Rhestr Meddyginiaethau Hanfodol Sefydliad Iechyd y Byd

Mae Rhestr Meddyginiaethau Hanfodol Sefydliad Iechyd y Byd yn rhestr sy'n cynnwys y meddyginiaethau a ystyrir yn fwyaf effeithiol a diogel i ddiwallu'r anghenion pwysicaf mewn system iechyd. Defnyddir y rhestr yn aml gan wledydd i helpu i ddatblygu eu rhestrau lleol o feddyginiaeth hanfodol. Erbyn 2016, roedd mwy na 155 o wledydd wedi creu rhestrau cenedlaethol o feddyginiaethau hanfodol yn seiliedig ar restr enghreifftiau Sefydliad Iechyd y Byd. Mae hyn yn cynnwys gwledydd yn y byd datblygedig a'r byd sy'n datblygu.

Rhennir y rhestr yn eitemau craidd ac eitemau cyflenwol. Ystyrir mai'r eitemau craidd yw'r opsiynau mwyaf cost-effeithiol ar gyfer problemau iechyd allweddol ac y gellir eu defnyddio gydag ychydig o adnoddau gofal iechyd ychwanegol. Mae'r eitemau cyflenwol naill ai'n gofyn am seilwaith ychwanegol fel darparwyr gofal iechyd neu offer diagnostig sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig neu sydd â chymhareb cost-fudd is. Mae tua 25% o'r eitemau yn y rhestr ategol. Rhestrir rhai meddyginiaethau fel rhai craidd a chyflenwol. Er bod y rhan fwyaf o feddyginiaethau ar y rhestr ar gael fel cynhyrchion generig, nid yw bod o dan batent yn eithrio eitem o'r rhestr.

Cyhoeddwyd y rhestr gyntaf ym 1977 ac roedd yn cynnwys 212 o feddyginiaethau. Mae'r Sefydliad yn diweddaru'r rhestr bob dwy flynedd. Cyhoeddwyd y 14eg rhestr yn 2005 a chynhwysodd 306 o feddyginiaethau. Cyhoeddwyd yr 20fed argraffiad yn 2017, mae'n cynnwys 384 o feddyginiaethau[1].

Crëwyd rhestr ar wahân ar gyfer plant hyd at 12 oed, a elwir yn Rhestr Enghreifftiol sefydliad Iechyd y Byd o Feddyginiaethau Hanfodol i Blant yn 2007 ac mae yn ei 5ed rhifyn. Fe'i crëwyd i sicrhau bod anghenion plant yn cael eu hystyried yn systematig fel argaeledd ffurflenni priodol. Mae popeth yn y rhestr plant hefyd wedi'i gynnwys yn y brif restr.

Mae'r rhestr isod a'r nodiadau wedi seilio ar rifyn 19 a 20 y brif restr. Mae Δ yn nodi bod meddyginiaeth ar y rhestr gyflenwol yn unig.

AnesthetigGolygu

 
Anadlu anesthetig

Meddyginiaethau a anadlirGolygu

Meddyginiaethau a chwistrellirGolygu

Anesthetig lleolGolygu

Meddyginiaeth cyn llawdriniaeth a thawelyddion ar gyfer gweithdrefnau tymor byrGolygu

Meddyginiaethau ar gyfer poen a gofal lliniarolGolygu

 
Strwythur cemegol aspirin

Cyffuriau gwrthlid ansteroidol (NSAIDs)Golygu

Poenleddfwyr opioidGolygu

 
Tabledi diasapam

Meddyginiaethau ar gyfer symptomau cyffredin eraill mewn gofal lliniarolGolygu

 
Codwarth fynhonnell hyoscin

Meddygyniaethau gwrth alergedd a meddyginiaethau a ddefnyddir mewn anaffylacsisGolygu

