Rhestr Wicidata:

AberdaronGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Eglwys Sant Hywyn eglwys yn Aberdaron, Gwynedd eglwys 4225


AberhondduGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Chapel And Remains Of Nave Of Former Friary At Christ College capel 6826
Eglwys Gadeiriol Aberhonddu eglwys gadeiriol yn Aberhonddu, Powys cadeirlan Anglicanaidd 6998 96574


AbermawGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
St Mary and Bodfan eglwys 4906


AbertaweGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Abertawe castell yn Abertawe castell 11568 275871
Eglwys Sant Cadog, Cheriton, Abertawe eglwys ym Mwrdeisdref Sirol Abertawe eglwys
safle eglwysig amddiffynedig
11521 162
Guildhall, Abertawe neuadd dinas 14594 144
Tabernacl Treforys capel yn Nhreforys, Abertawe eglwys 11744 8993


AberteifiGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Aberteifi castell yn Aberteifi castell
safle archaeolegol
10458 92314


AberystwythGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Yr Hen Goleg hen adeilad Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth ac wedyn Prifysgol Aberystwyth adeilad prifysgol 10251 23303


AmrothGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Amroth castell yn Amroth, Sir Benfro castell 6041 21591


AngleGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Pele Tower adeilad 5923 103062


ArberthGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Arberth castell yn Arberth, Sir Benfro castell 6473 94121


BangorGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Eglwys Gadeiriol Bangor eglwys gadeiriol ym Mangor, Gwynedd cadeirlan Anglicanaidd 4027 43727


BethesdaGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Capel Jerusalem capel ym Methesda, Gwynedd adeilad 18387


BiwmaresGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Victoria Terrace, Beaumaris rhes dai 5636 15944


BoncathGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Ffynone adeilad 11980 21930


Bro MorgannwgGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Ffwl-y-mwn castell ger Ffwl-y-mwn, Bro Morgannwg castell 13597 300300
Castle Farmhouse ffermdy 13600
Croes Sant Dunwyd croes eglwysig yn Sain Dunwyd, Bro Morgannwg croes eglwysig 13330 307529
Church Of St Donat eglwys 13329
Church Of St Donat eglwys 13641
Church Of St Michael And All Angels eglwys 13161
Church Of The Holy Cross eglwys 13187
Dovecote At Cadoxton Court, Mount Pleasant, Cadoxton colomendy 13176
Eglwys Sant Awstin eglwys ym Mhenarth, Bro Morgannwg eglwys 13347
Eglwys Sant Illtud eglwys yn Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg eglwys 13259
Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr eglwys yn Llanfleiddan, Bro Morgannwg eglwys 13144
Eglwys Sant Mihangel eglwys yn Llanfihangel-y-pwll, Brom Morgannwg eglwys 13612
Eglwys Sant Tathan eglwys yn Sain Tathan, Bro Morgannwg eglwys 13166
Eglwys y Drindod Sainctaidd eglwys ym Marcroes, Bro Morgannwg eglwys 13303
Eglwys y Plwyf, Llangadog, Llancarfan eglwys ym Mro Morgannwg eglwys 13605
Llansannor Court 13137
Nash Manor maenordy 13138
Plas Llanmihangel maenordy 13136
St Senwyr's Church eglwys 13162


BronllysGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Bronllys castell
safle archaeolegol
6616 96535


BrynbugaGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Brynbuga castell
safle archaeolegol
2127 94856
Porthdy Priordy Brynbuga porthdy 2126 20702


Bwrdeistref Sirol CaerffiliGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Llancaiach Fawr maenordy wedi'i amddiffyn 13562


Bwrdeistref Sirol ConwyGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Bodysgallen gwesty 3334 31334
Castell Dolwyddelan castell yn Nolwyddelan, sir Conwy castell 18253 95299
Castell Gwrych ffoledd
plasty gwledig
castell
231 27250
Castell Gwydir castell
tŷ caerog
3161 26555
Conwy town walls muriau dinas 3233
Eglwys Sant Crwst eglwys yn Llanrwst eglwys 3622
Eglwys Sant Rhychwyn eglwys 3211
Eglwys y Santes Fair eglwys yng Nghaerhûn, Conwy eglwys 3167
Eglwys y Santes Fair a'r Holl Saint eglwys 3353
Gloddaeth plasty gwledig 3411
Maenan Hall 3163 16489
Parc Cinmel 229
Plas Mawr tŷ mewn tref 3634
Plasdy Hafodunos plasty gwledig 262 27268
Pont Waterloo pont ar Afon Llugwy, ger Betws-y-Coed pont ffordd
pont fwa
17827
121
23839


Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar OgwrGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Coety castell 11254 94504
Castell Ogwr castell 21793 93019
Church Of St Crallo eglwys golegaidd 11252
Church Of St James, Pyle With Kenfig eglwys blwyf 11227
Eglwys Dewi Sant eglwys yn Nhrelales, Pen-y-bont ar Ogwr eglwys 11246
Eglwys Dewi Sant y Betws eglwys eglwys 18626
Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr eglwys ym Mhorthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr Q56242063 11214
Eglwys y Santes Fair eglwys yng Nghoety, sir Pen-y-bont ar Ogwr eglwys 11255
Tŷ'r Sger 11217 19972


Bwrdeistref Sirol WrecsamGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Eglwys San Silyn eglwys plwyf Wrecsam eglwys blwyf 1769 162808
Eglwys y Santes Fair eglwys yn Rhiwabon, sir Wrecsam eglwys 1622
Eglwys yr Holl Saint eglwys plwyf Gresffordd, Wrecsam eglwys 1591
Erddig plasty ac ystâd yn sir Wrecsam ystad
plasty gwledig
1533
Traphont Pontcysyllte Adeilad cofrestredig yn Sir Wrecsam dyfrbont fordwyol 1601


CaerdyddGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Adeilad Morgannwg rhan o Brifysgol Caerdydd adeilad prifysgol 13738 31785
Adeilad y Pierhead adeilad yng Nghaerdydd adeilad 14055 34241
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd prif safle Amgueddfa Cymru, yr amgueddfa genedlaethol adeilad amgueddfa 13694 167
Castell Caerdydd castell yng Nghaerdydd castell
safle archaeolegol
13662 33
Castell Coch castell yn Nhongwynlais, Caerdydd castell 13644 93112
Castell Sain Ffagan plasdy yn Sain Ffagan, Caerdydd maenordy
castell
13888 19909
Eglwys Gadeiriol Llandaf eglwys gadeiriol yn Llandaf, Caerdydd cadeirlan Anglicanaidd 13710 131
Eglwys Sant Garmon eglwys yn Adamsdown, Caerdydd eglwys 13806 175
Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr eglwys yng Nghaerdydd Q56242063 13674 301273
Eglwys Sant Mellon eglwys yn Llaneirwg, Caerdydd eglwys blwyf 13865 300624
Eglwys y Santes Fererid eglwys yn y Rhath, Caerdydd eglwys 13819 14263
Llys y Goron Caerdydd Llys y Goron 13736 31806
Llys yr Esgob adfeilion yn Llandaf, Caerdydd llys esgob
castell
13718 96079
Neuadd y Ddinas adeilad dinesig yng Nghaerdydd neuadd dinas 13744 168
Park House adeilad yng Nghaerdydd
clwb
13772 19603
Wal yr Anifieiliaid wal â cherfluniau yng Nghaerdydd mur
cyfres o gerfluniau
21696 18021


CaerffiliGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Caerffili castell yng Nghaerffili castell 13539 94497


CaeriwGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Caeriw castell
safle archaeolegol
5937 92709


CaernarfonGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Caernarfon town walls muriau dinas 3815
County Court (former County Hall) llys sirol 3828
Eglwys y Santes Fair eglwys yng Nghaernarfon eglwys 3857


Cas-gwentGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Cas-gwent castell
safle archaeolegol
2475
Chepstow Town Gate adeiladwaith pensaernïol 2476
Pont Afon Gwy pont ar Afon Gwy yng Nghas-gwent pont ffordd 2479
Priordy Cas-gwent eglwys 2594


Cas-wisGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Cas-wis castell yng Nghas-wis, Sir Benfro mwnt a beili
safle archaeolegol
82851 300444


CasnewyddGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Bloc Stabl, yn cynnwys yr Orendy stabl
orendy
2910
Church Of St Thomas eglwys 2940
Eglwys Gadeiriol Casnewydd eglwys gadeiriol yng Nghasnewydd cadeirlan Anglicanaidd 2998
Eglwys y Santes Fair eglwys yn Nhrefonnen, Casnewydd eglwys 2936
Parish Church Of St Peter eglwys 2938
Pont Gludo Casnewydd pont ar Afon Wysg pont gludo 3076
17414
17415
Tŷ Tredegar plasty yng Nghasnewydd - un o'r enghreifftiau gorau o blastai Siarl II o'r 17g plasty gwledig
ystad
2902


Castell-nedd Port TalbotGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Margam castell ym Margam, Castell-nedd Port Talbot plasty gwledig 14170 19291
Eglwys Santes Catrin eglwys ym Maglan, Port Talbot eglwys 14171
Orendy Margam orendy 14152
St Mary's Abbey Church eglwys 14148


Castellnewydd EmlynGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Newydd Emlyn castell yng Nghastell Newydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin castell
safle archaeolegol
9716 92783


CeredigionGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Abaty Ystrad Fflur abaty 9913
Castell Aberystwyth castell yng Ngheredigion castell
safle archaeolegol
10313 86
Church Of St Michael, Penbryn eglwys 9899
Eglwys Padarn eglwys yn Llanbadarn Fawr, Ceredigion eglwys 9832 271
Eglwys Sant Gwenog eglwys plwyf Llanwenog, Ceredigion eglwys 9817
Eglwys y Grog eglwys ym Mwnt, Ceredigion eglwys 15874
Llannerch Aeron Q35112127 10715
Nanteos plasdy yng nghymuned Llanfarian ger Aberystwyth, Ceredigion gwesty mewn plasty gwledig
ystad
9875


Cil-y-coedGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Cil-y-coed castell 2006 93411


CilcainGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Eglwys y Santes Fair eglwys yng Nghilcain, Sir y Fflint eglwys 295


CilgerranGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Cilgerran castell 14491 95037


CleiddaGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Cleidda ffoledd 1968


ConwyGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Conwy castell yng Nghonwy castell 3250 121
Pont Grog Conwy pont ar Afon Conwy pont grog
pont droed
pont ffordd
3234
Pont Reilffordd Conwy pont ar Afon Conwy pont reilffordd 3236


CriciethGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Cricieth castell yng Nghricieth castell 4396 95281


Cwm-iouGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
St Martin's Church eglwys 1933


CwmduGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Llys Tre-tŵr Llys amddiffynol y teulu Vaughana leolir yn ardal Brycheiniog, de Powys. adeilad amgueddfa
maenordy wedi'i amddiffyn
20656 16305


CydweliGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Cydweli castell
safle archaeolegol
11876 95633


Cymuned AberffrawGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Eglwys y Santes Fair eglwys yn Nhal-y-llyn eglwys 5275


Cymuned BiwmaresGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Biwmares castell ym Miwmares, Ynys Môn castell 5574 95769
Muriau tref Biwmares muriau dinas 5633


Cymuned CaergybiGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
St Cybi's Church eglwys 5413 27500


Cymuned Cylch-y-GarnGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Eglwys y Santes Fair eglwys yn Llanfair-yng-Nghornwy eglwys 5380


CynwydGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Plas Uchaf neuadd-dy 663
220


Dinbych-y-pysgodGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Eglwys y Santes Fair eglwys yn Ninbych-y-pysgod, Sir Benfro eglwys 6177
Tudor Merchant's House adeilad 6226


Diserth a ThrecoedGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Eglwys Sant Cewydd eglwys yn Nyserth, Powys eglwys 8806


GlascwmGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Eglwys Dewi Sant eglwys yng Nglasgwm, Powys eglwys 8780


GwyneddGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Caer Belan caer 3810
Capel Newydd capel yn Nanhoron, Gwynedd capel 4303 6974
Capel Peniel capel yn Nhremadog, Gwynedd eglwys 4442
Castell Caernarfon castell yng Nghaernarfon castell
safle archaeolegol
atyniad twristaidd
3814 95318
Eglwys Sant Beuno eglwys rhwng Llithfaen a Nefyn eglwys 4374
Eglwys Sant Beuno, Pontllyfni eglwys rhwng Pontllyfni a'r Gyrn Goch eglwys 3758
Eglwys Sant Brothen eglwys yn Llanfrothen, Gwynedd eglwys 4804
Eglwys Sant Cadfan eglwys yn Nhywyn, Gwynedd eglwys 4642
Eglwys Sant Gwyddelan eglwys yn Nolwyddelan, Gwynedd eglwys 3184
Eglwys Sant Iestyn eglwys yn Llaniestyn, Gwynedd eglwys 4258
Eglwys Sant Marc eglwys yn y Brithdir, Gwynedd eglwys 16008
Eglwys Sant Philip eglwys yng Nghaerdeon, Gwynedd eglwys 5249 43899
Glynllifon gwesty mewn plasty gwledig 3684 26526
gweithdai chwarel Dinorwig Q12144897 22656
Penarth-fawr neuadd-dy canoloesol yn Llanystumdwy, Gwynedd neuadd-dy 4359 16663
Prif Adeilad y Celfyddydau adeilad ym Mhrifysgol Bangor adeilad prifysgol 3963
Yr Hen Orsaf Heddlu cyn-orsaf heddlu yng Nghaernarfon gorsaf heddlu 3827


HarlechGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Harlech castell yn Harlech, Gwynedd castell
safle archaeolegol
25500 93729


HoltGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Eglwys Sant Chad eglwys yn Holt, sir Wrecsam eglwys 1596
Pont Rhedynfre pont fwa
pont droed
pont garreg
pont ffordd
1742


HubberstonGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Eglwys Dewi Sant eglwys yn Hubberston, Sir Benfro eglwys 12925


HwlfforddGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Hwlffordd castell 12031 94235


LlanbebligGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Eglwys Llanbeblig, Caernarfon addoldy yr Eglwys yng Nghymru eglwys 3881


LlanberisGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Dolbadarn castell yng Ngwynedd castell 21854


LlandderfelGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Parish Church Of St Derfel eglwys 4654


Llanddewi Nant HodniGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Church Of St David At Llanthony Priory eglwys 1938


LlandeiloGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Dinefwr castell 11117


LlandygáiGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Penrhyn castell yng Ngwynedd castell
tŷ caerog
3659


LlanelieuGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
St Ellyw's Church, Llanelieu eglwys 6622


LlanelliGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Plas Llanelli plasdy yn Llanelli adeiladwaith pensaernïol
Q35112127
11892
11893
17510


LlanelltudGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Abaty Cymer abaty
adfeilion
4738 95420


LlanelwyGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Eglwys Gadeiriol Llanelwy cadeirlan yn Llanelwy, Sir Ddinbych cadeirlan Anglicanaidd 1460


LlanenganGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Church Of St Engan eglwys 4304


LlaneurgainGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Church Of St Eurgain And St Peter eglwys 321


LlanfaglanGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Eglwys Sant Baglan eglwys yn Llanfaglan, Gwynedd eglwys 18619


LlanfairGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Eglwys Sant Tanwg eglwys 4790
Hen Gastell y Bewpyr castell ym Mro Morgannwg castell
maenordy wedi'i amddiffyn
13171


Llanfihangel CrucornauGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Pen-y-clawdd Court adeilad 1926


Llangatwg LingoedGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Eglwys Sant Cadog, Llangatwg Lingoed Llangatwg Lingoed, Sir Fynwy eglwys 1955


LlangollenGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Pont Llangollen pont ar Afon Dyfrdwy pont garreg 1080
St Collen's Parish Church eglwys 1164


Llangynog, PowysGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
St Melangell's Church, Pennant Melangell eglwys 7634


LlanhuadainGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Llanhuadain castell 6065 94109


Llanrhaeadr-yng-NghinmeirchGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Eglwys Sant Dyfnog eglwys yn Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch, Sir Ddinbych eglwys 792


Llanrhidian IsafGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Weble castell yn ne-orllewin Cymru maenordy wedi'i amddiffyn
safle archaeolegol
11534 27996


LlanwarwGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Treowen plasty gwledig 2065


MaenorbŷrGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Maenorbŷr castell castell 5976 94195
Lydstep Palace adeiladwaith pensaernïol
palas
5991
St James' Church eglwys 5975


MagwyrGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Eglwys y Santes Fair eglwys ym Magwyr, Sir Fynwy eglwys 2928


MatharnGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Mathern Palace llys esgob 2007


MeifodGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Eglwys Sant Tysilio a'r Santes Fair eglwys ym Meifod eglwys 7646


Merthyr TudfulGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Cyfarthfa plasty 11396 18504


NewportGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Trefdraeth castell yn Nhrefdraeth, Sir Benfro castell 13083 94978


PartrishowGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Church of St Issui, Partrishow eglwys 6687


PenalunGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
West Tarr Mediaeval House Q4868359 16920


PenarlâgGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Ewlo castell 13 94447
Llyfrgell Gladstone llyfrgell ym Mhenarlâg adeilad llyfrgell
llyfrgell
15025 23465


PendeulwynGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Hensol plasty 13482


PenfroGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Penfro castell ym Mhenfro castell
safle archaeolegol
6314 94945
Eglwys y Santes Fair eglwys ym Mhenfro eglwys 6400


PenriceGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Oxwich castell
maenordy wedi'i amddiffyn
11530 19554


PontypriddGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Hen Bont Pontypridd pont ar Afon Taf pont fwa
pont droed
13497


PorthaethwyGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Pont y Borth pont grog ar Afon Menai pont grog
pont ffordd
tollbont
4049
18572


PowysGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Crucywel castell yng Nghrucywel, Powys adfeilion castell 7192 92110
Castell Dolforwyn castell
caer lefal
safle archaeolegol
7550 300392
Castell Trefaldwyn castell yn Nhrefaldwyn, Powys castell
safle archaeolegol
7947 92482
Castell Tretŵr castell 20662 306010
Church Of St Michael And All Angels eglwys
safle eglwysig amddiffynedig
7558
Eglwys Sant Cynog eglwys yn Nefynnog, Powys eglwys 6774
Eglwys Sant Silin eglwys yn Llansilin, Powys eglwys 638
Eglwys y Santes Fair eglwys yn y Trallwng, Powys eglwys 7776 96014
Eglwys y Santes Fair Fadlen eglwys ym Mleddfa, Powys eglwys 9122
Hen Neuadd y Farchnad adeilad yn Llanidloes, Powys neuadd marchnad 8317
Parish Church of Saint Nicholas eglwys 7950
Parish Church of St Stephen eglwys
safle eglwysig amddiffynedig
9131
Pont Llandrinio pont ar Afon Hafren pont 7614
7666
Senedd-dy Owain Glyn Dŵr adeilad ym Machynlleth tŷ deddfwriaethol 8429
St Andrew's Church eglwys 8830
Tŷ Mawr adeilad 20509


