Defnyddiwr:Ham II/Henebion

Rhestr Wicidata:


Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Afon Ystymiau, cairns to N of CN379
Barn N of Pen-y-Bryn CN139
Cairn 225m S of Moel Caws ME081
Cairn 270m N of Pont Ffosyrhebog GM313
Cairn 400m N of Lle'r Neuaddau CD043
Camp N of Tonmawr GM057
Carn Caws, round cairn to N of BR356
Carn Ferched carnedd lwyfan PE499
Carnedd Gron Bwlch Maen Gwynedd DE297
Carnedd gron Carn Fadog CM356
Carnedd gron Y Garnedd Wen DE278
Carnedd gylchog Heol Ddu CM230
Carneddau, Carnedd II RD221
Coed Nant-y-garth, standing stone to N of CN375
 
Croes Cynfelin GM011
Cylch cerrig Gors Fawr PE117
Deserted Settlements 800m N of Blaenau Farm BR194
 
Dyne Steel Incline MM280
Earthwork & Platform Houses N of Nant Fadog GM340
Earthwork 100m N of Caer Du, Howey RD145
Enclosure Site 80m N of Ty Mawr PE487
Foel Lwyd, cairn to N of CN349
Garw Fynydd carnedd DE274
Glyn, Burial Chamber 450m N of AN154
House Platforms N of St. Mary's Churchyard PE461
Hut Group N of Glan'r Afon AN095
Hut Group N of Gyrn Ddu CN108
Hut Groups N of Cerrig y Dinas CN127
Inscribed Stone N of Parciau Farmhouse CM069
Louisa llongddrylliad, 2.30 km o Gaerdydd GM553
Medieval Moated Site 400m N of Undy Church MM198
Offa's Dyke: Section N & S of Plas-Offa DE138
Offa's Dyke: Section N & S of Tan-y-Cut DE140
Offa's Dyke: Section N of Home Farm DE177
Offa's Dyke: Section extending 760m N from centre of Goppas Wood to Hope By-Road MG034
Offa's Dyke: Sections N & S of Bryn yr Owen Colliery DE179
Offa's Dyke:Section N & S of the Circle on Holywell Racecourse, and Circle and Round Barrow FL006
Ogof San Pedr ogof yng Nghymru MM160
Parth-y-Gwyddwch, Standing Stones 150m N of ME259
Remains of East Blockhouse N of Rat Island PE398
Round Barrow 400m N of West Orielton PE525
Standing Stone 350m N of Knightston Farm PE511
Standing Stone N of Bettws Fawr CN154
Standing Stone N of Golden Grove BR171
System bwmpio yn cael ei gyrru gan dd?r Pen y Bryn / Cloddfa'r L n CN418
Trefaes Ganol, Standing Stone 250m N of PE501
Two Cairns N of Moel y Garn CD140
Wat's Dyke: Section N & E of New Brighton FL085
Wat's Dyke: Section N of Bryn Estyn FL118
Wat's Dyke: Section N of Carlton Grange FL172
Wat's Dyke: Section N of Rhydyn Farm FL119
Wat's Dyke: Section N of the Rectory, Hope FL171
Wat's Dyke: Sections N & S of the Court DE173


Abaty Cwm-hir

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Abaty Cwm-hir abaty rhestredig Gradd II* yn Abaty Cwm-hir RD012


Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Bont Newydd pont garreg rhestredig Gradd II yn Aber CN061
Carnedd y Saeson & Neighbouring Cairns NW of Foel Dduarth CN138
Clwstwr cytiau Bod Silin CN136
Clwstwr cytiau Foel Dduarth CN123
Clwstwr cytiau Hafod y Gelyn CN135
 
Pen y Bryn plasdy yn Aber, Gwynedd CN218


Aber-nant

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Pant y Bugail CM320


Aber-porth

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Gwithian CD070
Crug crwn Blaenannerch CD212


Aberdare West

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Carneddau Pentyle-Hir safle archaeolegol yng Nghymru GM402


Aberdaron

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Abaty Ynys Enlli abaty rhestredig Gradd I yn Aberdaron CN068
 
Carreg Senacus carreg arysgrifenedig, Eglwys Sant Hywyn CN089
 
Carreg Veracius carreg arysgrifenedig, Eglwys Sant Hywyn CN090
Crug crwn Mynydd Enlli crug crwn yn Aberdaron CN140


Aberdaugleddau

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castle Pill amgaerfa yn Aberdaugleddau PE541
 
Fort Hubberston adeilad rhestredig Gradd II* yn Aberdaugleddau PE338
 
Hakin Observatory arsyllfa rhestredig Gradd II* yn Hakin PE387
 
Priordy Pyll priordy rhestredig Gradd II* yn Aberdaugleddau PE070


Aberdâr

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Pont dram haearn, Robertstown pont tram rhestredig Gradd II yn Aberdâr GM347
Pont dramffordd Llwydcoed, Gelli-isaf pont tram rhestredig Gradd II yn Llwydcoed GM411


Aberedw

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Aberedw Motte RD117
 
Castell Aberedw RD029


Abergele

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell y Pil safle castell yn Abergele DE031


Abergwaun ac Wdig

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Cerrig Garn Wen PE030


Abergwili

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Felin Wen Isaf CM228
Parc-y-Gaer CM382


Aberhonddu

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Aberhonddu BR022
Castell Ty'n y Caeau castell yn Aberhonddu BR046
 
Pont Brynbuga pont ffordd rhestredig Gradd I yn Aberhonddu BR004


Aberriw

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Bryngaer Lower House MG154
Crug crwn Maen Beuno MG157
Tomen Aberriw castell mwnt a beili yn Aberriw MG043


Abersychan

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
British Colliery Pumping Engine House peiriandy rhestredig Gradd II yn Abersychan MM216


Abertawe

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Carnedd gron Banc Llyn-Mawr GM384
Carnedd gron Bessie's Meadow GM498
Carnedd gron Carreg Arthur safle archaeolegol yn Abertawe GM196
Carnedd gron Pant-y-Ffa GM201
Carneddau crynion Allt Llanfadog GM578
Carneddau crynion Cefn Bryn GM038
Carneddau crynion Rhosili safle archaeolegol yn Abertawe GM194
 
Castell Abertawe castell yn Abertawe GM012
Coed-y-Cwm (beddrod siambr) GM116
Graig Fawr (beddrod siambr) safle archaeolegol yn Abertawe GM513
 
Morris Castle GM371
 
Ogof Cat Hole GM349
 
Penmaen (beddrod siambr) GM123
coporwaith White Rock GM481


Aberteifi

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Aberteifi castell yn Aberteifi CD123
Muriau Aberteifi CD141


Aberystwyth

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Aberystwyth castell yng Ngheredigion CD008


Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Angle Castle PE069
 
Angle Dovecot colomendy rhestredig Gradd II* yn Angle PE067
 
Chapel Bay Fort adeiladwaith pensaernïol rhestredig Gradd II yn Angle PE333
Devil's Quoit beddrod siambr, Angle PE020
 
The Tower adeilad rhestredig Gradd I yn Angle PE068


Arberth

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Arberth castell yn Arberth, Sir Benfro PE040
Clyn Pattel Motte & Bailey castell, Arberth PE412
Crug Narberth PE154


Argoed

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Twmpath Tyddyn castell mwnt a beili, Argoed FL126


Arthog

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Bryn Seward carnedd gylchog, Arthog ME083
Carnedd ymylfaen Arthog Carnedd ymylfaen, Arthog ME105


Bagillt

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Hen Blas Castle FL062
Mwnt Bryn Castell castell mwnt a beili, Bagillt FL061


Baglan

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Baglan castell, Baglan GM358
 
Hen eglwys Sant Baglan eglwys rhestredig Gradd II ym Maglan GM428


Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Tomen y Bala mwnt canoloesol yn y Bala, Gwynedd ME016


Bangor

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Y Gwersyll Rhufeinig caer lefal, Bangor CN073


Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Cae'r Lloi MG273


Bedlinog

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Gelligaer Common Roman Road GM556


Bedwas, Trethomos a Machen

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Croes Bedwas croes Geltaidd ym Medwas MM143


Bethesda

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Ty'n Twr CN219


Betws Cedewain

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Mwnt a Beili Caer Siac castell mwnt a beili, Betws Cedewain MG342


Betws Gwerful Goch

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Mynydd Rhyd Ddu DE252


Betws-y-coed

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Pont-y-Pair pont ffordd rhestredig Gradd II* ym Metws-y-Coed CN032


Betws-y-crwyn

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Upper Short Ditch MG201


Betws-yn-Rhos

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Round Barrow WSW of Corby DE285
CN325


Beulah

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Llwyndyrus castell mwnt a beili yng Ngheredigion CD009
Gaer, Brongwyn CD265


Biwmares

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Biwmares castell ym Miwmares, Ynys Môn AN001


Blaen-gwrach

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Gwaith haearn y Wenallt adfeilion gwaith haearn yng Nghwmgwrach GM423


Blaenafon

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Gwaith haearn Blaenafon amgueddfa yn Blaenafon MM200


Blaenau Gwent

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Afon Sirhowy hut circle MM347
Carnedd gron Twyn Bryn March MM344
Clydach Railroad Section near Brynmawr MM263
Incline Haulage Winding Engine, Mynydd Bedwellty MM181
Lefel Glo Clydach glofa, Brynmawr MM264
Marine Colliery Pumping Engine MM218
 
Mynwent Colera Cefn Golau mynwent ger Tredegar, Blaenau Gwent MM287
Trefil Quarries North MM338
Trefil Tramroad MM339
Y Domen Fawr GM588


Blaenhonddan

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Gweithfeydd Tun Aberdulais melin ddŵr rhestredig Gradd II ym Mlaenhonddan GM485
 
Nidum caer Rufeinig a godwyd yng Nghastell-nedd GM215


Blaenrheidol

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Carnedd Gron Bryn Rhosau crug crwn, Blaenrheidol CD097
Crug Disgwylfa Fawr CD030
Y Garnedd, Hirnant crug crwn, Blaenrheidol CD041
 
Yr Hen Bont adeiladwaith pensaernïol rhestredig Gradd II ym Mlaenrheidol CD006


Bodfari

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Pentre Uchaf crug crwn FL034


Boncath

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Carnedd Rhos Goch PE324
Crug Garn Las PE292
Crug Y Frenni Fawr (Dwyrain) PE290
Round Barrows on Summit of Freni Fawr PE291


Breudeth

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Wilyn maenordy wedi'i amddiffyn, Breudeth PE222
Pointz Castle Mound castell, Breudeth PE272


Brithdir a Llanfachreth

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug crwn Tyddyn Bach ME212
Nant Helygog ME247


Bro Garmon

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Pont Rhydlanfair pont rhestredig Gradd II ym Mro Garmon CN033


Bro Machno

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Fedw Deg ffermdy canoloesol rhestredig Gradd II* ym Mro Machno CN099
 
Pont Rhufeinig, Penmachno pont rhestredig Gradd II ym Mro Machno CN189


Bro Morgannwg

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Amddiffynfeydd Gwrthoresgyniad Bae Tresilian (GM617) GM617
 
Anti-aircraft and Coastal Battery West of Lavernock Point GM448
Area of Shrunken Medieval Village GM375
Bryngaer Coed Llangian GM182
Bryngaer Dunraven bryngaer ym Mro Morgannwg GM350
Bryngaer Llancarfan GM071
Bryngaer Llancarfan GM293
Bryngaer Llantrithyd GM257
 
Bryngaer Ynys Sili GM035
Buarth-Mawr Barn GM148
Caermead endid artiffisial yn Fro Morgannwg GM020
Carnedd Gladdu Gron, 340m i'r gorllewin o'r Parwg GM630
Castell Llanilltud Fawr GM137
Castle Ditches GM019
Castle Ringwork 850m ENE of Ty'n-y-Coed GM613
Churchyard Cross, St Canna's Church GM210
Cogan Deserted Medieval Village GM535
Cold Knap Roman building GM419
Corntown causewayed enclosure GM585
Cottrell Ringwork GM096
Cwm Bach GM186
Cwm Nash Defended Enclosure GM614
Cysgod Caerog Bae Ffynnon Fair GM619
Deserted Medieval Village North East of Rock Farm GM307
Doghill Moated Site, Dyffryn GM069
Early Cement Works, Aberthaw GM318
East Orchard Wood Pillbox GM598
Eglwys Sant Illtud, Croes Ganoloesol Gynnar, Pelydr a Phileri Croes GM625
Eglwys Uchelolau gweddillion eglwys GM344
Fleminston Deserted Village GM300
Gaer Flemings Down GM466
Highlight Medieval House Site GM301
Horseland moated homestead GM388
 
Irbic Cross GM209
Limpert Bay Anti-invasion Defences GM601
Llancadle Deserted Medieval Village GM534
Llancarfan Monastery (Site of) GM075
Llandough Castle, Remains of Hall GM337
Llangan Celtic Cross GM211
Llantwit Major Monastic Settlement (Site of) GM142
Medieval House Site, Llantrithyd GM282
Middleton Moated Site GM378
Moulton Roman Site GM253
Mynydd Bychan GM076
 
Nash Point bryngaer ym Mro Morgannwg GM033
Ogmore Stepping Stones GM184
Ringwork & Bailey at Gelligarn GM377
Romano-British Farmstead, Dinas Powys Common GM431
Site of Medieval Mill & Mill Leat Cliffwood GM446
South Gate GM136
St-y-Nyll Round Barrow GM204
Stepsau Duon GM185
Summerhouse (bryngaer) bryngaer ym Mro Morgannwg GM032
Tithe Barn, Dovecot & Remains of Other Buildings GM143
Treguff RAF Airfield Decoy Control Centre GM604
Two Cooking Mounds E of Ty'n-y-Pwll GM365
West Aberthaw Medieval Site GM297
 
Y Bwlwarcau caer ym Mhorthceri GM029
Y Gaer GM079


Bronington

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Cop castell mwnt a beili, Bronington FL099
Crugiau Whitwell crug crwn, Bronington FL058


Bronllys

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Bronllys castell rhestredig Gradd I ym Mronllys BR008
Crug crwn Bronllys BR048
Pipton Long Barrow BR029
twr Pipton tŵr, Bronllys BR079


Broughton

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Crwn Gatewen DE290


Brychdyn a Bretton

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Bretton Hall, Flintshire FL185


Bryn-crug

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Cynfael castell mwnt a beili yn ne-orllewin teyrnas Gwynedd ME121
Cylch cytiau caeëdig Bryn Cryg ME106


Bryneglwys

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Cribin Oernant DE271
Crug Pant y Maen DE034
Crugiau Rhos Lydan DE035
Crugiau Tŷ Mawr DE033


Bryngwran

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Bryngaer y Werthyr AN042


Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Clwstwr cytiau caeëdig Penbodlas CN276


Bugeildy

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crugyn Tump RD086


Bwrdeisdref Sirol Merthyr Tudful

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Abercanaid haystack boiler GM572
 
