Rhestr ysgolion uwchradd yng Nghymru

Dyma restr o ysgolion uwchradd Cymru, wedi eu rhestru yn ôl Awdurdod Addysg Lleol.

Ysgolion yn ôl AALl golygu

Abertawe golygu

Enw'r ysgol Lleoliad Awdurdod addysg lleol Math o ysgol
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe Abertawe Abertawe Cyfun, Cymraeg
Ysgol Gyfun Gŵyr Abertawe Abertawe Cyfun, Cymraeg

Bro Morgannwg golygu

Enw'r ysgol Lleoliad Awdurdod addysg lleol Math o ysgol
Ysgol Gyfun y Barri Y Barri Bro Morgannwg Cyfun, Saesneg i fechgyn
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg Y Barri Bro Morgannwg Cyfun, Cymraeg
Ysgol Gyfun Bryn Hafren Y Barri Bro Morgannwg Cyfun, Saesneg i ferched
Ysgol Gyfun y Bont Faen Y Bont Faen Bro Morgannwg Cyfun, Saesneg
Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr Llanilltud Fawr Bro Morgannwg Cyfun, Saesneg
Ysgol Gyfun Stanwell Y Barri Bro Morgannwg Cyfun, Saesneg
Ysgol Gyfun Sant Cyres Penarth Bro Morgannwg Cyfun, Saesneg
Ysgol Gyfun Gatholig Sant Richard Gwyn Y Barri Bro Morgannwg Cyfun, Saesneg, gwirfoddol

Caerdydd golygu

Enw'r ysgol Lleoliad Awdurdod addysg lleol Math o ysgol
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern Penylan Caerdydd Cyfun, Cymraeg
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf Ystum Taf Caerdydd Cyfun, Cymraeg
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr Y Tyllgoed Caerdydd Cyfun, Cymraeg
Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Esgob Llandaf Llandaf Caerdydd Cyfun, Cristnogol, Saesneg
Ysgol Uwchradd Cantonian Y Tyllgoed Caerdydd Cyfun, Saesneg
Ysgol Uwchradd Caerdydd Cyncoed/Lakeside Caerdydd Cyfun, Saesneg
Ysgol Uwchradd Cathays Cathays Caerdydd Cymunedol, Saesneg
Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi Pentwyn Caerdydd Catholig, Saesneg
Ysgol Uwchradd Fitzalan Lecwydd Caerdydd Cymunedol, Saesneg
Ysgol Uwchradd Glyn Derw Caerau Caerdydd Cymunedol, Saesneg
Ysgol Uwchradd Llanedeyrn Llanedeyrn Caerdydd Cymunedol, Saesneg
Ysgol Uwchradd Llanisien Llanisien Caerdydd Cyfun, Saesneg
Ysgol Uwchradd Llanrhymni Llanrhymni Caerdydd Cymunedol, Saesneg
Ysgol Uwchradd Gatholig Mair Ddihalog Gwenfô Caerdydd Cyfun, Catholig, Saesneg
Coleg Gymunedol Llanfihangel Llanfihangel-ar-Elái Caerdydd Cyfun, Saesneg
Ysgol Gyfun Radur Radur Caerdydd Cyfun, Saesneg
Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Illtyd Tredelerch Caerdydd Catholig, Saesneg
Ysgol Uwchradd Tredelerch Tredelerch Caerdydd Cyfun, Saesneg
Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant Penylan Caerdydd Cyfun, Cristnogol, Saesneg
Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd Yr Eglwys Wen Caerdydd Cyfun cymunedol, Saesneg
Ysgol Uwchradd y Willows Y Sblot Caerdydd Cymunedol, Saesneg
Ysgol Eglwys Presbyteraidd Trelái Trelái Annibynnol Presbyteraidd
Ysgol Howell's Llandaf Annibynnol Merched, Saesneg
Ysgol Kings Monkton Y Rhath Annibynnol Saesneg
Ysgol Coleg Newydd Caerdydd Annibynnol
Ysgol Scope Craig Y Parc Pentyrch Annibynnol
Coleg Sant Ioan Caerdydd Annibynnol
Ysgol y Brifeglwys Caerdydd Annibynnol

