Defnyddiwr:Ham II/Gradd I

Rhestr Wicidata:


Sir Aberteifi golygu

# Llun Enw Cymraeg Enw Saesneg Engh. o'r canlynol Lleoliad Cadw Coflein Eitem Wicidata Categori Comin
1
 
Abaty Ystrad Fflur Strata Florida Abbey abaty Ystrad Fflur (pentrefan) 9913 95764 Q1814107 Strata Florida Abbey
2
 
Yr Hen Goleg Old College adeilad prifysgol Aberystwyth 10251 23303 Q17735890 Old College, Aberystwyth University
3
 
Castell Aberystwyth Aberystwyth Castle castell
safle archaeolegol
Aberystwyth 10313 86 Q319745 Aberystwyth Castle
4
 
Castell Aberteifi Cardigan Castle castell
safle archaeolegol
Aberteifi 10458 92314 Q3395294 Cardigan Castle
5
 
Eglwys Padarn St Padarn's Church eglwys Llanbadarn Fawr 9832 271 Q7595030 St Padarn's Church, Llanbadarn Fawr (Ceredigion)
6
 
Eglwys Sant Gwenog St Gwenog Church eglwys Llanwenog 9817 Q17736025 St Gwenog's Church, Llanwenog
7
 
Eglwys Sant Mihangel Church Of St Michael, Penbryn eglwys Penbryn 9899 Q17736043 St Michael's Church, Penbryn
8
 
Eglwys y Grog Church of the Holy Cross eglwys Y Ferwig 15874 Q17736060 Church of the Holy Cross, Mwnt
9
 
Nanteos Nanteos gwesty mewn plasty gwledig
ystad
Llanfarian 9875 Q6964304 Nanteos
10
 
Llannerch Aeron Llanerchaeron plasty gwledig Ciliau Aeron 10715 Q6661321 Llanerchaeron


Sir Benfro golygu

# Llun Enw Cymraeg Enw Saesneg Engh. o'r canlynol Lleoliad Cadw Coflein Eitem Wicidata Categori Comin
1 Ruins Of Abbey Of St Mary, Shinrig abaty
adfeilion
Llandudoch 13102 Q17742852
2
 
Tŷ'r Masnachwr Tuduraidd Tudor Merchant's House adeilad Dinbych-y-pysgod 6226 Q15979586 Tudor Merchant's House, Tenby
3
 
Pele Tower adeilad Angle 5923 103062 Q17742242
4 The Tower At Eastington Manor House adeilad Angle 6594 Q17742437
5 Stable And Kitchen Court, Ffynnonau adeilad Maenordeifi 15122 Q17742492
6
 
Monkton Old Hall adeilad Penfro 6332 Q17742585
7 Whitewell Ruins - Structure A adeilad Penalun 6004 Q17742629
8 Whitewell Ruins - Structure B adeilad Penalun 16922 Q17742658
9 Whitewell Ruins - Structure C adeilad Penalun 16923 Q17742675
10 Cloister Hall,the Cathedral Close adeilad Tyddewi a Chlos y Gadeirlan 12553 Q17742762
11 Outbuilding To N.of The Cloister Hall, The Cathedral Close adeilad Tyddewi a Chlos y Gadeirlan 12554 Q17742772
12 Undercrofts Of Former St.mary's College, Beneath & To The Rear Of The Cloister Hall, The Cathedral C adeilad Tyddewi a Chlos y Gadeirlan 12555 Q17742783
13
 
Eglwys Gadeiriol Tyddewi St David's Cathedral cadeirlan Anglicanaidd Tyddewi a Chlos y Gadeirlan 12537 306 Q1300003 St David's Cathedral
14
 
Eglwys Sant Gofan St Govan's Chapel capel
safle archaeolegol
Castellmartin a Stackpole 17980 Q15979526 St Govan's chapel
15
 
Sailors' Chapel capel Angle 17147 Q17742257
16
 
Old Mortuary Chapel capel Caeriw 5945 Q17742291
17
 
Capel Upton Upton Chapel capel Cosheston 6032 Q17742355 Upton Castle chapel
18
 
Ruins Of St.justinian's Chapel,porthstinian/ St.justinian's capel Tyddewi a Chlos y Gadeirlan 12692 Q17742840 St Justinian's Chapel
19
 
Castell Caeriw Carew Castle castell
safle archaeolegol
Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
Caeriw 5937 92709 Q752721 Carew Castle
20
 
Castell Penfro Pembroke Castle castell
safle archaeolegol
Penfro 6314 94945 Q1422235 Pembroke Castle
21
 
Castell Maenorbŷr Manorbier Castle castell Maenorbŷr 5976 94195 Q1508342 Manorbier Castle
22
 
Castell Cilgerran Cilgerran Castle castell Cilgerran 14491 95037 Q1774870 Cilgerran Castle
23
 
Castell Llanhuadain Llawhaden Castle castell Llanhuadain 6065 94109 Q2637887 Llawhaden Castle
24
 
Castell Hwlffordd Haverfordwest Castle castell Hwlffordd 12031 94235 Q5683760 Haverfordwest Castle
25
 
Castell Arberth Narberth Castle castell Arberth 6473 94121 Q6965584 Narberth Castle
26
 
Castell Pictwn Picton Castle castell Slebets 6043 103578 Q7191106 Picton Castle
27
 
Castell y Garn Roch Castle castell Nolton a'r Garn 11982 102780 Q7353760 Roch Castle
28
 
Castell Trefdraeth Newport Castle castell Trefdraeth 13083 94978 Q15262178 Newport Castle, Pembrokeshire
29
 
Castell Amroth Amroth Castle castell Amroth 6041 21591 Q17742226
30
 
Croes Caeriw Carew Cross croes Geltaidd Caeriw 5938 Q17742272 Carew Cross
31
 
Eglwys y Santes Fair St Mary's Church eglwys Dinbych-y-pysgod 6177 Q7594435 St Mary's Church, Tenby
32
 
Eglwys y Santes Fair St Mary's Church eglwys Penfro 6400 Q15979426
33
 
Eglwys y Santes Fair Church Of St. Mary eglwys Caeriw 6007 Q17742307
34
 
Eglwys Sant Mihangel Church Of St. Michael eglwys Castellmartin a Stackpole 5948 Q17742327 St Michael's Church, Castlemartin
35
 
Eglwys y Santes Fair St Mary's Church eglwys Hwlffordd 12226 Q17742388 St Mary's church, Haverfordwest
36
 
Eglwys Sant Degyman St Decuman's Church eglwys Angle 6591 Q17742424 St Decuman's Church, Rhoscrowther
37
 
Eglwys Sant Iago St James's Church, Manorbier eglwys Maenorbŷr 5975 Q17742465 St James' church, Manorbier
38
 
Eglwys Dewi Sant St David's Church eglwys Hubberston
Aberdaugleddau
12925 Q17742507 St Davids Church, Hubberston, Milford Haven
39
 
Eglwys Sant Nicolas Priory Church Of Saint Nicholas eglwys Penfro 6330 Q17742569 Church of St Nicholas and St John, Monkton Priory
40
 
Eglwys Sant Deiniol St Daniel's Church eglwys Penfro 6453 Q17742608
41
 
Eglwys Sant Mihangel St Michael's Church eglwys Rudbaxton 12009 Q17742689 St Michael's Church, Rudbaxton
42
 
Eglwys Sant Elidyr St. Elidyr's Church eglwys Castellmartin a Stackpole 6020 Q17742861
43 Enclosing Wall & Gateway On N.side Of Rear Yard Of Cloister Hall,the Cathedral Close gât Tyddewi a Chlos y Gadeirlan 12556 Q17742814
44
 
St Davids Bishops Palace llys esgob
palas
Tyddewi
Tyddewi a Chlos y Gadeirlan
12558 21633 Q15979336 St. David's Bishop's Palace
45
 
Lamphey Bishop's Palace llys esgob
palas
Llandyfái 17393 Q17742451 Lamphey Bishop's Palace
46
 
muriau tref Dinbych-y-pysgod Tenby Town Walls muriau dinas Dinbych-y-pysgod 26434 127 Q17742934 Tenby town walls
47
 
Castell Cas-wis Wiston Castle mwnt a beili
safle archaeolegol
Cas-wis 82851 300444 Q8027762 Wiston Castle
48
 
St. David's Cathedral Hall (formerly Chapel Of St.mary's College) & Attached Cloister Ruins,the Cathe neuadd Tyddewi a Chlos y Gadeirlan 12538 Q17742736
49
 
Llys Lydstep** Lydstep Palace palas Maenorbŷr 5991 Q15243192
50
 
Ffynone plasty gwledig Boncath
Maenordeifi
11980 21930 Q17742480 Ffynone
51
 
Porth y Tŵr Porth-y-Tŵr porthdy
clochdy
Tyddewi a Chlos y Gadeirlan 12541 Q17742749 Porth y Tŵr
52
 