 
Ffiol o epineffrin

Gwrthwenwynau a sylweddau eraill a ddefnyddir mewn achosion o wenwynoGolygu

AnsbesiffigGolygu

 
Golosg actifedig

SbesiffigGolygu

Cyffuriau atal epilepsiGolygu

 
Brand Tegretol o carbamasepin

Meddyginiaethau gwrth-heintusGolygu

Meddyginiaethau gwrth llyngyrGolygu

Gwrth llyngyr coluddolGolygu

 
Llyngyr

Gwrth ffilariâuGolygu

Meddyginiaethau gwrth sgistosomaidd a gwrth nematodau eraillGolygu

GwrthfiotigauGolygu

 
Capsiwlau gwrthfiotig

Meddyginiaethau Beta LactamGolygu

 
Bensylpenisilin ar gyfer pigiad

Meddyginiaethau gwrth bacteria eraillGolygu

 
Pecyn Serbaidd o Asithromycin
 
erythomycin

Meddyginiaethau i drin y gwahanglwyfGolygu

Meddyginiaethau i drin y diciâuGolygu

 
Crisialau pur o Ethambwtol

Meddyginiaethau gwrth ffwngaiddGolygu

Meddyginiaethau gwrthfeirysolGolygu

Meddyginiaethau gwrth herpesGolygu

Meddyginiaethau gwrth retrofirwsGolygu

Meddyginiaethau ar gyfer atal heintiau opertiwnistig sy'n gysylltiedig â HIVGolygu
Gwrthfeirysau eraillGolygu

Meddyginiaethau gwrth hepatitisGolygu

Meddyginiaethau gwrth hepatitis BGolygu

Nucleoside/Nucleotide reverse transcriptase inhibitors

Meddyginiaethau gwrth hepatitis CGolygu

Gwrthfeirysau eraill

Cyfuniadau dos sefydlog

Meddyginiaethau gwrth protosoalGolygu

Meddiginiaethau gwrth amebâu a gwrth giardiasisGolygu

Meddiginiaethau gwrth leishmaniasisGolygu

Meddyginiaethau gwrth malariaGolygu

Am driniaeth iachauGolygu
Ar gyfer atalGolygu

Meddyginiaethau i drin niwmosistosis a drinosgoplasmosisGolygu

Trypanosoma AffricanaiddGolygu
Cam 1afGolygu
2il gamGolygu
Trypanosoma AmericanaiddGolygu

Meddyginiaethau i drin y feigrynGolygu

Ymosodiad llymGolygu

AtalGolygu

Meddyginiaethau atal lledaenu tiwmorau neu gelloedd difrïol a chyffuriau atal imiwneddGolygu