Caerffili golygu

Enw'r ysgol Lleoliad Awdurdod addysg lleol Math o ysgol
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Trelyn Caerffili Cyfun, Cymraeg
Ysgol Gyfun Oakdale Coed-Duon Caerffili Cyfun, Saesneg

Caerfyrddin golygu

Enw'r ysgol Lleoliad Awdurdod addysg lleol Math o ysgol
Ysgol Gyfun Bro Myrddin Caerfyrddin Caerfyrddin Cyfun, Cymraeg
Ysgol Gyfun Bryngwyn Llanelli Caerfyrddin Cyfun, Saesneg
Ysgol Dyffryn Aman Rhydaman Caerfyrddin Cyfun, Ddwyieithog
Ysgol Gyfun Coedcae Llanelli Caerfyrddin Cyfun,
Ysgol Gyfun Dyffryn Taf Hendy-gwyn ar Daf Caerfyrddin Cyfun, Ddwyieithog
Ysgol Gyfun Emlyn Castell Newydd Emlyn Caerfyrddin Cyfun, Ddwyieithog
Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth Caerfyrddin Caerfyrddin Cyfun, Saesneg
Ysgol Glan-y-Môr Porth Tywyn Caerfyrddin Cyfun, Saesneg (rhai gwersi Cymraeg,
yn anelu at fod yn ddwyieithog)
Ysgol y Gwendraeth Dre-fach Caerfyrddin Cyfun, Ddwyieithog
Ysgol Gyfun Maes-Yr-Yrfa Cefneithin Caerfyrddin Cyfun, Cymraeg
Ysgol Gyfun Pantycelyn Llanymddyfri Caerfyrddin Cyfun, Ddwyieithog
Ysgol Gyfun Tre-Gib Llandeilo Caerfyrddin Cyfun, Ddwyieithog
Ysgol Gyfun Gatholig Sant Ioan Llwyd Llanelli Annibynnol Saesneg, Catholig
Ysgol Gyfun y Strade Llanelli Caerfyrddin Cyfun, Cymraeg
Ysgol Sant Michael Llanelli Caerfyrddin Annibynnol, preifat, o fabanod i blant hŷn

Castell-nedd Port Talbot golygu

Enw'r ysgol Lleoliad Awdurdod addysg lleol Math o ysgol
Ysgol Gyfun Traethmelyn Traethmelyn Castell-nedd Port Talbot Cyfun, Saesneg
Ysgol Gyfun Ystalyfera Ystalyfera Castell-nedd Port Talbot Cyfun, Cymraeg

Ceredigion golygu

Enw'r ysgol Lleoliad Awdurdod addysg lleol Math o ysgol
Ysgol Gyfun Aberaeron Aberaeron Ceredigion Cyfun
Ysgol Uwchradd Aberteifi Aberteifi Ceredigion Cyfun, dwyieithog
Ysgol Bro Teifi Llandysul Ceredigion Cyfun, Cymraeg
Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan Llanbedr Pont Steffan Ceredigion Cyfun, dwyieithog
Ysgol Gyfun Penglais Aberystwyth Ceredigion Cyfun, Saesneg
Ysgol Gyfun Penweddig Aberystwyth Ceredigion Cyfun, dwyieithog
Ysgol Uwchradd Tregaron Tregaron Ceredigion Cyfun, dwyieithog

