd y medra i ddeefnyddio BOT-Twm Crys (AWB) i gyfeirio o'r naill i'r llall os wyt angen ee o fb|ENW i fb enw. Ior wish is mai comand! Amser yn drech heno ysywaeth! Llywelyn2000 (sgwrs) 19:10, 27 Rhagfyr 2014 (UTC)
Wedi bod yn dy ddilyn di o gwmpas yn newid ambell i beth yn y gwybodlenau pêl-droed!! Os alle ti ddefnyddio Nodyn:Fb ENW ac Nodyn:Fb-r ENW mae y rhan fwyaf ohonnynt wedi eu gwneud - a gad i mi wybod am unrhyw un sydd angen ei ychwanegu! Blogdroed (sgwrs) 18:10, 28 Rhagfyr 2014 (UTC)
(nid mod i'n stalker na'm byd, de! Blogdroed (sgwrs) 18:16, 28 Rhagfyr 2014 (UTC))

Yr neu yrGolygu

Dwi'n gweld dy fod wedi newid Nodyn UEFA i roi Yr Alban ac Yr Almaen yn hytrach na yr Alban ac yr Almaen ayyb - dyma sut fyddwn i wedi ei wneud yn wreiddiol ond dwi'n sylwi fod Ham wedi newid sawl un o'r timau pêl-droed cenedlaethol i fod efo y fach e.e. yr Ariannin - dwi wedi gofyn am eglurhad o'r rhesymaeg a'r cynsail ond heb gael ateb. Oes modd cael gwybod beth ddylwn ddefnyddio plis? Blogdroed (sgwrs) 16:38, 28 Rhagfyr 2014 (UTC)

Haia. Dw i wedi gadael nodyn bach ar dudalen HAM. Diolch. Llywelyn2000 (sgwrs) 17:44, 28 Rhagfyr 2014 (UTC)
Diolch! Unwaith cawn ateb pendant alla'i nbewid yr holl dudalenau a Nodiadau cyfeirio Blogdroed (sgwrs) 18:17, 28 Rhagfyr 2014 (UTC)
Mi wna i hynny efo Botwm Crys! Llywelyn2000 (sgwrs) 21:51, 28 Rhagfyr 2014 (UTC)
Ymddiheuriadau am beidio wylio'r tudalennau a newidiais i! Cawn barhau â'r sgwrs ar Sgwrs:Tîm_pêl-droed_cenedlaethol_yr_Ariannin. Ham (sgwrs) 15:01, 29 Rhagfyr 2014 (UTC)

Happy New Year !!!Golygu

Dearest Llywelyn2000, how are you? Too much cold?

I opened this page and I ask some minute (really 4 minutes!) to read and correct it. But I came here also to say you my best wishes of Happy New Year: health, love and money!!!

Thank you very much and see you soon!

Rei Momo (sgwrs) 22:23, 30 Rhagfyr 2014 (UTC)

Angen dy ddewiniaethGolygu

Tybed fedri di gael cipolwg ar Nodyn:Dinas? Mae rhywbeth o'i le: gw. Šibenik er enghraifft. Anatiomaros (sgwrs) 00:01, 31 Rhagfyr 2014 (UTC)

Bore da! Mae'r map yn anghenrheidiol yn hwn; felly bydd angen chwilio am un neu greu o'r newydd. Mae hyn yn codi cwestiwn am y wybodlen yma. Mae ganddo nifer o ddiffygion ee dim lle i arfbais, cyfesurynnau ayb. Mil gwell gen i ydy copio a phastio'r un o en yn hytrach nag ailgreu'r olwyn. Ysywaeth mae tros gant o erthyglau'n defnyddio Nodyn:Dinas. Llywelyn2000 (sgwrs) 05:42, 31 Rhagfyr 2014 (UTC)
O ce. Mae na nam ar Nodyn:Infobox settlement hefyd! Dw i newydd gopio'r ddiweddaraf (a'i gyfieithu) ond dim lwc. Mae'n gweithio'n iawn ar rai erthyglau, fel Trelew, pan fo'n adnabod y map. Mae angen sortio'r cyswllt yma i'r mapiau unwaith ac am byth, hyd yn oed os yw'n golygu creu 230+ delwedd a nodyn newydd i'r perwyl. Ond dyna ni y boen o ddringo llethrau'r mynydd ydy'r wefr hefyd! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:17, 31 Rhagfyr 2014 (UTC)
Ia, dyna'r broblem pan fo nodyn yn dibynnu ar sawl nodyn arall. Diolch am edrych i mewn iddo. Yn ddelfrydol mae angen gwybodlenni lle pwrpasol ar gyfer pob gwlad, fel ar y wici S., ond mae hynny'n lot mawr o waith (dyna pam gawsom ni'r un cyffredinol 'Dinas' yn y lle cyntaf, ond roedd hynny cyn i ni ddechrau tyfu). Diolch am edrych i mewn iddo mor drylwyr, a Blwyddyn Newydd Dda i ti, Robin. Anatiomaros (sgwrs) 23:31, 1 Ionawr 2015 (UTC)

Blwyddyn Newydd DdaGolygu

If I was to start a "2014 in Welsh-language literature" article on the English wikipedia, do you think there would be enough material? Deb (sgwrs) 11:24, 2 Ionawr 2015 (UTC)

Of course! Dim problem! You could of course list books, Eisteddfod winners etc. Another thought that has been with me for some time now Deb is whether we could have a 'On this day' on Hafan? Llywelyn2000 (sgwrs) 11:28, 2 Ionawr 2015 (UTC)
Would be great if someone could spare the time to get it set up.Deb (sgwrs) 15:44, 2 Ionawr 2015 (UTC)

Symud tudalenGolygu

Angen symud: Alan bach -non bach i 'Alan bach'. Diolch! Cell Danwydd (sgwrs) 15:05, 21 Ionawr 2015 (UTC) a hefyd:

