Rhestr trefi post yng Nghymru

Dyma’r enwau trefi post swyddogol fel maen nhw’n ymddangos yng nghronfa ddata y Post Brenhinol, ac fel maen nhw i fod i ymddangos mewn cyfeiriadau post. Mewn rhai achosion mae’r enw yn wahanol i’r enw safonol neu arferol (nid oes toeon bach, er enghraiift), ac felly mae’r enw mwy cyffredin yn cael ei nodi mewn cromfachau er gwybodaeth.

Cod a chanolfan post Trefi Post
CF (CardifF) – Caerdydd Aberdar (Aberdâr), Aberpennar, Bargoed, Y Barri, Bont-faen (Y Bont-faen), Caerffili, Caerdydd, Dinas Powys, Glynrhedyn (Trerhondda), Hengoed, Llanilltud Fawr, Maesteg, Merthyr Tudful, Penarth, Pentre, Pen-y-bont ar Ogwr, Pontyclun, Pontypridd, Porth (Y Porth), Porthcawl, Tonypandy, Treharris, Treorci
CH (CHester) – Caer Bagillt, Bwcle, Caer, Y Fflint, Glannau Dyfrdwy, Treffynnon, Yr Wyddgrug
LD (LlandrindoD) Aberhonddu, Llanandras, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Llandrindod, Llangamarch, Llanwrtyd, Rhaeadr Gwy, Tref-y-clawdd
LL (LLandudno) – Caer Aberdyfi, Abergele, Abermo (Abermaw), Amlwch, Arthog, Bae Colwyn, Y Bala, Bangor, Betws-y-Coed, Biwmares, Blaenau Ffestiniog, Bodorgan, Brynteg, Caergybi, Caernarfon, Cemais (Bae Cemaes), Conwy, Corwen, Cricieth, Cyffordd Llandudno, Dinbych, Dolgellau, Dolwyddelan, Dulas, Dyffryn Ardudwy, Fairbourne, Y Felinheli, Gaerwen, Garndolbenmaen, Harlech, Llanbedr, Llanbedrgoch, Llandudno, Llanelwy, Llanfairfechan, Llanfair Pwllgwyngyll, Llangefni, Llangollen, Llannerch-y-medd, Llanrwst, Llwyngwril, Marianglas, Moelfre, Penmaenmawr, Penrhyndeudraeth, Pentraeth, Penysarn, Porthaethwy, Porthmadog, Prestatyn, Pwllheli, Rhosgoch, Rhosneigr, Rhuthun, Y Rhyl, Talsarnau, Talybont, Trefriw, Ty Croes (Tŷ Croes), Ty'n y Gongl, Tywyn, Wrecsam
NP (NewPort) – Casnewydd Abertyleri, Brynbuga, Casnewydd, Cas-gwent, Caldicot (Cil-y-Coed), Coed-Duon, Crughywel (Crucywel), Cwmbran (Cwmbrân), Y Fenni, Glynebwy (Glyn Ebwy), Pont-y-Pwl (Pont-y-pŵl), Tredegyr (Tredegar), Tredegyr Newydd (Tredegar Newydd), Trefynwy
SA (SwanseA) – Abertawe Aberaeron, Aberdaugleddau, Abergwaun, Abertawe, Aberteifi, Arberth, Boncath, Caerfyrddin, Castell-nedd, Castell Newydd Emlyn, Ceinewydd, Cilgeti, Clarbeston Road (Treglarbes), Clunderwen, Crymych, Cydweli, Dinbych-y-Pysgod, Doc Penfro, Glan-y-fferi, Hendy-gwyn, Hwlffordd, Llanarth, Llanbedr Pont Steffan, Llandeilo, Llandysul, Llanelli, Llanfyrnach, Llangadog, Llanwrda, Llanybydder, Llanymddyfri, Penfro, Pencader, Port Talbot, Porth Tywyn, Rhydaman, Saundersfoot, Trefdraeth, Wdig
SY (ShrewsburY) – Amwythig Aberystwyth, Y Borth, Bow Street, Caersws (Caersŵs), Croesoswallt, Y Drenewydd, Llanbrynmair, Llandinam, Llanfechain, Llanfyllin, Llanidloes, Llan-non, Llanrhystud, Llansantffraid, Llanymynech, Machynlleth, Malpas, Meifod, Talybont, Y Trallwng, Trefaldwyn, Tregaron, Ystrad Meurig