Q24182091Golygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Ystum Llwynarth castell 11518 94508


RhaglanGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Rhaglan castell
safle archaeolegol
2101 93387


RhuddlanGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Rhuddlan castell yn Rhuddlan, Sir Ddinbych castell
safle archaeolegol
14977 92914


RudbaxtonGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Eglwys Sant Mihangel eglwys yn Rudbaxton, Sir Benfro eglwys 12009


Sain DunwydGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Sain Dunwyd castell yn Sain Dunwyd, Bro Morgannwg castell 13325 300312


Sir BenfroGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell y Garn castell yn Sir Benfro castell 11982 102780
Eglwys Sant Deiniol eglwys ym Mhenfro eglwys 6453
Eglwys Sant Gofan capel
safle archaeolegol
17980
Eglwys y Santes Fair eglwys yng Nghaeriw, Sir Benfro eglwys 6007
Lamphey Bishop's Palace llys esgob
palas
17393
Paterchurch Tower Q3898745 14341
Porth y Tŵr porthdy
clochdy
12541
Priordy Hwlffordd priordy
adfeilion mynachlog
12240
Priordy Ynys Bŷr priordy 5932
St Decuman's Church eglwys 6591
St. Elidyr's Church eglwys 6020
Tenby Town Walls muriau dinas 26434 127
Upton Chapel capel 6032


Sir DdinbychGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Abaty Glyn y Groes abaty 19693
Botryddan plasty gwledig 1361 35670
Capel Sant Hilari adfeilion eglwys yn Ninbych capel
safle archaeolegol
adfail eglwys
969 94724
Castell Dinbych castell
adfeilion
safle archaeolegol
968 95209
Castell Rhuthun castell 825
Croes Eliseg colofn fuddugoliaeth
safle archaeolegol
19678
Eglwys Dewi Sant, Caerlŷr adfeilion hen eglwys adfail eglwys 970
Eglwys Llangar eglwys 704
Eglwys Sant Meugan eglwys yn Llanrhudd, ger Rhuthun eglwys 739
Eglwys Sant Pedr eglwys 905
Eglwys Sant Saeran eglwys yn Llanynys, Sir Ddinbych eglwys 808
Eglwys Santes Marchell eglwys yn Llanfarchell, Dinbych eglwys 952 165339
Eglwys y Santes Fair eglwys yn Nerwen, Sir Ddinbych eglwys 725
Foxhall Newydd adeilad 1055
Nantclwyd y Dre adeilad gradd I yn Rhuthun 833
Neuadd Trefor plasty ger Llangollen 1350
St Garmon's Church, Llanarmon-yn-Iâl eglwys 735


Sir FynwyGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castle House 2128
Clytha Park plasty gwledig 1966
Court Farm Barn ysgubor 1941
Croes y Groes Lwyd croes y pregethwr 24716
Church of St Jerome, Llangwm Uchaf eglwys 2028
Eglwys Priordy'r Santes Fair eglwys ym Mrynbuga, Sir Fynwy eglwys 2123
Eglwys Sant Ioan eglwys yn Llandenni, Sir Fynwy eglwys 17425
Eglwys Sant Teilo, Llandeilo Gresynni adeilad Gradd I yn Sir Fynwy eglwys 2073
Eglwys Sant Tewdrig eglwys yn Sir Fynwy eglwys 2040
Eglwys y Santes Fair eglwys yng Nghil-y-coed, Sir Fynwy eglwys 2019
Eglwys y Santes Ffraid eglwys yn Skenfrith, Sir Fynwy eglwys 2082
Hen Eglwys Penallt eglwys ym Mhenallt, Sir Fynwy eglwys 2104 307475
Llanvihangel Court adeiladwaith pensaernïol 1919
St Aeddan's Church, Bettws Newydd eglwys 1962
Y Castell Gwyn castell yn Sir Fynwy castell 2079 94853


Sir GaerfyrddinGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Caerfyrddin castell
safle archaeolegol
9507 95084
Castell Carreg Cennen castell yn Nyffryn Cennen, Sir Gaerfyrddin castell
adfeilion
20923 103970
Castell Llansteffan castell
caer bentir
safle archaeolegol
9405 95725
Castell y Dryslwyn castell
safle archaeolegol
10934
Church Of St Michael eglwys 10906
Eglwys Sant Mihangel eglwys ym Myddfai, Sir Gaerfyrddin eglwys 10957
Eglwys Sant Pedr eglwys yng Nghaerfyrddin eglwys 9435
Eglwys y Santes Fair eglwys yng Nghydweli, Sir Gaerfyrddin eglwys 11878
Eglwys y Santes Fair eglwys yn Llanfair-ar-y-bryn, Sir Gaerfyrddin eglwys 10967
Plas Taliaris 10911 17837
Pont Dolauhirion pont ar Afon Tywi pont ffordd 10964
16996
23969