Priordy Hwlffordd Haverfordwest Priory priordy
adfeilion mynachlog
Hwlffordd 12240 Q5683771 Haverfordwest Priory
53
 
Priordy Ynys Bŷr Caldey Priory priordy Dinbych-y-pysgod 5932 Q17742887 Saint Illtyd Church, Caldey Island
54
 
Paterchurch Tower tŵr Doc Penfro 14341 Q17742618
55 West Tarr Mediaeval House tŷ bastle Penalun 16920 Q17742642


Sir Ddinbych golygu

# Llun Enw Cymraeg Enw Saesneg Engh. o'r canlynol Lleoliad Cadw Coflein Eitem Wicidata Categori Comin
1
 
Abaty Glyn y Groes Valle Crucis Abbey abaty Llandysilio-yn-Iâl 19693 95205 Q2509240 Valle Crucis Abbey
2 Llwyni Lodge, Also Known As The Golden Lodge And Gate Lodge adeilad Abergele 242 Q17736110
3
 
Foxhall Newydd Foxhall Newydd adeilad Henllan 1055 Q17737058
4
 
Porthdy Newbridge Newbridge Lodge adeilad Cefn, Wrecsam 16872 Q17744005
5
 
Eglwys Iarll Caerlŷr Leicester's Church (remains) adfail eglwys Dinbych 970 Q17736970 Leicester's Church, Denbigh
6
 
Capel Sant Hilari St Hilary's Chapel capel
safle archaeolegol
adfail eglwys
Dinbych 969 94724 Q268127 St Hilary's Chapel, Denbigh
7
 
Castell Dinbych Denbigh Castle castell
adfeilion
safle archaeolegol
Dinbych 968 95209 Q1186885 Denbigh Castle
8
 
Castell y Waun Chirk Castle castell
Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
Y Waun 598 145757 Q3306356 Chirk Castle
9
 
Castell Rhuthun Ruthin Castle castell Rhuthun 825 94739 Q3403676 Ruthin Castle
10
 
Croes Eliseg Pillar of Eliseg colofn fuddugoliaeth
safle archaeolegol
Llandysilio-yn-Iâl 19678 Q3090852 Eliseg's Pillar
11
 
Traphont Pontcysyllte Pontcysyllte Aqueduct dyfrbont fordwyol Llangollen Wledig 1601 Q158822 Pontcysyllte Aqueduct
12
 
Eglwys y Santes Fair St Mary's Church eglwys Derwen 725 Q1505720 St Mary's Church, Derwen
13
 
Eglwys yr Holl Saint All Saints' Church eglwys Gresffordd 1591 Q4729320 All Saints' Church, Gresford
14
 
Eglwys Sant Garmon St Garmon's Church, Llanarmon-yn-Iâl eglwys Llanarmon-yn-Iâl 735 Q7593113 St Garmon's Church, Llanarmon-yn-Iâl
15
 
Eglwys Sant Crwst St Grwst's Church eglwys Llanrwst 3622 Q7593302 St Grwst's Church, Llanrwst
16
 
Eglwys Sant Chad St Chad's Church eglwys Holt 1596 Q12060449 St Chad's Church, Holt
17
 
Eglwys Sant Nefydd a'r Santes Fair Church Of St Nefydd And St Mary eglwys Llanefydd 199 Q17736635
18
 
Eglwys Santes Marchell St Marcella's Church eglwys Dinbych 952 165339 Q17736895 St Marcella's Church, Llanfarchell
19
 
Eglwys Sant Meugan St Meugan's Church eglwys Llanbedr Dyffryn Clwyd 739 Q17737112 St Meugan's Church, Llanrhydd
20
 
Eglwys Sant Collen St Collen's Parish Church eglwys Llangollen 1164 Q17737168 St Collen's Church, Llangollen
21
 
Eglwys Sant Cynhafal St Cynhafal's Church eglwys Llangynhafal 786 Q17737225 St Cynhafal's Church, Llangynhafal
22
 
Eglwys Sant Dyfnog St Dyfnog's Church eglwys Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch 792 Q17737250 St Dyfnog's Church, Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch
23
 
Eglwys Sant Saeran St Saeran's Church eglwys Llanynys 808 Q17737306 St Saeran's Church, Llanynys
24
 
Eglwys Sant Pedr Parish And Collegiate Church Of St Peter eglwys Rhuthun 905 Q17737401 St Peter's Church, Ruthin
25
 
Eglwys Sant Silin St Silin's Church eglwys Llansilin 638 Q17743354 St Silin's Church, Llansilin
26
 
Eglwys y Santes Fair St Mary's Church eglwys Y Waun 615 Q17744023 St Mary's Church, Chirk
27
 
Eglwys y Santes Fair St Mary's Church eglwys Rhiwabon 1622 Q17744083 St Mary's Church, Ruabon
28
 
Eglwys San Silyn St Giles' Church eglwys blwyf Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Offa, Wrecsam
1769 162808 Q7593267 St Giles' Church, Wrexham
29
 
Castell Gwrych Gwrych Castle ffoledd
plasty gwledig
castell
Llanddulas a Rhyd-y-foel 231 27250 Q3395336 Gwrych Castle
30
 
Porth Burgess Burgess Gate gât Dinbych 1020 309175 Q17737009
31
 
Entrance Gates And Railings At Newbridge Lodge gât Cefn, Wrecsam 16873 Q17744012
32
 
Chirk Castle Gates, Screen And Piers gât Y Waun 1315 Q17744027 Chirk Castle gate
33 muriau'r dref, yn cynnwys Tŵr y Gogledd-Ddwyrain, Tŵr yr Iarlles a Thŵr yr Ellyll Town Wall, Including North-east, Countess And Goblin Towers muriau dinas Dinbych 954 Q17736912 Denbigh Town Walls
34 muriau'r dref: adran orllewinol Town Wall: Western Section muriau dinas Dinbych 82445 Q17737029
35
 
Plasdy Hafodunos Hafodunos plasty gwledig Llangernyw 262 27268 Q5638415 Hafodunos
36
 
Parc Cinmel Kinmel Hall plasty gwledig Abergele 229 Q6413987
37
 
Neuadd Trefor Trevor Hall plasty gwledig Llangollen 1350 Q17737196 Trevor Hall, Llangollen
38
 
Pont Rhedynfre Farndon Bridge pont fwa
pont droed
pont garreg
pont ffordd
Holt 1742 Q13528092 Farndon Bridge
39
 
Pont Llangollen Llangollen Bridge pont garreg Llangollen 1080 24051 Q17737137
40
 
Pont Cysylltau Pont Cysyllte pont garreg
pont ffordd
Trefor
Llangollen Wledig
1602 23989 Q17744064
41
 
Nantclwyd y Dre Nantclwyd y Dre Rhuthun 833 Q13130350 Nantclwyd y Dre
42
 
Erddig Erddig ystad
plasty gwledig
Marchwiail 1533 Q5385260 Erddig


Sir Drefaldwyn golygu

# Llun Enw Cymraeg Enw Saesneg Engh. o'r canlynol Lleoliad Cadw Coflein Eitem Wicidata Categori Comin
1
 
Tŷ Mawr Tŷ Mawr adeilad Castell Caereinion 20509 Q15979588 Ty Mawr, Castle Caereinion
2 No.16 Foundry Terrace adeilad Llanidloes 8253 Q17743340
3 Ballroom Range At Powis Castle adeilad Y Trallwng 16782 Q17743621
4
 
Lake Vyrnwy Dam argae Llanwddyn 15621 Q17743361 Vyrnwy Dam
5
 
Castell Dolforwyn Dolforwyn Castle castell
caer lefal
safle archaeolegol
Llandysul, Powys 7550 300392 Q1235495 Dolforwyn Castle
6
 
Castell Powys Powis Castle castell Y Trallwng 7746 29858 Q1377263 Powis Castle
7
 
Castell Trefaldwyn Montgomery Castle castell
safle archaeolegol
Trefaldwyn 7947 92482 Q3400816 Montgomery Castle
8
 
Eglwys Santes Melangell St Melangell's Church, Pennant Melangell eglwys Llangynog, Powys 7634 Q7594721 St Melangell's Church, Pennant Melangell
9
 
Eglwys Sant Aelhaearn Church Of St. Aelhaiarn Including Outbuilding To W End Of N Aisle, And Outbuilding On W Side Of Porc eglwys Cegidfa 7866 Q17743237
10
 
Eglwys Sant Mihangel a'r Holl Angylion Church Of St Michael And All Angels eglwys
safle eglwysig amddiffynedig
Ceri 7558 Q17743253 St Michael and All Angels Church, Kerry
11
 