Capel Cwm Y Glo capel ym Merthyr Tudful GM610
Carn Ddu GM570
Carnedd gron Brynbychan GM286
Carnedd gron Cefn Cil-Sanws GM599
Carnedd gron Coed Cae GM271
Carnedd gron Coetgae'r Gwartheg GM568
Carneddau Comin Gelli-gaer GM220
Carnedday crynion Comin Merthyr GM222
Cefn Car settlement GM571
Cefn Cil-Sanws ring cairn GM567
Cefn Cil-sanws defended enclosure GM600
Cefn Merthyr Round Cairns GM272
Cwmdu Air Shaft & Fan GM460
Cyfarthfa Canal Level GM467
Cyfarthfa Tramroad Section at Heolgerrig GM495
Deserted Iron Mining Village, Ffos-y-fran GM496
Dyke 315m E of Tyla-Glas GM260
Enclosure East of Nant Cwm Moel GM518
Enclosure on Coedcae'r Ychain GM519
Gallt Morlais GM563
Garn Pontsticill GM569
Gurnos Quarry Tramroad & Leat GM478
Iron Ore Scours and Patch Workings at Winch Fawr, Merthyr Tydfil GM554
Maen Hir Comin Gelligaer GM221
Merthyr Tramroad Tunnel (Trevithick's Tunnel) GM573
Merthyr Tramroad: Morlais Castle section GM594
Merthyr Tramroad: Pont y Gwaith section and associated bridges GM359
Nant Crew Inscribed Stone (now in Cefn Coed Church) BR145
Pinnau Duon gwaith carreg Haearn cynnar GM609
Platform Houses and Cairn Cemetery on Dinas Noddfa GM314
Platform Houses on Coly Uchaf GM320
Pwll Cwm Glo a tip carreg haearn GM611
Pwll Cwm a phen uchaf Rheilffordd Pwll Cwm GM607
Pwll cydbwyso a dyfrffos Cyfarthfa GM608
Remains of Blast Furnaces, Cyfarthfa Ironworks GM425
Sarn Howell Pond and Watercourses GM494
Tai Mawr Leat for Cyfarthfa Iron Works GM479
Trychfa Rheilffordd Cwm Nedd a Mynedfa'r Twnnel GM606
Ynys Fach Iron Furnaces GM331


Bwrdeistref Sirol Caerffili

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Begwns Carnedd gron ar Mynydd Machen MM071
Caerffili Mountain Shaft Mounds GM454
Caerphilly Iron Furnace GM503
Carnedd gron Fferm Bryn Owen carnedd gron GM051
Carnedd gron Pen-y-Rhiw carnedd gron yn Sir Caerffili MM149
Carnedd gron Wenallt Ucha MM046
Carnedd gron ar y Bryn, Llanbradach carnedd gron GM463
Carneddau gron Mynydd Bach carnedd gron yn Sir Caerffili MM196
Carneddi Llwydion carnedd gron ym Mhwrdeistref Sirol Caerffili GM302
Cefn Man Moel cross-ridge dyke MM345
Celfyddyd creigiau cynhanes ar gomin Mynydd Eglwysilan GM628
Celfyddyd y Creigiau Cynhanesyddol yn Nhai'r Waun Isaf GM637
Charcoal Blast Furnace at Abercarn MM250
Cornish Type Engine House, Bryngwyn Colliery GM440
Cross Ridge Dyke & Cairn on Twyn Hywel GM456
Dyke 387m E of Clawdd Trawscae Farm GM261
Former Dam of Cwmcarn Canal Reservoir MM259
Garnedd Lwyd (carnedd gron) carnedd gron ym Mhwrdeistref Sirol Caerffili GM462
Gelligaer Roman Site GM016
Gwaith Haearn Rhydri GM357
 
Gwersyll Rhufeinig Bargoed caer Rufeinig ym Mhwrdeistref Sirol Caerffili GM164
Gwersyll Rhufeinig Fforest Gwladys caer Rufeinig sydd wedi'i lleoli yng nghymuned Caerffili GM273
House Platforms to W of Mynydd Machen MM337
Machen Forge and Tinplate Works GM516
Maen Cattwg GM176
Maes carneddau Mynydd Eglwysilan carnedd gron ym Mhwrdeistref Sirol Caerffili GM352
Penllwyn Fawr caer Rufeinig MM096
Platform Houses on East Side of Gelligaer Common GM311
 
Pwll Pen-y-Fan MM269
Pwll Rhaslas Argae Deheuol GM624
Rhymney Upper Furnace GM403
Ruperra Castle lower summerhouse remains GM590
St. Sannan's Churchayrd Cross, Bedwellty MM310
Three Platform Houses on Cefn Brithdir GM317
safle Carreg Tegernacus GM339


Bwrdeistref Sirol Conwy

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Afon Bedol cist CN361
Allor Moloch DE125
Aneddiadau hynafol Cwm Eigiau cylch cytiau caeëdig ym Mhwrdeistref Sirol Conwy CN236
Bryniau Bugeilydd CN352
Cae Ddunod (bryngaer) DE076
Cae Du carnedd lwyfan, Dolgarrog CN365
Cae'r Haidd Deserted Rural Settlement CN330
 
Caer Bach CN125
 
Caer Caradog DE011
Carnedd Afon Dulyn CN357
Carnedd Garonwy DE118
Carnedd gron Bwlch Cowlyd CN362
Carnedd gron Capel Curig CN363
Carnedd gron Cefn Cyfarwydd carnedd gron ym Mhwrdeistref Sirol Conwy CN369
Carnedd gron Cefn Llechen CN353
Carnedd gron Cefn Maen Amor CN354
Carnedd gron Cerrig Gwynion CN350
Carnedd gron Dyffryn Mymbyr CN372
Carnedd gron Foel Lwyd CN348
Carnedd gron Mwdwl Eithin carnedd gron ym Mhwrdeistref Sirol Conwy DE281
Carnedd gron Nant y Benglog CN370
Carnedd gron Yr Orsedd CN341
Carnedd gron a maen hir Afon Bedol CN360
Carnedd ymylfaen 500m DeDd o Foel Seisiog DE307
Carneddau crynion y Foel CN378
Carreg Brohomagli DE096
 
Castell Cawr bryngaer yn Nghonwy DE114
Cefn Banog Ancient Village DE029
Cefn Maen Amor stone circle CN355
Cefn-y-Gadfa Stone Rows and Cists DE094
 
Cerrig Pryfaid cylch cerrig, o Oes yr Efydd CN130
Chapel at Penrhyn Old Hall CN074
 
Chwarel Penmachno CN333
 
Chwarel Rhiwbach, y Dramffordd a'r System Inclein CN414
Clogwyn yr Eryr Deserted Rural Settlement CN319
Clwstwr cytiau Pont y Teiryd CN184
Clwstwr cytiau hynafol Garreg Fawr CN185
Coed Gaer Hut Circle CN257
Coed Mawr Pool Lead Mine CN332
Cylch Cerrig Bryn Derwydd CN339
 
Cylch Cerrig Cefn Llechen cylch cerrig ym Mhwrdeistref Sirol Conwy CN124
Cytiau caeëdig Bryn Teg cylch cytiau caeëdig ym Mhwrdeistref Sirol Conwy DE229
Dinas (bryngaer) CN049
Dol Tre Beddau DE239
Early Fields & Dwellings Nr Maen y Bardd CN181
Early Fields and Dwellings near Maen-y-Bardd CN157
Felyn Mwynglawdd Plwm a Pool Adit mwynglawdd plwm ym Metws-y-coed CN331
Ffridd Brynhelen Enclosures & Fields DE228
Ffridd Uchaf Deserted Rural Settlement CN329
Ffridd-y-Fedw Platform House CN305
Former Royal Artillery Coast Artillery School CN409
Gogarth Grange CN093
Group of Four Inscribed Stones in Gwytherin Churchyard DE150
Gwern Engan Concentric Enclosed Hut Circle CN299
Gwern y Plas Ancient Village CN072
Gwrthglawdd Pant-y-Rhedyn DE078
Hafna Lead Mine Mill CN326
Hafod y Garreg Deserted Rural Settlement CN320
Hafod-y-Dre Stone Rows and Cairn DE095
Hafodlas Slate Quarry Mills and Associated Features CN295
Hafotty Standing Stone CN116
Hafoty Wen DE283
Hut Circle Settlement at Gwern Engan CN215
Hut Circle Settlement at Nant Bochllwyd CN269
Hut Circle, Bryniau Poethion, Great Orme CN234
Hut Circle, Hafnant, Great Orme CN235
Hut Circles West of Foel Llwyd CN306
Hut Circles at Clip yr Orsedd CN283
Hut Circles near Wern Newydd CN250
Hut Settlement West of Allt Goch CN291
Hut circles NW of Tyn-y-Ddol CN251
Hut group SSW of Cefngarw, Ysbyty CN242
Huts and Enclosures SE of Glan Llugwy CN161
Hwylfa'r Ceirw Stone Alignment CN132
 
Llety'r Filiast cromlech CN005
Maen Crwn standing stone CN340
Maen Hir Bwlch y Ddeufaen CN129
 
Maen Penddu ym Mhwrdeistref Sirol Conwy CN126
Maen Sertan Boundary Stones DE093
 
Maen y Bardd cromlech (hen siamb gladdu) o'r cyfnod Oes Newydd y Cerrig (tua 3,000 CC) ger Rowen CN027
Maen-Pebyll carnedd hir yn Gogledd Cymru DE004
Maes Merddyn DE273
Moel Rhiwlug (carnedd gist) DE275
 
Mwynglawdd Plwm Klondyke mwynglawdd plwm yn Nhrefriw CN159
 
Mwyngloddiau Copr y Gogarth mwyngloddiau copr sy'n mynd yn ol i'r Oes Efydd, 4,000 o flynyddoedd, ger Llandudno CN216
 
Mynydd y Gaer DE082
Nant Heilyn Stone Setting DE284
Nant y Foel long hut DE298
Ogof Pant-y-Wennol CN190
Ogof Tan-y-Bryn CN204
 
Ogofâu Kendrick ogof ar Ben y Gogarth CN191
Pant y Griafolen Huts and Enclosures CN145
 
Pen y Corddyn DE008
 
Pen-y-Dinas bryngaer ar Ben y Gogarth, Llandudno CN039
 
Pen-y-gaer bryngaer yn Llanbedr-y-cennin CN023
Penmaenmawr Stone Circle CN024
Pont Newydd (Northern) DE098
Pont Newydd (Southern) DE099
Round Hut 70m S of St Celynin's Church CN128
Site of Medieval King's Hall and Wardrobe, Rosehill Street CN147
Six Inscribed Stones in St Tudclud's Church, Penmachno CN182
St George's Well, Abergele DE186
St. Gwenfrewi's Chapel, Gwytherin DE240
Two Cross-Incised Stones in St Digain's Churchyard, Llangernyw DE161
Ty'n y Ddol Medieval Long Hut CN304
Tyddyn Tudur Enclosure DE253
Tyddyn Wilym Deserted Rural Settlement CN328
Vale of Conwy Lead Mine CN327
carnedd gylchog Llyn y Wrach carnedd gylchog yn gogledd Cymru CN260


Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Bridgend Standing Stone GM145
Bryndu Coke Ovens GM493
Bryngaer Cae Summerhouse GM102
Bryngaer Merthyr Mawr (neu Chapel Hill) GM248
Bwlch yr Avan Dyke GM246
Carn yr Hyrddod carnedd yn Llangeinwyr GM243
Carnedd gron Bryn Defaid GM249
Carnedd gron Croes y Bwlchgwyn GM250
Carnedd gron Mynydd Caerau GM232
 
Castell Cynffig GM042
Cefn Cribwr Ironworks GM417
Croesau-Piler Cyfansawdd o'r Canol Oesoedd Cynnar yn Eglwys Sant Crallo, Llangrallo GM213
 
Cwm Llwyd GM356
Dan-y-Graig Roman villa GM587
Derwen Moated Site GM444
Earthwork at Pant-y-Pyllau, Coity Higher GM426
Garn Lwyd GM238
Garth Hill Platform House GM552
Groes Siencyn GM036
Maen Hir Cefn Cross GM241
Maes-Cadlawr GM086
Merthyr Mawr Warren GM432
Mynydd Ty Talwyn Ancient Farm 1 GM092
Mynydd Ty Talwyn Ancient Farm 2 GM093
 
Mynydd y Gaer, Gilfach Goch GM084
Nottage Court Inscribed Stone GM040
Ogof y Pebyll GM434
 
Pen-y-Castell, Corneli GM240
Plas-y-Betws relict garden GM589
Pre-Norman Stones in Churchyard GM169
Remains of Iron Furnace Near Angleton GM265
Remains of Llangewydd Church & Churchyard GM237
Remains of Tondu Ironworks GM433
Royal Ordnance Factory Bridgend Dual-storey Pillbox GM605
Siambr gladdu Coety GM068
Siambr gladdu Llandudwg GM022
Three Pillow Mounds on Cefn Hirgoed GM491
Vervil Dyke GM465


Bwrdeistref Sirol Wrecsam

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Bersham Colliery: No 2 Winding Gear DE199
Brymbo Ironworks: Early Blast Furnace, Cast House & Foundry DE202
Brymbo Lead Smelting Works DE233
Bryn Alyn DE057
Carnedd gron Bryn Du DE293
Carnedd gron Mynydd Esclus DE196
Carnedd gron Orsedd-wen DE292
Carnedd gron Penycae DE268
Carnedd gron a maen hir Pen-plaena DE294
Carnedd gron y Graig, Glyntraian DE295
Dwy garnedd gron Mynydd Rhiwabon DE263
Ffos Hen Neuadd Eyton DE309
Fishponds at Esp Hill DE224
 
Gwaith Haearn y Bers gwaith haearn yng Nghymru DE189
Gweithfeydd Prosesi Halvans gweithfeydd plwm yn Mwynglawdd Plwm Mineras DE242
Gwersyll Rhufeinig Pen Plaenau DE296
Halghton Lodge Moated Site FL174
Hanmer Moated Site FL184
Haulton Ring Moated Site FL100
Holt Roman tilery DE013
Lightwood Farm Moated Site FL095
Minera Hoffman Limekiln DE235
Minera Lead Mines: Meadow Shaft Lead Mine mwynglawdd plwm yn Y mwynglawdd DE244
Moated Site near Groesfoel Farm, Rhostyllen DE193
 
Mwnt a Beili Erddig castell mwnt a beili yng ngerddi Plasty erddig DE017
Mwynglawdd Plwm Minera: Taylor's Shaft mwynglawdd plwm yn Y mwynglawdd DE243
Mwynglawdd Plwm New Minera mwynglawdd plwm yn Y mwynglawdd DE241
Mynydd Bach (bryngaer) bryngaer yng Nghymru DE120
Nant Mill Wood Shaft Mounds DE237
Offa's Dyke Section South of River Gwenfro DE183
Offa's Dyke: Brymbo Hill Section DE109
Offa's Dyke: Cadwgan Hall Section, extending from River Clywedog to the Railway DE132
Offa's Dyke: Caeau-Gwynion Section DE133
 
