Rhestr o bobl gyda chofnod ar y Bywgraffiadur Cymreig Arlein

Dylid edrych ar y rhestr hon fel rhestr ar waith, anorffenedig! Nodir pob person sydd yn y Bywgraffiadur Cymreig Arlein. Pan nodir eu dyddiad a'u man geni cant eu hychwanegu'n otomatig i'r Rhestr Cymry ar Wici. Ceir rhestr o ferched yn unig hefyd.

Cofiwch - er mwyn ei golygu, ewch i Wicidata. Gellir ychwanegu colofnau eraill e.e. oedran yn marw, cyfesurynnau (xy) lleoliad geni/marw, enw cyntaf a chyfenw, disgrifiad... Mae'r enw sydd mewn Italig yn eich harwain i Wicidata.

Rhestr Wicidata:


barwnigiaeth

golygu
# enw delwedd disgrifiad dyddiad geni dyddiad marw man geni man claddu gwr/ben
1 Barwnigiaid Owen Barwnigaeth o Benfro
2 Teulu Pryse
teulu Pryse, Gogerddan, sir Aberteifi
3 barwnigiaeth Mostyn teulu o uchelwyr o Sir y Fflint
4 Teulu Philipps teulu o Picton, sir Benfro


bod dynol

golygu
# enw delwedd disgrifiad dyddiad geni dyddiad marw man geni man claddu gwr/ben
1 William Thomas gwleidydd, cyfieithydd a ieithydd No/unknown value 1554-05-18
1554
Sir Faesyfed gwrywaidd
2 John Prise notari, prif gofrestrydd y brenin mewn achosion eglwysig, ac ysgrifennydd cyngor Cymru a'r gororau No/unknown value 1555-10-15 gwrywaidd
3 Wiliam Cynwal bardd No/unknown value 1587 Sir Ddinbych gwrywaidd
4 John Evans
esgob Bangor, ac wedyn esgob Mydd (Meath) No/unknown value 1724-03-22 Llanarmon, Gwynedd Hen Eglwys San Siôr, Dulyn gwrywaidd
5 John Evans clerigwr efengylaidd, cyfieithydd, ac esboniwr No/unknown value 1779 gwrywaidd
6 John Williams prifathro Coleg Iesu, Rhydychen No/unknown value 1613-09-04 gwrywaidd
7 Thomas Jones dadleuwr Protestannaidd No/unknown value 1682-10-08 gwrywaidd
8 William Davies cenhadwr dros grefydd Eglwys Rufain a merthyr No/unknown value 1593-07-27 Bae Colwyn gwrywaidd
9 Isaac Carter argraffydd a gaiff y clod o sefydlu'r wasg argraffu barhaol gyntaf yng Nghymru No/unknown value 1741-05-04 Sir Gaerfyrddin Caerfyrddin gwrywaidd
10 Thomas Baddy gweinidog Annibynnol, ac awdur No/unknown value 1729-06 gwrywaidd
11 David Davies golygydd Y Geirgrawn, gweinidog Annibynnol No/unknown value 1807 gwrywaidd
12 Ieuan ap Ieuan ap Madog copîydd llawysgrifau No/unknown value No/unknown value gwrywaidd
13 Isaac Harding Harries gweinidog a golygydd cyfnodolion No/unknown value 1868 gwrywaidd
14 Robert Humphreys bardd No/unknown value No/unknown value Plas Rhagad gwrywaidd
15 Thomas Lewis emynydd No/unknown value No/unknown value gwrywaidd
16 Thomas Lewis cyfieithydd a chynghorwr Methodistaidd No/unknown value gwrywaidd
17 William Hope bardd a llyfrwerthwr No/unknown value No/unknown value Mostyn gwrywaidd
18 Evan Watkin ysgolfeistr ac awdur No/unknown value No/unknown value No/unknown value gwrywaidd
19 Cunedda
cyndad tywysogion Gwynedd 0386 0460 Gododdin gwrywaidd
20 Brychan Brycheiniog
Pennaeth Llanfaes ger Aberhonddu (5g), tad i nifer o seintiau. Rhoddodd ei enw i Brycheiniog a sefydlwyd gan ei feibion. 0400 0480 Talgarth gwrywaidd
21 Cain
santes Geltaidd 0425 Teyrnas Brycheiniog benywaidd
22 Pedrog
sant a thywysog Cymreig 04th century 0564-06-04 Cymru gwrywaidd
23 Dyfrig
sant Cymreig cynnar 040s 050s Madley Ynys Enlli
Eglwys Gadeiriol Llandaf
gwrywaidd
24 Briog
sant 0460 0502 Ceredigion gwrywaidd
25 Carannog
sant 0470 Ceredigion gwrywaidd
26 Dogfael
sant 0470 gwrywaidd
27 Ffinian
sant 0470 0549
0552
Myshall, Iwerddon gwrywaidd
28 Sant Cyngar
sant Cymreig a Llydewig a aned c. 470 0470 0520-11-27 Cymru gwrywaidd
29 Maelgwn Gwynedd
Brenin teyrnas Gwynedd yn y 6ed ganrif OC. 0480 0547 gwrywaidd
30 Illtud
sant Cymreig o'r 6g 0480 0540 gwrywaidd
31 Cybi
Sant o Gymro a nawddsant Caergybi, Ynys Môn 0483 0555-11-08 Cernyw
Penmon
gwrywaidd
32 Samson
abad ac esgob yn yr Eglwys Geltaidd (c. 485 — c. 565) 0490 0565-07-28 Sir Forgannwg gwrywaidd
33 Rhun Hir ap Maelgwn Brenin Gwynedd o 547 hyd ei farwolaeth yn 582? 0492 0582 gwrywaidd
34 Paulinus Aurelianus
sant 0492 0573 Teyrnas Morgannwg gwrywaidd
35 Cadog
un o wŷr pennaf yr Eglwys Geltaidd yng Nghymru 0497 0580 Sir Forgannwg gwrywaidd
36 Gwynllyw
sant 05th century 0520 Gwynllŵg gwrywaidd
37 Cynog ap Brychan sant 05th century 0492 Teyrnas Brycheiniog gwrywaidd
38 Pawl Hen sant Cymreig o'r 5g 05th century Cymru gwrywaidd
39 Tathan sant 05th century Iwerddon gwrywaidd
40 Gildas
mynach neu sant 0500 0570-01-29 Dumbarton
Ystrad Clud
gwrywaidd
41 Padarn
sant Celtaidd 05th century 0510-04-15 Cymru gwrywaidd
42 Non
santes 05th century 06th century Sir Benfro benywaidd
43 Stinan sant 05th century 06th century Llydaw gwrywaidd
44 Beuno
nawdd-sant a goffeir yng Ngogledd Cymru 05th century
0570
0640-04-21 Teyrnas Powys Clynnog Fawr gwrywaidd
45 Elli sant 05th century gwrywaidd
46 Cynidr
sant 05th century Cymru gwrywaidd
47 Brochwel Ysgithrog tywysog 0502 0560 gwrywaidd
48 Dewi
sefydlydd ac abad-esgob cyntaf Tyddewi a nawddsant Cymru 0512 0589 Sir Benfro gwrywaidd
49 Malo
sant 0520-03-27 0621-11-15 Llancarfan gwrywaidd
50 Aneirin bardd o fri yn hanner olaf y 6ed g. 0525 0600 Cymru gwrywaidd
51 Deiniol
sant, sylfaenydd Bangor ac esgob cyntaf Gwynedd 0530 0584 Cymru gwrywaidd
52 Cadfan sant 0530 0590 Cymru gwrywaidd
53 Taliesin
bardd 0534
0518
0599 Powys gwrywaidd
54 Llywarch Hen tywysog Brythonaidd o'r 6ed g., ac arwr chwedloniaeth Gymreig o'r 9fed g. 0534 0634 Rheged gwrywaidd
55 Aeddan
sant 05th century 0627 Swydd Cavan gwrywaidd
56 Cyndeyrn
sant, sylfaenydd Glasgow 0550 0614-01-13 Culross gwrywaidd
57 Tysilio
sant Celtaidd 05th century 0640 Teyrnas Powys gwrywaidd
58 Cadfan ab Iago tywysog 0580 0625
0617
gwrywaidd
59 Cadwallon ap Cadfan
tywysog 0591 0634 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
60 Teilo
sant Celtaidd 06th century 0560-02-09 Penalun gwrywaidd
61 Afan Buallt
sant Cymreig o'r 6g 06th century Gwynedd gwrywaidd
62 Tydecho
sant Cymreig oedd Tydecho (fl. 6g). 06th century gwrywaidd
63 Euddogwy
sant Cymreig 06th century 0615 Bro-Gerne gwrywaidd
64 Isfael sant Cymreig o'r 6g 06th century 05th century Armorica gwrywaidd
65 Curig
sant 06th century Cymru gwrywaidd
66 Aelhaearn
nawdd-sant 06th century Teyrnas Powys
Cymru
gwrywaidd
67 Asaph
sant ac esgob Llanelwy 06th century 0601-05-01 Yr Hen Ogledd gwrywaidd
68 Rhydderch Hael
Brenin teyrnas Frythonig Ystrad Clud yn yr Hen Ogledd 06th century 0614 Ystrad Clud gwrywaidd
69 Dunawd 06th century 07th century gwrywaidd
70 Cadwaladr
brenin Gwynedd a sant 0633 0682 gwrywaidd
71 Gwenffrewi
santes Cymreig o'r 7g 0635 0680 Tegeingl benywaidd
72 Rhodri Molwynog brenin Gwynedd 0690 0754 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
73 Cynan Dindaethwy tywysog 0740 0816 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
74 Elfodd esgob 07th century 0809 gwrywaidd
75 Cyngen ap Cadell tywysog 0778 0854 gwrywaidd
76 Clydog sant a merthyr 08th century Cymru gwrywaidd
77 Nennius Mynach o Gymru ac awdur yr Historia Brittonum 08th century 09th century gwrywaidd
78 Merfyn Frych brenin Gwynedd 08th century 0844 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
79 Gwgon ap Meurig brenin olaf teyrnas Ceredigion 0808 0872 Teyrnas Ceredigion gwrywaidd
80 Rhodri Mawr
Brenin Gwynedd a unodd llawer o Gymru ac a drechodd ymosodiadau gan y Llychlynwyr (820–878) 0820 0878 Ynys Manaw gwrywaidd
81 Anarawd ap Rhodri
Brenin Gwynedd rhwng 878 a 916 0855 0916 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
82 Morgan Hen ab Owain brenin Morgannwg 0872 0974 gwrywaidd
83 Hywel Dda
brenin a deddfwr 0880 0950 gwrywaidd
84 Idwal Foel brenin Gwynedd 0885 0942 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
85 Asser esgob ac ysgolhaig 09th century 0909 Tyddewi gwrywaidd
86 Iago ab Idwal brenin Gwynedd ac efallai Powys 0908 0979 gwrywaidd
87 Ieuaf cyd-frenin Gwynedd 0915 0988
0969
gwrywaidd
88 Maredudd ab Owain brenin Deheubarth 0938 0999 gwrywaidd
89 Hywel ap Ieuaf brenin Gwynedd 09th century 0985 gwrywaidd
90 Elystan Glodrydd tad" y pumed o lwythau brenhinol Cymru 0965 1010 Cymru gwrywaidd
91 Iago ab Idwal ap Meurig brenin Gwynedd 0974 1039 gwrywaidd
92 Llywelyn ap Seisyll brenin Deheubarth a Gwynedd 0974 1023 gwrywaidd
93 Rhys ap Tewdwr brenin Deheubarth (1078-1093) 0997 1093 Sir Gaerfyrddin gwrywaidd
94 Gruffydd ap Llywelyn brenin Gwynedd a Phowys, ac ar ôl 1055 brenin Cymru oll 1000 1063-08-05 Cymru gwrywaidd
95 Sulien
Esgob Tyddewi 1011
1012
1091 Llanbadarn Fawr gwrywaidd
96 Cynan ab Iago tywysog a alltudiwyd 1014 1063-10-14 Aberffraw gwrywaidd
97 William FitzOsbern iarll Henffordd ac arglwydd Breteuil yn Normandi 1020 1071-02-22 Fflandrys gwrywaidd
98 Rhiwallon ap Cynfyn brenin Powys 1025 1070 gwrywaidd
99 Iestyn ap Gwrgant brenin olaf Morgannwg 1045 1093 Teyrnas Glywysing gwrywaidd
100 Maredudd ab Owain ab Edwin brenin Deheubarth 10th century 1072 gwrywaidd
101 Meilyr Brydydd pencerdd llys 10th century 1137 Cymru gwrywaidd
102 Caradog ap Gruffydd teyrn a tywysog 10th century 1081 gwrywaidd
103 Caradog ab Iestyn sylfaenydd teulu "Avene" ym Morgannwg (by farw cyn 1175) 10th century Teyrnas Morgannwg gwrywaidd
104 Bledri ap Cydifor pennaeth 10th century gwrywaidd
105 Cynwrig Hir
Uchelwr o Eifionydd yn nheyrnas Gwynedd (blodeuai yn ystod yr 1090au). 10th century Eifionydd gwrywaidd
106 Wilfre clerigwr Cymreig; esgob Tyddewi 10th century 1115 gwrywaidd
107 Cadwgan ap Bleddyn tywysog 1051 1111 Powys gwrywaidd
108 Iorwerth ap Bleddyn tywysog rhan o deyrnas Powys 1053 1111 gwrywaidd
109 Gruffudd ap Cynan
brenin Gwynedd 1055 1137 Dulyn Eglwys Gadeiriol Bangor gwrywaidd
110 Rhigyfarch ysgolhaig ac esgob Cymreig 1057 1099 Tyddewi gwrywaidd
111 Angharad ferch Owain Gwraig Gruffudd ap Cynan, brenin Gwynedd a mam Owain Gwynedd 1065 1162 benywaidd
112 Nest ferch Rhys tywysoges yn Neheubarth 1085 1136 benywaidd
113 Owain ap Cadwgan tywysog Powys 1085 1116 gwrywaidd
114 Robert, iarll 1af Caerloyw
mab ordderch i Harri I, brenin Lloegr 1090 1147-10-31 Caen gwrywaidd
115 Gruffydd ap Rhys tywysog Deheubarth 1090 1137 gwrywaidd
116 Gwenllian ferch Gruffydd ap Cynan tywysoges Gymreig 1097 1136 Aberffraw benywaidd
117 Sieffre o Fynwy
hanesydd a chlerigwr a fu'n Esgob Llanelwy 1100 1155 Trefynwy gwrywaidd
118 Caradog Fynach meudwy 11th century 1124-04-13 Teyrnas Brycheiniog gwrywaidd
119 Bleddyn ap Cynfyn tywysog 11th century 1075 gwrywaidd
120 Trahaearn ap Caradog brenin Gwynedd 11th century
1030
1081 gwrywaidd
121 Bernard esgob Tyddewi 11th century 1148-10 gwrywaidd
122 Rhys ab Owain brenin Deheubarth 11th century 1078 gwrywaidd
123 Owain Gwynedd
Tywysog Gwynedd 1100 1170-11-28
1170
Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
124 Iorwerth abad Talyllychau ac esgob Tyddewi 11th century 12th century gwrywaidd
125 Peter de Leia esgob Tyddewi 11th century 1198-07-16 gwrywaidd
126 David FitzGerald esgob Tyddewi, 1148-76 1103 1176-05-08 gwrywaidd
127 Cristin ferch Goronwy ab Owain priod Owain Gwynedd 1105
110s
11th century benywaidd
128 Anarawd ap Gruffydd tywysog 1106 1143 gwrywaidd
129 Llywarch ap Bran sylfaenydd" un o "Bymtheg Llwyth Gwynedd 1120 1155 gwrywaidd
130 Llywelyn Fardd I bardd 1125 1200 Cymru gwrywaidd
131 Adam the Welshman esgob Llanelwy 1130 1181 gwrywaidd
132 Owain Cyfeiliog tywysog a bardd 1130 1197 Cymru gwrywaidd
133 Maredudd ap Gruffydd tywysog Deheubarth 1130 1155 gwrywaidd
134 Rhys ap Gruffudd
arglwydd Deheubarth 1132 1197-04-28 gwrywaidd
135 Rhodri ab Owain Gwynedd tywysog yng Ngwynedd 1135 1195 gwrywaidd
136 Walter Map
archddiacon 1140 1210
1208
y Mers gwrywaidd
137 Iorwerth Drwyndwn
teyrn 1145 1174 gwrywaidd
138 Gerallt Gymro
archddiacon Brycheiniog a llenor yn yr iaith Ladin 1146 120s Castell Maenorbŷr gwrywaidd
139 Caradog o Lancarfan llenor 11th century 1156 Cymru gwrywaidd
140 Gwalchmai ap Meilyr bardd o Fôn, un o'r cynharaf o'r Gogynfeirdd 11th century 12th century Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
141 Hywel ab Owain Gwynedd milwr a bardd 11th century 1170 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
142 Einion ap Gwgon bardd 11th century Cymru gwrywaidd
143 Llywarch ap Llywelyn bardd 11th century 1220 Cymru gwrywaidd
144 Peryf ap Cedifor bardd 11th century Cymru gwrywaidd
145 Llywarch Llaety un o feirdd cyfnod y Tywysogion 11th century 1160 gwrywaidd
146 Gwynfardd Brycheiniog un o'r Gogynfeirdd 11th century 11th century gwrywaidd
147 Einion ap Gwalchmai bardd 11th century gwrywaidd
148 Cadwgan o Landyfái esgob Bangor 11th century 1241-04-11 Llandyfái gwrywaidd
149 Cynan ab Owain Gwynedd tywysog 11th century 1174 gwrywaidd
150 Rhirid Flaidd gwron (1150- ) 11th century gwrywaidd
151 Daniel ap Llosgwrn Mew bardd 11th century Cymru gwrywaidd
152 Gwgon Brydydd bardd 11th century gwrywaidd
153 Gruffudd ap Gwrgenau bardd 11th century gwrywaidd
154 Morgan ap Morgan arglwydd barwniaeth Gymreig Afan Wallia (neu Nedd-Afan) yn arglwyddiaeth ("honour") Morgannwg 11th century 1241-02 gwrywaidd
155 Cynan ap Hywel tywysog (m. 1242?) 11th century 1242 gwrywaidd
156 Seisyll Bryffwrch bardd 1155 1175 gwrywaidd
157 Cynddelw Brydydd Mawr pencerdd pwysicaf Cymru yn y 12fed g. 1155 1195 gwrywaidd
158 Gruffudd ap Rhys II tywysog Deheubarth 1160 1201-07-25 gwrywaidd
159 Rhys Gryg
Tywysog Deheubarth 1160 1234 Cymru gwrywaidd
160 Ednyfed Fychan Distain 110s 1246 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
161 Maelgwn ap Rhys arglwydd Ceredigion 1170 1230 gwrywaidd
162 Llywelyn Fawr
tywysog Gwynedd 1173 1240-04-11
1240
Dolwyddelan Abaty Aberconwy gwrywaidd
163 Elidir Sais bardd 1190 1240 gwrywaidd
164 y Dywysoges Siwan
gwraig Llywelyn Fawr a merch John, brenin Lloegr 1191 1237-02-02
1237
Ffrainc Brodordy Llan-faes benywaidd
165 Madog ap Gruffydd Maelor Tywysog Powys Fadog 1191 1236 gwrywaidd
166 Phylip Brydydd bardd 1200 1225 Cymru gwrywaidd
167 Thomas Wallensis esgob Cymraeg 12th millenium 1255-07-11 gwrywaidd
168 Einion I esgob Llanelwy (m.1266) 12th millenium 1266-09 gwrywaidd
169 Dafydd ab Owain Gwynedd Brenin Gwynedd 12th century
1135
1203 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
170 Gruffydd Maelor I teyrn 12th century 1191 gwrywaidd
171 Gruffudd ap Llywelyn Fawr
tywysog gogledd Cymru 1200 1244-03-01 Gwynedd Abaty Aberconwy gwrywaidd
172 Gwenwynwyn arglwydd Powys 12th century 1216 gwrywaidd
173 Maelgwn ab Owain Gwynedd teyrn 12th century 1173 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
174 Cadwaladr ap Gruffydd tywysog 12th century 1172-02-29 gwrywaidd
175 Cadell ap Gruffydd brenin neu frenhines 12th century 1175 gwrywaidd
176 Madog ap Maredudd teyrn 12th century 1160 gwrywaidd
177 Robert Fitz-Stephen
un o goncwerwyr Iwerddon 12th century 1183 gwrywaidd
178 Maurice FitzGerald
un o goncwerwyr Iwerddon 12th century 1176-09-01 gwrywaidd
179 Ifor Bach uchelwr Cymreig 12th century 11th century gwrywaidd
180 Owain Brogyntyn Tywysog 12th century gwrywaidd
181 Maredudd ap Cynan ab Owain Gwynedd (1200-1212) 12th century 1212 gwrywaidd
182 Owain Fychan tywysog Powys 12th century 1187 gwrywaidd
183 Morgan ap Hywel arglwydd Cymreig arglwyddiaeth Gwynllwg neu Gaerlleon-ar-Wysg 12th century 13th century gwrywaidd
184 Morgan ap Caradog ap Iestyn
arglwydd barwniaeth Gymreig Afan Wallia (neu Nedd-Afan ) yn arglwyddiaeth ("honour") Morgannwg 12th century 1208 gwrywaidd
185 Owain ap Gruffydd tywysog Deheubarth 12th century 1236-01-18 gwrywaidd
186 Thomas Bek esgob Dewi 12th century 1293-05-12 gwrywaidd
187 Y Prydydd Bychan bardd Cymraeg 120s Cymru gwrywaidd
188 Dafydd ap Llywelyn
tywysog 1215
1208-03
1246-02-25 Cymru Abaty Aberconwy gwrywaidd
189 Llywelyn ap Gruffudd
tywysog Cymru (y Llyw Olaf) 1220
1223
1282-12-11 gwrywaidd
190 Dafydd Benfras bardd 1230 1260 Cymru gwrywaidd
191 Rhodri ap Gruffudd tywysog yng Ngwynedd 120s 1315 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
192 Dafydd ap Gruffydd tywysog Gwynedd 1238-07-11 1283-10-03
1283
Gwynedd gwrywaidd
193 Adda Fras bardd a brudiwr o fri 1240 1320 gwrywaidd
194 Gruffydd ap Gwenwynwyn arglwydd Powys Uchaf 12th century 1286 Swydd Amwythig gwrywaidd
195 Llygad Gŵr bardd 12th century gwrywaidd
196 Madog ap Gwallter bardd crefyddol canoloesol 12th century gwrywaidd
197 Hywel Foel ap Griffri ap Pwyll Wyddel bardd 12th century Cymru gwrywaidd
198 Iorwerth Fychan bardd 12th century Cymru gwrywaidd
199 Gruffudd ab yr Ynad Coch bardd 12th century Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
200 Madog Fychan gwleidydd 12th century 1269-12-07 Abaty Glyn y Groes gwrywaidd
201 Rhys ap Maredudd
arglwydd Dryslwyn 1250 1292-06-02
1291
gwrywaidd
202 Gruffudd ap Dafydd ap Tudur bardd 12th century Cymru gwrywaidd
203 Gwilym Ddu o Arfon bardd Cymraeg 12th century 14th century Cymru gwrywaidd
204 Casnodyn bardd 12th century gwrywaidd
205 Iorwerth Beli bardd 12th century gwrywaidd
206 Maredudd ap Rhys Gryg tywysog Deheubarth 12th century 1271-07-27 Castell y Dryslwyn gwrywaidd
207 Anian esgob Bangor 12th century 1306 gwrywaidd
208 Dafydd ap Bleddyn esgob Llanelwy 12th century 1346 gwrywaidd
209 Gruffudd Llwyd arwr traddodiadol gwrthryfel tybiedig Cymreig yn 1322 12th century 1335-07-12 Ynys Môn gwrywaidd
210 Llywelyn Brydydd Hoddnant bardd 12th century gwrywaidd
211 Rhys ap Gruffudd Gwladweinydd 12th century 1356-05-10 gwrywaidd
212 Trahaearn Brydydd Mawr bardd 12th century gwrywaidd
213 Maelgwn ap Rhys gwrthryfelwr 12th century 1295 gwrywaidd
214 Einion II
esgob Llanelwy 12th century 1293
1293-02-05