Conwy golygu

Enw'r ysgol Lleoliad Awdurdod addysg lleol Math o ysgol
Ysgol Aberconwy Conwy Conwy Cyfun, Saesneg
Ysgol Bryn Eilian Bae Colwyn Conwy Cyfun, Saesneg
Ysgol Dyffryn Conwy Llanrwst Conwy Cyfun, Dwyieithog
Ysgol Emrys ap Iwan Abergele Conwy Saesneg
Ysgol John Bright Llandudno Conwy Saesneg
Ysgol Uwchradd Eirias Bae Colwyn Conwy Cyfun, Saesneg
Ysgol Y Creuddyn Bae Penrhyn Conwy Cymraeg

Sir Ddinbych golygu

Enw'r ysgol Lleoliad Awdurdod addysg lleol Math o ysgol
Ysgol Brynhyfryd Rhuthun Sir Ddinbych
Ysgol Dinas Bran Llangollen Sir Ddinbych
Ysgol Uwchradd Prestatyn Prestatyn Sir Ddinbych
Ysgol Uwchradd y Rhyl Y Rhyl Sir Ddinbych
Ysgol Glan Clwyd Llanelwy Sir Ddinbych

Sir y Fflint golygu

Enw'r ysgol Lleoliad Awdurdod addysg lleol Math o ysgol
Ysgol Alun Yr Wyddgrug Sir y Fflint Cyfun, Saesneg
Ysgol Uwchradd Argoed Mynydd Isa Sir y Fflint Cyfun, Saesneg
Ysgol Uwchradd Castell Alun Yr Hôb Sir y Fflint Cyfun, Saesneg
Ysgol Uwchradd Cei Connah Cei Connah Sir y Fflint Cyfun, Saesneg
Ysgol Uwchradd Dewi Sant Saltney Sir y Fflint Cyfun, Saesneg
Ysgol Uwchradd Elfed Bwcle Sir y Fflint Cyfun, Saesneg
Ysgol Uwchradd y Fflint Y Fflint Sir y Fflint Cyfun, Saesneg
Ysgol Uwchradd John Summers Queensferry Sir y Fflint Cyfun, Saesneg
Ysgol Maes Garmon Yr Wyddgrug Sir y Fflint Cyfun, Cymraeg
Ysgol Uwchradd Penarlâg Penarlâg Sir y Fflint Cyfun, Saesneg
Ysgol Gyfun Gatholig Sant Richard Gwyn Y Fflint Sir y Fflint Cyfun, Saesneg, Catholig
Ysgol Uwchradd Treffynnon Treffynnon Sir y Fflint Cyfun, Saesneg

Gwynedd golygu

Enw'r ysgol Lleoliad Awdurdod addysg lleol Math o ysgol
Ysgol Ardudwy Harlech Gwynedd
Ysgol Botwnnog Pwllheli Gwynedd
Ysgol Brynrefail Caernarfon Gwynedd
Ysgol Dyffryn Nantlle Pen-y-groes Gwynedd
Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda Gwynedd
Ysgol Eifionydd, Porthmadog Porthmadog Gwynedd Cyfun, Cymraeg
Ysgol Friars Bangor Gwynedd Cyfun
Ysgol Glan y Môr Pwllheli Gwynedd
Ysgol Syr Hugh Owen Caernarfon Gwynedd
Ysgol Tryfan Bangor Gwynedd
Ysgol Uwchradd Tywyn Tywyn Gwynedd
Ysgol y Berwyn Y Bala Gwynedd
Ysgol y Gader Dolgellau Gwynedd
Ysgol y Moelwyn Blaenau Ffestiniog Gwynedd

Sir Benfro golygu

Enw'r ysgol Lleoliad Awdurdod addysg lleol Math o ysgol
Ysgol Bro Gwaun Abergwaun Sir Benfro Cyfun, dwyieithog
Ysgol Dewi Sant Tyddewi Sir Benfro Cyfun, dwyieithog
Ysgol Greenhill Dinbych-y-Pysgod Sir Benfro Cyfun, Saesneg
Milford Haven School Aberdaugleddau Sir Benfro Cyfun, Saesneg
Ysgol y Preseli Crymych Sir Benfro Cyfun, dwyieithog
Ysgol Syr Thomas Picton Hwlffordd Sir Benfro Cyfun, Saesneg (gyda darpariaeth arbennig
yn Gymraeg ar gyfer rhai disgyblion)
Tasker Milward V C School Aberdaugleddau Sir Benfro Cyfun, Saesneg

