Rhestr o bobl gyda chofnod ar y Bywgraffiadur Cymreig Arlein

Dylid edrych ar y rhestr hon fel rhestr ar waith, anorffenedig! Nodir pob person sydd yn y Bywgraffiadur Cymreig Arlein. Pan nodir eu dyddiad a'u man geni cant eu hychwanegu'n otomatig i'r Rhestr Cymry ar Wici. Ceir rhestr o ferched yn unig hefyd.

Cofiwch - er mwyn ei golygu, ewch i Wicidata. Gellir ychwanegu colofnau eraill e.e. oedran yn marw, cyfesurynnau (xy) lleoliad geni/marw, enw cyntaf a chyfenw, disgrifiad... Mae'r enw sydd mewn Italig yn eich harwain i Wicidata.

Rhestr Wicidata:


barwnigiaeth Golygu

# enw delwedd disgrifiad dyddiad geni dyddiad marw man geni man claddu gwr/ben
1 Barwnigiaid Owen Barwnigaeth o Benfro
2 Teulu Pryse
teulu Pryse, Gogerddan, sir Aberteifi
3 barwnigiaeth Mostyn teulu o uchelwyr o Sir y Fflint
4 Teulu Philipps teulu o Picton, sir Benfro


bod dynol Golygu

# enw delwedd disgrifiad dyddiad geni dyddiad marw man geni man claddu gwr/ben
1 William Thomas gwleidydd, cyfieithydd a ieithydd No/unknown value 1554-05-18
1554
Sir Faesyfed gwrywaidd
2 John Prise notari, prif gofrestrydd y brenin mewn achosion eglwysig, ac ysgrifennydd cyngor Cymru a'r gororau No/unknown value 1555-10-15 gwrywaidd
3 Wiliam Cynwal bardd No/unknown value 1587 Sir Ddinbych gwrywaidd
4 John Evans
esgob Bangor, ac wedyn esgob Mydd (Meath) No/unknown value 1724-03-22 Llanarmon, Gwynedd Hen Eglwys San Siôr, Dulyn gwrywaidd
5 John Evans clerigwr efengylaidd, cyfieithydd, ac esboniwr No/unknown value 1779 gwrywaidd
6 John Williams prifathro Coleg Iesu, Rhydychen No/unknown value 1613-09-04 gwrywaidd
7 Thomas Jones dadleuwr Protestannaidd No/unknown value 1682-10-08 gwrywaidd
8 William Davies cenhadwr dros grefydd Eglwys Rufain a merthyr No/unknown value 1593-07-27 Bae Colwyn gwrywaidd
9 Isaac Carter argraffydd a gaiff y clod o sefydlu'r wasg argraffu barhaol gyntaf yng Nghymru No/unknown value 1741-05-04 Sir Gaerfyrddin Caerfyrddin gwrywaidd
10 Thomas Baddy gweinidog Annibynnol, ac awdur No/unknown value 1729-06 gwrywaidd
11 David Davies golygydd Y Geirgrawn, gweinidog Annibynnol No/unknown value 1807 gwrywaidd
12 Ieuan ap Ieuan ap Madog copîydd llawysgrifau No/unknown value No/unknown value gwrywaidd
13 Isaac Harding Harries gweinidog a golygydd cyfnodolion No/unknown value 1868 gwrywaidd
14 Robert Humphreys bardd No/unknown value No/unknown value Plas Rhagad gwrywaidd
15 Thomas Lewis emynydd No/unknown value No/unknown value gwrywaidd
16 Thomas Lewis cyfieithydd a chynghorwr Methodistaidd No/unknown value gwrywaidd
17 William Hope bardd a llyfrwerthwr No/unknown value No/unknown value Mostyn gwrywaidd
18 Evan Watkin ysgolfeistr ac awdur No/unknown value No/unknown value No/unknown value gwrywaidd
19 Cunedda
cyndad tywysogion Gwynedd 0386 0460 Gododdin gwrywaidd
20 Brychan Brycheiniog
Pennaeth Llanfaes ger Aberhonddu (5g), tad i nifer o seintiau. Rhoddodd ei enw i Brycheiniog a sefydlwyd gan ei feibion. 0400 0480 Talgarth gwrywaidd
21 Cain
santes Geltaidd 0425 Teyrnas Brycheiniog benywaidd
22 Pedrog
sant a thywysog Cymreig 04th century 0564-06-04 Cymru gwrywaidd
23 Dyfrig
sant Cymreig cynnar 040s 050s Madley Ynys Enlli
Eglwys Gadeiriol Llandaf
gwrywaidd
24 Briog
sant 0460 0502 Ceredigion gwrywaidd
25 Carannog
sant 0470 Ceredigion gwrywaidd
26 Dogfael sant 0470 gwrywaidd
27 Ffinian
sant 0470 0549
0552
Myshall, Iwerddon gwrywaidd
28 Sant Cyngar
sant Cymreig a Llydewig a aned c. 470 0470 0520-11-27 Cymru gwrywaidd
29 Maelgwn Gwynedd
Brenin teyrnas Gwynedd yn y 6ed ganrif OC. 0480 0547 gwrywaidd
30 Illtud
sant Cymreig o'r 6g 0480 0540 gwrywaidd
31 Cybi
Sant o Gymro a nawddsant Caergybi, Ynys Môn 0483 0555-11-08 Cernyw
Penmon
gwrywaidd
32 Samson
abad ac esgob yn yr Eglwys Geltaidd (c. 485 — c. 565) 0490 0565-07-28 Sir Forgannwg gwrywaidd
33 Rhun Hir ap Maelgwn Brenin Gwynedd o 547 hyd ei farwolaeth yn 582? 0492 0582 gwrywaidd
34 Paulinus Aurelianus
sant 0492 0573 Teyrnas Morgannwg gwrywaidd
35 Cadog
un o wŷr pennaf yr Eglwys Geltaidd yng Nghymru 0497 0580 Sir Forgannwg gwrywaidd
36 Gwynllyw
sant 05th century 0520 Gwynllŵg gwrywaidd
37 Cynog ap Brychan sant 05th century 0492 Teyrnas Brycheiniog gwrywaidd
38 Pawl Hen sant Cymreig o'r 5g 05th century Cymru gwrywaidd
39 Tathan sant 05th century Iwerddon gwrywaidd
40 Gildas
mynach neu sant 0500 0570-01-29 Dumbarton
Ystrad Clud
gwrywaidd
41 Padarn
sant Celtaidd 05th century 0510-04-15 Cymru gwrywaidd
42 Non
santes 05th century 06th century Sir Benfro benywaidd
43 Stinan sant 05th century 06th century Llydaw gwrywaidd
44 Beuno
nawdd-sant a goffeir yng Ngogledd Cymru 05th century
0570
0640-04-21 Teyrnas Powys Clynnog Fawr gwrywaidd
45 Saint Elli sant 05th century gwrywaidd
46 Cynidr
sant 05th century Cymru gwrywaidd
47 Brochwel Ysgithrog tywysog 0502 0560 gwrywaidd
48 Dynod Fawr sant 0505 0595 gwrywaidd
49 Dewi
sefydlydd ac abad-esgob cyntaf Tyddewi a nawddsant Cymru 0512 0589 Sir Benfro gwrywaidd
50 Malo
sant 0520-03-27 0621-11-15 Llancarfan gwrywaidd
51 Aneirin bardd o fri yn hanner olaf y 6ed g. 0525 0600 Cymru gwrywaidd
52 Deiniol
sant, sylfaenydd Bangor ac esgob cyntaf Gwynedd 0530 0584 Cymru gwrywaidd
53 Cadfan
sant 0530 0590 Cymru gwrywaidd
54 Taliesin
bardd 0534
0518
0599 Powys gwrywaidd
55 Llywarch Hen tywysog Brythonaidd o'r 6ed g., ac arwr chwedloniaeth Gymreig o'r 9fed g. 0534 0634 Rheged gwrywaidd
56 Aeddan
sant 05th century 0627 Swydd Cavan gwrywaidd
57 Cyndeyrn
sant, sylfaenydd Glasgow 0550 0614-01-13 Culross gwrywaidd
58 Tysilio
sant Celtaidd 05th century 0640 Teyrnas Powys gwrywaidd
59 Cadfan ab Iago tywysog 0580 0625
0617
gwrywaidd
60 Cadwallon ap Cadfan
tywysog 0591 0634 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
61 Teilo
sant Celtaidd 06th century 0560-02-09 Penalun gwrywaidd
62 Afan Buallt
sant Cymreig o'r 6g 06th century Gwynedd gwrywaidd
63 Tydecho
sant Cymreig oedd Tydecho (fl. 6g). 06th century gwrywaidd
64 Euddogwy
sant Cymreig 06th century 0615 Bro-Gerne gwrywaidd
65 Isfael sant Cymreig o'r 6g 06th century 05th century Armorica gwrywaidd
66 Curig
sant 06th century Cymru gwrywaidd
67 Aelhaearn
nawdd-sant 06th century Teyrnas Powys
Cymru
gwrywaidd
68 Asaph
sant ac esgob Llanelwy 06th century 0601-05-01 Yr Hen Ogledd gwrywaidd
69 Rhydderch Hael
Brenin teyrnas Frythonig Ystrad Clud yn yr Hen Ogledd 06th century 0614 Ystrad Clud gwrywaidd
70 Cadwaladr
tywysog 0633 0682 gwrywaidd
71 Gwenffrewi
santes Cymreig o'r 7g 0635 0680 Tegeingl benywaidd
72 Rhodri Molwynog brenin Gwynedd 0690 0754 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
73 Cynan Dindaethwy tywysog 0740 0816 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
74 Elfodd esgob 07th century 0809 gwrywaidd
75 Cyngen ap Cadell tywysog 0778 0854 gwrywaidd
76 Clydog sant a merthyr 08th century Cymru gwrywaidd
77 Nennius Mynach o Gymru ac awdur yr Historia Brittonum 08th century 09th century gwrywaidd
78 Merfyn Frych brenin Gwynedd 08th century 0844 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
79 Gwgon ap Meurig brenin olaf teyrnas Ceredigion 0808 0872 Teyrnas Ceredigion gwrywaidd
80 Rhodri ap Merfyn
Brenin Gwynedd a unodd llawer o Gymru a drechodd ymosodiadau Llychlynaidd (820–878) 0820 0878 Ynys Manaw gwrywaidd
81 Anarawd ap Rhodri
Brenin Gwynedd rhwng 878 a 916 0855 0916 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
82 Morgan Hen ab Owain brenin Morgannwg 0872 0974 gwrywaidd
83 Hywel Dda
brenin a deddfwr 0880 0950 gwrywaidd
84 Idwal Foel brenin Gwynedd 0885 0942 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
85 Asser esgob ac ysgolhaig 09th century 0909 Tyddewi gwrywaidd
86 Iago ab Idwal brenin Gwynedd ac efallai Powys 0908 0979 gwrywaidd
87 Ieuaf cyd-frenin Gwynedd 0915 0988
0969
gwrywaidd
88 Maredudd ab Owain brenin Deheubarth 0938 0999 gwrywaidd
89 Hywel ap Ieuaf brenin Gwynedd 09th century 0985 gwrywaidd
90 Elystan Glodrydd tad" y pumed o lwythau brenhinol Cymru 0965 1010 Cymru gwrywaidd
91 Iago ab Idwal ap Meurig brenin Gwynedd 0974 1039 gwrywaidd
92 Llywelyn ap Seisyll brenin Deheubarth a Gwynedd 0974 1023 gwrywaidd
93 Rhys ap Tewdwr brenin Deheubarth (1078-1093) 0997 1093 Sir Gaerfyrddin gwrywaidd
94 Gruffydd ap Llywelyn brenin Gwynedd a Phowys, ac ar ôl 1055 brenin Cymru oll 1000 1063-08-05 Cymru gwrywaidd
95 Sulien Esgob Tyddewi 1011
1012
1091 Llanbadarn Fawr gwrywaidd
96 Cynan ab Iago tywysog a alltudiwyd 1014 1063-10-14 Aberffraw gwrywaidd
97 William FitzOsbern iarll Henffordd ac arglwydd Breteuil yn Normandi 1020 1071-02-22 Fflandrys gwrywaidd
98 Rhiwallon ap Cynfyn brenin Powys 1025 1070 gwrywaidd
99 Iestyn ap Gwrgant brenin olaf Morgannwg 1045 1093 Teyrnas Glywysing gwrywaidd
100 Maredudd ab Owain ab Edwin brenin Deheubarth 10th century 1072 gwrywaidd
101 Meilyr Brydydd pencerdd llys 10th century 1137 Cymru gwrywaidd
102 Caradog ap Gruffydd teyrn a tywysog 10th century 1081 gwrywaidd
103 Caradog ab Iestyn sylfaenydd teulu "Avene" ym Morgannwg (by farw cyn 1175) 10th century Teyrnas Morgannwg gwrywaidd
104 Bledri ap Cydifor pennaeth 10th century gwrywaidd
105 Cynwrig Hir
Uchelwr o Eifionydd yn nheyrnas Gwynedd (blodeuai yn ystod yr 1090au). 10th century Eifionydd gwrywaidd
106 Wilfre clerigwr Cymreig; esgob Tyddewi 10th century 1115 gwrywaidd
107 Cadwgan ap Bleddyn tywysog 1051 1111 Powys gwrywaidd
108 Iorwerth ap Bleddyn tywysog rhan o deyrnas Powys 1053 1111 gwrywaidd
109 Gruffudd ap Cynan
brenin Gwynedd 1055 1137 Dulyn Eglwys Gadeiriol Bangor gwrywaidd
110 Rhigyfarch ysgolhaig ac esgob Cymreig 1057 1099 Tyddewi gwrywaidd
111 Angharad ferch Owain Gwraig Gruffudd ap Cynan, brenin Gwynedd a mam Owain Gwynedd 1065 1162 benywaidd
112 Nest ferch Rhys tywysoges yn Neheubarth 1085 1136 benywaidd
113 Owain ap Cadwgan tywysog Powys 1085 1116 gwrywaidd
114 Robert, iarll 1af Caerloyw
mab ordderch i Harri I, brenin Lloegr 1090 1147-10-31 Caen gwrywaidd
115 Gruffydd ap Rhys tywysog Deheubarth 1090 1137 gwrywaidd
116 Gwenllian ferch Gruffydd ap Cynan tywysoges Gymreig 1097 1136 Aberffraw benywaidd
117 Sieffre o Fynwy
hanesydd a chlerigwr a fu'n Esgob Llanelwy 1100 1155 Trefynwy gwrywaidd
118 Caradog Fynach meudwy 11th century 1124-04-13 Teyrnas Brycheiniog gwrywaidd
119 Bleddyn ap Cynfyn tywysog 11th century 1075 gwrywaidd
120 Trahaearn ap Caradog brenin Gwynedd 11th century
1030
1081 gwrywaidd
121 Bernard esgob Tyddewi 11th century 1148-10 gwrywaidd
122 Rhys ab Owain brenin Deheubarth 11th century 1078 gwrywaidd
123 Owain Gwynedd
Tywysog Gwynedd 1100 1170-11-28
1170
Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
124 Iorwerth abad Talyllychau ac esgob Tyddewi 11th century 12th century gwrywaidd
125 Peter de Leia esgob Tyddewi 11th century 1198-07-16 gwrywaidd
126 David FitzGerald esgob Tyddewi, 1148-76 1103 1176-05-08 gwrywaidd
127 Cristin ferch Goronwy ab Owain priod Owain Gwynedd 1105
110s
11th century benywaidd
128 Anarawd ap Gruffydd tywysog 1106 1143 gwrywaidd
129 Llywelyn Fardd I bardd 1125 1200 Cymru gwrywaidd
130 Adam the Welshman esgob Llanelwy 1130 1181 gwrywaidd
131 Owain Cyfeiliog tywysog a bardd 1130 1197 Cymru gwrywaidd
132 Maredudd ap Gruffydd tywysog Deheubarth 1130 1155 gwrywaidd
133 Rhys ap Gruffudd
arglwydd Deheubarth 1132 1197-04-28 gwrywaidd
134 Rhodri ab Owain Gwynedd tywysog yng Ngwynedd 1135 1195 gwrywaidd
135 Walter Map
archddiacon 1140 1210
1208
y Mers gwrywaidd
136 Iorwerth Drwyndwn
teyrn 1145 1174 gwrywaidd
137 Gerallt Gymro
archddiacon Brycheiniog a llenor yn yr iaith Ladin 1146 120s Castell Maenorbŷr gwrywaidd
138 Caradog o Lancarfan llenor 11th century 1156 Cymru gwrywaidd
139 Gwalchmai ap Meilyr bardd o Fôn, un o'r cynharaf o'r Gogynfeirdd 11th century 12th century Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
140 Hywel ab Owain Gwynedd milwr a bardd 11th century 1170 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
141 Einion ap Gwgon bardd 11th century Cymru gwrywaidd
142 Llywarch ap Llywelyn bardd 11th century 1220 Cymru gwrywaidd
143 Peryf ap Cedifor bardd 11th century Cymru gwrywaidd
144 Llywarch Llaety un o feirdd cyfnod y Tywysogion 11th century 1160 gwrywaidd
145 Gwynfardd Brycheiniog un o'r Gogynfeirdd 11th century 11th century gwrywaidd
146 Einion ap Gwalchmai bardd 11th century gwrywaidd
147 Cadwgan o Landyfái esgob Bangor 11th century 1241-04-11 Llandyfái gwrywaidd
148 Cynan ab Owain Gwynedd tywysog 11th century 1174 gwrywaidd
149 Rhirid Flaidd gwron (1150- ) 11th century gwrywaidd
150 Daniel ap Llosgwrn Mew bardd 11th century Cymru gwrywaidd
151 Gwgon Brydydd bardd 11th century gwrywaidd
152 Gruffudd ap Gwrgenau bardd 11th century gwrywaidd
153 Morgan ap Morgan arglwydd barwniaeth Gymreig Afan Wallia (neu Nedd-Afan) yn arglwyddiaeth ("honour") Morgannwg 11th century 1241-02 gwrywaidd
154 Cynan ap Hywel tywysog (m. 1242?) 11th century 1242 gwrywaidd
155 Seisyll Bryffwrch bardd 1155 1175 gwrywaidd
156 Cynddelw Brydydd Mawr pencerdd pwysicaf Cymru yn y 12fed g. 1155 1195 gwrywaidd
157 Gruffudd ap Rhys II tywysog Deheubarth 1160 1201-07-25 gwrywaidd
158 Rhys Gryg
Tywysog Deheubarth 1160 1234 Cymru gwrywaidd
159 Ednyfed Fychan Distain 110s 1246 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
160 Maelgwn ap Rhys arglwydd Ceredigion 1170 1230 gwrywaidd
161 Llywelyn Fawr
tywysog Gwynedd 1173 1240-04-11
1240
Dolwyddelan Abaty Aberconwy gwrywaidd
162 Elidir Sais bardd 1190 1240 gwrywaidd
163 y Dywysoges Siwan
tywysoges 1191 1237-02-02 Ffrainc Brodordy Llan-faes benywaidd
164 Madog ap Gruffydd Maelor Tywysog Powys Fadog 1191 1236 gwrywaidd
165 Phylip Brydydd bardd 1200 1225 Cymru gwrywaidd
166 Thomas Wallensis esgob Cymraeg 12th millenium 1255-07-11 gwrywaidd
167 Einion I esgob Llanelwy (m.1266) 12th millenium 1266-09 gwrywaidd
168 Dafydd ab Owain Gwynedd Brenin Gwynedd 12th century
1135
1203 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
169 Gruffydd Maelor I teyrn 12th century 1191 gwrywaidd
170 Gruffudd ap Llywelyn Fawr
tywysog gogledd Cymru 1200 1244-03-01 Gwynedd Abaty Aberconwy gwrywaidd
171 Gwenwynwyn arglwydd Powys 12th century 1216 gwrywaidd
172 Maelgwn ab Owain Gwynedd teyrn 12th century 1173 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
173 Cadwaladr ap Gruffydd tywysog 12th century 1172-02-29 gwrywaidd
174 Cadell ap Gruffydd brenin neu frenhines 12th century 1175 gwrywaidd
175 Madog ap Maredudd teyrn 12th century 1160 gwrywaidd
176 Robert Fitz-Stephen
un o goncwerwyr Iwerddon 12th century 1183 gwrywaidd
177 Maurice FitzGerald
un o goncwerwyr Iwerddon 12th century 1176-09-01 gwrywaidd
178 Ifor Bach uchelwr Cymreig 12th century 11th century gwrywaidd
179 Owain Brogyntyn Tywysog 12th century gwrywaidd
180 Maredudd ap Cynan ab Owain Gwynedd (1200-1212) 12th century 1212 gwrywaidd
181 Owain Fychan tywysog Powys 12th century 1187 gwrywaidd
182 Morgan ap Hywel arglwydd Cymreig arglwyddiaeth Gwynllwg neu Gaerlleon-ar-Wysg 12th century 13th century gwrywaidd
183 Morgan ap Caradog ap Iestyn
arglwydd barwniaeth Gymreig Afan Wallia (neu Nedd-Afan ) yn arglwyddiaeth ("honour") Morgannwg 12th century 1208 gwrywaidd
184 Owain ap Gruffydd tywysog Deheubarth 12th century 1236-01-18 gwrywaidd
185 Thomas Bek esgob Dewi 12th century 1293-05-12 gwrywaidd
186 Y Prydydd Bychan bardd Cymraeg 120s Cymru gwrywaidd
187 Dafydd ap Llywelyn
tywysog 1215
1208-03
1246-02-25 Cymru Abaty Aberconwy gwrywaidd
188 Llywelyn Ein Llyw Olaf
Tywysog Cymru 1220
1223
1282-12-11 gwrywaidd
189 Dafydd Benfras bardd 1230 1260 Cymru gwrywaidd
190 Rhodri ap Gruffudd tywysog yng Ngwynedd 120s 1315 Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
191 Dafydd ap Gruffydd tywysog Gwynedd 1238-07-11 1283-10-03
1283
Gwynedd gwrywaidd
192 Adda Fras bardd a brudiwr o fri 1240 1320 gwrywaidd
193 Gruffydd ap Gwenwynwyn arglwydd Powys Uchaf 12th century 1286 Swydd Amwythig gwrywaidd
194 Llygad Gŵr bardd 12th century gwrywaidd
195 Madog ap Gwallter bardd crefyddol canoloesol 12th century gwrywaidd
196 Hywel Foel ap Griffri ap Pwyll Wyddel bardd 12th century Cymru gwrywaidd
197 Iorwerth Fychan bardd 12th century Cymru gwrywaidd
198 Gruffudd ab yr Ynad Coch bardd 12th century Teyrnas Gwynedd gwrywaidd
199 Madog Fychan gwleidydd 12th century 1269-12-07 Abaty Glyn y Groes gwrywaidd
200 Rhys ap Maredudd
arglwydd Dryslwyn 1250 1292-06-02
1291
gwrywaidd
201 Gruffudd ap Dafydd ap Tudur bardd 12th century Cymru gwrywaidd
202 Gwilym Ddu o Arfon bardd Cymraeg 12th century 14th century Cymru gwrywaidd
203 Casnodyn bardd 12th century gwrywaidd