gwrywaidd
215 Morgan Fychan arglwydd barwniaeth Gymreig Afan Wallia (neu Nedd-Afan) yn arglwyddiaeth ("honour") Morgannwg); 12th century 1288 gwrywaidd
216 Roger de Mortimer
arglwydd y Waun 1256 1326-08-03
1326
gwrywaidd
217 Elinor de Montfort
gwraig Llywelyn ap Gruffudd 1258
1252
1282-06-19 benywaidd
218 Bleddyn Fardd un o feirdd y tywysogion 1258 1284 Cymru gwrywaidd
219 Llywelyn Bren bonheddwr Cymreig 1267 1318 Senghennydd gwrywaidd
220 Henry Gower esgob Tyddewi 1278 1347-05-01 Swydd Efrog gwrywaidd
221 Hawys Gadarn merch Owain ap Gruffudd ap Gwenwynwyn (Owen de la Pole) a Joan Corbet 1291 1353 Powys Swydd Amwythig benywaidd
222 Tomas ap Rhodri tirfeddiannwr 1295 1363 gwrywaidd
223 Siôn Gymro diwinydd Cymreig 13th century 1285-04-03 Cymru gwrywaidd
224 Owain Goch ap Gruffydd Owain Goch, brawd Llywelyn II 13th century 1282 Tywysogaeth Cymru gwrywaidd
225 Morgan ap Maredudd arweinydd gwrthryfelwyr Morgannwg 13th century 1316 gwrywaidd
226 Gruffudd Gryg bardd 1310 1380 Ynys Môn gwrywaidd
227 Ifor Hael noddwr y celfyddydau 130s gwrywaidd
228 Dafydd ap Gwilym
bardd 1320 1380 Ceredigion
Brogynin Fawr
gwrywaidd
229 Iolo Goch bardd 1320 1398 Dyffryn Clwyd gwrywaidd
230 Rhydderch ab Ieuan Llwyd cyfreithiwr a noddwr llenyddol 1325 gwrywaidd
231 Syr Hywel y Fwyall marchog o Gymro a Chwnstabl (ceidwad) Castell Cricieth 1330 1381 Cymru gwrywaidd
232 Owain Lawgoch
milwr wrth ei grefft ac ymhonnwr i dywysogaeth Cymru 1330 1378-07 Surrey gwrywaidd
233 Hopcyn ap Thomas uchelwr (c. 1330 -ar ôl 1403) 1330 1403 gwrywaidd
234 Llywelyn Goch ap Meurig Hen bardd 130s 1390 Cymru gwrywaidd
235 Gruffudd ab Adda bardd Cymraeg 1340 1370 Arwystli gwrywaidd
236 Henry Dwnn uchelwr a gwrthryfelwr 1340 1416-11 Sir Gaerfyrddin gwrywaidd
237 Dafydd Bach ap Madog Wladaidd bardd 13th century gwrywaidd
238 Dafydd Ddu o Hiraddug
gŵr y cysylltir ei enw â'r gramadeg neu'r "llyfr cerddwriaeth" cyntaf sydd gennym 13th century 1371 Cwm Diserth, Sir Ddinbych gwrywaidd
239 Ieuan Trefor esgob Llanelwy a fu farw 1410 13th century 1410-04
1412-10-05
gwrywaidd
240 Llywelyn ab y Moel bardd 13th century 1440 Abaty Ystrad Marchell gwrywaidd
241 Rhys Goch Eryri bardd 13th century Beddgelert gwrywaidd
242 Yr Ustus Llwyd Bardd Cymraeg a flodeuai yn y 14eg ganrif 13th century Mawddwy gwrywaidd
243 Dafydd y Coed un o'r Gogynfeirdd diweddar 13th century gwrywaidd
244 Gruffudd Llwyd bardd 13th century 1410 gwrywaidd
245 Gruffudd ap Maredudd ap Dafydd bardd 13th century gwrywaidd
246 Hywel ab Einion Lygliw bardd 13th century gwrywaidd
247 Iocyn Ddu ab Ithel Grach bardd 13th century gwrywaidd
248 Ithel Ddu bardd 13th century gwrywaidd
249 Sefnyn bardd 13th century gwrywaidd
250 Bleddyn Ddu bardd 13th century gwrywaidd
251 Gruffudd Llwyd ap Llywelyn Gaplan bardd 13th century gwrywaidd
252 Hywel Ystorm clerwr, neu fardd gogan 13th century gwrywaidd
253 Ieuan Llwyd ab y Gargam un o'r olaf o'r Gogynfeirdd 13th century gwrywaidd
254 Rhisierdyn bardd 13th century gwrywaidd
255 Gruffudd Leiaf bardd 13th century gwrywaidd
256 Adda o Frynbuga cyfreithiwr 1352
1350
1430 Eglwys Priordy'r Santes Fair gwrywaidd
257 Dafydd ab Ieuan No/unknown value cyfreithiwr a gwleidydd 1355 140s gwrywaidd
258 Owain Glyn Dŵr
Tywysog Cymru 1359 1415 Castell Dolwyddelan gwrywaidd
259 Hinin Fardd awdur daroganau (1360? -1420) 1360 1420 gwrywaidd
260 Siôn Cent
bardd (c.1400) 1367 1430 Teyrnas Brycheiniog gwrywaidd
261 Gruffydd Young esgob, a phleidydd Owain Glyndŵr 1370 1435 Sir y Fflint gwrywaidd
262 Roger Mortimer, 4ydd iarll y Mars aer coron Rhisiart II rhwng 1385 a 1398; ganed ym Mrynbuga 1374-04-11 1398-07-20 Brynbuga gwrywaidd
263 Dafydd Gam milwr Cymreig 1380 1415-10-25 gwrywaidd
264 Syr Gruffudd Fychan milwr 130s 1447-07-09 gwrywaidd
265 Mathau Goch milwr 1390 1450-07-05 Maelor gwrywaidd
266 Reginald Pecock esgob Llanelwy a Chichester 1395 1460 gwrywaidd
267 Owain Tudur uchelwr Cymreig 1400 1461-02-02 Cymru Henffordd gwrywaidd
268 Iorwerth ab y Cyriog bardd 14th century Ynys Môn gwrywaidd
269 Cadwgan Delynor cerddor 14th century Cymru gwrywaidd
270 Owain Dwnn bardd 1400 1460 Cydweli gwrywaidd
271 Blanche Herbert, Lady Troy gofalwraig magwraeth Elisabeth I, Edward VI a'r Frenhines Mari 14th century 1557 benywaidd
272 Thomas Vaughan milwr, swyddog llys, llysgennad, siambrlen tywysog Cymru 1410 1483-06-23
1483-06-25
gwrywaidd
273 Dafydd Gorlech un o feirdd y Cywyddau Brud 1410 1490 Abergorlech gwrywaidd
274 Lewys Glyn Cothi un o feirdd pennaf y 15fed g. 1420 1490 Llanybydder gwrywaidd
275 Dafydd Nanmor bardd 1420 1485 Nantmor gwrywaidd
276 Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd Ef oedd awdur tua 50 o'r 200 o gywyddau brud ei gyfnod sydd ar gael, a dyna ei enwogrwydd pennaf 1420 1500 gwrywaidd
277 Tudur Penllyn bardd 1420 1485 gwrywaidd
278 William Herbert, Iarll 1af Penfro milwr a gwladweinydd 1423 1469-07-27 gwrywaidd
279 Gutun Owain bardd ac uchelwr yn y 15g 140s gwrywaidd
280 Edmwnd Tudur
pendefig 1430 1456-11-03
1456-11-01
Much Hadham Hall Eglwys Gadeiriol Tyddewi gwrywaidd
281 Ieuan ap Hywel Swrdwal bardd 1430 1480
1485
gwrywaidd
282 Guto'r Glyn bardd 140s 140s Cymru gwrywaidd
283 Ieuan Brechfa bardd ac achyddwr 1430 1500 Brechfa gwrywaidd
284 Siasbar Tudur
iarll Penfro 1431 1495-12-26 Swydd Hertford Gwlad yr Haf gwrywaidd
285 Huw Cae Llwyd bardd 1431 150s Llandderfel gwrywaidd
286 Ieuan Ddu ap Dafydd ab Owain bardd 1440 1480 Aberdâr gwrywaidd
287 Rhys ap Thomas
prif gynorthwywr Cymreig y brenin Harri VII 1449 1525 Llandeilo gwrywaidd
288 Dafydd ab Edmwnd uchelwr a phencerdd 14th century 1497 Hanmer gwrywaidd
289 Gwilym Tew un o feirdd Morgannwg 14th century 14th century Tir Iarll gwrywaidd
290 Maredudd ap Rhys uchelwr, offeiriad, a bardd 14th century gwrywaidd
291 Rhys Nanmor cywyddwr 14th century 1513 gwrywaidd
292 Gruffudd ap Nicolas uchelwr, a phrif ffigur llywodraeth leol deheubarth tywysogaeth Cymru yng nghanol y 15fed g. 14th century Sir Gaerfyrddin gwrywaidd
293 Robin Ddu ap Siencyn Bledrydd cywyddwr 14th century gwrywaidd
294 Siôn Ceri bardd 14th century gwrywaidd
295 Ieuan Brydydd Hir Hynaf ysgrifennwr Cymraeg 14th century gwrywaidd
296 Ieuan Gethin bardd, uchelwr 14th century gwrywaidd
297 Huw Pennant offeiriad, bardd, hynafiaethydd 14th century gwrywaidd
298 Hywel Cilan bardd 14th century gwrywaidd
299 Ieuan ap Huw Cae Llwyd un o fân feirdd y 15fed g. 14th century gwrywaidd
300 Iorwerth Fynglwyd bardd 14th century gwrywaidd
301 Llywelyn Goch y Dant bardd 14th century gwrywaidd
302 Ieuan Du'r Bilwg bardd 14th century gwrywaidd
303 Ieuan ap Gruffudd Leiaf bardd 14th century gwrywaidd
304 William Herbert, 2il iarll Penfro gwleidydd 1455-03-05 1491-07-16 gwrywaidd
305 Harri VII
brenin Lloegr rhwng 1485 a 1509 1457-01-28 1509-04-21 Castell Penfro Abaty Westminster gwrywaidd
306 Bedo Brwynllys bardd o Frycheiniog 1460 gwrywaidd
307 Ieuan Dyfi bardd 1461 1500 gwrywaidd
308 Tudur Aled bardd 1465 1525 Llansannan gwrywaidd
309 Mathew Cradock swyddog brenhinol yn Ne Cymru 1468 1531 gwrywaidd
310 William Owen cyfreithiwr (c.1488–1574) 1469 1574-03-29 gwrywaidd
311 Anthony Kitchin esgob Llandaf 1471-07-22 1566-10-31
1563-10-31
gwrywaidd
312 John Lloyd cerddor 1475 1523
1523-04-03
Caerllion gwrywaidd
313 Edward Powell diwinydd Pabaidd 1478 1540-07 Cymru gwrywaidd
314 Roger Edgeworth diwinydd Catholig 1485 1560 Castell Holt gwrywaidd
315 Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan bardd ac uchelwr 1485 1553 Plas Lleweni gwrywaidd
316 Rowland Lee esgob Coventry a Lichfield (1534-43) a llywydd cyngor gororau Cymru (1534-43) 1487 1543-01-28
1543-01-27
1543-01-21
Isel gwrywaidd
317 Elis Gruffydd copiydd, cyfieithydd, a chroniclwr 1490 1552 Gwesbyr gwrywaidd
318 Siôn ap Hywel bardd 1490 1532 gwrywaidd
319 John Gwynneth cerddor 1490 1562 gwrywaidd
320 Richard Whitford offeiriad ac awdur 1495 1543 Chwitffordd gwrywaidd
321 Hugh Price
sylfaenydd a noddwr cyntaf Coleg Iesu, Rhydychen 1495 1574-08 Aberhonddu gwrywaidd
322 Leonard Cox ysgolfeistr a llenor 1495 1549 Trefynwy gwrywaidd
323 Edward Carne llysgennad 1496 1561 gwrywaidd
324 William Barlow Esgob Tyddewi 1499 1568-08 Essex Eglwys Gadeiriol Chichester gwrywaidd
325 George Constantine clerigwr 1500 1560 gwrywaidd
326 Ieuan ap Tudur Penllyn bardd 15th century Gwynedd gwrywaidd
327 Lewis Caerleon Mathemategydd, meddyg i Harri Tudur 15th century Caerllion gwrywaidd
328 Robert Ferrar
merthyr ac esgob Protestannaidd 150s 1555-03-30 gwrywaidd
329 Lewys ab Owain swyddog gwladol 15th century 1555-10-11 Dolgellau gwrywaidd
330 William Blethyn esgob Llandaf 15th century 1591 Trefynwy gwrywaidd
331 Gruffydd Dwnn gŵr bonheddig (c. 1500 - c. 1570) 1501
1500
150s
1570
gwrywaidd
332 Dafydd Trefor offeiriad a bardd 15th century
1460
1528 gwrywaidd
333 Richard Davies
esgob a chyfieithydd yr Ysgrythur 1501 1581-11-07 Gyffin gwrywaidd
334 William Glyn esgob Bangor 1504 1558-05-21 Heneglwys gwrywaidd
335 Bedo Aeddren bardd 150s Llangwm gwrywaidd
336 John Griffith gwr o'r gyfraith sifil (?-1609) 150s 1609 gwrywaidd
337 Ellis Price gwleidydd 1505 1594-10-08 Sir Ddinbych gwrywaidd
338 Thomas Young archesgob Caerefrog 1507 1568-06-26 Hodgeston gwrywaidd
339 Blanche Parry
Prif Foneddiges Siambr Gyfrin y Frenhines Elisabeth a Cheidwad Tlysau'r Frenhines 1507 1590-02
1590-02-12
Bacton Eglwys Santes Marged benywaidd
340 Tomas ap Ieuan ap Rhys cwndidwr (c. 1510 — c. 1560 ) 1510 1560 gwrywaidd
341 Meurig Dafydd bardd proffesyddol, Pabydd selog, ac un o'r ffigurau pwysicaf yn hanes llên Morgannwg 1510 1595 Llanisien gwrywaidd
342 Thomas Phaer cyfreithiwr, meddyg, a chyfieithydd 1510 1560 Norwich gwrywaidd
343 Siôn Brwynog bardd 1510 1562 gwrywaidd
344 Davis Davies esgob Llanelwy 1511
1512
1573
1573-10-16
gwrywaidd
345 Robert Recorde
mathemategwr a meddyg 1512
1510
1558 Dinbych-y-pysgod gwrywaidd
346 Lleision ap Thomas abad olaf Mynachlog Nedd 1513 1541 Castell-nedd gwrywaidd
347 Thomas Parry
gŵr llys 1515 1560-12-15 gwrywaidd
348 Rice Merrick yswain, achwr, a hanesydd (c.1520–1587) 1520 1587 gwrywaidd
349 Alis Wen prydyddes 1520 15th century Cymru
Llanelwy
benywaidd
350 David Lewis prifathro cyntaf Coleg Iesu, Rhydychen 1520 1584-04-27 Y Fenni gwrywaidd
351 William Salesbury
ysgolhaig a phrif gyfieithydd y Testament Newydd Cymraeg cyntaf 1520 1584 Llansannan gwrywaidd
352 William Cecil, barwn 1af Burghley
gwleidydd Seisnig o dras Gymreig 1520-09-13 1598-08-04
1598-08-05
Bourne Eglwys St Martin, Stamford gwrywaidd
353 Siôn Tudur awdur a bardd 1522 1602 gwrywaidd
354 Morus Dwyfech bardd 1523 1590 Cymru gwrywaidd
355 Maurice Clenock awdur a diwinydd Catholig 1525 1581 Clynnog Fawr gwrywaidd
356 Gruffydd Robert offeiriad Catholig, gramadegydd, a bardd 1527 1598 Sir Gaernarfon gwrywaidd
357 Humphrey Llwyd
meddyg a hynafiaethydd 1527 1568-08-31 Dinbych gwrywaidd
358 John Dee
mathemategydd, mesuronydd a seryddwr 1527-07-13 1608-12 Llundain gwrywaidd
359 John Perrot
un o arglwyddi Elizabeth I, brenhines Lloegr 1528-11 1592-11-03 Hwlffordd gwrywaidd
360 Gabriel Goodman
deon Westminster a sylfaenydd Christ's Hospital, Rhuthyn; 1528-11-06 1601-06-17 Rhuthun Abaty Westminster gwrywaidd
361 Henry Sidney
llywydd Cymru (cyngor y goror) 1529 1586-05-05 Penshurst Church of St John the Baptist, Penshurst gwrywaidd
362 William Aubrey
gwr o'r gyfraith sifil 1529 1595-06-25 Cantref Hen Eglwys Gadeiriol Sant Paul gwrywaidd
363 Twm Siôn Cati tirfeddiannwr, hynafiaethydd, achydd, a bardd 1530
1532-08-10
1608 Tregaron gwrywaidd
364 Richard Clough
marsiandwr a chynrychiolydd Syr Thomas Gresham (am gyfnod) yn Ewrop 1530
1539
1570 Dinbych gwrywaidd
365 Robert Lougher gŵr o'r gyfraith sifil, a gweinydd eglwysig 150s 1585-06-03 Dinbych-y-pysgod gwrywaidd
366 Simwnt Fychan bardd 1530 1606 Llanfair Dyffryn Clwyd gwrywaidd
367 Owen Rogers argraffydd a llyfrwerthwr 1532 1570 gwrywaidd
368 Owen Lewis esgob Cassano all'Jonio 1532-12-28 1595-10-14 Llangadwaladr y Coleg Seisnig gwrywaidd
369 Catrin o Ferain
boneddiges o Gymraes 1534 1591-08-27 Sir Ddinbych Llanefydd benywaidd
370 Siôn Dafydd Rhys meddyg a gramadegwr 1534 1620 Llanfaethlu gwrywaidd
371 Wiliam Llŷn bardd 1534 1580-08-31 gwrywaidd
372 Huw Llŷn bardd 150s gwrywaidd
373 William Hughes esgob Llanelwy 1535 1600-11-18 Sir Gaernarfon gwrywaidd
374 Rhisiart Gwyn
merthyr Catholig a bardd 1537-01-01
1537
1584-10-15 Llanidloes gwrywaidd
375 Llywelyn Siôn bardd, amaethwr, "crier" neu ringyll mewn llys barn am gyfnod, a chopîwr proffesyddol wrth ei grefft, ac un o ffigurau pwysicaf bywyd llenyddol effro sir Forgannwg 1540 1615 Pen-y-bont ar Ogwr
Castell Llangewydd, Trelales
gwrywaidd
376 Robert Gwin cenhadwr ac awdur Pabyddol 1540 1604 gwrywaidd
377 Roger Williams
milwr ac awdur 1540 1595-12-12 gwrywaidd
378 Rhosier Smyth offeiriad Pabyddol a chyfieithydd yn Gymraeg 1541 1625 Llanelwy gwrywaidd
379 Edmund Prys
archddiacon Meirionnydd, a bardd 1541
1544
1624
1623
Gerddi Bluog gwrywaidd
380 Thomas Morgan milwr 1542
1540
1595-12-22 Cymru gwrywaidd
381 William Morgan milwr 1542 1583 gwrywaidd
382 Huw Arwystli bardd 1542 1578 Trefeglwys gwrywaidd
383 Huw Ceiriog bardd 150s gwrywaidd
384 Huw Cornwy bardd 150s gwrywaidd
385 Owain Gwynedd bardd 150s 1601 gwrywaidd
386 Thomas Williams meddyg, offeiriad a geiriadurwr 1545 1622 Arllechwedd Isaf
Trefriw
gwrywaidd
387 Robin Clidro clerwr 1545 1580 Dyffryn Clwyd (cantref) gwrywaidd
388 Hugh Lloyd sgolor clasurol 1546 1601-10-17 Penrhyn Llŷn gwrywaidd
389 Thomas Morgan Pabydd a chynllwynwr 1546 1606 gwrywaidd
390 William Morgan
esgob a chyfieithydd 1547 1604-09-10 Tŷ Mawr Wybrnant gwrywaidd
391 Philip ap Rhys cyfansoddwr a aned yn 1547 1547 1559 gwrywaidd
392 Dafydd ap Dafydd Llwyd bardd ac aelod o deulu bonheddig 1549 gwrywaidd
393 David Powel clerigwr a hanesydd 1549 1598 gwrywaidd
394 John Herbert gwr o'r gyfraith sifil, llysgennad, ac ysgrifennydd y wladwriaeth 1550
1540
1533
1617-07-09 gwrywaidd
395 Dafydd Benwyn un o feirdd Morgannwg 15th century Llangeinwyr gwrywaidd
396 Huw Pennant bardd 15th century gwrywaidd
397 Rhisiart Cynwal bardd 15th century 1634 gwrywaidd
398 Edward Maelor bardd 15th century gwrywaidd
399 Lewis ab Edward pencerdd 15th century gwrywaidd
400 Robert Ifan prydydd ac uchelwr 15th century gwrywaidd
401 Lewys Dwnn bardd Cymraeg 1550 1616 Betws Cedewain gwrywaidd
402 Richard Vaughan
esgob 1550 1607-03-30 Penrhyn Llŷn Eglwys Gadeiriol Sant Paul gwrywaidd
403 Wiliam Midleton bardd, milwr, a morwr 1550 1600 Llansannan gwrywaidd
404 Siôn ap Howel ab Owain cyfieithydd 1550 1626 Llanystumdwy gwrywaidd
405 Henry Rowlands esgob Bangor 1551 1616-07-06 Sarn Mellteyrn gwrywaidd
406 William Maurice gwleidyddwr 1552 1622 gwrywaidd
407 George Owen Hynafiaethydd, naturiaethwr ac awdur Cymreig 1552 1613-08-26 Nanhyfer gwrywaidd
408 Thomas Perrot gwleidydd, gŵr llys a thirfeddiannwr 1553 1594 Sir Benfro gwrywaidd
409 George Owen hynafiaethydd a chlerigwr 1553 gwrywaidd
410 William Herbert planiedydd yn Iwerddon ac arloeswr addysgol Cymreig 1553 1593-03-04 gwrywaidd
411 Morris Kyffin llenor a milwr 1555 1598-01-02 gwrywaidd
412 John Nicholls diwinydd dadleugar 1555 1584 gwrywaidd
413 Edward Kyffin clerigwr a mydryddwr salmau 1557 1603 Croesoswallt gwrywaidd
414 Robert Holland clerigwr a llenor 1557
1556
1557-01-18
1622-11-15 Conwy gwrywaidd
415 John Lloyd clerigwr ac ysgolhaig 1558 1603 Dinbych gwrywaidd
416 Morgan Clynnog offeiriad seminaraidd 1558 1619 gwrywaidd
417 George Lloyd
esgob Caer 1560 1615-08-01 gwrywaidd
418 Henry Perry ieithydd 1560 1617 gwrywaidd
419 Richard Parry
esgob a chyfieithydd 1560 1623-09-26 gwrywaidd
420 Robert Jones offeiriad o urdd yr Ieswitiaid 1560 1615-08-20 Y Waun gwrywaidd
421 Anthony Powel gŵr bonheddig ac achydd 1560 1618 Llwydarth gwrywaidd
422 Griffith Powell prifathro Coleg Iesu, Rhydychen 1561 1620-06-15 Llansawel gwrywaidd
423 Henry Salesbury gramadegydd 1561 1637-10-06 Henllan gwrywaidd
424 Huw Lewys clerigwr ac awdur 1562 1634 gwrywaidd
425 Francis Godwin
ysgolhaig, hanesydd, a hynafiaethydd 1562 1633-04 Swydd Northampton gwrywaidd
426 Rowland Heylyn cyhoeddwr llyfrau Gymraeg 1562 1632-02 Amwythig gwrywaidd
427 Robert Parry awdur a dyddiadurwr 1563 1613 Cymru gwrywaidd
428 John Penry awdur Piwritanaidd 1563 1593-05-29 Cefn Brith gwrywaidd
429 Thomas Salusbury
cynllwynwr 1564 1586-09-20 Dinbych gwrywaidd
430 Tomos Prys
bardd ac anturiaethwr 1564 1634-08-23 Plas Iolyn gwrywaidd
431 John Owen epigramydd 1564 1622 Plas Du gwrywaidd
432 Richard Jones
argraffydd a gwerthwr llyfrau 1564 1613 gwrywaidd
433 Robert Llwyd clegiwr 1565 1655 Sir Gaernarfon gwrywaidd
434 Lewis Bayly esgob ac awdur 1565 1631-10-26 Caerfyrddin gwrywaidd
435 Peter Mutton barnwr a gwleidyddwr 1565 1637-11-04 gwrywaidd
436 Richard Hughes bardd (c. 1565–1619) 1565 1619 Llanbedrog Eglwys Sant Pedrog, Pwllheli gwrywaidd
437 William Jones
barnwr 1566 1640-12-09 gwrywaidd
438 John Davies
un o ysgolheigion mwyaf Cymru 1567 1644-05-15 Sir Ddinbych gwrywaidd
439 Thomas Salisbury cyhoeddwr (1566/7–1622) 1567 1620 gwrywaidd
440 Huw Llwyd milwr a bardd 1568 1630 Cynfal-fawr gwrywaidd
441 Bedo Hafesb bardd o sir Drefaldwyn 1568 1585 Powys gwrywaidd
442 David Rowland cyfieithydd 1568 1576 Ynys Môn gwrywaidd
443 Piers Griffith môr-leidr 1568 1628 Llandygái gwrywaidd
444 Roger Cadwallador offeiriad Seminaraidd a merthyr 1568 1610-08-27 Stretton Sugwas gwrywaidd