Powys golygu

Enw'r ysgol Lleoliad Awdurdod addysg lleol Math o ysgol
Ysgol Uwchradd Llanfyllin Llanfyllin Powys Cyfun, dwyieithog

Rhondda Cynon Taf golygu

Enw'r ysgol Lleoliad Awdurdod addysg lleol Math o ysgol
Ysgol Gyfun Aberpennar Aberpennar Rhondda Cynon Taf Cyfun, Saesneg
Ysgol Gyfun y Bechgyn Aberdâr Aberdâr Rhondda Cynon Taf Cyfun, Saesneg, Bechgyn
Ysgol Gyfun Blaengwawr Aberdâr Rhondda Cynon Taf Cyfun, Saesneg
Ysgol Gyfun y Cymmer Y Porth Rhondda Cynon Taf Cyfun, Cymraeg
Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr Aberdâr Rhondda Cynon Taf Cyfun, Saesneg, Eglwysig
Ysgol Gyfun Llanhari Llanhari Rhondda Cynon Taf Cyfun, Cymraeg
Ysgol Gyfun y Merched Aberdâr Aberdâr Rhondda Cynon Taf Cyfun, Saesneg, Merched
Ysgol Gyfun Garth Olwg Pontypridd Rhondda Cynon Taf Cyfun, Cymraeg
Ysgol Gyfun Rhydywaun Aberdâr Rhondda Cynon Taf Cyfun, Cymraeg

Torfaen golygu

Enw'r ysgol Lleoliad Awdurdod addysg lleol Math o ysgol
Abersychan School Abersychan Torfaen Saesneg
Caerleon Comprehensive School Caerleon Torfaen Saesneg
Croesyceiliog School Croesyceiliog (Cwmbrân) Torfaen Saesneg
Fairwater High School Cwmbrân Torfaen Saesneg
Llantarnam School Cwmbrân Torfaen Saesneg
St. Alban's R.C. High School Pont-y-pŵl Torfaen Saesneg
Trevethin Community School Trefddyn (Pont-y-pŵl) Torfaen Saesneg
West Monmouth School Pont-y-pŵl Torfaen Saesneg
Ysgol Gyfun Gwynllyw Trefddyn (Pont-y-pŵl) Torfaen Cyfun, Cymraeg

Wrecsam golygu

Enw'r ysgol Lleoliad Awdurdod addysg lleol Math o ysgol
Ysgol Bryn Alun Gwersyllt Wrecsam
Ysgol Clywedog Wrecsam Wrecsam
Ysgol Uwchradd Darland Yr Orsedd Wrecsam
Ysgol y Grango Rhos Wrecsam
Ysgol Maelor Llannerch Banna Wrecsam
Ysgol Morgan Llwyd Wrecsam Wrecsam Cyfun, Cymraeg
Ysgol Rhiwabon Rhiwabon Wrecsam Cyfun, Saesneg
Ysgol Uwchradd Rhosnesni Wrecsam Wrecsam
Ysgol Babyddol Sant Joseph Wrecsam Wrecsam

Ynys Môn golygu

Enw'r ysgol Lleoliad Awdurdod addysg lleol Math o ysgol
Ysgol Uwchradd Bodedern Bodedern Ynys Môn Cyfun, Cymraeg
Ysgol Uwchradd Caergybi Caergybi Ynys Môn Cyfun, Cymraeg
Ysgol David Hughes Porthaethwy Ynys Môn Cyfun
Ysgol Gyfun Llangefni Llangefni Ynys Môn Cyfun
Ysgol Syr Thomas Jones Amlwch Ynys Môn Cyfun, Cymraeg

Cyfeiriadau golygu