Dim probs! Diolch wa! Llywelyn2000 (sgwrs) 19:52, 21 Ionawr 2015 (UTC)

Categoriau gweinyddol cochGolygu

Dwi wedi sylwi ers tro byd bod nifer o gategoriau gweinyddol, a'r rheiny'n Saesneg gan amlaf hefyd, sy'n sefyll allan yn eu cochni haerllug ar waelod cannoedd os nad miloedd o dudalennau. Er enghraifft mae 724 tudalen yn Categori:Wikipedia articles with ULAN identifiers. Mae gwir angen gwneud rhywbeth yn eu cylch nid yn unig am eu bod yn sefyll allan cymaint ond am eu bod yn Saesneg. Cwestiwn sy'n codi hefyd: ydy pawb yn gweld yr rhain neu 'mond gweinyddwyr? Oni ddylen nhw a'u tebyg fod yn gategoriau cuddiedig ac os "Dylen" yw'r ateb sut mae gwneud hynny? Maen nhw'n ddiflas o gyffredin, beth bynnag. Be wnawn ni efo nhw? Anatiomaros (sgwrs) 02:17, 27 Ionawr 2015 (UTC)

Ia, eu cuddio ydy'r ateb; mae'n nhw'n reit handi o ran y gweinyddu. Roedd na un ar y dudalen Ansel Adams; ddim bellach! Dyma sut y gwnes i'r Dynodwr ULAN ddiflannu (rhag of y gweli di ychwaneg: Categori:Wikipedia articles with ULAN identifiers). Y broblem oedd hyn: roedd gennym 9 o gategoriau / tudalennau wedi'u creu i 'ddal' y wybodaeth o erthyglau Wici gyda 'Rheolaeth Awdurdod' arnyn nhw. Wrth iddyn nhw ychwanegu rhagor o lyfrgelloedd ar yr un Saesneg, mae nhw'n cael eu codi / eu hadnabod ar cywici, ond heb gategori berthansol. Dyma'r Categori Saesneg: :en:Category:Wikipedia articles with authority control information - ychydig mwy na deg! Ar y ffordd nol o Abertawe rwan, felly, mi wna i drio gael amser i'w gwneud ymhen tua 3diau; ond mae'n eitha hawdd dilyn y patrwm, os ti awydd. Unrhyw dolennau coch eraill sy'n codi o Nodion yn otomatig, cuddia nhw! Ond mae nhw'n handi i ffindio cangymeriadau mewn Gwybodleni ayb. Llywelyn2000 (sgwrs) 19:38, 28 Ionawr 2015 (UTC)

Sergio MattarellaGolygu

Croeso dearest Llywelyn2000, how are you? Here it's too cold!.

I opened this new page, about our new President... form yesterday! Please, I ask some minute of your time to correct the mistakes of Google Translator: I wanted to say that from 2011 he was Constitutional Judge, and he was elected with 665 votes on 1009 electors.

Thnaks a lot for your precious help!

Rei Momo (sgwrs) 22:57, 1 Chwefror 2015 (UTC)

Yeaaaahhhh, I would like that mr Mattarella is a member of my family!!! Unfortunately he isn'it, eh eh eh. But I like him a lot, he is very discret!
Thanks for your precious help! Rei Momo (sgwrs) 08:33, 2 Chwefror 2015 (UTC)
Hi, my dearest Anatiomaros, how are you? I added two important pictures in this page. I didn't translate them with Google, there are 20 words only, I ask 2 minutes of your precious time to read them. The page will be nice with theese two pictures! Thanks a lot for your precious help! Rei Momo (sgwrs) 23:36, 3 Chwefror 2015 (UTC)
Buon giorno anche a te, caro amico - Good morning to you too, dear friend!!! And diolch for your precious help! Rei Momo (sgwrs) 08:12, 4 Chwefror 2015 (UTC)

Translation requestGolygu

Greetings. A while back you helped with translation for single-user login finalization. Could you take some time to review the two messages that will be sent of affected community members soon? The pages are here and here. Thank you for your time, happy editing to you. Keegan (WMF) (talk) 21:19, 2 Chwefror 2015 (UTC)

Arrasate/MondragónGolygu

Llawer o ddiolch am y neges, Ie wir - un am y dref ac un am y mentrau cydweithredol 'tasa'r delfrydol. Y rheswm dros wneud yr erthygl yw bod 'na sôn am griw o Gymru'n mynd draw yno ym mis Ebrill, felly handi cael dolen erthygl gyda thipyn o wybodaeth cefndir i yrru rownd pobl sydd â diddordeb. Gobeithio bydd Sel Williams (cyn darlithydd Prifysgol Bangor sy wrthi'n trefnu'r trip) yn cael golwg dros yr erthygl a helpu gyda pharaf-darllen. Gobeithio ehangu'r erthygl, efallai i ddwy erthygl.

Sôn am brawf darllen a chywirdeb. Rhai misoedd yn ôl wnes i gael hyd i diwtor Cymraeg (sy'n cynnig gwersi Un-i-Un) i fy helpu gyda gwella fy iaith 'sgrifendeig/gramadeg/treiglo etc. Roedd y gwersi i gyd wedi'u trefnu a finnau’n edrych ymlaen ond dyna'r boi'n tynnu allan munud olaf gan ddweud ei fod ond arfer gwneud gwersi ar lefel mwy cyffredinol. Pechod mawr. Ymwybodol iawn bod eisiau'r gwella'r gramadeg etc. Gobeithio cael hyd i rywun arall i fy helpu rhywbryd. —Cafodd y sylw hwn heb lofnod ei ychwanegu gan Huw P (sgwrscyfraniadau) 16:17, 5 Chwefror 2015‎

