Gogledd Cymru (Rhanbarth etholiadol Senedd Cymru)

Gogledd Cymru
Rhanbarthau etholiadol Senedd Cymru
North Wales results 2016.png
Gogledd Cymru yng nghyd destun Cymru gyfan
Crewyd
1999
Y gynrychiolaeth gyfredol
Y Blaid Lafur 5 Aelod o'r Senedd (ASau Cymru)
Y Blaid Geidwadol 3 ASau
Plaid Cymru 3 ASau
Annibynol 2 ASau
Etholaethau
1. Aberconwy
2. Alun a Glannau Dyfrdwy
3. Arfon
4. De Clwyd
5.Gorllewin Clwyd
6. Delyn
7. Dyffryn Clwyd
8. Wrecsam
9. Ynys Môn
Siroedd cadwedig
Clwyd (rhan)
Gwynedd (rhan)
Powys (rhan)

Mae Gogledd Cymru yn rhanbarth etholiadol Senedd Cymru ac yn cynnwys 9 etholaeth. Fe'i sefydlwyd yn Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 1999. Mae'r rhanbarth hon yn ethol 13 aelod: 9 ohonynt yn uniongyrchol o'r etholaethau a 4 aelod rhanbarthol ychwanegol. Mae'r 9 etholaethol yn cael eu hethol drwy system 'y cyntaf i'r felin', a'r 4 rhanbarthol yn cael eu ethol drwy system 'D'Hondt' i gynrychioli'r rhanbarth gyfan er mwyn dod ag elfen o gynrychiolaeth gyfranol i'r etholiad.

Rhanbarth Gogledd Cymru (1999-2007)

Aelodau RhanbartholGolygu

Rhanbarth Gogledd Cymru
Sedd 1 Sedd 2 Sedd 3 Sedd 4
Cynulliad 1af
(1999-2003)
1999 Janet Ryder
(Plaid Cymru)
Christine Humphreys
(hyd 21 Mawrth 2001)
(Y Democratiaid Rhyddfrydol)
Rod Richards
(hyd 10 Medi 2002)
(Ceidwadwyr)
Peter Rogers
(Ceidwadwyr)
2001 Eleanor Burnham
(o 22 Mawrth 2001)
(Democratiaid Rhyddfrydol)
2002 David Jones
(o 19 Medi 2002)
(Ceidwadwyr)
Ail Gynulliad
(2003–2007)
2003 Mark Isherwood
(Ceidwadwyr)
Brynle Williams
(bu fawr 1 Ebrill 2011)
(Ceidwadwyr)
3ydd Cynulliad
(2007-2011)
2007
4ydd Cynulliad
(2011-2016)
2011 Llyr Huws Gruffydd
(Plaid Cymru)
Aled Roberts
(digymhwyswyd 17 Mai 2011 – 6 Gorffennaf 2011)
(Democratiaid Rhyddfrydol)
Antoinette Sandbach
(Ceidwadwyr)
2015 Janet Haworth (Ceidwadwyr)
5ed Cynulliad
(2016-2021)
2016 Michelle Brown
UKIP/ Wedyn Annibynol
Nathan Gill
UKIP
2017 Mandy Brown
UKIP/ Wedyn Annibynol/ Brexit/ Annibynol eto

Aelodau EtholaetholGolygu

Canlyniadau Etholiad 2016Golygu

Etholaeth Canlyniad 2016 Aelodau Presennol Sir Gadwedig
Aberconwy Janet Finch-Saunders
Y Blaid Geidwadol
Yn gyfangwbwl o fewn Clwyd
Alun a Glannau Dyfrdwy Carl Sargeant
Llafur
Jack Sargent

Llafur

Arfon Sian Gwenllian
Plaid Cymru
Yn gyfangwbwl o fewn Gwynedd
De Clwyd Ken Skates
Llafur
Yn gyfangwbwl o fewn Clwyd
Gorllewin Clwyd Darren Millar
Y Blaid Geidwadol
Delyn Hannah Blythyn
Llafur
Dyffryn Clwyd Ann Jones
Llafur
Wrecsam Lesley Griffiths
Llafur
Ynys Môn Rhun ap Iorwerth
Plaid Cymru
Yn gyfangwbwl o fewn Gwynedd

Aelodau RanbartholGolygu

Canlyniadau Etholiad 2016Golygu

Plaid Seddi etholaeth Pleidleisiau Canran Seddi Rhanbarth
  Llafur 5 57,528 28.1 0
  Plaid Cymru 2 47,701 23.3 1
  Ceidwadwyr 2 45,468 22.2 1
  Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig 0 25,518 12.5 2
  Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 0 9,409 4.6 0
  Y Democratiaid Rhyddfrydol 0 9,345 4.6 0
  Gwydd 0 4,789 2.3 0
  Cymdeithas Annibynwyr Lleol Cymru 0 1,865 0.9 0
  Monster Raving Loony 0 1,355 0.7 0
  Annibynol - Mark Young 0 926 0.5 0
  Plaid Gomiwnyddol Cymru 0 586 0.3 0
Etholaethau Senedd Cymru
Llafur

Aberafan | Alun a Glannau Dyfrdwy | Blaenau Gwent | Bro Morgannwg | Caerffili | Canol Caerdydd | Castell-nedd | Cwm Cynon | Delyn | De Caerdydd a Phenarth | De Clwyd | Dyffryn Clwyd | Dwyrain Abertawe | Dwyrain Casnewydd | Gogledd Caerdydd | Gorllewin Abertawe | Gorllewin Caerdydd | Gorllewin Casnewydd | Gŵyr | Islwyn | Llanelli | Merthyr Tudful a Rhymni | Ogwr | Pen-y-bont ar Ogwr | Pontypridd | Torfaen | Wrecsam

Ceidwadwyr

Aberconwy | Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro | Gorllewin Clwyd | Maldwyn | Preseli Penfro

Plaid Cymru

Arfon | Ceredigion | Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr | Rhondda | Ynys Môn

Y Democratiaid Rhyddfrydol

Brycheiniog a Sir Faesyfed

Annibynnol

Dwyfor Meirionnydd | Mynwy

Rhanbarthau etholiadol Senedd Cymru

Rhanbarth Gogledd Cymru: Ceidwadwyr (1) | Annibynnol (2) | Plaid Cymru (1)
Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru: Llafur (2) | Plaid Annibyniaeth y DU (1) | Plaid Cymru (1)
Rhanbarth Gorllewin De Cymru: Ceidwadwyr (1) | Plaid Cymru (2) | Annibynnol (1)
Rhanbarth Canol De Cymru: Ceidwadwyr (2) | Diddymu (1) | WNP (1)
Rhanbarth Dwyrain De Cymru: Ceidwadwyr (1) | Diddymu (1) | Plaid Cymru (1) | Annibynnol (1)