Eglwys Sant Tysilio a'r Santes Fair Parish Church Of St Tysilio And St Mary eglwys Meifod 7646 Q17743398 St Tysilio and St Mary's Church, Meifod
12
 
St Nicholas's Church eglwys Trefaldwyn 7950 Q17743405 St Nicholas' church, Montgomery, Powys
13
 
Eglwys yr Holl Saint Church Of All Saints (formerly Listed As Buttington Parish Church), a 458 (t) S Side, Buttington eglwys Tre-wern 7902 Q17743500
14
 
Eglwys y Santes Fair St Mary's Church eglwys Y Trallwng 7776 96014 Q17743540 St Mary's Church, Welshpool
15 Brick Wall To Rear Of Top Terrace At Powis Castle Gardens gardd deras Y Trallwng 7748 Q17743529
16
 
Orangery Terrace In Gardens At Powis Castle gardd deras Y Trallwng 16776 Q17743566
17 Apple Slope Terrace In Gardens At Powis Castle gardd deras Y Trallwng 16777 Q17743586
18 Marquess Gate With Steps Leading To E Entrance To Powis Castle, And Flanking Wall To N gât Y Trallwng 7747 Q17743515
19 Outer Gateway at Powis Castle gât Y Trallwng 16780 Q17743608
20 Retaining Wall To Courtyard At Powis Castle mur Y Trallwng 16781 Q17743613
21
 
Hen Neuadd y Farchnad Old Market Hall neuadd marchnad Llanidloes 8317 Q17743350 Llanidloes Market Hall
22
 
Leighton Hall plasty gwledig Ffordun gyda Thre'r-llai a Threlystan 8663 Q6519756 Leighton Hall, Powys
23
 
Pont Llandrinio Llandrinio Bridge pont ffordd Llandrinio 7614
7666
Q17743271 Llandrinio Bridge
24
 
Leighton Hall Tower tŵr Ffordun gyda Thre'r-llai a Threlystan 19523 Q17743193
25
 
Lake Vyrnwy Straining Tower And Approach Bridge tŵr Llanwddyn 15622 Q17743377 Lake Vyrnwy Straining Tower
26
 
Aviary Terrace In Powis Castle Gardens tŷ adar Y Trallwng 16775 Q17743554
27
 
Senedd-dy Owain Glyn Dŵr Owain Glyndŵr's Parliament House tŷ deddfwriaethol Machynlleth 8429 Q17743387 Owain Glyndŵr's Parliament House


Sir Faesyfed golygu

# Llun Enw Cymraeg Enw Saesneg Engh. o'r canlynol Lleoliad Cadw Coflein Eitem Wicidata Categori Comin
1 Bryndraenog Bryndraenog adeilad Bugeildy 8792 Q17742956
2 yr Hen Ficerdy Old Vicarage adeilad y Clas-ar-Wy 8734 Q17743209
3 Cottage Attached To Maesyronnen United Reformed Chapel bwthyn y Clas-ar-Wy 17220 Q17743226
4
 
Capel Maesyronnen Maesyronnen Congregational Chapel capel anghydffurfiol y Clas-ar-Wy 8756 Q6729371 Maesyronnen Chapel
5
 
Eglwys Sant Cewydd St Cewydd's Church eglwys Diserth a Threcoed 8806 Q17743146 St Cewydd's Church, Disserth
6
 
St Mary's Church eglwys Llanfair Llythynwg 8774 309167 Q17743200 St Mary the Virgin, Gladestry
7
 
Eglwys Sant Mihangel Church Of St Michael eglwys Llanfair Llythynwg 8782 Q17743204 St Michael’s Church, Michaelchurch-on-Arrow
8
 
Eglwys Dewi Sant St David's Church eglwys Glascwm
Glasgwm
8780 Q17743231 St David's Church, Glascwm
9
 
Eglwys y Santes Fair Fadlen St Mary Magdalene's Church eglwys Llangunllo 9122 Q17743318 St Mary Magdalene's Church, Bleddfa
10
 
Eglwys Sant Steffan Parish Church of St Stephen eglwys
safle eglwysig amddiffynedig
Pencraig
Pencraig
9131 Q17743410 St Stephen's church, Old Radnor
11
 
Eglwys Sant Andreas St Andrew's Church eglwys Llanandras 8830 Q17743416 St Andrew's Church, Presteigne
12
 
Monaughty House Llangunllo 9126 Q17743322


Sir Feirionnydd golygu

# Llun Enw Cymraeg Enw Saesneg Engh. o'r canlynol Lleoliad Cadw Coflein Eitem Wicidata Categori Comin
1
 
Abaty Cymer Cymer Abbey abaty
adfeilion
Llanelltud 4738 95420 Q1147892 Cymer Abbey
2
 
Capel Rug Rug Chapel, Rug capel Corwen 671 Q17736831 Rug Chapel
3
 
Castell Harlech Harlech Castle castell
safle archaeolegol
Harlech 25500 93729 Q540964 Harlech Castle
4
 
Eglwys y Santes Fair a Sant Bodfan St Mary and Bodfan eglwys Abermaw 4906 Q1497506 St. Mary and Bodfan in Llanaber, Barmouth
5
 
Eglwys Sant Marc St Mark's Church eglwys Brithdir a Llanfachreth 16008 Q2323990 St Mark's Church, Brithdir
6
 
Eglwys Sant Cadfan St Cadfan's Church eglwys Tywyn 4642 Q7592734 Saint Cadfan Church (Tywyn)
7
 
Eglwys Llangar Church Of All Saints eglwys Cynwyd 704 Q13128107 All Saints' Church, Llangar
8
 
Eglwys Sant Brothen St Brothen's Church eglwys Llanfrothen 4804 Q15978804 St Brothen's Church, Llanfrothen
9
 
Eglwys Sant Tanwg Parish Church of St Tanwg eglwys Llanfair 4790 43901 Q17199143 St Tanwg's Church, Llandanwg
10
 
Eglwys Sant Derfel Parish Church Of St Derfel eglwys Llandderfel 4654 Q17738748 St Derfel's Church, Llandderfel
11
 
Eglwys y Santes Fair a Sant Egryn Church Of St Mary And St Egryn eglwys Llanegryn 4729 Q17738921
12
 
St Celynin's Church eglwys Llangelynin 4751 Q17739268 Llangelynnin Church, Gwynedd
13
 
Eglwys Sant Philip St Philip's Church eglwys Abermaw 5249 43899 Q17743867 St Philip's Church, Caerdeon
14
 
Portmeirion Town Hall neuadd dinas Penrhyndeudraeth 4777 Q17739598 Portmeirion Town Hall
15
 
Plas Uchaf Plas Uchaf neuadd-dy Cynwyd
Llansanffraid Glan Conwy
663
220
Q7201725 Plas Uchaf


Sir Forgannwg golygu

# Llun Enw Cymraeg Enw Saesneg Engh. o'r canlynol Lleoliad Cadw Coflein Eitem Wicidata Categori Comin
1
 
Llys y Goron Caerdydd Cardiff Crown Court Llys y Goron Caerdydd
Castell, Caerdydd
13736 31806 Q5038401 Cardiff Crown Court
2
 
Adeilad y Pierhead Pierhead Building adeilad Caerdydd
Tre-Biwt
14055 34241 Q2092795 Pierhead Building
3 Ruins Of Chapter House And Vestibule Of St Mary's Abbey adeilad Margam 14149 Q17742030
4 Ruined Undercroft At St Mary's Abbey adeilad Margam 14150 Q17742046
5
 
Hetty Engine House adeilad Pontypridd 13515 Q17743632
6
 
N Tower And Attached Stretch Of Precinct Wall At Ewenny Priory (house) adeilad Ewenni 19470 Q17743851
7
 
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd National Museum Cardiff adeilad amgueddfa
amgueddfa
Caerdydd
Castell, Caerdydd
13694 167 Q1321874 National Museum Cardiff
8
 
Adeilad Morgannwg Glamorgan Building adeilad prifysgol Caerdydd
Castell, Caerdydd
13738 31785 Q5566534 Glamorgan Building, Cardiff University
9 Ysgol Castell Cyfarthfa School at Cyfartha Castle adeilad ysgol Y Parc 11397 31777 Q17741191
10 Ivy Cottage Including Facade Of Former Banqueting House bwthyn Margam 14153 Q17742071
11
 
Eglwys Gadeiriol Llandaf Llandaff Cathedral cadeirlan Anglicanaidd Caerdydd
Llandaf
13710 131 Q747856 Llandaff Cathedral
12
 
Castell Caerffili Caerphilly Castle castell Caerffili 13539 94497 Q682601 Caerphilly Castle
13
 
Castell Caerdydd Cardiff Castle castell
safle archaeolegol
Caerdydd
Castell, Caerdydd
13662 33 Q1035742 Cardiff Castle
14
 
Castell Coety Coity Castle castell Coety Uchaf 11254 94504 Q1107288 Coity Castle
15
 