Offa's Dyke: Chirk Castle Section extending NE from Castle Mill ym Mhwrdeistref Sirol Wrecsam DE134
Offa's Dyke: Chirk Park Section extending 340m NE of Home Farm DE198
Offa's Dyke: Chirk Park Section extending NE from the Lake DE135
Offa's Dyke: Mountain View Section DE222
Offa's Dyke: North Section at Coedpoeth DE182
Offa's Dyke: Pentre-Bychan Hall Section, extending 540m S from Bron-Wylfa DE137
Offa's Dyke: Plas Power Section DE139
Offa's Dyke: Section S from Cae Llewellyn DE110
Offa's Dyke: Section S from Pen y Coed DE112
Offa's Dyke: Section S of Aberderfyn Road DE178
Offa's Dyke: Section S of Bryn yr Owen Farm DE174
Offa's Dyke: Section South of Brymbo Colliery DE185
Offa's Dyke: Section extending 120m from Railway to Bronwylfa Road, Legacy DE194
Offa's Dyke: Section in Plas Power Park DE180
Offa's Dyke: South Section at Coedpoeth DE181
Offa's Dyke: Vron Farm Section DE113
Offa's Dyke: Vron Section DE184
Pear Tree Lane Moat & Fishpond FL175
Peat Processing Works, Fenn's Moss FL182
Penley Hall Moated Site FL097
Penrhos Engine House DE203
Tallarn Green Moated Site FL177
Tomen Garmon DE170
Wat's Dyke : Section South of Ruthin Road DE165
Wat's Dyke at Crispin Lane, Wrexham DE286
Wat's Dyke: Garden Village Section DE221
Wat's Dyke: Section SSW of Wrexham Station, 130m Long DE191
Wat's Dyke: Section W of Ty-Gwyn DE151
Wat's Dyke: Section extending from Black Brook Bridge to Pentre-Clawdd DE154
Wat's Dyke: Section extending from Middle Sontley to Black Brook Bridge DE153
Wat's Dyke: Section extending from Pentre-Clawdd to Wynnstay Park DE155
Wolvesacre Hall Moated Site FL178
Wynnstay Colliery Walker Fan House DE238
Wynnstay Colliery Winding Engine House DE190
Y Gardden DE129
bryngaer Pen y Gaer bryngaer yng Nghymru DE231
 
rhes o chwe odyn galch odyn galch ym Mhwrdeistref Sirol Wrecsam DE236


Cadfarch

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Craig y Dullfan MG308
Crug Foel Fadian MG108
Esgair y Ffordd MG310


Caer-went

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Dinham MM153
 
Castell Llanfair Is Coed adfeilion castell ger Llanfair Is Coed, Sir Fynwy MM047
Crick Round Barrow MM151
Crug A, Five Lanes MM179
Crug Foresters' Oaks MM333


Caerau

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Caerau GM018


Caerdydd

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Croes Llandaf croes marchnad rhestredig Gradd II yn Llandaf GM115
 
Hen Bont Lecwydd pont rhestredig Gradd II* yn Nhreganna GM014


Caerffili

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Caerffili castell yng Nghaerffili GM002
 
Castell Morgraig castell rhestredig Gradd II yn Llysfaen, Caerdydd GM031


Caerfyrddin

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Carmarthen Amphitheatre CM206
 
Castell Caerfyrddin safle archaeolegol rhestredig Gradd I yng Nghaerfyrddin CM008
Priordy St John a St Teulyddog CM236


Caerhun

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Barclodiad y Gawres, Caerhun carnedd gron sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig CN131
Bryn Castell CN092
 
Canovium CN001


Caeriw

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Caeriw Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru PE001
 
Croes Caeriw Croes Geltaidd rhestredig Gradd I yng Nghaeriw PE009
Crug 110m i'r De-orllewin The Hoyles PE453
Crug i'r De o Rosemary Lane PE329
Crug i'r Gogledd o Rosemary Lane PE328
Crugiau Coelcerth Carew PE311
 
Pont Carew pont rhestredig Gradd II* yng Nghaeriw PE083


Caerllion

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Caer Rufeinig Caerllion MM252
 
Castell Caerllion MM014
 
Medieval Tower at Hanbury Arms adeilad rhestredig Gradd II* yng Nghaerllion MM037
Mwnt y Castell castell mwnt a beili, Caerllion MM087
 
Roman amphitheatre of Caerleon MM232


Caernarfon

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Caernarfon castell yng Nghaernarfon CN079
 
muriau tref Caernarfon muriau dinas rhestredig Gradd I yng Nghaernarfon CN034


Caersŵs

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Caersws Roman Fort MG001
Caersws Roman Fort And Vicus: Section In Se Part Of Vicus MG243
Caersws Roman Fort And Vicus: Section In Southern Part Of Vicus MG242
Caersws Roman Fort Section Of South Western Defences MG222
Caersws Roman Fort: South-west Corner Defences MG244
Caersws Roman road MG324
Nant Cwm Gerwyn Carnedd ymylfaen, Caersŵs MG278


Caerwys

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Coed Bron-Fawr FL104
Crug Coed Glyn-Bach FL036
Crug Coed Shepherd FL183
Crug Ffrith y Garreg-Wen FL110
Crug Llwybr Hir, FL037
Crug Pant Ifan FL105
Crug Pen-y-graig FL198
Crug Plas-Yn-Rhos FL039
Crugiau crynion Caerwys FL046


Camros

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Camrose Mound & Bailey Castle castell mwnt a beili, Camros PE217
Castell Keeston PE216
Crug Dwyreiniol Mynydd Tre-wman PE519
Crug Gorllewinol Mynydd Tre-wman PE153
Crug Twmpath PE524
crugiau Griag Mynydd Tre-wman PE219


Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Gaer Noddfa MG052
Henebion Bryn yr Aran MG304


Carreghwfa

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Carreghwfa castell a fu yng Ngharreghwfa, Powys MG214


Cas-blaidd

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Cerrig Garn Turne cromlech wedi'i dymchwel gan amser PE061
Wolfscastle Castle Mound castell mwnt a beili, Cas-blaidd PE254


Cas-gwent

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Cas-gwent castell rhestredig Gradd I yng Nghas-gwent MM003
Chepstow Town Wall MM002


Cas-lai

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Haidd castell, Cas-lai PE221
Crug Cas-lai PE520
Crug crwn Twmp PE022


Cas-mael

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Hendre PE240
Castell Mael caer bentir, Cas-mael PE232
Castlebythe castell, Cas-mael PE238
Crug Marsh Cottage PE341
Crug Parc Castell PE515
Crugiau Mynydd Cas-fuwch PE516
Dyffryn Syfynwy cylch cerrig, Cas-mael PE120
Summerton Camp PE299


Cas-wis

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Cas-wis castell yng Nghas-wis, Sir Benfro PE077
Crug Heol Treglarbes I PE528


Casnewydd

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Abernant Roman Kiln MM257
 
Caer Rhiwderin MM066
Caer Rufeinig Pen-Toppen-Ash MM042
Caerleon Civil Settlement MM231
Caerleon Civil Settlement: Area under Broadway Playing Fields MM254
Caerleon Civil Settlement: Site of Roman Building SE of Castle Street MM244
 
Caerleon Legionary Fortress MM230
Caerleon Legionary Fortress: Area behind Caerleon House MM240
Caerleon Legionary Fortress: Area between Priory Hotel and Priory Lodge MM236
Caerleon Legionary Fortress: Area of Myrtle Cottage Barracks MM242
Caerleon Legionary Fortress: Area off White Hart Lane MM243
Caerleon Legionary Fortress: Back Garden of No 4 Museum Street MM239
Caerleon Legionary Fortress: Field SE of Broadway MM237
Caerleon Legionary Fortress: Former Ambulance Station Field MM262
Caerleon Legionary Fortress: Former Garden of The Firs MM248
 
Caerleon Legionary Fortress: Goldcroft Common MM233
Caerleon Legionary Fortress: Grounds of Health Clinic MM245
Caerleon Legionary Fortress: Grounds of Museum MM238
Caerleon Legionary Fortress: Grounds of St Cadoc's Home MM235
Caerleon Legionary Fortress: Grounds of the Croft Nursing Home MM246
Caerleon Legionary Fortress: Old Vicarage Garden MM247
Caerleon Legionary Fortress: School Fields MM234
Caerleon Legionary Fortress: Town Hall Park, High Street MM241
Castell Prin MM130
Coed y Caerau Auxiliary Unit Operational Base MM346
Croes Carn Einion Roman Site MM349
Deserted Medieval Village W of St Mary's Church MM202
Eglwys Oll Sant cyn eglwys plwyf yn Cemais MM174
Ford Farm Roman Villa MM298
 
Fourteen Locks MM184
Goldcliff Moated House Site MM092
Goldcliff Pill Anti-invasion Defences MM353
 
Graig-y-Saeson MM134
Great Bulmore Roman settlement MM176
Langstone Fish Pond MM058
 
Lodge Wood (bryngaer) MM023
Maen hir Druidstone safle hanesyddol MM032
Moated Site 200m South West of Court Farm MM188
Moated Site E of Grangefield Farm MM205
Moated Site in Coldra Wood MM253
Penrhos Camp (civil war earthworks) MM011
Priory Wood Camp MM049
St Curig's Chapel (Remains of), Cats Ash MM175
 
St Julian's Wood MM021
 
St. Mary Magdalene's Churchyard Cross, Goldcliff MM313
St. Mary's Churchyard Cross, Llanwern MM324
St. Mary's Churchyard Cross, Marshfield MM311
St. Michael's Churchyard Cross, Machen MM305
Talgarth settlement earthworks MM211
The Mount, Pen-y-Lan MM133
siambr beddrod Gwern y Cleppa MM022


Castell Caereinion

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Camp 270m SSW of Ty Mawr MG165


Castell Gwalchmai

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Rhufeinig PE188


Castell, Caerdydd

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Caerdydd castell yng Nghaerdydd GM171


Castell-nedd

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Castell-nedd castell a godwyd gan y Normaniaid GM039


Castell-nedd Port Talbot

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Blaen-Cwmbach Earthwork GM277
Bodfog (carnedd) carnedd gylchog, Castell-nedd Port Talbot GM443
Briton Ferry Dock Entrance GM445
 
Buarth y Gaer, Mynydd y Gaer GM054
Cae'r Mynydd Ventilation Furnace and Mine GM547
 
Caer Blaen-y-cwm GM058
Caer Half Moon, Margam GM477
Caer Rufeinig Coelbren GM146
Camp 530m E of Tonmawr GM090
Capel Hen Eglwys a Chlostir Amddiffynedig GM163
Carn Caca GM366
Carn Cornel Carnedd gron GM275
 
Carn Llechart GM480
GM078
Carnedd gopa Mynydd Marchywel GM327
Carnedd gron Carn Caglau carnedd gron GM577
Carnedd gron Cefn Mawr safle archaeolegol, Castell-nedd Port Talbot GM581
Carnedd gron Ergyd Isaf carnedd gron, Castell-nedd Port Talbot GM160
Carnedd gron Ergyd Uchaf carnedd gron, Castell-nedd Port Talbot GM159
Carnedd gron Foel Fynyddau GM279
Carnedd gron Gelli-Bwch GM290
Carnedd gron Llandarcy safle archaeolegol, Castell-nedd Port Talbot GM291
Carnedd gron Mynydd March Hywel safle archaeolegol, Castell-nedd Port Talbot GM531
Carreg Hir Standing Stone, Pen-Rhiw-Tyn GM170
Cefn Morfydd Dyke & Earthwork GM264
 
Cefn yr Argoed GM245
Cilybebyll Auxiliary Unit Operational Base GM620
Clawdd Mawr, Mynydd Caerau GM231
Coed Ddu house platforms and enclosure GM593
 
Craig Ty-Isaf (bryngaer) GM263
Crimea Colliery And Canal Quay, Ystalyfera GM453
Cwm Pelenna Colliery Ventilation Furnace GM458
Cwmafan copper works flue GM566
Cynon Corn-Drying Kiln GM546
Danish Camp GM056
Deserted Rural Settlement North of Foel Fynyddau GM551
Foel Chwern carnedd gron GM235
Glofa Pentreclwydau glofa, Glyn-nedd GM537
Glyncorrwg Mineral Railway (Parsons Folly) Section on Cefn Morfudd GM447
 
Gwersyll Rhufeinig Blaen-Cwmbach GM258
Hirfynydd Roman Earthwork GM274
House Platforms West of Dyffryn Wood GM549
Leat & Dam at Llanmihangel Mill GM449
Maen Hir 1, Cefn Celfi GM342
Maen Hir Ty'n-y-Cellar GM179
Margam Chain Home Low Radar Station GM488
Mynydd y Castell GM162
Mynydd y Gaer Isaf GM055
Mynydd y Garth Cairn GM612
Nant Herbert Camp GM244
Neath Abbey Ironworks GM389
Odynau Calchynnu Gwaith Haearn Abaty Nedd GM635
Pebyll (carnedd) GM330
Pen-Rhiw-Angharad Round Cairns GM276
Pen-y-Castell (bryngaer) GM098
Pen-yr-Alltwen GM514
Pont Fawr Aqueduct / Viaduct GM393
Remains of Blast Furnace at Melin Court GM416
Remains of Blast Furnaces at Banwen GM420
Remains of Lock and Dry Dock at Pantyffynnon GM397
Roman Marching Camp South East of Coelbren Fort GM343
Roman Marching Camp South West of Melin Court Brook GM367
Sculptured Cross Llanmihangel Farm GM345
St Margaret's Chapel GM362
Tair carnedd gron Mynydd Drumau carnedd gron, Castell-nedd Port Talbot GM383
Tennant Canal: Narrow Boat (1) , Aberdulais Basin llongddrylliad, 229 m o Aberdulais GM505
Tennant Canal: Skewen Cutting and tramroad bridge GM394
Tramroad at Ystradgynlais GM399
Two Platform Houses 1600m SE of Blaen-Nant Farm GM326
Waun y Coed Colliery Branch Canal and Tramroad Incline GM400
Ynysmaerdy Railway Incline GM489
carnedd gylchog Coed Ddu GM592
carneddau gron Carn Caca GM385


Castell-paen

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Paun RD006
Llandelio Graben Motte RD071


Castellnewydd Emlyn

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Newydd Emlyn castell yng Nghastell Newydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin CM085


Castlemartin

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Castellmartin PE166
 
Flimston tŷ bastle rhestredig Gradd II* yng Nghastellmartin a Stackpole PE447


Ceiriog Uchaf

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Tomen y Gwyddel crug crwn, Ceiriog Uchaf DE171