204 Iorwerth Beli bardd 12th century gwrywaidd
205 Maredudd ap Rhys Gryg tywysog Deheubarth 12th century 1271-07-27 Castell y Dryslwyn gwrywaidd
206 Anian esgob Bangor 12th century 1306 gwrywaidd
207 Dafydd ap Bleddyn esgob Llanelwy 12th century 1346 gwrywaidd
208 Gruffudd Llwyd arwr traddodiadol gwrthryfel tybiedig Cymreig yn 1322 12th century 1335-07-12 Ynys Môn gwrywaidd
209 Llywelyn Brydydd Hoddnant bardd 12th century gwrywaidd
210 Rhys ap Gruffudd Gwladweinydd 12th century 1356-05-10 gwrywaidd
211 Trahaearn Brydydd Mawr bardd 12th century gwrywaidd
212 Maelgwn ap Rhys gwrthryfelwr 12th century 1295 gwrywaidd
213 Einion II
esgob Llanelwy 12th century 1293
1293-02-05
gwrywaidd
214 Morgan Fychan arglwydd barwniaeth Gymreig Afan Wallia (neu Nedd-Afan) yn arglwyddiaeth ("honour") Morgannwg); 12th century 1288 gwrywaidd
215 Roger de Mortimer
arglwydd y Waun 1256 1326-08-03
1326
gwrywaidd
216 Elinor de Montfort
tywysoges a diplomydd 1258 1282-06-19 benywaidd
217 Bleddyn Fardd un o feirdd y tywysogion 1258 1284 Cymru gwrywaidd
218 Llywelyn Bren bonheddwr Cymreig 1267 1318 Senghennydd gwrywaidd
219 Henry Gower esgob Tyddewi 1278 1347-05-01 Swydd Efrog gwrywaidd
220 Hawys Gadarn merch Owain ap Gruffudd ap Gwenwynwyn (Owen de la Pole) a Joan Corbet 1291 1353 Powys Swydd Amwythig benywaidd
221 Tomas ap Rhodri tirfeddiannwr 1295 1363 gwrywaidd
222 Siôn Gymro diwinydd Cymreig 13th century 1285-04-03 Cymru gwrywaidd
223 Owain Goch ap Gruffydd Owain Goch, brawd Llywelyn II 13th century 1282 Tywysogaeth Cymru gwrywaidd
224 Morgan ap Maredudd arweinydd gwrthryfelwyr Morgannwg 13th century 1316 gwrywaidd
225 Gruffudd Gryg bardd 1310 1380 Ynys Môn gwrywaidd
226 Ifor Hael noddwr y celfyddydau 130s gwrywaidd
227 Dafydd ap Gwilym
bardd 1320 1380 Ceredigion
Brogynin Fawr
gwrywaidd
228 Iolo Goch bardd 1320 1398 Dyffryn Clwyd gwrywaidd
229 Rhydderch ab Ieuan Llwyd cyfreithiwr a noddwr llenyddol 1325 gwrywaidd
230 Syr Hywel y Fwyall marchog o Gymro a Chwnstabl (ceidwad) Castell Cricieth 1330 1381 Cymru gwrywaidd
231 Owain Lawgoch
milwr wrth ei grefft ac ymhonnwr i dywysogaeth Cymru 1330 1378-07 Surrey gwrywaidd
232 Hopcyn ap Thomas uchelwr (c. 1330 -ar ôl 1403) 1330 1403 gwrywaidd
233 Llywelyn Goch ap Meurig Hen bardd 130s 1390 Cymru gwrywaidd
234 Gruffudd ab Adda ap Dafydd Bardd Cymraeg 1340 1370 Arwystli gwrywaidd
235 Henry Dwnn uchelwr a gwrthryfelwr 1340 1416-11 Sir Gaerfyrddin gwrywaidd
236 Dafydd Bach ap Madog Wladaidd bardd 13th century gwrywaidd
237 Dafydd Ddu o Hiraddug
gŵr y cysylltir ei enw â'r gramadeg neu'r "llyfr cerddwriaeth" cyntaf sydd gennym 13th century 1371 Cwm Diserth, Sir Ddinbych gwrywaidd
238 Ieuan Trefor esgob Llanelwy a fu farw 1410 13th century 1410-04
1412-10-05
gwrywaidd
239 Llywelyn ab y Moel bardd 13th century 1440 Abaty Ystrad Marchell gwrywaidd
240 Rhys Goch Eryri bardd 13th century Beddgelert gwrywaidd
241 Yr Ustus Llwyd Bardd Cymraeg a flodeuai yn y 14eg ganrif 13th century Mawddwy gwrywaidd
242 Dafydd y Coed un o'r Gogynfeirdd diweddar 13th century gwrywaidd
243 Gruffudd Llwyd bardd 13th century 1410 gwrywaidd
244 Gruffudd ap Maredudd ap Dafydd bardd 13th century gwrywaidd
245 Hywel ab Einion Lygliw bardd 13th century gwrywaidd
246 Iocyn Ddu ab Ithel Grach bardd 13th century gwrywaidd
247 Ithel Ddu bardd 13th century gwrywaidd
248 Sefnyn bardd 13th century gwrywaidd
249 Bleddyn Ddu bardd 13th century gwrywaidd
250 Gruffudd Llwyd ap Llywelyn Gaplan bardd 13th century gwrywaidd
251 Hywel Ystorm clerwr, neu fardd gogan 13th century gwrywaidd
252 Ieuan Llwyd ab y Gargam un o'r olaf o'r Gogynfeirdd 13th century gwrywaidd
253 Rhisierdyn bardd 13th century gwrywaidd
254 Gruffudd Leiaf bardd 13th century gwrywaidd
255 Adda o Frynbuga cyfreithiwr 1352 1430 Lloegr gwrywaidd
256 Dafydd ab Ieuan No/unknown value cyfreithiwr a gwleidydd 1355 140s gwrywaidd
257 Owain Glyn Dŵr
Tywysog Cymru 1359 1415 Castell Dolwyddelan gwrywaidd
258 Hinin Fardd awdur daroganau (1360? -1420) 1360 1420 gwrywaidd
259 Siôn Cent
bardd (c.1400) 1367 1430 Teyrnas Brycheiniog gwrywaidd
260 Gruffydd Young esgob, a phleidydd Owain Glyndŵr 1370 1435 Sir y Fflint gwrywaidd
261 Roger Mortimer, 4ydd iarll March aer coron Richard II rhwng 1385 a 1398; ganed ym Mynbuga 1374-04-11 1398-07-20 Brynbuga gwrywaidd
262 Dafydd Gam milwr Cymreig 1380 1415-10-25 gwrywaidd
263 Gruffudd Vychan milwr 130s 1447-07-09 gwrywaidd
264 Mathau Goch milwr 1390 1450-07-05 Maelor gwrywaidd
265 Reginald Pecock esgob Llanelwy a Chichester 1395 1460 gwrywaidd
266 Owain Tudur uchelwr Cymreig 1400 1461-02-02 Cymru Henffordd gwrywaidd
267 Iorwerth ab y Cyriog bardd 14th century Ynys Môn gwrywaidd
268 Cadwgan Delynor cerddor 14th century Cymru gwrywaidd
269 Owain Dwnn bardd 1400 1460 Cydweli gwrywaidd
270 Blanche Herbert, Lady Troy gofalwraig magwraeth Elisabeth I, Edward VI a'r Frenhines Mari 14th century 1557 benywaidd
271 Thomas Vaughan milwr, swyddog llys, llysgennad, siambrlen tywysog Cymru 1410 1483-06-23
1483-06-25
gwrywaidd
272 Dafydd Gorlech un o feirdd y Cywyddau Brud 1410 1490 Abergorlech gwrywaidd
273 Lewys Glyn Cothi un o feirdd pennaf y 15fed g. 1420 1490 Llanybydder gwrywaidd
274 Dafydd Nanmor bardd 1420 1485 Nantmor gwrywaidd
275 Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd Ef oedd awdur tua 50 o'r 200 o gywyddau brud ei gyfnod sydd ar gael, a dyna ei enwogrwydd pennaf 1420 1500 gwrywaidd
276 Tudur Penllyn bardd 1420 1485 gwrywaidd
277 William Herbert, Iarll 1af Penfro milwr a gwladweinydd 1423 1469-07-27 gwrywaidd
278 Gutun Owain bardd ac uchelwr yn y 15g 140s gwrywaidd
279 Edmwnd Tudur
pendefig 1430 1456-11-03
1456-11-01
Much Hadham Hall Eglwys Gadeiriol Tyddewi gwrywaidd
280 Ieuan ap Hywel Swrdwal bardd 1430 1480
1485
gwrywaidd
281 Guto'r Glyn bardd 140s 140s Cymru gwrywaidd
282 Ieuan Brechfa bardd ac achyddwr 1430 1500 Brechfa gwrywaidd
283 Siasbar Tudur
iarll Penfro 1431 1495-12-26 Swydd Hertford Gwlad yr Haf gwrywaidd
284 Huw Cae Llwyd bardd 1431 150s Llandderfel gwrywaidd
285 Ieuan Ddu ap Dafydd ab Owain bardd 1440 1480 Aberdâr gwrywaidd
286 Rhys ap Thomas
prif gynorthwywr Cymreig y brenin Harri VII 1449 1525 Llandeilo gwrywaidd
287 Dafydd ab Edmwnd uchelwr a phencerdd 14th century 1497 Hanmer gwrywaidd
288 Gwilym Tew un o feirdd Morgannwg 14th century 14th century Tir Iarll gwrywaidd
289 Maredudd ap Rhys uchelwr, offeiriad, a bardd 14th century gwrywaidd
290 Rhys Nanmor cywyddwr 14th century 1513 gwrywaidd
291 Gruffudd ap Nicolas uchelwr, a phrif ffigur llywodraeth leol deheubarth tywysogaeth Cymru yng nghanol y 15fed g. 14th century Sir Gaerfyrddin gwrywaidd
292 Robin Ddu ap Siencyn Bledrydd cywyddwr 14th century gwrywaidd
293 Siôn Ceri bardd 14th century gwrywaidd
294 Ieuan Brydydd Hir Hynaf ysgrifennwr Cymraeg 14th century gwrywaidd
295 Ieuan Gethin bardd, uchelwr 14th century gwrywaidd
296 Huw Pennant offeiriad, bardd, hynafiaethydd 14th century gwrywaidd
297 Hywel Cilan bardd 14th century gwrywaidd
298 Ieuan ap Huw Cae Llwyd un o fân feirdd y 15fed g. 14th century gwrywaidd
299 Iorwerth Fynglwyd bardd 14th century gwrywaidd
300 Llywelyn Goch y Dant bardd 14th century gwrywaidd
301 Ieuan Du'r Bilwg bardd 14th century gwrywaidd
302 Ieuan ap Gruffudd Leiaf bardd 14th century gwrywaidd
303 William Herbert, 2il iarll Penfro gwleidydd 1455-03-05 1491-07-16 gwrywaidd
304 Harri VII
brenin Lloegr rhwng 1485 a 1509 1457-01-28 1509-04-21 Castell Penfro Abaty Westminster gwrywaidd
305 Bedo Brwynllys bardd o Frycheiniog 1460 gwrywaidd
306 Ieuan Dyfi bardd 1461 1500 gwrywaidd
307 Tudur Aled bardd 1465 1525 Llansannan gwrywaidd
308 Mathew Cradock swyddog brenhinol yn Ne Cymru 1468 1531 gwrywaidd
309 William Owen cyfreithiwr (c.1488–1574) 1469 1574-03-29 gwrywaidd
310 Anthony Kitchin esgob Llandaf 1471-07-22 1566-10-31
1563-10-31
gwrywaidd
311 John Lloyd cerddor 1475 1523
1523-04-03
Caerllion gwrywaidd
312 Edward Powell diwinydd Pabaidd 1478 1540-07 Cymru gwrywaidd
313 Roger Edgeworth diwinydd Catholig 1485 1560 Castell Holt gwrywaidd
314 Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan bardd ac uchelwr 1485 1553 Plas Lleweni gwrywaidd
315 Rowland Lee esgob Coventry a Lichfield (1534-43) a llywydd cyngor gororau Cymru (1534-43) 1487 1543-01-28
1543-01-27
1543-01-21
Isel gwrywaidd
316 Elis Gruffydd copiydd, cyfieithydd, a chroniclwr 1490 1552 Gwesbyr gwrywaidd
317 Siôn ap Hywel bardd 1490 1532 gwrywaidd
318 John Gwynneth cerddor 1490 1562 gwrywaidd
319 Richard Whitford offeiriad ac awdur 1495 1543 Chwitffordd gwrywaidd
320 Hugh Price
sylfaenydd a noddwr cyntaf Coleg Iesu, Rhydychen 1495 1574-08 Aberhonddu gwrywaidd
321 Leonard Cox ysgolfeistr a llenor 1495 1549 Trefynwy gwrywaidd
322 Edward Carne llysgennad 1496 1561 gwrywaidd
323 William Barlow Esgob Tyddewi 1499 1568-08 Essex Eglwys Gadeiriol Chichester gwrywaidd
324 George Constantine clerigwr 1500 1560 gwrywaidd
325 Ieuan ap Tudur Penllyn bardd 15th century Gwynedd gwrywaidd
326 Lewis Caerleon Mathemategydd, meddyg i Harri Tudur 15th century Caerllion gwrywaidd
327 Robert Ferrar
merthyr ac esgob Protestannaidd 150s 1555-03-30 gwrywaidd
328 Lewys ab Owain swyddog gwladol 15th century 1555-10-11 Dolgellau gwrywaidd
329 William Blethyn esgob Llandaf 15th century 1591 Trefynwy gwrywaidd
330 Gruffydd Dwnn gŵr bonheddig (c. 1500 - c. 1570) 1501
1500
150s
1570
gwrywaidd
331 Dafydd Trefor offeiriad a bardd 15th century
1460
1528 gwrywaidd
332 Richard Davies
esgob a chyfieithydd yr Ysgrythur 1501 1581-11-07 Gyffin gwrywaidd
333 William Glyn esgob Bangor 1504 1558-05-21 Heneglwys gwrywaidd
334 Bedo Aeddren bardd 150s Llangwm gwrywaidd
335 John Griffith gwr o'r gyfraith sifil (?-1609) 150s 1609 gwrywaidd
336 Ellis Price gwleidydd 1505 1594-10-08 Sir Ddinbych gwrywaidd
337 Thomas Young archesgob Caerefrog 1507 1568-06-26 Hodgeston gwrywaidd
338 Blanche Parry
Prif Foneddiges Siambr Gyfrin y Frenhines Elisabeth a Cheidwad Tlysau'r Frenhines 1507 1590-02
1590-02-12
Bacton Eglwys Santes Marged benywaidd
339 Tomas ap Ieuan ap Rhys cwndidwr (c. 1510 — c. 1560 ) 1510 1560 gwrywaidd
340 Meurig Dafydd bardd proffesyddol, Pabydd selog, ac un o'r ffigurau pwysicaf yn hanes llên Morgannwg 1510 1595 Llanisien gwrywaidd
341 Thomas Phaer cyfreithiwr, meddyg, a chyfieithydd 1510 1560 Norwich gwrywaidd
342 Siôn Brwynog bardd 1510 1562 gwrywaidd
343 Davis Davies esgob Llanelwy 1511
1512
1573
1573-10-16
gwrywaidd
344 Robert Recorde
mathemategwr a meddyg 1512
1510
1558 Dinbych-y-pysgod gwrywaidd
345 Lleision ap Thomas abad olaf Mynachlog Nedd 1513 1541 Castell-nedd gwrywaidd
346 Thomas Parry
gŵr llys 1515 1560-12-15 gwrywaidd
347 Rice Merrick yswain, achwr, a hanesydd (c.1520–1587) 1520 1587 gwrywaidd
348 Alis Wen prydyddes 1520 15th century Cymru
Llanelwy
benywaidd
349 David Lewis prifathro cyntaf Coleg Iesu, Rhydychen 1520 1584-04-27 Y Fenni gwrywaidd
350 William Salesbury
ysgolhaig a phrif gyfieithydd y Testament Newydd Cymraeg cyntaf 1520 1584 Llansannan gwrywaidd
351 William Cecil, barwn 1af Burghley
gwleidydd Seisnig o dras Gymreig 1520-09-13 1598-08-04
1598-08-05
Bourne Eglwys St Martin, Stamford gwrywaidd
352 Siôn Tudur awdur a bardd 1522 1602 gwrywaidd
353 Morus Dwyfech bardd 1523 1590 Cymru gwrywaidd
354 Maurice Clenock awdur a diwinydd Catholig 1525 1581 Clynnog Fawr gwrywaidd
355 Gruffydd Robert offeiriad Catholig, gramadegydd, a bardd 1527 1598 Sir Gaernarfon gwrywaidd
356 Humphrey Llwyd
meddyg a hynafiaethydd 1527 1568-08-31 Dinbych gwrywaidd
357 John Dee
mathemategydd, mesuronydd a seryddwr 1527-07-13 1608-12 Llundain gwrywaidd
358 John Perrot
un o arglwyddi Elizabeth I, brenhines Lloegr 1528-11 1592-11-03 Hwlffordd gwrywaidd
359 Gabriel Goodman
deon Westminster a sylfaenydd Christ's Hospital, Rhuthyn; 1528-11-06 1601-06-17 Rhuthun Abaty Westminster gwrywaidd
360 Henry Sidney
llywydd Cymru (cyngor y goror) 1529 1586-05-05 Penshurst Church of St John the Baptist, Penshurst gwrywaidd
361 William Aubrey
gwr o'r gyfraith sifil 1529 1595-06-25 Cantref Hen Eglwys Gadeiriol Sant Paul gwrywaidd
362 Twm Siôn Cati tirfeddiannwr, hynafiaethydd, achydd, a bardd 1530
1532-08-10
1608 Tregaron gwrywaidd
363 Richard Clough
marsiandwr a chynrychiolydd Syr Thomas Gresham (am gyfnod) yn Ewrop 1530
1539
1570 Dinbych gwrywaidd
364 Robert Lougher gŵr o'r gyfraith sifil, a gweinydd eglwysig 150s 1585-06-03 Dinbych-y-pysgod gwrywaidd
365 Simwnt Fychan bardd 1530 1606 Llanfair Dyffryn Clwyd gwrywaidd
366 Owen Rogers argraffydd a llyfrwerthwr 1532 1570 gwrywaidd
367 Owen Lewis esgob Cassano all'Jonio 1532-12-28 1595-10-14 Llangadwaladr Y Coleg Saesneg gwrywaidd
368 Catrin o Ferain
boneddiges o Gymraes 1534 1591-08-27 Sir Ddinbych Llanefydd benywaidd
369 Siôn Dafydd Rhys meddyg a gramadegwr 1534 1620 Llanfaethlu gwrywaidd
370 Wiliam Llŷn bardd 1534 1580-08-31 gwrywaidd
371 Huw Llŷn bardd 150s gwrywaidd
372 William Hughes esgob Llanelwy 1535 1600-11-18 Sir Gaernarfon gwrywaidd
373 Rhisiart Gwyn
merthyr Catholig a bardd 1537-01-01
1537
1584-10-15 Llanidloes gwrywaidd
374 Llywelyn Siôn bardd, amaethwr, "crier" neu ringyll mewn llys barn am gyfnod, a chopîwr proffesyddol wrth ei grefft, ac un o ffigurau pwysicaf bywyd llenyddol effro sir Forgannwg 1540 1615 Pen-y-bont ar Ogwr
Castell Llangewydd, Trelales
gwrywaidd
375 Robert Gwin cenhadwr ac awdur Pabyddol 1540 1604 gwrywaidd
376 Roger Williams
milwr ac awdur 1540 1595-12-12 gwrywaidd
377 Rhosier Smyth offeiriad Pabyddol a chyfieithydd yn Gymraeg 1541 1625 Llanelwy gwrywaidd
378 Edmund Prys
archddiacon Meirionnydd, a bardd 1541
1544
1624
1623
Cymru gwrywaidd
379 Thomas Morgan milwr 1542
1540
1595-12-22 Cymru gwrywaidd
380 William Morgan milwr 1542 1583 gwrywaidd
381 Huw Arwystli bardd 1542 1578 Trefeglwys gwrywaidd
382 Huw Ceiriog bardd 150s gwrywaidd
383 Huw Cornwy bardd 150s gwrywaidd
384 Owain Gwynedd bardd 150s 1601 gwrywaidd
385 Thomas Williams meddyg, offeiriad a geiriadurwr 1545 1622 Arllechwedd Isaf
Trefriw
gwrywaidd
386 Robin Clidro clerwr 1545 1580 Dyffryn Clwyd (cantref) gwrywaidd
387 Hugh Lloyd sgolor clasurol 1546 1601-10-17 Penrhyn Llŷn gwrywaidd
388 Thomas Morgan Pabydd a chynllwynwr 1546 1606 gwrywaidd
389 William Morgan
esgob a chyfieithydd 1547 1604-09-10 Tŷ Mawr Wybrnant gwrywaidd
390 Philip ap Rhys cyfansoddwr a aned yn 1547 1547 1559 gwrywaidd
391 Dafydd ap Dafydd Llwyd bardd ac aelod o deulu bonheddig 1549 gwrywaidd
392 David Powel clerigwr a hanesydd 1549 1598 gwrywaidd
393 John Herbert gwr o'r gyfraith sifil, llysgennad, ac ysgrifennydd y wladwriaeth 1550
1540
1533
1617-07-09 gwrywaidd
394 Dafydd Benwyn un o feirdd Morgannwg 15th century Llangeinwyr gwrywaidd
395 Huw Pennant bardd 15th century gwrywaidd
396 Rhisiart Cynwal bardd 15th century 1634 gwrywaidd
397 Edward Maelor bardd 15th century gwrywaidd
398 Lewis ab Edward pencerdd 15th century gwrywaidd
399 Robert Ifan prydydd ac uchelwr 15th century gwrywaidd
400 Lewys Dwnn bardd Cymraeg 1550 1616 Betws Cedewain gwrywaidd
401 Richard Vaughan
esgob 1550 1607-03-30 Penrhyn Llŷn Eglwys Gadeiriol Sant Paul gwrywaidd
402 Wiliam Midleton bardd, milwr, a morwr 1550 1600 Llansannan gwrywaidd
403 Siôn ap Howel ab Owain cyfieithydd 1550 1626 Llanystumdwy gwrywaidd
404 Henry Rowlands esgob Bangor 1551 1616-07-06 Sarn Mellteyrn gwrywaidd
405 William Maurice gwleidyddwr 1552 1622 gwrywaidd
406 George Owen Hynafiaethydd, naturiaethwr ac awdur Cymreig 1552 1613-08-26 Nanhyfer gwrywaidd
407 Thomas Perrot gwleidydd, gŵr llys a thirfeddiannwr 1553 1594 Sir Benfro gwrywaidd
408 George Owen hynafiaethydd a chlerigwr 1553 gwrywaidd
409 William Herbert planiedydd yn Iwerddon ac arloeswr addysgol Cymreig 1553 1593-03-04 gwrywaidd
410 Morris Kyffin llenor a milwr 1555 1598-01-02 gwrywaidd
411 John Nicholls diwinydd dadleugar 1555 1584 gwrywaidd
412 Edward Kyffin clerigwr a mydryddwr salmau 1557 1603 Croesoswallt gwrywaidd
413 Robert Holland clerigwr a llenor 1557
1556
1557-01-18
1622-11-15 Conwy gwrywaidd
414 John Lloyd clerigwr ac ysgolhaig 1558 1603 Dinbych gwrywaidd
415 Morgan Clynnog offeiriad seminaraidd 1558 1619 gwrywaidd
416 George Lloyd
esgob Caer 1560 1615-08-01 gwrywaidd
417 Henry Perry ieithydd 1560 1617 gwrywaidd
418 Richard Parry
esgob a chyfieithydd 1560 1623-09-26 gwrywaidd
419 Robert Jones offeiriad o urdd yr Ieswitiaid 1560 1615-08-20 Y Waun gwrywaidd
420 Anthony Powel gŵr bonheddig ac achydd 1560 1618 Ffermdy Llwydarth gwrywaidd
421 Griffith Powell prifathro Coleg Iesu, Rhydychen 1561 1620-06-15 Llansawel gwrywaidd
