Rhestr o organau'r corff dynol

Mae'r erthygl hon yn cynnwys rhestr o organau'r corff dynol. Mae tua 79 o organau, er nad oes diffiniad safonol o beth yw organ, ac mae statws rhai grwpiau meinwe fel un organ yn parhau i fod yn destun trafod ymysg arbenigwyr.

Corff anatomegol

System cyhyrysgerbydolGolygu

Prif erthyglau: System gyhyrol (y cyhyrau) a System gyhyrysgerbydol (y system symud)

Gweler hefyd: Rhestr o esgyrn y sgerbwd dynol a Rhestr o gyhyrau'r corff dynol

System dreulioGolygu

 

1: Y geg
2: Taflod
3: Gwacter
4: Tafod
5: Dannedd
6: Chwarennau poer
7: Is-fantol
8: Is-dafod
9: Parotid
10: Isfantol
11: Oesoffagws (y llwnc)
12: Iau (Afu)
13: Coden fustl
14: Dwythell y bustl
15: Stumog
16: Pancreas
17: Pibell bancreatig
18: Coluddyn bach
19: Dwodenwm
20: Coluddyn gwag
21: Ilëwm
22: Coluddyn crog
23: Coluddyn mawr
24: Colon traws
25: Colon esgynnol
26: Caecwm
27: Colon disgynnol
28: Colon crwm
29: Rectwm
30: Anws

Prif erthygl: System dreulio

System resbiradolGolygu

Prif erthygl: System resbiradu

Llwybr wrinolGolygu

System wrin
 
1. System wrin dynol: 2. Aren, 3. Pelfis yr aren, 4. Wreter (pibell yr aren), 5. Pledren, 6. Wrethra. 7. Chwarren adrenal
Pibelli: 8. Rhedweli arennol (Renal artery) a gwythïen arennol (Renal vein), 9. Y wythïen fawr isaf (Inferior vena cava), 10. Aorta yr abdomen, 11. Rhedweli gyffredin yr aren (Common iliac artery) a Gwythïen gyffredin yr aren (Common iliac vein)
Lleoliad (lliw tryloyw): 12. Iau, 13. Coluddyn mawr, 14. Pelfis
Llwybr yr ysgarthiad o'r arennau: IauWreterauPledrenWrethra
Manylion
LladinSystema urinarium
Anatomeg

Prif erthygl: System wrin

Organau atgenhedluGolygu

Prif erthygl: System atgenhedlu

System atgenhedlu fenywaiddGolygu

System atgenhedlu wrywaiddGolygu

Chwarennau endocrinGolygu

Prif erthyglau: System endocrin, Chwarren endocrin

System gylchredolGolygu

Y System gardiofasgwlaiddGolygu

Prif erthygl: System gylchredol.

Gweler hefyd: Rhestr o rydwelïau'r corff dynol a Rhestr o wythiennau'r corff dynol

Y system lymffatigGolygu

Prif erthygl: System lymff

Y system nerfolGolygu

Prif erthygl System nerfol

Yr YmenyddGolygu

Llinyn y cefnGolygu

System nerfol YmylolGolygu

  Prif erthygl: System nerfol

Organau synhwyraiddGolygu

Prif erthygl: System synhwyraidd

Y system bilynnolGolygu

Prif erthygl: System bilynnol

Gweler hefydGolygu

Rhybudd Cyngor MeddygolGolygu


Cyngor meddygol

Sgrifennir tudalennau Wicipedia ar bwnc iechyd er mwyn rhoi gwybodaeth sylfaenol, ond allen nhw ddim rhoi'r manylion sydd gan arbenigwyr i chi. Mae llawer o bobl yn cyfrannu gwybodaeth i Wicipedia. Er bod y mwyafrif ohonynt yn ceisio osgoi gwallau, nid ydynt i gyd yn arbenigwyr ac felly mae'n bosib bod peth o'r wybodaeth a gynhwysir ar y ddalen hon yn anghyflawn neu'n anghywir.

Am wybodaeth lawn neu driniaeth ar gyfer afiechyd, cysylltwch â'ch meddyg neu ag arbenigwr cymwys arall!