Castell Sain Dunwyd St Donat's Castle castell Sain Dunwyd 13325 300312 Q1485119 St Donats Castle
16
 
Castell Ogwr Ogmore Castle castell Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Saint-y-brid
Saint-y-brid
21793 93019 Q1789059 Ogmore Castle
17
 
Castell Coch Castell Coch castell Caerdydd
Tongwynlais
13644 93112 Q2704850 Castell Coch, Cardiff
18
 
Castell Oxwich Oxwich Castle castell
maenordy wedi'i amddiffyn
Pen-rhys 11530 19554 Q3403319 Oxwich Castle
19
 
Castell Ffwl-y-mwn Fonmon Castle castell Y Rhws 13597 300300 Q5465047 Fonmon Castle
20
 
Hen Gastell y Bewpyr Old Beaupre Castle castell
maenordy wedi'i amddiffyn
Llanfair
Llanfair
13171 19488 Q7083449 Old Beaupre Castle
21
 
Castell Ystum Llwynarth Oystermouth Castle castell Y Mwmbwls 11518 94508 Q7116379 Oystermouth Castle
22
 
Castell Abertawe Swansea Castle castell Abertawe
Castell (cymuned)
11568 275871 Q7653666 Swansea Castle
23
 
Colomendy yn Cadoxton Court, Mount Pleasant, Tregatwg Dovecote At Cadoxton Court, Mount Pleasant, Cadoxton colomendy Y Barri 13176 Q17743781
24
 
croes mynwent Eglwys Llan-gan Churchyard Cross At Church Of St Canna croes eglwysig Llangan 81314 Q17743891
25
 
croes mynwent Eglwys Sain Dunwyd St Donat's Churchyard Cross croes eglwysig Sain Dunwyd 13330 307529 Q17743967
26
 
Eglwys Sant Illtud St Illtyd's Church, Llantwit Major eglwys Llanilltud Fawr 13259 Q7593396 St Illtyd's Church, Llantwit Major
27
 
Tabernacl Treforys Tabernacle Welsh Independent Chapel eglwys
capel
Abertawe
Treforus
11744 8993 Q7673032 Morriston Tabernacle
28
 
Eglwys y Santes Fererid St. Margaret's Church eglwys Caerdydd
Penylan
13819 14263 Q15706585 St Margaret's Church, Roath
29
 
Eglwys Sant Awstin St Augustine's Church eglwys Penarth 13347 Q15979313 St Augustine's Church, Penarth
30
 
Eglwys Sant Garmon St. German's Church eglwys Caerdydd
Waunadda
13806 175 Q15979351 St German's Church, Cardiff
31
 
Eglwys y Santes Fair Church Of St Mary eglwys Coety Uchaf 11255 Q17721957 Church of St Mary the Virgin, Coity
32
 
Eglwys Dewi Sant y Betws Church Of St David, Bettws eglwys Cwm Garw 18626 Q17722030 St David's Church, Bettws
33
 
Eglwys Dewi Sant St David's Church eglwys Trelales 11246 Q17722056 St David's Church, Laleston
34
 
Eglwys Santes Catrin St Catharine's Church eglwys Baglan 14171 Q17742004 St Catharine's Church, Baglan
35
 
St Mary's Abbey Church eglwys Margam 14148 Q17742017 St Mary's Abbey Church, Margam
36
 
Eglwys Sant Cadog, Cheriton, Abertawe St Cadoc's Church eglwys
safle eglwysig amddiffynedig
Llangynydd, Llanmadog a Cheriton 11521 162 Q17743651 Church of St Cadoc, Cheriton
37
 
Church Of St Michael And All Angels eglwys Tregolwyn 13161 Q17743800
38
 
Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr Church Of St John The Baptist eglwys Y Bont-faen a Llanfleiddan 13144 Q17743806 St John the Baptist's Church, Llanblethian
39
 
Church Of The Holy Cross eglwys Y Bont-faen a Llanfleiddan 13187 Q17743812 Holy Cross Church, Cowbridge
40
 
Eglwys Priordy Ewenni Ewenny Priory Church eglwys Ewenni 11250 Q17743823
41
 
Eglwys Sant Mihangel Church Of St Michael eglwys Ewenni 11251 Q17743828
42
 
Eglwys y Plwyf, Llangadog, Llancarfan St Cadoc's Parish Church, Llancarfan eglwys Llancarfan 13605 Q17743863 St Cadoc's Church, Llancarfan
43
 
Eglwys Sant Mihangel St Michael's Church eglwys Llanfihangel-y-pwll a Lecwydd 13612 Q17743902 St Michael's Church, Michaelston-le-Pit
44
 
Eglwys St Senwyr St Senwyr's Church eglwys Pen-llin 13162 Q17743932
45
 
Eglwys Sant Tathan St Tathan's Church eglwys Sain Tathan 13166 Q17743936 St Tathan's Church, St Athan
46
 
Eglwys y Drindod Sainctaidd Church of the Holy Trinity eglwys Sain Dunwyd 13303 Q17743946
47
 
Eglwys Sain Dunwyd Church Of St Donat eglwys Sain Dunwyd 13329 Q17743963
48
 
Eglwys Llanddunwyd Church Of St Donat eglwys Llanddunwyd 13641 Q17743988 St Donat's Church, Welsh St Donats
49
 
Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr St. John the Baptist Church eglwys Brotestannaidd Caerdydd
Castell, Caerdydd
13674 301273 Q7593750 Saint John the Baptist church (Cardiff)
50
 
Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr St John the Baptist Church eglwys Brotestannaidd Porthcawl 11214 Q7593753 St John the Baptist Church, Newton
51
 
St James's Church eglwys blwyf Y Pîl 11227 302456 Q17722013
52
 
Eglwys Sant Crallo Church Of St Crallo eglwys golegaidd Llangrallo Isaf 11252 Q17721974 St Crallo's Church, Coychurch
53
 
Ffermdy Castle Castle Farmhouse ffermdy Sain Siorys 13600 Q17743973
54
 
Headframe At Hetty Shaft ffrâm pen y siafft Pontypridd 24872 Q17743637
55 Romanesque Gateway In Former E Precinct Wall At Ewenny Priory (house) gât Ewenni 19466 Q17743845
56
 
Llys yr Esgob Bishop's Palace llys esgob
castell
Caerdydd
Llandaf
13718 96079 Q15199454 Bishop's Palace, Llandaff
57
 
Castell Sain Ffagan St Fagans Castle maenordy
castell
Caerdydd
Sain Ffagan
13888 19909 Q9706060 St Fagans Castle
58
 
Plas Llanmihangel Llanmihangel Place maenordy Llandŵ 13136 Q17743869 Llanmihangel Place
59 Nash Manor Nash Manor maenordy Llandŵ 13138 Q17743877
60
 
Castell Weble Weobley Castle maenordy wedi'i amddiffyn
safle archaeolegol
Llanrhidian Isaf 11534 27996 Q7983096 Weobley Castle
61
 
Llancaiach Fawr Llancaiach Fawr maenordy wedi'i amddiffyn Gelli-gaer 13562 Q11135409 Llancaiach Fawr
62
 
Wal yr Anifieiliaid Animal Wall mur
cyfres o gerfluniau
Caerdydd
Castell, Caerdydd
21696 18021 Q4764913 Animal Wall
63
 
W Precinct Wall At Ewenny Priory (house) mur Ewenni 19460 Q17743834
64 Walls, Steps, Terraces, Pavilion, Summerhouses And Cottage Attached To Wall Of The Hanging Gardens mur Sain Dunwyd 13326 Q17743957
65
 
Neuadd y Ddinas City Hall neuadd dinas Caerdydd
Castell, Caerdydd
13744 168 Q2974562 City Hall, Cardiff
66
 
Guildhall, Abertawe Guildhall, Swansea neuadd dinas Abertawe
Uplands
14594 144 Q5615883 Guildhall, Swansea
67
 
Orendy Margam Margam Orangery orendy Margam 14152 Q17742057 Margam Orangery
68
 
Castell Cyfarthfa Cyfarthfa Castle plasty Merthyr Tudful
Y Parc
11396 18504 Q5199172 Cyfarthfa Castle
69
 
Castell Hensol Hensol Castle plasty Pendeulwyn 13482 Q14218099 Hensol Castle
70 Castell Pen-rhys (plas) Penrice Castle (mansion) plasty Pen-rhys 11531 Q17743693
71
 
Coedarhydyglyn Coedarhydyglyn plasty gwledig Sain Siorys 14864 Q5140546 Coedarhydyglyn
72
 
Castell Margam Margam Castle plasty gwledig Margam 14170 19291 Q12061481 Margam Castle
73
 
Hen Bont Pontypridd Pontypridd Bridge pont fwa
pont droed
Pontypridd 13497 24145 Q17743625 Old Bridge, Pontypridd
74
 