Cenarth

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Crwn Moelfre CM107
Parc y Domen CM086
 
Pont Cenarth pont ar Afon Teifi CM017


Ceredigion

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Abandoned Settlement 300m NE of Troed-y-Rhiw CD154
Aberporth Range Simulated Ship Firing Platform CD213
Aberstrincell or Graiglas Limekilns CD155
Aberystwyth Harbour Defences CD248
Airfield Perimeter Defences at Blaenannerch CD211
Allt Hengeraint Pillbox CD247
Awelon, Standing Stone 130m S of CD224
Banc Erw Barfe Deserted Rural Settlement CD176
 
Bedd Taliesin CD067
Blaen Brefi Longhouses CD185
Blaen Cwmsymlog Lead and Silver Mine CD201
Blaen Glasffrwd longhouse CD206
Bryn Diliw Long Hut CD191
Bryn Eithinog Standing Stone CD190
Bryn-y-Crofftau Ring Cairn CD189
Bryngaer Cefn Blewog CD011
Bryngaer Cribyn Clotas CD081
Bryngaer Gilfach y Dwn Fawr bryngaer yng Ngheredigion CD269
Bryngaer Gilfach-Hafel CD095
 
Bryngaer Hen Farian bryngaer yng Ngheredigion CD168
Bryngaer Nant Barre bryngaer yng Ngheredigion CD054
Bryngaer Pant Mawr bryngaer yng Ngheredigion CD170
Bryngaer Pen Coed-Foel CD017
 
Bryngaer Pen y Bannau CD109
Bryngaer Pen y Ffrwd-lwyd bryngaer yng Ngheredigion CD033
Bryngaer Pen-y-Felin Wynt CD167
Bryngaer Penrhyn Coch CD027
 
Bryngaer Tan-y-Ffordd bryngaer yng Ngheredigion CD164
Bryngaer Tre-Coll CD163
Bryngaer Tregaron CD108
Bryngaer ger Aber-Peithnant bryngaer yng Ngheredigion CD055
Bryngaer ger Goginan-Fach CD056
Bryngaer ger Pen-y-Foel CD089
 
Bryngaer y Darren CD028
Burnt Mound 230m NE of Ffos CD160
Burnt Mound North of Glanrhocca CD182
Buwch a'r Llo Standing Stones CD231
Bwlch-yr-Oerfa Settlement CD149
Caer Allt-Goch bryngaer yng Ngheredigion CD169
 
Caer Argoed (bryngaer) CD051
Caer Cadwgan (bryngaer) CD114
Caer Coed Allt-fedw CD025
 
Caer Llety-Llwyd CD101
Caer Llifry CD272
Caer Penrhos caer lefal yng Ngheredigion CD094
Caer Pwll-Glas bryngaer yng Ngheredigion CD099
Caer Rufeinig Trawsgoed safle archaeolegol yng Ngheredigion CD119
Caer Rufeinig a baddondy Llanio CD129
Caerau, Henllan CD276
Cairn Circle 400m SW of Lle'r Neuaddau CD042
Cardigan Island Defended Enclosure CD280
Carn Owen, Cerrig yr Hafan carnedd gron CD045
Carnedd Dol-y-Gamfa CD228
Carnedd gron Banc y Geufron CD139
Carnedd gron Blaen Camddwr CD244
Carnedd gron Blaen Nant-y-Rhiw carnedd gron yng Ngheredigion CD254
Carnedd gron Bryn Cosyn carnedd gron yng Ngheredigion CD245
Carnedd gron Bwlch-y-Crwys CD122
Carnedd gron Carn Fawr, Ceredigion carnedd gron yng Ngheredigion CD246
Carnedd gron Carn Saith-Wraig safle archaeolegol yng Ngheredigion CD255
Carnedd gron Carn Wen safle archaeolegol yng Ngheredigion CD258
Carnedd gron Carneddau CD252
Carnedd gron Cefncerrig carnedd gron yng Ngheredigion CD242
Carnedd gron Craig Twrch carnedd gron, Ceredigion CM363
Carnedd gron Craig Ystradmeurig carnedd gron yng Ngheredigion CD214
Carnedd gron Crug, Llanddewi Brefi safle archaeolegol yng Ngheredigion CD223
Carnedd gron Dol-Gau safle archaeolegol yng Ngheredigion CD065
Carnedd gron Foel Goch carnedd gron yng Ngheredigion CD257
Carnedd gron Moelfryn carnedd gron yng Ngheredigion CD115
Carnedd gron Nant-y-Moch safle archaeolegol yng Ngheredigion CD044
Carnedd gron Pen Lluest-y-Carn CD038
Carnedd gron Pen y Garn safle archaeolegol yng Ngheredigion CD194
Carnedd gron Pencraig y Pistill safle archaeolegol yng Ngheredigion CD250
Carnedd gron Penrhiwllwydog CD240
Carnedd gron Ty'n-y-Rhos safle archaeolegol yng Ngheredigion CD078
Carnedd gron Y Garn carnedd gron yng Ngheredigion CD216
Carnedd gron Ynys Tudor safle archaeolegol yng Ngheredigion CD130
Carnedd gron de Pen Pumlumon-Fawr safle archaeolegol yng Ngheredigion CD150
Carnedd gron ganol, Pen Plynlimon-Fawr safle archaeolegol yng Ngheredigion CD037
Carnedd gron gogledd Pen Plynlimon-Fawr safle archaeolegol yng Ngheredigion CD036
 
Carnedd gron y Garn, Eisteddfa-Gurig safle archaeolegol yng Ngheredigion CD034
Carnedd gylchog Hengwm carnedd gylchog yng Ngheredigion CD278
Carneddau Crynion Bryn Rhudd CD137
Carneddau Crynion Llainwen carnedd gron yng Ngheredigion CD142
Carneddau Pen Plynlimon-Arwystli CD035
Carneddau Trichrug, Ceredigion safle archaeolegol yng Ngheredigion CD061
Carneddau crynion Bryngwyn Bach CD227
Carneddau gron Blaen Glasffrwd carnedd gron yng Ngheredigion CD138
Carnedday crynion Lan Fawr safle archaeolegol yng Ngheredigion CD210
Carreg Samson CD235
Carreg arysgrifedig CD111
Carreg pilar Tesquitus CD112
Castell 585m NW of Pen-y-Rhiw CD073
 
Castell Allt-Goch bryngaer yng Ngheredigion CD106
Castell Bach bryngaer yng Ngheredigion CD091
Castell Bach CD019
Castell Bach, Cwmtudu CD068
 
Castell Bwa-drain bryngaer yng Ngheredigion CD121
Castell Crugiau CD090
Castell Disgwylfa CD125
 
Castell Fflemish bryngaer yng Ngheredigion CD021
 
Castell Goetre bryngaer yng Ngheredigion CD107
Castell Grogwynion CD012
Castell Lead Mine CD153
Castell Mawr CD270
Castell Moeddyn bryngaer yng Ngheredigion CD082
Castell Nadolig CD053
 
Castell Nantperchellan CD074
Castell Perthi-Mawr CD062
 
Castell Rhyfel bryngaer yng Ngheredigion CD066
Cefn y Caer CD266
Cerrig Blaencletwr-Fawr carnedd gron yng Nghereigion CD237
Cnwc y Bugail CD125
Copa Hill mwynglawdd plwm ym Mhontarfynach CD145
Cors Blaen Cothi Deserted Rural Settlement CD200
Crug Banc Troed Rhiw Seiri CD238
 
Cwm Castell bryngaer yng Ngheredigion CD148
Cwm Rhydol settlement CD207
Cylch Cerrig Bryn y Gorlan cylch cerrig yng Ngheredigion CD136
Cylch Cerrig Ffridd Newydd CD234
Cylch Cerrig Hirnant cylch cerrig yng Ngheredigion CD014
Cyrnau Long Hut CD199
Dinas Cerdin CD016
Dwy garnedd gron Gwar-castell carnedd gron yng Ngheredigion CD215
Dwy garnedd gron Mynydd Bach carnedd gron yng Ngheredigion CD057
Enclosure on Banc Pwlldrainllwyn CD151
Esgair Naint Deserted Rural Settlement CD180
Fagwyr Las Deserted Rural Settlement CD177
Ffos Gau carnedd gron yng Ngheredigion CD204
Fish traps on Beach SW of Aberarth CD281
Four Inscribed Stones in Church CD047
Gaer Coed CD166
Gaer Fach Defended Enclosure CD273
Gaer Fawr bryngaer yng Ngheredigion CD050
Gaer Maesmynach CD080
Gaer-Wen CD072
Gareg-lwyd Defended Enclosure CD268
 
Garn Gron, Ystrad Fflur carnedd gron CD219
Garreg Hir CD230
Garreg Standing Stones CD220
Glasffrwd Holy Well CD183
Graig y Gwbert CD274
Hafod Eidos Rural Settlement CD179
Hafod Frith Deserted Rural Settlement CD175
Hafod Ithel Cairn Cemetery CD132
Hafod Ithel Deserted Rural Settlement CD193
Hafod yr Abad Deserted Rural Settlement CD203
Hafod: Chain Bridge and Gothick Arcade CD172
 
Hen Gaer bryngaer yng Ngheredition CD026
Hulks at Ynyslas, Ceredigion CD282
Lampeter Pillbox CD249
Lefel Lampwll CD171
Llandygwydd Defended Enclosure CD263
Llanfihangel Ystrad 2 CD113
Llannerch Pentir Defended Enclosure CD267
Llech Gron yng Ngheredigion CD093
Llethr Bryn y Gorlan Platform CD196
Lluest Nantycreuau Deserted Rural Settlement CD188
Lluest Pencraig Ddu Deserted Rural Settlement CD178
Llys Arthur CD023
Maen Hir Cefn Cnwcheithinog CD241
Maen Hir Nant-y-Maen CD243
Moated Site at Trefenter CD127
Moel y Llyn Cairn Cemetery CD239
Mwynglawdd Plwm Bronfloyd mwynglawdd plwm yn Nhrefeurig CD152
Mwynglawdd Plwm Bryndyfi mwynglawdd plwm yn Ysgubor-y-coed CD126
 
Mwynglawdd Plwm Cwmsymlog mwynglawdd plwm yn Nhrefeurig CD159
Mwynglawdd Plwm Darren gweithfeydd plwm yn Nhrefeurig CD144
Mwynglawdd Plwm Frongoch mwynglawdd plwm ym Mhontarfynach CD146
 
Mwynglawdd Poole, Llywernog mwynglawdd plwm yn Blaenrheidol CD158
Mynwent Carn Fflur safle archaeolegol yng Ngheredigion CD186
Mynwent Garneddau ar Esgair Gerwyn CD135
Nant Bwlch-Gwallter safle hanesyddol yn Hafod Uchtryd, Ceredigion CD173
Nant Bwlch-glas lluest farmstead CD208
Nant Diliw Fechan Deserted Rural Settlement CD192
Nant Geifaes carnedd gylchog o Oes yr Efydd yng Ngheredigion CD232
Nant Gwyddel Deserted Rural Settlement CD197
Nant Yspryd Glan Deserted Rural Settlement CD195
Nant y Baracs Deserted Rural Settlement CD277
Nant y Gafod Deserted Rural Settlement CD202
Nant yr Helygen Deserted Rural Settlement CD181
Nanteos kennels/eyecatcher CD205
Old Castle Mound CD116
Onnen-Deg Defended Settlement CD162
Pantdaniel Defended Enclosure CD264
Pemprys Rural Settlement CD198
Pen Clawdd-mawr Bryngaer yng Ngheredigion CD262
 
Pen Dinas bryngaer ger Aberystwyth, Ceredigion CD007
 
Pen Dinas bryngaer yn Elerch, Ceredigion CD102
 
Pen Dinas Lochtyn CD071
Pen y Castell CD069
 
Pen-y-Gaer, Nantcwnlle CD261
Pentre-Cwrt Pillbox CD260
 
Pont Aberteifi, Heol y Bont pont ffordd rhestredig Gradd II* yn Aberteifi CD003
Rhydlewis Standing Stone Pair CD217
Roman Fort 300m NW of Pen-Llwyn CD134
Roman Roads and Vicus W of Llanio Roman Fort CD120
Sculptured Stone in Church CD064
St Ffraed's Well, Cynhawdre CD157
St Mary's Church / Llandyfriog Castle Mound CD085
Standing Stone c.280m E of Tygwyn CD236
Standing Stones c.600m NE of Cwmdarren CD229
Tir Hir Medieval Platform CD184
Waun Llechwedd Llyfn long hut CD209
Y Gaer, Ciliau Aeron CD271
 
Ynys Lochtyn CD275
Ystrad Einion Lead Mine Buildings and Water Wheel CD143
maenhir a chaergron Garn Lwyd CD256


Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Camp S of Old Hall Sarn MG137
Castell Ceri MG050
Castell Neuadd Goch castell, Ceri MG115
Cloddiau bryngaer ym Mhowys MG165
MG169
Crug Block Wood MG256
Crug II, Gwern-escob MG257
Crug i'r De o Ciderhouse Wood MG109
Crugyn Round Barrows MG122
Glog Round Barrows MG121
Tomen Madog castell, Ceri MG080
Two Tumps Round Barrows MG048
carnedd gron Bryn Cwmyrhiwdre MG280


Ceulan-a-Maesmor

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Bwlch yr Adwy crug crwn CD251


Chwitffordd

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug 350M i'r De-orllewin Fferm Glol FL187
Crug 450m i'r De-orllewin Fferm Glol FL074
Crug Cae Doli FL111
Crug Coed-y-bryn FL209
Crug Rosehill Farm FL050
Crugiau crynion Bryn Digrif FL116
Groesffordd round barrows FL199
Y Gorseddau FL075


Cil-y-coed

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Cil-y-coed castell rhestredig Gradd I yng Nghil-y-coed MM050
The Berries Mound & Bailey Castle MM026


Cil-y-cwm

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Nantiwrch CM360
Crugiau Merched carnedd gron CM302
Maen Hir Cefn Gwenffrwd CM353
Roman Road c. 250m SSW of Gilwen Farm CM369
Roman Road c. 400m S of Benlan Farm CM368
carnedd gylchog Mynydd Troedrhiwhir CM352


Cilcain

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Tan Plas Yw FL169


Cilgerran

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Cilgerran castell rhestredig Gradd I yng Nghilgerran PE002
Castell Pen-yr-Allt caer bentir, Cilgerran PE169


Cilmeri

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Caer Beris BR093
Crug Crwn Gwaun Neli BR147


Cilymaenllwyd

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Maengwyn CM244
Crug Pant y Menyn CM311
 
Crug crwn Meini Gwyr crug crwn, Cilymaenllwyd CM050
Efailwen (carnedd) CM246
Meini Gwŷr CM247


Cleirwy

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Clyro castell ym Mhowys RD066
Castle Kinsey RD067