445 Lewis Thomas clerigwr ac awdur (c.1568–c.1619) 1568 1619 gwrywaidd
446 Edward James clerigwr a llenor 1569 1610 Sir Forgannwg gwrywaidd
447 Hugh Holland bardd a theithiwr 1569 1633-07-23 Dinbych Abaty Westminster gwrywaidd
448 James Rhys Parry (Eos Eyas) bardd 1570 1625 gwrywaidd
449 Edmund Griffith esgob Bangor 1570 1637-05-26 Penrhyn Llŷn gwrywaidd
450 Oliver Lloyd deon Henffordd 1570 1625 Sir Drefaldwyn gwrywaidd
451 Theodore Price prebendari yn abaty Westminster, prifathro Hart Hall, Rhydychen 1570 1631 Llanenddwyn Abaty Westminster gwrywaidd
452 James Dwnn prydydd (c. 1570 - c. 1660) 1570 1660 gwrywaidd
453 Edward Lloyd bargyfreithiwr 1570 1648-07 gwrywaidd
454 James Perrot gwleidydd Seisnig (1571-1636) 1571 1636-02-04 Sir Benfro gwrywaidd
455 Lewis Owen dadleuydd gwrth-Babyddol (1571/2–1633?) 1572 1629 Sir Feirionnydd gwrywaidd
456 Thomas Powell twrnai a llenor 1572 1635 Diserth, Sir Ddinbych gwrywaidd
457 Ludovic Lloyd bardd 1573 1610 gwrywaidd
458 Robert Mansell
llyngesydd 1573 1656 Margam gwrywaidd
459 Theophilus Feild
esgob 1574 1636-06-02 gwrywaidd
460 Thomas Button
llyngesydd ac anturwr 1575 1634-04 Sir Forgannwg gwrywaidd
461 John Salisbury Jesiwit, ac ysgolhaig 1575 1626 Sir Feirionnydd gwrywaidd
462 Hugh Owen yr Hynaf cyfieithydd 1575 1642 Llanfflewyn gwrywaidd
463 Ieuan Llwyd Sieffrai bardd o Gymro 1575 1639-07-08 Llandderfel gwrywaidd
464 Sion Cain arwyddfardd 1575 1650 gwrywaidd
465 John Jones mynach ac ysgolhaig 1575 1635
1635-12-17
Llanfrynach gwrywaidd
466 Augustine Baker ysgolhaig Benedictaidd a chyfriniwr 1575-12-09 1641-08-09 gwrywaidd
467 William Wroth clerigwr Piwritanaidd a chynullydd yr eglwys Annibynnol gyntaf yng Nghymru 1576 1640
1641
gwrywaidd
468 Charles Morgan
milwr 1576 1643 Sir Fynwy gwrywaidd
469 John Roberts mynach Benedictaidd a merthyr 1577 1610-12-10 Trawsfynydd gwrywaidd
470 John Jones copîydd llawysgrifau 1578 1658 Ysgeifiog gwrywaidd
471 Rhys Prichard clerigwr a bardd 1579 1644-12 Llanymddyfri gwrywaidd
472 Francis Mansell
bennaeth Coleg Iesu, Rhydychen 1579-03-23 1665-05-01 gwrywaidd
473 Walter Lloyd Brenhinwr 1580 1662 Llanfair Clydogau gwrywaidd
474 David Jenkins
barnwr 1582 1663-12-06 Pendeulwyn Y Bont-faen gwrywaidd
475 Edward Evans diwinydd 1582 Llanrwst gwrywaidd
476 Godfrey Goodman esgob Caerloyw 1582-02-28
1583-02-28
1656-01-19 Rhuthun gwrywaidd
477 John Williams
archesgob Caerefrog, gynt ddeon Westminster, esgob Lincoln, ac arglwydd-geidwad y sêl fawr 1582-03-22
1582-03-25
1650-03-25 Conwy gwrywaidd
478 John Puleston barnwr 1583 1659-09-05 Kings Worthy gwrywaidd
479 Edward Herbert, Barwn 1af Llanffynhonwen
Barwn 1af Llanffynhonwen 1583-03-03
1583
1648-08-20
1648-08-05
1648
Eyton on Severn St Giles in the Fields gwrywaidd
480 Walter Rumsey barnwr 1584 1660 Llanofer gwrywaidd
481 George William Griffith tir-feddiannwr, cyfreithiwr, ustus heddwch, hynafiaethydd 1584-04-21 1655-08-29 gwrywaidd
482 Morgan Owen Esgob 1585 1645-03-05 Myddfai gwrywaidd
483 William Roberts esgob Bangor 1585 1665-08-12 Llanynys gwrywaidd
484 Hugh Lloyd offeiriad 1586 1667-06-07 Sir Aberteifi gwrywaidd
485 Griffith Williams esgob ac awdur 1587
1589
1672 gwrywaidd
486 Thomas Howell esgob Bryste 1588 1650 gwrywaidd
487 Rowland Vaughan bardd a chyfieithydd 1590 1667-09-18 Caer Gai gwrywaidd
488 John White
Piwritan 1590-06-29 1645-01-29 Rhoscrowdder gwrywaidd
489 Robert Vaughan hynafiaethydd a pherchen llyfrgell enwog Hengwrt 1592 1667-05-16 Hengwrt gwrywaidd
490 George Herbert
bardd yn yr iaith Saesneg 1593-04-03 1633-03-01 Trefaldwyn gwrywaidd
491 James Howell
awdur 1594 1666 Llangamarch gwrywaidd
492 Philip Powell
Mynach o Urdd Sant Benedict, a merthyr 1594-02-02 1646-06-30 Trallong gwrywaidd
493 Richard Lloyd
diwinydd (yn perthyn i blaid y brenin Siarl I) ac ysgol-feistr 1595 1659 Henblas gwrywaidd
494 Lewes Roberts
masnachwr ac economydd 1596 1641-03-12 Biwmares gwrywaidd
495 John Jones
brenin-leiddiad 1597 1660-10-17 Maes-y-garnedd gwrywaidd
496 William Price clerigwr 1597 1646-10-25 gwrywaidd
497 David Lloyd deon Llanelwy 1597 1663
1663-09-07
Llanidloes gwrywaidd
498 John Ellis offeiriad a Phiwritan llygoer 1598 1665 Maentwrog gwrywaidd
499 Oliver Thomas clerigwr Piwritanaidd ac awdur 1598 1653 Sir Drefaldwyn gwrywaidd
500 Lewys Daron bardd 16th century 1530 Aberdaron gwrywaidd
501 Edward Dafydd bardd 160s 160s gwrywaidd
502 Dafydd ap Gruffydd awdur 1600 gwrywaidd
503 Edward Vaughan Master of the Bench of the Inner Temple 1600 1661-05 gwrywaidd
504 John Owen
llywiawdr ym myddin y Brenhinwyr 1600 1666 Clenennau gwrywaidd
505 Watcyn Powel gŵr bonheddig, bardd, ac achydd 1600 1655 gwrywaidd
506 Alexander Griffith clerigwr a phamffledwr dadleugar 1601 1676-04-21 Llysfaen gwrywaidd
507 William Evans pregethwr Ymneilltuol ac athro academi 16th century 1718 gwrywaidd
508 George Griffith
esgob Llanelwy 1601 1666-11 Llandygái gwrywaidd
509 Percy Enderbie hanesydd a hynafiaethydd 1601
1606
1670 gwrywaidd
510 John Price
ysgolhaig clasurol a diwinydd 1602 1676 Llundain gwrywaidd
511 Richard Jones clerigwr ac awdur Cymraeg 1603 160s Henllan gwrywaidd
512 Richard Jones ysgolfeistr a chyfieithydd gweithiau crefyddol (1603–1673) 1603 1673-08 gwrywaidd
513 John Vaughan
barnwr 1603-09-14 1674-12-10 Sir Aberteifi gwrywaidd
514 Syr Thomas Morgan, Barwnig 1af
milwr 1604
1606
1679-04-13
1679
Llangatwg Lingoed gwrywaidd
515 William Erbery Piwritan ac Annibynnwr 1604 1654-04 Bedd y Ci Du gwrywaidd
516 John Poyer maer tref Penfro a marsiandwr blaenllaw yn y dref honno 1605 1649-04-25 Covent Garden gwrywaidd
517 Francis Davies esgob Llandaf 1605-03-14 1675-03-14 gwrywaidd
518 Thomas Gouge
gweinidog Anghydffurfiol a dyngarwr 1605-09-19 1681-10-29 gwrywaidd
519 Michael Jones
milwr 1606 1649-03-09 Gweriniaeth Iwerddon gwrywaidd
520 Marmaduke Matthews gweinidog a chlerigwr 1606 1683 Abertawe gwrywaidd
521 Walter Cradock diwinydd a Phiwritan 1606 1659-12-24 Llan-gwm gwrywaidd
522 John Edwards offeiriad a chyfieithydd 1606 1660 Sir Fynwy gwrywaidd
523 Richard Lloyd Brenhinwr a barnwr 1606-02-23 1676-05-05 gwrywaidd
524 Rowland Laugharne
gwleidydd 1607 1675-11 Sain Ffrêd gwrywaidd
525 Arise Evans
dewin a phroffwyd 1607 1660 Llangelynnin gwrywaidd
526 Edward Morus bardd a phorthmon 1607-10-01 1689 gwrywaidd
527 Thomas Powell clerigwr 1608 1660-12-31 Sir Frycheiniog
Aberhonddu
gwrywaidd
528 Thomas Mytton
un o brif swyddogion byddin plaid y Senedd 1608 1656 Croesoswallt gwrywaidd
529 Robert Morgan
esgob Bangor 1608 1673-09-01 Llandysul, Powys gwrywaidd
530 Richard Symonds pregethwr Piwritanaidd 1609 gwrywaidd
531 Ambrose Mostyn pregethwr Piwritanaidd (1610-1663) 1610 1663 gwrywaidd
532 William Foxwist barnwr a gwleidydd 1610 1673 Caernarfon gwrywaidd
533 Humphrey Lloyd esgob Bangor 1610 1689-01-18 gwrywaidd
534 Henry Walter piwritaniaeth a pregethwr 1611 1678 Tŷ Piercefield gwrywaidd
535 Syr Thomas Salusbury, ail farwnig
bardd ac uchelwr a pherchennog ystad Lleweni 1612-03
1612
1643 Plas Lleweni gwrywaidd
536 Basset Jhones meddyg ac ysgolhaig 1613 gwrywaidd
537 Hugh Gore esgob, sefydlydd ysgol ramadeg Abertawe 1613 1691 Maiden Newton gwrywaidd
538 George Parry clerigwr a wnaeth fersiwn fydryddol Gymraeg o rai o'r salmau 1613 1678 gwrywaidd
539 William Thomas esgob 1613-02-02 1689-06-25 gwrywaidd
540 Cadwaladr Cesail bardd 1614 1626 Dolbenmaen gwrywaidd
541 Rowland Watkyns clerigwr ac awdur 1614 1664 Longtown gwrywaidd
542 Thomas Jones
prif farnwr 1614-10-13 1692-05-31 gwrywaidd
543 Hugh Owen Jesiwit 1615 1686-12-28 gwrywaidd
544 John Owen
diwinydd Piwritanaidd (Annibynnwr) 1616 1683-08-24 Stadhampton Bunhill Fields gwrywaidd
545 David Lewis
Jesiwit a merthyr 1616 1679-08-27 Y Fenni gwrywaidd
546 Martin Lluelyn bardd a meddyg 1616-12-12 1682-03-17 Cymru gwrywaidd
547 Vavasor Powell diwinydd Piwritanaidd 1617 1670-10-27 Cnwclas Bunhill Fields gwrywaidd
548 Henry Herbert gwleidydd a milwr 1617 1656 gwrywaidd
549 Philip Jones of Fonmon
cyrnol ym myddin y Senedd ac aelod o Ail Dŷ Cromwell 1618
1617
1674-09-05 Abertawe gwrywaidd
550 Christopher Love
gweinidog Presbyteraidd 1618 1651-08-22 Caerdydd gwrywaidd
551 George Twisleton gwleidydd 1618 1667-05-12 gwrywaidd
552 Edward Wynn canghellor eglwys gadeiriol Bangor 1618-10-01 1669-12-17 gwrywaidd
553 Morgan Llwyd llenor, bardd, cyfrinydd, a diwygiwr 1619 1659-06-03 Maentwrog Mynwent Heol Rhosddu, Wrecsam gwrywaidd
554 William Maurice casglwr, hynafiaethydd ac adysgrifwr 1620 1680-03 gwrywaidd
555 Rhys Prydderch gweinidog Annibynnol ac athro (1620? -1699) 1620 1699-01-25 Llanymddyfri gwrywaidd
556 Robert Morgan gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1621 1710-04-05 Pontarddulais gwrywaidd
557 Ellis Rowland Ymneilltuwr cynnar (1621-1691) 1621 1691 Biwmares gwrywaidd
558 John Myles pregethwr Piwritanaidd, a phrif arweinydd y Bedyddwyr Neilltuol 1621 1683-02-03 Cymru
Clifford, Swydd Henffordd
gwrywaidd
559 Henry Vaughan bardd 1621-04-17 1695-04-23
1695-04-28
Llansantffraed (Aberhonddu) Llansantffraed (Aberhonddu) gwrywaidd
560 Huw Morus (Eos Ceiriog) bardd 1622 1709-08 Llangollen gwrywaidd
561 Stephen Hughes cyfieithydd (1622?–1688) 1622 1688 gwrywaidd
562 Syr Trevor Williams gwleidyddwr 1623 1692 gwrywaidd
563 Peregrine Phillips pregethwr Piwritanaidd, Annibynnwr, "apostol sir Benfro 1623 1691-09-17 gwrywaidd
564 William Morgan Jesiwit 1623 1689-09-28 Cilcain gwrywaidd
565 Bussy Mansell gwleidydd 1623-11-22 1699-05-25 gwrywaidd
566 Henry Williams pregethwr Piwritanaidd, amlwg fel Bedyddiwr rhyddgymunol 1624 1684-04-02 gwrywaidd
567 David Manuel bardd 1625 1726 Trefeglwys gwrywaidd
568 Thomas Evans gweinidog gyda'r Bedyddwyr (1625-1688) 1625 1688 Llanafan Fawr gwrywaidd
569 Leoline Jenkins
gŵr o'r gyfraith sifil, llysgennad, noddwr Coleg Iesu Rhydychen 1625 1685-09-01 Llantrisant gwrywaidd
570 Thomas Ellis offeiriad a hynafiaethydd 1625 1673-04 Dolbenmaen gwrywaidd
571 Siôn ap Siôn Cennad y Crynwyr yng Nghymru (c.1625–1697) 1625 1697-11-16 Rhiwabon gwrywaidd
572 William Williams hynafiaethydd 1625 1684 Llanefydd gwrywaidd
573 John Davies cyfieithydd llyfrau 1625-05-25 1693-07-22 Cydweli Cydweli gwrywaidd
574 John Williams Anghydffurfiwr cynnar, pregethwr a meddyg 1626 1673-03-28 Penrhyn Llŷn gwrywaidd
575 David Maurice clerigwr a chyfieithydd 1626 1702 Sir Ddinbych gwrywaidd
576 John Wilson dramodydd 1626-12-27 1696 Llundain
Walbrook
gwrywaidd
577 William Davis lleidr-pen-ffordd 1627 1690 Wrecsam gwrywaidd
578 William Lloyd
esgob Llanelwy 1627-08-18 1717-08-30 Tilehurst gwrywaidd
579 Samuel Jones gweinidog Anghydffurfiol ac athro 1628 1697-09
1697
Y Waun gwrywaidd
580 John Evans ysgolfeistr a diwinydd Piwritanaidd 1628 1700-07-19 Great Sutton gwrywaidd
581 Robert Owen Crynwr 1628 1685 gwrywaidd
582 Charles Edwards llenor 1628 1691 Rhydycroesau gwrywaidd
583 Richard Edwards ysgwîer Piwritanaidd (1628 -1704) 1628 1704-07-10 gwrywaidd
584 Jonathan Edwards clerigwr a dadleuwr 1629 1712-07-20 Wrecsam gwrywaidd
585 Lucy Walter
gordderch y brenin Siarl II 1630 1658-09 Castell y Garn benywaidd
586 David Edwardes tirfeddiannwr a dirprwy-herodr (c. 1630 -1690) 1630 1690 Sir Gaerfyrddin gwrywaidd
587 David Jones ficer (c. 1630 -1704?) 1630 1704 gwrywaidd
588 David Morris offeiriad Catholig a cham-dyst 1630 1703 gwrywaidd
589 Matthew Owen bardd (1631-1679) 1631 1679-12 gwrywaidd
590 Harri Morgan
môr-herwr 1631-01-24 1688-08-25 Llanrhymni gwrywaidd
591 Philip Henry
gweinidog Presbyteraidd a dyddiadurwr 1631-08-24 1696-06-24 Llundain gwrywaidd
592 John Powell
barnwr 1633 1696-09-07 Llanwrda Eglwys Sant Martin gwrywaidd
593 Charles Williams cymwynaswr 1633 1720-08-23 gwrywaidd
594 Sir William Williams, Barwnig 1af, Gray's Inn
cyfreithiwr a gwleidydd 1634 1700-07-11 Ynys Môn gwrywaidd
595 Henry Maurice apostol Brycheiniog 1634 1682-07-30 Aberdaron gwrywaidd
596 Richard Davies Crynwr 1635 1708-01-22 gwrywaidd
597 David Lloyd bywgraffydd 1635-09-28 1692-02-16 Trawsfynydd gwrywaidd
598 James Parke Crynwr 1636 1696-11 Y Trallwng gwrywaidd
599 Edmund Meyrick clerigwr, a noddwr addysg 1636-06-11 1713-04-24 Llandderfel gwrywaidd
600 William Lloyd esgob Llandaf 1637 1710-01-01 gwrywaidd
601 Henry Gregory pregethwr gyda'r Bedyddwyr Cyffredinol (1637? -1700?) 1637 1700 gwrywaidd
602 John Lloyd
pennaeth Coleg Iesu yn Rhydychen, ac esgob Tyddewi 1638 1687-02-13 Pentywyn gwrywaidd
603 Jenkin Jones capten ym myddin y Senedd a phregethwr Piwritanaidd, Annibynnwr 1639 Llanddeti gwrywaidd
604 Hugh Owen pregethwr Piwritanaidd ac "apostol Meirion. 1639 1700-03-15 gwrywaidd
605 John Langford awdur Cymreig 1640 1715 Rhuthun gwrywaidd
606 Sir Richard Corbet, 2nd Baronet barwnig ac aelod seneddol 1640 1683-08-01 gwrywaidd
607 George Lewis clerigwr ac awdur (c. 1640? -1709?) 1640 1709 Llanboidy gwrywaidd
608 Edward Jones esgob Llanelwy 1641-07 1703-05-10 gwrywaidd
609 Daniel Williams
diwinydd Presbyteraidd a chymwynaswr i Ymneilltiaeth 1643 1716-01-26 Wrecsam Bunhill Fields gwrywaidd
610 Owen Gruffydd
bardd Cymreig 1643 1730-12-06
1730
Llanystumdwy gwrywaidd
611 Hugh Roberts (1644? -1702) 1644 1702 y Bala gwrywaidd
612 John Jones canghellor eglwys gadeiriol Llandaf 1645 1709-08-22 gwrywaidd
613 Philip Evans
offeiriad o Gymdeithas yr Iesu, a merthyr 1645 1679-07-22 Trefynwy
Sir Fynwy
gwrywaidd
614 Thomas Griffiths gweinidog cyntaf eglwys Fedyddiedig y Welsh Tract 1645 1725-07-25 Llanfyrnach gwrywaidd
615 George Jeffreys, Barwn 1af Jeffreys
barnwr 1645-05-15 1689-04-18 Wrecsam Capel Frenhinol Sant Pedr mewn cadwyni, Tŵr Llundain
St Mary Aldermanbury
gwrywaidd
616 John Thomas clerigwr (1646?-1695) 1646 1695-11-04 Pennant Melangell gwrywaidd
617 Henry Maurice clerigwr ac awdur 1647 1691-10-30 gwrywaidd
618 Griffith Owen Crynwr a meddyg (c.1647–1717) 1647 1717 gwrywaidd
619 Edward Turberville cam-dyst ("informer") 1648 1681-12-18 gwrywaidd
620 Francis Gwyn gwleidydd 1648 1734-06-14 Combe Florey Dorset gwrywaidd
621 Richard Lucas clerigwr ac awdur 1648 1715 Llanandras Abaty Westminster gwrywaidd
622 James Davies hanesydd 1648 1722-09-24 Llandysul gwrywaidd
623 Thomas Jones
almanaciwr, gwerthwr llyfrau, argraffydd, a chyhoeddwr 1648-05-01 1713-08-08 Corwen gwrywaidd
624 Humphrey Humphreys
esgob Bangor a Henffordd (yn olynol), hynafiaethydd, hanesydd, ac achyddwr 1648-11-24 1712-11-20 Penrhyndeudraeth gwrywaidd
625 John Lloyd Offeiriad seciwlar a merthyr 16th century 1679-07-22 Sir Frycheiniog gwrywaidd
626 Thomas Edwards dadleuwr Piwritanaidd 1649-10-09 1700-12-21 gwrywaidd
627 John Wynne anturwr diwydiannol 1650 1714-12-31 Tegeingl
Trelawnyd
gwrywaidd
628 John Davies bardd teulu 16th century 1694 Llanuwchllyn gwrywaidd
629 Rowland Ellis Crynwr 1650 1731-09 Dolgellau gwrywaidd
630 William Baxter hynafiaethydd 1650 1723-05-31 Llanllugan gwrywaidd
631 William Bedloe anturiaethwr a hysbyswr ynglyn â'r Cynllwyn Pabaidd 1650-04-20 1680-08-20 Cas-gwent gwrywaidd
632 John Jones deon, addysgydd a hynafiaethydd (1650 -1727) 1650-06-02 1727-10-27 Plas Gwyn gwrywaidd
633 Thomas Edwards clerigwr ac ysgolhaig Coptaidd 1652 1721-09-05 Llanllechid gwrywaidd
634 John Davies achyddwr 1652 1716 Rhiwlas gwrywaidd
635 Owen Wynne swyddog yn y gwasanaeth gwladol 1652 1700 Llechylched gwrywaidd
636 William Lewes tirfeddiannwr a hynafiaethydd 1652 1722-12 Caerfyrddin gwrywaidd
637 Robert Price
barnwr 1653-01-14 1733-02-02 gwrywaidd
638 Charles Owen gweinidog ac athro Ymneilltuol (m.1746) 1654 1746-02-17 gwrywaidd
639 James Owen gweinidog ac athro Ymneilltuol, a diwinydd (1654–1706) 1654-11-01 1706-04-08 Aber-nant gwrywaidd
640 Henry Rowlands hynafiaethydd 1655 1723-11-21 gwrywaidd
641 Thomas Spark clerigwr ac ysgolor clasurol 1655 1692-09-07 gwrywaidd
642 Ifan Gruffudd prydydd (c. 1655 - c. 1734) 1655 1734 Troedyraur gwrywaidd
643 William Fleetwood
esgob a hynafiaethydd 1656-01-01 1723-08-04 Tŵr Llundain gwrywaidd
644 John Jenkins gweinidog y Bedyddwyr (1656? -1733) 1656 1733-07-03 Cilymaenllwyd gwrywaidd
645 Nathaniel Williams awdur 1656 1679 gwrywaidd
646 Ellis Pugh Crynwr ac awdur (1656–1718) 1656-06 1718 Dolgellau gwrywaidd
647 Robert Nelson dyngarwr, cefnogwr i'r S.P.C.K., a "non-juror' 1656-06-22 1715-01-16
1715
Llundain gwrywaidd
648 Humphrey Mackworth diwydiannwr a seneddwr 1657-01 1727-08-25 Swydd Amwythig gwrywaidd
649 Thomas Williams clerigwr a chyfieithydd 1658 1726 Eglwysbach gwrywaidd
650 Richard Davis gweinidog Annibynnol 1658 1714
1714-09-10
Llechryd gwrywaidd
651 David Edwards gweinidog Annibynnol 1660 1716-09-29 gwrywaidd
652 Edward Lhuyd
botanegwr, daearegwr, hynafiaethydd, ac ieithegwr 1660 1709-06-30 Loppington gwrywaidd
653 Samuel Williams clerigwr ac awdur (c.1660 - c.1722 ) 1660 1722 gwrywaidd
654 David Penry gweinidog (1660?-1722) 1660 1722-04-26 gwrywaidd
655 Llywelyn Bevan gweinidog Annibynnol (1661 -1723) 1661 1723-02-07 gwrywaidd
656 John Morgan bardd a gweinidog 1662 1701-09-14 gwrywaidd
657 Myles Davies dadleuydd crefyddol a llyfryddwr 1662 1715 Chwitffordd gwrywaidd
658 Erasmus Lewes clerigwr 1663 1745-02-19 Llangynllo gwrywaidd
659 David Jones clerigwr 1663 1724 gwrywaidd
660 John Vaughan diwygiwr cymdeithasol a chrefyddol (1663 -1722) 1663 1722-11-16 gwrywaidd
661 Cadwaladr Evans Crynwr Cymreig (1664 -1745) 1664 1745 y Fron-goch gwrywaidd