Bendigedig! Paid a phoeni cymaint am yr iaith - y cynnwys sy'n bwysig yn y diwedd ac nid rheolau hen ffasiwn John Mortis-Jones (cyn belled a'i fod yn ddealladwy)! Mi gymra i gip sydyn arno - yn enwedig o ran arddull arferol Wici. Mwynha'r daith! Cofa dynnu digonedd o luniau - a beth am gysylltu efo efo cymuned wici [https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Eztabaida:Arrasate&action=edit&redlink=1 euwici'r dref (eu = Basgeg) gan ofyn iddyn nhw eich cyfarfod yno? Mae nhw (fel y Cataloniaid) ddeg gwaith mwy gweithgar ar eu wici nag ydym ni yma yng Nghymru, ar hyn o bryd. Hwyl rhen Huw! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 16:30, 5 Chwefror 2015 (UTC)
John Mortis-Jones! Cytuno'n llwyr efo dy athroniaeth, John! Haia Huw a diolch am yr erthygl. Os wyt ti awydd cyfarfod golygathon cyn hynny, cysyllta efo fi i mi drefnu! Diolch a chofion, Llywelyn2000 (sgwrs) 16:33, 5 Chwefror 2015 (UTC)

CarinaGolygu

Dw i'n meddwl mod i wedi cwpla Carina. Ddylwn i greu tudalen newydd a thorri a phastio neu greu stub fel "Cytser yw Carina." a phastio yn y sgwrs?

I think I've finished Carina. Should I create the page, then cut 'n' paste or create a stub and paste the text I have into the conversation? I'm still at Mynediad level, so I have no feel for how readable the text is.

AlunWynHalen (sgwrs) 16:40, 5 Chwefror 2015 (UTC)

Ga i edrych drosti ar y dy userspace di ac wedyn mi fedri ei symud i'r mainspace dy hun? Llywelyn2000 (sgwrs) 16:54, 5 Chwefror 2015 (UTC)
Sori, dw i ddim yn deall yn hollol. Dw i wedi rhoi'r erthygl yn fy nhudalen sgwrs.
AlunWynHalen (sgwrs) 18:12, 5 Chwefror 2015 (UTC)
Dim probs! Tudalen Sgwrs = userspace = parth defnyddiwr. Jyst i ti mae hwnnw, fel arfer. Gelli di benderfynnu / You can decide: symud o rwan neu ei newid / cywiro o gynta ac wedyn ei symud. Mae'n well tacluso gyntaf, cyn ei greu yn erthygl. It's better to correct it first before creating an article. Wyt ti am i mi ei gywiro yn dy barth defnyddiwr / Tudalen Sgwrs? Llywelyn2000 (sgwrs) 19:50, 5 Chwefror 2015 (UTC)
Diolch. Baswn i fod yn hapus os gallet ti edrych ar yr erthygl yn gyntaf. Os mae hwn digon o glos i Gymraeg darllenadwy, dw i'n hapus i weithio gyda'r cytserau arall.
Thanks. I'd be happy if you could look over the article first. If it's close enough to readable Welsh I'm happy to work on the other constellation pages. (sorry I'm still a couple of years away from learning how to use Baswn / Taswn etc. on my current course).

AlunWynHalen (sgwrs) 11:04, 6 Chwefror 2015 (UTC)

Newydd orffen y cywiro; dw i'n siwr fod ychwaneg, a mi wneith y gymuned wneud hynny (gobeithio!) ar y prifbarth. Just finished; I'm sure that there more, but the community will chip in when it's copied /pasted to the mainspace. Llywelyn2000 (sgwrs) 16:37, 6 Chwefror 2015 (UTC)
Diolch yn fawr. Bydda fi'n defnyddio hwnnw fel patrwm i'r cytserau arall. AlunWynHalen (sgwrs) 15:55, 9 Chwefror 2015 (UTC)
Croeso calon! Newydd weld - 'mythgolegol' ! Angen ei wiro eto - siwr bod llawer o gangyms yn dal ynddo! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:01, 9 Chwefror 2015 (UTC)


Bocs olynydd ASGolygu

Diolch am y marathon golygu Llywelyn2000! Mae rhywbeth i'w gweld wedi digwydd i'r bocs olyniaeth Aelodau Seneddol, mae'r blwch olaf yn dangos cod golygu "Olynydd:<br./>" ee gweler Ivor Churchill Guest AlwynapHuw (sgwrs) 08:25, 17 Chwefror 2015 (UTC)

Croeso, siwr! Dw i wedi mwynhau. Bydd yn rhaid cael cip ar y bocs olyniaeth yn nes ymlaen. Dydy'r Nodyn:bocs olyniaeth ddim wedi newid, felly, does gen i ddim syniad ar hyn o bryd - edrych ymlaen i fynd o dan ei groen! Diolch am gadw llygad barcud! Dw i'n siwr y bydd yn rhaid dadwneud rhai newidiadau. Ymdrechais.... Llywelyn2000 (sgwrs) 09:01, 17 Chwefror 2015 (UTC)
Wedi sortio'r broblem olyniaeth ". " diangen rhwng y (<br) a'r (/>) oedd y bai yn y Nodyn:O-rol. Mae sut aeth yr atalnod di angen yno yn y dyddiau diwethaf yn ddryswch, gan nas olygwyd y nodyn ers 2008 - cwestiwn i dditectifs y Gwyll? AlwynapHuw (sgwrs) 04:09, 18 Chwefror 2015 (UTC)
Sylwi bod nifer o'r golygiadau wedi newid safle'r Authority control o waelod y ddalen; ydwyf yn gywir i dybio bod angen yr Authority control yn union ar ôl cyfeiriadau?
O ran diddordeb pam nad yw'r Bywgraffiadur a'r lein neu'r DWB on line yn cael eu cynnwys fel awdurdod - mae 'na rywbeth yn chwithig i hen genedlaetholwr blin bod awdurdod yn dod o ffynonellau Saesnig tra fo ein hawdurdod cynhenid yn cael ei anwybyddu! AlwynapHuw (sgwrs) 04:39, 18 Chwefror 2015 (UTC)
Well spotted y llygad barcud! Ac fel ti'n dweud mae yno ers ioncs! Ti'n siwr ei fod yn gweithio'n iawn cynt (nid rheg!) Llywelyn2000 (sgwrs) 05:29, 18 Chwefror 2015 (UTC)
Rwy'n bendant ei fod yn broblem newydd; cefais dros100 o e-byst ddoe ac echdoe yn fy hysbysebu bod tudalennau yr wyf wedi eu creu/golygu wedi cael eu newid; dwi heb eu gwirio i gyd, ond mi edrychais ar ryw 25ain ohonynt er mwyn dysgu be oedd fy mai; yn eu mysg oedd un am 4ydd Arglwydd Harlech. Mae y Nodyn:O-rol yn cael ei ddefnyddio i ddangos ei olynydd fel AS ac fel Arglwydd, ond yn rhyfeddol iawn roedd y gwall yn ymddangos yn y bocs AS yn unig! Dryswch llwyr i un mor ddi-glem am fol cyfrifiadur a mi! AlwynapHuw (sgwrs) 02:46, 19 Chwefror 2015 (UTC)

