Hyd at yr etholiad cyffredinol 2024 roedd 40 etholaeth yng Nghymru a oedd yn ethol aelod i Senedd San Steffan. Yn yr etholiad hwnnw bydd y nifer yn gostwng i 32, gan ail-lunio eu ffiniau yn helaeth.

Mae'r erthygl hon yn rhan o'r gyfres:

Gwleidyddiaeth
Cymru
gweld  sgwrs  golygu

Etholaethau o 2024 ymlaen

golygu

Etholaethau hyd at 2024

golygu
Cod Enw Creu Nodiau Aelod Seneddol Presennol Map
W07000049 Aberafan 1918 Stephen Kinnock (Llafur)
 
W07000058 Aberconwy 2010 Robin Millar (Ceidwadwyr)
 
W07000043 Alun a Glannau Dyfrdwy 1983 Mark Tami (Llafur)
 
W07000057 Arfon 2010 Hywel Williams (Plaid Cymru)
 
W07000072 Blaenau Gwent 1983 Nick Smith (Llafur)
 
W07000078 Bro Morgannwg 1983 Alun Cairns (Ceidwadwr)
 
W07000068 Brycheiniog a Sir Faesyfed 1918 Fay Jones (Ceidwadwyr)
 
W07000076 Caerffili 1918 Wayne David (Llafur)
 
W07000050 Canol Caerdydd 1983 hefyd 1918-1950 Jo Stevens (Llafur)
 
W07000069 Castell-nedd 1918 Christina Rees (Llafur)
 
W07000064 Ceredigion 1536 Ben Lake (Plaid Cymru)
 
W07000070 Cwm Cynon 1983 Beth Winter (Llafur)
 
W07000080 De Caerdydd a Phenarth 1983 Stephen Doughty (Llafur)
 
W07000082 De Clwyd 1997 Simon Baynes (Ceidwadwyr)
 
W07000042 Delyn 1983 Rob Roberts (Ceidwadwyr)
 
W07000061 Dwyfor Meirionnydd 2010 Liz Saville Roberts (Plaid Cymru)
 
W07000048 Dwyrain Abertawe 1918 Carolyn Harris (Llafur)
 
W07000067 Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr 1997 Jonathan Edwards (Annibynnol)
 
W07000055 Dwyrain Casnewydd 1983 Jessica Morden (Llafur)
 
W07000060 Dyffryn Clwyd 1997 James Davies (Ceidwadwyr)
 
W07000051 Gogledd Caerdydd 1950 Anna McMorrin (Llafur)
 
W07000047 Gorllewin Abertawe 1918 Geraint Davies (Llafur)
 
W07000079 Gorllewin Caerdydd 1950 Kevin Brennan (Llafur)
 
W07000066 Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro 1997 Simon Hart (Ceidwadwr)
 
W07000056 Gorllewin Casnewydd 1983 Ruth Jones (Llafur)
 
W07000059 Gorllewin Clwyd 1997 David Jones (Ceidwadwr)
 
W07000046 Gŵyr 1885 Tonia Antoniazzi (Llafur)
 
W07000077 Islwyn 1983 Chris Evans (Llafur)
 
W07000045 Llanelli 1918 Nia Griffith (Llafur)
 
W07000063 Maldwyn 1536 Craig Williams (Ceidwadwr)
 
W07000071 Merthyr Tudful a Rhymni 1983 Gerald Jones (Llafur)
 
W07000054 Mynwy 1918 David Davies (Ceidwadwr)
 
W07000074 Ogwr 1918 Chris Elmore (Llafur)
 
W07000073 Pen-y-bont ar Ogwr 1983 Jamie Wallis (Ceidwadwyr)
 
W07000075 Pontypridd 1918 Alex Davies-Jones (Llafur)
 
W07000065 Preseli Penfro 1997 Stephen Crabb (Ceidwadwr)
 
W07000052 Rhondda 1974 hefyd 1885-1918 Chris Bryant (Llafur)
 
W07000053 Torfaen 1983 Nick Thomas-Symonds (Llafur)
 
W07000044 Wrecsam 1918 Sarah Atherton (Ceidwadwyr)
 
W07000041 Ynys Môn 1545 Virginia Crosbie (Ceidwadwyr)
 

Canlyniadau

golygu

Dyma fapiau o'r canlyniadau diweddaraf etholiadau cyffredinol yng Nghymru.

  • coch - Llafur
  • glas - Ceidwadol
  • gwyrdd - Plaid Cymru
  • melyn - Democratiaid Rhyddfrydol

 

 

 

 

Cyn-Etholaethau

golygu
Enw Creu Diddymwyd Nodiadau
Aberdâr 1918 1983
Aberhonddu 1542 1885
Abertawe 1885 1918
Aberteifi 1542 1885
Abertyleri 1918 1983
Arfon 1885 19181
Bedwellte 1918 1983
Y Barri 1950 1983
Biwmares 1542 1885
Bwrdeistrefi Fflint 1542 1918
Bwrdeistrefi Sir Gaernarfon 1536 1950
Bwrdeistref Caerfyrddin 1542 1918
Bwrdeistrefi Sir Fynwy 1542 1918
Bwrdeistref Maesyfed 1542 1885
Bwrdeistref Merthyr Tudful 1832 1918
Bwrdeistrefi Dinbych 1542 1918
Bwrdeistref Trefaldwyn 1542 1918
Caerdydd Canolog 1918 1950
Caerfyrddin 1918 1997
Canol Morgannwg 1885 1918
Caerdydd 1542 1918
De Caerdydd 1918 1950
De-ddwyrain Caerdydd 1950 1983
Casnewydd 1918 1983
Caernarfon 1536 2010
Conwy 1950 2010
De-Orlewin Clwyd 1983 1997
Dinbych 1918 1983
Dwyrain Caerdydd 1918 1950
Gorllewin Caerfyrddin 1918 1950
Dwyrain Caerfyrddin 1885 1918
Dwyrain Sir Ddinbych 1885 1918
Dwyrain y Fflint 1950 1983
Dwyrain Rhondda 1918 1974
Dwyrain Morgannwg 1885 1918
De Morgannwg 1895 1918
Dosbarth Abertawe 1832 1918
Eifion 1885 1918
Gogledd Orllewin Clwyd 1983 1997
Gogledd Orllewin Caerdydd Chwef 1974 1983
Gorllewin Rhondda 1918 1974
Glyn Ebwy 1918 1983
Gorllewin Sir Ddinbych 1885 1918
Gorllewin y Fflint 1950 1983
Hwlffordd 1545 1885
Llandaf a'r Barri 1918 1950
Meirionnydd 1542 1983
Meirionnydd Nant Conwy 1983 2010
Merthyr 1918 1950
Merthyr Tudful 1950 1983
Penfro 1542 1885
Penfro a Hwlffordd 1885 1918
Pont-y-pŵl 1918 1983
Prifysgol Cymru 1918 1950
Rhondda 1885 19181
Sir Benfro 1536 1997
Sir Ddinbych 1542 1885
Sir Faesyfed 1542 1918
Sir y Fflint 1542 1950
Sir Frycheiniog 1542 1918
Sir Gaerfyrddin 1542 1885
Sir Gaernarfon 1542
1918
1885
1950
Sir Forgannwg 1536 1885
Sir Fynwy 1536 1885
Gogledd Sir Fynwy 1885 1918
De Sir Fynwy 1885 1918
Gorllewin Sir Fynwy 1885 1918

Gweler hefyd

golygu

Nodiau

golygu
  1. ail-greu, gweler Etholaethau presennol