662 Henry, neu Harri Sion John emynydd (1664 -1754) 1664 1754-09-20 Blaenau Gwent gwrywaidd
663 Philip James gweinidog cynnar gyda'r Bedyddwyr (1664 -1748) 1664 1748 Pontarddulais gwrywaidd
664 Pierce Lewis clerigwr, a "diwygiwr" Beibl 1690 1664-04-11 1699 gwrywaidd
665 Joshua James un o weinidogion cynharaf y Bedyddwyr (1665 -1728) 1665 1728-08 gwrywaidd
666 Rhisiart Parry bardd (1665? -1749) 1665 1749 Diserth, Sir Ddinbych gwrywaidd
667 Rhys Cadwaladr bardd 1666 1690 Conwy gwrywaidd
668 Syr John Philipps, 4ydd Barwnig
diwygiwr crefyddol, addysgol, a moesol 1666 1737-01-05 gwrywaidd
669 William Wotton clerigwr ac ysgolhaig 1666-08-13 1727-02-13 Wrentham, Suffolk gwrywaidd
670 John Wynne
esgob Llanelwy a phennaeth Coleg Iesu, Rhydychen 1667 1743-07-15 Caerwys gwrywaidd
671 Roger Williams Gweinidog gyda'r Annibynwyr 1667 1730-05-25 gwrywaidd
672 Griffith Wynn offeiriad Llangadwaladr" a chyfieithydd 1669 1736 Mallwyd gwrywaidd
673 Erasmus Lewis ysgrifennwr "news-letters" a swyddog o dan Lywodraeth Prydain 1670 1754-01-10 gwrywaidd
674 Erasmus Saunders diwinydd 1670 1724-06-01 Clydau gwrywaidd
675 Elisha Beadles Crynwr ac awdur (1670 -1734) 1670 1734 Kempston gwrywaidd
676 James Gooden Jesiwit (1670–1730) 1670 1730-10-11 Sir Ddinbych gwrywaidd
677 Thomas Lewis gweinidog gyda'r Bedyddwyr (1671?-1735) 1671 1735 gwrywaidd
678 William Wynne hanesydd 1671 1704-05 Garthewin gwrywaidd
679 Evan Evans clerigwr a chenhadwr ym Mhennsylvania 1671 1721-10-11
1721
Carno gwrywaidd
680 Ellis Wynne
Llenor crefyddol a chyfieithydd ac awdur Gweledigaethau y Bardd Cwsc (1671 - 1734) 1671-03-07 1734-07-13 Y Lasynys Fawr gwrywaidd
681 John Rhydderch almanaciwr, gramadegwr, bardd, ac eisteddfodwr 1673 1735 Cemaes Cemaes gwrywaidd
682 Hugh Thomas achydd ac hynafiaethydd 1673 1720-09-22 Lôn Fetter gwrywaidd
683 Humphrey Foulkes clerigwr a hynafiaethwr 1673 1737 Llanefydd gwrywaidd
684 Thomas Lloyd offeiriad a geiriadurwr 1673 1734 gwrywaidd
685 Zachariah Williams meddyg a dyfeisydd 1673 1755-07-12 Rhosfarced gwrywaidd
686 Abel Morgan gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1673
1637
1722-12-16 Llanwenog gwrywaidd
687 John Ellis clerigwr a hynafiaethydd 1674 1735-07 Llandegwning gwrywaidd
688 Edward Samuel
clerigwr, bardd, ac awdur 1674 1748-04-08 Penmorfa gwrywaidd
689 Morris ap Rhisiart tad Morysiaid Môn 1674 1763-11-25 Llanfihangel Tre'r Beirdd gwrywaidd
690 Christmas Samuel gweinidog Annibynnol 1674 1764-06-18 Llanegwad gwrywaidd
691 James Lewis gweinidog Annibynnol (1674 -1747) 1674 1747-05-31 Llandysul gwrywaidd
692 Jenkin Evans gweinidog Annibynnol (1674-1709) 1674 1709-08-19 Sir Forgannwg gwrywaidd
693 Beau Nash
arweinydd ffasiwn, o Gymru 1674-10-18 1761-02-03 Abertawe gwrywaidd
694 William Jones
mathemategydd Cymreig a ddefnyddiodd 'pi' am y tro cyntaf 1675 1749-07-01 Llanfihangel Tre'r Beirdd gwrywaidd
695 John Davies bardd (1675 -1769) 1675 1769 gwrywaidd
696 Peter Foulkes ysgolhaig a chlerigwr 1676 1747-04-30 Caer Eglwys Gadeiriol Caerwysg gwrywaidd
697 Athelstan Owen tirfeddiannwr 1676 1731-08-14 Llanbrynmair gwrywaidd
698 Angharad James prydyddes 1677-07-16 1749-08-25 Nantlle Dolwyddelan benywaidd
699 Philip Pugh gweinidog gyda'r Annibynwyr 1679 1760-07-12 Blaenpennal gwrywaidd
700 Henry Palmer gweinidog Annibynnol 1679 1742-12-12 gwrywaidd
701 John Evans
gweinidog Presbyteraidd a diwinydd 1680 1730-05-23 Wrecsam Bunhill Fields gwrywaidd
702 John Harris esgob Llandaf 1680 1738-08-28 Aberdaugleddau Eglwys Gadeiriol Wells gwrywaidd
703 Robert Roberts clerigwr 1680 1741 gwrywaidd
704 Roger Adams argraffydd yng Nghaer (1681?–1741) 1681 1741 Caer Caer gwrywaidd
705 Samuel Jones academydd 1681 1719-10-11 gwrywaidd
706 John Goodwin gweinidog olaf y Crynwyr yng Ngogledd Cymru (1681 -1763) 1681 1763 Mynwent y Crynwyr, Llwyngwril gwrywaidd
707 David Lewis bardd a dramaydd 1682 1760-04 Llanddewi Efelffre gwrywaidd
708 David Parry ysgolhaig 1682 1714-12 Aberteifi gwrywaidd
709 Bartholomew Roberts
môr-leidr Cymreig 1682-05-17 1722-02-10 Casnewydd-bach gwrywaidd
710 John Kelsall Crynwr a dyddiadurwr 1683 1743-05 Llundain gwrywaidd
711 David Rees awdur a gweinidog 1683 1748-05-26 gwrywaidd
712 Griffith Jones
diwygiwr crefyddol ac addysgol 1684 1761-04-08 gwrywaidd
713 Mathias Maurice gweinidog Annibynnol ac awdur 1684 1738 Llanddewi Efelffre gwrywaidd
714 Jane Brereton bardd 1685 1740-08-07 Yr Wyddgrug benywaidd
715 Moses Williams clerigwr, hynafiaethydd, ysgolhaig 1685-03-02 1742-03-02 gwrywaidd
716 Charles Talbot, Barwn 1af Talbot
arglwydd-ganghellor 1685-12-21 1737-02-14 Chippenham gwrywaidd
717 Pryce Hughes cynlluniwr trefedigaeth Americanaidd 1687 1715 Llanllugan gwrywaidd
718 Thomas Richards clerigwr ac awdur 1687 1760 Llanfarian gwrywaidd
719 David Lloyd clerigwr a chyfieithydd 1688 1747 gwrywaidd
720 Enoch Francis gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1688 1740-02-04 Llanllwni gwrywaidd
721 John Morgan clerigwr, ysgolhaig, a llenor 1688 1733-02-28 Llangelynnin gwrywaidd
722 Siencyn Thomas crydd, pregethwr Ymneilltuol, a phrydydd 1690 1762 Brongwyn gwrywaidd
723 Siôn Llewelyn bardd 1690-11-30 1776-01-01 Cefn Coed y Cymer gwrywaidd
724 Richard Nanney clerigwr efengylaidd 1691 1767 ffermdy Cefndeuddwr gwrywaidd
725 Silvanus Bevan meddyg a Chrynwr 1691 1765 Abertawe gwrywaidd
726 John Thomas
esgob Salisbury 1691-06-23 1766-07-19 gwrywaidd
727 William Bulkeley sgwîer a dyddiadurwr 1691-11-04 1760 Llanfechell gwrywaidd
728 John Edwards clochydd a bardd (1692?-1774) 1692 1774-01-14 gwrywaidd
729 Samuel Thomas gweinidog gyda'r Annibynwyr, ac athro academi Caerfyrddin (1692 -1766) 1692 1766-09-07 Caerfyrddin gwrywaidd
730 Theophilus Evans hanesydd a llenor 1693-02-21 1767-09-11 Cwm-cou
Llandygwydd
gwrywaidd
731 Hugh Hughes bardd ac uchelwr 1693-08-01 1776-05-06 Llandyfrydog gwrywaidd
732 Evan Davies gweinidog ac athro Annibynnol (1694? -1770) 1694 1770-10-16 Llanbedr Pont Steffan gwrywaidd
733 Rees Davies gweinidog Annibynnol (1694? -1767) 1694 1767-09 gwrywaidd
734 Joseph Simmons gweinidog gyda'r Annibynwyr ac athro ysgol (1694? -1774) 1694 1774-05-12 Llansamlet gwrywaidd
735 Timothy Thomas clerigwr ac ysgolhaig (1694 -1751) 1694 1751-04-17 Llanymddyfri gwrywaidd
736 David Morgan Jacobite' (c.1695–1746) 1695 1746-07-30 gwrywaidd
737 Thomas Durston gwerthwr llyfrau ac argraffydd llyfrau a baledi (m.1767) 1696 1767-09-26 No/unknown value gwrywaidd
738 Henry Davies gweinidog Annibynnol (1696?-1766) 1696 1766-07 gwrywaidd
739 Thomas William gweinidog gyda'r Annibynwyr, ac awdur 1697 1778-06-12 Mynydd Bach gwrywaidd
740 John Owen canghellor eglwys Bangor 1698 1755-11-08 Llanidloes gwrywaidd
741 Edward Yardley offeiriad eglwysig 1698 1769-12-26 gwrywaidd
742 Bridget Bevan
noddwraig ysgolion cylchynol 1698-10-30 1779-12-11 Llannewydd benywaidd
743 John Edwards bardd a chyfieithydd 1699
1699-12-27
1776-12-28 Llansantffraid Glyn Ceiriog Llansantffraid Glyn Ceiriog gwrywaidd
744 Marged uch Ifan telynor a reslwr Cymreig 1699
1768
1788 Beddgelert benywaidd
745 John Dyer
bardd 1699 1757-12 Llanfynydd Coningsby gwrywaidd
746 Lewis Evans gwneuthurwr mapiau 1700 1756-06-12 Llangwnnadl Christ Church, Philadelphia gwrywaidd
747 Huw Jones o Langwm bardd a chyhoeddwr, ac un o brif faledwyr y 18fed g. 1700 1782 Llangwm gwrywaidd
748 Guto Nyth Brân
athletwr Cymreig 1700 1737 Bedd Guto Nyth Brân gwrywaidd
749 John Jones clerigwr a dadleuwr 1700 1770-08-08 Llanilar gwrywaidd
750 Wil Hopcyn bardd 1700 1741 gwrywaidd
751 Margaret Davies gwraig y ceir amryw lawysgrifau o'i gwaith yn ein llyfrgelloedd cyhoeddus (c.1700–1785?) 1700 1785 Trawsfynydd benywaidd
752 Jenkin Jones gweinidog 1700 1742-06-20 Llanwenog gwrywaidd
753 Benjamin Meredith pregethwr gyda'r Bedyddwyr (1700 -1749) 1700 1749 Llanwenarth gwrywaidd
754 Charles Winter gweinidog (1700 -1773) 1700 1773-04-23 Bedwellte gwrywaidd
755 John Davies un o'r clerigwyr efengylaidd 1700 1792 gwrywaidd
756 John Hodges rheithor (1700? -1777) 1700 1777-04-05 gwrywaidd
757 Miles Harry gweinidog gyda'r Bedyddwyr (1700-1776) 1700-01-01 1776-11-01 Bedwellte gwrywaidd
758 Rhys Morgan bardd (c. 1700 - c. 1775) 1700 1775 gwrywaidd
759 Thomas Dafydd bardd gwlad ac emynydd 17th century gwrywaidd
760 Richard William Dafydd cynghorwr Methodistaidd 17th century gwrywaidd
761 William Watkins clerigwr 17th century gwrywaidd
762 Robert Morris diwydiannwr 1701
No/unknown value
1768 gwrywaidd
763 John David gweinidog Annibynnol (1701? -1756) 1701 1756-07-22 Sir Benfro gwrywaidd
764 Lewis Morris
Llenor a hynafiaethydd, cartograffydd a bardd o Ynys Môn. 1701-03-02 1765-04-11 Llanfihangel Tre'r Beirdd Llanbadarn Fawr gwrywaidd
765 Joseph Harris Seryddwr ac arbrofwr bathu arian Cymreig 1702
1704
1764-09-26
1764
Trefeca gwrywaidd
766 Humphrey Owen llyfrgellydd Bodley, a phennaeth Coleg Iesu, Rhydychen 1702 1768-03-26 Meifod gwrywaidd
767 Richard Farrington offeiriad a hynafiaethydd 1702 1772-10-16 Llechylched gwrywaidd
768 Lewis Jones gweinidog gyda'r Annibynwyr (1702? -1772) 1702 1772-01-08 Sir Aberteifi gwrywaidd
769 William Prichard pregethwr 1702 1773-03-09 Llanarmon, Gwynedd gwrywaidd
770 Edmund Jones awdur a gweinidog 1702-04-01 1793 Aberystruth gwrywaidd
771 David Williams Morafiad Cymraeg cynnar (1702 -1779) 1702-08-02 1779 Llandwrog gwrywaidd
772 John Evans clerigwr gwrth-Fethodistaidd 1702-09-02 1782-03 gwrywaidd
773 Ben Simon bardd a hynafiaethydd o Gymro 1703 1793 gwrywaidd
774 Henry Phillips clerigwr a hynafiaethydd (1719 -1789) 1703 1783 Trelech gwrywaidd
775 Richard Morris awdur 1703-02-02 1779-12 Llanfihangel Tre'r Beirdd gwrywaidd
776 Dafydd Jones bardd, casglwr llawysgrifau, cyhoeddwr, ac argraffydd 1703-05-04 1785-10-20 Dyffryn Conwy Eglwys Mair, Trefriw gwrywaidd
777 Ann Maddocks
gorfodwyd hi i briodi 1704 1727 Cefn-ydfa benywaidd
778 Cadwaladr Davies bardd, baledwr, a chasglwr cerddi (1704-?) 1704 Llanycil gwrywaidd
779 John Harris cynghorwr Methodistaidd a Morafaidd, ffermwr (1704-1763) 1704 1763-10-21 gwrywaidd
780 William Griffith Morafiad Cymreig cynnar (un o aelodau gwreiddiol eu Cynulleidfa yn Llundain) (1704 -1747) 1704 1747 gwrywaidd
781 William Worthington
clerigwr ac awdur 1704-04-04 1778-10-06 gwrywaidd
782 Dafydd Nicolas bardd 1705 1774 Llangynwyd gwrywaidd
783 Jeremy Owen gweinidog Presbyteraidd ac awdur 170s gwrywaidd
784 William Powell bonheddwr 1705 1780 Nanteos gwrywaidd
785 David Evans offeiriad, llenor, a cherddor 1705 1788 Llangynyw gwrywaidd
786 Gwilym Howell almanaciwr a bardd (1705 -1775) 1705 1775-03-04 Llangurig gwrywaidd
787 Lewis Anwyl offeiriad ac awdur (1705? -1776) 1705 1776-02-27 gwrywaidd
788 Thomas Harris person busnes 1705-01-06 1782-09-23 Talgarth gwrywaidd
789 William Morris llythyrwr a llysieuegwr 1705-05-06 1763-12-29 Ynys Môn gwrywaidd
790 Elizabeth Morgan garddwraig (1705 - 1773) 1705-11-05 1773 Amwythig benywaidd
791 Anna Williams
bardd 1706 1783-09-06 Rhosfarced benywaidd
792 Siôn Bradford gweydd a phannwr a lliwydd 1706 1785-06-06 gwrywaidd
793 John Morris morwr 1706 1740-09-22 gwrywaidd
794 Robert Jones
bonheddwr tiriog (1706?-1742) 1706 1742-06-08
1742
gwrywaidd
795 Evan Williams telynor (1706 -?) 1706 Llangybi gwrywaidd
796 William Hopkins clerigwr ac awdur 1706 1786 Trefynwy gwrywaidd
797 Richard Rees gweinidog Annibynnol Arminaidd 1707 1749-08 Dowlais gwrywaidd
798 Griffith Hughes naturiaethwr 1707 1758 Tywyn gwrywaidd
799 Lewis Hopkin bardd 1708 1771 Cymru gwrywaidd
800 John Pettingall hynafiaethydd 1708 1781-06-30 gwrywaidd
801 Joshua Andrews gweinidog gyda'r Bedyddwyr (1708?-1793) 1708 1793-06-14 gwrywaidd
802 William Elias bardd (1708 -1787) 1708 1787 Clynnog Fawr gwrywaidd
803 Charles Hanbury Williams
ysgrifennwr dychangerddi a llysgennad 1708-12-08 1759-11-02 Llundain gwrywaidd
804 Michael Pritchard bardd 1709 1733-07-03 Llanllyfni gwrywaidd
805 Harri Parri bardd a chlerwr 1709 1800-11-15 Llanfihangel-yng-Ngwynfa gwrywaidd
806 David Williams gweinidog gyda'r Annibynwyr 1709 1784-04-05 Caerffili gwrywaidd
807 William Wynn clerigwr, hynafiaethydd, a bardd 1709 1760-01-18 gwrywaidd
808 Margaret Lloyd un o aelodau gwreiddiol y gynulleidfa Forafaidd yn Llundain (1709 -1762) 1709-05-27 1762-09-08 Llangystennin benywaidd
809 Philip David gweinidog gyda'r Annibynwyr (1709 -1787) 1709-06-11 1787-02-03 gwrywaidd
810 Richard Marsh llyfrwerthwr ac argraffydd 1710 1792-05-24 gwrywaidd
811 John Parry (Y Telynor Dall)
Telynor a cerddwr 1710 1782-10
1782
Nefyn gwrywaidd
812 Thomas Richards of Coychurch clerigwr a geiriadurwr 1710 1790-03-20 gwrywaidd
813 Richard Parry bardd, ysgolfeistr, a chlochydd (1710 -1763) 1710 1763-01-05 gwrywaidd
814 Evan Thomas bardd a chrydd (c. 1710 - c. 1770 ) 1710 1770 gwrywaidd
815 Lewis Rees gweinidog gyda'r Annibynwyr (1710 -1800) 1710-03-02 1800-03-21 Glyn-nedd gwrywaidd
816 Dafydd Jones emynydd 1711 1777-08-30 Caeo gwrywaidd
817 Morgan John Lewis emynydd, a chynghorwr Methodistaidd 1711 1771 Aberystruth gwrywaidd
818 Thomas Ellis clerigwr 1711 1792-02-23 Gallt Melyd gwrywaidd
819 William Holland Morafiad a Methodist cynnar 1711 1761-02-23 Hwlffordd gwrywaidd
820 John Gambold
esgob 1711-04-10 1771 gwrywaidd
821 Elis Roberts cyfansoddwr a aned yn 1712 1712 1789-11-27 Llanycil gwrywaidd
822 Henry Thomas cynghorwr Methodistaidd a gweinidog Annibynnol 1712 1802-08-01 gwrywaidd
823 Charles Powel hynafiaethydd (1712 -1796) 1712 1796 gwrywaidd
824 Hugh Evans gweinidog ac athro gyda'r Bedyddwyr (1712 -1781) 1712 1781-03-28 gwrywaidd
825 David Owen cyfansoddwr a aned yn 1712 1712-01-27 1741-08 Ynyscynhaearn gwrywaidd
826 Josiah Tucker
economydd a diwinydd 1713 1799-11-04 Talacharn gwrywaidd
827 Daniel Rowland
gweinidog Methodistaidd 1713 1790-10-16 Nancwnlle gwrywaidd
828 Rhys Jones hynafiaethydd a bardd 1713 1801-02-14 Cymru gwrywaidd
829 Francis Lewis
un o'r rhai a arwyddodd Datganiad Annibyniaeth, U.D.A. 1713-03-21 1803-12-30
1802-12-31
Llandaf Mynwent Eglwys y Drindod, Manhattan gwrywaidd
830 John Griffith
Crynwr (1713–1776) 1713-05-21 1776-06-17 Sir Faesyfed gwrywaidd
831 Richard Wilson
arlunydd golygfeydd natur 1713-08-01
1714
1714-08-01
1782-05-11 Penegoes Yr Wyddgrug gwrywaidd
832 Huw Ellis cerddor (1714 -1774) 1714 1774-08-05 Trawsfynydd gwrywaidd
833 John Meredith cyfreithiwr o Aberhonddu (1714 -1780) 1714 1780-03-06 Sir Faesyfed gwrywaidd
834 Rolant Huw bardd 1714 1802-12-16 Llangywer gwrywaidd
835 Thomas Evans gweinidog gyda'r Annibynwyr (1714?-1779) 1714 1779-05-25 Mynyddislwyn gwrywaidd
836 Howell Harris
diwygiwr crefyddol 1714-01-23 1773 Talgarth gwrywaidd
837 Edward Richard ysgolfeistr, ysgolhaig a bardd 1714-03 1777-02-28 Ystrad Meurig gwrywaidd
838 Owen Salusbury Brereton hynafiaethydd 1715 1798-09-08 Brereton gwrywaidd
839 Hywel Rhys bardd (1715? -1799) 1715-09-10 1799-06-03 gwrywaidd
840 John Jenkin prydydd ac athro (1716-1796) 1716 1796 Llechryd gwrywaidd
841 Robert Lloyd amaethwr a chynghorwr Methodistaidd 1716 1792-09-12 Cilcain gwrywaidd
842 William Evans gweinidog Annibynnol (1716–1770) 1716 1770-04-24 Ystradgynlais gwrywaidd
843 Henry Owen
clerigwr, meddyg, ac ysgolhaig 1716 1795-10-14 Dolgellau gwrywaidd
844 Howel Davies gweinidog Methodistaidd (c. 1716 – 1770) 1716 1770-01-13 Sir Fynwy gwrywaidd
845 Richard Lathrop gwerthwr llyfrau ac argraffydd (m. 1764) 1716 1764-11-01 gwrywaidd
846 Edward Evans gweinidog Presbyteraidd, a bardd 1716-03
1716
1798-06-21
1798
Llwydcoed gwrywaidd
847 Morgan Rhys athro cylchynol ac emynydd 1716-04-01 1779-08-09 Cil-y-cwm gwrywaidd
848 William Lloyd clerigwr a chyfieithydd 1717 1777-12-18 Y Fflint gwrywaidd
849 Owen Rees gweinidog gyda'r Annibynwyr 1717 1768-03-14 Llanfair-ar-y-bryn gwrywaidd
850 Morgan Jones gweinidog Annibynnol (1717? -1780) 1717 1780-04-01 Llanfair-ar-y-bryn gwrywaidd
851 Edmund Williams un o emynwyr cynnar y diwygiad Methodistaidd 1717 1742-04 gwrywaidd
852 David Williams gweinidog Annibynnol Methodistaidd (1717 -1792) 1717 1792-05-05 gwrywaidd
853 Thomas William cynghorwr Methodistaidd, a gweinidog Annibynnol wedyn 1717 1765-12-16 Eglwys Ilan gwrywaidd
854 William Williams, Pantycelyn
clerigwr Methodistaidd, awdur, ac emynydd 1717-02-11 1791-01-11 Llanfair-ar-y-bryn gwrywaidd
855 Evan Roberts mwynwr (1718 -1804) 1718 1804 gwrywaidd
856 John Jeffreys cerddor (1718?–1798) 1718 1798 Llanynys gwrywaidd
857 Hugh Williams milwr ac aelod seneddol 1718 1794-08-19 gwrywaidd
858 William Jones cynghorwr ac arloeswr Methodistaidd 1718-07-28 1773 gwrywaidd
859 Richard Thomas cynghorwr Methodistaidd cyntaf Môn (1718-1807) 1718-07-31 1807-01-29 Llanfechell gwrywaidd
860 Thomas Sheen cynghorwr Methodistaidd ac Antinomiad (1718 -1790) 1718-11-08 1790-02-28 Glasgwm gwrywaidd
861 Owen Davies gweinidog Annibynnol 1719 1792-07-06 Llanwrda gwrywaidd
862 Owen Rice gweinidog bugeiliol 1719 1788 Hwlffordd gwrywaidd
863 William Griffith ffermwr (1719-1782) 1719 1782-04-20 Dyffryn Nantlle gwrywaidd
864 William Parry swyddog gwladol, ac ysgrifennydd y Cymmrodorion 1719 1775-10-23 gwrywaidd
865 Evan Williams gweinidog Annibynnol a diwygiwr 1719-01-06 1748-08-20 Aber-craf gwrywaidd
866 William Edwards
gweinidog Annibynnol a phensaer 1719-02 1789-08-07 Eglwys Ilan
Sir Forgannwg
gwrywaidd
867 Joshua Thomas
gweinidog gyda'r Bedyddwyr, a hanesydd 1719-02-22 1797-08-25 Caeo gwrywaidd
868 Joshua Parry gweinidog Ymneilltuol, a llenor 1719-06-17 1776-09-06 Llangan gwrywaidd