Cyfeiriadau gwaelod tudalenGolygu

Helo. Mi wnes di ychwanegu cyfeiriadau at waelod tudalen FIDE. Rwy wedi ychwanegu brawddeg at destun y dudalen yn nodi beth yw cod gwyddbwyll rhyngwaldol Cymru. "Cod gwlad rhyngwladol FIDE ar gyfer Cymru yw WLS." Hoffwn roi dolen ar y gwaelod dan Cyfeiriadau i'r dudlaen hon ar wefan FIDE http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country=WLS ond rwy'n methu gweld sut mae gwneud. Oes modd i ti ychwanegu'r ddolen, neu'n well byth, esbonio wrtha i sut mae gwneud. Diolch Owen

Mi atebais i hwn y bore ma, ond drwy ryw aflwydd wnaeth o ddim safio! Neno'r Tad! Unwaith eto: Mae gen ti ddau ddewis: Dolen Allanol fyddai'r hawddaf - a'i lleoli uwchben y cyfeiriadau. Neu ei droi'n 'gyfeiriad' fel hyn: <ref>[http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country=WLS Gwefan FIDE;] adalwyd 26 Chwefror 2015</ref> (heb y 'nowiki'). Mae na ffyrdd cymhlethach a manylach o lunio cyfeiriadaeth fel hyn, ond y symlaf - y gora! yn fy marn i. Mae na chydig o wybodaeth yn Wicipedia:Tiwtorial (Nodi ffynonellau) am chwaneg o wybodaeth. Cofia - mae'r refs (y ddolen ei hun) yn mynd yn union awedi'r testun, nid ar y gwaelod (lle mae'n ymddangos) i'r darllenydd. Cofia lofnodi'n otomatig, efo pedair sgwigl (Llywelyn2000 (sgwrs) 19:51, 26 Chwefror 2015 (UTC)) - llawer haws na theipio. Pob lwc! Llywelyn2000 (sgwrs) 19:51, 26 Chwefror 2015 (UTC)

MorafiaGolygu

Greetings and small note: There is a map of Czech historical lands and current administrative regions on English wiki (File:Czech Rep. - Bohemia, Moravia and Silesia III (en).png) - if there would be the use for it.

Gwybodlen gwleidyddGolygu

Rwyf wedi bod yn ceisio 'sgwennu pytiau bywgraffiadol am ASau Cymreig trwy greu erthyglau sy'n dilyn y patrwm Bywyd personol / gwaith pob dydd / gyrfa seneddol / unrhyw wybodaeth arall; ac wedi canfod y gwybodlen gwleidydd ar hap canol wythnos yn ei chael yn ffordd dda o drefnu gwybodaeth allan o erthyglau papur newydd cyn creu erthygl Wici; ond mae angen dy gymorth wrth ei ddefnyddio.

Mae 'na restr hir o nodau yn y gwybodlen, rhai yn amherthnasol i ambell unigolyn ond eraill lle nad yw'r wybodaeth ar gael i mi - a ddylid dileu yn nodau hyn neu eu gadel yn y cefndir rhag ofn bod y wybodaeth ar gael gan eraill i'w llenwi? Mae yna ambell i AS lle na fyddai gwybodlen gwleidydd yn berthnasol iddynt, (ee dim ond am 3 mis bu O M Edwards yn AS) sut mae delio efo nhw? Efo pobl fel Evan Rowland Jones a oedd yn filwr, yn llysgennad ac yn wleidydd a oes modd uno gwybodaeth o'r gwybodlen milwrol a'r gwybodlen wleidyddol?

Peth amser yn ôl newidiwyd pob Arglwydd is gapten i Arglwydd raglaw yng nghorff yr erthyglau, mae'r is gapten yno o hyd yn y gwybodlen gwleidydd a oes modd ei newid ogydd? (neu a'i gwell byddid rhoi gwasanaeth fel Raglaw fel "Swydd2= Rhaglaw"?) AlwynapHuw (sgwrs) 18:17, 14 Mawrth 2015 (UTC)

Gwych! @AlwynapHuw: Does dim rhaid defnyddio'r cwbwl - gelli naill ai eu gadael yno i eraill eu llenwi yn y dyfodol, neu os ydyn nhw'n amherthsanol -allan a nhw! Os oes na broblem llenwi blwch (ee OM), yna gad o'n wag, ac ehanger yng nghorff yr erthygl. Pwrpas blychau fel hyn mewn gwirionedd ydy cyflwyno'r wybodaeth mewn ffordd syml. Os ydyn nhw'n dechrau mynd yn ddryslyd yna mae colli eu heffeithiolrwydd. Cadwa fo'n syml! Madda y fy niffyg gwybodaeth yn y maes yma: ond ai is=gapten yn Gymraeg ydy 'rhaglaw'? Does dim cyfeiriad yn y wybolen am 'Arglwydd raglaw'. Wyt ti isio'r ddau? Llywelyn2000 (sgwrs) 18:17, 15 Mawrth 2015 (UTC)