Porth gogleddol Priordy Ewenni (tŷ) N Gatehouse At Ewenny Priory (house) porthdy Ewenni 19462 Q17743840
75
 
Porthdy'r De ym Mhriordy Ewenni (tŷ) S Gatehouse At Ewenny Priory (house) porthdy Ewenni 19471 Q17743856
76
 
Park House Park House
clwb
Caerdydd
Castell, Caerdydd
13772 19603 Q7137793 Park House, Cardiff
77
 
Tŷ'r Sger Sker House Corneli 11217 19972 Q7534667
78
 
Llansannor Court Pen-llin 13137 Q17743922


Sir Frycheiniog golygu

# Llun Enw Cymraeg Enw Saesneg Engh. o'r canlynol Lleoliad Cadw Coflein Eitem Wicidata Categori Comin
1
 
The Canonry And Vestries, Cathedral Of St John The Baptist adeilad Aberhonddu 7002 Q17743052
2 Treberfydd Treberfydd adeilad Llangors 6757 Q17743309
3
 
Trefecca Fawr adeilad Talgarth 6653 16288 Q17743436
4 The Tower adeilad Tal-y-bont ar Wysg 6800 Q17743442
5
 
Llys Tre-tŵr Tretower Court adeilad amgueddfa
maenordy wedi'i amddiffyn
Cwmdu
Llanfihangel Cwm Du gyda Bwlch a Chathedin
20656 16305 Q7838880 Tretower Court
6
 
Castell y Gelli Hay Castle adfeilion castell Y Gelli Gandryll
Y Gelli
7405 25593 Q15114193 Hay Castle
7
 
Castell Crucywel Crickhowell Castle adfeilion castell Crucywel 7192 92110 Q17743117 Crickhowell Castle
8 Abercamlais Including Dovecote Cottage bwthyn Trallong 6785 Q17743481
9 Chapter House, Clergy House And Deanery cabidyldy
persondy
Aberhonddu 7003 Q17743066
10
 
Eglwys Gadeiriol Aberhonddu Brecon Cathedral cadeirlan Anglicanaidd Aberhonddu
Aberhonddu
6998 96574 Q2469048 Brecon Cathedral
11 Capel a Gweddillion Corff Cyn-fynachlog yng Ngholeg Crist Chapel And Remains Of Nave Of Former Friary At Christ College capel Aberhonddu 6826 Q17743002
12
 
Castell Tretŵr Tretower Castle castell Llanfihangel Cwm Du gyda Bwlch a Chathedin 20662 306010 Q7838881 Tretower Castle
13
 
Castell Bronllys Bronllys Castle castell
safle archaeolegol
Bronllys 6616 96535 Q17743079 Bronllys Castle
14
 
Eglwys Sant Ellyw St Ellyw's Church, Llanelieu eglwys Talgarth 6622 Q7593029 St Ellyw's Church, Llanelieu
15
 
St Matthew's Church eglwys Felin-fach, Powys 6731 153760 Q17743156 Llandefalle Church
16
 
St Bilo's Church eglwys Felin-fach, Powys 6742 217 Q17743166
17
 
Eglwys Dewi Sant Church Of Saint David eglwys Llan-ddew 6730 Q17743261 St David's Church, Llanddew
18
 
Eglwys Dewi Sant St David's Church eglwys Llywel 6792 Q17743381 St David's Church, Llywel
19
 
Eglwys Sant Cynog St Cynog's Church eglwys Maescar 6774 Q17743393 St Cynog's Church, Defynnog
20
 
St Issui's Church eglwys Partrishow
Cwm Grwyne
6687 163422 Q17743467 St Issui's church, Partrishow
21
 
Remains Of The Great Hall Of Brecon Castle neuadd fawr Aberhonddu 6851 Q17743031
22
 
Hen Wernyfed Old Gwernyfed plasty gwledig Gwernyfed 6654 Q17743242
23 Penpont House plasty gwledig Trallong 6802 Q17743492
24
 
Pont Crucywel Crickhowell Bridge pont Llangatwg, Powys 7237
20716
Q17743126 Crickhowell Bridge
25
 
Usk Bridge pont ffordd Aberhonddu 6815 Q17742981
26
 
Pont Llangynidr Llangynidr Bridge pont ffordd Llanfihangel Cwm Du gyda Bwlch a Chathedin 20677
6694
Q17743294 Llangynidr Bridge
27 Porth-mawr Gatehouse,brecon Road porthdy Crucywel 7158 Q17743102
28 Gatehouse To Great Porth-amel (formerly Listed At Gateway At Porthamel Farmhouse) A 4078 (nw Side), porthdy Talgarth 6641 Q17743430
29 Theatr Adelina Patti Adelina Patti Theatre theatr
ystafell ddawnsio
theatr palas
Tawe Uchaf 7492 Q17743456
30 Ely Tower Of Brecon Castle tŵr Aberhonddu 6849 Q17743016
31 Newton House Aberhonddu 6803 Q17742970


Sir Fynwy golygu

# Llun Enw Cymraeg Enw Saesneg Engh. o'r canlynol Lleoliad Cadw Coflein Eitem Wicidata Categori Comin
1
 
Abaty Tyndyrn Tintern Abbey abaty
adfeilion mynachlog
Tyndyrn 24037 359 Q1439379 Tintern Abbey, Wales
2
 
Pen-y-clawdd Court adeilad Llanfihangel Crucornau
Crucornau
1926 Q17741374
3
 
Balance Tower, Blaenavon Ironworks adeilad Blaenafon 15292 Q17743729
4
 
Cast House And Foundry, Blaenavon Ironworks adeilad Blaenafon 15296 Q17743765
5
 
Chepstow Town Gate adeiladwaith pensaernïol
porth dinas
Cas-gwent 2476 Q5091740 Town Arch, Chepstow
6
 
Llanvihangel Court adeiladwaith pensaernïol Crucornau 1919 Q6661842 Llanvihangel Court
7
 
Eglwys Gadeiriol Casnewydd Newport Cathedral cadeirlan Anglicanaidd Casnewydd
Stow Hill
2998 220468 Q338619 Newport Cathedral
8
 
Castell Trefynwy Monmouth Castle castell
cyn-adeilad
Trefynwy
Trefynwy
2216 93473 Q525635 Monmouth Castle
9
 
Castell Cas-gwent Chepstow Castle castell
safle archaeolegol
Cas-gwent 2475 95237 Q1070187 Chepstow Castle
10
 
Y Castell Gwyn White Castle castell Llandeilo Gresynni 2079 94853 Q1985853 White Castle
11
 
Castell Rhaglan Raglan Castle castell
safle archaeolegol
Rhaglan 2101 93387 Q2630723 Raglan Castle
12
 
Castell Cil-y-coed Caldicot Castle castell Cil-y-coed 2006 93411 Q2968744 Caldicot Castle
13
 
Castell y Grysmwnt Grosmont Castle castell Y Grysmwnt 1949 93388 Q3402778 Grosmont Castle
14
 
Castell y Fenni Abergavenny Castle castell Y Fenni 2376 94876 Q4667087 Abergavenny Castle
15
 
Castell Brynbuga Usk Castle castell
safle archaeolegol
Brynbuga 2127 94856 Q7902005 Usk Castle
16
 
Croes y Groes Lwyd Cross at Croes Lwyd croes y pregethwr Rhaglan 24716 Q17741848
17
 
Eglwys Dewi Sant St David's Church eglwys Llantrisant Fawr 2711 Q2323903
18
 
St Mary's Church eglwys Trefynwy
Llanofer
2782 Q5117300 St. Mary's church, Llanfair Kilgeddin
19
 
Eglwys Sant Nicolas St Nicholas's Church eglwys Y Grysmwnt 1947 Q5117313 St Nicholas Church, Grosmont
20
 
Eglwys Sant Cadog, Llangatwg Lingoed Church of St Cadoc, Llangattock Lingoed eglwys Llangatwg Lingoed
Y Grysmwnt
1955 Q5117380 Saint Cadoc Church (Llangattock Lingoed)
21
 
Eglwys Sant Ioan St John's Church eglwys Rhaglan 17425 Q5117437 Saint John the Evangelist Church (Llandenny)
22
 
Eglwys y Santes Fair Church of St Mary, Portskewett eglwys Trefynwy
Porth Sgiwed
2044 Q5117533
23
 
Church of St Michael and All Angels eglwys Trefynwy
Llantrisant Fawr
2715 Q5117632 Church of St Michael and All Angels, Gwernesney
24
 
Church of St Peter, St Paul and St John eglwys Trefynwy
Llantrisant Fawr
2718 Q5117693
25
 
Eglwys Sant Teilo, Llandeilo Gresynni Church of St Teilo, Llantilio Crossenny eglwys Llandeilo Gresynni 2073 Q5117722 St Teilo's Church, Llantilio Crossenny
26
 
