Rhestr cymunedau Cymru

(Ailgyfeiriad o Rhestr o Gymunedau Cymru)

Rhestrir y cymunedau yn ôl sir neu fwrdeistref sirol. Sylwer nad oes gan bob cymuned Gyngor Cymuned; ni cheir cyngor mewn rhai cymunedau sy'n rhan o ddinas neu dref, nac mewn rhai cymunedau gwledig lle mae'r boblogaeth yn rhy fychan i gynnal cyngor.

Cymunedau Cymru

golygu

Gweler hefyd

golygu