Anger's ViolinGolygu

Fedri di gael golwg ar hyn pan gei di amser - Anger's Violin? Mae rhywbeth mawr o'i le - efo'r wybodlen efallai - achos er bod y categoriau yno ar waelod testun y dudalen ei hun (ar ôl ei agor) dydyn nhw ddim yn dangos ar y gwaelod ac mae'r dudalen ar restr Arbennig:UncategorizedPages. Diolch! Anatiomaros (sgwrs) 00:23, 18 Mawrth 2015 (UTC)

ON Ti biau hyn, mae'n debyg? Symudwyd jest rwan o 'Nodyn Rheoli awdurdod' (!). Diogel i ddileu'r olaf ('Nodyn Rheoli awdurdod') neu be? Anatiomaros (sgwrs) 02:32, 18 Mawrth 2015 (UTC)
Haia wa! Ia, rhywbeth oedd o'i le ar y wybodlen, sy'n iawn o'i sythu!
Dw i wedi defnyddio Nodyn:Authority Control, hyd nes fod y LlGC yn cael ei adnabod ganddo, wedyn gellir ei newid i'r Nodyn:Rheoli awdurdod (dymi) oedd yn barod i wneud hynny, ac yn disgwyl ei awr! Dw i newydd drio'r Nodyn cy ar yr erthygl Saunders Lewis ac mae'n gweithio, erbyn hyn. Ond does dim digon o erthyglau Bywgraffiadur Cymru Ar-lein iddo ymddangos eto. Mae'n rhaid cyplysu tua 80%, drwy MixNMatch, a da ni ar hyn o bryd ar 56%: mae angen cysylltu dros 2,000 o erthyglau BCA efo Wicidata i hyn ddiwgydd, ac mae'n ddiawl o araf! Mae angen catrawd arall i'r frwydr yma! Yna - fe welir LlGC yn y Nodyn, ym mhob wici dan haul! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:54, 18 Mawrth 2015 (UTC)
Diolch am yr esboniad. Ia, mae lot o waith i'w wneud eto ond ble mae'r cyfranwyr, dyna'r broblem? Gyda llaw, er bod defnyddio'r bot i gael gweddill yr erthyglau Bywgraffiadur yn bosiblrwydd, gyda'u caniatad wrth gwrs, mae cymaint o waith golygu sydd ei angen er mwyn dileu barn bersonol ayyb fel ei bod yn well gennyf i weld ni ein hunain yn eu creu (copi-pastio a siswrn llym!); hefyd mae sgwennu erthyglau o'r fath yn rhan o hwyl a sialens y Wici a gresyn difetha hynny.
Ond, wedi dweud hynny, mae llwyth o ymgeiswyr am sylw'r Bot annwyl, rhywbryd yn y dyfodol. Enghraifft: tua 2,000+ efallai o siroedd UDA. 'Sdim gobaith caneri i ni wneud y cyfan ein hunain - gwaith diflas beth bynnag! - a byddai eginyn gyda gwyblodlen a map yn fwy na derbyniol. Byddai angen lot o waith paratoi ond wedyn byddai cael 2,000 neu ragor o erthyglau newydd (dwi'n siwr bod tua 50+ o siroedd i bob talaith ar gyfartaledd) yn hwb sylweddol i ni yng "nghystadleuaeth safle" y Wicis llai. Gellid gwneud yr un fath gyda sawl gwlad arall. Rhyw ddydd...! Hwyl a chofion, Anatiomaros (sgwrs) 02:15, 19 Mawrth 2015 (UTC)
Cytuno'n llwyr, Y Bywgraffiad: llygad a llaw! Llywelyn2000 (sgwrs) 05:27, 19 Mawrth 2015 (UTC)

EglurhadGolygu

Shwmae, Ynglyn ag erthygl Santes Gwladys: Fel rheol, dydw i ddim yn pwyntio allan y gwallau rydw i'n eu cywiro am fod hynny'n aml cael ei weld yn wawdlyd neu yn ffroenuchel. Ond, gwelaf dy fod wedi dadwneud y cywiriadau bychain a wnes i'r erthygl, ac o'r herwydd, dwi wedi ailgywiro'r gwallau gydag eglurhad o bob cywiriad yng nghrynodeb y golygiadau. Fel dwedais, dydw i ddim yn gwneud hyn er mwyn gwneud hwyl ar ben neb. Mae'n erthygl wych ac mae'n fy mhlesio'n fawr iawn gweld Wicipedia Cymraeg yn tyfu ac yn ffynnu, ac o bryd i'w gilydd, os galla i gynnig mân gywiriadau, mi wnaf hynny. Gwn mai'r gwaith caled yw creu yr erthyglau eu hunain, ac i'r cyfrannwyr a'u sgwennodd y mae'r holl glod yn ddyledus. Dyna felly beth eglurhad am fy ngolygiadau. —Cafodd y sylw hwn heb lofnod ei ychwanegu gan 95.150.73.13 (sgwrscyfraniadau) 14:46, 28 Mawrth 2015

