Ardal gôd post LL

Cyfesurynnau: 53°14′13″N 3°25′44″W / 53.237°N 3.429°W / 53.237; -3.429

Mae ardal gôd post LL yn ardal a glustnodir gan y Swyddfa Bost,[2] ac yn cynnwys gryn nifer o godau post drwy gydol gogledd Cymru. Prin y ceir unrhyw ardal oddifewn i Gyngor Sir Wrecsam fodd bynnag. Ceir un rhan bychan o Loegr yn y côd hwn, gerllaw'r Waun.

Ardal cod post Llandudno
LL is located in Y Deyrnas Unedig
LL
Ardal gôd post LL
Enw'r ardal gôd post Ardal cod post Llandudno
Trefi post 62
Rhanbarthau côd post 67
Sectorau côd post 150
Codau post (byw) 20,106
Codau post (cyfanswm) 23,057
Ystadegau Hydref 2006 [1]
Ardaloedd sy'n berthnasol i LL.

Mae'r ardaloedd canlynol yn cael eu cynnwys oddi fewn i'r ardal côd post yma: Aberdyfi, Abergele, Amlwch, Arthog, y Bala, Bangor, Bermo, Biwmares, Benllech, Betws-y-Coed, Blaenau Ffestiniog, Bodorgan, Brynteg, Ynys Môn, Caernarfon, Bae Cemaes, Bae Colwyn, Conwy, Corwen, Cricieth, Dinbych, Dolgellau, Dolwyddelan, Dulas, Dyffryn Ardudwy, Fairbourne, Gaerwen, Garndolbenmaen, Harlech, Caergybi, Llanbedr, Llanbedrgoch, Llandudno, Cyffordd Llandudno, Llanerchymedd, Llanfairfechan, Llanfairpwllgwyngyll, Llangefni, Llangollen, Llanrwst, Llwyngwril, Marianglas, Porthaethwy, Moelfre, Penmaenmawr, Penrhyndeudraeth, Pentraeth, Penysarn, Porthmadog, Prestatyn, Pwllheli, Rhosgoch, Rhosneigr, Rhyl, Rhuthun, Llanelwy, Talsarnau, Talybont, Trefriw, Ty Croes, Tyn-y-Gongl, Tywyn, Wrecsam a'r Felinheli.

Yr ardal yn fanylachGolygu

Mae'r ardaloedd hyn hefyd oddi fewn i'r ardal:

Ardal Bost Tref Post Ardal Rhanbarth yr Awdurdod Lleol
LL11 WRECSAM Wrecsam, Coedpoeth, Llandegla, Minera, Bradley, Gwersyllt, Rhosrobin, Stansty, Brymbo, Bwlchgwyn, Cymau, Ffrith, Gwynfryn, Tanyfron, Brynteg Cyngor Sir Ddinbych,[3] Cyngor Sir y Fflint,[4] Cyngor Sir Wrecsam[5]
LL12 WRECSAM Wrecsam, Caergwrle, Cefn-y-Bedd, Cymau, Gresfordd, Yr Hôb, Llai, Marford, Rossett Cyngor Sir y Fflint,[6] Cyngor Sir Wrecsam[7]
LL13 WRECSAM Wrecsam, Abenbury, Bowling Bank, Holt, Llan-y-Pwll, Pentre Maelor, Ridley Wood, Bangor-is-y-coed, Gyfelia, Marchwiail, Wrtyn, Llannerch Banna, Willington Wrddymbre Cyngor Sir Wrecsam[8]
LL14 WRECSAM Wrecsam, Rhosllanerchrugog, Cefn Mawr, Ponciau, Rhostyllen, y Waun, Rhiwabon Cyngor Swydd Amwythig[9]Cyngor Sir Wrecsam[10]
LL15 RHUTHUN Rhuthun, Bontuchel, Clawddnewydd, Clocaenog, Cyffylliog, Gellifor, Graigfechan, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Llanelidan, Llanfair Dyffryn Clwyd, Pwllglas, Rhewl Cyngor Sir Ddinbych
LL16 DINBYCH Dinbych, Bodfari, Llandyrnog, Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch, Bylchau, Groes, Henllan, Llannefydd, Llansannan, Nantglyn, Y Grin, Dinbych, Trefnant Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,[11] Cyngor Sir Ddinbych
LL17 LLANELWY Llanelwy, Allt Goch, Rhuallt, Tremeirchion, Waen Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,[12] Cyngor Sir Ddinbych
LL18 RHYL Rhyl, Bodelwyddan, Cwm, Bae Cinmel, Diserth, Gwaenysgor, Rhuddlan, Trelawnyd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,[13] Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint[14]
LL19 PRESTATYN Prestatyn, Gronant Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint[15]
LL20 LLANGOLLEN Froncysyllte, Garth, Glyn Ceiriog, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llwynmawr, Pandy, Pontcysyllte, Pontfadog, Rhewl, Tregeiriog, Trevor, Llangollen, Eglwyseg, Llantysilio Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir Wrecsam[16]
LL21 CORWEN Corwen, Cynwyd, Glanrafon, Glasfryn, Llandrillo, Llangwm, Maerdy, Ty Nant, Betws Gwerfil Goch, Bryneglwys, Carrog, Cerrigydrudion, Clawdd Poncen, Derwen, Glyndyfrdwy, Gwyddelwern, Llanfihangel Glyn Myfyr, Llidiart-y-Parc, Melin-y-Wig Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,[17] Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir Gwynedd[18]
LL22 ABERGELE Abergele, Betws yn Rhos, Gwytherin, Llanddulas, Llanfairtalhaiarn, Llangernyw, Moelfre, Pandy Tudur, Rhyd-y-Foel, Glascoed, Llan Sain Siôr Cyngor Sir Ddinbych,[19] Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
LL23 BALA Bala, Llandderfel, Llanfor, Llanuwchllyn, Sarnau Cyngor Sir Gwynedd
LL24 BETWS-Y-COED Betws-y-Coed, Capel Curig, Cwm Penmachno, Penmachno, Pentre Du, Pentrefoelas, Ysbyty Ifan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
LL25 DOLWYDDELAN Dolwyddelan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
LL26 LLANRWST Llanrwst, Capel Garmon, Llanddoged, Melin-y-Coed, Maenan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
LL27 TREFRIW Trefriw Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
LL28 BAE COLWYN Bae Colwyn, Betws yn Rhos, Eglwysbach, Glan Conwy, Mochdre, Tal-y-Cafn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
LL29 BAE COLWYN Bae Colwyn, Llanelian, Llysfaen, Hen Golwyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
LL30 LLANDUDNO Llanrhos, Llandudno, Penrhyn Bay Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
LL31 CONWY,[20] CYFFORDD LLANDUDNO Deganwy, Glanwydden, Llangwstenin, Cyffordd Llandudno Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
LL32 CONWY Conwy, Dolgarrog, Groesffordd, Henryd, Rowen, Tal-y-Bont, Tyn-y-Groes Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
LL33 LLANFAIRFECHAN Abergwyngregyn, Llanfairfechan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Gwynedd[21]
LL34 PENMAENMAWR Penmaenmawr, Dwygyfylchi Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
LL35 ABERDYFI Aberdyfi Cyngor Sir Gwynedd
LL36 TYWYN Tywyn, Abergynolwyn, Bryncrug, Llanegryn, Rhoslefain Cyngor Sir Gwynedd