Clocaenog

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Bedd Emlyn DE201
Crug Plas Perthi DE192
Crugiau Bryn Beddau DE040


Clunderwen

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crugiau Clynderwen CM309
Llandre Entrenchment amgaerfa, Clunderwen CM089


Clydach

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Carnedd gron Mynydd Drumau GM387


Clydau

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Crychydd castell mwnt a beili, Clydau PE205
Crug Bach PE206
Crug Rhos y llyn PE207
Crug crwn y Freni Fach PE204


Clynnog Fawr

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Clwstwr cytiau caeëdig Fferm y Cwm CN310
Penarth siambr gladdu, Clynnog Fawr CN078
Pont-y-cim adeiladwaith pensaernïol rhestredig Gradd II yng Nghlynnog CN053


Coety Uchaf

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Coety castell rhestredig Gradd I yng Nghoety Uchaf GM004


Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Caer Seion CN012
 
Castell Conwy castell yng Nghonwy CN004
 
Castell Degannwy castell rhestredig Gradd II* yng Nghonwy CN016
 
Plas Mawr tŷ mewn tref rhestredig Gradd I yng Nghonwy CN083
 
muriau tref Conwy muriau dinas rhestredig Gradd I yng Nghonwy CN014


Corneli

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell y Storm castell mwnt a beili, Corneli GM217


Corwen

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Bwrdd y Tri Arglwydd arwydd terfyn rhestredig Gradd II yng Nghorwen ME025
 
Castell Glyndyfrdwy adfeilion castell yng Nglyndyfrdwy, Sir Ddinbych ME017
 
Croes Corwen croes eglwysig rhestredig Gradd II* yng Nghorwen ME052
Crug Rug ME019
Crugiau Mynydd Meifod DE092
 
Pont Carrog pont ar afon Dyfrdwy ME029
Rhug ornamental wrought iron gates gât rhestredig Gradd II yng Nghorwen ME047


Cricieth

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Cricieth castell yng Nghricieth CN015
 
Siambr gladdu Caer-Dynni CN081


Crucornau

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Pen-y-clawdd MM145
 
Cwmyoy Churchyard Cross croes Gristnogol rhestredig Gradd II yng Nghrucornau MM142
 
Priordy Llanddewi Nant Hodni adfeilion rhestredig Gradd I yng Nghrucornau MM004
Tomen Trefeddw mwnt a beili, Crucornau MM063


Crucywel

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Crucywel castell yng Nghrucywel, Powys BR111
Castell Maes Celyn castell, Crucywel BR055
Darren (carnedd) carnedd gylchog, Crucywel BR302
Gwernvale beddrod siambr, Cryghowel BR016
 
Porth Mawr porthdy rhestredig Gradd I yng Nghrucywel BR114


Crymych

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Dyffrynmawr castell, Crymych PE208
Castle Mound, Llanfyrnach castell, Crymych PE097
Crug crwn Crymych PE325
 
Foel Drygarn PE010


Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crugiau Cwm FL041


Cwm Darran

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Capel Gwladys capel, Cwm Darran GM309


Cwm Grwyne

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Croes Eglwys St Issau croes eglwysig rhestredig Gradd II* yng Nghwm Grwyne BR172


Cwm Gwaun

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Caerwen bryngaer yn Sir Benfro PE407
Castell Cynon PE308
Crugiau Mynydd Cilciffeth PE293
 
Ffynnon Gapan ffynnon rhestredig Gradd II yn Llanllawer, Cwm Gwaun PE229


Cwm Ogwr

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug crwn Mynydd Werfa GM499


Cwm-bach

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Craig y Gilfach GM288


Cwmafan

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Cwm Clais castell mwnt a beili, Cwmafan GM289


Cwmaman

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Carneddau crynion Bancbryn CM335
Carneddau crynion Henrhyd CM178


Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Llys Tre-tŵr llys amddiffynol y teulu Vaughan a leolir yn ardal Brycheiniog, de Powys BR117


Cwmdu and District

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Caer Rufeinig Pen y Gaer BR174
Carneddau Blaen y Cwm Uchaf BR295
 
Castell Blaenllyfni BR009
 
Castell Tretŵr castell rhestredig Gradd I yn Llanfihangel Cwm Du gyda Bwlch a Chathedin BR014
Pen Gloch-y-pibwr BR307
Pen-y-gaer Roman Vicus, Cwmdu BR427
Ysgubor Tretŵr adeilad rhestredig Gradd II* yn Llanfihangel Cwm Du gyda Bwlch a Chathedin BR146


Cydweli

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Cydweli castell rhestredig Gradd I yng Nghydweli CM002
colomendy ar fferm Coleman colomendy rhestredig Gradd II* yng Nghydweli CM152


Cyfarthfa

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Pont Gamlas Rhydycar pont rhestredig Gradd II yng Nghyfarthfa GM486


Cyffylliog

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Capel Hiraethog DE043
Crug Capel Hiraethog DE042


Cylch-y-Garn

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Crwn AN029


Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Caer Llugwy CN010
Carnedd gron Bae'r Gogarth AN147
Carnedd gron Banc Crucorford CM326
 
Rheilffordd Chwarel y Penrhyn CN417
 
Segontiwm caer yng Ngwynedd CN006


Cymuned Biwmares

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Brodordy Llan-faes AN134
 
muriau tref Biwmares muriau dinas rhestredig Gradd I ym Miwmares AN123


Cymuned Caergybi

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Caer Gybi (caer) wal mynwent rhestredig Gradd I yng Nghymuned Caergybi AN031
 
Maen hir Ty-Mawr AN012
 
Trefignath AN011


Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Carnedd gron Tan-y-Foel carnedd gron, Cyngor ym Mhwrdeistref Sirol Conwy DE157


Cynwyd

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Eglwys Llangar eglwys rhestredig Gradd I yng Nghynwyd ME093


Cynwyl Elfed

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Carn Wen, Cynwyl Elfed crug crwn, Cynwyl Elfed CM111
Crug Ieuan CM092
Crugiau Nant Gronw CM109


Cynwyl Gaeo

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Beddrodau Banc Maes-yr-Haidd CM339
Cefn y Bryn carnedd gylchog, Cynwyl Gaeo CM304
Crug crwn Bryn Bedd CM365
Crugiau Cerrigdiddos CM305
Dolaucothi Mound castell yng Nghynwyl Gaeo CM167
Garn Fawr (carneddi) CM224
 
Mwynfeydd aur Dolaucothi mwynfeydd aur CM208


Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Benrhyn Mawr y Castell PE195
 
West Blockhouse Fort adeilad rhestredig Gradd II* yn Dale PE335


Derwen

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Croes Derwen croes eglwysig rhestredig Gradd II* yn Nerwen DE162


Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Parc Cerrig Hirion PE199
 
maen hir Ty-Meini PE200


Dinas Powys

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Dinas Powys adeiladwaith pensaernïol rhestredig Gradd II yn Ninas Powys GM021


Dinas a Sir Abertawe

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Berry Wood GM178
Bon y Maen Standing Stone GM177
 
Bryngaer Allt Llanmadog GM061
 
Bryngaer Burry Holms GM088
Bryngaer Graig Fawr GM386
Bryngaer Reynoldston GM195
Bryngaer ogleddol Harding's Down GM060
Bryngaerau Llangynydd GM060
Burnt Mound 300m SW of Arthur's Stone GM436
Burry Lesser Standing Stone GM150
Cae Castell (Rhyndwyclydach Medieval Earthwork) GM439
Caer Bentir Cwm Llandeilo Ferwallt GM126
 
Caer Bentir Deborah's Hole GM128
Caer Horse Cliff GM192
 
Caer bentir Castell Lewes GM470
Caer gorllewinol Harding's Down GM060
Caerbentir Clogwyn Redley GM132
Carn Twyn Tyle (Gogledd) GM380
Carnedd XII, Allt Llanfadog GM579
Carreg Arthur (beddrod siambr) GM003
Castell Du Llandeilo GM200
Cave 36m W of Three Chimneys GM087
Cave 40m SE of Deborah's Hole GM622
Cefn Bryn Burnt Mound GM543
Chantry Acre medieval chapel GM548
Church Hill Romano-British enclosure GM603
Clydach Upper Forge GM497
Clyne Valley Shaft Mounds GM455
Clyne Wood Arsenic & Copper Works GM475
Clyne Wood Coal Level GM464
Clyne Wood Colliery Steam Winding Machine GM469
Cors Crymlyn: Safle Bal?n Amddiffyn yr Ail Ryfel Byd GM636
Croes Sant Madog croes eglwysig yn Llanmadog GM223
Cross-Slab from Woodlands, Stout Hall (now in St George's Church, Reynoldston) GM089
Enclosure on Rhossili Down GM487
Fforestnewydd bryngaer yn Sir Abertawe GM308
Foxhole River Staithes GM482
 
Gron Gaer GM197
Gwernllwynchwyth Engine House GM430
Hafod Copper Works Musgrave Engine and Rolls GM483
Hen Gastell Abertawe gweddillion castle mwnt a beili yn Abertawe GM441
 
Hen Wersyll y Castell GM193
High Pennard GM045
Landore New Quay GM484
Limestone Quarry and Kiln at Oxwich GM542
Llanddewi, Port Einon bryngaer yn Sir Abertawe GM334
Llwynheiernin GM315
Longhole Cave GM391
Lower Greyhound Inn Standing Stones GM152
Maen Hir Burry GM191
Maen Hir Y Cocyd GM582
 
Medieval Hermitage Site on Burry Holms GM473
Melin Mynach, Gorseinon GM501
Mynydd Carn-Goch Roman Earthworks GM269
Newton henge, cropmark GM580
Norton Camp GM157
Ogof Pen-y-fai GM504
Oxwich Bay Coast Defence / Chain Home Low Radar Station GM602
Parc le Breos Limekiln and Quarries GM536
 
Pen Pyrod bryngaer ger Rhosili GM492
Pen-y-Gaer GM198
Penclawdd Sea Dock and Canal GM398
Penllergaer orchideous house GM596
Penmaen Burrows Ringwork GM129
Remains of Astronomical Observatory at Penllergaer GM410
Remains of Medieval Building & Church at Rhossili GM414
Ring Cairn on Tor Clawdd GM353
Roman Practice Camp on Stafford Common GM502
Sampson's Jack GM133
Scott's Pit Engine House & Traces of Ancillary Buildings GM336
Site of St Teilo's Old Parish Church GM415
St Cennydd's Church Cross-shaft GM621
St Michael's Chapel, Cwrt-y-Carne GM363
St Peter's Chapel & Well, Caswell Bay GM374
Standing Stone on Ty'r Coed Farm GM151
Stembridge GM125
 
Thurba Head GM127
Tooth Cave, Llethrid GM284
Townshend's Great Leat & Waggonway GM468
Twmpath llosg 1, Cefn Bryn GM544
Twmpath llosg Y Bigwn GM476
Yellow Top, Pen-y-Fai GM131
Ynys Pit And Leat, Mill Wood, Sketty, Swansea GM461
maen hir Burry GM134


Dinas a Sir Caerdydd

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Cae-yr-Arfau (beddrod siambr) GM030
Castle Field (bryngaer) ger Craig-Llywn GM066
Crynhalydd Dŵr Glaw Fictoraidd Ynys Echni GM633
Cyn Ysbyty Ynysu Colera Ynys Echni (ynghyd 'r Golchdy a Thŷ'r Meddyg) GM631
Dominican Friary GM173
Ely Roman Villa GM205
Ely Tidal Harbour Coal Staithe Number One GM583
Ffos a Rhagfur Fictoraidd wedi'u Torri mewn Craig ar Ynys Echni GM632
Flat Holm Coastal and Anti-aircraft Defences GM595
Llwynda-Ddu GM180
Pen y lan Roman Site GM296
Queen Alexandra Dock Harbour Defence Gun Emplacement GM618
Relict Seawall on Rumney Great Wharf GM474
Three Palmerstonian Gun Batteries, Flat Holm GM351
Twmpath llosg Coed Radyr GM427


Dinbych

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Brodordy Dinbych mynachlog a fu yn Ninbych DE023
 
Capel Sant Hilari adfeilion eglwys yn Ninbych DE005
 
Castell Dinbych castell rhestredig Gradd I yn Ninbych DE156
 
Eglwys Iarll Caerlŷr adfeilion eglwys yn Ninbych DE044
Llys Gwenllian lleoliad hen gastell yn Sir Ddinbych DE019
Muriau Tref Dinbych DE002


Dinbych-y-pysgod

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Caer Catrin Sant adeilad rhestredig Gradd II* yn Ninbych-y-pysgod PE450
 
Castell Dinbych-y-pysgod adfeilion castell rhestredig Gradd II* yn Ninbych-y-pysgod PE163
 
Former Tenby Market Cross And Well-chamber croes marchnad rhestredig Gradd II* yn Ninbych-y-pysgod PE420
 
muriau tref Dinbych-y-pysgod muriau dinas rhestredig Gradd I yn Ninbych-y-pysgod PE007


Diserth a Threcoed

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Gwersyll Rhufeinig Llandrindod RD134


Diserth, Sir Ddinbych

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Diserth FL130
 
Clive Engine House, Meliden adeilad rhestredig Gradd II* yn Niserth, Sir Ddinbych FL136


Doc Penfro

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Defensible Barracks, Pembroke Dock PE379
 
Paterchurch Tower, Pembroke Dock tŵr rhestredig Gradd I yn Doc Penfro PE380


Dolbenmaen

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Craig-y-tyddyn CN046
 
Melin Lechi Ynys y Pandy melin lechi yng Nghwmystradllyn CN160
 
Mwnt Dolbenmaen castell yng Ngwynedd CN063
Treforys pentref a fu yng Ngwynedd CN321


Dolwyddelan

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Dolwyddelan castell yn Nolwyddelan, sir Conwy CN040
 
Tomen y Castell CN196


Drenewydd Gelli-farch

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Cas Troggy castell yn Sir Fynwy MM015
Crug Pen y Cae Mawr MM167


Dwyriw

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Mynydd y Gribin MG327


Dyffryn Ardudwy

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Anheddiad cytiau Mynydd Egryn cylch cytiau caeëdig, Dyffryn Ardudwy ME157
 
Carneddau Hengwm ME007
Clwstwr cytiau Ceunant Egryn grwp o gytiau hynafol ME154
Cylch Cerrig Hengwm cylch cerrig o Oes Newydd y Cerrig neu efallai Oes yr Efydd, ger Dyffryn Ardudwy, Gwynedd ME136
Mynydd Egryn carnedd ME156
 
Pont Scethin amgueddfa, Dyffryn Ardudwy ME126


Dyffryn Arth

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Dineirth CD092


Dyffryn Cennen

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Carreg Cennen castell yn Nyffryn Cennen, Sir Gaerfyrddin CM001
Clwstwr cytiau Dyffryn Cennen CM204


