Defnyddiwr:Prosiect Wici Môn

Logo WiciMôn
Logo WiciMôn
Croeso i dudalen Prosiect WiciMôn!

Y bwriad yw cyfoethogi a phoblogeiddio cynnwys yr Wicipedia Cymraeg er mwyn codi statws yr iaith Gymraeg yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, a hynny drwy brosiect hanesyddol, gwyddonol, iethyddol, a fydd yn hybu trafod termau gwyddonol yn Gymraeg.

Partneriaid y prosiect hwn yw Llywodraeth Cymru, yr Eisteddfod Genedlaethol, Menter Môn a Wicimedia Cymru / Wikimedia UK. Penodwyd Aaron Morris fel swyddog y prosiect unigryw hwn, a bydd yn canolbwyntio ar sgiliau codio pobl ifanc Ynys Môn dros y ddwy flynedd nesaf.

Prosiect WiciMôn golygu

 
Robin Owain, Rheolwr Cymraeg Wikimedia UK ac Aaron Morris Swyddog Prosiect WiciMôn
 
Erthygl ar y prosiect ar wefan Golwg360; 14 Mehefin 2017.

Gobeithiwn y bydd y prosiect yn creu mwynhad a gwefr drwy alluogi pobl ifanc i gynhyrchu deunyddiau gwyddonol Cymraeg fydd yn cael eu cyhoeddi ar Wicipedia, a thu hwnt. Er ei fod yn canolbwyntio ar Ynys Môn, y gobaith yw y bydd y cynnwys o ddefnydd cenedlaethol. Rheolir y prosiect gan Aaron Morris.

Yn sgil y prosiect hwn, fe fydd pobl ifanc yn cael y cyfle i ddysgu sgiliau newydd, a chymryd rhan mewn profiadau Cymraeg positif, a fydd wedyn yn cyfrannu tuag at eu datblygiad personol. Ein gobaith yw y byddant yn defnyddio eu sgiliau newydd, ac yn magu hyder gan fynd ati i gyfrannu at weithgareddau lleol a chymunedol eraill – byddwn yn parhau i’w cefnogi i fod yn arweinyddion yn eu hardaloedd lleol, a hyn drwy gydweithio â mudiadau a grwpiau perthnasol eraill i hyrwyddo cyfleon cymdeithasol a gwirfoddoli eraill sydd ar gael yn lleol.

Crynodeb weithredol - WiciMôn golygu

Er mwyn cyflawni’r uchod, byddwn yn cynnal gweithdai gyda phobl ifanc i greu erthyglau, eitemau ffilm a radio a datblygu gwaith codio. Byddwn yn ysbrydoli’r rhai sy’n rhan o’r prosiect drwy weithdai gydag arbenigwyr perthnasol, er mwyn iddynt greu erthyglau/cynnwys cyfryngol. Bydd y prosiect yn weithredol drwy:

 • Roi hyfforddiant ac arweiniad i bobl ifanc greu ac ysgrifennu eu erthyglau eu hunain ar gyfer WiciMôn, is-brosiect sy’n rhan o’r Wicipedia Cymraeg. Bydd erthyglau yn dilyn pynciau STEM er mwyn rhoi ffocws i’r wybodaeth a gyflwynir, ond ni fydd yn gyfyngedig i’r pynciau hyn.
 • Bydd elfen ddigidol i’r prosiect yn caniatáu i’r bobl ifanc greu ffilmiau byrion ac eitemau radio. Mae pobl ifanc yn mwynhau gweithgareddau creadigol, ac yn cael gwefr o weld eu gwaith wedi ei gyhoeddi – yn enwedig ar y we.
 • Bydd y bobl ifanc yn cael hyfforddiant ar arweiniad ynglyn â thrwyddedau agored, ac yn cael dysgu sut i rannu gyda, neu gyfrannu at brosiectau Wicimedia (e.e. Comin, Wicipedia Cymraeg, Wicidata) ar drwydded agored addas Comin Creu (Creative Commons). Dysgir sut i wneud hyn ar ffurf ddigidol ffilm a chlipiau sain, eitemau radio, darnau ysgrifenedig a lluniau, fel bod gwybodaeth, dealltwriaeth a hanes yn cael ei rannu â phawb, er mwyn cyfoethogi defnydd o’r Gymraeg ar y safle.
 • O ganlyniad i’r uchod, fe fydd y bobl ifanc yn cael hyfforddiant uwchwlytho gwybodaeth i Wicipedia a bydd yn eu hannog a’u galluogi i ddod yn ddinasyddion Cymraeg hyderus sydd yn falch o’u treftadaeth.

Prosiect Wici YSGOL SYR THOMAS JONES, Amlwch golygu

Y bwriad yw cyfoethogi a chreu erthyglau ar dref hanesyddol Amlwch a'r dalgylch. Mae angen mwy o erthyglau am hanes mwyngloddio Amlwch ac yn enwedig yn ystod y chwildro diwydiannol. Mae criw o'r chweched dosbarth yn Ysgol Syr Thomas Jones yn defnyddio eu hamser i ymchwilio i mewn i'r hanes a gobeithio ysgrifennu erthyglau sydd yn mynd i ddiddori ac addysgu. Rydym yn cydweithio efo'r amgueddfa Y Deyrnas Gopr yn Amlwch.

Erthyglau YSGOL SYR THOMAS JONES golygu

Prosiect Wici YSGOL GYFUN LLANGEFNI, Llangefni golygu

Y bwriad yw cyfoethogi a chreu erthyglau ar dref hanesyddol Llangefni a'r dalgylch. Mwy i ddilyn...