Sir y FflintGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Penarlâg plasty Sioraidd ym Mhenarlâg, gogledd Cymru castell 4 35877
Castell Penarlâg castell canoloesol ym Mhenarlâg, gogledd Cymru castell
cyn-adeilad
14 95095
Eglwys Sant Beuno a'r Santes Fair eglwys rhwng Mostyn a Threffynnon eglwys 327
Eglwys y Santes Fair eglwys yn Helygain, Sir y Fflint eglwys 542
Gelli Aur plasty 301
St Cyngar's Church eglwys 27


SlebetsGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Pictwn castell 6043


TalacharnGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Talacharn castell
safle archaeolegol
9653 95634


Tawe UchafGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Theatr Adelina Patti theatr
Q805353
Q4240267
7492


TrallongGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Penpont House plasty gwledig 6802


TreffynnonGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Abaty Dinas Basing adfeilion mynachlog
abaty
505
Ffynnon Wenffrewi ffynnon
capel
426


TreforGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Pont Cysylltau pont ar Afon Dyfrdwy pont garreg
pont ffordd
1602


TrefynwyGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Trefynwy castell yn Nhrefynwy castell
cyn-adeilad
2216 93473
Church of St Michael and All Angels, Gwernesney eglwys 2715
Church of St Peter, St Paul and St John, Llantrisant eglwys 2718
Church of St. Mary the Virgin, Llanfair Kilgeddin eglwys 2782
Eglwys y Santes Fair eglwys ym Mhorthsgiwed, Sir Fynwy eglwys 2044
Neuadd y Sir llys barn 2228
Pont Trefynwy pont ar Afon Mynwy Q14276458
pont droed
Q39534999
2218
St Tysoi's Church eglwys 2029
Tŷ Mawr y Castell tŷ mewn tref 2217


TrylegGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Church of St Nicholas eglwys 2106


TyddewiGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Eglwys Gadeiriol Tyddewi eglwys gadeiriol yn Nhyddewi, Sir Benfro cadeirlan Anglicanaidd 12537 306
St Davids Bishops Palace llys esgob
palas
12558 21633


Tyddewi a Chlos y GadeirlanGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
St. David's Cathedral Hall (formerly Chapel Of St.mary's College) & Attached Cloister Ruins,the Cathe neuadd 12538


TyndyrnGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Abaty Tyndyrn abaty
adfeilion mynachlog
24037 359


Willington WrddymbreGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Parish Church Of St Deiniol eglwys 1705


Y FenniGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell y Fenni castell yn y Fenni, Sir Fynwy castell 2376
Eglwys Sant Teilo, Llandeilo Bertholau eglwys 2002
Priordy y Fenni eglwys 2373


Y FflintGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell y Fflint castell
safle archaeolegol
16403 94448


Y Gelli GandryllGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell y Gelli castell yn y Gelli Gandryll, Powys adfeilion castell 7405 25593


Y GrysmwntGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell y Grysmwnt castell 1949
St Nicholas's Church eglwys 1947


Y TrallwngGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Powys castell 7746 29858


Y WaunGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell y Waun castell yn y Waun, sir Wrecsam castell 598 145757
Eglwys y Santes Fair eglwys yn y Waun, sir Wrecsam eglwys 615


Ynys MônGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Carchar Biwmares carchar
adeiladwaith pensaernïol
5579
Eglwys Sant Cadwaladr eglwys yn Llangadwaladr, Môn eglwys 5505
Eglwys y Santes Fair a Sant Nicolas eglwys ym Miwmares eglwys 5620
Hafoty neuadd-dy yn Llansadwrn, Ynys Môn neuadd-dy 81136 15705
Plas Newydd
ystad
5462
Priory Church of St Seiriol eglwys 5525


Yr HôbGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
Castell Caergwrle castell
safle archaeolegol
28 95099