Dyffryn Clydach

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Abaty Nedd GM006
Argae Cwm Clydach adeiladwaith pensaernïol rhestredig Gradd II yn Nyffryn Clydach GM395
 
Carreg Bica GM382
Croes Cwrt Herbert GM207


Efenechtyd

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Craigadwywynt bryngaer DE073


Eglwys Gymyn

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castle Ely CM088
Crugiau Marros CM321
Siambrau Claddu Morfa-Bychan CM053


Eglwysbach

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crugiau Mwdwl Eithin DE046


Eglwyswrw

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Bedd yr Afanc Burial Chamber PE122
 
Castell Eglwyswrw castell mwnt a beili, Eglwyswrw PE171
Castell Llain-Fawr castell, Eglwyswrw PE209
Court Moat Eglwyswrw PE303


Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Carnedd gylchog Waun Gynllwch BR181
Castell Coed Caeau castell posib ym Mhowys BR179
Crickadarn Ringwork BR033


Esclys

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Cadwgan castell mwnt a beili, Esclusham DE131
Crug Croes Foel DE048
Crug Hafod y Bwlch crug crwn, Esclusham DE047


Ewenni

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Priordy Ewenni GM190


Felin-fach

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Llanfilo moat 1 BR152
Llanfilo moat 2 BR195


Ffestiniog

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Pont Dol-y-moch pont ffordd rhestredig Gradd II ym Maentwrog ME039


Ffordun

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Nant Cribau castell ym Mhowys MG148


Ffordun gyda Thre'r-llai a Threlystan

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crugiau Trelystan MG286


Gelli-gaer

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Twyn GM121


Geneu'r Glyn

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Gwallter castell, Geneu'r Glyn CD005


Glandŵr

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Pont Morfa pont rhestredig Gradd II, Heol Normandi, Nglandŵr GM392


Glantwymyn

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Moelfre MG311


Glasgwm

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Colwyn castell ger Llansantffraed (Aberhonddu) RD035
Fforest Wood Castle RD075
Penarth Motte RD076
 
The Mount Mound & Bailey Castle, Hundred House castell mwnt a beili, Glasgwm RD036


Glyn Tarell

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Carnedd gron Blaen Glyn BR235
Fan Frynych (carnedd ymylfaen) BR329
 
Tomen Cilwhybert castell, Glyn Tarell BR127
amddiffynfa cylch Pont Estyll castell, Glyn Tarell BR170


Glyncorrwg

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Bryn Llydan GM538


Glyntraean

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Pen y Brongyll DE226


Gobion Fawr

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug crwn Llanofer MM081


Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Machen MM186
Twyn Pant Teg MM065


Gwehelog Fawr

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Churchyard cross in Trostrey churchyard croes Gristnogol rhestredig Gradd II yng Ngwehelog Fawr MM321


Gwenfô

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug crwn Gwenfô GM183


Gwernaffield a Pantymwyn

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Rhual Isaf FL052


Gwernyfed

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Aberllynfi chapel capel yn Aberllynfi BR351
Crug crwn Coed y Polyn BR321
Siambr gladdu Little Lodge BR067
Tomen Aberllynfi castell mwnt a beili yn Aberllynfi BR080


Gwynedd

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Afon Arthog cup-marked rock ME235
Afon Arthog standing stone ME234
Afon Cynfal Deserted Rural Settlement ME190
Afon Goch Deserted Rural Settlement ME191
Allt Lwyd Bronze Age Ritual Complex ME213
Alltwyllt Slate Quarry Incline ME205
Aneddiad cytiau Mynydd Craig Goch cylch cytiau caeëdig CN294
Anheddiad Cytiau Cylch i'r Gogledd o Orsaf Bwer Cwm Dyli CN289
Anheddiad cytiau Coety Bach Cylch cytiau caeëdig yng Ngwynedd ME109
Anheddiad cytiau Cors y Gedol Cylch cytiau caeëdig ME128
Anheddiad cytiau Cwm Moch Cylch cytiau caeëdig ME132
Anheddiad cytiau Fron Galed cylch cytiau caeëdig yng Nghwynedd ME113
Anheddiad cytiau Moel Goedog Cylch cytiau caeëdig ME133
Anheddiad cytiau Moel y Glo Cylch cytiau caeëdig ME118
Anheddiad cytiau Rachub Cytiau Gwyddelod sy'n dyddio'n ôl i Oes yr Efydd, yng nghymuned Llanllechid, Gwynedd CN211
 
Anheddiad cytiau Ty'n y Berllan cytiau hynafol sy'n dyddio'n ôl i Oes yr Efydd ME096
Anheddiad cytiau caeëdig Ceunant Egryn Cytiau Gwyddelod yng Nghwynedd ME099
Anti-invasion Defences 2000m NE of Cwmrhwyddfor Farm ME251
Anti-invasion Defences 630m E of Cae'r-tyddyn ME250
Awyren Lockheed P-38 Lightning, Parth Rhynglanwol, Morfa Harlech ME269
 
Bach-wen safle hanesyddol yn Clynnog Fawr CN008
Bancian Duon Hut Circle Settlement and Deserted Rural Settlement ME197
 
Bedd Gorfal Carnedd gylchog o'r Oes Efydd ger Llanfair (Gwynedd), Gwynedd 3240
Bedd-y-Brenin carnedd gron sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig; Arthog, Gwynedd ME102
Beddrod siambr Sling heneb, a math o feddrodau siambr CN119
Blaen y Cae Slate Quarry CN301
Braich y Cornel Hut Circle Settlement and Field System CN274
Brwyn-Llynau Enclosed Settlement ME097
 
Bryn Cader Faner ME061
Bryn Castell, Uwch Mynydd ME138
Bryn-Glas Roman Signal Station CN188
 
Bryn-y-Castell ME104
Bryngaer Cefn Ddwysarn ME063
Bryngaer Nantlle CN178
Bwlch y Rhiwgyr, cairn 350m to SW of ME238
Byrllysg Bryngaer yng Nghwynedd ME064
Cae'r Odyn Unenclosed Hut CN206
Cae-Bach Hut Circle Settlement CN313
 
Caer Carreg y Fran bryngaer yng Ngwynedd CN058
Caer Engan bryngaer yng Nghwynedd CN148
 
Caer Euni ME015
Caer Euni Stone Circles ME040
Caer Pencraig CN195
Caer Rufeinig Brithdir caer Rufeinig yng Ngwynedd ME080
Caer Rufeinig Llanfor caer Rufeinig yng Ngwynedd ME092
Caer Tal-y-Garreg bryngaer yng Nghwynedd ME074
Caer bentir Dinas CN047
Caerlan Tibot Defended Enclosure CN400
Capel Anelog safle cyn capel CN220
Capel Gallt-Coed CN117
 
Capel Garmon siambr gladdu DE001
 
Capel Gwydir Uchaf capel rhestredig Gradd I yn Nhrefriw CN113
 
Carn Pentyrch CN055
Carnedd Dafydd carnedd gron CN367
Carnedd Hywel yng Nghwynedd CN393
Carnedd II, Allt Lwyd Cairn ME215
Carnedd Lwyd Llanfihangel-y-Pennant carnedd gron sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig ME241
Carnedd Moel y Ci carnedd gron yng Ngwynedd CN374
Carnedd crynion Llecheiddior carnedd gron yng Nghwynedd ME055
Carnedd gron Aran Fawddwy carnedd grom yng Ngwynedd ME258
Carnedd gron Arenig Fawr carnedd gron yng Nghwynedd ME257
Carnedd gron Bryn Cau carnedd gron yng Ngwynedd ME255
Carnedd gron Bwlch y Rhiwgyr yng Nghwynedd ME237
Carnedd gron Bwlch ym Mhwll-Le carnedd gron yng Nghwynedd CN343
Carnedd gron Carnedd Llewelyn carnedd gron, Carnedd Llywelyn CN371
Carnedd gron Carnguwch carnedd gron yng Nghwynedd CN043
Carnedd gron Carreg Lefain carnedd gron yng Nghwynedd CN390
Carnedd gron Cefn Coch carnedd gron yng Nghwynedd ME220
Carnedd gron Craig Cwm Silyn carnedd gron yng Ngwynedd CN388
Carnedd gron Craig Las carnedd gron yng Ngwynedd ME239
Carnedd gron Cras carnedd gron yng Ngwynedd CN344
Carnedd gron Cwm Llefrith carnedd gron yng Nghwynedd CN385
Carnedd gron Foel Cwm Sian Llwyd carnedd gron yng Nghwynedd ME243
Carnedd gron Foel Dduarth CN342
Carnedd gron Foel y Geifr carnedd gron yng Nghwynedd ME245
Carnedd gron Garnedd-goch CN387
Carnedd gron I'r Gog-Or o'r Eifl carnedd gron yng Ngwynedd CN383
Carnedd gron Meuryn Isaf CN308
Carnedd gron Moel Caws ME256
Carnedd gron Moel Wnion carnedd gron yng Nghwynedd CN347
Carnedd gron Mynydd Graig Goch carnedd gron yng Nghwynedd CN389
Carnedd gron Pen y Dinas carnedd gron yng Nghwynedd ME236
Carnedd gron Tarren Hendre carnedd gron, Gwynedd ME041
Carnedd gron i'r De-Or o Afon Prysor carnedd gron yng Nghwynedd ME246
Carnedd gron i'r gorllewin o Gyrn Ddu carnedd gron yng Ngwynedd CN110
Carnedd gron mynydd Carnedd Fach carnedd gron yng Nghwynedd CN366
Carnedd gron y Garn carnedd gron yng Nghwynedd CN358
Carnedd gron y Garnedd Wen carnedd gron yng Nghwynedd ME254
Carnedd gylchog Cras carnedd gylchog yng Ngwynedd CN345
Carnedd i'r De-orllewin o Carnedd Dafydd CN368
Carnedd y Ddelw carnedd gron yn Chaerhun CN398
Carnedd y Filiast carnedd ME253
Carneddau Grynion Llyn Eiddew Bach ME060
Carneddau crynion Allt Lwyd safle archaeolegol yng Nghwynedd ME214
Carneddau crynion Cregennen carneddau crwn yng Ngwynedd ME151
Carneddau crynion Moel Faban CN359
Carneddau crynion Mynydd Rhiw carnedd gron yng Nghwynedd CN346
Carneddau crynion y Gyrn safle archaeolegol yng Nghwynedd ME062
Carreg Arysgrif Llystyn Gwyn carreg arysgrifenedig yng Nghwynedd CN021
Carreg arysgrifedig CN085
Carreg arysgrifedig CN213
Carreg arysgrifedig ym mynwent Eglwys Llanaelhaearn CN084
Carreg ym mynwent Eglwys Llangybi CN100
Castell Caerau caer, Dolbenmaen CN044
Castell Mawr, Llangelynnin ME073
 
Castell Odo CN045
 
Castell Pared Mawr yng Nghwynedd 3175
 
Castell y Gaer bryngaer Geltaidd yng Ngwynedd ME053
Cefn Clawdd carnedd gylchog o Oes yr Efydd ME211
Cefn Clawdd Early Settlement and Fields ME130
Cefn Mawr Hut Group CN200
Cefn-Caer Roman Site ME009
 
Cei Tyddyn Isa ME108
 
Cerrig Arthur ME114
 
Chwarel Bwlch y Ddwy Elor CN410
 
Chwarel Cwmorthin chwarel uwchben Tanysgrisiau, Blaenau Ffestiniog a gaewyd yn 1997 CN425
 
Chwarel Diffwys CN413
 
Chwarel Dinorwig hen chwarel lechi enfawr a Safle Treftadaeth y Byd, Gwynedd CN337
 
Chwarel Dorothea mwynglawdd yng Nghymru CN199
 
Chwarel Gorseddau CN303
Chwarel Pen y Bryn CN419
 
Chwarel Pen yr Orsedd CN208
 
Chwarel Wrysgan CN423
Chwarel y Penrhyn: ardaloedd creiriol, ysbyty'r chwarel a lefelau tanddaearol CN416
Cilan-Uchaf (beddrod siambr) CN104
 
Cist Cerrig (beddrod siambr) safle archaeolegol yng Nghwynedd CN118
Cloddfa'r Lon Slate Quarry CN302
Clogwyn Arllef ME123
Clwstwr cytiau Cwmceiliog clwstwr cytiau yng Ngwynedd CN111
Clwstwr cytiau Llethr Ddu cylch cytiau caeëdig yng Nghwynedd CN106
Clwstwr cytiau Pen Llwyn, Carmel Cytiau Gwyddelod yng Nghwynedd CN238
Clwstwr cytiau caeëdig Llystyn Uchaf Cytiau Gwyddelod yng Nghwynedd CN281
Clwstwr cytiau caeëdig Nurse Cae Du cytiau Gwyddelod yng Ngwynedd ME163
Coed Pen-y-Bryn Defended Settlement ME266
Coed Uchaf Hut Group CN176
Coety Mawr Round Hut and Enclosure ME110
Cored Gwyrfai Fish Weir CN334
Corn Drying Kiln Near Carn-Gadell Uchaf ME116
Craig Cwmbychan carnedd gron CN364
Craig y Dinas bryngaer, Pontllyfni, Gwynedd CN057
Craig y Ganllwyd Cairn and Cist ME221
 
Craig yr Aderyn bryn (258m) yng Ngwynedd ME075
 
Craig-y-Dinas, Dyffryn Ardudwy ME020
Criccieth Castle, Outer Bank Defences CN173
Croes Faen Standing Stone ME088
 
Cromlech Cors-y-Gedol safle archaeolegol yng Nghwynedd ME038
 
Cromlechi Dyffryn Ardudwy siambrau claddu yn Nyffryn Ardudwy ME003
Cross Slab Built into Farm Building Ty'n-y-Cae CN180
Cross-Inscribed Stone in the Chapel, Bardsey Island CN141
Cwm Brwynog Deserted Rural Settlement CN315
Cwm Caseg Deserted Rural Settlement CN314
Cwm Dyli safle hen pentre CN035
Cwm Erch Copper Mine CN193
Cwm Heisian West Lead and Gold Mine ME204
Cyfannedd-Fach Homestead ME101
Cylch Cerrig Llecheiddior cylch cerrig yng Ngwynedd ME129
Cylch cytiau Berth Ddu Cytiau Gwyddelod yng Nghwynedd ME004
 
Cylch cytiau aneddog Dinas y Prif CN212
Cylch cytiau caeëdig Coed Fali Cytiau Gwyddelod yng Nghwynedd ME149
Cylch cytiau caeëdig Ffridd Wen Cytiau Gwyddelod yng Nghwynedd ME168
Cylch cytiau caeëdig Llwyn Bedw Cytiau Gwyddelod yng Nghwynedd CN264
Cylch cytiau caeëdig Tyddyn Mawr Cytiau Gwyddelod yng Nghwynedd ME159
Cylch cytiau caeëdig ac aneddog Abaty Egryn ME153
Cylch cytiau caeëdig ac aneddog Coed Gwlyb ME184
Cylch cytiau caeëdig ac aneddog Llanllechid Cytiau Gwyddelod yng Nghwynedd CN121
Cylch cytiau caeëdig yr Onnen ME140
Cytiau a Llociau, Cwm Llefrith CN240
Cytiau caeëdig Cefnfilltir ME098
Cytiau caeëdig Ceunant y Ddôl CN241
Deserted Rural Settlement North of Llyn y Fedw ME189
Deserted Rural Settlement South of Ffridd Olchfa ME203
 
