Medal Ddrama Eisteddfod yr Urdd

Gwobr a gyflwynir i sgriptiwr y ddrama frig yng nghystadleuaeth drama Eisteddfod yr Urdd (Urdd Gobaith Cymru) yw Medal Ddrama Eisteddfod yr Urdd.

Blwyddyn Lleoliad Buddugol Enw'r Ddrama Beirniaid Ail Trydydd Nifer Ymgeisio
1975 Llanelli Neb yn Deilwng
1976 Porthaethwy Emyr Lewis
1977 Y Barri William Owen Roberts
1978 Llanelwedd Gareth Sion
1979 Maesteg Gareth Wyn Evans
1980 Abergele Dafydd Arthur Jones
1981 Castell Newydd Emlyn Dewi Wyn Williams
1982 Pwllheli Eurwyn Williams
1983 Aberafan Rhian Mair Williams
1984 Yr Wyddgrug Kenneth Owen
1985 Caerdydd Branwen Cennard
1986 Dyffryn Ogwen Gwilym Dyfri Jones
1987 Merthyr Tudful Marlyn Samuel
1988 Maldwyn William Gwyn Jones 'Y Groesffordd'
1989 Cwm Gwendraeth Ian Staples
1990 Dyffryn Nantlle David Llewelyn Jones
1991 Taf Elai Neb yn Deilwng
1992 Bro Glyndwr Iola Wyn Evans 'Gormod o Ddim' Rhys Ifans a Carys Huw Nia Lloyd Jones Paul Griffiths a Ceri Edwards 6
1993 Abertawe a Lliw Betsan Wyn Williams
1994 Meirionnydd Ilyd Llwyd Jones John Ogwen a Gwion Lynch Paul Griffiths a Paul Griffiths
1995 Bro’r Preseli Paul Griffiths 'O Gysgod y Cyll' Angharad Jones a Gareth Ioan 8
1996 Bro Maelor Paul Griffiths 'B'echdan?' Alun Ffred Jones a Gwion Lynch Eifion Morris ac Angharad Devonald Lowri Hughes ac Eifion Morris 17
1997 Islwyn Paul Griffiths 'Ai am fod haul yn Machlud?' Siwan Jones a John Owen Gwion Rhys Hallam Lowri Hughes
1998 Llŷn ac Eifionydd Dyfan Tudur
1999 Llanbedr P.S. Luned Emyr
2000 Bro Conwy Llinos Snelson 'Miss Jôs y Post' Paul Griffiths a Mei Jones
2001 Gŵyl yr Urdd Luned Emyr
2002 Caerdydd a'r Fro Lowri Hughes
2003 [1] Tawe, Nedd ac Afan Luned Emyr 'Ystafell Dywyll'
2004 [2] Ynys Môn Meinir Lloyd Jones William R Lewis a Dewi Wyn Williams Catrin Dafydd Bethan Williams 5
2005 [3] Canolfan y Mileniwm, Caerdydd Bethan Williams 'Ty'd Allan y Pwff' Lowri Hughes a Mari Rhian Owen Catrin Dafydd Ceri Elen
2006 [4] Sir Ddinbych Ceri Elen Morris Manon Eames a Tim Baker Llyr Gwyn Lewis Gwenno Mair Davies
2007 [5] Sir Gâr Manon Wyn Williams 'Câr dy Gymydog' Siwan Jones ac Ian Staples Lleucu Siôn Elis Meredydd Gomer 9
2008 [6] Sir Conwy Huw Alun Foulkes 'Enaid Hoff Cytûn' Lowri Hughes a Dafydd Llewelyn Elis Meredydd Gomer Gareth Owen a Nia Haf
2009 [7] Bae Caerdydd Gruffudd Eifion Owen 'Nialwch' Manon Steffan Ros a Bethan Jones Elis Dafydd Ffion Evans
2010 [8] Llannerch Aeron, Ceredigion Manon Wyn Williams 'Disgwyl' Mari Rhian Owen a Paul Griffiths Guto Dafydd Ffion Evans
2011 [9] Abertawe a'r Fro Elin Gwyn 'Gwagle' Manon Eames a Tim Baker Gwilym Dwyfor Parry Llŷr Titus 7
2012 [10] Eryri Llŷr Titus 'Y Weiren Bigog' Iola Ynyr a Dafydd James Gwilym Dwyfor Parry / Gareth Evans-Jones Gwenno Elin Griffith
2013 [11] Sir Benfro Rhys Penry-Williams 'Emanuel' Siwan Jones a Sera Moore Williams Gwenno Elin Griffith Ioan Gwilym 5
2014 [12] Meirionnydd Heledd Gwyn Lewis 'Gwyddbwyll' Arwel Gruffydd a Huw Foulkes Elgan Rhys Jones Gareth Evans Jones
2015 [13] Caerffili a'r Cylch Ffion Williams 'Libersträume' Elen Bowman a Dafydd James Miriam Elin Jones / Rhian Davies Lara Catrin / Gareth Evans-Jones 13
2016 [14] Sir y Fflint Lois Llywelyn Williams Manon Steffan Ros a Iola Ynyr Miriam Elin Jones Mared Llywelyn Williams
2017 [15] Pen-y-bont, Taf, ac Elai Mared Williams 'Lôn Terfyn' Alun Saunders a Siân Summers Arddun Arwel Sara Hughes
2018 [16] Brycheiniog a Maesyfed Mirain Alaw Jones Luned Aaron ac Aled Jones Williams Morgan Owen Nia Hâf 6
2019 [17] Caerdydd a'r Fro Mared Roberts Sgidie, Sgidie, Sgidie Branwen Davies a Mared Swain 4
2020[18] Eisteddfod T, 2020 Nest Jenkins Hanna Jarman Delyth Evans Sion Wyn Evans
2021[19] Eisteddfod T, 2021 Rhiannon Lloyd Williams[20] 'Help(u)' Elgan Rhys

