Clefyd

(Ailgyfeiriad oddi wrth Clefydau)

Mae clefyd yn gyflwr annormal organeb sy'n amharu ar weithrediad y corff. Mewn bodau dynol, mae clefyd yn cael ei ddefnyddio'n fwy eang - i gyfeirio at unrhyw gyflwr sy'n achosi anghysur, camweithrediad, cyfyngder, problemau cymdeithasol a/neu marwolaeth i'r person sy'n dioddef, neu broblemau tebyg ar gyfer y rhai sydd menwn cyswllt gyda'r person. Yn yr ystyr ehangach yma, mae weithiau'n cynnwys anafiadau ac anableddau, anhwylder, syndrom, haint, symptomau, ymddygiad gwyrdröedig, ac amrywiaethau anarferol, tra ar gyfer cyd-destynau eraill gall y rhain gael eu trin fel categoriau gwahaniaethol.

Gabriel von Max Die ekstatische Jungfrau Katharina Emmerich.jpg
Data cyffredinol
Mathproblem iechyd Edit this on Wikidata
Y gwrthwynebIechyd Edit this on Wikidata
Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia


Rhestr Afiechydon
Pigiad
Pwyswch ar dangos i weld y rhestr.
Y blwch hwn: gweld  sgwrs  golygu

TerminolegGolygu

ClefydGolygu

Mae'r term yma yn lledaenu unrhyw gyflwr annormal sy'n effeithio sut mae'r corff fel arfer yn gweithio.

AfiechydGolygu

Yn gyffredinol, yr afiechyd yw symptom y clefyd.

AnhwylderGolygu

Mewn meddigyniaeth, mae anhwylder yn golygu aflonyddwch i'r corff. Gall anhwylder gael ei gategoreiddio i:-

  1. Aflonyddwch meddyliol
  2. Aflonyddwch corfforol
  3. Aflonyddwch genetig
  4. Aflonyddwch ymddygiad
  5. Aflonyddwch gweithredol

Mae'r term yma yn cael ei ystyried yn llai gwael nag afiechyd a chlefyd ac felly fe'i defnyddir yn amlach.

Cyflwyr meddygolGolygu

  Prif erthygl: Cyflwr meddygol

Gall y term yma gwmpasu unrhyw beth meddygol. Gall fod yn glefyd, yn afiechyd ac yn aflonyddwch, neu gall fod yn gyflwr megis beichiogrwydd sydd yn gyflwr cadarnhaol.

MorbidrwyddGolygu

Morbidrwydd yw unrhyw gyflwr afiach. Mae'r term yn cael ei ddefnyddio i gyfeirio at unrhyw glefyd sy'n effeithio ar gleifion.

Sut mae'r corff yn atal clefydau?Golygu

CroenGolygu

Mae arwyneb y croen yn atal microbau rhag treiddio'r corff.

Gwaed yn ceuloGolygu

Mae'r gwaed yn ceulo pan mae'n cael ei ryddhau o'r corff er mwyn atal microbau a firysau rhag treiddio'r corff.

Celloedd gwaed gwynGolygu

Mae gan gelloedd gwaed gwyn dair swyddogaeth:

  1. Amlyncu bacteria
  2. Cynhyrchu gwrthgyrff - sy'n targedu a dinistrio bacteria a firysau penodol.
  3. Cynhyrchu gwrthwenwyn sy'n mynd yn erbyn y gwenwyn mae'r bacteria yn ei gynhyrchu.
Chwiliwch am clefyd
yn Wiciadur.