Dinas Dinlle CN048
Dinas Dinlle Seagull Trench CN396
 
Dinas Emrys bryngaer Gymreig a godwyd yn ol bob tebyg gan Lywelyn II CN018
Dinas y Prif Camp CN030
Dinorwic Quarry Barracks 'A' Incline CN177
Dinorwic Quarry: Hafod Owen Winding Engine, Locomotive Shed, Main Waterwheel and Housing CN163
 
Dinorwig (bryngaer) CN017
Dolddeuli Standing Stone ME226
Dorothea Quarry Beam Engine CN165
Drws y Coed Copper Mine CN162
Drws y Coed Prehistoric Settlement CN209
Dwy garnedd y Gyrn Ddu safle archaeolegol yng Nghwynedd CN107
Dysyrnant ME233
Early Habitation Site 180m West of Pen-Yr-Allt CN088
Eithin-Fynydd Platform House Settlement ME202
Enclosed Hut Circle Settlement South-East of Bod Silin CN285
Enclosed Hut Group South West of Cae'r Mynydd CN226
Enclosure & Settlement 400m East of Cyfannedd Fawr ME086
Enclosure and Early Field System North of Fronhill, Llanfair ME158
Enclosure near Bron y Foel, Moelfre ME155
Fach-goch, standing stone to SSE of CN386
Fairbourne Anti-invasion Defences ME252
Ffatri maenfwyell Mynydd Rhiw CN207
Fferm y gromlech safle archaeolegol yng Nghwynedd CN095
Ffordd Haearn Chwarel Llechi Penrhyn CN415
Ffridd Fechan (bryngaer) ME127
Ffridd Fron carnedd ymylfaen yng Ngwynedd ME208
Foel Dduarth Enclosure CN122
Gamallt Hut Circle Settlement ME137
 
Garn Boduan CN009
 
Garn Saethon CN408
Garreg Round Cairn ME107
Gerlan Hut Group CN192
Gesail Gyfarch Inscribed Stone CN019
Gilfach Copper Mine CN170
Gr?p o Gytiau a Llociau 117m i'r De o Foel Caws ME082
Graianog Standing Stone & Round Cairns CN098
Gwern Einion (beddrod siambr) ME011
Gwersyll hynafol Rhiw Goch CN056
Hafod-y-Wern Long Hut CN307
Hafotty Wern Las Hut Group & Fields CN151
Hen Walia CN094
Henebion Bron Llety Ifan carnedd ymylfaen ac olion Celtaidd eraill ME242
Hengaeau Standing Stone ME207
Henge Monument and Cursus CN153
Hermon or Dolfwynog Copper/Gold Bog Kiln ME198
Hut Circle (and Early Field System) on Bryn Seward ME085
Hut Circle 800m West of Moelfryn-Isaf ME131
Hut Circle East of Cymerau Uchaf ME172
Hut Circle East of Taleifion CN280
Hut Circle North-East of Moel Goedog ME183
Hut Circle Settlement Above Gilfach CN222
Hut Circle Settlement East of Bryn Hall CN259
Hut Circle Settlement East of Caer-Cynog ME180
Hut Circle Settlement East of Cefn Bifor CN273
Hut Circle Settlement NW of Tan-y-Marian CN252
Hut Circle Settlement North of Bryn Mair CN261
Hut Circle Settlement North-East of Moel-y-Gerddi ME166
Hut Circle Settlement North-West of Mount Pleasant CN282
Hut Circle Settlement South-West of Pen-yr-allt Uchaf CN312
Hut Circle Settlement West of Cwm Farm CN311
Hut Circle Settlement and Cairn Field West of Llyn Eiddew Bach ME141
Hut Circle Settlement and Rectangular Hut North of Hebron Station CN288
Hut Circle Settlement at Bwlch Cwm Ystradllyn CN272
Hut Circle Settlement at Bwlch Tyddiad ME182
Hut Circle Settlement at Craig Ty'n-y-Cornel ME167
Hut Circle Settlement at Crawcwellt South ME171
Hut Circle Settlement at Ffos Coetmor CN263
Hut Circle Settlement at Gelli Gonan ME173
Hut Circle Settlement at Nant Ddu ME164
Hut Circle Settlement at Pen-y-Caerau CN271
Hut Circle Settlement in Cwm Ffridlas CN214
Hut Circle Settlement in Cwm Gelli Iago (North) CN255
Hut Circle Settlement in Cwm Gelli Iago (South) CN254
Hut Circle Settlement in Cwm Gelli Iago (West) CN253
Hut Circle Settlement on Caer Mynydd CN245
Hut Circle Settlement on Mynydd Du CN217
Hut Circle South of Cae'r Sais CN266
Hut Circle South of Cyfannedd Fawr ME177
Hut Circle South of Rhyd y Galen, Pont-Rug CN229
Hut Circle South of Tyddyn-Du ME161
Hut Circle West of Merthyr Farm ME176
Hut Circle West of Pen-y-Bryn ME160
Hut Circle and Field System at Craiglaseithin ME169
Hut Circle and Rectangular Hut North of Wern Y Pandy CN286
Hut Circle and Rectangular Hut at Clogwyn y Gath CN298
Hut Circle at Cae-Cerig-Isaf CN296
Hut Circle at Gellfawr ME179
Hut Circle at Llyn Morwynion, Ffestiniog ME194
Hut Circle at Mynydd-y-Graig CN284
Hut Circle at Twll Pant-Hiriol CN258
Hut Circle near Gerddi Bluog ME165
Hut Circles East of Moel Geifr ME181
Hut Circles NE of Garreg Lefain CN231
Hut Circles North of Afon Anafon CN290
Hut Circles and Enclosure NW of Mount Pleasant CN249
Hut Circles at Braich y Cornel CN275
Hut Circles near Craig y Gesail CN237
Hut Enclosure and Early Field System South of Mynydd Graigwen ME087
Hut Group & Field System North West of Tyddyn Mawr (previously known as Hut Group NW of Tyddyn Mawr) CN112
Hut Group 530m SSE of Cyfannedd Fawr ME103
Hut Group Near Tan-y-Coed Pont Rhythallt CN232
Hut Group North-East of Carnguwch Fawr CN256
Hut Group West of Cwm Mawr CN239
Hut Group West of Gyrn Ddu CN109
Hut Group and Enclosure Near Cae Cerrig CN233
Hut Group and Enclosures on SW Slope of Moelfre ME152
Hut Group and Field System E of Coed-y-Brain CN152
Hut Group, Near Galltycelyn, S of Cwm-y-Glo CN228
Hut Settlement at Mynydd Graig Goch, Central CN293
Hut Settlement at Mynydd Graig Goch, South CN292
Hut and Enclosure Near Mur-Moch CN230
Hut circle East of Afon Rhaeadr Fawr CN244
Hut circle settlement above Afon Goch CN247
Hut circle settlement near Oerddwr Uchaf CN246
Huts & Enclosures in Cwm Caseg CN133
Huts & Field Systems NE of Nantlle CN179
Huts on Mynydd Enlli, Bardsey Island CN187
Inscribed Stone in St Cian's Churchyard, Llangian CN087
Inscribed Stone in the Chapel, Bardsey Island CN142
Llechrwyd bryngaer yng Nghwynedd ME124
Llechwedd Erwent Hut Circle Settlement ME199
Llidiart-Garw Platform House and Paddock ME112
Llwyfan Drysgol safle archaeolegol yng Nghwynedd RD176
Llwyn du Parc cairn ME240
Llyn Eiddew Bach Ring Cairn I ME209
Llyn Eiddew Bach Ring Cairn II ME210
Llyn Gafr Hut Circle ME218
Llyn Gafr Standing stone ME219
 
Llynnau Cregennen Standing Stone ME068
Llys Bradwen safle canoloesol hanesyddol ME022
Llys Dinorwig cyn caer canoloesol CN223
Long House South of Talarfor CN318
Long Houses, Enclosures & Field Systems, Bardsey Island CN186
Long Hut North of Cwm Farm CN309
Maen Hir Glynllifon CN356
Maen Hir Meyllteyrn CN382
Maen Hir Moel Gwynys CN394
Maen Hir Parc y Gleision CN392
Maen Hir Waen Bant ME125
Maen Hir Y Ffor CN105
Maen Llwyd maenhir yn Glynllifon CN143
Maen Llwyd meini hir ME115
Maen y Rhos Standing Stone ME228
Maes Coch Deserted Rural Settlement ME196
Maes Coch Hut Circles ME195
Maes y Caerau Homestead ME117
Maes y Gaer bryngaer CN038
Medieval Ecclesiastical Structure SE of Ty'n y Coed Cottage ME249
Medieval Homestead 400m SE of Maes y Gaer CN137
Meini Hirion, Llanbedr ME056
Meini hirion Morfa ME084
Moel Faner ME267
 
Moel Goedog ME059
Moel Offrwm (bryngaer) ME021
Moel Offrwm Isaf ME035
 
Muriau'r Gwyddelod 3198
Mynydd Mynyllod ME090
Mynydd Rhiw Round Cairns CN102
Nant Castell (bryngaer) CN036
Nant Ffrancon Anti-invasion Defences CN399
Nant y Gledrydd Standing Stone CN395
Ogwen Fish Weir CN335
Parc Gelli Hut Group and Ancient Fields CN202
Pen Dinas, Tregarth CN120
 
Pen y Dinas bryngaer yn Dyffryn Ardudwy ME076
Pen y Gaer, Beddgelert CN051
 
Pen y Mwd hen domen, neu fwnt, o'r Oesoedd Canol ym mhentref Abergwyngregyn, Gwynedd CN007
Pen-y-Gaer CN221
Pen-y-Gaer, Llanddeiniolen CN149
 
Pen-y-Gwryd Pillboxes CN397
 
Pen-y-gaer bryngaer yn Llanaelhaearn, Gwynedd CN052
Penbryn Mawr standing stone CN373
Pentref hynafol Bod Angharad olion math o gytiau hynafol sy'n dyddio'n ôl i Oes yr Efydd, yng nghymuned Llanwnda, Gwynedd CN080
Pont Maesgwm Deserted Rural Settlement ME193
Pont Tai-Hirion Old Bridge ME028
Rectangular Earthwork 110m NW of Coed Ty Mawr CN156
Rheilffordd Ffestiniog: Rhannau creiriol i'r de o Tanygrisiau CN426
Rheilffordd Nantlle a'r Hen Dal-y-sarn CN420
Rhosydd Incline, Drumhouse & Tramway ME142
Roman Bath-House, Tremadoc CN174
Roman Kilns 225m SE of Pen-y-Stryd ME071
Roman Practice Camps 190m W of Llyn Hiraethlyn ME261
Round Hut and Cairns on NW Slope of Braich Ddu ME100
Settlement & Fields Systems above Egryn Abbey ME122
Settlement 500m SE of Moel Goedog ME134
Settlement Above Ffridd Ddu CN243
Settlement E of Eisingrug ME143
Settlement and Field System at Bron y Foel Uchaf ME162
Settlement between Cil-Twllan and Tan-y-Garth CN144
Settlements & Enclosures on S & E sides of Moel Faban CN210
Settlements SW of Bryn Cader Faner ME144
Siambr gladdu Gorllewin Bron-y-Foel siambr gladdu yng Ngwynedd ME065
Siambr gladdu Rhiw siambr gladdu o'r cyfnod Neolithig sydd wedi'i lleoli ar gwr Y Rhiw, ger Aberdaron, Gwynedd CN026
Siambr gladdu Ystumcegid siambr gladdu yn Llanystumdwy CN029
Site of St Merin's Church CN171
Slate Gwaliau at Felin Fawr, Penrhyn CN297
St Beuno's Well CN091
St Mary's Church CN381
Standing Stone NW of Trallwyn CN155
Standing Stone S of Cerrig-y-Cledd ME139
Sundial in Clynnog Fawr Churchyard CN062
Tal y Waen (carnedd ymylfaen) bryn a safle carnedd ymylfaen ME244
Tipiau Chwarel yr Oakeley CN422
Tirgwyn Standing Stones CN097
Trafont Cegin (Rheilffordd y Penrhyn) CN380
 
Tre'r Ceiri Bryngaer mawr ar y Llŷn CN028
Twmpath llosg Pen-y-Gaer CN336
Ty Coch Prehistoric Settlement CN194
Ty Mawr East Slate Quarry Winding Engine House CN300
Tyddyn Mawr, standing stone to SSW of CN384
 
Tyddyn-y-Coed ME008
Tymawr Cross-Incised Stone CN101
Unenclosed Hut Circle Settlement East of Garth-y-Foel ME170
Unenclosed Hut Circle Settlement at Bryn Derw ME178
Vivian Slate Quarry, Inclines, Walia & associated structures CN198
Waen Fach Standing Stone ME223
Water Balance Incline at Aberllefenni Slate Quarry ME185
Water Powered Chain Incline at Bryneglwys Slate Quarry ME186
Y Foel, Clynnog CN115
Ynys For ME265
Yr Eifl Summit Cairns CN076
Ystrad Rural Settlement CN316
 
chwareli aur Berth-Llwyd a Chefn Coch Gold gwaith aur ger y Ganllwyd, Dolgellau, Gwynedd ME119
pwll aur a chopr Glasdir ME206


Hanmer

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Croes Eglwys Hanmer croes eglwysig rhestredig Gradd II* yn Hanmer FL098


Harlech

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Harlech castell yn Harlech, Gwynedd ME044
Cylch cytiau Groes Las ME095
Cylch cytiau aneddog Erw Wen ME188
 
Fonlief Hir Standing Stones adeiladwaith pensaernïol, Harlech 2466
 
Meini hirion a Charneddau Moel Goedog carnedd gylchog, Harlech ME058


Helygain

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Crwn Mwcwd FL040
Crug Moel y Crio FL168


Hen Laneirwg

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Croes Llaneirwg heneb gofrestredig rhestredig Gradd II ym Mhentre Llaneirwg MM121


Hendy-gwyn

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Abaty Hendy-gwyn ar Daf adeiladwaith pensaernïol rhestredig Gradd II yn Llanboidy CM014
Roman Road 250m NE of Pwll-y-Hwyaid CM279


Henllan

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Coed Copi DE052
Crug Coed Plas DE050
Crug Plas Heaton DE049
Crug Plas Meifod DE051
 
