Rhestr Cymry enwog

Dyma restr o Gymry enwog; nid yw'n gyflawn, wrth gwrs, ac mae'n cael ei diweddaru'n rheolaidd.

Arweinwyr golygu

Brenhinoedd a Thywysogion golygu

Am restrau llawn o frenhinoedd a thywysogion gweler yr erthyglau ar deyrnasoedd Brycheiniog, Ceredigion, Deheubarth, Gwent, Gwynedd, Powys a Morgannwg.

Arweinwyr crefyddol golygu

Gweler hefyd Rhestr o seintiau Cymru.

Arweinwyr diwydiannol golygu

Barnwyr a gwleidyddion golygu

Arloeswyr, fforwyr a milwyr golygu

Athrawon a Gwyddonwyr golygu

Athronwyr golygu

Gwyddonwyr golygu

Mathemategwyr golygu

Meddygaeth, meddygon a nyrsys golygu

Dyfeiswyr golygu

Athrawon golygu

Chwaraewyr golygu

Gwladgarwyr golygu

Pobl Greadigol golygu

Ar y Cyfryngau golygu

Beirdd golygu

Gweler hefyd Rhestr beirdd Cymraeg c.550–1600.

Llenorion a newyddiadurwyr golygu

Gweler hefyd Rhestr awduron Cymraeg (1600–heddiw).

Arlunwyr a chynllunwyr golygu

Cyfansoddwyr golygu

Gweler hefyd Rhestr cyfansoddwyr Cymreig.

Perfformwyr golygu

Actorion golygu

Gweler hefyd Rhestr actorion Cymreig.

Cerddorion a chantorion golygu

Opera a chlasurol golygu

Arall golygu

Comedïwyr a difyrrwyr golygu

Pobl a aned yng Nghymru ond sydd ddim yn cael eu hystyried yn Gymry golygu

(a hynny gan y rhan fwyaf o bobl a'r cyfryngau torfol.)