Mae'r erthygl hon yn sôn am arwyddocâd arbennig y flwyddyn 1853 i Gymru a'i phobl.

Bedd Bernard Barham Woodward awdur The History of Wales

Deiliaid golygu

Digwyddiadau golygu

  • 23 Ionawr - Mae chwe aelod o griw bad achub y Rhyl yn cael eu boddi pan fydd cwch yn troi drosodd.[1]
  • 11 Tachwedd - Rhoddir cymeradwyaeth i agor llinell Rheilffordd Dyffryn-nedd o Gelli Tarw i Merthyr Tudful, a ohiriwyd ar sail diogelwch.[2]
  • dyddiad anhysbys

Celfyddydau a llenyddiaeth golygu

 
Cerflyn o John Ardalydd Bute gan John Evan Thomas. Sgwar Callaghan, Caerdydd.

Gwobrau golygu

Llyfrau newydd golygu

Cerddoriaeth golygu

  • Mae Robert James (Jeduthyn) yn priodi chwaer ei gyd-gerddor Joseph Parry.

Celfyddydau gweledol golygu

Genedigaethau golygu

 
Cochfarf

Marwolaethau golygu

Cyfeiriadau golygu

  1. British Association for the Advancement of Science. Meeting (1858). Report of the Annual Meeting. Office of the British Association. t. 323.
  2. Reports from Commissioners, Vol. XXXVIII, Railways, Woods and Forests, Local Acts. 1854. t. 68.
  3. yn debyg o fod gan Thomas Levi: gweler Journal of the Welsh Bibliographical Society, Cyf. 2, Rhif. 3 Rhagfyr 1918, tud. 115.
  4. Bwletin Y Bwrdd Gwybodau Celtaidd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1966. t. 166.
  5. Manylion y llyfr yng Nghatalog yr Hathi Trust