Rhestr llefydd yng Ngwynedd

Dyma restr o ddinasoedd, trefi a phentrefi yng Ngwynedd, Cymru. Gweler y rhestr o leoedd yng Nghymru ar gyfer lleoedd mewn siroedd eraill.

AGolygu

Aberangell, Aberdaron, Aberdesach, Aberdyfi, Abererch, Abergwyngregyn, Abergynolwyn, Aberllefenni, Abermaw, Abersoch, Afon Wen, Arthog

BGolygu

Bala, Bangor, Beddgelert, Bethania, Bethel, Gwynedd, Bethesda, Betws Garmon, Betws-y-Coed, Blaenau Ffestiniog, Boduan, Bontddu, Bontnewydd, Botwnnog, Brithdir, Bryncroes, Bryn-crug, Bwlch-derwin, Bwlchtocyn

CGolygu

Caeathro, Caerhun, Caernarfon, Capel Curig, Carmel, Clynnog Fawr, Clwt-y-bont, Corris Uchaf, Corris, Criccieth, Croesor, Cwm y Glo

ChGolygu

Chwilog

DGolygu

Deiniolen, Dinas Dinlle, Dinas Mawddwy, Dinas, Dinorwig, Dolgellau, Dolmelinllyn

EGolygu

Edern, Efailnewydd, Esgairgeiliog

FGolygu

Fairbourne, Friog

GGolygu

Ganllwyd, Garndolbenmaen, Gellilydan, Glasinfryn, Groeslon

HGolygu

Harlech

LlGolygu

Llanaber, Llanaelhaearn, Llanbedr, Llanbedrog, Llanberis, Llandanwg, Llanegryn, Llandegwning, Llanddeiniolen, Llandwrog, Llanelltyd, Llanengan, Llanfair Llanfihangel-y-pennant, Abergynolwyn, Llanfihangel-y-pennant, Cwm Pennant, Llanfrothen, Llangwnnadl, Llangybi, Llaniestyn, Llan Ffestiniog, Llangian, Llanllechid, Llanymawddwy, Llannor, Llanrug, Llanystumdwy, Llithfaen, Llwyndyrys, Llwyngwril

MGolygu

Mallwyd, Maentwrog, Minffordd, Morfa Nefyn, Mynydd Llandegai, Mynytho

NGolygu

Nantlle, Nantmor, Nasareth, Nebo, Nefyn

PGolygu

Pant Glas, Penffridd, Penisa'r Waun, Penmaenpool, Pennal, Penrhos, Penrhosgarnedd Penrhyndeudraeth, Pentre Gwynfryn, Penygroes, Pen-y-meini, Pistyll, Pontllyfni, Pontrug, Porth Dinllaen, Porthmadog, Portmeirion, Prenteg, Pwllheli

RGolygu

Rachub

RhGolygu

Rhiw, Rhiwddolion, Rhiwlas, Rhosgadfan, Rhostryfan, Rhoshirwaun, Rhoslefair, Rhyd Ddu, Rhyd-y-clafdy, Rhos-y-gwaliau

SGolygu

Sarn Mellteyrn

TGolygu

Tal-y-bont (ger Abermaw), Tal-y-bont (ger Bangor), Talysarn, Trawsfynydd, Trefor Tregarth, Tremadog, Tudweiliog, Tywyn

UGolygu

Uwchmynydd

WGolygu

Waunfawr

YGolygu

Y Felinheli, Y Ffôr