869 Henry Lloyd milwr ac ysgrifennwr ar faterion milwrol 1720 1783-06-19 Wrecsam gwrywaidd
870 Thomas Llewellyn gweinidog ac athro gyda'r Bedyddwyr 1720 1783-08-07 Gelli-gaer gwrywaidd
871 Dafydd Wiliam emynydd (c.1720–1794) 1720 1794-10-01 Llanedi Cofeb Dafydd William wrth Gapel Croes-y-Parc gwrywaidd
872 Elizabeth Baker dyddiadures 1720 1789 Canolbarth Lloegr benywaidd
873 Siarl Marc pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a phrydydd 1720 1795 gwrywaidd
874 Thomas Jones clerigwr ac awdur 1720 1790 gwrywaidd
875 Abraham Williams gweinidog gyda'r Annibynwyr 1720 1783 Pant-teg gwrywaidd
876 Rhys Thomas argraffydd 1720 1790-07-11 No/unknown value
Caerfyrddin
Llandochau gwrywaidd
877 John Richard bardd a pregethwr 1720 1764 Llanrwst gwrywaidd
878 Thomas Morgan gweinidog gyda'r Annibynwyr (1720 -1799) 1720-01-07 1799 Eglwys Ilan gwrywaidd
879 Noah Thomas
meddyg Cymreig 1720 1792
1792-05-17
Castell-nedd gwrywaidd
880 Lewis Evan un o gynghorwyr cyntaf y Methodistiaid Calfinaidd yn y Gogledd 1720-02-18 1792-09-05 Trefeglwys gwrywaidd
881 Edward Oliver Methodist a Morafiad cynnar, saer coed wrth ei waith (1720 -1777) 1720-04-15 1777-06-03 Sir Drefaldwyn gwrywaidd
882 Francis Pugh Methodist a Morafiad bore (1720 -1811) 1720-09-10 1811-11-22 Sir Frycheiniog gwrywaidd
883 Evan Powell bardd 1721 1785-06-05 gwrywaidd
884 Herbert Jenkins cynghorwr bore gyda'r Methodistiaid, a gweinidog Annibynnol wedyn (1721 -1772) 1721 1772-12-11 Mynyddislwyn gwrywaidd
885 Morris Griffiths gweinidog gyda'r Annibynwyr (1721 -1769) 1721 1769-10-17 Llangybi gwrywaidd
886 Philip Charles gweinidog Presbyteraidd (1721?-1790) 1721 1790-05-19 gwrywaidd
887 Timothy Thomas gweinidog y Bedyddwyr ac awdur (1720 -1768) 1721-03-02 1768-11-12 Caeo gwrywaidd
888 Jonathan Hughes bardd 1721-03-17 1805-11-25 Neuadd Pengwern gwrywaidd
889 John Walters clerigwr a geiriadurwr 1721-08-22 1797-06-01 Llanedi gwrywaidd
890 Benjamin Rowland cynghorwr Methodistaidd 1722 1763 Llanidloes gwrywaidd
891 James Relly clerigwr a diwinydd Prydeinig 1722 1778-04-25 Jeffreyston gwrywaidd
892 Rowland Jones ieithydd 1722 1774 Llannor gwrywaidd
893 Hugh Williams clerigwr ac awdur 1722 1779 Llanengan gwrywaidd
894 John Harries cynghorwr bore gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1722-1788) 1722 1788-03-07 Treamlod Eglwys y Santes Fair gwrywaidd
895 Jonathan Francis gweinidog y Bedyddwyr (1722/3-1801) 1722 1801-06-13 gwrywaidd
896 Morgan Edwards gweinidog gyda'r Bedyddwyr a hanesydd 1722-05-09 1795-01-25 Pont-y-pŵl gwrywaidd
897 Benjamin Thomas pregethwr gyda'r Annibynwyr a chynghorwr Methodistaidd 1723 1790-04-12 gwrywaidd
898 Edward Parry actor a aned yn 1723 1723 1786-09-16 Llansannan gwrywaidd
899 John Evans gwneuthurwr mapiau (1723-1795) 1723 1795 gwrywaidd
900 Goronwy Owen clerigwr a bardd 1723-01-01 1769-07 Llanfair Mathafarn Eithaf gwrywaidd
901 Richard Perryn
barnwr 1723 1803-01-02 Y Fflint gwrywaidd
902 William Thomas cynghorwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1723 1811-08-22 Margam gwrywaidd
903 Peter Williams
clerigwr Methodistaidd, awdur, ac esboniwr Beiblaidd 1723-01-15 1796-08-08 Llansadyrnin gwrywaidd
904 Richard Price
athronydd, awdur a phregethwr Cymreig 1723-02-23 1791-04-19 Sir Forgannwg Bunhill Fields gwrywaidd
905 John Evans
pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1723-10-30 1817-08-12 Wrecsam gwrywaidd
906 David Lloyd gweinidog Ariaidd (1724 -1779) 1724 1779-02-04
1779
Llanwenog gwrywaidd
907 Christopher Mends cynghorwr Methodistaidd a gweinidog gyda'r Annibynwyr (1724?-1799) 1724-02-22 1799-04-05 Hasguard gwrywaidd
908 Evan Williams Morafiad Cymreig 1724-03-27 1758-05-02 Sir Feirionnydd gwrywaidd
909 Joshua Eddowes argraffydd a gwerthwr llyfrau (1724 -1811) 1724-04-26 1811-09-25 No/unknown value gwrywaidd
910 Daniel Jones bardd (1725? -1806) 1725 1806-03-10 Rhiwabon gwrywaidd
911 Thomas Olivers
pregethwr gyda'r Wesleaid 1725 1799-03 Tregynon gwrywaidd
912 Llewellin Penrose morwr ac arlunydd 1725-05 gwrywaidd
913 Edward Edwards clerigwr ac ysgolhaig 1726 1783-09-02 Talgarth gwrywaidd
914 Evan Moses teiliwr 1726 1805 Aberdâr gwrywaidd
915 John Sparks Morafiad cynnar (1726 -1769) 1726 1769 Hwlffordd gwrywaidd
916 Francis Thomas cerddor 1726 1796-03-04 Llanwenog gwrywaidd
917 Solomon Harris gweinidog Ariaidd ac athro coleg (1726 -1785) 1726-02-21 1785-08-15 Llangybi gwrywaidd
918 William Jones
hynafieithydd Cymreig ac ysgolhaig 1726-06 1795-08-20 Llangadfan gwrywaidd
919 David Griffiths clerigwr ac ysgolfeistr (1726 -1816) 1726-06-05 1816-09-14 gwrywaidd
920 Thomas Pennant
naturiaethwr, hynafiaethydd, teithiwr 1726-06-14 1798-12-16 Downing gwrywaidd
921 John Dafydd emynwyr 1727 1783 Sir Gaerfyrddin gwrywaidd
922 John Williams gweinidog Presbyteraidd (Seisnig) 1727-03-25 1798-04-15 Llanbedr Pont Steffan gwrywaidd
923 Paul Panton bargyfreithiwr a hynafiaethydd 1727-05-04 1797-05-24 Bagillt gwrywaidd
924 Walter Griffith
capten yn y llynges 1727-05-15 1779-12-18 gwrywaidd
925 William Thomas ysgolfeistr a dyddiadurwr 1727-07-29 1795-07-11 Sain Ffagan gwrywaidd
926 Zecharias Thomas gweinidog 1727-08-13 1816-01-16 Caeo gwrywaidd
927 Elizabeth Griffith
actores 1727-10-11 1793-01-05 Sir Forgannwg benywaidd
928 John Williams cyfansoddwr a aned yn 1728 1728 1806-08-26 Blaenpennal gwrywaidd
929 Daines Barrington
barnwr, hynafiaethydd, a naturiaethwr 1728
1727
1800-03-14
1800
Neuadd Beckett gwrywaidd
930 Edward Owen
clerigwr ac ysgolfeistr 1728 1807-04-05 Llangurig gwrywaidd
931 John Jones cerddor 1728 1796-02-17 gwrywaidd
932 Evan Lloyd hynafiaethydd a bardd 1728-05-26 1801 Llangeinwen gwrywaidd
933 John Wilkinson
dyfeisiwr a metelegwr 1729 1808-07-14 Bridgefoot gwrywaidd
934 John Ross argraffydd a chyhoeddwr llyfrau, etc. 1729 1807-10 Yr Alban gwrywaidd
935 William Davies offeiriad Methodistaidd (1729?-1787) 1729 1787-08-17 Llanfynydd gwrywaidd
936 Thomas Walters gweinidog gyda'r Annibynwyr (1729-1794) 1729 1794-05-25 Mynyddislwyn gwrywaidd
937 Anne Penny awdures 1729-01-06 1784-03-17
1776
Bangor benywaidd
938 John Thomas gweinidog gyda'r Annibynwyr, ac emynydd; (1730-1804?) 1730 1804 Myddfai gwrywaidd
939 Nathaniel Thomas golygydd 1730 gwrywaidd
940 Thomas Nowell pennaeth S. Mary Hall ac athro hanes 1730 1801-09-23 Caerdydd gwrywaidd
941 Samuel Levi Phillips bancer a gemydd 1730 1812 Frankfurt am Main gwrywaidd
942 Humphrey Edwards meddyg ac apothecari (1730 -1788) 1730 1788-11-26 Llanrug gwrywaidd
943 Thomas Foulkes cynghorwr Methodistaidd bore 1731 1802-05-15 Llandrillo gwrywaidd
944 Hugh Bold cyfreithiwr (1731-1809) 1731 1809-02-10 gwrywaidd
945 John Griffiths ysgolfeistr a phregethwr 1731 1811-11-12 Llanglydwen gwrywaidd
946 John Roberts oriadurwr, engrafwr, llyfrwerthwr ac ysgolfeistr 1731 1806-09-19 Llanaelhaearn gwrywaidd
947 Evan Evans ysgolhaig, bardd, ac offeiriad 1731-05-20 1788-08-04
1789
Ceredigion
Lledrod
gwrywaidd
948 John Jones Morafiad Cymreig cynnar (1731 -1813) 1731-08-21 1813-02-04 Llanfaredd gwrywaidd
949 Stafford Prys gwerthwr llyfrau ac argraffydd yn Amwythig 1732 1784 Llanwnnog gwrywaidd
950 David Jardine gweinidog Annibynnol ac athro academi (1732-1766) 1732 1766-10-01 gwrywaidd
951 Mathew Williams awdur a syrfewr tir (1732-1819) 1732 1819-05-30 gwrywaidd
952 Philip Dafydd cynghorwr Methodistaidd 1732 1814 gwrywaidd
953 Thomas Saunders gweinidog gyda'r Annibynwyr (1732-1790) 1732 1790-01-09 Pont-y-pŵl gwrywaidd
954 Lloyd Kenyon, Barwn 1af Kenyon
barnwr a gwleidydd 1732-10-05 1802-04-04
1802
Hanmer gwrywaidd
955 David Jones bardd, teiliwr, ac ysgolfeistr (1732–1782?) 1732-10-29 1782 Llanfair Talhaearn gwrywaidd
956 William Williams gweinidog gyda'r Bedyddwyr, ac ustus heddwch (1732 -1799) 1732-12 1799-08-13 Llanfair Nant-gwyn gwrywaidd
957 John Owen pregethwr cyntaf Methodistiaid sir y Fflint 1733 1776-08-08 Ysgeifiog gwrywaidd
958 Evan Thomas argraffydd a chyfieithydd 1733 1814-03-12 Llanfair Caereinion gwrywaidd
959 John Lloyd
clerigwr ac hynafiaethydd 1733-03-26 1793-05-22 Llanarmon-yn-Iâl gwrywaidd
960 Thomas Grey gweinidog gyda'r Annibynwyr 1733-12-26 1810-06-02 Llangyfelach gwrywaidd
961 William Thomas clerigwr a hynafiaethydd 1734 1799-09-03 Margam gwrywaidd
962 Evan Edwards telynor 1734 1766-06 Cerrigydrudion gwrywaidd
963 Benjamin Francis
emynydd, gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1734 1799-12-14 Cenarth gwrywaidd
964 Evan Lloyd clerigwr ac awdur 1734-04-15 1776-01-26 y Bala gwrywaidd
965 Thomas Henry
fferyllydd 1734-10-26 1816-06-18 Wrecsam gwrywaidd
966 William Evans cynghorwr bore gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1734–1805) 1734-11-30 1805-04-02 Llangwm gwrywaidd
967 Mari'r Fantell Wen twyllwraig 1735 1789 Ynys Môn benywaidd
968 William Llewelyn gweinidog gyda'r Annibynwyr 1735 1803-01-30 Coety gwrywaidd
969 Isaac Price gweinidog gyda'r Annibynwyr 1735 1805-02-26 Llanwrtyd gwrywaidd
970 William Warrington hanesydd a dramodydd 1735 1824-01-31 Wrecsam gwrywaidd
971 Edmund Leigh clerigwr Methodistaidd (1735?-1819) 1735 1819-12-14 gwrywaidd
972 John Price
llyfrgellydd Cymreig a rheithor 1735-03-01 1813-08-12 Llandegla-yn-Iâl
Llangollen
gwrywaidd
973 Thomas Roberts aelod o Deulu Trefeca 1735-03-31 1804 Llansanffraid Glan Conwy gwrywaidd
974 Button Gwinnett
masnachwr, tirfeddiannwr a gwleidydd 1735-04-10 1777-05-19 Down Hatherley gwrywaidd
975 Griffith Roberts meddyg, a chasglwr llawysgrifau (1735 -1808) 1735-09-06 1808-12-28 gwrywaidd
976 Vaughan Lloyd cadfridog (1736 -1817) 1736-01-17 1817-01-16 Ystrad Meurig gwrywaidd
977 David Jones
offeiriad Eglwys Loegr oedd yn gefnogol i achos y Methodistiaid Calfinaidd 1736-07-10
1735
1810-08-12
1810
Llanllwni gwrywaidd
978 David Ellis offeiriad, bardd, cyfieithydd, ac adysgrifwr llawysgrifau 1736-08-31 1795 Dolgellau gwrywaidd
979 John Thomas clerigwr a hynafiaethydd; 1736-10-22 1769-03-27 Sir Gaernarfon gwrywaidd
980 Richard Pennant, Barwn 1af Penrhyn
gwleidydd Prydeinig 1737
1729
1808-01-21 Gwynedd gwrywaidd
981 John Davies gweinidog yr Annibynwyr (1737-1821) 1737 1821-12-04 Llanllawddog gwrywaidd
982 John Evans cynghorwr Methodistaidd (1737?-1784) 1737 1784-03 Cil-y-cwm gwrywaidd
983 Thomas Williams, Llanidan
twrnai ac un o brif lywiawdwyr y diwydiant copr 1737-05-13 1802-11-30 gwrywaidd
984 Thomas Morgan gweinidog (1737-1813) 1737-11-02 1813-10-17 Llan-non gwrywaidd
985 Thomas Huxley argraffydd 1738 1792 Llanelwy gwrywaidd
986 William Williams bardd, gwerthwr hen greiriau a chyfrifydd 1738-03-01 1817-07-17 Trefdraeth gwrywaidd
987 David Williams
llenor a phamffledydd gwleidyddol 1738-12 1816-06-29 Bwrdeistref Sirol Caerffili gwrywaidd
988 John Prys almanaciwr 1739 gwrywaidd
989 Twm o'r Nant
bardd ac anterliwtiwr 1739-01 1810-04-03 Llanefydd Bedd Twm o'r Nant gwrywaidd
990 Thomas Evans lyfrwerthwr o Lundain 1739 1803 gwrywaidd
991 Benjamin Davies
athro a gweinidog Annibynnol (1739? -1817) 1739 1817-07-22 gwrywaidd
992 David Thomas meddyg esgyrn 1739 1788-05-25 Pen-bre gwrywaidd
993 David Pugh clerigwr 1739 1816 Dolgellau gwrywaidd
994 Sampson Thomas un o bregethwyr cynnar y Methodistiaid Calfinaidd 1739 1807 Trelech gwrywaidd
995 Hugh Davies
offeiriad, ac awdur 1739-04-03 1821-02-16 Llandyfrydog gwrywaidd
996 David Evans gweinidog y Bedyddwyr 1740 1790-10-14 Maenordeifi gwrywaidd
997 Watkin Lewes
arglwydd faer Llundain 1740 1821-07-13 gwrywaidd
998 William Howell gweinidog Ariaidd ac athro coleg (1740-1822) 1740 1822-06-21 Wincanton gwrywaidd
999 Benjamin Efans gweinidog Annibynnol 1740-02-23 1821-03-02 gwrywaidd
1000 John Williams (Ioan Rhagfyr) cerddor o ardal Dolgellau (1740-1821) 1740-12-26 1821-03-11 Llangelynnin gwrywaidd
1001 David Jones gweinidog gyda'r Bedyddwyr, a llenor (1741-1792) 1741 1792-01-24 Cwmaman gwrywaidd
1002 William Lloyd cynghorwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1741 1808-04-17 Caeo gwrywaidd
1003 Edward Edwards clerigwr (1741 -1820) 1741 1820-08-07 Yr Wyddgrug gwrywaidd
1004 Hester Thrale
awdures 1741-01-27
1741-01-16
1821-05-02 Sir Gaernarfon Tremeirchion benywaidd
1005 Edward Jones pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd Cymraeg (1741? — ar ôl 1806) 1741-04-01 1806 Llansannan gwrywaidd
1006 Owen Jones
hynafiaethydd Cymreig (Owain Myfyr) 1741-09-03 1814-09-26 Llanfihangel Glyn Myfyr Llanfihangel Glyn Myfyr gwrywaidd
1007 David Rhys cyfansoddwr a aned yn 1742 1742 1824 gwrywaidd
1008 Margaret Owen cyfaill i lenorion amlwg 1742 1816-10-25 Barking benywaidd
1009 David Davies awdur 1742 1819-02-06 Machynlleth gwrywaidd
1010 Nathaniel Williams gweinidog gyda'r Bedyddwyr (Neilltuol a Chyffredinol), dadleuydd diwinyddol, emynydd, a meddyg gwlad 1742 1826-12-28 Llanwinio gwrywaidd
1011 William Moses bardd 1742 1824-11-27 Merthyr Tudful gwrywaidd
1012 John Thomas telynor Cymraeg 1742 1818-09-12 Cerrigydrudion gwrywaidd
1013 Thomas Jones
peintiwr golygfeydd 1742-09-26 1803-04-29 Powys gwrywaidd
1014 Erasmus Gower
llyngesydd 1742-12-03 1814-06-21 Cilgerran gwrywaidd
1015 Joseph Jenkins gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1743 1819-02-21 gwrywaidd
1016 John Morgan clerigwr (1743-1801) 1743 1801 Sir Aberteifi gwrywaidd
1017 Abraham Rees
gweinidog anghydffurfiol a gwyddoniadurwr o Gymro (1743–1825) 1743 1825-06-09 Llanbrynmair Bunhill Fields gwrywaidd
1018 Cradock Glascott clerigwr efengylaidd brwd (1743-1831) 1743
1742
1831-08-11 Caerdydd gwrywaidd
1019 Miles Edwards gweinidog gyda'r Bedyddwyr (1743 -1808) 1743 1808-09-25 Goetre gwrywaidd
1020 Richard Morgan gweinidog gyda'r Annibynwyr (1743 -1805) 1743 1805-02-10 Ystradgynlais gwrywaidd
1021 Robert Foulkes cerddor (1743 -1841) 1743 1841-12-24 Llanelwy gwrywaidd
1022 William Parry
peintiwr portreadau (1743-1791) 1743-05-02 1791-02-12 Llundain gwrywaidd
1023 Dafydd Jones bardd (1743-1831) 1743-05-05 1831-03-30 Llandanwg gwrywaidd
1024 Philip Yorke
hynafiaethydd 1743-07-30 1804-03-19 Erddig Eglwys Santes Marchell a Sant Deiniol gwrywaidd
1025 Richard Harrison pregethwr lleol gyda'r Wesleaid (1743 -1830) 1743-10-01 1830 gwrywaidd
1026 Robert Hughes bardd Cymreig 1744 1785-02-27 Penmynydd gwrywaidd
1027 Dafydd Morris pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac emynydd 1744 1791-09-17 Lledrod gwrywaidd
1028 Mary Rhys rhigymwraig a baledwraig o Lanbrynmair a aned yn 1744 1744 1842 benywaidd
1029 David Evans
gweinidog (1744 -1821) 1744 1821-10-24 gwrywaidd
1030 Robert Wiliam bardd, amaethwr 1744 1815-08 Cymru gwrywaidd
1031 John Pugh clerigwr (1744 -1799) 1744 1799-04-26 Dolgellau gwrywaidd
1032 Joseph Parry peintiwr ac ysgythrwr 1744 1826
1826-05
Lerpwl gwrywaidd
1033 Josiah Rees gweinidog Undodaidd 1744-10-02 1804-09-20 Llanfair-ar-y-bryn gwrywaidd
1034 Thomas Redmond peintiwr mân-ddarluniau a phortreadau 1745 1785 Aberhonddu gwrywaidd
1035 John Williams
clerigwr ac athro 1745 1818-03-20 Swyddffynnon gwrywaidd
1036 Gainor Hughes ymprydwraig (1745 - 1780) 1745 1780 Llandderfel Llandderfel benywaidd
1037 Jonathan Jones gweinidog gyda'r Annibynwyr (1745 -1832) 1745 1832-02-18 Abergwili gwrywaidd
1038 Robert Jones
awdur ac athro 1745-01-13 1829-04-18 Llanystumdwy Llaniestyn gwrywaidd
1039 Dafis Castellhywel
gweinidog Ariaidd, bardd, ac ysgolfeistr 1745-02-14 1827 Llangybi gwrywaidd
1040 Thomas Beynon archddiacon Ceredigion, noddwr llenyddiaeth ac eisteddfodau Cymru 1745-08-26 1833 Llansadwrn gwrywaidd
1041 William Davies Shipley
clerigwr 1745-10-05 1826-05-07
1826
Midgham gwrywaidd
1042 Richard Fenton
bardd ac awdur 1746 1821-11 Tyddewi gwrywaidd
1043 Job David gweinidog gyda'r Bedyddwyr Cyffredinol (1746 -1812) 1746 1812-10-11 Porthcawl gwrywaidd
1044 David Roderick clerigwr 1746 1830-08-21 gwrywaidd
1045 Jenkin Thomas pregethwr Methodistaidd 1746-09-16 1807-12-26 Margam gwrywaidd
1046 Robert Dafydd pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a gwehydd 1747 1834-04-17 Nantmor gwrywaidd
1047 Richard Williams clerigwr a llenor 1747 1811-06-04 gwrywaidd
1048 John Williams clerigwr Methodistaidd (1747-1831) 1747 1831-08-29 Pontrhydfendigaid gwrywaidd
1049 John Edwards bardd ac areithiwr 1747 1792-09
1792
Llansantffraid Glyn Ceiriog gwrywaidd
1050 George Humphreys clochydd, bardd (1747? -1813) 1747 1813 Llanrhaeadr-ym-Mochnant gwrywaidd
1051 William Williams clerigwr efengylaidd 1747 1812-10-13 gwrywaidd
1052 Iolo Morganwg
bardd a hynafiaethydd a aned ym mhentref bychan Pennon, plwyf Llancarfan, ym Morgannwg 1747-03-10 1826-12-18 Llancarfan gwrywaidd
1053 Moses Griffith
arlunydd mewn dyfrlliw 1747-03-25 1819-11-11 Bryncroes Claddgell Moses Griffith, Eglwys Saint Beuno a Mair, Chwitffordd gwrywaidd
1054 Thomas Coke
gweinidog Wesleaidd 1747-09-09 1814-05-03 Aberhonddu gwrywaidd
1055 David Harries cerddor a hynafiaethydd (1747 -1834) 1747-09-16 1834-01-06 Llansanffraid Cwmdeuddwr gwrywaidd
1056 Walter Churchey prydydd a thwrnai 1747-11-07 1805-12-03 Aberhonddu Eglwys Gadeiriol Aberhonddu gwrywaidd
1057 Robert Baugh gwneuthurwr mapiau, ysgythrwr, a cherddor 1748 1832-12-27 Llandysilio gwrywaidd
1058 William Williams clerigwr, ac un o ragredegwyr mudiad yr ysgol Sul yng Nghymru (1748 -1820) 1748 1820-05-12 Cil-y-cwm gwrywaidd
1059 Thomas Johnes
tirfeddiannwr, arloeswr amaethyddol, a llenor 1748-09-01 1816-04-23 Llwydlo Bedd Thomas Johnes, Eglwys Newydd, Ystâd yr Hafod, Pontarfynach gwrywaidd
