Rhestr o nofelwyr Cymraeg

Dyma restr o nofelwyr Cymraeg. Mae'n cynnwys awduron sy'n adnabyddus am iddynt ysgrifennu o leiaf un nofel yn yr iaith Gymraeg, ond dydi hynny ddim yn golygu o reidrwydd fod eu gwaith llenyddol yn gyfyngedig i ysgrifennu nofelau na chwaith eu bod yn ysgrifennu nofelau Cymraeg yn unig.

Gweler hefyd

golygu