422 Henry Salesbury gramadegydd 1561 1637-10-06 Henllan gwrywaidd
423 Huw Lewys clerigwr ac awdur 1562 1634 gwrywaidd
424 Francis Godwin
ysgolhaig, hanesydd, a hynafiaethydd 1562 1633-04 Swydd Northampton gwrywaidd
425 Rowland Heylyn cyhoeddwr llyfrau Gymraeg 1562 1632-02 Amwythig gwrywaidd
426 Robert Parry awdur a dyddiadurwr 1563 1613 Cymru gwrywaidd
427 John Penry awdur Piwritanaidd 1563 1593-05-29 Cefn Brith gwrywaidd
428 Thomas Salusbury
cynllwynwr 1564 1586-09-20 Dinbych gwrywaidd
429 Tomos Prys
bardd ac anturiaethwr 1564 1634-08-23 Plas Iolyn gwrywaidd
430 John Owen epigramydd 1564 1622 Plas Du gwrywaidd
431 Richard Jones
argraffydd a gwerthwr llyfrau 1564 1613 gwrywaidd
432 Robert Llwyd clegiwr 1565 1655 Sir Gaernarfon gwrywaidd
433 Lewis Bayly esgob ac awdur 1565 1631-10-26 Caerfyrddin gwrywaidd
434 Peter Mutton barnwr a gwleidyddwr 1565 1637-11-04 gwrywaidd
435 Richard Hughes bardd (c. 1565–1619) 1565 1619 Llanbedrog Eglwys Sant Pedrog, Pwllheli gwrywaidd
436 William Jones
barnwr 1566 1640-12-09 gwrywaidd
437 John Davies
un o ysgolheigion mwyaf Cymru 1567 1644-05-15 Sir Ddinbych gwrywaidd
438 Thomas Salisbury cyhoeddwr (1566/7–1622) 1567 1620 gwrywaidd
439 Huw Llwyd milwr a bardd 1568 1630 Cynfal-fawr gwrywaidd
440 Bedo Hafesb bardd o sir Drefaldwyn 1568 1585 Powys gwrywaidd
441 David Rowland cyfieithydd 1568 1576 Ynys Môn gwrywaidd
442 Piers Griffith môr-leidr 1568 1628 Llandygái gwrywaidd
443 Roger Cadwallador offeiriad Seminaraidd a merthyr 1568 1610-08-27 Stretton Sugwas gwrywaidd
444 Lewis Thomas clerigwr ac awdur (c.1568–c.1619) 1568 1619 gwrywaidd
445 Edward James clerigwr a llenor 1569 1610 Sir Forgannwg gwrywaidd
446 Hugh Holland bardd a theithiwr 1569 1633-07-23 Dinbych Abaty Westminster gwrywaidd
447 James Rhys Parry (Eos Eyas) bardd 1570 1625 gwrywaidd
448 Edmund Griffith esgob Bangor 1570 1637-05-26 Penrhyn Llŷn gwrywaidd
449 Oliver Lloyd deon Henffordd 1570 1625 Sir Drefaldwyn gwrywaidd
450 Theodore Price prebendari yn abaty Westminster, prifathro Hart Hall, Rhydychen 1570 1631 Llanenddwyn Abaty Westminster gwrywaidd
451 James Dwnn prydydd (c. 1570 - c. 1660) 1570 1660 gwrywaidd
452 Edward Lloyd bargyfreithiwr 1570 1648-07 gwrywaidd
453 James Perrot gwleidydd Seisnig (1571-1636) 1571 1636-02-04 Sir Benfro gwrywaidd
454 Lewis Owen dadleuydd gwrth-Babyddol (1571/2–1633?) 1572 1629 Sir Feirionnydd gwrywaidd
455 Thomas Powell twrnai a llenor 1572 1635 Diserth, Sir Ddinbych gwrywaidd
456 Ludovic Lloyd bardd 1573 1610 gwrywaidd
457 Robert Mansell
llyngesydd 1573 1656 Margam gwrywaidd
458 Theophilus Feild
esgob 1574 1636-06-02 gwrywaidd
459 Thomas Button
llyngesydd ac anturwr 1575 1634-04 Sir Forgannwg gwrywaidd
460 John Salisbury Jesiwit, ac ysgolhaig 1575 1626 Sir Feirionnydd gwrywaidd
461 Hugh Owen yr Hynaf cyfieithydd 1575 1642 Llanfflewyn gwrywaidd
462 Ieuan Llwyd Sieffrai bardd o Gymro 1575 1639-07-08 Llandderfel gwrywaidd
463 Sion Cain arwyddfardd 1575 1650 gwrywaidd
464 John Jones mynach ac ysgolhaig 1575 1635
1635-12-17
Llanfrynach gwrywaidd
465 Augustine Baker ysgolhaig Benedictaidd a chyfriniwr 1575-12-09 1641-08-09 gwrywaidd
466 William Wroth clerigwr Piwritanaidd a chynullydd yr eglwys Annibynnol gyntaf yng Nghymru 1576 1640
1641
gwrywaidd
467 Charles Morgan
milwr 1576 1643 Sir Fynwy gwrywaidd
468 John Roberts mynach Benedictaidd a merthyr 1577 1610-12-10 Trawsfynydd gwrywaidd
469 John Jones copîydd llawysgrifau 1578 1658 Ysgeifiog gwrywaidd
470 Rhys Prichard clerigwr a bardd 1579 1644-12 Llanymddyfri gwrywaidd
471 Francis Mansell
bennaeth Coleg Iesu, Rhydychen 1579-03-23 1665-05-01 gwrywaidd
472 Walter Lloyd Brenhinwr 1580 1662 Llanfair Clydogau gwrywaidd
473 David Jenkins
barnwr 1582 1663-12-06 Pendeulwyn Y Bont-faen gwrywaidd
474 Edward Evans diwinydd 1582 Llanrwst gwrywaidd
475 Godfrey Goodman esgob Caerloyw 1582-02-28
1583-02-28
1656-01-19 Rhuthun gwrywaidd
476 John Williams
archesgob Caerefrog, gynt ddeon Westminster, esgob Lincoln, ac arglwydd-geidwad y sêl fawr 1582-03-22
1582-03-25
1650-03-25 Conwy gwrywaidd
477 John Puleston barnwr 1583 1659-09-05 Kings Worthy gwrywaidd
478 Edward Herbert, Barwn 1af Llanffynhonwen
Barwn 1af Llanffynhonwen 1583-03-03
1583
1648-08-20
1648-08-05
1648
Eyton on Severn St Giles in the Fields gwrywaidd
479 Walter Rumsey barnwr 1584 1660 Llanofer gwrywaidd
480 George William Griffith tir-feddiannwr, cyfreithiwr, ustus heddwch, hynafiaethydd 1584-04-21 1655-08-29 gwrywaidd
481 Morgan Owen Esgob 1585 1645-03-05 Myddfai gwrywaidd
482 William Roberts esgob Bangor 1585 1665-08-12 Llanynys gwrywaidd
483 Hugh Lloyd offeiriad 1586 1667-06-07 Sir Aberteifi gwrywaidd
484 Griffith Williams esgob ac awdur 1587
1589
1672 gwrywaidd
485 Thomas Howell esgob Bryste 1588 1650 gwrywaidd
486 Rowland Vaughan bardd a chyfieithydd 1590 1667-09-18 Caer Gai gwrywaidd
487 John White
Piwritan 1590-06-29 1645-01-29 Rhoscrowdder gwrywaidd
488 Robert Vaughan hynafiaethydd a pherchen llyfrgell enwog Hengwrt 1592 1667-05-16 Hengwrt gwrywaidd
489 George Herbert
bardd yn yr iaith Saesneg 1593-04-03 1633-03-01 Trefaldwyn gwrywaidd
490 James Howell
awdur 1594 1666 Llangamarch gwrywaidd
491 Philip Powell
Mynach o Urdd Sant Benedict, a merthyr 1594-02-02 1646-06-30 Trallong gwrywaidd
492 Richard Lloyd
diwinydd (yn perthyn i blaid y brenin Siarl I) ac ysgol-feistr 1595 1659 Henblas gwrywaidd
493 Lewes Roberts
masnachwr ac economydd 1596 1641-03-12 Biwmares gwrywaidd
494 John Jones
brenin-leiddiad 1597 1660-10-17 Maes-y-garnedd gwrywaidd
495 William Price clerigwr 1597 1646-10-25 gwrywaidd
496 David Lloyd deon Llanelwy 1597 1663
1663-09-07
Llanidloes gwrywaidd
497 John Ellis offeiriad a Phiwritan llygoer 1598 1665 Maentwrog gwrywaidd
498 Oliver Thomas clerigwr Piwritanaidd ac awdur 1598 1653 Sir Drefaldwyn gwrywaidd
499 Lewys Daron bardd 16th century 1530 Aberdaron gwrywaidd
500 Edward Dafydd bardd 160s 160s gwrywaidd
501 Dafydd ap Gruffydd awdur 1600 gwrywaidd
502 Edward Vaughan Master of the Bench of the Inner Temple 1600 1661-05 gwrywaidd
503 John Owen
llywiawdr ym myddin y Brenhinwyr 1600 1666 Clenennau gwrywaidd
504 Watcyn Powel gŵr bonheddig, bardd, ac achydd 1600 1655 gwrywaidd
505 Alexander Griffith clerigwr a phamffledwr dadleugar 1601 1676-04-21 Llysfaen gwrywaidd
506 William Evans pregethwr Ymneilltuol ac athro academi 16th century 1718 gwrywaidd
507 George Griffith
esgob Llanelwy 1601 1666-11 Llandygái gwrywaidd
508 Percy Enderbie hanesydd a hynafiaethydd 1601
1606
1670 gwrywaidd
509 John Price
ysgolhaig clasurol a diwinydd 1602 1676 Llundain gwrywaidd
510 Richard Jones clerigwr ac awdur Cymraeg 1603 160s Henllan gwrywaidd
511 Richard Jones ysgolfeistr a chyfieithydd gweithiau crefyddol (1603–1673) 1603 1673-08 gwrywaidd
512 John Vaughan
barnwr 1603-09-14 1674-12-10 Sir Aberteifi gwrywaidd
513 Sir Thomas Morgan, 1st Baronet
milwr 1604
1606
1679-04-13
1679
Llangatwg Lingoed gwrywaidd
514 William Erbery Piwritan ac Annibynnwr 1604 1654-04 Bedd y Ci Du gwrywaidd
515 John Poyer maer tref Penfro a marsiandwr blaenllaw yn y dref honno 1605 1649-04-25 Covent Garden gwrywaidd
516 Francis Davies esgob Llandaf 1605-03-14 1675-03-14 gwrywaidd
517 Thomas Gouge
gweinidog Anghydffurfiol a dyngarwr 1605-09-19 1681-10-29 gwrywaidd
518 Michael Jones
milwr 1606 1649-03-09 Gweriniaeth Iwerddon gwrywaidd
519 Marmaduke Matthews gweinidog a chlerigwr 1606 1683 Abertawe gwrywaidd
520 Walter Cradock diwinydd a Phiwritan 1606 1659-12-24 Llan-gwm gwrywaidd
521 John Edwards offeiriad a chyfieithydd 1606 1660 Sir Fynwy gwrywaidd
522 Richard Lloyd Brenhinwr a barnwr 1606-02-23 1676-05-05 gwrywaidd
523 Rowland Laugharne
gwleidydd 1607 1675-11 Sain Ffrêd gwrywaidd
524 Arise Evans
dewin a phroffwyd 1607 1660 Llangelynnin gwrywaidd
525 Edward Morus bardd a phorthmon 1607-10-01 1689 gwrywaidd
526 Thomas Powell clerigwr 1608 1660-12-31 Sir Frycheiniog
Aberhonddu
gwrywaidd
527 Thomas Mytton
un o brif swyddogion byddin plaid y Senedd 1608 1656 Croesoswallt gwrywaidd
528 Robert Morgan
esgob Bangor 1608 1673-09-01 Llandysul, Powys gwrywaidd
529 Richard Symonds pregethwr Piwritanaidd 1609 gwrywaidd
530 Ambrose Mostyn pregethwr Piwritanaidd (1610-1663) 1610 1663 gwrywaidd
531 William Foxwist barnwr a gwleidydd 1610 1673 Caernarfon gwrywaidd
532 Humphrey Lloyd esgob Bangor 1610 1689-01-18 gwrywaidd
533 Henry Walter piwritaniaeth a pregethwr 1611 1678 Tŷ Piercefield gwrywaidd
534 Syr Thomas Salusbury, ail farwnig
bardd ac uchelwr a pherchennog ystad Lleweni 1612-03
1612
1643 Plas Lleweni gwrywaidd
535 Basset Jhones meddyg ac ysgolhaig 1613 gwrywaidd
536 Hugh Gore esgob, sefydlydd ysgol ramadeg Abertawe 1613 1691 Maiden Newton gwrywaidd
537 George Parry clerigwr a wnaeth fersiwn fydryddol Gymraeg o rai o'r salmau 1613 1678 gwrywaidd
538 William Thomas esgob 1613-02-02 1689-06-25 gwrywaidd
539 Cadwaladr Cesail bardd 1614 1626 Dolbenmaen gwrywaidd
540 Rowland Watkyns clerigwr ac awdur 1614 1664 Longtown gwrywaidd
541 Thomas Jones
prif farnwr 1614-10-13 1692-05-31 gwrywaidd
542 Hugh Owen Jesiwit 1615 1686-12-28 gwrywaidd
543 John Owen
diwinydd Piwritanaidd (Annibynnwr) 1616 1683-08-24 Stadhampton Bunhill Fields gwrywaidd
544 David Lewis
Jesiwit a merthyr 1616 1679-08-27 Y Fenni gwrywaidd
545 Martin Lluelyn bardd a meddyg 1616-12-12 1682-03-17 Cymru gwrywaidd
546 Vavasor Powell diwinydd Piwritanaidd 1617 1670-10-27 Cnwclas Bunhill Fields gwrywaidd
547 Henry Herbert gwleidydd a milwr 1617 1656 gwrywaidd
548 Philip Jones of Fonmon cyrnol ym myddin y Senedd ac aelod o Ail Dŷ Cromwell 1618
1617
1674-09-05 Abertawe gwrywaidd
549 Christopher Love
gweinidog Presbyteraidd 1618 1651-08-22 Caerdydd gwrywaidd
550 George Twisleton gwleidydd 1618 1667-05-12 gwrywaidd
551 Edward Wynn canghellor eglwys gadeiriol Bangor 1618-10-01 1669-12-17 gwrywaidd
552 Morgan Llwyd llenor, bardd, cyfrinydd, a diwygiwr 1619 1659-06-03 Maentwrog Mynwent Heol Rhosddu, Wrecsam gwrywaidd
553 William Maurice casglwr, hynafiaethydd ac adysgrifwr 1620 1680-03 gwrywaidd
554 Rhys Prydderch gweinidog Annibynnol ac athro (1620? -1699) 1620 1699-01-25 Llanymddyfri gwrywaidd
555 Robert Morgan gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1621 1710-04-05 Pontarddulais gwrywaidd
556 Ellis Rowland Ymneilltuwr cynnar (1621-1691) 1621 1691 Biwmares gwrywaidd
557 John Myles pregethwr Piwritanaidd, a phrif arweinydd y Bedyddwyr Neilltuol 1621 1683-02-03 Cymru
Clifford, Swydd Henffordd
gwrywaidd
558 Henry Vaughan bardd 1621-04-17 1695-04-23
1695-04-28
Llansantffraed (Aberhonddu) Llansantffraed (Aberhonddu) gwrywaidd
559 Huw Morus (Eos Ceiriog) bardd 1622 1709-08 Llangollen gwrywaidd
560 Stephen Hughes cyfieithydd (1622?–1688) 1622 1688 gwrywaidd
561 Syr Trevor Williams gwleidyddwr 1623 1692 gwrywaidd
562 Peregrine Phillips pregethwr Piwritanaidd, Annibynnwr, "apostol sir Benfro 1623 1691-09-17 gwrywaidd
563 William Morgan Jesiwit 1623 1689-09-28 Cilcain gwrywaidd
564 Bussy Mansell gwleidydd 1623-11-22 1699-05-25 gwrywaidd
565 Henry Williams pregethwr Piwritanaidd, amlwg fel Bedyddiwr rhyddgymunol 1624 1684-04-02 gwrywaidd
566 David Manuel bardd 1625 1726 Trefeglwys gwrywaidd
567 Thomas Evans gweinidog gyda'r Bedyddwyr (1625-1688) 1625 1688 Llanafan Fawr gwrywaidd
568 Leoline Jenkins
gŵr o'r gyfraith sifil, llysgennad, noddwr Coleg Iesu Rhydychen 1625 1685-09-01 Llantrisant gwrywaidd
569 Thomas Ellis offeiriad a hynafiaethydd 1625 1673-04 Dolbenmaen gwrywaidd
570 Siôn ap Siôn Cennad y Crynwyr yng Nghymru (c.1625–1697) 1625 1697-11-16 Rhiwabon gwrywaidd
571 William Williams hynafiaethydd 1625 1684 Llanefydd gwrywaidd
572 John Davies cyfieithydd llyfrau 1625-05-25 1693-07-22 Cydweli Cydweli gwrywaidd
573 John Williams Anghydffurfiwr cynnar, pregethwr a meddyg 1626 1673-03-28 Penrhyn Llŷn gwrywaidd
574 David Maurice clerigwr a chyfieithydd 1626 1702 Sir Ddinbych gwrywaidd
575 John Wilson dramodydd 1626-12-27 1696 Llundain
Walbrook
gwrywaidd
576 William Davis lleidr-pen-ffordd 1627 1690 Wrecsam gwrywaidd
577 William Lloyd
esgob Llanelwy 1627-08-18 1717-08-30 Tilehurst gwrywaidd
578 Samuel Jones gweinidog Anghydffurfiol ac athro 1628 1697-09
1697
Y Waun gwrywaidd
579 John Evans ysgolfeistr a diwinydd Piwritanaidd 1628 1700-07-19 Great Sutton gwrywaidd
580 Robert Owen Crynwr 1628 1685 gwrywaidd
581 Charles Edwards llenor 1628 1691 Rhydycroesau gwrywaidd
582 Richard Edwards ysgwîer Piwritanaidd (1628 -1704) 1628 1704-07-10 gwrywaidd
583 Jonathan Edwards clerigwr a dadleuwr 1629 1712-07-20 Wrecsam gwrywaidd
584 Lucy Walter
gordderch y brenin Siarl II 1630 1658-09 Castell y Garn benywaidd
585 David Edwardes tirfeddiannwr a dirprwy-herodr (c. 1630 -1690) 1630 1690 Sir Gaerfyrddin gwrywaidd
586 David Jones ficer (c. 1630 -1704?) 1630 1704 gwrywaidd
587 David Morris offeiriad Catholig a cham-dyst 1630 1703 gwrywaidd
588 Matthew Owen bardd (1631-1679) 1631 1679-12 gwrywaidd
589 Harri Morgan
môr-herwr 1631-01-24 1688-08-25 Llanrhymni gwrywaidd
590 Philip Henry
gweinidog Presbyteraidd a dyddiadurwr 1631-08-24 1696-06-24 Llundain gwrywaidd
591 John Powell
barnwr 1633 1696-09-07 Llanwrda Eglwys Sant Martin gwrywaidd
592 Charles Williams cymwynaswr 1633 1720-08-23 gwrywaidd
593 Sir William Williams, Barwnig 1af, Gray's Inn
cyfreithiwr a gwleidydd 1634 1700-07-11 Ynys Môn gwrywaidd
594 Henry Maurice apostol Brycheiniog 1634 1682-07-30 Aberdaron gwrywaidd
595 Richard Davies Crynwr 1635 1708-01-22 gwrywaidd
596 David Lloyd bywgraffydd 1635-09-28 1692-02-16 Trawsfynydd gwrywaidd
597 James Parke Crynwr 1636 1696-11 Y Trallwng gwrywaidd
598 Edmund Meyrick clerigwr, a noddwr addysg 1636-06-11 1713-04-24 Llandderfel gwrywaidd
599 William Lloyd esgob Llandaf 1637 1710-01-01 gwrywaidd
600 Henry Gregory pregethwr gyda'r Bedyddwyr Cyffredinol (1637? -1700?) 1637 1700 gwrywaidd
601 John Lloyd
pennaeth Coleg Iesu yn Rhydychen, ac esgob Tyddewi 1638 1687-02-13 Pentywyn gwrywaidd
602 Jenkin Jones capten ym myddin y Senedd a phregethwr Piwritanaidd, Annibynnwr 1639 Llanddeti gwrywaidd
603 Hugh Owen pregethwr Piwritanaidd ac "apostol Meirion. 1639 1700-03-15 gwrywaidd
604 John Langford awdur Cymreig 1640 1715 Rhuthun gwrywaidd
605 Sir Richard Corbet, 2nd Baronet barwnig ac aelod seneddol 1640 1683-08-01 gwrywaidd
606 George Lewis clerigwr ac awdur (c. 1640? -1709?) 1640 1709 Llanboidy gwrywaidd
607 Edward Jones esgob Llanelwy 1641-07 1703-05-10 gwrywaidd
608 Daniel Williams
diwinydd Presbyteraidd a chymwynaswr i Ymneilltiaeth 1643 1716-01-26 Wrecsam Bunhill Fields gwrywaidd
609 Owen Gruffydd
bardd Cymreig 1643 1730-12-06
1730
Llanystumdwy gwrywaidd
610 Hugh Roberts (1644? -1702) 1644 1702 y Bala gwrywaidd
611 John Jones canghellor eglwys gadeiriol Llandaf 1645 1709-08-22 gwrywaidd
612 Philip Evans
offeiriad o Gymdeithas yr Iesu, a merthyr 1645 1679-07-22 Trefynwy
Sir Fynwy
gwrywaidd
613 Thomas Griffiths gweinidog cyntaf eglwys Fedyddiedig y Welsh Tract 1645 1725-07-25 Llanfyrnach gwrywaidd
614 George Jeffreys, Barwn 1af Jeffreys
barnwr 1645-05-15 1689-04-18 Wrecsam Capel Frenhinol Sant Pedr mewn cadwyni, Tŵr Llundain
St Mary Aldermanbury
gwrywaidd
615 John Thomas clerigwr (1646?-1695) 1646 1695-11-04 Pennant Melangell gwrywaidd
616 Henry Maurice clerigwr ac awdur 1647 1691-10-30 gwrywaidd
617 Griffith Owen Crynwr a meddyg (c.1647–1717) 1647 1717 gwrywaidd
618 Edward Turberville cam-dyst ("informer") 1648 1681-12-18 gwrywaidd
619 Francis Gwyn gwleidydd 1648 1734-06-14 Combe Florey Dorset gwrywaidd
620 Richard Lucas clerigwr ac awdur 1648 1715 Llanandras Abaty Westminster gwrywaidd
621 James Davies hanesydd 1648 1722-09-24 Llandysul gwrywaidd
622 Thomas Jones
almanaciwr, gwerthwr llyfrau, argraffydd, a chyhoeddwr 1648-05-01 1713-08-08 Corwen gwrywaidd
623 Humphrey Humphreys
esgob Bangor a Henffordd (yn olynol), hynafiaethydd, hanesydd, ac achyddwr 1648-11-24 1712-11-20 Penrhyndeudraeth gwrywaidd
624 John Lloyd Offeiriad seciwlar a merthyr 16th century 1679-07-22 Sir Frycheiniog gwrywaidd
625 Thomas Edwards dadleuwr Piwritanaidd 1649-10-09 1700-12-21 gwrywaidd
626 John Wynne anturwr diwydiannol 1650 1714-12-31 Tegeingl
Trelawnyd
gwrywaidd
627 John Davies bardd teulu 16th century 1694 Llanuwchllyn gwrywaidd
628 Rowland Ellis Crynwr 1650 1731-09 Dolgellau gwrywaidd
629 William Baxter hynafiaethydd 1650 1723-05-31 Llanllugan gwrywaidd
630 William Bedloe anturiaethwr a hysbyswr ynglyn â'r Cynllwyn Pabaidd 1650-04-20 1680-08-20 Cas-gwent gwrywaidd
631 John Jones deon, addysgydd a hynafiaethydd (1650 -1727) 1650-06-02 1727-10-27 Plas Gwyn gwrywaidd
