Gogledd Cymru (Rhanbarth etholiadol Senedd Cymru)

Gogledd Cymru
Rhanbarthau etholiadol Senedd Cymru
Gogledd Cymru yng nghyd destun Cymru gyfan
Crewyd
1999
Y gynrychiolaeth gyfredol
Llafur 5 Aelod o'r Senedd (ASau Cymru)
Ceidwadwyr 5 ASau
Plaid Cymru 3 ASau
Etholaethau
1. Aberconwy
2. Alun a Glannau Dyfrdwy
3. Arfon
4. De Clwyd
5. Delyn
6. Dyffryn Clwyd
7. Gorllewin Clwyd
8. Wrecsam
9. Ynys Môn
Siroedd cadwedig
Clwyd (rhan)
Gwynedd (rhan)
Powys (rhan)

Mae Gogledd Cymru yn rhanbarth etholiadol Senedd Cymru ac yn cynnwys 9 etholaeth. Fe'i sefydlwyd yn Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 1999. Mae'r rhanbarth hon yn ethol 13 aelod: 9 ohonynt yn uniongyrchol o'r etholaethau a 4 aelod rhanbarthol ychwanegol. Mae'r 9 etholaethol yn cael eu hethol drwy system 'y cyntaf i'r felin', a'r 4 rhanbarthol yn cael eu ethol drwy system 'D'Hondt' i gynrychioli'r rhanbarth gyfan er mwyn dod ag elfen o gynrychiolaeth gyfranol i'r etholiad.

Rhanbarth Gogledd Cymru (1999-2007)

Aelodau Rhanbarthol

golygu
Tymor Etholiad AC/ AS AC/ AS AC/ AS AC/ AS
1af 1999 Rod Richards

(Ceid)

Peter Rogers

(Ceid)

Christine Humphreys

(D.Rhydd)

Janet Ryder

(PC)

2001 Eleanor Burnham

(D.Rhydd)

2002 David Jones

(Ceid)

2il 2003 Mark Isherwood

(Ceid)

Brynle Williams

(Ceid)

3ydd 2007
4th 2011 Antoinette Sandbach

(Ceid)

Aled Roberts

(D.Rhydd)

Llyr Gruffydd

(PC)

2015 Janet Haworth

(Ceid)

5th 2016 Nathan Gill

(UKIP) (wedyn Annibynnol)

Michelle Brown

(UKIP), wedyn Ann

2016
2017 Mandy Jones

(Annibynnol) (wedyn BREX wedyn Ann)

2019
6th 2021 Sam Rowlands (Ceid) Carolyn Thomas

(Llaf)

Aelodau Etholaethol

golygu
Term Election Conwy Alun a Glannau Dyfrdwy Caernarfon De Clwyd Gorllewin Clwyd Delyn Dyffryn Clwyd Wrexham Ynys Môn
1af 1999 Gareth Jones

(PC)

Tom Middlehurst

(Llaf)

Dafydd Wigley

(PC)

Karen Sinclair

(Llaf)

Alun Pugh

(Llaf)

Alison Halford

(Llaf)

Ann Jones

(Llaf)

John Marek

(Llaf) (wedyn JMIP wedynCymru Ymlaen)

Ieuan Wyn Jones

(PC)

2il 2003 Denise Idris Jones

(Llaf)

Carl Sargeant

(Llaf)

Alun Ffred Jones

(PC)

Sandy Mewies

(Llaf)

Term Election Aberconwy Alun a Glannau Dyfrdwy Arfon Clwyd South Gorllewin Clwyd Delyn Dyffryn Clwyd Wrexham Ynys Môn
3ydd 2007 Gareth Jones

(PC)

Carl Sargeant

(Llaf)

Alun Ffred Jones

(PC)

Karen Sinclair

(Llaf)

Darren Millar

(Ceid)

Sandy Mewies

(Llaf)

Ann Jones

(Llaf)

Lesley Griffiths

(Llaf)

Ieuan Wyn Jones

(PC)

4th 2011 Janet Finch-Saunders

(Ceid)

Ken Skates

(Llaf)

2013 Rhun ap Iorwerth

(PC)

5th 2016 Siân Gwenllian

(PC)

Hannah Blythyn

(Llaf)

2018 Jack Sargeant

(Llaf)

6th 2021 Gareth Davies

(Ceid)

Canlyniadau Etholiad 2016

golygu
Plaid Seddi etholaeth Pleidleisiau Canran Seddi Rhanbarth
  Llafur 5 57,528 28.1 0
  Plaid Cymru 2 47,701 23.3 1
  Ceidwadwyr 2 45,468 22.2 1
  Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig 0 25,518 12.5 2
  Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 0 9,409 4.6 0
  Y Democratiaid Rhyddfrydol 0 9,345 4.6 0
  Gwydd 0 4,789 2.3 0
  Cymdeithas Annibynwyr Lleol Cymru 0 1,865 0.9 0
  Monster Raving Loony 0 1,355 0.7 0
  Annibynnol - Mark Young 0 926 0.5 0
  Plaid Gomiwnyddol Cymru 0 586 0.3 0
Etholaethau Senedd Cymru
Llafur

Aberafan | Alun a Glannau Dyfrdwy | Blaenau Gwent | Bro Morgannwg | Caerffili | Canol Caerdydd | Castell-nedd | Cwm Cynon | Delyn | De Caerdydd a Phenarth | De Clwyd | Dwyrain Abertawe | Dwyrain Casnewydd | Gogledd Caerdydd | Gorllewin Abertawe | Gorllewin Caerdydd | Gorllewin Casnewydd | Gŵyr | Islwyn | Llanelli | Merthyr Tudful a Rhymni | Ogwr | Pen-y-bont ar Ogwr | Pontypridd | Rhondda | Torfaen | Wrecsam

Ceidwadwyr

Aberconwy | Brychieniog a Sir Faesyfed | Dyffryn Clwyd | Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro | Gorllewin Clwyd | Maldwyn | Mynwy | Preseli Penfro

Plaid Cymru

Arfon | Ceredigion | Dwyfor Meirionnydd | Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr | Ynys Môn

Rhanbarthau etholiadol Senedd Cymru

Rhanbarth Gogledd Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (1) | Llafur (1)
Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru: Llafur (2) | Plaid Cymru (1) | Y Democratiaid Rhyddfrydol (1)
Rhanbarth Gorllewin De Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (2)
Rhanbarth Canol De Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (2)
Rhanbarth Dwyrain De Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (2)