Eglwys Sant Teilo, Llandeilo Bertholau Church of St Teilo, Llantilio Pertholey eglwys Y Fenni
Llandeilo Bertholau
2002 Q5117723
27
 
St Tysoi's Church eglwys Trefynwy
Llan-gwm
2029 Q5117740
28
 
Hen Eglwys Penallt Penallt Old Church eglwys Tryleg Unedig 2104 307475 Q7162162 Penallt Old Church
29
 
Priordy y Fenni Priory Church of St Mary eglwys Y Fenni 2373 Q7245494 Priory Church of St Mary, Abergavenny
30
 
Eglwys y Santes Ffraid St. Bridget's Church, Skenfrith eglwys Llangatwg Feibion Afel 2082 Q7587367 St Bridget's church, Skenfrith
31
 
St Aeddan's Church eglwys Llanarth 1962 Q7592220 St Aeddan's Church, Betws Newydd
32
 
Priordy Cas-gwent St Mary's Church eglwys Cas-gwent 2594 Q7594300 St Mary's Priory Church, Chepstow
33
 
Eglwys y Santes Fair St Mary's Church eglwys Magwyr
Magwyr a Gwndy
2928 Q7594379 Saint Mary Church (Magor, Monmouthshire)
34
 
St Martin's Church eglwys Cwm-iou
Crucornau
1933 Q15978790 St Martin's Church, Cwmyoy
35
 
Eglwys y Santes Fair Church Of St Mary eglwys Cil-y-coed 2019 Q17741245 St Mary's Church, Caldicot
36
 
St David's Church eglwys Llanddewi Nant Hodni
Crucornau
1938 Q17741411
37
 
St Jerome's Church eglwys Llan-gwm 2028 Q17741621 St Jerome's Church, Llangwm Uchaf
38
 
Eglwys Sant Tewdrig Church Of St Tewdric eglwys Matharn 2040 Q17741762 St Tewdric's Church, Mathern
39
 
Church of St Nicholas eglwys Tryleg
Tryleg Unedig
2106 Q17741930 St Nicholas Church, Trellech
40
 
Eglwys Priordy'r Santes Fair Priory Church Of St Mary eglwys Brynbuga 2123 Q17741939 St Mary's Priory Church, Usk
41
 
Eglwys y Santes Fair St Mary's Church eglwys Trefonnen 2936 Q17742126 St Mary's Church, Nash
42
 
St Thomas's Church eglwys Y Redwig 2940 Q17742179 Saint Thomas Church (Redwick, Newport)
43
 
St Peter's Church eglwys Casnewydd 2938 Q17742208
44
 
Eglwys Llaneirwg St Mellon's Church eglwys blwyf Caerdydd
Pentre Llaneirwg
13865 300624 Q17722365 St Mellons Church
45
 
Llwyn-celyn Farmhouse ffermdy Crucornau 1937 Q17741395
46
 
Castell Cleidda Clytha Castle ffoledd Cleidda
Llanarth
1968 36682 Q5137179 Clytha Castle
47
 
Blast Furnaces, Blaenavon Ironworks ffwrnais chwyth Blaenafon 15294 Q17743747
48
 
Abbey Hotel gwesty Crucornau 1940 Q17741446
49
 
Neuadd y Sir Shire Hall llys barn Trefynwy
Trefynwy
2228 Q1070234 Monmouth Shire Hall
50
 
Mathern Palace llys esgob Matharn 2007 Q15251247
51
 
Chepstow Port Wall muriau dinas Cas-gwent 2477 Q5091733 Chepstow Port Wall
52
 
Treowen Treowen plasty gwledig Llanwarw
Llanfihangel Troddi
2065 Q1323863 Treowen
53
 
Clytha Park plasty gwledig Llanarth 1966 Q5137180 Clytha Park
54
 
Tŷ Tredegar Tredegar House plasty gwledig
ystad
Casnewydd
Coedcernyw
2902 Q7837467 Tredegar House, Newport
55
 
Pont Trefynwy Monnow Bridge pont bwa dec
pont droed
fortified bridge
Trefynwy
Trefynwy
2218 Q250115 Monnow Bridge
56
 
Pont Afon Gwy Old Wye Bridge pont ffordd Cas-gwent 2479 24213 Q7085450 Wye Bridge, Chepstow
57
 
Pont Gludo Casnewydd Newport Transporter Bridge pont gludo Casnewydd 3076
17414
17415
43157 Q1573693 Newport Transporter Bridge
58
 
Porthdy Priordy Brynbuga Priory Gatehouse, Usk porthdy Brynbuga 2126 20702 Q7245498 Priory Gatehouse, Usk
59
 
Priordy Llanddewi Nant Hodni Llanthony Priory priordy
adfeilion
Crucornau 1939 95238 Q3397679 Llanthony Priory
60 Stable Block At Llanvihangel Court stabl Crucornau 19288 Q17741471
61
 
Bloc Stabl, yn cynnwys yr Orendy Stable Block Including Orangery stabl
orendy
Casnewydd
Coedcernyw
2910 Q17742086 Stable Block and Orangery, Tredegar House
62
 
Castle House Brynbuga 2128 Q5050155
63
 
Tŷ Mawr y Castell Great Castle House tŷ mewn tref Trefynwy
Trefynwy
2217 Q1028045 Great Castle House, Monmouth
64
 
Court Farm Barn ysgubor Crucornau 1941 Q17741456


Sir Fôn golygu

# Llun Enw Cymraeg Enw Saesneg Engh. o'r canlynol Lleoliad Cadw Coflein Eitem Wicidata Categori Comin
1
 
10 Victoria Terrace 10 Victoria Terrace adeilad Cymuned Biwmares 84680 Q17740273
2 12 Victoria Terrace 12 Victoria Terrace adeilad Cymuned Biwmares 84683 Q17740315
3 13 Victoria Terrace 13 Victoria Terrace adeilad Cymuned Biwmares 84684 Q17740354
4 14 Victoria Terrace 14 Victoria Terrace adeilad Cymuned Biwmares 84686 Q17740384
5 15 Victoria Terrace 15 Victoria Terrace adeilad Cymuned Biwmares 84689 Q17740433
6 16 Victoria Terrace 16 Victoria Terrace adeilad Cymuned Biwmares 84691 Q17740461
7 17 Victoria Terrace 17 Victoria Terrace adeilad Cymuned Biwmares 84693 Q17740502
8 18 Victoria Terrace 18 Victoria Terrace adeilad Cymuned Biwmares 84696 Q17740543
9 19 Victoria Terrace 19 Victoria Terrace adeilad Cymuned Biwmares 84698 Q17740600
10
 
2 Victoria Terrace 2 Victoria Terrace adeilad Cymuned Biwmares 84703 Q17740645
11 20 Victoria Terrace 20 Victoria Terrace adeilad Cymuned Biwmares 84708 Q17740677
12
 
3 Victoria Terrace 3 Victoria Terrace adeilad Cymuned Biwmares 84719 Q17740720
13
 
4 Victoria Terrace 4 Victoria Terrace adeilad Cymuned Biwmares 84727 Q17740759
14 5 Victoria Terrace 5 Victoria Terrace adeilad Cymuned Biwmares 84735 Q17740809
15
 
6 Victoria Terrace 6 Victoria Terrace adeilad Cymuned Biwmares 84743 Q17740845
16
 
7 Victoria Terrace 7 Victoria Terrace adeilad Cymuned Biwmares 84747 Q17740893
17 8 Victoria Terrace 8 Victoria Terrace adeilad Cymuned Biwmares 84750 Q17740938
18
 
9 Victoria Terrace 9 Victoria Terrace adeilad Cymuned Biwmares 84752 Q17740964
19 Gweddillion aneddleoedd mynachaidd yn cynnwys Tr a Muriau Remains Of Monastic Settlement Including Tower And Walls adeilad Llangoed 5528 Q17741128
20
 
Ffreutur Priordy Penmon Refectory At Penmon Priory adeilad Llangoed 26764 Q17741146 Penmon Priory Refectory
21
 
Carchar Biwmares Beaumaris Gaol carchar Cymuned Biwmares 5579 Q4877529 Beaumaris Gaol
22
 
Castell Biwmares Beaumaris Castle castell Biwmares 5574 95769 Q756815 Beaumaris Castle
23
 
Eglwys y Santes Fair St Mary's Church, Llanfair-yng-Nghornwy eglwys Cymuned Cylch-y-Garn 5380 Q7594367 St Mary's Church, Llanfair-yng-Nghornwy
24
 
Eglwys y Santes Fair St Mary's Church, Tal-y-llyn eglwys Cymuned Aberffraw 5275 Q7594432 St Mary's Church, Tal-y-llyn
25
 