Cofion

Diolch am ymateb. Newidiaist 'seintiau' i 'saint'. Mi gedwais at fy newis gwreiddiol, sy'n cyd-fynd gyda'r enw a ddefnyddiwn yn y Categori - edrych ar waelod y dudalen. 'Seintiau' hefyd yw dewis sawl geiradur gan gynnwys Geiriadur Bruce a'r Porth Termau. Paid a'i newid eto, eithr, dadlau dy ochr ar dudalen Sgwrs yr erthygl. Cofia lofnodi efo pedwar sgwigl (tilde). Llywelyn2000 (sgwrs) 15:35, 28 Mawrth 2015 (UTC)
Digon teg, dylwn i fod wedi dwyn i ystyriaeth mai seintiau yw'r term a ddefnyddir yn ehangach ar Wicipedia ac mewn mannau eraill ar y we. Ymddiheuriadau am beidio â thrafferthu archwilio hynny. Gobeithio nad oeddwn wedi dy bechu. Cofion 95.150.73.13 16:40, 29 Mawrth 2015 (UTC)
Dim probs. Llywelyn2000 (sgwrs) 16:49, 29 Mawrth 2015 (UTC)

Gwybodlen yn cambihafio!Golygu

Wnei di gael golwg ar hyn? Rhywbeth o'i le yn y ddogfennaeth, mae'n rhaid, ond dwi'n methu gweld be. Hwyl, Anatiomaros (sgwrs) 00:18, 6 Ebrill 2015 (UTC)

Bore da! Os sbia di yn y wybodlen ar y dudalen Rheilffordd Mynydd Hood, fe weli fod is-wybodlen yno hefyd sef Infobox NRHP. Yn hytrach na 'dogfennaeth' / 'doc' mae nhw wedi defnyddio 'conv' ('convert' am wn i), ac ynddi hi mae'r cyfieithiad tila! Dyma'r 'camfihafio' y soni amdano dw i'n meddwl. Roedd y manylder yno (o'n safbwynt ni fel Cymry) yn ddiangen e.e. Category:Individually listed contributing properties to historic districts on the National Register' ! Felly mi es am gategori cyffredinol. Dw i newydd eu newid i'th awgrym - Categori:Hanes yr Unol Daleithiau, ond mi elli fanylu eto pe dymyni! Y maen tramgwydd oedd 'conv' - ac mae'n bwysig ein bod yn cofio hyn, gan y bydd eraill tebyg yn codi'r un broblem. Job done, am y tro! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:24, 6 Ebrill 2015 (UTC)
Diolch, gyfaill. Dwi'n deall rwan (dwi'n meddwl!). Ond does dim eisiau i'r nodyn yma - nac unrhyw nodyn arall - roi'r dudalen (erthygl) y mae arni mewn unrhyw gategori o gwbl. Yn yr achos yma mae Categori:Rheilffyrdd treftadaeth yr Unol Daleithiau i'w gael yn y categori uwch 'Hanes yr Unol Daleithiau' yn barod a hyd yn oed pe na bai yno, o ran egwyddor gyffredinol dwi ddim yn gweld unrhyw fudd mewn cael nodau sy'n rhoi tudalennau mewn categori yn ddiofyn - mae'n gallu creu mwy o helynt nac mae'n werth. Tybed fedri di dynnu'r categori 'Hanes yr Unol Daleithiau' o'r is-ddogfennaeth felly (dydy'r ddolen ar y nodyn ddim yn arwain i'r is-ddogfen)? Hwyl, Anatiomaros (sgwrs) 23:32, 6 Ebrill 2015 (UTC)
Mae hyn yn dderbyniol gen i gan ei fod yn fwy hylaw a symlach i'w weithredu nag en; a dylem ychwanegu'r canllaw / rheol yma - yn rhywle! Pe bawn i jyst yn dileu Nodyn:Infobox NRHP/conv, fe gyfyd problemau, felly dileu'r categoriau (yn weledol) fyddai orau dwi'n meddwl. Llywelyn2000 (sgwrs) 04:38, 7 Ebrill 2015 (UTC)

Fedde Schurer born in DrachtenGolygu

Dearest Llywelyn2000, how are you? It's a long time we don't corrspond!

I opened theese 2 pages (1 short and the other not short) and I'm asking some minutes of your time to correct the mistakes, please.

Thanks a lot for your precious help!

Rei Momo (sgwrs) 20:47, 25 Ebrill 2015 (UTC)

Canol OedGolygu

Er ein bod ni'n dau yn ein penwynni, yn hytrach na chanol oed (a ti'n hŷn na fi), roedd dy sôn am ganol oed yn fy hanner atgoffa am gerdd o'm mhlentyndod "Mae'r afon yn fy meddwl ??? pan ??? yn ganol oed, a'r dŵr bu yno ??? bu'r dŵr bu yno 'roed

Pa gerdd? Pa awdur? AlwynapHuw (sgwrs) 05:10, 7 Mai 2015 (UTC)

'Hon yw'r afon, ond nid hwn yw'r dŵr' - RWP. o bosib? Llywelyn2000 (sgwrs) 05:19, 7 Mai 2015 (UTC)

Crimes of the HeartGolygu

Hi, dearest Llywelyn2000, and happy Sunday!

I opened this page about a wonderful drama act, and I ask some minute of your time to correct my mistakes, please. Diolch!

Rei Momo (sgwrs) 16:48, 24 Mai 2015 (UTC)

Grazie mille, dearest Wikifriend!!! Rei Momo (sgwrs) 11:15, 27 Mai 2015 (UTC)

A noteGolygu

Hi. I am slowly (every 99s, batches of 100) removing the redundant {{Link FA}}/{{Cyswllt erthygl ddethol}} templates as they are now served from Wikidata, and I am trying to not flood the RClogs. If it is a problem please let me know. If it is within your powers from the community to grant temporary bot access to me, or to my bot account sDrewthbot, and you see that as a better way to progress, then please let me know. Billinghurst (sgwrs) 12:03, 28 Mai 2015 (UTC)

If you do notice, please ping me so I know when to look back. Billinghurst (sgwrs) 12:10, 28 Mai 2015 (UTC)
@Billinghurst: Bot access granted. Many thanks for great work! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:49, 29 Mai 2015 (UTC)
I have finished the cleanup of the two templates, and accordingly I have removed the bot right that you kindly granted. Can I ask for you to review whether the templates are still needed, and, if not, to submit them to your community's deletion process. Thanks. Billinghurst (sgwrs) 14:59, 30 Mai 2015 (UTC)

Film Gli angeli di BorsellinoGolygu

Good Saturday, dearest Llywelyn2000, how are you?