Meddyginiaethau atal imiwneddGolygu

Meddyginiaethau cytotocsig a chynorthwyolGolygu

Hormonau a gwrthhormonauGolygu

Meddyginiaethau i drin clefyd ParkinsonGolygu

Meddyginiaethau sy'n effeithio'r gwaedGolygu

Meddyginiaethau gwrth anaemiaGolygu

Meddyginiaethau sy'n effeithio ar geuloGolygu

Meddyginiaethau eraill ar gyfer diffygion hemoglobinGolygu

Cynhyrchion gwaed a plasma o darddiad dynolGolygu

Gwaed a chydrannau gwaedGolygu

 
Plasma ffres wedi'i rewi

Meddyginiaethau sy'n deillio o blasmaGolygu

Imiwnoglobwnau dynolGolygu

Ffactorau ceulo gwaedGolygu

Amnewidion plasmaGolygu

Meddyginiaethau cardiofasgwlaiddGolygu

Meddyginiaethau gwrth anginaGolygu

 
Tabledi bisoporol o China

Meddyginiaethau gwrth arhythmigGolygu

Meddyginiaethau gwrth orbwyseddGolygu

Meddyginiaethau a ddefnyddir ar gyfer methiant y galonGolygu

 
Bysedd y cŵn -ffynhonnell gwreiddiol digocsin

Meddyginiaethau gwrth thrombosisGolygu

Meddyginiaethau gwrth blatenGolygu

Meddyginiaethau thrombolytigGolygu

Asiantau lleihau lipidauGolygu

Dermatolegol (argroenol)Golygu

Meddyginiaethau gwrthffyngolGolygu

Meddyginiaethau gwrth-heintusGolygu

Meddyginiaethau gwrthlidiol a gwrth gosiGolygu

Meddyginiaethau sy'n effeithio ar wahaniaethiad ac amlder croenGolygu

Meddyginiaethau trin llau a'r clefyd crafuGolygu

Asiantau diagnostigGolygu

Meddyginiaethau offthalmiaGolygu

Cyfryngau cyferbyneddau radioGolygu

Diheintyddion ac antiseptigGolygu

AntiseptigGolygu

DiheintyddionGolygu

DiwretigionGolygu

Meddyginiaethau gastroberfeddolGolygu

17.5.1

Meddyginiaethau trin wlserGolygu

Meddyginiaethau gwrth emetigGolygu

Meddyginiaethau gwrthlidiolGolygu

CarthyddionGolygu

Meddyginiaethau a ddefnyddir i drin y dolur rhyddGolygu

Ailhydradu trwy'r genauGolygu

Meddyginiaethau'r dolur rhydd ar gyfer plantGolygu

Hormonau, meddyginiaethau endocrin eraill a dulliau atal genhedluGolygu

Hormonau adrenalin a sylweddau synthetigGolygu

AndrogenauGolygu

Dulliau atal genhedluGolygu

 
Condom o gyfnod yr Hen Aifft

Meddyginiaethau atal genhedlu hormon trwy'r genauGolygu

Meddyginiaethau atal genhedlu hormon trwy chwistrelliadGolygu

Dyfeisiau mewngrothGolygu

 
Dyfais mewngroth gyda chopr

Dulliau rhwystrGolygu

Dyfeisiau mewnblaniadGolygu

Dyfeisiau i'w gosod yn y wainGolygu

Inswlinau a meddyginiaethau eraill a ddefnyddir ar gyfer diabetesGolygu

Cymhellion ofyliadGolygu

ProgestogenGolygu

Hormonau thyroid a meddyginiaethau gwrth thyroidGolygu

ImiwnolegGolygu

Asiantau diagnostigGolygu

Sera ac imiwnoglobwlinauGolygu

BrechlynnauGolygu

 
Brechlyn colera

Meddyginiaethau i ymlacio cyhyrau (actio ymylol) ac atalyddion colinesterasGolygu

Paratoadau llygadGolygu

Asiantau gwrth haintGolygu

Asiantau gwrthlidiolGolygu

Anesthetig lleolGolygu

Meddyginiaethau mioteg a thrin glawcomaGolygu

MydriatigGolygu

Ffactor tyfiant endothelaidd gwrth-fasgwlaiddGolygu

Ocsitosigion a gwrth ocsitosigionGolygu

Ocsitosigion a chyffuriau erthylbairGolygu

Gwrth ocsitosigionGolygu

Toddiannau dialysis peritoneaiddGolygu

Meddyginiaethau ar gyfer anhwylderau meddyliol ac ymddygiadolGolygu

Meddyginiaethau a ddefnyddir mewn anhwylderau seicotigGolygu

Meddyginiaethau a ddefnyddir mewn anhwylderau tymerGolygu

Meddyginiaethau a ddefnyddir mewn anhwylderau iselderGolygu

Meddyginiaethau a ddefnyddir mewn anhwylderau deubegwnGolygu

Meddyginiaethau ar gyfer anhwylderau pryderGolygu

Meddyginiaethau a ddefnyddir ar gyfer anhwylderau gorfodol obsesiynolGolygu

Meddyginiaethau ar gyfer anhwylderau oherwydd defnydd sylweddau seicoweithredolGolygu

Meddyginiaethau sy'n gweithredu ar y llwybr anadlolGolygu

Meddyginiaethau gwrth asthma a meddyginiaethau ar gyfer clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaintGolygu

Toddiannau i gywiro aflonyddwch dŵr, electrolyt a sylfaen asidGolygu

Trwy'r genauGolygu

Trwy wythïenGolygu

AmrywiolGolygu

Fitaminau a mwynauGolygu

Meddyginiaethau clust, trwyn a gwddf i blantGolygu

Meddyginiaethau penodol ar gyfer gofal newyddenedigolGolygu

Meddyginiaethau i'r newyddanedigGolygu

Meddyginiaethau i'r mamGolygu

Meddyginiaethau ar gyfer clefydau cymalauGolygu

Meddyginiaethau a ddefnyddir i drin gowtGolygu

Asiantau addasu clefydau a ddefnyddir mewn anhwylderau gwynegolGolygu

Clefydau cymalau ieuenctidGolygu


Cyngor meddygol

Sgrifennir tudalennau Wicipedia ar bwnc iechyd er mwyn rhoi gwybodaeth sylfaenol, ond allen nhw ddim rhoi'r manylion sydd gan arbenigwyr i chi. Mae llawer o bobl yn cyfrannu gwybodaeth i Wicipedia. Er bod y mwyafrif ohonynt yn ceisio osgoi gwallau, nid ydynt i gyd yn arbenigwyr ac felly mae'n bosib bod peth o'r wybodaeth a gynhwysir ar y ddalen hon yn anghyflawn neu'n anghywir.

Am wybodaeth lawn neu driniaeth ar gyfer afiechyd, cysylltwch â'ch meddyg neu ag arbenigwr cymwys arall!

  1. Meddyginiaethau Hanfodol Sefydliad Iechyd y Byd adalwyd 9 Mawrth 2018