Am Dro!

Rhaglen deledu Cymraeg

Rhaglen deledu adloniant ar S4C yw Am Dro!. Mae pob pennod yn dilyn pedwar cyfranwr yn arwain eu gilydd ar daith gerdded o gwmpas eu hoff ardal neu leoliad yng Nghymru. Ar ddiwedd y bennod mae'r cyfranwyr yn sgorio'r teithiau ac mae'r enillydd yn derbyn gwobr o'r offer cerdded diweddaraf.

Am Dro!
Genre Adloniant/Ffeithiol
Gwlad/gwladwriaeth Cymru
Iaith/ieithoedd Cymraeg
Nifer cyfresi 7
Nifer penodau 47 (Rhestr Penodau)
Cynhyrchiad
Amser rhedeg tua 48 munud
Darllediad
Sianel wreiddiol S4C
Fformat llun 1080i (16:9 HDTV)
Darllediad gwreiddiol 14 Ionawr 2020

Cynhyrchwyd y gyfres gan gwmni Sugar Films.[1]

Penodau golygu

Cyfres 1 golygu

Rhaglen Lleoliad Darllediad cyntaf Gwylwyr [2]
1 Treorci; Llanelli; Talsarnau; Cnicht 14 Ionawr 2020 16,000
2 Llansteffan; Llanberis; Penllyn; Caerffili 21 Ionawr 2020 22,000
3 Abersoch; Llanusyllt, Sir Benfro; Cronfa Ddŵr Nant-y-Moch, Ceredigion; Chwarel Carmel, Rhydaman 28 Ionawr 2020 23,000

Cyfres 2 golygu

Rhaglen Lleoliad Darllediad cyntaf Gwylwyr [2]
1 Caergybi i Ynys Lawd; Yr Wyddfa; Coedwig Hensol; Llanerchaeron 13 Medi 2020 20,000
2 Penrhyn Gŵyr; Cwm Clydach, Rhondda; Chwarel Rhosydd uwchben Dyffryn Croesor; Moel Famau, Sir Fflint 20 Medi 2020 <21,000
3 Mynydd y Garth; Trimsaran; Bethesda; Llanelltud 27 Medi 2020 24,000
4 Cwm Nant yr Eira; Trwyn yr As Fach; Caernarfon; Solfach 4 Hydref 2020 <21,000
5 Parc Dinefwr; Stad y Faenol; Llwybr Arfordir Ceredigion ger Llangrannog; Ynys Llanddwyn ym Môn 11 Hydref 2020 22,000
6 Penrhyn Gŵyr; Parc Margam; Llwybr Arfordir Sir Benfro; Llangollen 18 Hydref 2020 <15,000
7 Rhifyn Selebs: Alwyn Humphreys - Ynys Môn; Sue Roderick - Eifionydd; Emma Jenkins - Pen-bre; Owain Wyn Evans - Bannau Brycheiniog 28 Rhagfyr 2020 42,000

Cyfres 3 golygu

Rhaglen Lleoliad Darllediad cyntaf Gwylwyr [2]
1 Arfordir Penarth; Penllyn; Parc Gwledig Loggerheads; Castell Carreg Cennen i fynydd Tair Carn Isaf 24 Ionawr 2021 21,000
2 Bangor; Caerdydd; Gŵyr; Llyn Brenig 31 Ionawr 2021 29,000
3 Nant Gwrtheyrn; Rhoscolyn; Blaengarw; Ceunant Clydach 7 Chwefror 2021 45,000
4 Arfordir Porth Amlwch; y rhaeadrau ger Abergwyngregyn; Llanfihangel ar Arth; Carn Meini yn y Preseli 14 Chwefror 2021 o dan 29,000
5 Cwm Idwal, Bethesda; Blaenau Ffestiniog; Bwlch Nant yr Arian, Ceredigion; Y llwybr arfordirol ger y Barri 21 Chwefror 2021 30,000
6 Dinas Mawddwy; Porth y Gest i Forfa Bychan; Stad yr Hafod, Cwmystwyth; Traeth Pentywyn, Sir Gar 28 Chwefror 2021 30,000

