Ôl-ddodiad rhyngrwyd

Defnyddir ôl-ddodiad rhyngrwyd i ddynodi gwlad, tiriogaeth, maes neu ddosbarth gwefannau ar y We Fyd-eang. Fel rheol maent yn dalfyriad o enw gwlad neu swyddogaeth/maes, e.e. .com am gwmnïau a mentrau, .af am Affganistan. Mae parthau dau-lythyren ar gyfer gwledydd sofran wedi eu seilio ar restr ISO 3166-1 (alffa-2). Mae gan y Deyrnas Unedig yr ôl-ddodiad .uk (yn dechnegol .gb oedd y parth cywir ond ni ddefnyddiwyd hwn).

Yn 2012 agorodd ICANN broses ar gyfer cynnig parthau lefel uchaf newydd, a derbyniwyd dros 2,000 o geisiadau. O ganlyniad i'r broses yma creuwyd dau barth i Gymru - .cymru a .wales, sydd wedi ei reoli gan gwmni Nominet. Enillodd yr Alban eu cais i greu parth .scot. Lansiwyd y parthau newydd yma yn 2015.

a golygu

b golygu

c golygu

d golygu

e golygu

f golygu

g golygu

h golygu

i golygu

j golygu

k golygu

l golygu

m golygu

n golygu

o golygu

.om Oman .org Sefydliadau di-elw, e.e. elusennau, yn wreiddiol; agored i bawb mewn effaith

p golygu

q golygu

r golygu

s golygu

t golygu

u golygu

v golygu

w golygu

z golygu