Rhestr brwydrau Cymru

Dyma restr o frwydrau Cymru. Mae'n cynnwys brwydrau a ymladdwyd ar dir Cymru ei hun ynghyd â brwydrau'r Brythoniaid, hynafiaid y Cymry, yn y cyfnod ôl-Rufeinig, brwydrau sy'n rhan o hanes Cymru er i nifer ohonynt gael eu hymladd ar safleoedd mewn tiriogaethau fel yr Hen Ogledd sydd ddim yn rhan o diriogaeth Cymru, bellach.

Brwydrau yng Nghymru
(a'r cyffiniau)


Rhai o Frwydrau'r hen Gymry

Am restr o frwydrau y tu allan i Gymru, gweler yma.

A golygu

B golygu

C golygu

D golygu

G golygu

H golygu

Ll golygu

M golygu

N golygu

P golygu

R golygu

Rh golygu

S golygu

T golygu

W golygu

Y golygu

Gweler hefyd golygu