Cyfres 4 golygu

Rhaglen Lleoliad Darllediad cyntaf Gwylwyr [2]
1 Rhifyn arbennig fel rhan o Wythnos Traethau S4C: Porthaethwy; traeth Benllech i Moelfre; Porth Ceiriad i Machroes; Abersoch 14 Gorffennaf 2021 27,000
2 Pontrhydfendigaid; Sir Benfro; Dolgellau; Llanberis 25 Medi 2021 24,000
3 Aberystwyth; Tregarth; Merthyr Tydfil; Llanrwst 2 Hydref 2021 30,000
4 Blaenau Ffestiniog; Stad Penllergaer, ar hyd Afon Teifi; Sir Fôn 9 Hydref 2021 25,000
5 Llanidloes; Bethesda; Cydweli; Merthyr Mawr 23 Hydref 2021 18,000
6 Castell y Waun ger y ffin; Moelyci yn Nhregarth; Rhosili; hyd yr aber yn Nhalacharn 30 Hydref 2021 o dan 19,000
7 Llancaiach Fawr; Sir Benfro; Rhosllanerchrugog; Llyn Bochlwyd, Dyffryn Ogwen 10 Tachwedd 2021 o dan 14,000
8 Rhifyn Selebs: Jason Mohammad, Gareth Wyn Jones, Non Parry, Alex Humphreys 1 Ionawr 2022 27,000
9 Rhifyn Cariad: 4 bachgen ac un ferch i gyd yn chwilio am gariad newydd 20 Ionawr 2022

Cyfres 5 golygu

Rhaglen Lleoliad Darllediad cyntaf Gwylwyr [2]
1 Pwll; Cil-y-coed; Porthmadog; Aberffraw 5 Mehefin 2022 32,000
2 Dinas Emrys; Llanwynno, Rhondda; Port Talbot; Rhosgadfan 12 Mehefin 2022 20,000
3 Blaenau Ffestiniog; Moel Cynwch; Bancyfelin; Bae Caerdydd i rhodfa Penarth 19 Mehefin 2022 38,000
4 Pen y Waun yn Nyffryn Conwy; Llyn Arenig Fawr ger y Bala; Maesycwmmer; Aberystwyth 26 Mehefin 2022 27,000
5 Penrhos; Dinorwig; Machynlleth; Bro Morgannwg 3 Gorffennaf 2022 <16,000
6 Bro Morgannwg, Cwm Ffynnonau, Penllyn; Caergybi 10 Gorffennaf 2022 <18,000
Rhifyn Selebs: Donna Edwards, Catrin Heledd, Gwilym Ifan Pritchard & Dewi Pws 26 Rhagfyr 2022

Cyfres 6 golygu

Rhaglen Lleoliad Darllediad cyntaf Gwylwyr [2]
1 Steddfod Pen Llyn: Mici Plwm, Nesdi Jones, Netta Pritchard ac Osian Gwyn Elis (Mynytho, Llithfaen, Llanystumdwy ac Ynys Enlli) 30 Gorffennaf 2023
2 Dolgellau, Beddgelert, Gwaelod-y-Garth a Mynyddygarreg 18 Mehefin 2023
3 Llangrannog, Llanboidy, Bala a Conwy 25 Mehefin 2023
4 Penarth i Sili, Glynrhedynog, Dinbych a Ffwrnais, Ceredigion 2 Gorffennaf 2023
5 Harlech, Dinas Powys, Mynwent y Crynwyr a Garn Fadryn, Penllÿn 9 Gorffennaf 2023
6 Llanelli, Croesoswallt, Sir Benfro ac Eglwysila 16 Gorffennaf 2023
7 Pentrefelin, Tregaron, Bangor a Rhosneigr 23 Gorffennaf 2023
8 Fforest Fawr at Castell Coch; Carn Ingli yn Nhrefdraeth, Dinas Dinlle a Dinas Mawddwy 20 Awst 2023

Cyfres 7 golygu

Rhaglen Lleoliad Darllediad cyntaf Gwylwyr [2]
1 Rhifyn Selebs: John Hartson, Lisa Angharad, Glyn Wise a Mared Williams 1 Ionawr 2024
2 Ffostrasol, Llanfairpwll, Merthyr Mawr ac Abermaw 4 Chwefror 2024
3 Llanuwchllyn, Moelfre, Pharc Penbrê, Llynoedd Tecwyn 11 Chwefror 2024
4 Mynydd y Gwrhyd, Cwm Tawe; Mynydd Parys, Amlwch; Nebo a Phenrhyncoch 18 Chwefror 2024
5 Fodffordd a Llangefni, Caernarfon a'r Foryd, Llandaf a Chaerdydd, a Charreg Cennen 25 Chwefror 2024
6 Pen Dinas, Sir Benfro; Cwm Elan; Abertawe; a Rhos-y-gwaliau, Bala 3 Mawrth 2024

Cyfeiriadau golygu

  1. Wyddoch chi am un o lwybrau cerdded gorau Wrecsam? , Cyngor Wrecsam, 13 Awst 2019. Cyrchwyd ar 14 Ionawr 2020.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Ffigyrau gan S4C. Gweler [1], Ffigyrau Gwylio S4C.

Dolenni allanol golygu