1060 John Downman
paentiwr 1749 1824-12-12 Eynesbury
Rhiwabon
gwrywaidd
1061 Evan Williams llyfrwerthwr a chyhoeddwr llyfrau 1749 1835-08-25 Swyddffynnon Pentonville gwrywaidd
1062 Thomas Owen clerigwr a chyfieithydd 1749 1812-05 Pentraeth gwrywaidd
1063 William Richards
dadleuydd diwinyddol a gwleidyddol 1749 1818-09-13 Penrydd gwrywaidd
1064 Edward Jones cerddor (1749 -1779) 1749 1779 gwrywaidd
1065 Robert Pugh clerigwr Methodistaidd (1749 -1825) 1749 1825-02-16 gwrywaidd
1066 Nathaniel Rowland
gweinidog ac offeiriad eglwysig 1749 1831-03-08 gwrywaidd
1067 John William Prichard llenor 1749 1829-03-05 Llanddaniel Fab gwrywaidd
1068 John Roberts bardd 1749 1817-05-07 gwrywaidd
1069 Charles Francis Greville
sylfaenydd porthladd Aberdaugleddau 1749-05-12 1809-04-23 gwrywaidd
1070 William Thomas gweinidog gyda'r Annibynwyr a chyhoeddwr llyfrau 1749-08 1809-05 Llandeilo gwrywaidd
1071 Hugh Jones cyfieithydd ac emynydd 1749-11-24 1825-04-16 Mallwyd gwrywaidd
1072 William Owen clerigwr 1750 1830-02-04 gwrywaidd
1073 Benjamin Phillips gweinidog gyda'r Bedyddwyr Undodaidd 1750 1839 gwrywaidd
1074 Thomas Rhys rhigymwr a baledwr o Lanbrynmair 1750 1828 gwrywaidd
1075 Edward Williams
tiwtor, gweinidog a chlerigwr 1750 1813-03-09 gwrywaidd
1076 Edward Coslet pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1750 -1828) 1750 1828 gwrywaidd
1077 Evan Davies gweinidog gyda'r Annibynwyr (1750 -1806) 1750 1806-04-12 gwrywaidd
1078 John Davies offeiriad Methodistaidd (c.1750 -1821) 1750 1821-12-24 Penarth gwrywaidd
1079 Rolant Eames cerddor 1750 1825 Penrhyndeudraeth gwrywaidd
1080 Morgan Williams Clerigwr ac awdur Cymreig 1750 1830-06-14 gwrywaidd
1081 John Lloyd Cyfreithiwr, gwyddonydd a chasglwr llyfrau 1750-01-25
1749
1815-04-24 Sir y Fflint gwrywaidd
1082 Howell Howells clerigwr Methodistaidd (1750-1842) 1750-05-12 1842-01-19 Ystradgynlais gwrywaidd
1083 William Morgan
Ffisegydd, apothecari ac ystadegydd Cymreig 1750-05-26 1833-05-04 Pen-y-bont ar Ogwr Hornsey gwrywaidd
1084 David Philips bardd, gweinidog a golygydd (1751 -1825) 1751 1825 Hendy-gwyn gwrywaidd
1085 Sackville Gwynne tirfeddiannwr a telynor 1751 1794-08 gwrywaidd
1086 Owen Dafydd bardd cefn gwlad a baledwr 1751 1814-02-26 gwrywaidd
1087 David Turnor clerigwr a diwygiwr amaethyddol 1751 1799-03-07 gwrywaidd
1088 David Rees gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1751 1818-09-10 Llanfynydd gwrywaidd
1089 David Richards
athro a bardd 1751-01-22 1827-05-12 Tywyn Dolgellau gwrywaidd
1090 David Samwell
meddyg yn y llynges, a bardd (1751–1798) 1751-10-15 1798-11-23 Cymru gwrywaidd
1091 Richard Llwyd
bardd Cymraeg 1752 1835-12-29 Biwmares gwrywaidd
1092 Thomas Assheton Smith
tirfeddiannwr a pherchennog chwareli 1752 1828-05-12 Ashley gwrywaidd
1093 Dafydd Cadwaladr cynghorwr gyda'r M.C. 1752 1834-07-09 Llangwm gwrywaidd
1094 Dafydd Siencyn Morgan cerddor 1752 1844-11-18 Llangrannog Llangoedmor gwrywaidd
1095 Owen Davies gweinidog Wesleaidd 1752 1830-01-12 gwrywaidd
1096 Jehoiada Brewer gweinidog gyda'r Annibynwyr ac emynydd 1752 1817-08-24 Casnewydd gwrywaidd
1097 Jonathan Williams clerigwr, ysgolfeistr, a hynafiaethydd 1752
1754
1829-08-19
1829
Rhaeadr Gwy gwrywaidd
1098 Edward Harri bardd a gwehydd (1752? -1837) 1752 1837-08-20 Penderyn gwrywaidd
1099 William Ellis emynydd a baledwr (1752 -1810) 1752 1810 Llanycil gwrywaidd
1100 Nicholas Owen clerigwr a hynafiaethydd 1752-01-02 1811-05-30 gwrywaidd
1101 Thomas Jones
clerigwr (1752–1845) (1752–1845) 1752 1845-01-07 Loppington gwrywaidd
1102 John Nash
pensaer 1752-01-18 1835-05-13 Lambeth St. Mildred's Church, Whippingham gwrywaidd
1103 Josiah Boydell paentiwr ac ysgythrwr 1752-01-18 1817-03-27 Penarlâg gwrywaidd
1104 Christopher Bassett offeiriad Methodistaidd 1752-02-27 1784-02-08 Aberddawan gwrywaidd
1105 Edward Jones
cyfansoddwr a aned yn 1752 1752-03-29 1824-04-18 Llandderfel Marylebone gwrywaidd
1106 John Griffith
gweinidog gyda'r Annibynwyr (1752-1818) 1752-05-10 1818-02-18 gwrywaidd
1107 David Lloyd clerigwr, bardd, a cherddor 1752-05-12 1838-03-03 Llanbister gwrywaidd
1108 Michael Hughes diwydiannwr a dyn busnes 1752-05-13 1825-05-02 gwrywaidd
1109 David Davies offeiriad Methodistaidd (1753-1820) 1753 1820-10-18 gwrywaidd
1110 Henry Davies gweinidog (1753-1825) 1753 1825-05-09 Treletert gwrywaidd
1111 Robert Gruffydd cerddor (1753 -1820) 1753 1820-08-17 Llanbeblig gwrywaidd
1112 William Mansel
pennaeth Coleg y Drindod, Caergrawnt, ac esgob Bryste 1753-04-02 1820-06-27 Penfro gwrywaidd
1113 John Roberts
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1753 -1834) 1753-08-08 1834-11-03 Nantlle gwrywaidd
1114 Richard Thomas clerigwr a chynullydd llawysgrifau ac achau 1753-12-10 1780 Ynyscynhaearn gwrywaidd
1115 George Cadogan Morgan gweinidog ac athro Ariaidd, a gwyddonydd 1754 1798-11-17 gwrywaidd
1116 Charles Hassall swyddog tir a thir-fesurydd (1754 -1814) 1754 1814-05-16 Aberteifi gwrywaidd
1117 Thomas Richards clerigwr (1754-1837) 1754-04-24 1837-12-02 Croesoswallt gwrywaidd
1118 John Williams gweinidog Methodistaidd (1754-1828) 1754-05-23 1828-06-05 Sir Gaerfyrddin gwrywaidd
1119 William Eddowes llyfrwerthwr, argraffydd a rhwymwr llyfrau (1754-1833) 1754-10-01 1833-02-04 Yr Eglwys Wen gwrywaidd
1120 Eliezer Williams achrestrydd 1754-10-04 1820-01-20 Pibwr-lwyd gwrywaidd
1121 William Parry gweinidog ac athro Annibynnol, ac awdur (1754–1819) 1754-11-25 1819
1819-01-09
Y Fenni gwrywaidd
1122 Lewis Evans mathemategwr 1755 1827 Basaleg
Caerllion
gwrywaidd
1123 John Daniel argraffydd (1755?-1823) 1755 1823-01-10 Sir Gaerfyrddin Llangynnwr gwrywaidd
1124 John Pyrke trydydd gwneuthurwr gwaith japan ym Mrynbuga (1755 -1834) 1755 1834-11-01 Llundain gwrywaidd
1125 Sarah Siddons
actores (1755-1831) 1755-07-05 1831-06-08 Aberhonddu Llundain
St Mary on Paddington Green Church
benywaidd
1126 Arthur Evans gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1755-09-02 1837-04-20 Felindre gwrywaidd
1127 John Edwards pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1755 -1823) 1755-09-08 1823-11-19 Ereiniog gwrywaidd
1128 Abraham Williams bardd 1755-09-18 1828-12-27 Llanberis gwrywaidd
1129 Thomas Charles
clerigwr 1755-10-14 1814-10-05 Sir Gaerfyrddin Eglwys Sant Beuno gwrywaidd
1130 William Jones clerigwr efengylaidd 1755-11-18 1821-10-12 Y Fenni gwrywaidd
1131 Thomas Jones o Ddinbych
awdur a gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1756 1820-06-16 Caerwys gwrywaidd
1132 David Griffiths clerigwr Methodistaidd 1756 1834-09-18 Llanbedr Felffre gwrywaidd
1133 William Davies casglwr defnyddiau at ysgrifennu hanes sir Forgannwg 1756 1823-03-21 gwrywaidd
1134 Simon Lloyd
clerigwr Methodistaidd 1756 1836-11-06 Plas-yn-Dre gwrywaidd
1135 Benjamin Millingchamp caplan yn y llynges, a chasglwr llyfrau a llawysgrifau dwyreiniol 1756 1829-01-06 Aberteifi gwrywaidd
1136 Thomas Bowen gweinidog gyda'r Annibynwyr (1756 -1827) 1756 1827 gwrywaidd
1137 Richard Griffiths arloesydd glofeydd 1756-01-13 1826 Llanwynno gwrywaidd
1138 Lewis Roberts cerddor 1756-03-09 1844-04-02 Llandecwyn gwrywaidd
1139 Daniel Davies gweinidog 1756-04-24 1837-04-16 Cenarth gwrywaidd
1140 Edward Davies clerigwr ac awdur llyfrau 1756-06-07 1831-01-07 Llanfaredd gwrywaidd
1141 Thomas Jones
mathemategydd Cymreig 1756-06-23 1807-07-18 Aberriw gwrywaidd
1142 John Evans meddyg 1756-07-04 1846-10 Llanymynech gwrywaidd
1143 Benjamin Jones gweinidog gyda'r Annibynwyr (1756-1823) 1756-09-29 1823-02-17 Llanwinio gwrywaidd
1144 Peter Williams clerigwr ac awdur (1756-1837) 1756-10-09 1837-02-20 Llaneurgain gwrywaidd
1145 Thomas Burgess
esgob 1756-11-18
1756
1837-02-19
1837
Odiham gwrywaidd
1146 Richard Jones clerigwr ac awdur 1757 1814-04-23 Llanychan gwrywaidd
1147 Henry Mills arloeswr gyda chanu cynulleidfaol yng Nghymru 1757 1820-08-28 gwrywaidd
1148 John Owen ysgrifennwr ar bynciau crefyddol 1757 1829 Machynlleth gwrywaidd
1149 John Thomas bardd, a llenor (1757-1835) 1757 1835-01-02 Llannor gwrywaidd
1150 Thomas Foley
llyngesydd 1757 1833-01-09
1833
Ridgeway gwrywaidd
1151 Daniel Jones clerigwr Methodistaidd (1757 -1821) 1757 1821-01-20 Llanboidy gwrywaidd
1152 Gabriel Rees gweinidog y Bedyddwyr (1757 -1807) 1757 1807-05-21 Llanglydwen gwrywaidd
1153 William Hughes cyfansoddwr a aned yn 1757 1757-06-25 1846-03-09 Llanwnda gwrywaidd
1154 Thomas Telford
peiriannydd sifil enwog a ddechreuodd fel prentis saer maen 1757-08-09 1834-09-02 Glendinning Abaty Westminster gwrywaidd
1155 John Williams bargyfreithiwr 1757-09-12 1810-09-27 gwrywaidd
1156 Evan Evans gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1758–1828) 1758 1828-08-22 Llanwrtyd gwrywaidd
1157 Thomas Hughes gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1758 -1828) 1758 1828-11-02 y Bala gwrywaidd
1158 Paul Panton argraffydd 1758 1822-08-24 Bagillt gwrywaidd
1159 Thomas Picton
milwr 1758-08-24 1815-06-18 Hwlffordd gwrywaidd
1160 Henrietta Clive
teithwraig a chasglydd gwyddonol 1758-09-03 1830-06-03 Bromfield benywaidd
1161 Syr Richard Hoare
ail farwnig, hanesydd a hynafiaethydd 1758-12-09 1838-05-19 Barnes Church of St Peter, Stourton gwrywaidd
1162 David Thomas
bardd Cymraeg 1759 1822-12-22 Eglwys Sant Mihangel Llanrug gwrywaidd
1163 John Popkin cynghorwr Methodistaidd a Sandemaniad 1759 1824 gwrywaidd
1164 Thomas Lewis emynydd (1759-1842) (1759-1842) 1759 1842-09-14 Llanwrda gwrywaidd
1165 William Aubrey arolygydd peiriannau ager yng ngweithiau haearn Tredegar (1759 -1827) 1759 1827-07 gwrywaidd
1166 David Ellis Nanney sgweier y Gwynfryn a bargyfreithiwr (1759 -1819) 1759 1819-06-05 Clynnog Fawr gwrywaidd
1167 Evan Richardson
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac ysgol-feistr 1759 1824-03-29 Llandre gwrywaidd
1168 John Reynolds gweinidog y Bedyddwyr 1759 1824-04-13 gwrywaidd
1169 John Rice Jones
arloeswr yng ngorllewin canol yr Amerig 1759-02-11 1824-02-01 Mallwyd gwrywaidd
1170 Syr John Nicholl
gwleidydd 1759-03-16 1838-08-26 Llan-faes gwrywaidd
1171 William Owen Pughe
geiriadurwr, gramadegydd, golygydd, hynafiaethydd, a bardd 1759-08-07 1835-06-04 Llanfihangel-y-Pennant Nantglyn gwrywaidd
1172 Theophilus Jones
hanesydd 1759-10-18 1812-01-15 Aberhonddu Llangamarch gwrywaidd
1173 Henry Thomas Payne hanesydd a chlerigwr 1759-11-30
No/unknown value
1832-04-22
1832
Llangatwg, Powys gwrywaidd
1174 John Davies
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd. (1760-1843) 1760 1843-06-10 Henllan gwrywaidd
1175 John Ellis cyfrwywr a cherddor 1760 1839-01-31 Llangwm gwrywaidd
1176 Matthew Williams actor a aned yn 1760 1760 1801 Y Trallwng gwrywaidd
1177 John Thomas gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd; (1760-1849) 1760 1849-02-03 gwrywaidd
1178 Thomas Roberts argraffydd (1760 -1811) 1760 1811-04-30 No/unknown value Eglwys Sant Peblig gwrywaidd
1179 Frances Williams carcharor ac ymsefydlwr yn Awstralia (c.1760-c.1801) 1760 1801 Chwitffordd benywaidd
1180 David Lewis clerigwr 1760 1850-07-28 Abergwili gwrywaidd
1181 John Williams clerigwr ac ysgolfeistr 1760 1826 Llanrwst gwrywaidd
1182 Peter Roberts
clerigwr, ysgolhaig Beiblaidd a hynafiaethydd 1760 1819-05-30 Rhiwabon gwrywaidd
1183 David Parry gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1760 -1821) 1760-02-13 1821-04-27 Caeo gwrywaidd
1184 Lewis Morris pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1760-06-02 1855-03-11 Llangelynnin gwrywaidd
1185 John Walters clerigwr, bardd, ac ysgolhaig 1760-06-11 1789-06-28 Cymru gwrywaidd
1186 Thomas Phillips meddyg a noddwr addysg 1760-07-06 1851-06-31 Llundain gwrywaidd
1187 Jenkin Lewis gweinidog ac athro Annibynnol (1760-1831) 1760-08-12 1831-08-11 Gelli-gaer gwrywaidd
1188 James James gweinidog Methodistaidd ac Annibynnol (1760 -1831) 1760-11-24 1831-04-10 Aberedw gwrywaidd
1189 Morgan John Rhys gweinidog gyda'r Bedyddwyr, ac awdur 1760-12-08 1804-12-07 Llanbradach gwrywaidd
1190 Thomas Jones gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, ac esboniwr (1761-1831) 1761 1831-01 Llanpumsaint gwrywaidd
1191 Charles Heath
argraffydd 1761 1831-01-01 Swydd Gaerwrangon
Kidderminster
Eglwys Prior y Santes Fair gwrywaidd
1192 Hugh Owen clerigwr a hanesydd lleol 1761 1827-12-23 Amwythig gwrywaidd
1193 Edward Pugh peintiwr map-ddarluniau a golygfeydd 1761 1813 Rhuthun Rhuthun gwrywaidd
1194 John Jones gweinidog gyda'r Methodistiaid (1761 -1822) (1761 -1822) 1761 1822-08-09 Llandwrog gwrywaidd
1195 Jonathan Catherall diwydiannwr a dyngarwr (1761 -1833) 1761 1833-07-31 gwrywaidd
1196 Lewis Ellis cerddor ac offerynnwr (1761 -1823) 1761 1823-03-25 Llansadwrn gwrywaidd
1197 James Meyler gweinidog Annibynnol 1761 1825 Penysgwarne gwrywaidd
1198 Thomas Williams gweinidog Annibynnol ac emynydd 1761 1844-11-23 Pendeulwyn gwrywaidd
1199 William James gweinidog gyda'r Annibynwyr 1761-03-15 1845-02-26 Llanllwni gwrywaidd
1200 Edward Jones bardd, amaethwr, ac athro ysgol 1761-03-19 1836-12-27 Prion gwrywaidd
1201 Griffith Rowlands
llawfeddyg (1761-1828) 1761-04-09 1828-03-29 Harlech gwrywaidd
1202 Gwallter Mechain
offeiriad, bardd, hynafiaethydd, a beirniad 1761-07-15 1849-12-05 Llanfechain gwrywaidd
1203 Gwyllym Lloyd Wardle
anturwr 1762 1833-11-30 Caer gwrywaidd
1204 John Williams pregethwr Methodist ac emynydd 1762 1823-12-28 Meidrim gwrywaidd
1205 William Owen amaethwr a llenor 1762 1853 Llantrisant, Ynys Môn gwrywaidd
1206 David Price orientalydd 1762 1835-12-16 Merthyr Cynog gwrywaidd
1207 John Williams clerigwr efengylaidd 1762 1802-04-03 Abergwaun gwrywaidd
1208 David Herbert clerigwr (1762 -1835) 1762 1835 Rhiwbren Fawr gwrywaidd
1209 Griffith Griffiths gweinidog Presbyteraidd (1762-1818) 1762 1818-01-31 gwrywaidd
1210 William Jones gweinidog Bedyddwyr Albanaidd, golygydd, ac awdur 1762-06-17 1846-01-21 Gresffordd Bunhill Fields gwrywaidd
1211 Robert Roberts pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1762 -1802) 1762-09-12 1802-11-28 Nantlle Clynnog Fawr gwrywaidd
1212 Diana Noel
arglwyddes, noddwraig crefydd 1762-09-18 1823-04-12 Barham Court Teston benywaidd
1213 David Charles
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, emynydd (1762–1834) 1762-10-11 1834 Llanfihangel Abercywyn Tomb of David Charles in Llangunnor churchyard gwrywaidd
1214 George Lewis gweinidog gyda'r Annibynwyr, a diwinydd 1763 1822-06-05 Trelech gwrywaidd
1215 John Thomas emynydd 1763 1834-04-30 gwrywaidd
1216 Peter Bailey Williams
cyfieithydd 1763 1836-11-22 Llandyfaelog gwrywaidd
1217 Edward Randles telynor ac organydd dall 1763 1820-08-23 Wrecsam gwrywaidd
1218 David Davies
gweinidog gyda'r Annibynwyr 1763-06-12 1816-12-26 Llangeler gwrywaidd
1219 Harri William bardd (1763 -1844) 1763-12-18 1844-07-11 Penderyn gwrywaidd
1220 William Jones (emynydd) emynydd 1764 1822-05-02 Cynwyd gwrywaidd
1221 Robert Waithman
arglwydd faer Llundain 1764 1833-02-06 Wrecsam gwrywaidd
1222 William Crawshay I
metelegwr (1764-1834) 1764 1834-08-11 gwrywaidd
1223 David Davies gweinidog ac athro Annibynnol (1764?-1828) 1764 1828-11-27 Llansawel gwrywaidd
1224 Jonathan Powell gweinidog gyda'r Annibynwyr (1764 -1823) 1764 1823 Defynnog gwrywaidd
1225 Rees Morgan pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1764-1847) 1764 1847-04-06 Talyllychau gwrywaidd
1226 Thomas Prichard awdur (1764-1843) 1764 1843-08-21 Sir Fynwy gwrywaidd
1227 Syr Harford Jones-Brydges, Barwnig 1af
llysgennad cyntaf Prydain yn Persia, ac awdur 1764-01-12 1847-03-17 Llanandras gwrywaidd
1228 James Donne offeiriad ac ysgolfeistr (1764-1844) 1764-02-14 1844-01-23 Ceintun gwrywaidd
1229 Evan Lloyd gweinidog gyda'r Bedyddwyr Undodaidd (1764 -1847) 1764-03-21 1847-07-30 Nanhyfer gwrywaidd
1230 Ann Hatton
bardd a nofelydd 1764-04-29 1838-12-26 Caerwrangon benywaidd
1231 Thomas Evans gweinidog Undodaidd 1764-06-20 1833-01-29
1833
Gwernogle gwrywaidd
1232 John Thelwall
diwygiwr, darlithydd a bardd 1764-07-27 1834-02-17 Covent Garden gwrywaidd
1233 Thomas Owen clerigwr 1764-12-05 1814-12-01 Conwy gwrywaidd
1234 Thomas Lloyd gweinidog Undodaidd ac athro coleg 1765 1789-04 Llanwenog gwrywaidd
1235 David Jones bargyfreithiwr ac awdur 1765 1816 Llanymddyfri gwrywaidd
1236 Thomas Roberts pamffledwr 1765
1766
1841-05-24
1841
gwrywaidd
1237 Maurice Evans clerigwr efengylaidd (1765 -1831) 1765 1831-12-24 Llangwyryfon gwrywaidd
1238 Hopkin Bevan pregethwr gyda'r Methodistiaid (1765 -1839) 1765-05-04 1839-12-29 Llangyfelach gwrywaidd
1239 David Peter
gweinidog Annibynnol a phrifathro Coleg Caerfyrddin 1765-08-05 1837-05-04 Aberystwyth gwrywaidd
1240 James Davies
ysgolfeistr (1765-1849) 1765-08-23 1849-10-02 Y Grysmwnt gwrywaidd
1241 John Richard Jones gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1765-10-13 1822-06-27 Llanuwchllyn gwrywaidd
1242 Henry Parry
clerigwr a hynafiaethydd 1766 1854-12-17 Llanuwchllyn gwrywaidd
1243 John Jones
ysgolhaig clasurol a diwinydd Undodaidd 1766 1827-01-10 Llanymddyfri gwrywaidd
1244 Robert Williams
bardd Cymreig 1766
1766-12-06
1850-07-11 Sir Gaernarfon
Llanystumdwy
gwrywaidd
1245 Isaac James pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1766 -1840) 1766 1840-04-14 Sir Aberteifi gwrywaidd
1246 William Turner un o arloeswyr y diwydiant llechi yng Ngogledd Cymru, etc. (1766-1853) 1766-03-23 1853-11 Seathwaite gwrywaidd