632 Thomas Edwards clerigwr ac ysgolhaig Coptaidd 1652 1721-09-05 Llanllechid gwrywaidd
633 John Davies achyddwr 1652 1716 Rhiwlas gwrywaidd
634 Owen Wynne swyddog yn y gwasanaeth gwladol 1652 1700 Llechylched gwrywaidd
635 William Lewes tirfeddiannwr a hynafiaethydd 1652 1722-12 Caerfyrddin gwrywaidd
636 Robert Price
barnwr 1653-01-14 1733-02-02 gwrywaidd
637 Charles Owen gweinidog ac athro Ymneilltuol (m.1746) 1654 1746-02-17 gwrywaidd
638 James Owen gweinidog ac athro Ymneilltuol, a diwinydd (1654–1706) 1654-11-01 1706-04-08 Aber-nant gwrywaidd
639 Henry Rowlands hynafiaethydd 1655 1723-11-21 gwrywaidd
640 Thomas Spark clerigwr ac ysgolor clasurol 1655 1692-09-07 gwrywaidd
641 Ifan Gruffudd prydydd (c. 1655 - c. 1734) 1655 1734 Troedyraur gwrywaidd
642 William Fleetwood
esgob a hynafiaethydd 1656-01-01 1723-08-04 Tŵr Llundain gwrywaidd
643 John Jenkins gweinidog y Bedyddwyr (1656? -1733) 1656 1733-07-03 Cilymaenllwyd gwrywaidd
644 Nathaniel Williams awdur 1656 1679 gwrywaidd
645 Ellis Pugh Crynwr ac awdur (1656–1718) 1656-06 1718 Dolgellau gwrywaidd
646 Robert Nelson dyngarwr, cefnogwr i'r S.P.C.K., a "non-juror' 1656-06-22 1715-01-16
1715
Llundain gwrywaidd
647 Humphrey Mackworth diwydiannwr a seneddwr 1657-01 1727-08-25 Swydd Amwythig gwrywaidd
648 Thomas Williams clerigwr a chyfieithydd 1658 1726 Eglwysbach gwrywaidd
649 Richard Davis gweinidog Annibynnol 1658 1714
1714-09-10
Llechryd gwrywaidd
650 David Edwards gweinidog Annibynnol 1660 1716-09-29 gwrywaidd
651 Edward Lhuyd
botanegwr, daearegwr, hynafiaethydd, ac ieithegwr 1660 1709-06-30 Loppington gwrywaidd
652 Samuel Williams clerigwr ac awdur (c.1660 - c.1722 ) 1660 1722 gwrywaidd
653 David Penry gweinidog (1660?-1722) 1660 1722-04-26 gwrywaidd
654 Llywelyn Bevan gweinidog Annibynnol (1661 -1723) 1661 1723-02-07 gwrywaidd
655 John Morgan bardd a gweinidog 1662 1701-09-14 gwrywaidd
656 Myles Davies dadleuydd crefyddol a llyfryddwr 1662 1715 Chwitffordd gwrywaidd
657 Erasmus Lewes clerigwr 1663 1745-02-19 Llangynllo gwrywaidd
658 David Jones clerigwr 1663 1724 gwrywaidd
659 John Vaughan diwygiwr cymdeithasol a chrefyddol (1663 -1722) 1663 1722-11-16 gwrywaidd
660 Cadwaladr Evans Crynwr Cymreig (1664 -1745) 1664 1745 Fron-goch gwrywaidd
661 Henry, neu Harri Sion John emynydd (1664 -1754) 1664 1754-09-20 Blaenau Gwent gwrywaidd
662 Philip James gweinidog cynnar gyda'r Bedyddwyr (1664 -1748) 1664 1748 Pontarddulais gwrywaidd
663 Pierce Lewis clerigwr, a "diwygiwr" Beibl 1690 1664-04-11 1699 gwrywaidd
664 Joshua James un o weinidogion cynharaf y Bedyddwyr (1665 -1728) 1665 1728-08 gwrywaidd
665 Rhisiart Parry bardd (1665? -1749) 1665 1749 Diserth, Sir Ddinbych gwrywaidd
666 Rhys Cadwaladr bardd 1666 1690 Conwy gwrywaidd
667 Syr John Philipps, 4ydd Barwnig
diwygiwr crefyddol, addysgol, a moesol 1666 1737-01-05 gwrywaidd
668 William Wotton clerigwr ac ysgolhaig 1666-08-13 1727-02-13 Wrentham, Suffolk gwrywaidd
669 John Wynne
esgob Llanelwy a phennaeth Coleg Iesu, Rhydychen 1667 1743-07-15 Caerwys gwrywaidd
670 Roger Williams Gweinidog gyda'r Annibynwyr 1667 1730-05-25 gwrywaidd
671 Griffith Wynn offeiriad Llangadwaladr" a chyfieithydd 1669 1736 Mallwyd gwrywaidd
672 Erasmus Lewis ysgrifennwr "news-letters" a swyddog o dan Lywodraeth Prydain 1670 1754-01-10 gwrywaidd
673 Erasmus Saunders diwinydd 1670 1724-06-01 Clydau gwrywaidd
674 Elisha Beadles Crynwr ac awdur (1670 -1734) 1670 1734 Kempston gwrywaidd
675 James Gooden Jesiwit (1670–1730) 1670 1730-10-11 Sir Ddinbych gwrywaidd
676 Thomas Lewis gweinidog gyda'r Bedyddwyr (1671?-1735) 1671 1735 gwrywaidd
677 William Wynne hanesydd 1671 1704-05 Garthewin gwrywaidd
678 Evan Evans clerigwr a chenhadwr ym Mhennsylvania 1671 1721-10-11
1721
Carno gwrywaidd
679 Ellis Wynne
Llenor crefyddol a chyfieithydd ac awdur Gweledigaethau y Bardd Cwsc (1671 - 1734) 1671-03-07 1734-07-13 Meirionnydd gwrywaidd
680 John Rhydderch almanaciwr, gramadegwr, bardd, ac eisteddfodwr 1673 1735 Cemaes Cemaes gwrywaidd
681 Hugh Thomas achydd ac hynafiaethydd 1673 1720-09-22 Lôn Fetter gwrywaidd
682 Humphrey Foulkes clerigwr a hynafiaethwr 1673 1737 Llanefydd gwrywaidd
683 Thomas Lloyd offeiriad a geiriadurwr 1673 1734 gwrywaidd
684 Zachariah Williams meddyg a dyfeisydd 1673 1755-07-12 Rhosfarced gwrywaidd
685 Abel Morgan gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1673
1637
1722-12-16 Llanwenog gwrywaidd
686 John Ellis clerigwr a hynafiaethydd 1674 1735-07 Llandegwning gwrywaidd
687 Edward Samuel
clerigwr, bardd, ac awdur 1674 1748-04-08 Penmorfa gwrywaidd
688 Morris ap Rhisiart tad Morysiaid Môn 1674 1763-11-25 Llanfihangel Tre'r Beirdd gwrywaidd
689 Christmas Samuel gweinidog Annibynnol 1674 1764-06-18 Llanegwad gwrywaidd
690 James Lewis gweinidog Annibynnol (1674 -1747) 1674 1747-05-31 Llandysul gwrywaidd
691 Jenkin Evans gweinidog Annibynnol (1674-1709) 1674 1709-08-19 Sir Forgannwg gwrywaidd
692 Beau Nash
arweinydd ffasiwn, o Gymru 1674-10-18 1761-02-03 Abertawe gwrywaidd
693 William Jones
mathemategydd Cymreig a ddefnyddiodd 'pi' am y tro cyntaf 1675 1749-07-01 Llanfihangel Tre'r Beirdd gwrywaidd
694 John Davies bardd (1675 -1769) 1675 1769 gwrywaidd
695 Peter Foulkes ysgolhaig a chlerigwr 1676 1747-04-30 Caer Eglwys Gadeiriol Caerwysg gwrywaidd
696 Athelstan Owen tirfeddiannwr 1676 1731-08-14 Llanbrynmair gwrywaidd
697 Angharad James prydyddes 1677-07-16 1749-08-25 Nantlle Dolwyddelan benywaidd
698 Philip Pugh gweinidog gyda'r Annibynwyr 1679 1760-07-12 Blaenpennal gwrywaidd
699 Henry Palmer gweinidog Annibynnol 1679 1742-12-12 gwrywaidd
700 John Evans
gweinidog Presbyteraidd a diwinydd 1680 1730-05-23 Wrecsam Bunhill Fields gwrywaidd
701 John Harris esgob Llandaf 1680 1738-08-28 Aberdaugleddau Eglwys Gadeiriol Wells gwrywaidd
702 Robert Roberts clerigwr 1680 1741 gwrywaidd
703 Roger Adams argraffydd yng Nghaer (1681?–1741) 1681 1741 Caer Caer gwrywaidd
704 Samuel Jones academydd 1681 1719-10-11 gwrywaidd
705 John Goodwin gweinidog olaf y Crynwyr yng Ngogledd Cymru (1681 -1763) 1681 1763 gwrywaidd
706 David Lewis bardd a dramaydd 1682 1760-04 Llanddewi Efelffre gwrywaidd
707 David Parry ysgolhaig 1682 1714-12 Aberteifi gwrywaidd
708 Bartholomew Roberts
môr-leidr Cymreig 1682-05-17 1722-02-10 Sir Benfro gwrywaidd
709 John Kelsall Crynwr a dyddiadurwr 1683 1743-05 Llundain gwrywaidd
710 David Rees awdur a gweinidog 1683 1748-05-26 gwrywaidd
711 Griffith Jones
diwygiwr crefyddol ac addysgol 1684 1761-04-08 gwrywaidd
712 Mathias Maurice gweinidog Annibynnol ac awdur 1684 1738 Llanddewi Efelffre gwrywaidd
713 Jane Brereton bardd 1685 1740-08-07 Yr Wyddgrug benywaidd
714 Moses Williams clerigwr, hynafiaethydd, ysgolhaig 1685-03-02 1742-03-02 gwrywaidd
715 Charles Talbot, Barwn 1af Talbot
arglwydd-ganghellor 1685-12-21 1737-02-14 Chippenham gwrywaidd
716 Pryce Hughes cynlluniwr trefedigaeth Americanaidd 1687 1715 Llanllugan gwrywaidd
717 Thomas Richards clerigwr ac awdur 1687 1760 Llanfarian gwrywaidd
718 David Lloyd clerigwr a chyfieithydd 1688 1747 gwrywaidd
719 Enoch Francis gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1688 1740-02-04 Llanllwni gwrywaidd
720 John Morgan clerigwr, ysgolhaig, a llenor 1688 1733-02-28 Llangelynnin gwrywaidd
721 Siencyn Thomas crydd, pregethwr Ymneilltuol, a phrydydd 1690 1762 Brongwyn gwrywaidd
722 Siôn Llewelyn bardd 1690-11-30 1776-01-01 Cefn Coed y Cymer gwrywaidd
723 Richard Nanney clerigwr efengylaidd 1691 1767 ffermdy Cefndeuddwr gwrywaidd
724 Silvanus Bevan meddyg a Chrynwr 1691 1765 Abertawe gwrywaidd
725 John Thomas
esgob Salisbury 1691-06-23 1766-07-19 gwrywaidd
726 William Bulkeley sgwîer a dyddiadurwr 1691-11-04 1760 Llanfechell gwrywaidd
727 John Edwards clochydd a bardd (1692?-1774) 1692 1774-01-14 gwrywaidd
728 Samuel Thomas gweinidog gyda'r Annibynwyr, ac athro academi Caerfyrddin (1692 -1766) 1692 1766-09-07 Caerfyrddin gwrywaidd
729 Theophilus Evans hanesydd a llenor 1693-02-21 1767-09-11 Cwm-cou
Llandygwydd
gwrywaidd
730 Hugh Hughes bardd ac uchelwr 1693-08-01 1776-05-06 Llandyfrydog gwrywaidd
731 Evan Davies gweinidog ac athro Annibynnol (1694? -1770) 1694 1770-10-16 Llanbedr Pont Steffan gwrywaidd
732 Rees Davies gweinidog Annibynnol (1694? -1767) 1694 1767-09 gwrywaidd
733 Joseph Simmons gweinidog gyda'r Annibynwyr ac athro ysgol (1694? -1774) 1694 1774-05-12 Llansamlet gwrywaidd
734 Timothy Thomas clerigwr ac ysgolhaig (1694 -1751) 1694 1751-04-17 Llanymddyfri gwrywaidd
735 David Morgan Jacobite' (c.1695–1746) 1695 1746-07-30 gwrywaidd
736 Thomas Durston gwerthwr llyfrau ac argraffydd llyfrau a baledi (m.1767) 1696 1767-09-26 No/unknown value gwrywaidd
737 Henry Davies gweinidog Annibynnol (1696?-1766) 1696 1766-07 gwrywaidd
738 Thomas William gweinidog gyda'r Annibynwyr, ac awdur 1697 1778-06-12 Mynydd Bach gwrywaidd
739 John Owen canghellor eglwys Bangor 1698 1755-11-08 Llanidloes gwrywaidd
740 Edward Yardley offeiriad eglwysig 1698 1769-12-26 gwrywaidd
741 Bridget Bevan
noddwraig ysgolion cylchynol 1698-10-30 1779-12-11 Llannewydd benywaidd
742 John Edwards bardd a chyfieithydd 1699
1699-12-27
1776-12-28 Llansantffraid Glyn Ceiriog Llansantffraid Glyn Ceiriog gwrywaidd
743 Marged uch Ifan telynor a reslwr Cymreig 1699
1768
1788 Beddgelert benywaidd
744 John Dyer
bardd 1699 1757-12-15
1758
Llanfynydd gwrywaidd
745 Lewis Evans gwneuthurwr mapiau 1700 1756-06-12 Llangwnnadl Christ Church, Philadelphia gwrywaidd
746 Huw Jones o Langwm bardd a chyhoeddwr, ac un o brif faledwyr y 18fed g. 1700 1782 Llangwm gwrywaidd
747 Guto Nyth Brân
athletwr Cymreig 1700 1737 Bedd Guto Nyth Brân gwrywaidd
748 John Jones clerigwr a dadleuwr 1700 1770-08-08 Llanilar gwrywaidd
749 Wil Hopcyn bardd 1700 1741 gwrywaidd
750 Margaret Davies gwraig y ceir amryw lawysgrifau o'i gwaith yn ein llyfrgelloedd cyhoeddus (c.1700–1785?) 1700 1785 Trawsfynydd benywaidd
751 Jenkin Jones gweinidog 1700 1742-06-20 Llanwenog gwrywaidd
752 Benjamin Meredith pregethwr gyda'r Bedyddwyr (1700 -1749) 1700 1749 Llanwenarth gwrywaidd
753 Charles Winter gweinidog (1700 -1773) 1700 1773-04-23 Bedwellte gwrywaidd
754 John Davies un o'r clerigwyr efengylaidd 1700 1792 gwrywaidd
755 John Hodges rheithor (1700? -1777) 1700 1777-04-05 gwrywaidd
756 Miles Harry gweinidog gyda'r Bedyddwyr (1700-1776) 1700-01-01 1776-11-01 Bedwellte gwrywaidd
757 Rhys Morgan bardd (c. 1700 - c. 1775) 1700 1775 gwrywaidd
758 Thomas Dafydd bardd gwlad ac emynydd 17th century gwrywaidd
759 Richard William Dafydd cynghorwr Methodistaidd 17th century gwrywaidd
760 William Watkins clerigwr 17th century gwrywaidd
761 Robert Morris diwydiannwr 1701
No/unknown value
1768 gwrywaidd
762 John David gweinidog Annibynnol (1701? -1756) 1701 1756-07-22 Sir Benfro gwrywaidd
763 Lewis Morris
Llenor a hynafiaethydd, cartograffydd a bardd o Ynys Môn. 1701-03-02 1765-04-11 Llanfihangel Tre'r Beirdd Llanbadarn Fawr gwrywaidd
764 Joseph Harris Seryddwr ac arbrofwr bathu arian Cymreig 1702
1704
1764-09-26
1764
gwrywaidd
765 Humphrey Owen llyfrgellydd Bodley, a phennaeth Coleg Iesu, Rhydychen 1702 1768-03-26 Meifod gwrywaidd
766 Richard Farrington offeiriad a hynafiaethydd 1702 1772-10-16 Llechylched gwrywaidd
767 Lewis Jones gweinidog gyda'r Annibynwyr (1702? -1772) 1702 1772-01-08 Sir Aberteifi gwrywaidd
768 William Prichard pregethwr 1702 1773-03-09 Llanarmon, Gwynedd gwrywaidd
769 Edmund Jones awdur a gweinidog 1702-04-01 1793 Aberystruth gwrywaidd
770 David Williams Morafiad Cymraeg cynnar (1702 -1779) 1702-08-02 1779 Llandwrog gwrywaidd
771 John Evans clerigwr gwrth-Fethodistaidd 1702-09-02 1782-03 gwrywaidd
772 Ben Simon bardd a hynafiaethydd o Gymro 1703 1793 gwrywaidd
773 Henry Phillips clerigwr a hynafiaethydd (1719 -1789) 1703 1783 Trelech gwrywaidd
774 Richard Morris awdur 1703-02-02 1779-12 Llanfihangel Tre'r Beirdd gwrywaidd
775 Dafydd Jones bardd, casglwr llawysgrifau, cyhoeddwr, ac argraffydd 1703-05-04 1785-10-20 Dyffryn Conwy Eglwys Mair, Trefriw gwrywaidd
776 Ann Maddocks
gorfodwyd hi i briodi 1704 1727 Cefn-ydfa benywaidd
777 Cadwaladr Davies bardd, baledwr, a chasglwr cerddi (1704-?) 1704 Llanycil gwrywaidd
778 John Harris cynghorwr Methodistaidd a Morafaidd, ffermwr (1704-1763) 1704 1763-10-21 gwrywaidd
779 William Griffith Morafiad Cymreig cynnar (un o aelodau gwreiddiol eu Cynulleidfa yn Llundain) (1704 -1747) 1704 1747 gwrywaidd
780 William Worthington
clerigwr ac awdur 1704-04-04 1778-10-06 gwrywaidd
781 Dafydd Nicolas bardd 1705 1774 Llangynwyd gwrywaidd
782 Jeremy Owen gweinidog Presbyteraidd ac awdur 170s gwrywaidd
783 William Powell bonheddwr 1705 1780 Nanteos gwrywaidd
784 David Evans offeiriad, llenor, a cherddor 1705 1788 Llangynyw gwrywaidd
785 Gwilym Howell almanaciwr a bardd (1705 -1775) 1705 1775-03-04 Llangurig gwrywaidd
786 Lewis Anwyl offeiriad ac awdur (1705? -1776) 1705 1776-02-27 gwrywaidd
787 Thomas Harris person busnes 1705-01-06 1782-09-23 Talgarth gwrywaidd
788 William Morris llythyrwr a llysieuegwr 1705-05-06 1763-12-29 Ynys Môn gwrywaidd
789 Elizabeth Morgan garddwraig (1705 - 1773) 1705-11-05 1773 Amwythig benywaidd
790 Anna Williams
bardd 1706 1783-09-06 Rhosfarced benywaidd
791 Siôn Bradford gweydd a phannwr a lliwydd 1706 1785-06-06 gwrywaidd
792 John Morris morwr 1706 1740-09-22 gwrywaidd
793 Robert Jones bonheddwr tiriog (1706?-1742) 1706 1742-06-08 gwrywaidd
794 Evan Williams telynor (1706 -?) 1706 Llangybi gwrywaidd
795 William Hopkins clerigwr ac awdur 1706 1786 Trefynwy gwrywaidd
796 Richard Rees gweinidog Annibynnol Arminaidd 1707 1749-08 Dowlais gwrywaidd
797 Griffith Hughes naturiaethwr 1707 1758 Tywyn gwrywaidd
798 Lewis Hopkin bardd 1708 1771 Cymru gwrywaidd
799 John Pettingall hynafiaethydd 1708 1781-06-30 gwrywaidd
800 Joshua Andrews gweinidog gyda'r Bedyddwyr (1708?-1793) 1708 1793-06-14 gwrywaidd
801 William Elias bardd (1708 -1787) 1708 1787 Clynnog Fawr gwrywaidd
802 Charles Hanbury Williams
ysgrifennwr dychangerddi a llysgennad 1708-12-08 1759-11-02 Llundain gwrywaidd
803 Michael Pritchard bardd 1709 1733-07-03 Llanllyfni gwrywaidd
804 Harri Parri bardd a chlerwr 1709 1800-11-15 Llanfihangel-yng-Ngwynfa gwrywaidd
805 David Williams gweinidog gyda'r Annibynwyr 1709 1784-04-05 Caerffili gwrywaidd
806 William Wynn clerigwr, hynafiaethydd, a bardd 1709 1760-01-18 gwrywaidd
807 Margaret Lloyd un o aelodau gwreiddiol y gynulleidfa Forafaidd yn Llundain (1709 -1762) 1709-05-27 1762-09-08 Llangystennin benywaidd
808 Philip David gweinidog gyda'r Annibynwyr (1709 -1787) 1709-06-11 1787-02-03 gwrywaidd
809 Richard Marsh llyfrwerthwr ac argraffydd 1710 1792-05-24 gwrywaidd
810 John Parry (Y Telynor Dall)
Telynor a cerddwr 1710 1782-10
1782
Nefyn gwrywaidd
811 Thomas Richards of Coychurch clerigwr a geiriadurwr 1710 1790-03-20 gwrywaidd
812 Richard Parry bardd, ysgolfeistr, a chlochydd (1710 -1763) 1710 1763-01-05 gwrywaidd
813 Evan Thomas bardd a chrydd (c. 1710 - c. 1770 ) 1710 1770 gwrywaidd
814 Lewis Rees gweinidog gyda'r Annibynwyr (1710 -1800) 1710-03-02 1800-03-21 Glyn-nedd gwrywaidd
815 Dafydd Jones emynydd 1711 1777-08-30 Caeo gwrywaidd
816 Morgan John Lewis emynydd, a chynghorwr Methodistaidd 1711 1771 Aberystruth gwrywaidd
817 Thomas Ellis clerigwr 1711 1792-02-23 Gallt Melyd gwrywaidd
818 William Holland Morafiad a Methodist cynnar 1711 1761-02-23 Hwlffordd gwrywaidd
819 John Gambold
esgob 1711-04-10 1771 gwrywaidd
820 Elis Roberts cyfansoddwr a aned yn 1712 1712 1789-11-27 Llanycil gwrywaidd
821 Henry Thomas cynghorwr Methodistaidd a gweinidog Annibynnol 1712 1802-08-01 gwrywaidd
822 Charles Powel hynafiaethydd (1712 -1796) 1712 1796 gwrywaidd
823 Hugh Evans gweinidog ac athro gyda'r Bedyddwyr (1712 -1781) 1712 1781-03-28 gwrywaidd
824 David Owen cyfansoddwr a aned yn 1712 1712-01-27 1741-08 Ynyscynhaearn gwrywaidd
825 Josiah Tucker
economydd a diwinydd 1713 1799-11-04 Talacharn gwrywaidd
826 Daniel Rowland
gweinidog Methodistaidd 1713 1790-10-16 Nancwnlle gwrywaidd
827 Rhys Jones hynafiaethydd a bardd 1713 1801-02-14 Cymru gwrywaidd
828 Francis Lewis
un o'r rhai a arwyddodd Datganiad Annibyniaeth, U.D.A. 1713-03-21 1803-12-30
1802-12-31
Llandaf Mynwent Eglwys y Drindod, Manhattan gwrywaidd
829 John Griffith
Crynwr (1713–1776) 1713-05-21 1776-06-17 Sir Faesyfed gwrywaidd
830 Richard Wilson
arlunydd golygfeydd natur 1713-08-01
1714
1714-08-01
1782-05-11 Penegoes Yr Wyddgrug gwrywaidd
831 Huw Ellis cerddor (1714 -1774) 1714 1774-08-05 Trawsfynydd gwrywaidd