Eglwys Sant Eilian St Eilian's Church eglwys Llaneilian 5363 Q13128112 St Eilian's Church, Llaneilian
26
 
Eglwys y Santes Fair a Sant Nicolas St Mary's and St Nicholas's Church, Beaumaris eglwys Cymuned Biwmares 5620 Q17740162 Church of St Mary and St Nicholas, Beaumaris
27
 
Eglwys Sant Cadwaladr St Cadwaladr's Church eglwys Bodorgan 5505 Q17741004 St Cadwaladr's Church, Llangadwaladr
28
 
Eglwys Sant Cybi St Cybi's Church eglwys Cymuned Caergybi 5413 27500 Q17741036 St Cybi's Church, Holyhead
29
 
Eglwys Priordy Sant Seiriol Priory Church of St Seiriol eglwys Llangoed 5525 Q17741109 St Seiriol's Church, Penmon
30
 
Ffynnon Seiriol St Seiriol's Well ffynnon sanctaidd Llangoed 5437 Q17741095 St Seiriol's Well, Penmon
31 Gwesty'r Bulkeley yn cynnwys y mur sgrin i ochr chwith yr iard The Bulkeley Hotel Including Screen Wall To Lefthand Courtyard gwesty
tafarn
Cymuned Biwmares 5588 Q17740122
32 Perimeter Walls Of Beaumaris Gaol mur Cymuned Biwmares 5580 Q17740088
33
 
muriau tref Biwmares Beaumaris town walls muriau dinas Cymuned Biwmares
Biwmares
5633 Q4877532
34
 
Hafoty Hafoty neuadd-dy Ynys Môn
Cymuned Cwm Cadnant
81136 15705 Q17741011 Hafoty, Llansadwrn
35
 
Pont y Borth Menai Suspension Bridge pont grog
pont ffordd
tollbont
Ynys Môn
Gwynedd
4049
18572
43063 Q581526 Menai Suspension Bridge
36
 
Heol Victoria, Biwmares Victoria Terrace, Beaumaris rhes dai Biwmares
Cymuned Biwmares
5636 15944 Q17740237 Victoria Terrace, Beaumaris
37
 
Plas Newydd Plas Newydd
ystad
Llanddaniel Fab 5462 Q7201721 Plas Newydd, Anglesey
38 Walls Of Upper Churchyard, Market Square wal mynwent Cymuned Caergybi 5415 Q17741049


Sir Gaerfyrddin golygu

# Llun Enw Cymraeg Enw Saesneg Engh. o'r canlynol Lleoliad Cadw Coflein Eitem Wicidata Categori Comin
1 No.20 Vaughan Street,bridge Street adeilad Llanelli 11894 Q17735697
2 No.22 Vaughan Street,bridge Street adeilad Llanelli 11895 Q17735731
3 No.24 Vaughan Street,bridge Street adeilad Llanelli 11896 Q17735758
4
 
Plas Llanelli Llanelly House adeiladwaith pensaernïol
adeilad hanesyddol
Llanelli 11892
11893
17510 Q6661303 Llanelly House
5
 
Castell Talacharn Laugharne Castle castell
safle archaeolegol
Talacharn
Treflan Lacharn
9653 95634 Q911714 Laugharne Castle
6
 
Castell Cydweli Kidwelly Castle castell
safle archaeolegol
Cydweli 11876 95633 Q1585849 Kidwelly Castle
7
 
Castell Llansteffan Llansteffan Castle castell
caer bentir
safle archaeolegol
Llansteffan 9405 95725 Q1936320 Llansteffan Castle
8
 
Castell Dinefwr Dinefwr Castle castell Llandeilo 11117 425 Q2713117 Dinefwr Castle
9
 
Castell y Dryslwyn Dryslwyn Castle castell
safle archaeolegol
Llangathen 10934 100682 Q3401324 Dryslwyn Castle
10
 
Castell Carreg Cennen Carreg Cennen Castle castell
adfeilion
Dyffryn Cennen 20923 103970 Q3403691 Carreg Cennen Castle
11
 
Castell Newydd Emlyn Newcastle Emlyn Castle castell
safle archaeolegol
Castellnewydd Emlyn
Sir Gaerfyrddin
9716 92783 Q4516540 Newcastle Emlyn Castle
12
 
Castell Caerfyrddin Carmarthen Castle castell
safle archaeolegol
Caerfyrddin 9507 95084 Q14906524 Carmarthen Castle
13
 
Eglwys Sant Pedr St Peter's Church eglwys Caerfyrddin 9435 Q17722469 St Peter's Church, Carmarthen
14
 
Eglwys Sant Mihangel Church Of St Michael eglwys Cil-y-cwm 10906 Q17722507 Church of St Michael, Cilycwm
15
 
Eglwys y Santes Fair St Mary's Church eglwys Cydweli 11878 Q17722606 St Mary's Church, Kidwelly
16
 
Eglwys y Santes Fair Church Of St Mary eglwys Llanymddyfri 10967 Q17735610 St Mary's Church, Llanfair-ar-y-bryn
17
 
Eglwys Sant Mihangel St Michael's Church eglwys Myddfai 10957 Q17735844 St Michael's Church, Myddfai
18
 
Pont Dolauhirion Dolauhirion Bridge pont ffordd Llanymddyfri 10964
16996
23969 Q15978767 Pont Dolauhirion
19
 
Plas Taliaris Maenordeilo a Salem 10911 17837 Q17735821


Sir Gaernarfon golygu

# Llun Enw Cymraeg Enw Saesneg Engh. o'r canlynol Lleoliad Cadw Coflein Eitem Wicidata Categori Comin
1
 
Abaty Ynys Enlli Bardsey Abbey abaty Aberdaron 4232 93544 Q13125318 St Mary's Abbey, Bardsey Island
2
 
Royal Welsh Yacht Club (also Known As Porth Yr Aur) adeilad Caernarfon 3861 Q17738516
3
 
Cochwillan Cochwillan adeilad Llanllechid 3653 26298 Q17739326 Cochwillan
4
 
Vaynol Old Hall adeilad Pentir 4166 17018 Q17739652
5
 
gweithdai chwarel Dinorwig Dinorwic Slate Quarry Workshops adeilad diwydiannol Llanddeiniolen 22656 Q85025397
6
 
Prif Adeilad y Celfyddydau Main Arts Building adeilad prifysgol Bangor 3963 Q17738073
7
 
Eglwys Gadeiriol Bangor Bangor Cathedral cadeirlan Anglicanaidd Bangor 4027 43727 Q1991360 Bangor Cathedral
8
 
Caer Belan Fort Belan caer Llandwrog 3810 Q3399299 Fort Belan
9
 
Capel Gwydir Uchaf Gwydir Uchaf Chapel capel Gwynedd
Trefriw
16944 Q17736786 Gwydir Uchaf Chapel
10
 
Chapel Of St Mary To N Of Vaynol Old Hall capel Pentir 4172 Q17739711
11
 
Capel Jerusalem Jerwsalem Chapel capel anghydffurfiol Bethesda 18387 Q17738234 Capel Jerusalem, Bethesda
12
 
Capel Newydd Capel Newydd capel anghydffurfiol Llanengan 4303 6974 Q17738988 Capel Newydd, Nanhoron
13
 
Capel Peniel Capel Peniel capel anghydffurfiol Porthmadog 4442 Q17739840 Peniel Chapel
14
 
Castell Caernarfon Caernarfon Castle castell
safle archaeolegol
atyniad twristaidd
Caernarfon 3814 95318 Q275128 Caernarfon Castle
15
 
Castell Conwy Conwy Castle castell Conwy 3250 121 Q756830 Conwy Castle
16
 
Castell Cricieth Criccieth Castle castell Cricieth 4396 95281 Q1139896 Criccieth Castle
17
 
Castell Dolbadarn Dolbadarn Castle castell Llanberis 21854 93541 Q2078555 Dolbadarn Castle
18
 
Castell Dolwyddelan Dolwyddelan Castle castell Dolwyddelan 18253 95299 Q2369922 Dolwyddelan Castle
19
 
Castell Gwydir Gwydir Castle castell
tŷ caerog
Trefriw 3161 26555 Q3398574 Gwydir Castle
20
 
Castell Penrhyn Penrhyn Castle castell
tŷ caerog
Llandygái 3659 16687 Q3402621 Penrhyn Castle
21
 
Eglwys Sant Baglan St Baglan's Church eglwys Llanfaglan
Bontnewydd
18619 Q2323874 St Baglan's Church, Llanfaglan
22
 
Eglwys y Santes Fair St Mary's Church eglwys Caerhun 3167 Q17736176 St Mary's Church, Caerhun
23
 
St Benedict's Church eglwys Conwy 3291 43691 Q17736306 St Benedict's Church, Gyffin
24
 