Cyfeiriadau golygu

 1. Coron driphlyg i ferch Medal Ddrama
 2. 'Terfysgaeth' yn symbylu'r Fedal Ddrama
 3. Medal Ddrama i Bethan
 4. Medal Ddrama i Ceri Elen
 5. Y Fedal Ddrama i Manon
 6. Medal ddrama i Huw Defod y Fedal Ddrama Eisteddfod yr Urdd 2008
 7. Medal Ddrama i Gruffudd
 8. Manon yn ennill ei hail Fedal Ddrama yn yr Urdd
 9. Medal ddrama i Rhian
 10. Llyr yn cael Medal at Goron y llynedd – Stori Fideo
 11. Rhys Penry-Williams yn ennill y Fedal Ddrama
 12. Medal Ddrama i Heledd Gwyn Lewis yn Eisteddfod y Bala
 13. Ffion Williams yn ennill y Fedal Ddrama
 14. Urdd: Lois Llywelyn Williams yn cipio'r Fedal Ddrama
 15. Mared Williams yn cipio Medal Ddrama Eisteddfod yr Urdd
 16. Mirain Alaw Jones yn ennill y Fedal Ddrama
 17. Drama fuddugol yn trafod digartrefedd yng Nghaerdydd
 18. Lleol.cymru. "Nest Jenkins o Dregaron yw prif ddramodydd Eisteddfod T". www.lleol.cymru (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-05-28.
 19. "Yr Urdd yn cyhoeddi trefniadau Eisteddfod T 2021". BBC Cymru Fyw. 2021-02-11. Cyrchwyd 2021-02-11.
 20. "Rhiannon Lloyd Williams o Gaerdydd yw Prif Ddramodydd Eisteddfod T". Gwefan yr Urdd. Cyrchwyd 13 Rhagfyr 2023.