832 John Meredith cyfreithiwr o Aberhonddu (1714 -1780) 1714 1780-03-06 Sir Faesyfed gwrywaidd
833 Rolant Huw bardd 1714 1802-12-16 Llangywer gwrywaidd
834 Thomas Evans gweinidog gyda'r Annibynwyr (1714?-1779) 1714 1779-05-25 Mynyddislwyn gwrywaidd
835 Howell Harris
diwygiwr crefyddol 1714-01-23 1773 Talgarth gwrywaidd
836 Edward Richard ysgolfeistr, ysgolhaig a bardd 1714-03 1777-02-28 Ystrad Meurig gwrywaidd
837 Owen Salusbury Brereton hynafiaethydd 1715 1798-09-08 Brereton gwrywaidd
838 Hywel Rhys bardd (1715? -1799) 1715-09-10 1799-06-03 gwrywaidd
839 John Jenkin prydydd ac athro (1716-1796) 1716 1796 Llechryd gwrywaidd
840 Robert Lloyd amaethwr a chynghorwr Methodistaidd 1716 1792-09-12 Cilcain gwrywaidd
841 William Evans gweinidog Annibynnol (1716–1770) 1716 1770-04-24 Ystradgynlais gwrywaidd
842 Henry Owen
clerigwr, meddyg, ac ysgolhaig 1716 1795-10-14 Dolgellau gwrywaidd
843 Howel Davies offeiriad Methodistaidd (c.1716-1770) 1716 1770-01-13 Sir Fynwy gwrywaidd
844 Richard Lathrop gwerthwr llyfrau ac argraffydd (m. 1764) 1716 1764-11-01 gwrywaidd
845 Edward Evans gweinidog Presbyteraidd, a bardd 1716-03
1716
1798-06-21
1798
Llwydcoed gwrywaidd
846 Morgan Rhys athro cylchynol ac emynydd 1716-04-01 1779-08-09 Cil-y-cwm gwrywaidd
847 William Lloyd clerigwr a chyfieithydd 1717 1777-12-18 Y Fflint gwrywaidd
848 Owen Rees gweinidog gyda'r Annibynwyr 1717 1768-03-14 Llanfair-ar-y-bryn gwrywaidd
849 Morgan Jones gweinidog Annibynnol (1717? -1780) 1717 1780-04-01 Llanfair-ar-y-bryn gwrywaidd
850 Edmund Williams un o emynwyr cynnar y diwygiad Methodistaidd 1717 1742-04 gwrywaidd
851 David Williams gweinidog Annibynnol Methodistaidd (1717 -1792) 1717 1792-05-05 gwrywaidd
852 Thomas William cynghorwr Methodistaidd, a gweinidog Annibynnol wedyn 1717 1765-12-16 Eglwys Ilan gwrywaidd
853 William Williams, Pantycelyn
clerigwr Methodistaidd, awdur, ac emynydd 1717-02-11 1791-01-11 Llanfair-ar-y-bryn gwrywaidd
854 Evan Roberts mwynwr (1718 -1804) 1718 1804 gwrywaidd
855 John Jeffreys cerddor (1718?–1798) 1718 1798 Llanynys gwrywaidd
856 Hugh Williams milwr ac aelod seneddol 1718 1794-08-19 gwrywaidd
857 William Jones cynghorwr ac arloeswr Methodistaidd 1718-07-28 1773 gwrywaidd
858 Richard Thomas cynghorwr Methodistaidd cyntaf Môn (1718-1807) 1718-07-31 1807-01-29 Llanfechell gwrywaidd
859 Thomas Sheen cynghorwr Methodistaidd ac Antinomiad (1718 -1790) 1718-11-08 1790-02-28 Glasgwm gwrywaidd
860 Owen Davies gweinidog Annibynnol 1719 1792-07-06 Llanwrda gwrywaidd
861 Owen Rice gweinidog bugeiliol 1719 1788 Hwlffordd gwrywaidd
862 William Griffith ffermwr (1719-1782) 1719 1782-04-20 Dyffryn Nantlle gwrywaidd
863 William Parry swyddog gwladol, ac ysgrifennydd y Cymmrodorion 1719 1775-10-23 gwrywaidd
864 Evan Williams gweinidog Annibynnol a diwygiwr 1719-01-06 1748-08-20 Aber-craf gwrywaidd
865 William Edwards
gweinidog Annibynnol a phensaer 1719-02 1789-08-07 Eglwys Ilan
Sir Forgannwg
gwrywaidd
866 Joshua Thomas
gweinidog gyda'r Bedyddwyr, a hanesydd 1719-02-22 1797-08-25 Caeo gwrywaidd
867 Joshua Parry gweinidog Ymneilltuol, a llenor 1719-06-17 1776-09-06 Llangan gwrywaidd
868 Henry Lloyd milwr ac ysgrifennwr ar faterion milwrol 1720 1783-06-19 Wrecsam gwrywaidd
869 Thomas Llewellyn gweinidog ac athro gyda'r Bedyddwyr 1720 1783-08-07 Gelli-gaer gwrywaidd
870 David William emynydd (c.1720–1794) 1720 1794-10-01 Llanedi Cofeb Dafydd William wrth Gapel Croes-y-Parc gwrywaidd
871 Elizabeth Baker dyddiadures 1720 1789 Canolbarth Lloegr benywaidd
872 Siarl Marc pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a phrydydd 1720 1795 gwrywaidd
873 Thomas Jones clerigwr ac awdur 1720 1790 gwrywaidd
874 Abraham Williams gweinidog gyda'r Annibynwyr 1720 1783 Pant-teg gwrywaidd
875 Rhys Thomas argraffydd 1720 1790-07-11 No/unknown value
Caerfyrddin
Llandochau gwrywaidd
876 John Richard bardd a pregethwr 1720 1764 Llanrwst gwrywaidd
877 Thomas Morgan gweinidog gyda'r Annibynwyr (1720 -1799) 1720-01-07 1799 Eglwys Ilan gwrywaidd
878 Noah Thomas
meddyg Cymreig 1720 1792
1792-05-17
Castell-nedd gwrywaidd
879 Lewis Evan un o gynghorwyr cyntaf y Methodistiaid Calfinaidd yn y Gogledd 1720-02-18 1792-09-05 Trefeglwys gwrywaidd
880 Edward Oliver Methodist a Morafiad cynnar, saer coed wrth ei waith (1720 -1777) 1720-04-15 1777-06-03 Sir Drefaldwyn gwrywaidd
881 Francis Pugh Methodist a Morafiad bore (1720 -1811) 1720-09-10 1811-11-22 Sir Frycheiniog gwrywaidd
882 Evan Powell bardd 1721 1785-06-05 gwrywaidd
883 Herbert Jenkins cynghorwr bore gyda'r Methodistiaid, a gweinidog Annibynnol wedyn (1721 -1772) 1721 1772-12-11 Mynyddislwyn gwrywaidd
884 Morris Griffiths gweinidog gyda'r Annibynwyr (1721 -1769) 1721 1769-10-17 Llangybi gwrywaidd
885 Philip Charles gweinidog Presbyteraidd (1721?-1790) 1721 1790-05-19 gwrywaidd
886 Timothy Thomas gweinidog y Bedyddwyr ac awdur (1720 -1768) 1721-03-02 1768-11-12 Caeo gwrywaidd
887 Jonathan Hughes bardd 1721-03-17 1805-11-25 Neuadd Pengwern gwrywaidd
888 John Walters clerigwr a geiriadurwr 1721-08-22 1797-06-01 Llanedi gwrywaidd
889 Benjamin Rowland cynghorwr Methodistaidd 1722 1763 Llanidloes gwrywaidd
890 James Relly clerigwr a diwinydd Prydeinig 1722 1778-04-25 Jeffreyston gwrywaidd
891 Rowland Jones ieithydd 1722 1774 Llannor gwrywaidd
892 Hugh Williams clerigwr ac awdur 1722 1779 Llanengan gwrywaidd
893 John Harries cynghorwr bore gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1722-1788) 1722 1788-03-07 Treamlod gwrywaidd
894 Jonathan Francis gweinidog y Bedyddwyr (1722/3-1801) 1722 1801-06-13 gwrywaidd
895 Morgan Edwards gweinidog gyda'r Bedyddwyr a hanesydd 1722-05-09 1795-01-25 Pont-y-pŵl gwrywaidd
896 Benjamin Thomas pregethwr gyda'r Annibynwyr a chynghorwr Methodistaidd 1723 1790-04-12 gwrywaidd
897 Edward Parry actor a aned yn 1723 1723 1786-09-16 Llansannan gwrywaidd
898 John Evans gwneuthurwr mapiau (1723-1795) 1723 1795 gwrywaidd
899 Goronwy Owen clerigwr a bardd 1723-01-01 1769-07 Llanfair Mathafarn Eithaf gwrywaidd
900 Richard Perryn
barnwr 1723 1803-01-02 Y Fflint gwrywaidd
901 William Thomas cynghorwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1723 1811-08-22 Margam gwrywaidd
902 Peter Williams
clerigwr Methodistaidd, awdur, ac esboniwr Beiblaidd 1723-01-15 1796-08-08 Llansadyrnin gwrywaidd
903 Richard Price
athronydd, awdur a phregethwr Cymreig 1723-02-23 1791-04-19 Sir Forgannwg Bunhill Fields gwrywaidd
904 John Evans
pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1723-10-30 1817-08-12 Wrecsam gwrywaidd
905 David Lloyd gweinidog Ariaidd (1724 -1779) 1724 1779-02-04
1779
Llanwenog gwrywaidd
906 Christopher Mends cynghorwr Methodistaidd a gweinidog gyda'r Annibynwyr (1724?-1799) 1724-02-22 1799-04-05 Hasguard gwrywaidd
907 Evan Williams Morafiad Cymreig 1724-03-27 1758-05-02 Sir Feirionnydd gwrywaidd
908 Joshua Eddowes argraffydd a gwerthwr llyfrau (1724 -1811) 1724-04-26 1811-09-25 No/unknown value gwrywaidd
909 Daniel Jones bardd (1725? -1806) 1725 1806-03-10 Rhiwabon gwrywaidd
910 Thomas Olivers
pregethwr gyda'r Wesleaid 1725 1799-03 Tregynon gwrywaidd
911 Llewellin Penrose morwr ac arlunydd 1725-05 gwrywaidd
912 Edward Edwards clerigwr ac ysgolhaig 1726 1783-09-02 Talgarth gwrywaidd
913 Evan Moses teiliwr 1726 1805 Aberdâr gwrywaidd
914 John Sparks Morafiad cynnar (1726 -1769) 1726 1769 Hwlffordd gwrywaidd
915 Francis Thomas cerddor 1726 1796-03-04 Llanwenog gwrywaidd
916 Solomon Harris gweinidog Ariaidd ac athro coleg (1726 -1785) 1726-02-21 1785-08-15 Llangybi gwrywaidd
917 William Jones
hynafieithydd Cymreig ac ysgolhaig 1726-06 1795-08-20 Llangadfan gwrywaidd
918 David Griffiths clerigwr ac ysgolfeistr (1726 -1816) 1726-06-05 1816-09-14 gwrywaidd
919 Thomas Pennant
naturiaethwr, hynafiaethydd, teithiwr 1726-06-14 1798-12-16 Downing gwrywaidd
920 John Dafydd emynwyr 1727 1783 Sir Gaerfyrddin gwrywaidd
921 John Williams gweinidog Presbyteraidd (Seisnig) 1727-03-25 1798-04-15 Llanbedr Pont Steffan gwrywaidd
922 Paul Panton bargyfreithiwr a hynafiaethydd 1727-05-04 1797-05-24 Bagillt gwrywaidd
923 Walter Griffith
capten yn y llynges 1727-05-15 1779-12-18 gwrywaidd
924 William Thomas ysgolfeistr a dyddiadurwr 1727-07-29 1795-07-11 Sain Ffagan gwrywaidd
925 Zecharias Thomas gweinidog 1727-08-13 1816-01-16 Caeo gwrywaidd
926 Elizabeth Griffith
actores 1727-10-11 1793-01-05 Sir Forgannwg benywaidd
927 John Williams cyfansoddwr a aned yn 1728 1728 1806-08-26 Blaenpennal gwrywaidd
928 Daines Barrington
barnwr, hynafiaethydd, a naturiaethwr 1728
1727
1800-03-14
1800
Neuadd Beckett gwrywaidd
929 Edward Owen
clerigwr ac ysgolfeistr 1728 1807-04-05 Llangurig gwrywaidd
930 John Jones cerddor 1728 1796-02-17 gwrywaidd
931 Evan Lloyd hynafiaethydd a bardd 1728-05-26 1801 Llangeinwen gwrywaidd
932 John Wilkinson
dyfeisiwr a metelegwr 1729 1808-07-14 Bridgefoot gwrywaidd
933 John Ross argraffydd a chyhoeddwr llyfrau, etc. 1729 1807-10 Yr Alban gwrywaidd
934 William Davies offeiriad Methodistaidd (1729?-1787) 1729 1787-08-17 Llanfynydd gwrywaidd
935 Thomas Walters gweinidog gyda'r Annibynwyr (1729-1794) 1729 1794-05-25 Mynyddislwyn gwrywaidd
936 Anne Penny awdures 1729-01-06 1784-03-17
1776
Bangor benywaidd
937 John Thomas gweinidog gyda'r Annibynwyr, ac emynydd; (1730-1804?) 1730 1804 Myddfai gwrywaidd
938 Nathaniel Thomas golygydd 1730 gwrywaidd
939 Thomas Nowell pennaeth S. Mary Hall ac athro hanes 1730 1801-09-23 Caerdydd gwrywaidd
940 Samuel Levi Phillips bancer a gemydd 1730 1812 Frankfurt am Main gwrywaidd
941 Humphrey Edwards meddyg ac apothecari (1730 -1788) 1730 1788-11-26 Llanrug gwrywaidd
942 Thomas Foulkes cynghorwr Methodistaidd bore 1731 1802-05-15 Llandrillo gwrywaidd
943 Hugh Bold cyfreithiwr (1731-1809) 1731 1809-02-10 gwrywaidd
944 John Griffiths ysgolfeistr a phregethwr 1731 1811-11-12 Llanglydwen gwrywaidd
945 John Roberts oriadurwr, engrafwr, llyfrwerthwr ac ysgolfeistr 1731 1806-09-19 Llanaelhaearn gwrywaidd
946 Evan Evans ysgolhaig, bardd, ac offeiriad 1731-05-20 1788-08-04
1789
Ceredigion
Lledrod
gwrywaidd
947 John Jones Morafiad Cymreig cynnar (1731 -1813) 1731-08-21 1813-02-04 Llanfaredd gwrywaidd
948 Stafford Prys gwerthwr llyfrau ac argraffydd yn Amwythig 1732 1784 Llanwnnog gwrywaidd
949 David Jardine gweinidog Annibynnol ac athro academi (1732-1766) 1732 1766-10-01 gwrywaidd
950 Mathew Williams awdur a syrfewr tir (1732-1819) 1732 1819-05-30 gwrywaidd
951 Philip Dafydd cynghorwr Methodistaidd 1732 1814 gwrywaidd
952 Thomas Saunders gweinidog gyda'r Annibynwyr (1732-1790) 1732 1790-01-09 Pont-y-pŵl gwrywaidd
953 Lloyd Kenyon, Barwn 1af Kenyon
barnwr a gwleidydd 1732-10-05 1802-04-04
1802
Hanmer gwrywaidd
954 David Jones bardd, teiliwr, ac ysgolfeistr (1732–1782?) 1732-10-29 1782 Llanfair Talhaearn gwrywaidd
955 William Williams gweinidog gyda'r Bedyddwyr, ac ustus heddwch (1732 -1799) 1732-12 1799-08-13 Llanfair Nant-gwyn gwrywaidd
956 John Owen pregethwr cyntaf Methodistiaid sir y Fflint 1733 1776-08-08 Ysgeifiog gwrywaidd
957 Evan Thomas argraffydd a chyfieithydd 1733 1814-03-12 Llanfair Caereinion gwrywaidd
958 John Lloyd
clerigwr ac hynafiaethydd 1733-03-26 1793-05-22 Llanarmon-yn-Iâl gwrywaidd
959 Thomas Grey gweinidog gyda'r Annibynwyr 1733-12-26 1810-06-02 Llangyfelach gwrywaidd
960 William Thomas clerigwr a hynafiaethydd 1734 1799-09-03 Margam gwrywaidd
961 Evan Edwards telynor 1734 1766-06 Cerrigydrudion gwrywaidd
962 Benjamin Francis
emynydd, gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1734 1799-12-14 Cenarth gwrywaidd
963 Evan Lloyd clerigwr ac awdur 1734-04-15 1776-01-26 y Bala gwrywaidd
964 Thomas Henry
fferyllydd 1734-10-26 1816-06-18 Wrecsam gwrywaidd
965 William Evans cynghorwr bore gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1734–1805) 1734-11-30 1805-04-02 Llangwm gwrywaidd
966 Mari'r Fantell Wen twyllwraig 1735 1789 Ynys Môn benywaidd
967 William Llewelyn gweinidog gyda'r Annibynwyr 1735 1803-01-30 Coety gwrywaidd
968 Isaac Price gweinidog gyda'r Annibynwyr 1735 1805-02-26 Llanwrtyd gwrywaidd
969 William Warrington hanesydd a dramodydd 1735 1824-01-31 Wrecsam gwrywaidd
970 Edmund Leigh clerigwr Methodistaidd (1735?-1819) 1735 1819-12-14 gwrywaidd
971 John Price
llyfrgellydd Cymreig a rheithor 1735-03-01 1813-08-12 Llandegla-yn-Iâl
Llangollen
gwrywaidd
972 Thomas Roberts aelod o Deulu Trefeca 1735-03-31 1804 Llansanffraid Glan Conwy gwrywaidd
973 Button Gwinnett
masnachwr, tirfeddiannwr a gwleidydd 1735-04-10 1777-05-19 Down Hatherley gwrywaidd
974 Griffith Roberts meddyg, a chasglwr llawysgrifau (1735 -1808) 1735-09-06 1808-12-28 gwrywaidd
975 Vaughan Lloyd cadfridog (1736 -1817) 1736-01-17 1817-01-16 Ystrad Meurig gwrywaidd
976 David Jones
offeiriad Eglwys Loegr oedd yn gefnogol i achos y Methodistiaid Calfinaidd 1736-07-10
1735
1810-08-12
1810
Llanllwni gwrywaidd
977 David Ellis offeiriad, bardd, cyfieithydd, ac adysgrifwr llawysgrifau 1736-08-31 1795 Dolgellau gwrywaidd
978 John Thomas clerigwr a hynafiaethydd; 1736-10-22 1769-03-27 Sir Gaernarfon gwrywaidd
979 Richard Pennant, Barwn 1af Penrhyn
gwleidydd Prydeinig 1737
1729
1808-01-21 Gwynedd gwrywaidd
980 John Davies gweinidog yr Annibynwyr (1737-1821) 1737 1821-12-04 Llanllawddog gwrywaidd
981 John Evans cynghorwr Methodistaidd (1737?-1784) 1737 1784-03 Cil-y-cwm gwrywaidd
982 Thomas Williams, Llanidan
twrnai ac un o brif lywiawdwyr y diwydiant copr 1737-05-13 1802-11-30 gwrywaidd
983 Thomas Morgan gweinidog (1737-1813) 1737-11-02 1813-10-17 Llan-non gwrywaidd
984 Thomas Huxley argraffydd 1738 1792 Llanelwy gwrywaidd
985 William Williams bardd, gwerthwr hen greiriau a chyfrifydd 1738-03-01 1817-07-17 Trefdraeth gwrywaidd
986 David Williams
llenor a phamffledydd gwleidyddol 1738-12 1816-06-29 Bwrdeistref Sirol Caerffili gwrywaidd
987 John Prys almanaciwr 1739 gwrywaidd
988 Twm o'r Nant
bardd ac anterliwtiwr 1739-01 1810-04-03 Llanefydd Bedd Twm o'r Nant gwrywaidd
989 Thomas Evans lyfrwerthwr o Lundain 1739 1803 gwrywaidd
990 Benjamin Davies
athro a gweinidog Annibynnol (1739? -1817) 1739 1817-07-22 gwrywaidd
991 David Thomas meddyg esgyrn 1739 1788-05-25 Pen-bre gwrywaidd
992 David Pugh clerigwr 1739 1816 Dolgellau gwrywaidd
993 Sampson Thomas un o bregethwyr cynnar y Methodistiaid Calfinaidd 1739 1807 Trelech gwrywaidd
994 Hugh Davies
offeiriad, ac awdur 1739-04-03 1821-02-16 Llandyfrydog gwrywaidd
995 David Evans gweinidog y Bedyddwyr 1740 1790-10-14 Maenordeifi gwrywaidd
996 Watkin Lewes
arglwydd faer Llundain 1740 1821-07-13 gwrywaidd
997 William Howell gweinidog Ariaidd ac athro coleg (1740-1822) 1740 1822-06-21 Wincanton gwrywaidd
998 Benjamin Efans gweinidog Annibynnol 1740-02-23 1821-03-02 gwrywaidd
999 John Williams cerddor 1740-12-26 1821-03-11 Llangelynnin gwrywaidd
1000 David Jones gweinidog gyda'r Bedyddwyr, a llenor (1741-1792) 1741 1792-01-24 Cwmaman gwrywaidd
1001 William Lloyd cynghorwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1741 1808-04-17 Caeo gwrywaidd
1002 Edward Edwards clerigwr (1741 -1820) 1741 1820-08-07 Yr Wyddgrug gwrywaidd
1003 Hester Thrale
awdures 1741-01-27
1741-01-16
1821-05-02 Sir Gaernarfon Tremeirchion benywaidd
1004 Edward Jones pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd Cymraeg (1741? — ar ôl 1806) 1741-04-01 1806 Llansannan gwrywaidd
1005 Owen Jones
hynafiaethydd Cymreig (Owain Myfyr) 1741-09-03 1814-09-26 Llanfihangel Glyn Myfyr Llanfihangel Glyn Myfyr gwrywaidd
1006 David Rhys cyfansoddwr a aned yn 1742 1742 1824 gwrywaidd
1007 Margaret Owen cyfaill i lenorion amlwg 1742 1816-10-25 Barking benywaidd
1008 David Davies awdur 1742 1819-02-06 Machynlleth gwrywaidd
1009 Nathaniel Williams gweinidog gyda'r Bedyddwyr (Neilltuol a Chyffredinol), dadleuydd diwinyddol, emynydd, a meddyg gwlad 1742 1826-12-28 Llanwinio gwrywaidd
1010 William Moses bardd 1742 1824-11-27 Merthyr Tudful gwrywaidd
1011 John Thomas telynor Cymraeg 1742 1818-09-12 Cerrigydrudion gwrywaidd
1012 Thomas Jones
peintiwr golygfeydd 1742-09-26 1803-04-29 Powys gwrywaidd
1013 Erasmus Gower
llyngesydd 1742-12-03 1814-06-21 Cilgerran gwrywaidd
1014 Joseph Jenkins gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1743 1819-02-21 gwrywaidd
1015 John Morgan clerigwr (1743-1801) 1743 1801 Sir Aberteifi gwrywaidd
1016 Abraham Rees
gweinidog anghydffurfiol a gwyddoniadurwr o Gymro (1743–1825) 1743 1825-06-09 Llanbrynmair Bunhill Fields gwrywaidd
1017 Cradock Glascott clerigwr efengylaidd brwd (1743-1831) 1743
