Rhestr ysbytai Cymru

Dyma restr o'r ysbytai yng Nghymru wedu eu trefnu yn ôl yr hen ardaloedd ymddiriedolaeth GIG Cymru.

Ymddiriedolaeth GIG Abertawe golygu

Pencadlys: Abertawe

Ymddiriedolaeth GIG Bro Morgannwg golygu

Pencadlys: Pen-y-bont ar Ogwr

Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro golygu

Pencadlys: Ysbyty Athrofaol Cymru, y Mynydd Bychan, Caerdydd

Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyrddin golygu

Pencadlys: Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru, Glangwili, Caerfyrddin

Ymddiriedolaeth GIG Ceredigion a Chanolbarth Cymru golygu

Pencadlys: Ysbyty Cyffredinol Bronglais, Aberystwyth

Ymddiriedolaeth GIG Conwy a Sir Ddinbych golygu

Pencadlys: Ysbyty Glan Clwyd, Y Rhyl, Sir Ddinbych

Ymddiriedolaeth GIG Gofal Iechyd Gwent golygu

Pencadlys: Llanfrechfa Grange, Cwmbran

Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Ddwyrain Cymru golygu

Pencadlys: Ysbyty Maelor Wrecsam, Wrecsam

Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Morgannwg golygu

Pencadlys: Ysbyty'r Tywysog Siarl, Merthur Tydful, Morgannwg

Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Orllewin Cymru golygu

Pencadlys: Ysbyty Gwynedd, Bangor, Gwynedd

Ymddiriedolaeth GIG Sir Benfro a Derwen golygu

Pencadlys: Ysbyty Withybush, Hwlffordd, Sir Benfro

Ymddiriedolaeth GIG Pontypridd a'r Rhondda golygu

Pencadlys: Ysbyty Dewi Sant, Pontypridd

Ymddiriedolaeth GIG Felindre golygu

Pencadlys: Nantgarw, Caerdydd

Mae adrannau eraill yn cyflwyno gwasanaethau cenedlaethol sgrinio profion bron, sgrinio cancr y serfics, TG, a'r gwasanaeth gwaed cenedlaethol.

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru golygu

Pencadlys: Ysbyty H.M. Stanley, Llanelwy

Mae'r ymddiriedolaeth hon yn gyfrifol am bob gwasanaeth ambiwlans yn y wlad.

Cyfeiriadau golygu