LL37 LLWYNGWRIL Llwyngwril Cyngor Sir Gwynedd
LL38 FRIOG Fairbourne, Friog Cyngor Sir Gwynedd
LL39 ARTHOG Arthog Cyngor Sir Gwynedd
LL40 DOLGELLAU Dolgellau, Brithdir, Drws Y Nant, Ganllwyd, Llanelltyd, Llanfachreth, Rhydymain, Tabor Cyngor Sir Gwynedd
LL41 BLAENAU FFESTINIOG Blaenau Ffestiniog, Talwaenydd, Ffestiniog, Gellilydan, Maentwrog, Manod, Trawsfynydd Cyngor Sir Gwynedd
LL42 BERMO Barmouth, Llanaber Cyngor Sir Gwynedd
LL43 TALYBONT Talybont Cyngor Sir Gwynedd
LL44 DYFFRYN ARDUDWY Dyffryn Ardudwy Cyngor Sir Gwynedd
LL45 LLANBEDR Llanbedr Cyngor Sir Gwynedd
LL46 HARLECH Harlech, Llanfair Cyngor Sir Gwynedd
LL47 TALSARNAU Talsarnau, Soar, Ynys Cyngor Sir Gwynedd
LL48 PENRHYNDEUDRAETH Penrhyndeudraeth, Llanfrothen, Minffordd Cyngor Sir Gwynedd
LL49 PORTHMADOG Porthmadog, Borth-y-Gest, Morfa Bychan, Penmorfa, Prenteg, Tremadog Cyngor Sir Gwynedd
LL51 GARNDOLBENMAEN Garndolbenmaen Cyngor Sir Gwynedd
LL52 CRICIETH Cricieth, Llanystumdwy, Pentrefelin, Rhoslan Cyngor Sir Gwynedd
LL53 PWLLHELI Pwllheli, Efailnewydd, Llannor, Abererch, Chwilog, Llithfaen, Nefyn, Pistyll, Plas Gwyn, Y Ffor, Abersoch, Bwlchtocyn, Llanbedrog, Mynytho, Penrhos, Rhydyclafdy, Aberdaron, Boduan, Botwnnog, Edern, Morfa Nefyn, Sarn, Tudweiliog Cyngor Sir Gwynedd
LL54 CAERNARFON Caernarfon, Clynnogfawr, Llanaelhaearn, Llandwrog, Pontllyfni, Saron, Trefor, Llanllyfni, Nantlle, Penygroes, Rhyd Ddu, Talysarn, Bontnewydd, Carmel, Dinas, Groeslon, Rhosgadfan, Rhostryfan Cyngor Sir Gwynedd
LL55 CAERNARFON Caernarfon, Bethel, Bontnewydd, Caeathro, Brynrefail, Clwt-y-Bont, Deiniolen, Penisarwaun, Beddgelert, Ceunant, Cwm-y-Glo, Llanberis, Llanrug, Nant Gwynant, Nant Peris, Waunfawr Cyngor Sir Gwynedd
LL56 Y FELINHELI Y Felinheli Cyngor Sir Gwynedd
LL57 BANGOR Bangor, Llanllechid, Rachub, Talybont, Bethesda, Glasinfryn, Llandygai, Mynydd Llandygai, Rhiwlas, Tregarth Cyngor Sir Gwynedd
LL58 BIWMARES Beaumaris, Llanddona, Llanfaes, Llangoed, Penmon Cyngor Sir Ynys Môn
LL59 PORTHAETHWY Porthaethwy, Llandegfan, Llansadwrn Cyngor Sir Ynys Môn
LL60 GAERWEN Gaerwen, Llanddaniel Fab, Llangaffo, Star Cyngor Sir Ynys Môn
LL61 LLANFAIRPWLLGWYNGYLL Llanfairpwllgwyngyll, Brynsiencyn, Dwyran, Niwbwrch, Penmynydd Cyngor Sir Ynys Môn
LL62 BODORGAN Bodorgan, Bethel, Hermon, Ynys Môn, Llangristiolus, Malltraeth, Trefdraeth Cyngor Sir Ynys Môn
LL63 TŶ CROES Ty Croes, Aberffraw, Llanfaelog Cyngor Sir Ynys Môn
LL64 RHOSNEIGR Rhosneigr Cyngor Sir Ynys Môn
LL65 CAERGYBI Caergybi, Bae Trearddur, Pontrhydybont, Rhoscolyn, Bodedern, Bryngwran, Caergeiliog, Llanynghenedl, Trefor, Y Fali, Gwalchmai, Llanddeusant, Llanfachraeth, Llanfaethlu, Llanfairynghornwy, Llanrhyddlad, Rhydwyn Cyngor Sir Ynys Môn
LL66 RHOSGOCH Rhosgoch Cyngor Sir Ynys Môn
LL67 BAE CEMAES Bae Cemaes, Tregele Cyngor Sir Ynys Môn
LL68 AMLWCH Amlwch, Porth Llechog, Carreglefn, Llanfechell, Rhosybol Cyngor Sir Ynys Môn
LL69 PENYSARN Penysarn Cyngor Sir Ynys Môn
LL70 DULAS Dulas Cyngor Sir Ynys Môn
LL71 LLANERCHYMEDD Llanerchymedd Cyngor Sir Ynys Môn
LL72 MOELFRE Moelfre Cyngor Sir Ynys Môn
LL73 MARIANGLAS Marianglas Cyngor Sir Ynys Môn
LL74 TYN-Y-GONGL Tyn-y-Gongl, Benllech Cyngor Sir Ynys Môn
LL75 PENTRAETH Pentraeth, Traeth Coch, Rhoscefnhir Cyngor Sir Ynys Môn
LL76 LLANBEDRGOCH Llanbedrgoch Cyngor Sir Ynys Môn
LL77 LLANGEFNI Bodffordd, Rhostrehwfa, Talwrn, Llangefni Cyngor Sir Ynys Môn
LL78 BRYNTEG Brynteg Cyngor Sir Ynys Môn

Gweler hefydGolygu

CyfeiriadauGolygu

 1.  National Statistics Postcode Directory (PDF). Office for National Statistics - Cyfeirlyfr y Codau Post (Tachwedd 2006). Office for National Statistics (Tachwedd 2006).
 2. Royal Mail, Address Management Guide, (2004)
 3. Llandegla
 4. Cymau
 5. Coedpoeth
 6. Caergwrle
 7. Llay
 8. Holt
 9. y Waun
 10. Rhosllanerchrugog
 11. Bylchau; Groes; Llansannan
 12. LL17 0HL at SJ010707
 13. Kinmel Bay
 14. Trelawnyd
 15. Gronant
 16. Trevor
 17. Cerrigydrudion
 18. Glanrafon
 19. Glascoed
 20. Deganwy
 21. Abergwyngregyn