1742
1831-08-11 Caerdydd gwrywaidd
1018 Miles Edwards gweinidog gyda'r Bedyddwyr (1743 -1808) 1743 1808-09-25 Goetre gwrywaidd
1019 Richard Morgan gweinidog gyda'r Annibynwyr (1743 -1805) 1743 1805-02-10 Ystradgynlais gwrywaidd
1020 Robert Foulkes cerddor (1743 -1841) 1743 1841-12-24 Llanelwy gwrywaidd
1021 William Parry
peintiwr portreadau (1743-1791) 1743-05-02 1791-02-12 Llundain gwrywaidd
1022 Dafydd Jones bardd (1743-1831) 1743-05-05 1831-03-30 Llandanwg gwrywaidd
1023 Philip Yorke
hynafiaethydd 1743-07-30 1804-03-19 Erddig Eglwys Santes Marchell a Sant Deiniol gwrywaidd
1024 Richard Harrison pregethwr lleol gyda'r Wesleaid (1743 -1830) 1743-10-01 1830 gwrywaidd
1025 Robert Hughes bardd Cymreig 1744 1785-02-27 Penmynydd gwrywaidd
1026 Dafydd Morris pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac emynydd 1744 1791-09-17 Lledrod gwrywaidd
1027 Mary Rhys rhigymwraig a baledwraig o Lanbrynmair a aned yn 1744 1744 1842 benywaidd
1028 David Evans
gweinidog (1744 -1821) 1744 1821-10-24 gwrywaidd
1029 Robert Wiliam bardd, amaethwr 1744 1815-08 Cymru gwrywaidd
1030 John Pugh clerigwr (1744 -1799) 1744 1799-04-26 Dolgellau gwrywaidd
1031 Joseph Parry peintiwr ac ysgythrwr 1744 1826
1826-05
Lerpwl gwrywaidd
1032 Josiah Rees gweinidog Undodaidd 1744-10-02 1804-09-20 Llanfair-ar-y-bryn gwrywaidd
1033 Thomas Redmond peintiwr mân-ddarluniau a phortreadau 1745 1785 Aberhonddu gwrywaidd
1034 John Williams
clerigwr ac athro 1745 1818-03-20 Swyddffynnon gwrywaidd
1035 Gainor Hughes ymprydwraig (1745 - 1780) 1745 1780 Llandderfel Llandderfel benywaidd
1036 Jonathan Jones gweinidog gyda'r Annibynwyr (1745 -1832) 1745 1832-02-18 Abergwili gwrywaidd
1037 Robert Jones
awdur ac athro 1745-01-13 1829-04-18 Llanystumdwy Llaniestyn gwrywaidd
1038 Dafis Castellhywel
gweinidog Ariaidd, bardd, ac ysgolfeistr 1745-02-14 1827 Llangybi gwrywaidd
1039 Thomas Beynon archddiacon Ceredigion, noddwr llenyddiaeth ac eisteddfodau Cymru 1745-08-26 1833 Llansadwrn gwrywaidd
1040 William Davies Shipley
clerigwr 1745-10-05 1826-05-07
1826
Midgham gwrywaidd
1041 Richard Fenton
bardd ac awdur 1746 1821-11 Tyddewi gwrywaidd
1042 Job David gweinidog gyda'r Bedyddwyr Cyffredinol (1746 -1812) 1746 1812-10-11 Porthcawl gwrywaidd
1043 David Roderick clerigwr 1746 1830-08-21 gwrywaidd
1044 Jenkin Thomas pregethwr Methodistaidd 1746-09-16 1807-12-26 Margam gwrywaidd
1045 Robert Dafydd pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a gwehydd 1747 1834-04-17 Nantmor gwrywaidd
1046 Richard Williams clerigwr a llenor 1747 1811-06-04 gwrywaidd
1047 John Williams clerigwr Methodistaidd (1747-1831) 1747 1831-08-29 Pontrhydfendigaid gwrywaidd
1048 John Edwards bardd ac areithiwr 1747 1792-09
1792
Llansantffraid Glyn Ceiriog gwrywaidd
1049 George Humphreys clochydd, bardd (1747? -1813) 1747 1813 Llanrhaeadr-ym-Mochnant gwrywaidd
1050 William Williams clerigwr efengylaidd 1747 1812-10-13 gwrywaidd
1051 Iolo Morganwg
bardd a hynafiaethydd a aned ym mhentref bychan Pennon, plwyf Llancarfan, ym Morgannwg 1747-03-10 1826-12-18 Llancarfan gwrywaidd
1052 Moses Griffith
arlunydd mewn dyfrlliw 1747-03-25 1819-11-11 Bryncroes Claddgell Moses Griffith, Eglwys Saint Beuno a Mair, Chwitffordd gwrywaidd
1053 Thomas Coke
gweinidog Wesleaidd 1747-09-09 1814-05-03 Aberhonddu gwrywaidd
1054 David Harries cerddor a hynafiaethydd (1747 -1834) 1747-09-16 1834-01-06 Llansanffraid Cwmdeuddwr gwrywaidd
1055 Walter Churchey prydydd a thwrnai 1747-11-07 1805-12-03 Aberhonddu Eglwys Gadeiriol Aberhonddu gwrywaidd
1056 Robert Baugh gwneuthurwr mapiau, ysgythrwr, a cherddor 1748 1832-12-27 Llandysilio gwrywaidd
1057 William Williams clerigwr, ac un o ragredegwyr mudiad yr ysgol Sul yng Nghymru (1748 -1820) 1748 1820-05-12 Cil-y-cwm gwrywaidd
1058 Thomas Johnes
tirfeddiannwr, arloeswr amaethyddol, a llenor 1748-09-01 1816-04-23 Llwydlo Bedd Thomas Johnes, Eglwys Newydd, Ystâd yr Hafod, Pontarfynach gwrywaidd
1059 John Downman
paentiwr 1749 1824-12-12 Eynesbury
Rhiwabon
gwrywaidd
1060 Evan Williams llyfrwerthwr a chyhoeddwr llyfrau 1749 1835-08-25 Swyddffynnon Pentonville gwrywaidd
1061 Thomas Owen clerigwr a chyfieithydd 1749 1812-05 Pentraeth gwrywaidd
1062 William Richards
dadleuydd diwinyddol a gwleidyddol 1749 1818-09-13 Penrydd gwrywaidd
1063 Edward Jones cerddor (1749 -1779) 1749 1779 gwrywaidd
1064 Robert Pugh clerigwr Methodistaidd (1749 -1825) 1749 1825-02-16 gwrywaidd
1065 Nathaniel Rowland
gweinidog ac offeiriad eglwysig 1749 1831-03-08 gwrywaidd
1066 John William Prichard llenor 1749 1829-03-05 Llanddaniel Fab gwrywaidd
1067 John Roberts bardd 1749 1817-05-07 gwrywaidd
1068 Charles Francis Greville
sylfaenydd porthladd Aberdaugleddau 1749-05-12 1809-04-23 gwrywaidd
1069 William Thomas gweinidog gyda'r Annibynwyr a chyhoeddwr llyfrau 1749-08 1809-05 Llandeilo gwrywaidd
1070 Hugh Jones cyfieithydd ac emynydd 1749-11-24 1825-04-16 Mallwyd gwrywaidd
1071 William Owen clerigwr 1750 1830-02-04 gwrywaidd
1072 Benjamin Phillips gweinidog gyda'r Bedyddwyr Undodaidd 1750 1839 gwrywaidd
1073 Thomas Rhys rhigymwr a baledwr o Lanbrynmair 1750 1828 gwrywaidd
1074 Edward Williams
tiwtor, gweinidog a chlerigwr 1750 1813-03-09 gwrywaidd
1075 Edward Coslet pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1750 -1828) 1750 1828 gwrywaidd
1076 Evan Davies gweinidog gyda'r Annibynwyr (1750 -1806) 1750 1806-04-12 gwrywaidd
1077 John Davies offeiriad Methodistaidd (c.1750 -1821) 1750 1821-12-24 Penarth gwrywaidd
1078 Rolant Eames cerddor 1750 1825 Penrhyndeudraeth gwrywaidd
1079 Morgan Williams Clerigwr ac awdur Cymreig 1750 1830-06-14 gwrywaidd
1080 John Lloyd Cyfreithiwr, gwyddonydd a chasglwr llyfrau 1750-01-25
1749
1815-04-24 Sir y Fflint gwrywaidd
1081 Howell Howells clerigwr Methodistaidd (1750-1842) 1750-05-12 1842-01-19 Ystradgynlais gwrywaidd
1082 William Morgan
Ffisegydd, apothecari ac ystadegydd Cymreig 1750-05-26 1833-05-04 Pen-y-bont ar Ogwr Hornsey gwrywaidd
1083 David Philips bardd, gweinidog a golygydd (1751 -1825) 1751 1825 Hendy-gwyn gwrywaidd
1084 Sackville Gwynne tirfeddiannwr a telynor 1751 1794-08 gwrywaidd
1085 Owen Dafydd bardd cefn gwlad a baledwr 1751 1814-02-26 gwrywaidd
1086 David Turnor clerigwr a diwygiwr amaethyddol 1751 1799-03-07 gwrywaidd
1087 David Rees gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1751 1818-09-10 Llanfynydd gwrywaidd
1088 David Richards
athro a bardd 1751-01-22 1827-05-12 Tywyn Dolgellau gwrywaidd
1089 David Samwell
meddyg yn y llynges, a bardd (1751–1798) 1751-10-15 1798-11-23 Cymru gwrywaidd
1090 Richard Llwyd
bardd Cymraeg 1752 1835-12-29 Biwmares gwrywaidd
1091 Thomas Assheton Smith
tirfeddiannwr a pherchennog chwareli 1752 1828-05-12 Ashley gwrywaidd
1092 Dafydd Cadwaladr cynghorwr gyda'r M.C. 1752 1834-07-09 Llangwm gwrywaidd
1093 Dafydd Siencyn Morgan cerddor 1752 1844-11-18 Llangrannog Llangoedmor gwrywaidd
1094 Owen Davies gweinidog Wesleaidd 1752 1830-01-12 gwrywaidd
1095 Jehoiada Brewer gweinidog gyda'r Annibynwyr ac emynydd 1752 1817-08-24 Casnewydd gwrywaidd
1096 Jonathan Williams clerigwr, ysgolfeistr, a hynafiaethydd 1752
1754
1829-08-19
1829
Rhaeadr Gwy gwrywaidd
1097 Edward Harri bardd a gwehydd (1752? -1837) 1752 1837-08-20 Penderyn gwrywaidd
1098 William Ellis emynydd a baledwr (1752 -1810) 1752 1810 Llanycil gwrywaidd
1099 Nicholas Owen clerigwr a hynafiaethydd 1752-01-02 1811-05-30 gwrywaidd
1100 Thomas Jones
clerigwr (1752–1845) (1752–1845) 1752 1845-01-07 Loppington gwrywaidd
1101 John Nash
pensaer 1752-01-18 1835-05-13 Lambeth St. Mildred's Church, Whippingham gwrywaidd
1102 Josiah Boydell paentiwr ac ysgythrwr 1752-01-18 1817-03-27 Penarlâg gwrywaidd
1103 Christopher Bassett offeiriad Methodistaidd 1752-02-27 1784-02-08 Aberddawan gwrywaidd
1104 Edward Jones
cyfansoddwr a aned yn 1752 1752-03-29 1824-04-18 Llandderfel Marylebone gwrywaidd
1105 John Griffith
gweinidog gyda'r Annibynwyr (1752-1818) 1752-05-10 1818-02-18 gwrywaidd
1106 David Lloyd clerigwr, bardd, a cherddor 1752-05-12 1838-03-03 Llanbister gwrywaidd
1107 Michael Hughes diwydiannwr a dyn busnes 1752-05-13 1825-05-02 gwrywaidd
1108 David Davies offeiriad Methodistaidd (1753-1820) 1753 1820-10-18 gwrywaidd
1109 Henry Davies gweinidog (1753-1825) 1753 1825-05-09 Treletert gwrywaidd
1110 Robert Gruffydd cerddor (1753 -1820) 1753 1820-08-17 Llanbeblig gwrywaidd
1111 William Mansel
pennaeth Coleg y Drindod, Caergrawnt, ac esgob Bryste 1753-04-02 1820-06-27 Penfro gwrywaidd
1112 John Roberts
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1753 -1834) 1753-08-08 1834-11-03 Nantlle gwrywaidd
1113 Richard Thomas clerigwr a chynullydd llawysgrifau ac achau 1753-12-10 1780 Ynyscynhaearn gwrywaidd
1114 George Cadogan Morgan gweinidog ac athro Ariaidd, a gwyddonydd 1754 1798-11-17 gwrywaidd
1115 Charles Hassall swyddog tir a thir-fesurydd (1754 -1814) 1754 1814-05-16 Aberteifi gwrywaidd
1116 Thomas Richards clerigwr (1754-1837) 1754-04-24 1837-12-02 Croesoswallt gwrywaidd
1117 John Williams gweinidog Methodistaidd (1754-1828) 1754-05-23 1828-06-05 Sir Gaerfyrddin gwrywaidd
1118 William Eddowes llyfrwerthwr, argraffydd a rhwymwr llyfrau (1754-1833) 1754-10-01 1833-02-04 Yr Eglwys Wen gwrywaidd
1119 Eliezer Williams achrestrydd 1754-10-04 1820-01-20 Pibwr-lwyd gwrywaidd
1120 William Parry gweinidog ac athro Annibynnol, ac awdur (1754–1819) 1754-11-25 1819
1819-01-09
Y Fenni gwrywaidd
1121 Lewis Evans mathemategwr 1755 1827 Basaleg
Caerllion
gwrywaidd
1122 John Daniel argraffydd (1755?-1823) 1755 1823-01-10 Sir Gaerfyrddin Llangynnwr gwrywaidd
1123 John Pyrke trydydd gwneuthurwr gwaith japan ym Mrynbuga (1755 -1834) 1755 1834-11-01 Llundain gwrywaidd
1124 Sarah Siddons
actores (1755-1831) 1755-07-05 1831-06-08 Aberhonddu Llundain
St Mary on Paddington Green Church
benywaidd
1125 Arthur Evans gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1755-09-02 1837-04-20 Felindre gwrywaidd
1126 John Edwards pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1755 -1823) 1755-09-08 1823-11-19 Ereiniog gwrywaidd
1127 Abraham Williams bardd 1755-09-18 1828-12-27 Llanberis gwrywaidd
1128 Thomas Charles
clerigwr 1755-10-14 1814-10-05 Sir Gaerfyrddin gwrywaidd
1129 William Jones clerigwr efengylaidd 1755-11-18 1821-10-12 Y Fenni gwrywaidd
1130 Thomas Jones o Ddinbych
awdur a gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1756 1820-06-16 Caerwys gwrywaidd
1131 David Griffiths clerigwr Methodistaidd 1756 1834-09-18 Llanbedr Felffre gwrywaidd
1132 William Davies casglwr defnyddiau at ysgrifennu hanes sir Forgannwg 1756 1823-03-21 gwrywaidd
1133 Simon Lloyd
clerigwr Methodistaidd 1756 1836-11-06 Plas-yn-Dre gwrywaidd
1134 Benjamin Millingchamp caplan yn y llynges, a chasglwr llyfrau a llawysgrifau dwyreiniol 1756 1829-01-06 Aberteifi gwrywaidd
1135 Thomas Bowen gweinidog gyda'r Annibynwyr (1756 -1827) 1756 1827 gwrywaidd
1136 Richard Griffiths arloesydd glofeydd 1756-01-13 1826 Llanwynno gwrywaidd
1137 Lewis Roberts cerddor 1756-03-09 1844-04-02 Llandecwyn gwrywaidd
1138 Daniel Davies gweinidog 1756-04-24 1837-04-16 Cenarth gwrywaidd
1139 Edward Davies clerigwr ac awdur llyfrau 1756-06-07 1831-01-07 Llanfaredd gwrywaidd
1140 Thomas Jones
mathemategydd Cymreig 1756-06-23 1807-07-18 Aberriw gwrywaidd
1141 John Evans meddyg 1756-07-04 1846-10 Llanymynech gwrywaidd
1142 Benjamin Jones gweinidog gyda'r Annibynwyr (1756-1823) 1756-09-29 1823-02-17 Llanwinio gwrywaidd
1143 Peter Williams clerigwr ac awdur (1756-1837) 1756-10-09 1837-02-20 Llaneurgain gwrywaidd
1144 Thomas Burgess
esgob 1756-11-18
1756
1837-02-19
1837
Odiham gwrywaidd
1145 Richard Jones clerigwr ac awdur 1757 1814-04-23 Llanychan gwrywaidd
1146 Henry Mills arloeswr gyda chanu cynulleidfaol yng Nghymru 1757 1820-08-28 gwrywaidd
1147 John Owen ysgrifennwr ar bynciau crefyddol 1757 1829 Machynlleth gwrywaidd
1148 John Thomas bardd, a llenor (1757-1835) 1757 1835-01-02 Llannor gwrywaidd
1149 Thomas Foley
llyngesydd 1757 1833-01-09
1833
Ridgeway gwrywaidd
1150 Daniel Jones clerigwr Methodistaidd (1757 -1821) 1757 1821-01-20 Llanboidy gwrywaidd
1151 Gabriel Rees gweinidog y Bedyddwyr (1757 -1807) 1757 1807-05-21 Llanglydwen gwrywaidd
1152 William Hughes cyfansoddwr a aned yn 1757 1757-06-25 1846-03-09 Llanwnda gwrywaidd
1153 Thomas Telford
peiriannydd sifil enwog a ddechreuodd fel prentis saer maen 1757-08-09 1834-09-02 Glendinning Abaty Westminster gwrywaidd
1154 John Williams bargyfreithiwr 1757-09-12 1810-09-27 gwrywaidd
1155 Evan Evans gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1758–1828) 1758 1828-08-22 Llanwrtyd gwrywaidd
1156 Thomas Hughes gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1758 -1828) 1758 1828-11-02 y Bala gwrywaidd
1157 Paul Panton argraffydd 1758 1822-08-24 Bagillt gwrywaidd
1158 Thomas Picton
milwr 1758-08-24 1815-06-18 Hwlffordd gwrywaidd
1159 Henrietta Clive
teithwraig a chasglydd gwyddonol 1758-09-03 1830-06-03 Bromfield benywaidd
1160 Syr Richard Hoare
ail farwnig, hanesydd a hynafiaethydd 1758-12-09 1838-05-19 Barnes Wiltshire gwrywaidd
1161 David Thomas
bardd Cymraeg 1759 1822-12-22 Eglwys Sant Mihangel Llanrug gwrywaidd
1162 John Popkin cynghorwr Methodistaidd a Sandemaniad 1759 1824 gwrywaidd
1163 Thomas Lewis emynydd (1759-1842) (1759-1842) 1759 1842-09-14 Llanwrda gwrywaidd
1164 William Aubrey arolygydd peiriannau ager yng ngweithiau haearn Tredegar (1759 -1827) 1759 1827-07 gwrywaidd
1165 David Ellis Nanney sgweier y Gwynfryn a bargyfreithiwr (1759 -1819) 1759 1819-06-05 Clynnog Fawr gwrywaidd
1166 Evan Richardson
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac ysgol-feistr 1759 1824-03-29 Llandre gwrywaidd
1167 John Reynolds gweinidog y Bedyddwyr 1759 1824-04-13 gwrywaidd
1168 John Rice Jones
arloeswr yng ngorllewin canol yr Amerig 1759-02-11 1824-02-01 Mallwyd gwrywaidd
1169 Syr John Nicholl
gwleidydd 1759-03-16 1838-08-26 Llan-faes gwrywaidd
1170 William Owen Pughe
geiriadurwr, gramadegydd, golygydd, hynafiaethydd, a bardd 1759-08-07 1835-06-04 Llanfihangel-y-Pennant Nantglyn gwrywaidd
1171 Theophilus Jones
hanesydd 1759-10-18 1812-01-15 Aberhonddu Llangamarch gwrywaidd
1172 Henry Thomas Payne hanesydd a chlerigwr 1759-11-30
No/unknown value
1832-04-22
1832
Llangatwg, Powys gwrywaidd
1173 John Davies
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd. (1760-1843) 1760 1843-06-10 Henllan gwrywaidd
1174 John Ellis cyfrwywr a cherddor 1760 1839-01-31 Llangwm gwrywaidd
1175 Matthew Williams actor a aned yn 1760 1760 1801 Y Trallwng gwrywaidd
1176 John Thomas gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd; (1760-1849) 1760 1849-02-03 gwrywaidd
1177 Thomas Roberts argraffydd (1760 -1811) 1760 1811-04-30 No/unknown value Eglwys Sant Peblig gwrywaidd
1178 Frances Williams carcharor ac ymsefydlwr yn Awstralia (c.1760-c.1801) 1760 1801 Chwitffordd benywaidd
1179 David Lewis clerigwr 1760 1850-07-28 Abergwili gwrywaidd
1180 John Williams clerigwr ac ysgolfeistr 1760 1826 Llanrwst gwrywaidd
1181 Peter Roberts
clerigwr, ysgolhaig Beiblaidd a hynafiaethydd 1760 1819-05-30 Rhiwabon gwrywaidd
1182 David Parry gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1760 -1821) 1760-02-13 1821-04-27 Caeo gwrywaidd
1183 Lewis Morris pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1760-06-02 1855-03-11 Llangelynnin gwrywaidd
1184 John Walters clerigwr, bardd, ac ysgolhaig 1760-06-11 1789-06-28 Cymru gwrywaidd
1185 Thomas Phillips meddyg a noddwr addysg 1760-07-06 1851-06-31 Llundain gwrywaidd
1186 Jenkin Lewis gweinidog ac athro Annibynnol (1760-1831) 1760-08-12 1831-08-11 Gelli-gaer gwrywaidd
1187 James James gweinidog Methodistaidd ac Annibynnol (1760 -1831) 1760-11-24 1831-04-10 Aberedw gwrywaidd
1188 Morgan John Rhys gweinidog gyda'r Bedyddwyr, ac awdur 1760-12-08 1804-12-07 Llanbradach gwrywaidd
1189 Thomas Jones gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, ac esboniwr (1761-1831) 1761 1831-01 Llanpumsaint gwrywaidd
1190 Charles Heath
argraffydd 1761 1831-01-01 Swydd Gaerwrangon
Kidderminster
Eglwys Prior y Santes Fair gwrywaidd
1191 Hugh Owen clerigwr a hanesydd lleol 1761 1827-12-23 Amwythig gwrywaidd
1192 Edward Pugh peintiwr map-ddarluniau a golygfeydd 1761 1813 Rhuthun Rhuthun gwrywaidd
1193 John Jones gweinidog gyda'r Methodistiaid (1761 -1822) (1761 -1822) 1761 1822-08-09 Llandwrog gwrywaidd
1194 Jonathan Catherall diwydiannwr a dyngarwr (1761 -1833) 1761 1833-07-31 gwrywaidd