I opened this short page, translated from English. Please, It's a film with my wonderful Benedicta Boccoli. I ask some minutes of your help to correct the mistakes. Thanks a lot for your precious help!

Rei Momo (sgwrs) 13:03, 20 Mehefin 2015 (UTC)

Diolch, dearest Wikifriend, and have a nice Sunday! Rei Momo (sgwrs) 13:47, 21 Mehefin 2015 (UTC)

Pêl-droedGolygu

Er gwybodaeth - a rhag ei fod o ddiddordeb - dwi wedi sefydlu WiciBrosiect Pêl-droed er mwyn ceisio poblogi cy.wiki gydag erthyglau safonol am y gêm brydferth! Mae croeso i unrhyw un ymuno ac ychwanegu at y rhestr o erthyglau o dan sylw! Hwyl! Blogdroed (sgwrs) 19:36, 21 Mehefin 2015 (UTC)

Another film: PietralataGolygu

Dearest Llywelyn2000, how are you?

As I saw you like films, I propose you another film acted from the lovely star Benedicta Boccoli. I translated it form English page, and I ask you come minute to correct the mistakes, please.

Thank you for you precious help!!!

Rei Momo (sgwrs) 21:43, 30 Mehefin 2015 (UTC)

Dearest Llywelyn2000, how are you? I don't have your news more, why? Did something happen to you? Rei Momo (sgwrs) 22:57, 11 Gorffennaf 2015 (UTC)
Diolch for your precious help!!! here is too hot, more that Africa, :-) !!! Rei Momo (sgwrs) 21:40, 15 Gorffennaf 2015 (UTC)

Many thanks from a very happy Galician!Golygu

  The 10-19 Barnstar
The 10-19 Silver Barnstar. Galicia 20 - 20 Challenge For your fantastic contributions to the Galicia 20 - 20 Challenge. This is well deserved. --Breogan2008 (sgwrs) 00:15, 11 Gorffennaf 2015 (UTC)

Delweddau'r Llyfrgell GenedlaetholGolygu

Iawn, dim problem. Rhain dwi'n meddwl? '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 07:26, 16 Gorffennaf 2015 (UTC)

Delweddau ddim ar gael:

 • Baner America
 • Colombia
 • Cymro America
 • Y Drafod
 • Y Dysgedydd
 • Haul Gomer
 • Y Wasg
 • Y Gwyliedydd Americanaidd
 • Yr Herald Cymraeg
 • Yr Yspïwr

'''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 07:47, 16 Gorffennaf 2015 (UTC)

Llundain y CymryGolygu

Gobeithio bod hyn ddim yn rhy hwyr! Rwy wedi eu trefnu yn ôl ardal:

Pob hwyl, Ham II (sgwrs) 07:59, 25 Gorffennaf 2015 (UTC)

A hyn hefyd: http://www.anoeth.demon.co.uk/tafod6.html#LldnGym Ham II (sgwrs) 08:07, 25 Gorffennaf 2015 (UTC)
Bois bach: wel dyna lond plat o syniadau! Diolch yn fawr i ti Marc! Llywelyn2000 (sgwrs) 10:53, 25 Gorffennaf 2015 (UTC)

Dileu ErthyglGolygu

Siwmae defnyddiwr:Llywelyn2000!! Mae un o'n gwirfoddolwyr wedi creu duplicate erthygl trwy gamgymeriad felly mae angen i ni ddileu'r erthygl yma John Daniel Evans (Patagonia) os gwelwch yn dda. Fi ddim yn hollol siŵr pa template i ddefnyddio i ofyn i ddileu'r erthygl felly os modd i chi helpu? Diolch Jason.nlw (sgwrs) 15:33, 19 Awst 2015 (UTC)

Haia Jason a chroeso nol! Y Nodyn i'w ddefnyddio ydy {{dileu}}. Cofion cynnes! Llywelyn2000 (sgwrs) 19:50, 19 Awst 2015 (UTC)

Cymorth i wrthwynebu diddymiad y categori 'Welsh-speaking people'Golygu

Maddeuwch i mi os nad hwn yw'r ffordd swyddogol i gysylltu gyda eraill ar Wicipedia, ond buaswn yn ddiolchgar o'ch cymorth. A fuasech cystal a chynorthwyo yn fy ymgais i wrthwynebu dileu y categori 'Welsh-speaking people' oddi ar y Wicipedia Saesneg, os gwelwch yn dda? Gallwch ddilyn y sgwrs yma: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Categories_for_discussion/Log/2015_September_10#Category:Welsh-speaking_sportspeople

Fe sylwch fod geirfa ambell i un o'r cyfranwyr yn fychanol a dirmygus o'r iaith Gymraeg. Teimlaf yn gryf ei bod yn bwysig ein bod ni'n gwrthsefyll y fath amharch.

Buaswn yn ddiolchgar pe baech yn gallu cynorthwyo, ac efallai gofyn i eraill i gynorthwyo yn ogystal.

Diolchaf i chwi ymlaen llaw. Haul~cywiki (sgwrs) 00:02, 11 Medi 2015 (UTC)

  Diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 02:53, 11 Medi 2015 (UTC)


José Manuel ImbambaGolygu

Hi dearest Llywelyn2000, how are you? Me a little sad, because last 4 Awst my father is gone unto Nefoedd. Me, mummy and all my family are going so and so :-( ...