1247 Ezekiel Hughes arloeswr ymfudo i orllewin U.D.A. 1766-08-22 1849-09-02 Llanbrynmair gwrywaidd
1248 John Jones
goganfardd 1766-11-10 1821-05-21 Cerrigydrudion gwrywaidd
1249 Charles Lloyd gweinidog ac ysgolhaig Undodaidd 1766-12-18 1829-05-23 gwrywaidd
1250 Christmas Evans
gweinidog gyda'r Bedyddwyr ac un o bregethwyr enwocaf Cymru 1766-12-25 1838-07-19 Llandysul gwrywaidd
1251 John Roberts gweinidog gyda'r Annibynwyr a diwinydd 1767 1834-07-21 Mochdre gwrywaidd
1252 Hugh Evans bardd (1767 -1841?) 1767 1841 gwrywaidd
1253 James Davies gweinidog gyda'r Bedyddwyr (1767?-1860) 1767 1860-05-16 gwrywaidd
1254 John Humphreys gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a llenor (1767 -1829) 1767 1829-04 Bodfari Caerwys gwrywaidd
1255 Lewis Loyd
bancer (1767 -1858) 1767-01-01 1858-05-13 Llanwrda gwrywaidd
1256 James Davies offeiriad 1767 1860-05-16 gwrywaidd
1257 John Evans gweinidog gyda'r Bedyddwyr a phennaeth ysgol ramadeg yn Islington 1767-10-02 1827-01-25 Brynbuga gwrywaidd
1258 Sydenham Edwards
arlunydd llysiau ac anifeiliaid 1768 1819-02-08 Brynbuga gwrywaidd
1259 James Humphreys ysgrifennwr ar faterion cyfreithiol 1768 1830-11-29 Trefaldwyn gwrywaidd
1260 John Evans awdur llyfrau ar deithiau yng Nghymru 1768 1812 gwrywaidd
1261 Edmund Francis gweinidog gyda'r Bedyddwyr Albanaidd (1768 -1831) 1768 1831 gwrywaidd
1262 Edward Jones telynor (1768 -1813) 1768 1813-12-17 Caerffili gwrywaidd
1263 John Bird paentiwr (1768 -1829) 1768 1829
1829-02-05
Caerdydd gwrywaidd
1264 Morgan Jones
gweinidog Annibynnol Cymraeg 1768 1835-12-23 Llywel gwrywaidd
1265 John Williams gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1768-03-08 1825-05-22 Dolbenmaen gwrywaidd
1266 Thomas Jones bardd (1768–1828) 1768-05-15 1828-02-19 Llandysilio-yn-Iâl gwrywaidd
1267 Sharon Turner
cyfreithiwr a hanesydd 1768-09-24 1847-02-13 Pentonville Mynwent West Norwood, Llundain gwrywaidd
1268 William Williams bardd 1768-11-22 1836-08-11 Maentwrog gwrywaidd
1269 Thomas Williams (Eos Gwynfa) bardd 1769 1848 Sir Drefaldwyn gwrywaidd
1270 Thomas Jones gweinidog y Bedyddwyr (1769-1850) 1769 1850-10-15 gwrywaidd
1271 David Saunders gweinidog gyda'r Bedyddwyr, bardd, a llenor 1769-01 1840-02-04 Llanbedr Pont Steffan gwrywaidd
1272 Robert Davies
bardd a gramadegwr 1769 1835-12-01 Nantglyn gwrywaidd
1273 Ebenezer Morris
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1769-1825) 1769 1825-08-15 gwrywaidd
1274 William James crefyddwr (1769-1847) 1769 1847-06-13 gwrywaidd
1275 Joshua Watkins gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1769 1841-06-22 Llangynidr gwrywaidd
1276 Richard Powel bardd ac ysgolfeistr 1769 1795-10 Llanegryn gwrywaidd
1277 William Williams bardd Cymraeg 1769 1847 Llanberis gwrywaidd
1278 Evan Pritchard bardd 1769 1832
1832-08-14
gwrywaidd
1279 Griffith Williams
bardd 1769-02-02 1838-06-21 Waunfawr Llandygái gwrywaidd
1280 George Roberts gweinidog (1769 -1853) 1769-02-11 1853-11 Mochdre gwrywaidd
1281 Benjamin Heath Malkin
llenor a hynafiaethydd 1769-03-23 1842-05-26 Llundain gwrywaidd
1282 Robert Jones
clerigwr (1769-1835) 1769-11 1835-04-05 Llangynhafal gwrywaidd
1283 Thomas Morgan caplan yn y llynges 1769-12-06 1851-11-22 gwrywaidd
1284 John Evans tirfesurydd, ysgolfeistr, rhifyddwr, a cherddor 1770 1851-03-31 Rhuddlan gwrywaidd
1285 William Jones gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1770 1837-03-01 gwrywaidd
1286 John Abel gweinidog Annibynnol (1770 -1819) 1770 1819-06-25 Llan-y-bri gwrywaidd
1287 Syr John Edwards, Barwnig 1af Garth barwnig ac aelod seneddol 1770-01-15 1850-04-15 Plas Machynlleth gwrywaidd
1288 John Jenkins clerigwr a hynafiaethydd 1770-04-08 1829-11-20 Llangoedmor gwrywaidd
1289 John Evans
teithiwr ac anturiaethwr 1770-04-14 1799-05 Caernarfon
Waunfawr
gwrywaidd
1290 John Rees
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1770-04-20 1833-01-06 Caerfyrddin gwrywaidd
1291 David Thompson
arloeswr yn rhan Brydeinig Gogledd America 1770-04-30 1857-02-10 Westminster Mynwent Mount Roya gwrywaidd
1292 John Parry bardd 1770-06-29 1820-06-25 Llanelian-yn-Rhos gwrywaidd
1293 David Jones
gweinidog gyda'r Annibynwyr, emynydd a cherddor 1770-10 1831-08-25 Llanuwchllyn gwrywaidd
1294 Daniel Jones gweinidog gyda'r Bedyddwyr Cyffredinol Undodaidd rhydd-gymunol (1771 -1810) 1771 1810-03-14 Llangeler gwrywaidd
1295 Richard Lloyd gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1771 1834-05-25 Llantrisant gwrywaidd
1296 William Lloyd clerigwr Methodistaidd 1771 1841-04-10 gwrywaidd
1297 Hannibal Evans Lloyd awdur a chyfieithydd 1771 1847-07-15 Llundain gwrywaidd
1298 William Johns gweinidog ac athro Undodaidd, ac awdur 1771 1845
1845-11-27
Cilymaenllwyd gwrywaidd
1299 Richard Trevithick
peiriannydd 1771-04-13 1833-04-22 Tregasworon Caint gwrywaidd
1300 Robert Owen
Sosialydd Utopaidd 1771-05-14 1858-11-17 y Drenewydd Mynwent Kensal Green
Beddrod Robert Owen
gwrywaidd
1301 Richard Jones
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd a llenor 1772 1833-02-26 gwrywaidd
1302 David Jones gweinidog gyda'r Bedyddwyr Cyffredinol (1772-1854) 1772 1854-01-24 gwrywaidd
1303 Edward Carnes argraffydd a llyfrwerthwr 1772 1828-05-25 Treffynnon gwrywaidd
1304 Humphrey Parry ysgolfeistr, aelod o Wyneddigion a Chymreigyddion Llundain (c. 1772-1809) 1772 1809-04 Clynnog Fawr gwrywaidd
1305 Rhys Davies pregethwr hynod (1772 -1847) 1772 1847-01-06 Castellnewydd Emlyn gwrywaidd
1306 Samuel Breeze gweinidog gyda'r Bedyddwyr (1772 -1812) 1772 1812-09-28 gwrywaidd
1307 William Jenkins Rees
clerigwr a hynafiaethydd 1772-01-10 1855-01-18 Llandingad gwrywaidd
1308 Thomas Phillips gweinidog gyda'r Annibynwyr Cymreig (1772-1842) 1772-03-29 1842-12-22 Llanfihangel-ar-Arth gwrywaidd
1309 Edward Hughes eisteddfodwr 1772-07-09 1850-02-11 Nannerch gwrywaidd
1310 John Davies cenhadwr ac athro ysgol 1772-07-11 1855-08-19 Llanfihangel-yng-Ngwynfa gwrywaidd
1311 William Collister Jones argraffydd 1772-07-12 gwrywaidd
1312 John Jones bargyfreithiwr, cyfieithydd, a hanesydd 1772-08-17 1837-09-28 Llandybïe gwrywaidd
1313 Joseph Harris
gweinidog y Bedyddwyr 1773 1825-08-10 Llanddewi Efelffre
Cas-blaidd
gwrywaidd
1314 William Edwards emynydd 1773 1853 gwrywaidd
1315 John Matthews
tirfesurydd a gŵr cyhoeddus (1773 -1848) 1773-01-01 1848-01-09 Yr Wyddgrug gwrywaidd
1316 William Roberts gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1773 1857-10-14 Clynnog Fawr gwrywaidd
1317 Titus Lewis gweinidog Bedyddwyr 1773-02-21 1811-05-01 Cilgerran gwrywaidd
1318 John Jones offeiriad Anglicanaidd 1773-03-31 1853-04-06 Dolgellau gwrywaidd
1319 Evan Evans gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1773-06-03 1827-02-02 Llanarmon, Gwynedd gwrywaidd
1320 William Alexander Madocks
sylfaenydd Porthmadog a Thremadog 1773-06-17 1828-09-15 Llundain Mynwent Père Lachaise, Paris gwrywaidd
1321 Stapleton Cotton, Ardalydd 1af Combermere
maeslywydd 1773-11-14 1865-02-21 Plas Lleweni St Margaret's Church gwrywaidd
1322 William Chambers diwydiannwr a gr cyhoeddus 1774 1855-02-09 Llundain gwrywaidd
1323 Lewis William
yr hynotaf o athrawon ysgolion cylchynol Charles o'r Bala 1774 1862-08-14 Pennal gwrywaidd
1324 Robert Roberts
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, ac emynydd (1774 -1849) 1774 1849-08-14 Llanelwy gwrywaidd
1325 Daniel Evans gweinidog Annibynnol 1774-01-16 1835-03-03 Eglwyswrw gwrywaidd
1326 John Howell gwehydd, ysgolfeistr, bardd, golygydd, a cherddor 1774 1830
1830-11-18
Abergwili gwrywaidd
1327 John Elias
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1774-05-06 1841-06-08 Aber-erch gwrywaidd
1328 Thomas Williams bardd 1774-05-25 1814-05 Llanbedrog gwrywaidd
1329 Azariah Shadrach ysgolfeistr, gweinidog gyda'r Annibynwyr, awdur 1774-06-24 1844-01-18 Llanfair Nant y Gôf gwrywaidd
1330 Owen Williams cerddwr 1774-07 1839 Llandyfrydog gwrywaidd
1331 Foulk Robert Williams cerddor 1774-10-06 1870-12-11 Llanllyfni gwrywaidd
1332 David Bowen gweinidog gyda'r Bedyddwyr o Felin-foel (1774–1853) (1774–1853) 1774-12-11 1853-11-18 Felin-foel gwrywaidd
1333 John Roberts clerigwr ac awdur 1775 1829-07-25 Sir Ddinbych gwrywaidd
1334 Griffith Hughes
gweinidog Annibynnol 1775 1839-07-20 Cwmifor gwrywaidd
1335 John Bryan
gweinidog Wesleaidd 1775 1856-05-28 Llanfyllin Llanbeblig gwrywaidd
1336 Edward Jones gweinidog Wesleaidd (1775 -1838) 1775 1838-04-15 gwrywaidd
1337 Hugh Maurice crwynwr, a chopîydd llawysgrifau 1775 1825-03-18 Llanfihangel Glyn Myfyr gwrywaidd
1338 Richard Ellis crydd a cherddor (1775-1855) 1775 1855-02-11 Dolgellau gwrywaidd
1339 Robert Edwards bardd, llenor, a hynafieithydd (1775 -1805) 1775 1805-02-18 Trawsfynydd gwrywaidd
1340 John Hughes
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, awdur, ac emynydd (1775-1854) 1775-02-22 1854-08-03 Llanfihangel-yng-Ngwynfa gwrywaidd
1341 John Parry
gweinidog 1775-05-17 1846-04-28 Llandwrog gwrywaidd
1342 Peter Jones
bardd ac emynydd 1775-09-17 1845-01-26 Garndolbenmaen gwrywaidd
1343 Charles Kemble
actor Cymreig 1775-11-25 1854-11-12 Aberhonddu Mynwent Kensal Green gwrywaidd
1344 John Jones offeiriad Anglicanaidd ac awdur Cymraeg 1775-12-28 1834-05-13 Corwen gwrywaidd
1345 Thomas Thomas
clerigwr a hanesydd 1776 1847-02-28 Tre-Wen gwrywaidd
1346 Arthur Jones
gweinidog gyda'r Annibynwyr (1776 -1860) 1776-02-12 1860-02 Llanrwst gwrywaidd
1347 John Parry
telynor 1776-02-18 1851-04-08 Dinbych gwrywaidd
1348 Ann Griffiths emynyddes o Ddolwar Fach, Powys 1776-04 1805-08 Llanfihangel-yng-Ngwynfa Eglwys Mihangel Sant benywaidd
1349 John Hughes gweinidog Wesleaidd, a hynafiaethydd 1776-05-18 1843-05-15 Aberhonddu gwrywaidd
1350 John Jones, Tremadog gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1776 -1857) 1776-09 1857-01-30 Penmorfa gwrywaidd
1351 Thomas Jones cyfieithydd, athro ysgol a gweinidog (MC) 1777 1847-07-06 Llanfwrog gwrywaidd
1352 William Griffiths gweinidog Annibynnol ac athro 1777 1825-01-05 Hendy-gwyn gwrywaidd
1353 William Camden Edwards ysgythrwr 1777 1855-08-22 Sir Fynwy gwrywaidd
1354 Lewis Davies cadfridog 1777 1828-05-10 Llanbadarn Fawr gwrywaidd
1355 Evan Jones gweinidog gyda'r Bedyddwyr (1777-1819) 1777 1819-12-10 Llandysul gwrywaidd
1356 Morgan Evans offeiriad a phrydydd (1777? -1843) 1777 1843 Llanrhystud gwrywaidd
1357 William Jacob cerddor (1777-1845) 1777 1845-10-27 Caerfyrddin gwrywaidd
1358 Robert Roberts almanaciwr ac argraffydd (1777 -1836) 1777 1836-08-02 No/unknown value
Caergybi
gwrywaidd
1359 Samuel Evans
gweinidog gyda'r Annibynwyr (1777 -1833) 1777-06 1833-06-27 Clydach gwrywaidd
1360 David Daniel Davis meddyg 1777-06-15 1841-12-04 Llandyfaelog gwrywaidd
1361 John James
gweinidog y Bedyddwyr, emynydd, rhwymwr llyfrau, ac argraffydd (1777-1848) 1777-08-29 1848-01-30 Aberystwyth gwrywaidd
1362 John Jones gwleidydd 1777-09-15 1842-11-10 Llandeilo gwrywaidd
1363 Benjamin Hall
diwydiannwr 1777-09-29 1817-07-31 Llandaf gwrywaidd
1364 Richard Bassett offeiriad Methodistaidd 1777-11-07 1852-08-31 Llanilltud Fawr gwrywaidd
1365 David Evans gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1778 1866-03-05 Cynwyl Elfed gwrywaidd
1366 Evan Griffiths gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1778 -1839) 1778 1839-09-06 Meifod gwrywaidd
1367 Henry Charles diwinydd, llenor a mathemategwr 1778 1840-12-26 Breudeth gwrywaidd
1368 Hugh Hughes gweinidog Wesleaidd (1778-1855) 1778 1855-12-17 Llannor gwrywaidd
1369 Micah Thomas gweinidog ac athro gyda'r Bedyddwyr 1778-02-19 1853-11-28 Whitson gwrywaidd
1370 Edward Jones
gweinidog gyda'r Methodistiaid Wesleyaidd 1778-05-09 1837-08-26 Rhuthun gwrywaidd
1371 Charles James Apperley
awdur llyfrau ac ysgrifau ar hela, rhedegfeydd ceffylau, etc. 1778-07-22 1843-05-19 Wrecsam gwrywaidd
1372 William Howels
offeiriad efengylaidd 1778-09 1832
1832-11-18
Y Bont-faen gwrywaidd
1373 Thomas Williams
bardd o blwyf Llanddeti, Brycheiniog 1778-11-20 1835-08-13 Llanddeti gwrywaidd
1374 Salusbury Pryce Humphreys
is-lyngesydd 1778-11-24 1845-11-17 Clungunford Leckhampton gwrywaidd
1375 Margaret Thomas emynyddes; 1779 Sir Gaernarfon benywaidd
1376 Thomas Edwards geiriadurwr 1779 1858-06-04 Llaneurgain Mynwent Highgate, Llundain gwrywaidd
1377 Robert Humphreys gweinidog Wesleaidd (1779 -1832) 1779 1832-08-31 Llanelidan gwrywaidd
1378 William Hughes peiriannydd (1779-1836) 1779 1836 Pen-y-clawdd gwrywaidd
1379 Thomas Powell perchennog pyllau glo 1779-01-06 1863-03-24 Trefynwy gwrywaidd
1380 David Williams
gweinidog gyda'r Annibynwyr (1779-1874) (1779-1874) 1779-01-27 1874-08-20 Llanwrtyd gwrywaidd
1381 John James y gweinidog Undodaidd cyntaf yn sir Aberteifi, ac ysgolfeistr (1779-1864) 1779-02-17 1864-09-01 Llangeler gwrywaidd
1382 Richard Newcome
clerigwr (1779 -1857) 1779-03-08 1857-08-07 Gresffordd gwrywaidd
1383 Rowland Williams clerigwr 1779-03-27 1854-12-28 Mallwyd gwrywaidd
1384 James Hughes
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, bardd, ac esboniwr Beiblaidd 1779-07-03 1844-11-02 Ciliau Aeron Bunhill Fields gwrywaidd
1385 Charles Norris
arlunydd ac ysgythrwr 1779-08-24 1858-10-16 Marylebone Dinbych-y-pysgod gwrywaidd
1386 John Evans
offeiriad a gweinidog Methodistaidd 1779-10 1847-10-06 Pencader gwrywaidd
1387 William Evans gweinidog Wesleaidd (1779–1854) 1779-10-25 1854-07-30 Caernarfon gwrywaidd
1388 Hugh Pugh gweinidog gyda'r Annibynwyr 1779-11-22 1809-10-28 Brithdir, Gwynedd gwrywaidd
1389 John Jenkins gweinidog gyda'r Bedyddwyr Neilltuol, diwinydd, golygydd a chyhoeddwr (1779 -1853) 1779-11-28 1853-06-05 Llangynidr Capel Hengoed, Gelligaer gwrywaidd
1390 David Morgan
gweinidog gyda'r Annibynwyr a hanesydd 1779-12 1858-07-14 Llanfihangel y Creuddyn gwrywaidd
1391 Absalom Roberts bardd a chasglŵr penillion telyn 1780 1864 Trefriw gwrywaidd
1392 Richard Jones
pregethwr teithiol gyda'r Annibynwyr (1780-1853) 1780 1853-02-18 Llwyngwril gwrywaidd
1393 Robert Saunderson argraffydd a chyhoeddwr 1780 1863-12-13 gwrywaidd
1394 Dic Aberdaron
ieithydd 1780 1843-12-18 Aberdaron gwrywaidd
1395 Thomas Prothero cyfreithiwr, perchennog glofeydd, a dinesydd dylanwadol yng Nghasnewydd, Mynwy 1780 1853-04-24 Brynbuga gwrywaidd
1396 Michael Roberts gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1780 1849-01-29 Llanllyfni gwrywaidd
1397 David George Jones gof 1780 1879 gwrywaidd
1398 James Cotton deon eglwys gadeiriol Bangor ac addysgydd 1780-02-10 1862-05-28 gwrywaidd
1399 Morris Davies
bardd (Meurig Ebrill) 1780-04 1861-09-26 Llanfachreth Llanfachreth gwrywaidd
1400 Angharad Llwyd
hynafieithydd Cymreig 1780-04-15 1866-10-16 Caerwys benywaidd
1401 Syr Thomas Frankland Lewis, Barwnig 1af
gwleidydd 1780-05-14 1855-01-22 Middlesex gwrywaidd
1402 Wyndham Lewis A.S. 1780-10-07 1838-03-14 Mynwent Kensal Green gwrywaidd
1403 Thomas Powell gweinidog Annibynnol ac awdur (geni 1781) 1781 1842-02-04 Trecastell gwrywaidd
1404 John Davies
un o arweinwyr lleyg amlycaf y Methodistiaid Calfinaidd yn ei ddydd (1781-1848) 1781 1848-06-12 y Bala gwrywaidd
1405 William Williams o'r Wern
gweinidog gyda'r Annibynwyr 1781 1840-03-17 Llanfachreth Capel Cymraeg Wern gwrywaidd
1406 Francis Hiley
gweinidog y Bedyddwyr (1781 -1860) 1781 1860-10-14 Llanwenarth gwrywaidd
1407 Evan Jenkins emynydd (1781 -1863) 1781 1863-04-04 Llansamlet gwrywaidd
1408 Robert Thomas
argraffydd a chyhoeddwr 1781-11 1860-07-01 Llanymynech gwrywaidd
1409 Ebenezer Richard
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1781-12-05 1837-03-09 Trefin gwrywaidd
1410 Robert Williams cyfansoddwr yr emyn-dôn "Llanfair 1782 1818-07-15 Llanfechell gwrywaidd
1411 David John gweinidog gyda'r Undodwyr, Siartydd, a gof wrth ei alwedigaeth (1782? -1853) 1782 1853-01-15 gwrywaidd
1412 Edward Jones gweinidog (1782 -1855) 1782 1855-07-22 Llandysilio-yn-Iâl gwrywaidd
1413 William Nott
milwr 1782-01-20 1845-01-01 Castell-nedd gwrywaidd
1414 James Griffiths gweinidog gyda'r Annibynwyr (1782-1858) 1782-08-02 1858-04-11 Meidrim gwrywaidd
1415 David Rowland(S) clerigwr 1782-08-25 1820-01-07 Ffos-y-ffin gwrywaidd
1416 John Jeremy pregethwr ac ysgolfeistr (1782-1860) 1782-10-28 1860-11-15 Caerfyrddin gwrywaidd
1417 William Lloyd milwr ac un o'r Ewropeaid cyntaf i esgyn i ben unrhyw fynydd eiraog yn yr Himalaya 1782-12-29 1857-05-16 Wrecsam gwrywaidd
1418 John Davies peiriannydd, saer, gof, gwneuthurwr clociau, bardd a cherddor 1783 1855-09-20 Llanbrynmair gwrywaidd
1419 Samuel Griffiths
gweinidog Annibynnol (1783-1860) 1783 1860-07-04 Clydau gwrywaidd
1420 William Morris
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1783 1861-12-08 Cilgerran gwrywaidd
1421 David Rogers gweinidog Wesleaidd ac awdur 1783 1824-01 Llanfair Dyffryn Clwyd gwrywaidd
1422 Thomas Richard gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1783-02-11 1856-01-03 Trefin gwrywaidd
1423 Cadwaladr Jones
gweinidog gyda'r Annibynwyr a golygydd cyntaf (1783-1867) 1783-05 1867 Llanuwchllyn gwrywaidd
1424 John Pugh cyfreithiwr a bardd 1783-08 1839-02-16 Llangelynnin gwrywaidd
1425 Samuel Rush Meyrick
hynafiaethydd 1783-08-26 1848-04-02 Llundain gwrywaidd
1426 Edward Morgan clerigwr efengylaidd, cofiannydd a chroniclydd ffeithiau pwysig ynglŷn â'r diwygiad Methodistaidd yng Nghymru (1783 -1869) 1783-11-07 1869-06 Y Pîl gwrywaidd
1427 William Pugh