1195 Lewis Ellis cerddor ac offerynnwr (1761 -1823) 1761 1823-03-25 Llansadwrn gwrywaidd
1196 James Meyler gweinidog Annibynnol 1761 1825 Penysgwarne gwrywaidd
1197 Thomas Williams gweinidog Annibynnol ac emynydd 1761 1844-11-23 Pendeulwyn gwrywaidd
1198 William James gweinidog gyda'r Annibynwyr 1761-03-15 1845-02-26 Llanllwni gwrywaidd
1199 Edward Jones bardd, amaethwr, ac athro ysgol 1761-03-19 1836-12-27 Prion gwrywaidd
1200 Griffith Rowlands
llawfeddyg (1761-1828) 1761-04-09 1828-03-29 Harlech gwrywaidd
1201 Gwallter Mechain
offeiriad, bardd, hynafiaethydd, a beirniad 1761-07-15 1849-12-05 Llanfechain gwrywaidd
1202 Gwyllym Lloyd Wardle
anturwr 1762 1833-11-30 Caer gwrywaidd
1203 John Williams pregethwr Methodist ac emynydd 1762 1823-12-28 Meidrim gwrywaidd
1204 William Owen amaethwr a llenor 1762 1853 Llantrisant, Ynys Môn gwrywaidd
1205 David Price orientalydd 1762 1835-12-16 Merthyr Cynog gwrywaidd
1206 John Williams clerigwr efengylaidd 1762 1802-04-03 Abergwaun gwrywaidd
1207 David Herbert clerigwr (1762 -1835) 1762 1835 Rhiwbren Fawr gwrywaidd
1208 Griffith Griffiths gweinidog Presbyteraidd (1762-1818) 1762 1818-01-31 gwrywaidd
1209 William Jones gweinidog Bedyddwyr Albanaidd, golygydd, ac awdur 1762-06-17 1846-01-21 Gresffordd Bunhill Fields gwrywaidd
1210 Robert Roberts pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1762 -1802) 1762-09-12 1802-11-28 Nantlle Clynnog Fawr gwrywaidd
1211 Diana Noel
arglwyddes, noddwraig crefydd 1762-09-18 1823-04-12 Barham Court Teston benywaidd
1212 David Charles
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, emynydd (1762–1834) 1762-10-11 1834 Llanfihangel Abercywyn Tomb of David Charles in Llangunnor churchyard gwrywaidd
1213 George Lewis gweinidog gyda'r Annibynwyr, a diwinydd 1763 1822-06-05 Trelech gwrywaidd
1214 John Thomas emynydd 1763 1834-04-30 gwrywaidd
1215 Peter Bailey Williams
cyfieithydd 1763 1836-11-22 Llandyfaelog gwrywaidd
1216 Edward Randles telynor ac organydd dall 1763 1820-08-23 Wrecsam gwrywaidd
1217 David Davies
gweinidog gyda'r Annibynwyr 1763-06-12 1816-12-26 Llangeler gwrywaidd
1218 Harri William bardd (1763 -1844) 1763-12-18 1844-07-11 Penderyn gwrywaidd
1219 William Jones (emynydd) emynydd 1764 1822-05-02 Cynwyd gwrywaidd
1220 Robert Waithman
arglwydd faer Llundain 1764 1833-02-06 Wrecsam gwrywaidd
1221 William Crawshay I
metelegwr (1764-1834) 1764 1834-08-11 gwrywaidd
1222 David Davies gweinidog ac athro Annibynnol (1764?-1828) 1764 1828-11-27 Llansawel gwrywaidd
1223 Jonathan Powell gweinidog gyda'r Annibynwyr (1764 -1823) 1764 1823 Defynnog gwrywaidd
1224 Rees Morgan pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1764-1847) 1764 1847-04-06 Talyllychau gwrywaidd
1225 Thomas Prichard awdur (1764-1843) 1764 1843-08-21 Sir Fynwy gwrywaidd
1226 Syr Harford Jones-Brydges, Barwnig 1af
llysgennad cyntaf Prydain yn Persia, ac awdur 1764-01-12 1847-03-17 Llanandras gwrywaidd
1227 James Donne offeiriad ac ysgolfeistr (1764-1844) 1764-02-14 1844-01-23 Ceintun gwrywaidd
1228 Evan Lloyd gweinidog gyda'r Bedyddwyr Undodaidd (1764 -1847) 1764-03-21 1847-07-30 Nanhyfer gwrywaidd
1229 Ann Hatton
bardd a nofelydd 1764-04-29
1764
1838-12-26
1838
Caerwrangon benywaidd
1230 Thomas Evans gweinidog Undodaidd 1764-06-20 1833-01-29
1833
Gwernogle gwrywaidd
1231 John Thelwall
diwygiwr, darlithydd a bardd 1764-07-27 1834-02-17 Covent Garden gwrywaidd
1232 Thomas Owen clerigwr 1764-12-05 1814-12-01 Conwy gwrywaidd
1233 Thomas Lloyd gweinidog Undodaidd ac athro coleg 1765 1789-04 Llanwenog gwrywaidd
1234 David Jones bargyfreithiwr ac awdur 1765 1816 Llanymddyfri gwrywaidd
1235 Thomas Roberts pamffledwr 1765
1766
1841-05-24
1841
gwrywaidd
1236 Maurice Evans clerigwr efengylaidd (1765 -1831) 1765 1831-12-24 Llangwyryfon gwrywaidd
1237 Hopkin Bevan pregethwr gyda'r Methodistiaid (1765 -1839) 1765-05-04 1839-12-29 Llangyfelach gwrywaidd
1238 David Peter
gweinidog Annibynnol a phrifathro Coleg Caerfyrddin 1765-08-05 1837-05-04 Aberystwyth gwrywaidd
1239 James Davies
ysgolfeistr (1765-1849) 1765-08-23 1849-10-02 Y Grysmwnt gwrywaidd
1240 John Richard Jones gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1765-10-13 1822-06-27 Llanuwchllyn gwrywaidd
1241 Henry Parry
clerigwr a hynafiaethydd 1766 1854-12-17 Llanuwchllyn gwrywaidd
1242 John Jones
ysgolhaig clasurol a diwinydd Undodaidd 1766 1827-01-10 Llanymddyfri gwrywaidd
1243 Robert Williams
bardd Cymreig 1766
1766-12-06
1850-07-11 Sir Gaernarfon
Llanystumdwy
gwrywaidd
1244 Isaac James pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1766 -1840) 1766 1840-04-14 Sir Aberteifi gwrywaidd
1245 William Turner un o arloeswyr y diwydiant llechi yng Ngogledd Cymru, etc. (1766-1853) 1766-03-23 1853-11 Seathwaite gwrywaidd
1246 Ezekiel Hughes arloeswr ymfudo i orllewin U.D.A. 1766-08-22 1849-09-02 Llanbrynmair gwrywaidd
1247 John Jones
goganfardd 1766-11-10 1821-05-21 Cerrigydrudion gwrywaidd
1248 Charles Lloyd gweinidog ac ysgolhaig Undodaidd 1766-12-18 1829-05-23 gwrywaidd
1249 Christmas Evans
gweinidog gyda'r Bedyddwyr ac un o bregethwyr enwocaf Cymru 1766-12-25 1838-07-19 Llandysul gwrywaidd
1250 John Roberts gweinidog gyda'r Annibynwyr a diwinydd 1767 1834-07-21 Mochdre gwrywaidd
1251 Hugh Evans bardd (1767 -1841?) 1767 1841 gwrywaidd
1252 James Davies gweinidog gyda'r Bedyddwyr (1767?-1860) 1767 1860-05-16 gwrywaidd
1253 John Humphreys gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a llenor (1767 -1829) 1767 1829-04 Bodfari Caerwys gwrywaidd
1254 Lewis Loyd
bancer (1767 -1858) 1767-01-01 1858-05-13 Llanwrda gwrywaidd
1255 James Davies offeiriad 1767 1860-05-16 gwrywaidd
1256 John Evans gweinidog gyda'r Bedyddwyr a phennaeth ysgol ramadeg yn Islington 1767-10-02 1827-01-25 Brynbuga gwrywaidd
1257 Sydenham Edwards
arlunydd llysiau ac anifeiliaid 1768 1819-02-08 Brynbuga gwrywaidd
1258 James Humphreys ysgrifennwr ar faterion cyfreithiol 1768 1830-11-29 Trefaldwyn gwrywaidd
1259 John Evans awdur llyfrau ar deithiau yng Nghymru 1768 1812 gwrywaidd
1260 Edmund Francis gweinidog gyda'r Bedyddwyr Albanaidd (1768 -1831) 1768 1831 gwrywaidd
1261 Edward Jones telynor (1768 -1813) 1768 1813-12-17 Caerffili gwrywaidd
1262 John Bird paentiwr (1768 -1829) 1768 1829 Caerdydd gwrywaidd
1263 Morgan Jones
gweinidog Annibynnol Cymraeg 1768 1835-12-23 Llywel gwrywaidd
1264 John Williams gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1768-03-08 1825-05-22 Dolbenmaen gwrywaidd
1265 Thomas Jones bardd (1768–1828) 1768-05-15 1828-02-19 Llandysilio-yn-Iâl gwrywaidd
1266 Sharon Turner
cyfreithiwr a hanesydd 1768-09-24 1847-02-13 Pentonville Mynwent West Norwood, Llundain gwrywaidd
1267 William Williams bardd 1768-11-22 1836-08-11 Maentwrog gwrywaidd
1268 Thomas Williams (Eos Gwynfa) bardd 1769 1848 Sir Drefaldwyn gwrywaidd
1269 Thomas Jones gweinidog y Bedyddwyr (1769-1850) 1769 1850-10-15 gwrywaidd
1270 David Saunders gweinidog gyda'r Bedyddwyr, bardd, a llenor 1769-01 1840-02-04 Llanbedr Pont Steffan gwrywaidd
1271 Robert Davies
bardd a gramadegwr 1769 1835-12-01 Nantglyn gwrywaidd
1272 Ebenezer Morris
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1769-1825) 1769 1825-08-15 gwrywaidd
1273 William James crefyddwr (1769-1847) 1769 1847-06-13 gwrywaidd
1274 Joshua Watkins gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1769 1841-06-22 Llangynidr gwrywaidd
1275 Richard Powel bardd ac ysgolfeistr 1769 1795-10 Llanegryn gwrywaidd
1276 William Williams bardd Cymraeg 1769 1847 Llanberis gwrywaidd
1277 Evan Pritchard bardd 1769 1832
1832-08-14
gwrywaidd
1278 Griffith Williams
bardd 1769-02-02 1838-06-21 Waunfawr Llandygái gwrywaidd
1279 George Roberts gweinidog (1769 -1853) 1769-02-11 1853-11 Mochdre gwrywaidd
1280 Benjamin Heath Malkin
llenor a hynafiaethydd 1769-03-23 1842-05-26 Llundain gwrywaidd
1281 Robert Jones
clerigwr (1769-1835) 1769-11 1835-04-05 Llangynhafal gwrywaidd
1282 Thomas Morgan caplan yn y llynges 1769-12-06 1851-11-22 gwrywaidd
1283 John Evans tirfesurydd, ysgolfeistr, rhifyddwr, a cherddor 1770 1851-03-31 Rhuddlan gwrywaidd
1284 William Jones gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1770 1837-03-01 gwrywaidd
1285 John Abel gweinidog Annibynnol (1770 -1819) 1770 1819-06-25 Llan-y-bri gwrywaidd
1286 Syr John Edwards, Barwnig 1af Garth barwnig ac aelod seneddol 1770-01-15 1850-04-15 Plas Machynlleth gwrywaidd
1287 John Jenkins clerigwr a hynafiaethydd 1770-04-08 1829-11-20 Llangoedmor gwrywaidd
1288 John Evans
teithiwr ac anturiaethwr 1770-04-14 1799-05 Caernarfon
Waunfawr
gwrywaidd
1289 John Rees
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1770-04-20 1833-01-06 Caerfyrddin gwrywaidd
1290 David Thompson
arloeswr yn rhan Brydeinig Gogledd America 1770-04-30 1857-02-10 Westminster Mynwent Mount Roya gwrywaidd
1291 John Parry bardd 1770-06-29 1820-06-25 Llanelian-yn-Rhos gwrywaidd
1292 David Jones
gweinidog gyda'r Annibynwyr, emynydd a cherddor 1770-10 1831-08-25 Llanuwchllyn gwrywaidd
1293 Daniel Jones gweinidog gyda'r Bedyddwyr Cyffredinol Undodaidd rhydd-gymunol (1771 -1810) 1771 1810-03-14 Llangeler gwrywaidd
1294 Richard Lloyd gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1771 1834-05-25 Llantrisant gwrywaidd
1295 William Lloyd clerigwr Methodistaidd 1771 1841-04-10 gwrywaidd
1296 Hannibal Evans Lloyd awdur a chyfieithydd 1771 1847-07-15 Llundain gwrywaidd
1297 William Johns gweinidog ac athro Undodaidd, ac awdur 1771 1845
1845-11-27
Cilymaenllwyd gwrywaidd
1298 Richard Trevithick
peiriannydd 1771-04-13 1833-04-22 Tregasworon Arnold Schwarzenegger gwrywaidd
1299 Robert Owen
Sosialydd Utopaidd 1771-05-14 1858-11-17 y Drenewydd Mynwent Kensal Green
Beddrod Robert Owen
gwrywaidd
1300 Richard Jones
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd a llenor 1772 1833-02-26 gwrywaidd
1301 David Jones gweinidog gyda'r Bedyddwyr Cyffredinol (1772-1854) 1772 1854-01-24 gwrywaidd
1302 Edward Carnes argraffydd a llyfrwerthwr 1772 1828-05-25 Treffynnon gwrywaidd
1303 Humphrey Parry ysgolfeistr, aelod o Wyneddigion a Chymreigyddion Llundain (c. 1772-1809) 1772 1809-04 Clynnog Fawr gwrywaidd
1304 Rhys Davies pregethwr hynod (1772 -1847) 1772 1847-01-06 Castellnewydd Emlyn gwrywaidd
1305 Samuel Breeze gweinidog gyda'r Bedyddwyr (1772 -1812) 1772 1812-09-28 gwrywaidd
1306 William Jenkins Rees
clerigwr a hynafiaethydd 1772-01-10 1855-01-18 Llandingad gwrywaidd
1307 Thomas Phillips gweinidog gyda'r Annibynwyr Cymreig (1772-1842) 1772-03-29 1842-12-22 Llanfihangel-ar-Arth gwrywaidd
1308 Edward Hughes eisteddfodwr 1772-07-09 1850-02-11 Nannerch gwrywaidd
1309 John Davies cenhadwr ac athro ysgol 1772-07-11 1855-08-19 Llanfihangel-yng-Ngwynfa gwrywaidd
1310 William Collister Jones argraffydd 1772-07-12 gwrywaidd
1311 John Jones bargyfreithiwr, cyfieithydd, a hanesydd 1772-08-17 1837-09-28 Llandybïe gwrywaidd
1312 Joseph Harris
gweinidog y Bedyddwyr 1773 1825-08-10 Llanddewi Efelffre
Cas-blaidd
gwrywaidd
1313 William Edwards emynydd 1773 1853 gwrywaidd
1314 John Matthews
tirfesurydd a gŵr cyhoeddus (1773 -1848) 1773-01-01 1848-01-09 Yr Wyddgrug gwrywaidd
1315 William Roberts gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1773 1857-10-14 Clynnog Fawr gwrywaidd
1316 Titus Lewis gweinidog Bedyddwyr 1773-02-21 1811-05-01 Cilgerran gwrywaidd
1317 John Jones offeiriad Anglicanaidd 1773-03-31 1853-04-06 Dolgellau gwrywaidd
1318 Evan Evans gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1773-06-03 1827-02-02 Llanarmon, Gwynedd gwrywaidd
1319 William Alexander Madocks
sylfaenydd Porthmadog a Thremadog 1773-06-17 1828-09-15 Llundain Mynwent Père Lachaise, Paris gwrywaidd
1320 Stapleton Cotton, Ardalydd 1af Combermere
maeslywydd 1773-11-14 1865-02-21 Plas Lleweni gwrywaidd
1321 William Chambers diwydiannwr a gr cyhoeddus 1774 1855-02-09 Llundain gwrywaidd
1322 Lewis William
yr hynotaf o athrawon ysgolion cylchynol Charles o'r Bala 1774 1862-08-14 Pennal gwrywaidd
1323 Robert Roberts
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, ac emynydd (1774 -1849) 1774 1849-08-14 Llanelwy gwrywaidd
1324 Daniel Evans gweinidog Annibynnol 1774-01-16 1835-03-03 Eglwyswrw gwrywaidd
1325 John Howell gwehydd, ysgolfeistr, bardd, golygydd, a cherddor 1774 1830
1830-11-18
Abergwili gwrywaidd
1326 John Elias
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1774-05-06 1841-06-08 Aber-erch gwrywaidd
1327 Thomas Williams bardd 1774-05-25 1814-05 Llanbedrog gwrywaidd
1328 Azariah Shadrach ysgolfeistr, gweinidog gyda'r Annibynwyr, awdur 1774-06-24 1844-01-18 Llanfair Nant y Gôf gwrywaidd
1329 Owen Williams cerddwr 1774-07 1839 Llandyfrydog gwrywaidd
1330 Foulk Robert Williams cerddor 1774-10-06 1870-12-11 Llanllyfni gwrywaidd
1331 David Bowen gweinidog gyda'r Bedyddwyr o Felin-foel (1774–1853) (1774–1853) 1774-12-11 1853-11-18 Felin-foel gwrywaidd
1332 John Roberts clerigwr ac awdur 1775 1829-07-25 Sir Ddinbych gwrywaidd
1333 Griffith Hughes
gweinidog Annibynnol 1775 1839-07-20 Cwmifor gwrywaidd
1334 John Bryan
gweinidog Wesleaidd 1775 1856-05-28 Llanfyllin Llanbeblig gwrywaidd
1335 Edward Jones gweinidog Wesleaidd (1775 -1838) 1775 1838-04-15 gwrywaidd
1336 Hugh Maurice crwynwr, a chopîydd llawysgrifau 1775 1825-03-18 Llanfihangel Glyn Myfyr gwrywaidd
1337 Richard Ellis crydd a cherddor (1775-1855) 1775 1855-02-11 Dolgellau gwrywaidd
1338 Robert Edwards bardd, llenor, a hynafieithydd (1775 -1805) 1775 1805-02-18 Trawsfynydd gwrywaidd
1339 John Hughes
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, awdur, ac emynydd (1775-1854) 1775-02-22 1854-08-03 Llanfihangel-yng-Ngwynfa gwrywaidd
1340 John Parry
gweinidog 1775-05-17 1846-04-28 Llandwrog gwrywaidd
1341 Peter Jones
bardd ac emynydd 1775-09-17 1845-01-26 Garndolbenmaen gwrywaidd
1342 Charles Kemble
actor Cymreig 1775-11-25 1854-11-12 Aberhonddu Mynwent Kensal Green gwrywaidd
1343 John Jones offeiriad Anglicanaidd ac awdur Cymraeg 1775-12-28 1834-05-13 Corwen gwrywaidd
1344 Thomas Thomas
clerigwr a hanesydd 1776 1847-02-28 Tre-Wen gwrywaidd
1345 Arthur Jones
gweinidog gyda'r Annibynwyr (1776 -1860) 1776-02-12 1860-02 Llanrwst gwrywaidd
1346 John Parry
telynor 1776-02-18 1851-04-08 Dinbych gwrywaidd
1347 Ann Griffiths emynyddes o Ddolwar Fach, Powys 1776-04 1805-08 Llanfihangel-yng-Ngwynfa Eglwys Mihangel Sant benywaidd
1348 John Hughes gweinidog Wesleaidd, a hynafiaethydd 1776-05-18 1843-05-15 Aberhonddu gwrywaidd
1349 John Jones, Tremadog gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1776 -1857) 1776-09 1857-01-30 Penmorfa gwrywaidd
1350 Thomas Jones cyfieithydd, athro ysgol a gweinidog (MC) 1777 1847-07-06 Llanfwrog gwrywaidd
1351 William Griffiths gweinidog Annibynnol ac athro 1777 1825-01-05 Hendy-gwyn gwrywaidd
1352 William Camden Edwards ysgythrwr 1777 1855-08-22 Sir Fynwy gwrywaidd
1353 Lewis Davies cadfridog 1777 1828-05-10 Llanbadarn Fawr gwrywaidd
1354 Evan Jones gweinidog gyda'r Bedyddwyr (1777-1819) 1777 1819-12-10 Llandysul gwrywaidd
1355 Morgan Evans offeiriad a phrydydd (1777? -1843) 1777 1843 Llanrhystud gwrywaidd
1356 William Jacob cerddor (1777-1845) 1777 1845-10-27 Caerfyrddin gwrywaidd
1357 Robert Roberts almanaciwr ac argraffydd (1777 -1836) 1777 1836-08-02 No/unknown value
Caergybi
gwrywaidd
1358 Samuel Evans
gweinidog gyda'r Annibynwyr (1777 -1833) 1777-06 1833-06-27 Clydach gwrywaidd
1359 David Daniel Davis meddyg 1777-06-15 1841-12-04 Llandyfaelog gwrywaidd
1360 John James
gweinidog y Bedyddwyr, emynydd, rhwymwr llyfrau, ac argraffydd (1777-1848) 1777-08-29 1848-01-30 Aberystwyth gwrywaidd
1361 John Jones gwleidydd 1777-09-15 1842-11-10 Llandeilo gwrywaidd
1362 Benjamin Hall
diwydiannwr 1777-09-29 1817-07-31 Llandaf gwrywaidd
1363 Richard Bassett offeiriad Methodistaidd 1777-11-07 1852-08-31 Llanilltud Fawr gwrywaidd
1364 David Evans gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1778 1866-03-05 Cynwyl Elfed gwrywaidd
1365 Evan Griffiths gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1778 -1839) 1778 1839-09-06 Meifod gwrywaidd
1366 Henry Charles diwinydd, llenor a mathemategwr 1778 1840-12-26 Breudeth gwrywaidd
1367 Hugh Hughes gweinidog Wesleaidd (1778-1855) 1778 1855-12-17 Llannor gwrywaidd
1368 Micah Thomas gweinidog ac athro gyda'r Bedyddwyr 1778-02-19 1853-11-28 Whitson gwrywaidd
1369 Edward Jones
gweinidog gyda'r Methodistiaid Wesleyaidd 1778-05-09 1837-08-26 Rhuthun gwrywaidd
1370 Charles James Apperley
awdur llyfrau ac ysgrifau ar hela, rhedegfeydd ceffylau, etc. 1778-07-22 1843-05-19 Wrecsam gwrywaidd