Well, I opened this new page (translated a little from English), please, I ask 5 minutes of your time to correct my mistakes. Thanks a lot for you precious help and have a nice week end!!!

Rei Momo (sgwrs) 22:02, 11 Medi 2015 (UTC)

Thanks a lot !!!!!!! Rei Momo (sgwrs) 22:10, 11 Medi 2015 (UTC)
Dearest Llywelyn2000, how are you? I put a line only in this page, and I ask 3 minutes to you, please, to translate it, just 3 minutes!!! Thanks a lot for your precious help! Rei Momo (sgwrs) 12:47, 4 Hydref 2015 (UTC)
Diolch !!! Rei Momo (sgwrs) 16:24, 4 Hydref 2015 (UTC)

Testun 1809Golygu

Dw i wedi newid un o luniau Eglwys y plwyf, Cilcain, i blac ar wal, gyda thestun Cymraeg. Anarferol (neu arferol!) iawn y dyddiau hynny! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 15:17, 17 Medi 2015 (UTC)

Re: Unfree filesGolygu

Thanks! Some more tobe taken care of: Defnyddiwr:Nemo bis/Unused files. --Nemo bis (sgwrs) 18:29, 3 Hydref 2015 (UTC)

I suggest they be deleted. Can you mass-delete? Are there others? Llywelyn2000 (sgwrs) 18:39, 3 Hydref 2015 (UTC)

Little modification on Benedicta BoccoliGolygu

Good evening, dearest Llywelyn2000, how are you? Me I'm fine.

I put a little new in this page and please, I ask two minutes to you to trnslate it, it's 2 minutes only!

Thanks a lot for your precious help and have a nice evening!

Rei Momo (sgwrs) 20:43, 11 Hydref 2015 (UTC)

Thank you and have a nice week!!! Rei Momo (sgwrs) 08:57, 12 Hydref 2015 (UTC)

Wpsi!Golygu

Dw i wedi gwneud dipyn o gybol wrth geisio mewnforio Nodyn yn yr erthygl Greenpeace. Tynnaf fi allan o'r twll gyfaill! Dw i wedi trio dy gopio di, ond yn amlwg wedi methu rywsut!!! Diolch! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 16:27, 31 Hydref 2015 (UTC)

Haia! Modiwl oedd ar goll; tebyg iawn i Nodyn, copio a phastio fel arfer! Diolch eto, am dy eiriau caredig! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:42, 31 Hydref 2015 (UTC)

Y Ferch o IpanemaGolygu

Diolch for your precious help! Rei Momo (sgwrs) 16:31, 12 Tachwedd 2015 (UTC)

And now: Heloísa PinheiroGolygu

Good afternoon, dearest Llywelyn2000 , how are you? It was natural I opened this new page!!! Pleasse, I ask you some minutes of your time to read it and correct my mistakes, and put in correct Cymraeg.

Thanks a lot for your precious help and have a nice week end!

Rei Momo (sgwrs) 14:16, 13 Tachwedd 2015 (UTC)

GoogleTrans gadget can do machine translation on Content Translation systemGolygu

Hi there,

I noticed your request for Welsh language support for the Content Translation system at

[[1]]

You can try the GoogleTrans gadget, if you wish. It now does machine translation for Welsh to other languages, using the Google translation engine.

Help for this is at:

[[2]]

You can try the version of the gadget that uses the Yandex translation engine if you are translating from Cyrillic languages. Help for this is at:

[[3]]

I, myself, am an intermediate French reader, but since the French-English pair is quite good for Google, I have translated 24 frwiki articles on French forts to the enwiki in the last 6 weeks.

I'm not sure about the quality of the Welsh-English translation engine.

Any feedback you can give on this would be most useful.

Endo999 (sgwrs) 23:08, 25 Tachwedd 2015 (UTC)

Checking for en -> cy MT quality for Content TranslationGolygu

Hi Llywelyn2000, thank you for your comments about machine translation support for English to Welsh for Content Translation. As I understand, this was also discussed in the recent Community Wishlist Survey. While it is unfortunate that we currently are unable to support Apertium (missing from main project), we have been adding many features that have been used by editors even when machine translation is not available. However, we have recently added another machine translation system - Yandex, for Russian, and English to Welsh is supported in this tool. Unfortunately, no one in the team can understand Welsh and hence we could not figure out if the quality of the translated content is usable. I wanted to let you know about this option and check if the Welsh community would consider using it while Apertium can work out a way to provide support for English to Welsh as well. You can read more about this MT system in this page. Thank you.--Runa Bhattacharjee (sgwrs) 13:29, 10 Rhagfyr 2015 (UTC)

Yr amhersonol + treigloGolygu

Nid ydys yn treiglo berfenw wedi berf amhersonol. Nid ydys yn treiglo o gwbl wedi berf amhersonol. E.e gwelir car;credir bod, ac yn y blaen. Ysgrifennaf hyn yma am i ti ddadwneud golygiadau i'r perwyl hwn, ac felly ddibwynt yw esbonio yn y crynodiad o'r golygiadau. Noder nad oes cerydd neu ddim cyffelyb yn y neges hon , rhag ofn i ti ei dehongli felly (ofnaf dy fod yn dueddol o wneud hynny!). Gobeithio bod modd esbonio manion fel hyn heb i neb sorri.

Dymuniadau gorau

D

Fel y gweli yma, newidiais ystyrirbfod i ystyrir fod, gan i ti fethu efo dy deipio; llithriad sy'n digwydd yn eitha aml. Felly paid ag ystyried hyn o eiriau'n ymosodiad personol o fath yn y byd. Llywelyn2000 (sgwrs) 19:53, 18 Rhagfyr 2015 (UTC)

Merry Christmas and Happy 2016Golygu

 
Rei Momo (sgwrs) 18:15, 24 Rhagfyr 2015 (UTC)
Return to the user page of "Llywelyn2000/Archif 3".