Rhestr ysbytai Cymru

Dyma restr o'r ysbytai yng Nghymru wedu eu trefnu yn ôl yr hen ardaloedd ymddiriedolaeth GIG Cymru.

Pencadlys: Abertawe

Pencadlys: Pen-y-bont ar Ogwr

Pencadlys: Ysbyty Athrofaol Cymru, y Mynydd Bychan, Caerdydd

Pencadlys: Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru, Glangwili, Caerfyrddin

Pencadlys: Ysbyty Cyffredinol Bronglais, Aberystwyth

Pencadlys: Ysbyty Glan Clwyd, Y Rhyl, Sir Ddinbych

Pencadlys: Llanfrechfa Grange, Cwmbran

Pencadlys: Ysbyty Maelor Wrecsam, Wrecsam

Pencadlys: Ysbyty'r Tywysog Siarl, Merthur Tydful, Morgannwg

Pencadlys: Ysbyty Gwynedd, Bangor, Gwynedd

Pencadlys: Ysbyty Withybush, Hwlffordd, Sir Benfro

Pencadlys: Ysbyty Dewi Sant, Pontypridd

Pencadlys: Nantgarw, Caerdydd

Mae adrannau eraill yn cyflwyno gwasanaethau cenedlaethol sgrinio profion bron, sgrinio cancr y serfics, TG, a'r gwasanaeth gwaed cenedlaethol.

Pencadlys: Ysbyty H.M. Stanley, Llanelwy

Mae'r ymddiriedolaeth hon yn gyfrifol am bob gwasanaeth ambiwlans yn y wlad.

Cyfeiriadau

golygu