Foxhall Newydd adeilad rhestredig Gradd I yn Henllan DE054
New Foxhall Dovecot colomendy rhestredig Gradd II yn Henllan DE055


Herbrandston

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Craig y Gaer Caer rhestredig Gradd II* gar ynys ger Aberdaugleddau PE334
 
South Hook Fort barics rhestredig Gradd II* yn Herbrandston PE337


Hirwaun

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crugiau crynion Penmoelallt GM528


Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Holt castell yn Holt, gogledd Cymru DE106
 
Pont Rhedynfre pont garreg rhestredig Gradd I yn Holt DE024


Honddu Isaf

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Madog (De) castell, Honddu Isaf BR192
Castell Madog (Gogledd) castell, Honddu Isaf BR155
Tomen Llandyfaelog hen domen o'r Oesoedd Canol yn Llandyfaelog, Aberhonddu, Powys. BR191


Hundleton

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crugiau Hundleton PE059
Eastington Manor House PE263


Hwlffordd

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Hwlffordd castell rhestredig Gradd I yn Hwlffordd PE366
 
Priordy Hwlffordd priordy rhestredig Gradd I yn Hwlffordd PE017


Is-y-coed

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Sutton Green DE291


Jeffreyston

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Cresswell Quay Pier rhestredig Gradd II yng Nghaeriw PE492


Langstone

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Caer Licyn bryngaer, Langstone MM043
Castell Mwnt a Beili Cemais Isaf MM039
 
Castell Pencoed castell rhestredig Gradd II* yn Langstone MM274
Crug Langstone MM170
Tomen Mwnt a Beili Casnewydd castell mwnt a beili, Langstone MM059
mwnt Pencoed safle gyda ffos, Langstone MM201


Leeswood a Pontblyddyn

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Pentrehobin FL051


Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Bryn Alun DE059


Llan-arth

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Gwern-y-cwrt castell yn Llan-arth MM099
Churchyard cross at Bryngwyn church croes Gristnogol rhestredig Gradd II yn Llanarth MM323
 
Churchyard cross in Llanvapley churchyard croes Gristnogol rhestredig Gradd II yn Llanarth MM318
 
Croes Betws Newydd croes eglwysig ym Metws Newydd, Sir Fynwy MM122
Sylfaen Croes Llanarth croes Gristnogol rhestredig Gradd II yn Llanarth MM116
Twyn y Gregen MM080


Llan-ddew

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Alexanderstone Mound and Bailey Castle castell mwnt a beili yn Llan-ddew BR045
 
Plasty Llanddew adfeilion castell ym Mhowys BR057


Llan-faes

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Malefant tŷ caerog yn Llan-faes GM626
Domen Fawr, Llan-faes GM189


Llan-ffwyst Fawr

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Croes Llanwenarth croes eglwysig yn Llanwenarth, Sir Fynwy MM118
Pont Tramffordd pont tram rhestredig Gradd II yn Llan-ffwyst Fawr MM204


Llan-gain

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Meini Llwydion CM057


Llan-gors

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Tomen Twmpan mwnt yn Llan-gors BR054


Llan-gwm

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Hen domen Llangwm mwnt a beili yn Llan-gwm MM061


Llanaelhaearn

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Pentref hynafol Llainllan CN070


Llanafan Fawr

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Pen Llys Ringwork BR096


Llanafanfawr

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Coed Ty Mawr BR098
Gurnos (carnedd) BR385
Llethyr Waun Llwyd BR367


Llanandras

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Warden castell Cymreig a godwyd cyn y 11g. RD052
Norton Motte RD056


Llanarmon-yn-Iâl

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Moel y Plas DE062
Crug Tyn y Mynydd crug crwn yn Llanarmon-yn-Iâl DE061
 
Tomen y Faerdre (Llanarmon) castell mwnt a beili yn Llanarmon-yn-Iâl DE006


Llanarth

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Bryngaer ger Moeddyn-Fach CD083
Crug Penlan-noeth crug crwn yng Ngheredigion CD221
 
Whilgarn carnedd gylchog o Oes yr Efydd CD165


Llanasa

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Berthen-Gam Round Barrow FL107
Berthen-Gam School Barrows FL117
Round Barrow 270m E of Axton Baptist Chapel FL045
Round Barrows North West of Axton Baptist Chapel FL114
St Elmo's Summer House Round Barrows FL113
Tyn-y-caeau round barrow FL201
Tynewdd round barrow FL200


Llanbadarn Fynydd

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Dinbod bryngaer ym Mhowys RD038
 
Castell y Blaidd RD102


Llanbadog

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Graig Foel MM335


Llanbadrig

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Gwaith brics Porth Wen AN109


Llanbedr

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Maesygarnedd ffermdy yng Ngwynedd 4768
 
Pont Llanbedr pont rhestredig Gradd II yn Llanbedr ME026


Llanbedr Dyffryn Clwyd

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Croes Sant Meugan croes eglwysig rhestredig Gradd II* yn Llanbedr Dyffryn Clwyd DE188
Crug Crwn Moel Eithinen DE280
Crug Moel Gyw DE063
Crug Mynydd Cricor crug crwn yn Llanbedr Dyffryn Clwyd DE266
 
Moel Fenlli bryngaer sy'n rhannol ddilyn tirffurf y graig yn Llanbedr Dyffryn Clwyd DE009


Llanbedr Felffre

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Cynon castell yn Llanbedr Felffre PE177
Crug Llanmarlais PE327
Crug Swllt crug crwn yn Llanbedr Felffre PE364
Crug crwn Llanteg PE178
Llangwathan Castle Mound castell yn Llanbedr Felffre PE434


Llanbedr Pont Steffan

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Olwen CD161
Hen Domen Llanbedr Pont Steffan mwnt a beili yn Llanbedr Pont Steffan CD110


Llanbedr-y-fro

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Llanbedr-y-fro GM450


Llanberis

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Dolbadarn castell yng Ngwynedd CN066


Llanboidy

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Elwin CM130
Crug Hywel, Llanboidy CM132
Crug Pant-glas, Llanboidy CM133
Crugiau Eglwysfair a Churig CM134
Crugiau Lan CM187
 
Dolwilym CM031
Siambr gladdu anhysbys ar bwys Cross Hands CM048


Llanbrynmair

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug crwn Bryn y Fedwen MG107
Domen Fawr Tafolwern MG065
Yr Allor carnedd gylchog yn Llanbrynmair MG209


Llancarfan

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Moel bryngaer sy'n rhannol ddilyn tirffurf y graig yn Llancarfan GM298
Castell Walterston GM251
 
Gweddillion Llantrithyd Place tŷ rhestredig Gradd II yn Llancarfan GM555


Llandaf

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Llandaff Cathedral Bell Tower GM013
 
Llys yr Esgob adfeilion yn Llandaf, Caerdydd GM073


Llanddaniel Fab

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Bryn yr Hen Bobl carnedd gellog yn Llanddaniel Fab AN006
 
Plas Newydd (beddrod siambr) cromlech ym Mhlas newydd, Ynys Mon AN005


Llanddarog

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Odynnau calch Maesdulais odynnau calch rhestredig Gradd II yn Llanddarog CM272


Llanddeiniolen

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Carnedd gron Glascoed CN150
Castell Llanddeiniolen CN197
Clwstwr cytiau Cae Meta CN168
Clwstwr cytiau caeëdig Bronydd CN227
Clwstwr cytiau caeëdig Caer Mynydd CN225
Cytiau aneddog Waen Rhythallt CN224
Gwersyll hynafol Penisa'r Waen CN050
Pentref hynafol Glascoed CN060


Llandderfel

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Carnedd gron Cefn Caer Euni carnedd gron yn Llandderfel ME227
Pen-uchar llan castell yn Llanfor ME042
Pont Fawr Llandderfel pont ar Afon Dyfrdwy ME027


Llanddeusant

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Arhosfa'r Garreg-lwyd CM337
Carnau'r Gareg Las CM258
Carnedd gron Picws Du CM336
Cilgerddan (carnedd) CM329
Gwersyll Rhufeinig Arhosfa Garreg Lwyd CM174


Llanddewi Brefi

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Pen y Gurnos crug crwn tng Ngheredigion CD253
Tomen Llanio CD022


Llanddewi Efelffre

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Roman Road 300m East of Bryn Farm PE472


Llanddewi Ystradenni

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Cymaron Castell mwnt a beili yng nghantref Maelienydd, Powys RD095
Tomen Bedd Ugre castell mwnt a beili yn Llanddewi Ystradenni RD092


Llanddewi yn Hwytyn

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Foel Allt castell yn Llanddewi yn Hwytyn RD060
Discoed Mound RD059
Twiscob Moat RD146


Llanddoged a Maenan

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Abaty Maenan adeilad hanesyddol ym Maenan CN082
Caer Oleu (bryngaer) CN041


Llanddona

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Bwrdd Arthur Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru AN024
 
Gorad Llanddona AN137
Maen Hir Fferm Bwlch AN153


Llanddowror

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Parc y Geirf CM135
Crug y Tri Arglwydd CM140


Llanddunwyd

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Castell Tal y Fan GM421
Crug I, Tair on nen GM390
Crug Maes-y-Hwyaid GM321


Llandegla-yn-Iâl

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Casgan Ditw DE169
Cefn y Cist crug crwn DE269
Crug Cyrn y Brain DE065
Crug Llyn Cyfynwy DE064
Crug Maes Maelor DE056
Crug crwn Abersychnant DE264
Cyrn y Brain DE270
 
Tomen y Rhodwydd castell mwnt a beili rhwng Rhuthun a Wrecsam DE018


Llandeilo

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Caer Rufeinig Dinefwr CM367
 
Castell Dinefwr castell rhestredig Gradd I yn Llandeilo CM029


Llandeilo Ferwallt

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Bishopston Old Castle GM154


Llandeilo Gresynni

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Tomen Pen-rhos castell mwnt a beili yn Llandeilo Gresynni MM097


Llandinam

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Carnedd gron Domen Ddu crug crwn yn Llandinam MG079
Carnedd gron Pegwn Bach MG126
Carneddau Polyn y Groes Ddu MG086
Castell Caersws MG017
Crugyn Llwyd MG127
Tomen Bronfelin castell mwnt a beili yn Llandinam MG051


Llandrillo

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Branas Uchaf adeilad rhestredig Gradd II* yn Llandrillo, Sir Ddinbych ME070
Cadair Bronwen crug crwn yn Sir Ddinbych DE060
Crugiau Pennant DE258
 
Pont Cilan pont rhestredig Gradd II yn Llandrillo, Sir Ddinbych ME032


Llandrillo-yn-Rhos

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Llys Euryn adeiladwaith pensaernïol rhestredig Gradd II yn Llandrillo-yn-Rhos DE146
gwersyll Bryn Euryn bryngaer sy'n rhannol ddilyn tirffurf y graig yn Llandrillo-yn-Rhos DE071


Llandrindod

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Llandrindod Wells Roman road RD259
Roman Earthworks S of Llandrindod Wells RD126


Llandrinio

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Pont Llandrinio pont ar Afon Hafren MG046


Llandudno

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Bryniau Tower adeiladwaith pensaernïol rhestredig Gradd II yn Llandudno CN201


Llandudoch

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Pant-y-Groes, St Dogfael PE168
Crug y Bryncws crug crwn yn Llandudoch PE326


Llandyfriog

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Bont Castell Newydd Emlyn, Heol y Bont pont rhestredig Gradd II* yng Nghastellnewydd Emlyn CM087
Castell Nant y Garan CD052
Castell Pistog CD103
Castell Trefhedyn castell mwnt a beili yng Ngheredigion CD104
Felin Cwrrws bryngaer yn Llandyfriog CD039


Llandyfái

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Hodgeston Moat PE246
 
Llys yr Esgob, Llandyfái llys esgob rhestredig Gradd I yn Llandyfái PE003


Llandygái

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Cylch cytiau caeëdig Cororion CN268


Llandysilio

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Mwnt Neuadd Rhysnant castell yn Llandysilio MG142


Llandysilio-yn-Iâl

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Abaty Glyn y Groes abaty rhestredig Gradd I yn Llandysilio-yn-Iâl DE003
Carnedd gron Moel Gamelin crug crwn yn Llandysilio-yn-Iâl DE068
 
Croes Eliseg colofn fuddugoliaeth rhestredig Gradd I yn Llandysilio-yn-Iâl DE015
Crugiau Mynydd Eglwyseg DE066


Llandysiliogogo

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Caer Wedros CD087
Crug Bach Llandysilio crug yng Ngheredigion CD086
Crug Cou crug crwn yng Ngheredigion CD063
Crug crwn Llandysilio crug crwn yn Llandysiliogogo CD088


Llandysul

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Gwynionydd castell yn Llandysul CD018
Castell Hywel castell yn Llandysul CD084
Tomen Rhydowen hen domen, neu fwnt, o'r Oesoedd Canol CD076


Llandysul, Powys

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Cefn Bryntalch castell mwnt a beili yn Llandysul, Powys MG014
 
Castell Dolforwyn caer lefal rhestredig Gradd I yn Llandysul, Powys MG114
Tomen Bryn Derwen castell mwnt a beili yn Llandysul, Powys MG054


Llandŵ

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Llandow GM515


Llanedi

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Hen Domen Castell Hendy CM096


Llanefydd

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Moel Fodiar DE282


Llanegryn

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Tomen Ddreiniog hen domen, neu fwnt, o'r Oesoedd Canol yn Llanegryn, Gwynedd. ME054
Twll y Darren crug crwn tua 7 metr mewn diametr yn Llanegryn, Gwynedd ME222


Llanegwad

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Carneddau crynion Crugiau CM201
Castell Pen y Cnap castell yn Llanegwad CM151
Maes y Crug CM328


Llanelidan

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Tomen Dongen DE072


Llanelli

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Battle Tump BR010
Old Castle motte castell yn Llanelli CM323


Llanelli Wledig

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Capel Dewi, Llwynhendy capel yn Llwynhendy CM324
The Raby Furnace Ffwrnais chwyth rhestredig Gradd II* yn Llanelli CM219


Llanelltud

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Abaty Cymer abaty rhestredig Gradd I yn Llanelltud ME001
Castell Cymer adfeilion castell ym Meirionnydd (de Gwynedd) ME150
Crug crwn Llanelltyd crug crwn a godwyd gan bobl Oes Newydd y Cerrig neu Oes yr Efydd yn Llanelltyd, Gwynedd ME248
 
Pont Llanelltud pont yng Ngwynedd ar Afon Mawddach ME006


Llanelwedd

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Castell Caemaerdy safle hen gastell, Llanelwedd RD121


Llanelwy

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
 
Pont Llanelwy pont rhestredig Gradd II* yn Llanelwy FL026


Llanerchymedd

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Crug Crwn Cors y Bol AN091


Llanerfyl

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw
Tomen Llysun mwnt a beili ym Mhowys MG072


Llaneugrad

golygu
Llun Enw Disgrifiad Dynodwr Cadw