meistr tir o dueddiadau Radicalaidd, a symbylydd masnach a diwydiant 1783-12-26
1783
1842-03-04 Aberriw gwrywaidd
1428 John Davies bardd, golygydd, a hyrwyddwr mudiad y cymdeithasau cyfeillgar 1784 1864-06-20 Llanwrthwl gwrywaidd
1429 William Jones gweinidog gyda'r Annibynwyr, a diwinydd 1784 1847-06-05 y Bala gwrywaidd
1430 Walter Coffin arloesydd glofeydd 1784 1867-02-15 Pen-y-bont ar Ogwr gwrywaidd
1431 John Bulmer
gweinidog Annibynnol (1784 -1857) 1784 1857-11-26 Swydd Efrog gwrywaidd
1432 Jedediah Richards emynydd, a llyfrwerthwr teithiol, cymeriad hynod 1784 1838-03-09 gwrywaidd
1433 Joseph Tregelles Price Crynwr a meistr gwaith haearn 1784-01-17 1854-12-29 Cernyw gwrywaidd
1434 Richard Ellis swyddog cyllidfa a cherddor (1784-1824) 1784-01-24 1824-12-10 Llansadwrn gwrywaidd
1435 John Frost
siartydd 1784-05-25 1877-07-27 Casnewydd Eglwys y Drindod a St Edmwnd, Bryste gwrywaidd
1436 David Owen
amaethwr a bardd 1784-06 1841-01-17 Llanystumdwy gwrywaidd
1437 Hugh Carter gweinidog Wesleaidd Cymreig 1784-06-15 1855-09-08 Cymru gwrywaidd
1438 William Roberts
gweinidog gyda'r Methodistiaid 1784-09-19 1864-07-19 gwrywaidd
1439 John Davies gweinidog Wesleaidd (1784-1845) 1784-10-07 1845-12-21 gwrywaidd
1440 John Harries astrolegydd a meddyg (1785-1839) 1785 1839-05-11
1839
Cwrt-y-cadno gwrywaidd
1441 William Owen hynafiaethydd 1785 1864-02-15 Biwmares gwrywaidd
1442 David Hughes clerigwr ac awdur 1785 1850-04-11 Trefilan gwrywaidd
1443 Richard Jones bardd gyda'r enw barddol Gwyndaf Eryri 1785 1848-06-21 gwrywaidd
1444 Thomas Blayney telynor (1785-?) 1785 Llanllwchaearn gwrywaidd
1445 Hector Morgan clerigwr ac awdur gweithiau diwinyddol 1785 1850
1850-12-23
Llundain gwrywaidd
1446 Edward Herbert, 2ail Iarll Powis
arglwydd a gwleidydd Prydeinig 1785-03-22 1848-01-17 Sir Drefaldwyn gwrywaidd
1447 Richard Newell amaethwr a phregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1785-03-23 1852-06-22 Aberhafesb gwrywaidd
1448 William Davies
gweinidog Wesleaidd a chenhadwr 1785-10-12 1851-02-09 Llandyrnog gwrywaidd
1449 William Bruce Knight
offeiriad eglwysig 1785-12-24 1845-08-08 Braunton gwrywaidd
1450 John Humphreys Parry Newyddiadurwr a golygydd o Gymro 1786 1825-02-12 Yr Wyddgrug gwrywaidd
1451 Edward Anwyl gweinidog Wesleaidd 1786
1786-04
1857-01-23 Llanegryn gwrywaidd
1452 William Lloyd cerddor 1786 1852-06-07 Llaniestyn gwrywaidd
1453 John Jones
clerigwr a hynafiaethydd 1786 1863-02-12 Machynlleth gwrywaidd
1454 William Edwards bardd (1786 -1857) 1786 1857-10-03 Llanberis gwrywaidd
1455 George Thomas awdur barddoniaeth ffug-arwrol a dychanol yn ymwneuthur â sir Drefaldwyn (1786 -1859) 1786 1859-08-30 Wollerton gwrywaidd
1456 Thomas Morris gweinidog gyda'r Bedyddwyr (1786 -1846) 1786-02-10 1846-11-04 Llandeilo gwrywaidd
1457 Evan Harries
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1786-1861) 1786-03-07 1861-11-20 gwrywaidd
1458 John Philip Davies gweinidog gyda'r Bedyddwyr, esboniwr, diwinydd (1786 -1832) 1786-03-09 1832-08-23 gwrywaidd
1459 John Jones
argraffydd a dyfeisiwr 1786-05-07 1865-03-19 Trefriw gwrywaidd
1460 Ellis Evans
gweinidog gyda'r Bedyddwyr ac awdur (1786-1864) 1786-06-22 1864-03-28 Llanuwchllyn gwrywaidd
1461 John Thomas (Siôn Wyn o Eifion)
bardd 1786-09-17 1859-07-08 Chwilog gwrywaidd
1462 John Hughes
archddiacon Ceredigion, clerigwr efengylaidd, a llenor 1787 1860-11-01 Llandre gwrywaidd
1463 David James cerddor 1787 1862 Sir Benfro gwrywaidd
1464 David Morris pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, cyhoeddwr gweithiau "Pantycelyn 1787 1858-06-19 Llandybïe gwrywaidd
1465 Joseph Jones llenor a stiward gweithfeydd (1787?-1856) 1787 1856-03-23 Amlwch gwrywaidd
1466 Michael Jones
gweinidog gyda'r Annibynwyr ac athro cyntaf Coleg Annibynnol y Bala (1787 -1853) 1787 1853-10-27 Neuadd-Lwyd gwrywaidd
1467 Owen Jones
hyrwyddwr ysgolion Sul (1787 -1828) 1787-02-16 1828-12-04 Tywyn gwrywaidd
1468 David Davies Evans gweinidog y Bedyddwyr, a golygydd (1787-1858) 1787-03-27 1858-08-29 Sir Aberteifi Capel Bedyddwyr Pont-rhyd-yr-ynn gwrywaidd
1469 Elijah Waring
awdur 1787-04-14 1857-03-29 Alton gwrywaidd
1470 Lot Hughes
gweinidog Wesleaidd a hanesydd 1787-05-20 1873-07-13 Abergele gwrywaidd
1471 Richard Jones argraffydd a chyhoeddwr llyfrau (1787 -1855?) 1787-05-26 1855 Y Bont-ddu gwrywaidd
1472 David Gravell amaethwr, meddyg llysiau, a chyhoeddwr llyfrau; (1787-1872) 1787-06-03 1872-08-15 Llandyfaelog gwrywaidd
1473 William Conybeare
clerigwr a daearegwr 1787-06-07 1857-08-12 Horsham Mynwent Brompton, Llundain gwrywaidd
1474 Taliesin Williams bardd ac awdur 1787-07-09
1787-07-07
1847-02-16 Carchar Caerdydd Trefflemin gwrywaidd
1475 Thomas Price
clerigwr a hanesydd 1787-10-02 1848-11-07 Llanfihangel Bryn Pabuan gwrywaidd
1476 John Davies cyfansoddwr a aned yn 1787 1787-11-13 1855-04-27 Treforus gwrywaidd
1477 John Jones a brydyddai yn Saesneg 1788 1858-06-19 Llanasa gwrywaidd
1478 William Morgan Kinsey clerigwr, teithiwr, ac awdur 1788 1851-04-06 Y Fenni gwrywaidd
1479 David Jones gweinidog gyda'r Annibynwyr (1788-1859) 1788 1859-04-29 Llanfihangel-Cilfargan gwrywaidd
1480 John Owen clerigwr ac awdur 1788 1867-07-31 Llanfihangel Ystrad gwrywaidd
1481 Benjamin Jones bardd, llenor, a Bedyddiwr pybyr (1788 -1841) 1788 1841-02-19 Caergybi gwrywaidd
1482 David Marks cerddor (1788 -1871) 1788 1871-10-03 Cilrhedyn gwrywaidd
1483 Humphrey Gwalchmai gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1788 -1847) 1788 1847-03-29 Dolgar gwrywaidd
1484 Evan Lewis gweinidog ymneilltuol (1788? -1864) 1788 1864-07-28 Cwm Gwanas gwrywaidd
1485 William Owen prifathro a cherddor 1788 1838-10-08 Clynnog Fawr gwrywaidd
1486 William Williams
aelod seneddol 1788-02-12 1865-04-26 Llanpumsaint Mynwent Kensal Green gwrywaidd
1487 Daniel Jones gweinidog gyda'r Bedyddwyr (1788 -1862) 1788-02-24 1862-12-31 Llanymddyfri gwrywaidd
1488 Edward Pryce Owen
clerigwr ac arlunydd 1788-03-03 1863-07-15 gwrywaidd
1489 William Crawshay II
metelegwr (1788-1867) 1788-03-27 1867-08-04 Pendeulwyn gwrywaidd
1490 David Lewis Jones gweinidog Ariaidd ac athro coleg (1788-1830) 1788-04-08 1830-09-08 Llanpumsaint gwrywaidd
1491 Samuel Davies gweinidog gyda'r Methodistiaid Wesleaidd (1788 -1854) 1788-06-09 1854-05-07 Cilcain gwrywaidd
1492 John Montgomery Traherne hynafiaethydd 1788-10-05 1860-02-05 Coedarhydyglyn gwrywaidd
1493 Griffith Davies
Mathemategwr o Gymro 1788-12-05 1855-03-25 Llandwrog gwrywaidd
1494 William Griffiths
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1788-12-21 1861-07-21 Clydau gwrywaidd
1495 Lewis Powell
gweinidog gyda'r Annibynwyr 1788-12-27 1869-09-16 Defynnog gwrywaidd
1496 Hugh Jones
llenor 1789 1858-05-25 Llanerfyl gwrywaidd
1497 James Spooner peiriannydd 1789 1856-08-18 Porthmadog gwrywaidd
1498 David Jones gweinidog gyda'r Bedyddwyr, a hanesydd (1789?-1841) 1789 1841-07-26 Caerfyrddin Tredegar gwrywaidd
1499 William Owen pregethwr gyda'r Bedyddwyr, ysgolfeistr, ac almanaciwr 1789 1841-10-15 Abergwaun gwrywaidd
1500 John Herring gweinidog y Bedyddwyr (1789 -1832) 1789-02-08 1832-04-02 Trallwng, Pontypridd gwrywaidd
1501 John Francis melinydd a cherddor 1789-03-20 1843-08-19 Pwllheli gwrywaidd
1502 Ellis Owen
amaethwr, hynafiaethydd, a bardd 1789-03-31 1868-01-27 Eifionydd gwrywaidd
1503 Richard Roberts
dyfeisydd 1789-04-22 1864-03-11 Llanymynech Mynwent Kensal Green gwrywaidd
1504 Betsi Cadwaladr
gweinyddes yn y Crimea 1789-05-24 1860-07-17 Llanycil Mynwent Abney Park, Llundain benywaidd
1505 John Breese gweinidog gyda'r Annibynwyr 1789-09 1842-08-08 Llanbrynmair gwrywaidd
1506 Richard Williams (Dic Dywyll) bardd (c.1790-c.1865 ) 1790 1865 Amlwch gwrywaidd
1507 Hugh Hughes
arlunydd ac awdur 1790 1863-03-11 Llandudno gwrywaidd
1508 William Edwards bardd Cymraeg 1790 1855 Caerwys gwrywaidd
1509 George Insole
perchennog glofeydd 1790 1851-01-01 Caerwrangon gwrywaidd
1510 John Owens sefydlydd "Owens College," a dyfodd yn Brifysgol Manceinion 1790 1846-07-29 Manceinion gwrywaidd
1511 Ebenezer Morris
clerigwr (1790 -1867) 1790 1867-04-18 Llandyfriog gwrywaidd
1512 Evan Jones y diwethaf o siapanwyr Brynbuga (1790-1860) 1790 1860-03-12 gwrywaidd
1513 Hugh Evans milfeddyg a cherddor (1790 -1853) 1790 1853-01-20 Betws Gwerful Goch gwrywaidd
1514 Robert Davies blaenor Methodist (1790 -1841) 1790 1841-05-17 Machynlleth gwrywaidd
1515 William Thomas bardd 1790 1861-09-08 gwrywaidd
1516 Thomas Jeffery Llewelyn Prichard actor a aned yn 1790 1790 1875-11-24
1862
gwrywaidd
1517 John Rhaiadore Evans llawfeddyg (1790?-1850?) 1790 1850 Llanrhaeadr-ym-Mochnant gwrywaidd
1518 Richard Williams bardd a datganwr 1790 1839-06-20 Aberdâr gwrywaidd
1519 Owen Williams
hynafiaethydd 1790-01-10 1874-10-03 Waunfawr gwrywaidd
1520 William Davies Evans
dyfeisiwr symudiad agoriadol mewn gwyddbwyll 1790-01-27 1872-08-03 Penfro gwrywaidd
1521 Thomas Rhys Davies gweinidog y Bedyddwyr 1790-05-19 1859-06-26 Cilgerran gwrywaidd
1522 Richard Humphreys
gweinidog 1790-06 1863-02-15 Dyffryn Ardudwy gwrywaidd
1523 David Elias gweinidog ac athro ysgol 1790-06-16 1856-05-29 Aber-erch gwrywaidd
1524 John Gibson
cerflunydd 1790-06-19 1866-01-27 Conwy Mynwent Protestanaidd Rhufain gwrywaidd
1525 James Williams offeiriad 1790-07-26 1872-03-24 gwrywaidd
1526 William Jones gweinidog a hanesydd y Bedyddwyr (1790-1855) 1790-08-01 1855-05-17 Llangadog gwrywaidd
1527 William Probert gweinidog gyda'r Undodiaid 1790-08-11 1870-04-01 Castell-paen Egerton gwrywaidd
1528 Edward Jones gweinidog gyda'r M.C. (1790 -1860) 1790-09-11 1860-08-29 Llandre gwrywaidd
1529 Thomas Vowler Short
esgob Llanelwy 1790-09-16 1872-04-13 Dawlish gwrywaidd
1530 John Jones
argraffydd a chyhoeddwr (1790 -1855) 1790-09-29 1855-01-08 Llansanffraid Glan Conwy gwrywaidd
1531 Kenny Meadows
darluniwr 1790-11-01 1874-08 gwrywaidd
1532 Stephen Davies bardd (1790 -1858) 1790-11-08 1858-04-06 Prestatyn gwrywaidd
1533 John Evans bardd, a phregethwr gyda'r enwad Wesleaidd 1790-11-22 1856-05-02 Ysgeifiog gwrywaidd
1534 John Hughes cerddwr Cymraeg 1791 gwrywaidd
1535 Robert Everett
gweinidogion gyda'r Annibynwyr 1791-01-02 1875-02-25 Gronant gwrywaidd
1536 David Davies tiwtor a gweinidog (1791-1864) 1791-02 1864-07-31 Aberaeron gwrywaidd
1537 Edmund Evans pregethwr Wesleaidd (1791 -1864) 1791-07-09 1864-10-09 Llandecwyn gwrywaidd
1538 David Davies
meddyg 1792 1865-05-02 Biarritz gwrywaidd
1539 John Lloyd ysgolfeistr a bardd 1792 1834-08-03 Ceidio gwrywaidd
1540 Daniel Evans
offeiriad a bardd 1792 1846-03-28
1846
Llanfihangel Ystrad gwrywaidd
1541 David Griffith gweinidog gyda'r Annibynwyr (1792 or 1794 -1873) 1792 1873-02-27 Abergwili gwrywaidd
1542 Edward Turner paffiwr (1792 -1826) 1792 1826-04 Llundain gwrywaidd
1543 Thomas Elias gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, ac emynydd (1792 -1855) 1792 1855-03-14 gwrywaidd
1544 Charles John Salusbury clerigwr a hynafiaethydd 1792 1868 gwrywaidd
1545 Benjamin Price
gweinidog gyda'r Bedyddwyr a llenor 1792 1854-06-25 Llanwenarth gwrywaidd
1546 John Jones clerigwr a llenor 1792-02-10 1852-05-02 y Bala gwrywaidd
1547 John Williams clerigwr, ysgolhaig, ac athro 1792-04-11 1858-12-27 Ystrad Meurig gwrywaidd
1548 Thomas Phillipps
hynafiaethydd, casglwr llawysgrifau, dogfennau, llyfrau, etc. 1792-07-02 1872-02-06 Manceinion Church of St Eadburgha, Broadway gwrywaidd
1549 Aneurin Owen
hanesydd ac ysgolhaig Cymreig a golygydd cyfreithiau Hywel Dda 1792-07-23 1851-07-17 gwrywaidd
1550 Owen Owens gweinidog gyda'r Annibynwyr ac ysgolfeistr (1792-1862) 1792-08-21 1862-10-13 Dolgellau Nannerch gwrywaidd
1551 David Griffiths
cenhadwr 1792-12-20 1863-03-21 Sir Gaerfyrddin gwrywaidd
1552 David Jones gweinidog yng nghyfundeb yr iarlles Huntingdon, ieithydd medrus, ac un o awduron 1793 1825-09-01 Llanfihangel-ar-Arth gwrywaidd
1553 Samuel Evans golygydd (1793-1856) 1793 1856-08-30 Sanclêr Capel y Bedyddwyr Cymraeg, Tabernacl, Caerdydd gwrywaidd
1554 Willam Howell Lewis gweinidog Annibynnol 1793 1868 Caerfyrddin gwrywaidd
1555 David Williams awdur (1793?-1845) 1793 1845-05-01 Glandŵr gwrywaidd
1556 Owen Owen Roberts meddyg a diwygiwr cymdeithasol 1793-01-17 1866-01-31 Eglwysbach gwrywaidd
1557 John Lewis cenhadwr gyda'r Wesleaid (1793 -1816) 1793-01-23 1816-07-17 Talsarn, Ceredigion gwrywaidd
1558 Daniel Rees clerigwr ac emynydd 1793-02-08 1857-06-13 gwrywaidd
1559 Lewis Jones clerigwr (1793 -1866) 1793-02-14 1866-08-26 gwrywaidd
1560 Lewis Lewis ymgyrchydd a glöwr (m. 1848) 1793-03-21 Penderyn gwrywaidd
1561 David Evans lliwiedydd gwydr (1793 -1861) 1793-04-21 1861-11-17 Llanllwchaearn gwrywaidd
1562 John Propert
meddyg, sylfaenydd y Medical Benevolent College, Epsom (1793 -1867) 1793-07-19 1867-09-08 Llangoedmor gwrywaidd
1563 Evan Jones gweinidog Bedyddwyr a llenor (1793-1855) 1793-08-26 1855-12-01 Llanddoged gwrywaidd
1564 Felicia Hemans
bardd 1793-09-25 1835-05-16 Lerpwl St. Ann's Church, Dawson Street benywaidd
1565 Maria James bardd 1793-10-11 1868-09-11 Cymru Rhinebeck Cemetery benywaidd
1566 Richard Hughes argraffydd a chyhoeddwr 1794 1871-01-12 Wrecsam gwrywaidd
1567 David Hughes bardd a chyhoeddwr 1794 1862 Bryneglwys Llansanffraid Glyndyfrdwy gwrywaidd
1568 Hugh Pugh capten llong' 1794 1865-08-10 Lerpwl gwrywaidd
1569 Cadwaladr Jones saer maen a cherddor (1794 -1883) 1794 1883-01-03 Trawsfynydd gwrywaidd
1570 Charles Nice Davies gweinidog ac athro Annibynnol (1794-1842) 1794 1842-06-22 Gent gwrywaidd
1571 David Parry clerigwr (1794 -1877) 1794 1877-10-22 gwrywaidd
1572 Evan Davies gweinidog (1794 -1855) 1794 1855-03-01 Llanbrynmair gwrywaidd
1573 Ishmael Jones
gweinidog (1794 -1876) 1794 1876-09-09 Ponciau gwrywaidd
1574 Morgan Howells
gweinidog gyda'r Methodistiaid (1794 -1852) 1794 1852-03-21 gwrywaidd
1575 Owen Owens prif ddyn y "Wesle Bach (1794 -1838) 1794 1838-03-10 gwrywaidd
1576 Stephen Llwyd cerddor (1794 -1854) 1794 1854-04 Nanhyfer gwrywaidd
1577 Thomas William Jenkyn
gweinidog ac athro diwinyddol gyda'r Annibynwyr (1794 -1858) 1794 1858-05-26 Merthyr Tudful gwrywaidd
1578 David Johns cenhadwr 1794 1843-08-06 Llanina gwrywaidd
1579 David Davies gweinidog ac athro gyda'r Bedyddwyr (1800?-1856) 1794-03-02 1856-03-19 gwrywaidd
1580 Rees Howell Gronow
sgrifennwr atgofion 1794-05-07 1865-11-22 Sir Forgannwg gwrywaidd
1581 David Thomas
un o arloeswyr y diwydiant haearn yn U.D.A. 1794-11-03 1882 Llangatwg gwrywaidd
1582 Evan Jenkins offeiriad ac ysgolfeistr 1794-11-10 1849-09-23 Llangeitho gwrywaidd
1583 John Davies gweinidog Undodaidd ac ysgolfeistr (1795-1858) 1795 1858-04-19 gwrywaidd
1584 Rhys Davies peiriannydd a diwydiannwr 1795-01 1838-09-09 Llangynidr gwrywaidd
1585 Zephaniah Williams
Siartydd 1795 1874-05-08 Argoed gwrywaidd
1586 David Rowland gweinidog hynod gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1795 1862-02-24 y Bala gwrywaidd
1587 John Richards bardd 1795 1864-11-17 gwrywaidd
1588 Evan Thomas bardd, teiliwr wrth ei grefft 1795 1867-10-02 Llandysul gwrywaidd
1589 John Thomas cerddor Cymraeg 1795 1871-06-30 fermdy Pibwr Lwyd gwrywaidd
1590 Evan Griffiths gweinidog Annibynnol 1795-01-18 1873-08-31 Pen-y-bont ar Ogwr Sgeti gwrywaidd
1591 Evan Evans
offeiriad a bardd 1795-04-20 1855-01-21 Tan-y-Celyn gwrywaidd
1592 William Evans
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1795–1891) 1795-06-30 1891-02-14 Llantrisant gwrywaidd
1593 Maria Jane Williams
cerddor 1795-10-04 1873-11-10 Aberpergwm benywaidd
1594 William Ellis Jones
bardd a llenor 1795-10-09 1848-03-27 Aber-erch gwrywaidd
1595 Henry Hey Knight clerigwr a hynafiaethydd (1795-1857) 1795-10-22 1857-09-30 Tewkesbury gwrywaidd
1596 John Davies offeiriad ac athronydd 1795-12 1861-10-21 Llanddewi Brefi gwrywaidd
1597 Thomas Taylor Griffith meddyg a hynafiaethydd (1795-1876) 1795-12-11 1876-07-06 gwrywaidd
1598 Mary Owen
emynyddes (1796-1875) 1796 1875-05-26 Llansawel benywaidd
1599 Richard Roberts telynor Cymreig (1796–1855) 1796 1855-06-28 Ardudwy gwrywaidd
1600 David Williams gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1796-01 1823-01-10 Llanwnnen gwrywaidd
1601 Thomas Bevan cenhadwr o dan Gymdeithas Genhadol Llundain 1796 1819-01-31 Neuadd-Lwyd gwrywaidd
1602 David Owen pregethwr (1796-1866) 1796 1866 Llanpumsaint gwrywaidd
1603 Robert Edwards cerddor (1796 -1862) 1796 1862 gwrywaidd
1604 Eliza Constantia Campbell awdur 1796-01-08 1864 benywaidd
1605 John Evans
ysgolfeistr 1796-02-07 1861-04-02 Blaenplwyf gwrywaidd
1606 John Hughes
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, ac awdur 1796-02-11 1860-08-08 Wrecsam gwrywaidd
1607 Hugh Williams cyfreithiwr a therfysgwr politicaidd (1796 -1874) 1796-02-18 1874-10-19 Machynlleth gwrywaidd
1608 John Jones
pregethwr amlwg a grymus neilltuol, a gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1796-03-01 1857-08-16 Dolwyddelan gwrywaidd
1609 Edward Davies gweinidog ac athro Annibynnol 1796-03-13 1857-02-25 Aston gwrywaidd
1610 John Prichard
gweinidog ac athro gyda'r Bedyddwyr 1796-03-25
1796
1875-09-07
1875
gwrywaidd
1611 Humphrey Bromley pregethwr Undodaidd 1796-05-17 1876-12-13 Llanrhaeadr-ym-Mochnant gwrywaidd
1612 David Jones
cenhadwr 1796-07 1841-05-01 Pen-rhiw gwrywaidd
1613 Robert Thomas
pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a "chymeriad (1796 -1866) 1796-08-28 1866-12-16 Betws-y-coed gwrywaidd
1614 John Mytton