Erthyglau YSGOL GYFUN LLANGEFNI golygu

Prosiect Wici YSGOL DAVID HUGHES, Porthaethwy golygu

Y bwriad yw cyfoethogi a chreu erthyglau ar dref hanesyddol Porthaethwy a'r dalgylch. Mwy i ddilyn...

Erthyglau YSGOL DAVID HUGHES golygu

Erthyglau sydd wedi eu creu gan ysgolion uwchradd yr Ynys golygu

Ffynhonnau Môn golygu

Ysgolion Cynradd Môn golygu

Traethau Môn golygu

Gwyddonwyr Cymreig golygu

Menter Môn golygu

Cymylau (Erthyglau) golygu

Prosiect WiciGwerin golygu

 
Poster WiciGwerin

Prosiect tref Amlwch (WiciHanes) golygu

 
Sesiwn Wici yn Amlwch

Prosiect Wythnos Sgiliau Ysgol Syr Hugh Owen golygu

Aelodau prosiect WiciMôn golygu

 1. Defnyddiwr:Llywelyn2000
 2. Defnyddiwr:ElmondPD
 3. Defnyddiwr:Mam Cymru
 4. Defnyddiwr:Owain lloyd
 5. Defnyddiwr:Annwern
 6. Defnyddiwr:Cwldwd
 7. Defnyddiwr:Seithlliw
 8. Defnyddiwr:Mechell2017
 9. Defnyddiwr:Monsyn
 10. Defnyddiwr:ArglwyddesCywarch
 11. Defnyddiwr:Lclh01
 12. Defnyddiwr:Meg3456
 13. Defnyddiwr:A41437
 14. Defnyddiwr:Dim Byd
 15. Defnyddiwr:Salimali321
 16. Defnyddiwr:Nodi2001
 17. Defnyddiwr:Ybwda
 18. Defnyddiwr:Llipryn14
 19. Defnyddiwr:Rwdlan1505
 20. Defnyddiwr:Jacyjwc321
 21. Defnyddiwr:Mursen
 22. Defnyddiwr:Llyn123
 23. Defnyddiwr:Neb o Gwbl
 24. Defnyddiwr:CnauPell
 25. Defnyddiwr:Tewboi
 26. Defnyddiwr:Godre'r Coed
 27. Defnyddiwr:AJFA23
 28. Defnyddiwr:Pry Bach Tew
 29. Defnyddiwr:LlioD
 30. Defnyddiwr:Rhisiart o'r Rhos
 31. Defnyddiwr:Dickrhos2
 32. Defnyddiwr:LonDCW
 33. Defnyddiwr:Taliesin Hwfa
 34. Defnyddiwr:Georgina Holme
 35. Defnyddiwr:Mop234
 36. Defnyddiwr:SHCym1
 37. Defnyddiwr:GwrGwerinGora
 38. Defnyddiwr:Arfon Wyn
 39. Defnyddiwr:CatrinToffoc
 40. Defnyddiwr:Richwoo89
 41. Defnyddiwr:SteffanWThomas
 42. Defnyddiwr:Parys a Minnau 1768
 43. Defnyddiwr:Captencymru
 44. Defnyddiwr:Elisabethcymru
 45. Defnyddiwr:AwelMor
 46. Defnyddiwr:Keston12345
 47. Defnyddiwr:Brig Y Nant 123
 48. Defnyddiwr:Garth Wen
 49. Defnyddiwr:Minafon
 50. Defnyddiwr:Erswyn
 51. Defnyddiwr:Catfflur
 52. Defnyddiwr:Llangefni123
 53. Defnyddiwr:EsgairLlyn98
 54. Defnyddiwr:Maenaddwyn123
 55. Defnyddiwr:Gwalchmai777
 56. Defnyddiwr:Llangefni12
 57. Defnyddiwr:TaffiGlas
 58. Defnyddiwr:Winfield1032
 59. Defnyddiwr:Metty04
 60. Defnyddiwr:Blodeuwedd123
 61. Defnyddiwr:Dwynwen123
 62. Defnyddiwr:Branwen123
 63. Defnyddiwr:Ceridwen123
 64. Defnyddiwr:Rhiannon123
 65. Defnyddiwr:Arianrhod123
 66. Defnyddiwr:Ffion Mair Roberts
 67. Defnyddiwr:Angharad Vaughan Evans
 68. Defnyddiwr:Lowri1612
 69. Defnyddiwr:Grugsan
 70. Defnyddiwr:Mundy20
 71. Defnyddiwr:Johnogwen123
 72. Defnyddiwr:Brooklyn Hughes
 73. Defnyddiwr:A$AP.TOM
 74. Defnyddiwr:TomBach10
 75. Defnyddiwr:Sgwyd
 76. Defnyddiwr:Aneirinm
 77. Defnyddiwr:Siwanbrown
 78. Defnyddiwr:KieraRoberts
 • 193.39.172.72
 1. Defnyddiwr:99jones
1 Chwefror - 31 Ebrill
 1. Defnyddiwr:YSHOwen1
Medi 2019 -
 1. Defnyddiwr:Jreece513
 2. Defnyddiwr:Nora12123
 3. Defnyddiwr:Eich boi HarveyB
 4. Defnyddiwr:A Reincarnated Ganon
 5. Defnyddiwr:Somot Snave
 6. Defnyddiwr:TalwrnMafia2019
 7. Defnyddiwr:Osmosis20203
 8. Defnyddiwr:CaioEvans
 9. Defnyddiwr:Gaerwen11
 10. Defnyddiwr:Matti.erwlas

Fideo's WiciMôn golygu

Cyfarwyddiadau golygu

 • Categori i'w gopio a'i bastio ar waelod pob tudalen:
[[Categori:Prosiect Wici Môn]]

Adroddiadau golygu

Syniadau golygu