Eglwys y Santes Fair a'r Holl Saint Church Of St Mary eglwys Conwy 3353 Q17736388 St Mary and All Saints, Conwy (town)
25
 
Eglwys Sant Gwyddelan Church Of St. Gwyddelan eglwys Gwynedd
Dolwyddelan
3184 Q17736469 Saint Gwyddelan's Church, Dolwyddelan
26
 
St Celynin's Old Church eglwys Henryd 3193 43710 Q17736519 St Celynin's Old Church
27
 
Eglwys Sant Rhychwyn Llanrhychwyn Church eglwys Trefriw 3211 Q17736718 St Rhychwyn's Church, Llanrhychwyn
28
 
Eglwys Sant Hywyn Church of St Hywyn eglwys Aberdaron 4225 Q17738004 St Hywyn (Aberdaron)
29
 
Eglwys y Santes Fair Church Of St Mary eglwys Caernarfon 3857 Q17738488 St Mary's Church, Caernarfon
30
 
Eglwys Llanbeblig, Caernarfon St Peblig's Church eglwys Llanbeblig
Caernarfon
3881 43801 Q17738542 St Peblig's Church, Llanbeblig
31
 
Eglwys Sant Beuno, Pontllyfni Church Of St Beuno, With Attached Chapel Of St Beuno eglwys Clynnog 3758 Q17738584 St Beuno's Church, Clynnog Fawr
32
 
St Engan's Church eglwys Llanengan 4304 Q17739025 St Engan's Church, Llanengan
33
 
St Cawrdaf's Church eglwys Llannor 4317 43707 Q17739406 St Cawrdaf's Church, Abererch
34
 
Eglwys Sant Beuno Church Of St Beuno eglwys Pistyll 4374 Q17739791 St Beuno's Church, Pistyll
35
 
Eglwys Sant Iestyn St Iestyn's Church eglwys Tudweiliog 4258 Q17739903 St Iestyn's Church, Llaniestyn (Gwynedd)
36
 
St Gwynhoydl's Church eglwys Tudweiliog 4378 43745 Q17739934 St Gwynhoedl's Church, Llangwnnadl
37
 
Ffynnon Gybi St Cybi's Well ffynnon sanctaidd Llanystumdwy 4343 32214 Q17739473 St Cybi's Well, Llangybi
38 Terrace Arch And Associated Garden Walls At Gwydir Castle gardd deras Trefriw 16936 Q17736735
39
 
Yr Hen Orsaf Heddlu Police Station, Including Forecourt Railings And Gate Piers gorsaf heddlu Caernarfon 3827 Q17738393
40
 
Bodysgallen Bodysgallen Hall gwesty Conwy 3334 31334 Q4937022 Bodysgallen Hall
41
 
Glynllifon Glynllifon gwesty mewn plasty gwledig
Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
Llandwrog 3684 26526 Q3406042 Glynllifon
42
 
County Court (former County Hall) llys sirol Caernarfon 3828 Q17738458
43
 
muriau tref Caernarfon Caernarfon town walls muriau dinas Caernarfon 3815 Q5016914 Caernarfon Town Walls
44
 
muriau tref Conwy Conwy town walls muriau dinas Conwy 3233 Q5166765 Conwy Town Walls
45
 
Penarth-fawr Penarth-fawr neuadd-dy Llanystumdwy 4359 16663 Q17739540 Penarth Fawr
46
 
Gloddaeth Gloddaeth Hall plasty gwledig Llandudno 3411 Q5571125
47
 
Pont Fawr Llanrwst Pont Fawr pont
pont garreg
Llanrwst 3612
16951
Q17736653 Pont Fawr, Llanrwst
48
 
Pont Waterloo Waterloo Bridge pont ffordd
pont fwa
Betws-y-Coed 17827
121
23839 Q724862 Waterloo Bridge, Betws-y-Coed
49
 
Pont Grog Conwy Conwy Suspension Bridge pont grog
pont droed
pont ffordd
Conwy 3234 43083 Q2091681 Conwy Suspension Bridge
50
 
Pont Reilffordd Conwy Conwy Railway Bridge pont reilffordd Conwy 3236 Q2221794 Conwy Railway Bridge
51
 
Maenan Hall Bwrdeistref Sirol Conwy
Llanddoged a Maenan
3163 16489 Q17736537
52
 
Vaynol Hall Pentir 4173 Q17739747
53
 
Plas Mawr Plas Mawr tŷ mewn tref Conwy 3634 Q7201717 Plas Mawr


Sir y Fflint golygu

# Llun Enw Cymraeg Enw Saesneg Engh. o'r canlynol Lleoliad Cadw Coflein Eitem Wicidata Categori Comin
1 Saint Deiniol's Ash adeilad Penarlâg 3 Q17737599
2 Pentrehobyn Pentrehobyn adeilad Leeswood a Pontblyddyn 14882 Q17737779
3 Llettau At Pentrehobyn adeilad Leeswood a Pontblyddyn 17657 Q17737797
4 Henblas Henblas adeilad Llanasa 14886 Q17737826
5 Porth Mawr, Mostyn Hall adeilad Mostyn 21516 36035 Q17737881
6 The Tower adeilad Nercwys 15255 Q17737915
7
 
Llyfrgell Gladstone Gladstone's Library adeilad llyfrgell
llyfrgell
Penarlâg 15025 23465 Q618626 Gladstone's Library
8
 
Abaty Dinas Basing Basingwerk Abbey adfeilion mynachlog
abaty
Treffynnon 505 Q265315 Basingwerk Abbey
9
 
Eglwys Gadeiriol Llanelwy St Asaph Cathedral cadeirlan Anglicanaidd Llanelwy
Llanelwy
1460 140540 Q1991350 St Asaph Cathedral
10
 
Castell Penarlâg Hawarden Castle castell Penarlâg 4 35877 Q370127 Hawarden Castle
11
 
Castell y Fflint Flint Castle castell
safle archaeolegol
Y Fflint 16403 94448 Q1428846 Flint Castle
12
 
Castell Rhuddlan Rhuddlan Castle castell
safle archaeolegol
Rhuddlan 14977 92914 Q1585938 Rhuddlan Castle
13
 
Castell Caergwrle Caergwrle Castle castell
safle archaeolegol
Yr Hôb 28 95099 Q3398523 Caergwrle Castle
14
 
Castell Penarlâg Hawarden Castle castell
cyn-adeilad
Penarlâg 14 95095 Q3404121 Hawarden Castle
15
 
Castell Ewlo Ewloe Castle castell Penarlâg 13 94447 Q5419069 Ewloe Castle
16
 
Eglwys y Santes Fair Church of St Mary the Virgin, Halkyn eglwys Helygain 542 Q5117594 St Mary's Church, Halkyn
17
 
Eglwys y Santes Fair St Mary's Church eglwys Cilcain 295 Q7594305 St Mary's Church, Cilcain
18
 
Eglwys y Santes Fair, yr Wyddgrug St Mary's Church, Mold eglwys Yr Wyddgrug 383 Q7594384 St Mary's Church, Mold
19
 
St Cyngar's Church eglwys Yr Hôb 27 Q17737741 St Cynfarch and St Cyngar's Church, Hope
20
 
Church Of St Eurgain And St Peter eglwys Llaneurgain 321 Q17737935 Church of St Eurgain and St Peter, Northop
21
 
Eglwys Sant Beuno a'r Santes Fair Church of St Beuno and St Mary eglwys Chwitffordd 327 Q17737961 Church of St Mary and St Beuno, Whitford
22
 
Parish Church Of St Deiniol eglwys Willington Wrddymbre 1705 Q17744097 St Deiniol's, Worthenbury
23
 
y Fferm Fferm Farmhouse ffermdy Leeswood a Pontblyddyn 5 Q17737753
24
 
Ffynnon Wenffrewi St Winefride's Well ffynnon
capel
Treffynnon 426 Q7595658 St Winefride's Well
25 White Gates, Screens And Piers Nw Of Leeswood Hall gât Leeswood a Pontblyddyn 285 Q17737768
26
 
Plas Mostyn Mostyn Hall plasty Mostyn 21517 Q15256520 Mostyn Hall
27
 
Rhual Rhual mansion plasty Gwernaffield gyda Pantymwyn 14883 Q17737495
28
 
Gelli Aur Golden Grove plasty Llanasa 301 Q17737810
29
 
Plas Teg Plas Teg plasty gwledig Yr Hôb 7 Q7201724 Plas Teg
30
 
Botryddan Bodrhyddan Hall plasty gwledig Rhuddlan 1361 35670 Q17737328
31
 
Pont Bangor-is-y-Coed Bangor Bridge pont ffordd Sesswick 1635
1645
Q13130806
32 Nerquis Hall Nercwys 15207 Q17737897
33
 
Halghton Hall Hanmer 1641 Q17744040
Diwedd y rhestr a gynhyrchwyd yn otomatig o Wicidata.