Wicipedia:WiciBrosiect Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru

Croeso i Wicibrosiect
Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru
Cydymaith.PNG

Yn Ionawr 2014 penodwyd Marc Haynes yn Wicipediwr Preswyl yn y Coleg Cymraeg, am gyfnod o 6 mis. Cytunodd y Coleg i newid trwyddedau gwefan 'Y Porth' i CC-BY-SA. Yn ogystal a hyn, newidiodd y Coleg eu polisi, i fod yn un fwy agored. Canlyniad hyn yw y bydd y Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru yn cael ei rhoi ar drwydded agored, fel y gall Wicipedia ac eraill ddefnyddio'r erthyglau.

Efallai y gellir gwneud cais am arian i wneud hyn yn sydyn, a phwrpas y ddalen hon, mewn gwirionedd, yw rhoi esgyrn sychion i unrhyw un a garai fynd ati i wneud cais. Cysylltwch â Robin Owain (Defnyddiwr:Llywelyn2000; ebost wici ar y chwith) i drafod ymhellach. Mae'n bosib y gall Wikimedia UK neu'r Grwp Defnyddwyr Cymru gyfrannu hefyd.

Disgrifiad o'r CydymaithGolygu

Gwefan swyddogol

Bydd y gyfrol academaidd Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru yn cael ei chyhoeddi gan Wasg y Lolfa ym mis Medi 2018. Nod y Cydymaith yw cwmpasu holl gerddoriaeth Gymraeg a Chymreig, gan gynnwys:

 • Cerddoriaeth gynnar at gerddoriaeth gyfoes;
 • O'r traddodiadol i'r modern;
 • Canu gwerin at ganu pop;
 • Cantorion, cerddorion, unawdwyr, cerddorfeydd;
 • Canolfannau a chymdeithasau pwysig a gŵyliau cerdd;
 • Traciau sain ar gyfer y sgrîn a'r sinema;

Adran Gerddoriaeth Prifysgol Bangor sy'n gyfrifol am y prosiect, gyda chefnogaeth ariannol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Y Golygyddion yw Pwyll ap Siôn a Wyn Thomas.

Nodyn ar waelod yr erthyglauGolygu

Gofynir i chi ychwanegu'r Nodyn:Esboniadur (PWYSIG: NID y Nodyn:Esboniadur Cerdd, sy'n cael ei ddefnyddio ar erthyglau Wicibrosiect Wicipop!) - ar waelod yr erthygl, uwch ben y categoriau, os gwelwch yn dda. Ychwanegwch: {{Esboniadur|ap Huw, Robert|CC=BY-SA}}

Bydd angen categori hefyd i'w corlanu'n daclus: Categori:Erthyglau o'r Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru

Rhestr o'r erthyglauGolygu

Heb eu gwneudGolygu

ar y gweill

Wedi eu cwbwlhauGolygu

Dolennau i rai erthyglau a gyhoeddwyd cyn y gyfrol, fel rhagflas o'r gwaithGolygu

 1. ‘Hen Wlad Fy Nhadau’
 2. Robert ap Huw
 3. John Cael
 4. Morfydd Llwyn Owen
 5. Mynediad am Ddim
 6. William Mathias
 7. Geraint Jarman
 8. Nansi Richards
 9. Yr Ods
 10. Bryn Terfel

Mae gen i ddiddordeb...Golygu

Ychwanegwch eich henw defnyddiwr os carech fod yn rhan, mewn unrhyw ffordd.