MiscGolygu

Llun Enw Disgrifiad Enghraifft o'r canlynol Dynodwr Cadw Dynodwr Coflein
10 Victoria Terrace adeilad 84680
12 Victoria Terrace adeilad 84683
13 Victoria Terrace adeilad 84684
14 Victoria Terrace adeilad 84686
15 Victoria Terrace adeilad 84689
16 Victoria Terrace adeilad 84691
17 Victoria Terrace adeilad 84693
18 Victoria Terrace adeilad 84696
19 Victoria Terrace adeilad 84698
2 Victoria Terrace adeilad 84703
20 Victoria Terrace adeilad 84708
3 Victoria Terrace adeilad 84719
4 Victoria Terrace adeilad 84727
5 Victoria Terrace adeilad 84735
6 Victoria Terrace adeilad 84743
7 Victoria Terrace adeilad 84747
8 Victoria Terrace adeilad 84750
9 Victoria Terrace adeilad 84752
Abaty Ynys Enlli abaty 4232
Abbey Hotel gwesty 1940
Abercamlais Including Dovecote Cottage bwthyn 6785
Apple Slope Terrace In Gardens At Powis Castle gardd deras 16777
Aviary Terrace In Powis Castle Gardens tŷ adar 16775
Balance Tower, Blaenavon Ironworks adeilad 15292
Ballroom Range At Powis Castle adeilad 16782
Blast Furnaces, Blaenavon Ironworks Ffwrnais chwyth 15294
Brick Wall To Rear Of Top Terrace At Powis Castle Gardens gardd deras 7748
Bryndraenog adeilad 8792
Burgess Gate gât 1020
Capel Maesyronnen eglwys 8756
Capel Rug capel capel 671
Cast House And Foundry, Blaenavon Ironworks adeilad 15296
Cloister Hall,the Cathedral Close adeilad 12553
Cochwillan adeilad 3653 26298
Coedarhydyglyn Adeilad rhestredig Gradd I; Bro Morgannwg plasty gwledig 14864
Cottage Attached To Maesyronnen United Reformed Chapel bwthyn 17220
Croes Caeriw Croes Geltaidd 5938
Chapel Of St Mary To N Of Vaynol Old Hall capel 4172
Chapter House, Clergy House And Deanery cabidyldy
persondy
7003
Chepstow Port Wall muriau dinas 2477
Chirk Castle Gates, Screen And Piers gât 1315
Church Of All Saints (formerly Listed As Buttington Parish Church),a 458 (t) S Side, Buttington eglwys 7902
Church Of Saint Matthew eglwys 6731
Church Of St Benedict eglwys 3291
Church Of St Bilo eglwys 6742
Church Of St Cawrdaf eglwys 4317
Church Of St Celynin eglwys 4751
Church Of St Gwynhoydl eglwys 4378
Church Of St Mary And St Egryn eglwys 4729
Church Of St Michael eglwys 8782
Church Of St Michael eglwys 11251
Church Of St Nefydd And St Mary eglwys 199
Church Of St. Aelhaiarn Including Outbuilding To W End Of N Aisle, And Outbuilding On W Side Of Porc eglwys 7866
Church Of St. Michael eglwys 5948
Churchyard Cross At Church Of St Canna croes eglwysig 81314
Eglwys Dewi Sant eglwys yn Llangyfiw, Mynwy eglwys 2711
Eglwys Dewi Sant eglwys yn Llywel, Powys eglwys 6792
Eglwys Dewi Sant eglwys 6730
Eglwys Priordy Ewenni eglwys yn Ewenni, Bro Morgannwg eglwys 11250
Eglwys Sant Cynhafal eglwys yn Llangynhafal, Sir Ddinbych eglwys 786
Eglwys Sant Eilian eglwys yn Llaneilian, Ynys Môn eglwys 5363
Eglwys y Santes Fair eglwys yn Hwlffordd, Sir Benfro eglwys 12226
Eglwys y Santes Fair, yr Wyddgrug eglwys 383
Ely Tower Of Brecon Castle tŵr 6849
Enclosing Wall & Gateway On N.side Of Rear Yard Of Cloister Hall,the Cathedral Close gât 12556
Entrance Gates And Railings At Newbridge Lodge gât 16873
Fferm Farmhouse ffermdy 5
Ffynnon Gybi ffynnon sanctaidd yn Llangybi, Gwynedd ffynnon sanctaidd 4343 32214
Ffynnon Seiriol ffynnon sanctaidd 5437
Gatehouse To Great Porth-amel (formerly Listed At Gateway At Porthamel Farmhouse) A 4078 (nw Side), porthdy 6641
Gwydir Uchaf Chapel capel 16944
Halghton Hall 1641
Headframe At Hetty Shaft Q683835 24872
Henblas adeilad 14886
Hetty Engine House adeilad 13515
Ivy Cottage Including Facade Of Former Banqueting House bwthyn 14153
Lake Vyrnwy Dam Argae 15621
Lake Vyrnwy Straining Tower And Approach Bridge tŵr 15622
Leighton Hall plasty gwledig 8663
Leighton Hall Tower tŵr 19523
Llettau At Pentrehobyn adeilad 17657
Llwyn-celyn Farmhouse ffermdy 1937
Llwyni Lodge, Also Known As The Golden Lodge And Gate Lodge adeilad 242
Marquess Gate With Steps Leading To E Entrance To Powis Castle, And Flanking Wall To N gât 7747
Monaughty House 9126
Monkton Old Hall adeilad 6332
N Gatehouse At Ewenny Priory (house) porthdy 19462
N Tower And Attached Stretch Of Precinct Wall At Ewenny Priory (house) adeilad 19470
Nerquis Hall 15207
Newbridge Lodge adeilad 16872
Newton House 6803
No.16 Foundry Terrace adeilad 8253
No.20 Vaughan Street,bridge Street adeilad 11894
No.22 Vaughan Street,bridge Street adeilad 11895
No.24 Vaughan Street,bridge Street adeilad 11896
Old Gwernyfed adeilad 6654
Old Mortuary Chapel capel 5945
Old Vicarage adeilad 8734
Orangery Terrace In Gardens At Powis Castle gardd deras 16776
Outbuilding To N.of The Cloister Hall, The Cathedral Close adeilad 12554
Outer Gateway at Powis Castle gât 16780
Parish Church Of St. Mary, Gladestry eglwys 8774
Penrice Castle (mansion) plasty 11531
Pentrehobyn adeilad 14882
Perimeter Walls Of Beaumaris Gaol mur 5580
Plas Mostyn plasty 21517
Plas Teg plasty gwledig 7
Pont Bangor-is-y-Coed pont ar Afon Dyfrdwy pont ffordd 1635
1645
Pont Crucywel pont ar Afon Wysg pont 7237
20716
Pont Fawr Llanrwst pont ar Afon Conwy pont
pont garreg
3612
16951
Pont Llangynidr pont ar Afon Wysg pont 20677
6694
Portmeirion Town Hall adeilad 4777
Porth Mawr, Mostyn Hall adeilad 21516 36035
Porth-mawr Gatehouse,brecon Road porthdy 7158
Priordy Llanddewi Nant Hodni priordy
adfeilion
1939 95238
Priory Church Of Saint Nicholas eglwys 6330
Refectory At Penmon Priory adeilad 26764
Remains Of Monastic Settlement Including Tower And Walls adeilad 5528
Remains Of The Great Hall Of Brecon Castle neuadd fawr 6851
Retaining Wall To Courtyard At Powis Castle mur 16781
Romanesque Gateway In Former E Precinct Wall At Ewenny Priory (house) gât 19466
Royal Welsh Yacht Club (also Known As Porth Yr Aur) adeilad 3861
Ruined Undercroft At St Mary's Abbey adeilad 14150
Ruins Of Abbey Of St Mary, Shinrig adeilad 13102
Ruins Of Chapter House And Vestibule Of St Mary's Abbey adeilad 14149
Ruins Of St.justinian's Chapel,porthstinian/ St.justinian's capel 12692
Rhual mansion adeilad 14883
S Gatehouse At Ewenny Priory (house) porthdy 19471
Sailors' Chapel capel 17147
Saint Deiniol's Ash adeilad 3
School At Cyfartha Castle,brecon Road adeilad ysgol 11397 31777
St Celynin's Old Church eglwys 3193
Stable And Kitchen Court, Ffynnonau adeilad 15122
Stable Block At Llanvihangel Court stabl 19288
Terrace Arch And Associated Garden Walls At Gwydir Castle gardd deras 16936
Town Wall, Including North-east, Countess And Goblin Towers muriau dinas 954
Town Wall: Western Section muriau dinas 82445
Treberfydd (also Known As Treberfedd) adeilad 6757
Trefecca Fawr adeilad 6653 16288
The Bulkeley Hotel Including Screen Wall To Lefthand Courtyard gwesty
tafarn
5588
The Canonry And Vestries, Cathedral Of St John The Baptist adeilad 7002
The Tower adeilad 6800
The Tower adeilad 15255
The Tower At Eastington Manor House adeilad 6594
Undercrofts Of Former St.mary's College, Beneath & To The Rear Of The Cloister Hall, The Cathedral C adeilad 12555
Usk Bridge pont ffordd 6815
Vaynol Hall 4173
Vaynol Old Hall adeilad 4166 17018
W Precinct Wall At Ewenny Priory (house) mur 19460
Walls Of Upper Churchyard, Market Square wal mynwent 5415
Walls, Steps, Terraces, Pavilion, Summerhouses And Cottage Attached To Wall Of The Hanging Gardens mur 13326
White Gates, Screens And Piers Nw Of Leeswood Hall gât 285
Whitewell Ruins - Structure A adeilad 6004
Whitewell Ruins - Structure B adeilad 16922
Whitewell Ruins - Structure C adeilad 16923
Diwedd y rhestr a gynhyrchwyd yn otomatig o Wicidata.