1371 William Howels
offeiriad efengylaidd 1778-09 1832
1832-11-18
Y Bont-faen gwrywaidd
1372 Thomas Williams
bardd o blwyf Llanddeti, Brycheiniog 1778-11-20 1835-08-13 Llanddeti gwrywaidd
1373 Salusbury Pryce Humphreys
is-lyngesydd 1778-11-24 1845-11-17 Clungunford Leckhampton gwrywaidd
1374 Margaret Thomas emynyddes; 1779 Sir Gaernarfon benywaidd
1375 Thomas Edwards geiriadurwr 1779 1858-06-04 Llaneurgain Mynwent Highgate, Llundain gwrywaidd
1376 Robert Humphreys gweinidog Wesleaidd (1779 -1832) 1779 1832-08-31 Llanelidan gwrywaidd
1377 William Hughes peiriannydd (1779-1836) 1779 1836 Pen-y-clawdd gwrywaidd
1378 Thomas Powell perchennog pyllau glo 1779-01-06 1863-03-24 Trefynwy gwrywaidd
1379 David Williams
gweinidog gyda'r Annibynwyr (1779-1874) (1779-1874) 1779-01-27 1874-08-20 Llanwrtyd gwrywaidd
1380 John James y gweinidog Undodaidd cyntaf yn sir Aberteifi, ac ysgolfeistr (1779-1864) 1779-02-17 1864-09-01 Llangeler gwrywaidd
1381 Richard Newcome
clerigwr (1779 -1857) 1779-03-08 1857-08-07 Gresffordd gwrywaidd
1382 Rowland Williams clerigwr 1779-03-27 1854-12-28 Mallwyd gwrywaidd
1383 James Hughes
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, bardd, ac esboniwr Beiblaidd 1779-07-03 1844-11-02 Ciliau Aeron Bunhill Fields gwrywaidd
1384 Charles Norris
arlunydd ac ysgythrwr 1779-08-24 1858-10-16 Marylebone Dinbych-y-pysgod gwrywaidd
1385 John Evans
offeiriad a gweinidog Methodistaidd 1779-10 1847-10-06 Pencader gwrywaidd
1386 William Evans gweinidog Wesleaidd (1779–1854) 1779-10-25 1854-07-30 Caernarfon gwrywaidd
1387 Hugh Pugh gweinidog gyda'r Annibynwyr 1779-11-22 1809-10-28 Brithdir, Gwynedd gwrywaidd
1388 John Jenkins gweinidog gyda'r Bedyddwyr Neilltuol, diwinydd, golygydd a chyhoeddwr (1779 -1853) 1779-11-28 1853-06-05 Llangynidr Capel Hengoed, Gelligaer gwrywaidd
1389 David Morgan
gweinidog gyda'r Annibynwyr a hanesydd 1779-12 1858-07-14 Llanfihangel y Creuddyn gwrywaidd
1390 Absalom Roberts bardd a chasglŵr penillion telyn 1780 1864 Trefriw gwrywaidd
1391 Richard Jones
pregethwr teithiol gyda'r Annibynwyr (1780-1853) 1780 1853-02-18 Llwyngwril gwrywaidd
1392 Robert Saunderson argraffydd a chyhoeddwr 1780 1863-12-13 gwrywaidd
1393 Dic Aberdaron
ieithydd 1780 1843-12-18 Aberdaron gwrywaidd
1394 Thomas Prothero cyfreithiwr, perchennog glofeydd, a dinesydd dylanwadol yng Nghasnewydd, Mynwy 1780 1853-04-24 Brynbuga gwrywaidd
1395 Michael Roberts gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1780 1849-01-29 Llanllyfni gwrywaidd
1396 David George Jones gof 1780 1879 gwrywaidd
1397 James Cotton deon eglwys gadeiriol Bangor ac addysgydd 1780-02-10 1862-05-28 gwrywaidd
1398 Morris Davies
bardd (Meurig Ebrill) 1780-04 1861-09-26 Llanfachreth Llanfachreth gwrywaidd
1399 Angharad Llwyd
hynafieithydd Cymreig 1780-04-15
1780
1866-10-16 Caerwys benywaidd
1400 Syr Thomas Frankland Lewis, Barwnig 1af
gwleidydd 1780-05-14 1855-01-22 Middlesex gwrywaidd
1401 Wyndham Lewis A.S. 1780-10-07 1838-03-14 Mynwent Kensal Green gwrywaidd
1402 Thomas Powell gweinidog Annibynnol ac awdur (geni 1781) 1781 1842-02-04 Trecastell gwrywaidd
1403 John Davies
un o arweinwyr lleyg amlycaf y Methodistiaid Calfinaidd yn ei ddydd (1781-1848) 1781 1848-06-12 y Bala gwrywaidd
1404 William Williams o'r Wern
gweinidog gyda'r Annibynwyr 1781 1840-03-17 Llanfachreth Capel Cymraeg Wern gwrywaidd
1405 Francis Hiley
gweinidog y Bedyddwyr (1781 -1860) 1781 1860-10-14 Llanwenarth gwrywaidd
1406 Evan Jenkins emynydd (1781 -1863) 1781 1863-04-04 Llansamlet gwrywaidd
1407 Robert Thomas
argraffydd a chyhoeddwr 1781-11 1860-07-01 Llanymynech gwrywaidd
1408 Ebenezer Richard
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1781-12-05 1837-03-09 Trefin gwrywaidd
1409 Robert Williams cyfansoddwr yr emyn-dôn "Llanfair 1782 1818-07-15 Llanfechell gwrywaidd
1410 David John gweinidog gyda'r Undodwyr, Siartydd, a gof wrth ei alwedigaeth (1782? -1853) 1782 1853-01-15 gwrywaidd
1411 Edward Jones gweinidog (1782 -1855) 1782 1855-07-22 Llandysilio-yn-Iâl gwrywaidd
1412 William Nott
milwr 1782-01-20 1845-01-01 Castell-nedd gwrywaidd
1413 James Griffiths gweinidog gyda'r Annibynwyr (1782-1858) 1782-08-02 1858-04-11 Meidrim gwrywaidd
1414 David Rowland(S) clerigwr 1782-08-25 1820-01-07 Ffos-y-ffin gwrywaidd
1415 John Jeremy pregethwr ac ysgolfeistr (1782-1860) 1782-10-28 1860-11-15 Caerfyrddin gwrywaidd
1416 William Lloyd milwr ac un o'r Ewropeaid cyntaf i esgyn i ben unrhyw fynydd eiraog yn yr Himalaya 1782-12-29 1857-05-16 Wrecsam gwrywaidd
1417 John Davies peiriannydd, saer, gof, gwneuthurwr clociau, bardd a cherddor 1783 1855-09-20 Llanbrynmair gwrywaidd
1418 Samuel Griffiths
gweinidog Annibynnol (1783-1860) 1783 1860-07-04 Clydau gwrywaidd
1419 William Morris
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1783 1861-12-08 Cilgerran gwrywaidd
1420 David Rogers gweinidog Wesleaidd ac awdur 1783 1824-01 Llanfair Dyffryn Clwyd gwrywaidd
1421 Thomas Richard gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1783-02-11 1856-01-03 Trefin gwrywaidd
1422 Cadwaladr Jones
gweinidog gyda'r Annibynwyr a golygydd cyntaf (1783-1867) 1783-05 1867 Llanuwchllyn gwrywaidd
1423 John Pugh cyfreithiwr a bardd 1783-08
1783
1839-02-16
1839
Llangelynnin gwrywaidd
1424 Samuel Rush Meyrick
hynafiaethydd 1783-08-26 1848-04-02 Llundain gwrywaidd
1425 Edward Morgan clerigwr efengylaidd, cofiannydd a chroniclydd ffeithiau pwysig ynglŷn â'r diwygiad Methodistaidd yng Nghymru (1783 -1869) 1783-11-07 1869-06 Y Pîl gwrywaidd
1426 William Pugh
meistr tir o dueddiadau Radicalaidd, a symbylydd masnach a diwydiant 1783-12-26
1783
1842-03-04 Aberriw gwrywaidd
1427 John Davies bardd, golygydd, a hyrwyddwr mudiad y cymdeithasau cyfeillgar 1784 1864-06-20 Llanwrthwl gwrywaidd
1428 William Jones gweinidog gyda'r Annibynwyr, a diwinydd 1784 1847-06-05 y Bala gwrywaidd
1429 Walter Coffin arloesydd glofeydd 1784 1867-02-15 Pen-y-bont ar Ogwr gwrywaidd
1430 John Bulmer
gweinidog Annibynnol (1784 -1857) 1784 1857-11-26 Swydd Efrog gwrywaidd
1431 Jedediah Richards emynydd, a llyfrwerthwr teithiol, cymeriad hynod 1784 1838-03-09 gwrywaidd
1432 Joseph Tregelles Price Crynwr a meistr gwaith haearn 1784-01-17 1854-12-29 Cernyw gwrywaidd
1433 Richard Ellis swyddog cyllidfa a cherddor (1784-1824) 1784-01-24 1824-12-10 Llansadwrn gwrywaidd
1434 John Frost
siartydd 1784-05-25 1877-07-27 Casnewydd Eglwys y Drindod a St Edmwnd, Bryste gwrywaidd
1435 David Owen
amaethwr a bardd 1784-06 1841-01-17 Llanystumdwy gwrywaidd
1436 Hugh Carter gweinidog Wesleaidd Cymreig 1784-06-15 1855-09-08 Cymru gwrywaidd
1437 William Roberts
gweinidog gyda'r Methodistiaid 1784-09-19 1864-07-19 gwrywaidd
1438 John Davies gweinidog Wesleaidd (1784-1845) 1784-10-07 1845-12-21 gwrywaidd
1439 John Harries astrolegydd a meddyg (1785-1839) 1785 1839-05-11
1839
Cwrt-y-cadno gwrywaidd
1440 William Owen hynafiaethydd 1785 1864-02-15 Biwmares gwrywaidd
1441 David Hughes clerigwr ac awdur 1785 1850-04-11 Trefilan gwrywaidd
1442 Richard Jones bardd gyda'r enw barddol Gwyndaf Eryri 1785 1848-06-21 gwrywaidd
1443 Thomas Blayney telynor (1785-?) 1785 Llanllwchaearn gwrywaidd
1444 Hector Morgan clerigwr ac awdur gweithiau diwinyddol 1785 1850
1850-12-23
Llundain gwrywaidd
1445 Edward Herbert, 2ail Iarll Powis
arglwydd a gwleidydd Prydeinig 1785-03-22 1848-01-17 Sir Drefaldwyn gwrywaidd
1446 Richard Newell amaethwr a phregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1785-03-23 1852-06-22 Aberhafesb gwrywaidd
1447 William Davies
gweinidog Wesleaidd a chenhadwr 1785-10-12 1851-02-09 Llandyrnog gwrywaidd
1448 William Bruce Knight
offeiriad eglwysig 1785-12-24 1845-08-08 Braunton gwrywaidd
1449 John Humphreys Parry Newyddiadurwr a golygydd o Gymro 1786 1825-02-12 Yr Wyddgrug gwrywaidd
1450 Edward Anwyl gweinidog Wesleaidd 1786
1786-04
1857-01-23 Llanegryn gwrywaidd
1451 William Lloyd cerddor 1786 1852-06-07 Llaniestyn gwrywaidd
1452 John Jones
clerigwr a hynafiaethydd 1786 1863-02-12 Machynlleth gwrywaidd
1453 William Edwards bardd (1786 -1857) 1786 1857-10-03 Llanberis gwrywaidd
1454 George Thomas awdur barddoniaeth ffug-arwrol a dychanol yn ymwneuthur â sir Drefaldwyn (1786 -1859) 1786 1859-08-30 Wollerton gwrywaidd
1455 Thomas Morris gweinidog gyda'r Bedyddwyr (1786 -1846) 1786-02-10 1846-11-04 Llandeilo gwrywaidd
1456 Evan Harries
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1786-1861) 1786-03-07 1861-11-20 gwrywaidd
1457 John Philip Davies gweinidog gyda'r Bedyddwyr, esboniwr, diwinydd (1786 -1832) 1786-03-09 1832-08-23 gwrywaidd
1458 John Jones
argraffydd a dyfeisiwr 1786-05-07 1865-03-19 Trefriw gwrywaidd
1459 Ellis Evans
gweinidog gyda'r Bedyddwyr ac awdur (1786-1864) 1786-06-22 1864-03-28 Llanuwchllyn gwrywaidd
1460 John Thomas (Siôn Wyn o Eifion)
bardd 1786-09-17 1859-07-08 Chwilog gwrywaidd
1461 John Hughes
archddiacon Ceredigion, clerigwr efengylaidd, a llenor 1787 1860-11-01 Llandre gwrywaidd
1462 David James cerddor 1787 1862 Sir Benfro gwrywaidd
1463 David Morris pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, cyhoeddwr gweithiau "Pantycelyn 1787 1858-06-19 Llandybïe gwrywaidd
1464 Joseph Jones llenor a stiward gweithfeydd (1787?-1856) 1787 1856-03-23 Amlwch gwrywaidd
1465 Michael Jones
gweinidog gyda'r Annibynwyr ac athro cyntaf Coleg Annibynnol y Bala (1787 -1853) 1787 1853-10-27 Neuadd-Lwyd gwrywaidd
1466 Owen Jones
hyrwyddwr ysgolion Sul (1787 -1828) 1787-02-16 1828-12-04 Tywyn gwrywaidd
1467 David Davies Evans gweinidog y Bedyddwyr, a golygydd (1787-1858) 1787-03-27 1858-08-29 Sir Aberteifi Capel Bedyddwyr Pont-rhyd-yr-ynn gwrywaidd
1468 Elijah Waring
awdur 1787-04-14 1857-03-29 Alton gwrywaidd
1469 Lot Hughes
gweinidog Wesleaidd a hanesydd 1787-05-20 1873-07-13 Abergele gwrywaidd
1470 Richard Jones argraffydd a chyhoeddwr llyfrau (1787 -1855?) 1787-05-26 1855 Y Bont-ddu gwrywaidd
1471 David Gravell amaethwr, meddyg llysiau, a chyhoeddwr llyfrau; (1787-1872) 1787-06-03 1872-08-15 Llandyfaelog gwrywaidd
1472 William Conybeare
clerigwr a daearegwr 1787-06-07 1857-08-12 Horsham Mynwent Brompton, Llundain gwrywaidd
1473 Taliesin Williams bardd ac awdur 1787-07-09
1787-07-07
1847-02-16 Carchar Caerdydd Trefflemin gwrywaidd
1474 Thomas Price
clerigwr a hanesydd 1787-10-02 1848-11-07 Llanfihangel Bryn Pabuan gwrywaidd
1475 John Davies cyfansoddwr a aned yn 1787 1787-11-13 1855-04-27 Treforus gwrywaidd
1476 John Jones a brydyddai yn Saesneg 1788 1858-06-19 Llanasa gwrywaidd
1477 William Morgan Kinsey clerigwr, teithiwr, ac awdur 1788 1851-04-06 Y Fenni gwrywaidd
1478 David Jones gweinidog gyda'r Annibynwyr (1788-1859) 1788 1859-04-29 Llanfihangel-Cilfargan gwrywaidd
1479 John Owen clerigwr ac awdur 1788 1867-07-31 Llanfihangel Ystrad gwrywaidd
1480 Benjamin Jones bardd, llenor, a Bedyddiwr pybyr (1788 -1841) 1788 1841-02-19 Caergybi gwrywaidd
1481 David Marks cerddor (1788 -1871) 1788 1871-10-03 Cilrhedyn gwrywaidd
1482 Humphrey Gwalchmai gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1788 -1847) 1788 1847-03-29 Dolgar gwrywaidd
1483 Evan Lewis gweinidog ymneilltuol (1788? -1864) 1788 1864-07-28 Cwm Gwanas gwrywaidd
1484 William Owen prifathro a cherddor 1788 1838-10-08 Clynnog Fawr gwrywaidd
1485 William Williams
aelod seneddol 1788-02-12 1865-04-26 Llanpumsaint Mynwent Kensal Green gwrywaidd
1486 Daniel Jones gweinidog gyda'r Bedyddwyr (1788 -1862) 1788-02-24 1862-12-31 Llanymddyfri gwrywaidd
1487 Edward Pryce Owen
clerigwr ac arlunydd 1788-03-03 1863-07-15 gwrywaidd
1488 William Crawshay II
metelegwr (1788-1867) 1788-03-27 1867-08-04 Pendeulwyn gwrywaidd
1489 David Lewis Jones gweinidog Ariaidd ac athro coleg (1788-1830) 1788-04-08 1830-09-08 Llanpumsaint gwrywaidd
1490 Samuel Davies gweinidog gyda'r Methodistiaid Wesleaidd (1788 -1854) 1788-06-09 1854-05-07 Cilcain gwrywaidd
1491 John Montgomery Traherne hynafiaethydd 1788-10-05 1860-02-05 Coedarhydyglyn gwrywaidd
1492 Griffith Davies
Mathemategwr o Gymro 1788-12-05 1855-03-25 Llandwrog gwrywaidd
1493 William Griffiths
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1788-12-21 1861-07-21 Clydau gwrywaidd
1494 Lewis Powell
gweinidog gyda'r Annibynwyr 1788-12-27 1869-09-16 Defynnog gwrywaidd
1495 Hugh Jones
llenor 1789 1858-05-25 Llanerfyl gwrywaidd
1496 James Spooner peiriannydd 1789 1856-08-18 Porthmadog gwrywaidd
1497 David Jones gweinidog gyda'r Bedyddwyr, a hanesydd (1789?-1841) 1789 1841-07-26 Caerfyrddin Tredegar gwrywaidd
1498 William Owen pregethwr gyda'r Bedyddwyr, ysgolfeistr, ac almanaciwr 1789 1841-10-15 Abergwaun gwrywaidd
1499 John Herring gweinidog y Bedyddwyr (1789 -1832) 1789-02-08 1832-04-02 Trallwng, Pontypridd gwrywaidd
1500 John Francis melinydd a cherddor 1789-03-20 1843-08-19 Pwllheli gwrywaidd
1501 Ellis Owen
amaethwr, hynafiaethydd, a bardd 1789-03-31 1868-01-27 Eifionydd gwrywaidd
1502 Richard Roberts
dyfeisydd 1789-04-22 1864-03-11 Llanymynech Mynwent Kensal Green gwrywaidd
1503 Betsi Cadwaladr
gweinyddes yn y Crimea 1789-05-24 1860-07-17 Llanycil Mynwent Abney Park, Llundain benywaidd
1504 John Breese gweinidog gyda'r Annibynwyr 1789-09 1842-08-08 Llanbrynmair gwrywaidd
1505 Richard Williams (Dic Dywyll) bardd (c.1790-c.1865 ) 1790 1865 Amlwch gwrywaidd
1506 Hugh Hughes
arlunydd ac awdur 1790 1863-03-11 Llandudno gwrywaidd
1507 William Edwards bardd Cymraeg 1790 1855 Caerwys gwrywaidd
1508 George Insole
perchennog glofeydd 1790 1851-01-01 Caerwrangon gwrywaidd
1509 John Owens sefydlydd "Owens College," a dyfodd yn Brifysgol Manceinion 1790 1846-07-29 Manceinion gwrywaidd
1510 Ebenezer Morris
clerigwr (1790 -1867) 1790 1867-04-18 Llandyfriog gwrywaidd
1511 Evan Jones y diwethaf o siapanwyr Brynbuga (1790-1860) 1790 1860-03-12 gwrywaidd
1512 Hugh Evans milfeddyg a cherddor (1790 -1853) 1790 1853-01-20 Betws Gwerful Goch gwrywaidd
1513 Robert Davies blaenor Methodist (1790 -1841) 1790 1841-05-17 Machynlleth gwrywaidd
1514 William Thomas bardd 1790 1861-09-08 gwrywaidd
1515 Thomas Jeffery Llewelyn Prichard actor a aned yn 1790 1790 1875-11-24
1862
gwrywaidd
1516 John Rhaiadore Evans llawfeddyg (1790?-1850?) 1790 1850 Llanrhaeadr-ym-Mochnant gwrywaidd
1517 Richard Williams bardd a datganwr 1790 1839-06-20 Aberdâr gwrywaidd
1518 Owen Williams
hynafiaethydd 1790-01-10 1874-10-03 Waunfawr gwrywaidd
1519 William Davies Evans
dyfeisiwr symudiad agoriadol mewn gwyddbwyll 1790-01-27 1872-08-03 Penfro gwrywaidd
1520 Thomas Rhys Davies gweinidog y Bedyddwyr 1790-05-19 1859-06-26 Cilgerran gwrywaidd
1521 Richard Humphreys
gweinidog 1790-06 1863-02-15 Dyffryn Ardudwy gwrywaidd
1522 David Elias gweinidog ac athro ysgol 1790-06-16 1856-05-29 Aber-erch gwrywaidd
1523 John Gibson
cerflunydd 1790-06-19 1866-01-27 Conwy Mynwent Protestanaidd Rhufain gwrywaidd
1524 James Williams offeiriad 1790-07-26 1872-03-24 gwrywaidd
1525 William Jones gweinidog a hanesydd y Bedyddwyr (1790-1855) 1790-08-01 1855-05-17 Llangadog gwrywaidd
1526 William Probert gweinidog gyda'r Undodiaid 1790-08-11 1870-04-01 Castell-paen Egerton gwrywaidd
1527 Edward Jones gweinidog gyda'r M.C. (1790 -1860) 1790-09-11 1860-08-29 Llandre gwrywaidd
1528 Thomas Vowler Short
esgob Llanelwy 1790-09-16 1872-04-13 Dawlish gwrywaidd
1529 John Jones
argraffydd a chyhoeddwr (1790 -1855) 1790-09-29 1855-01-08 Llansanffraid Glan Conwy gwrywaidd
1530 Kenny Meadows
darluniwr 1790-11-01 1874-08 gwrywaidd
1531 Stephen Davies bardd (1790 -1858) 1790-11-08 1858-04-06 Prestatyn gwrywaidd
1532 John Evans bardd, a phregethwr gyda'r enwad Wesleaidd 1790-11-22 1856-05-02 Ysgeifiog gwrywaidd
1533 John Hughes cerddwr Cymraeg 1791 gwrywaidd
1534 Robert Everett
gweinidogion gyda'r Annibynwyr 1791-01-02 1875-02-25 Gronant gwrywaidd
1535 David Davies tiwtor a gweinidog (1791-1864) 1791-02 1864-07-31 Aberaeron gwrywaidd
1536 Edmund Evans pregethwr Wesleaidd (1791 -1864) 1791-07-09 1864-10-09 Llandecwyn gwrywaidd
1537 David Davies
meddyg 1792 1865-05-02 Biarritz gwrywaidd
1538 John Lloyd ysgolfeistr a bardd 1792 1834-08-03 Ceidio gwrywaidd
1539 Daniel Evans
offeiriad a bardd 1792 1846-03-28
1846
Llanfihangel Ystrad gwrywaidd
1540 David Griffith gweinidog gyda'r Annibynwyr (1792 or 1794 -1873) 1792 1873-02-27 Abergwili gwrywaidd
1541 Edward Turner paffiwr (1792 -1826) 1792 1826-04 Llundain gwrywaidd
1542 Thomas Elias gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, ac emynydd (1792 -1855) 1792 1855-03-14 gwrywaidd
1543 Charles John Salusbury clerigwr a hynafiaethydd 1792 1868 gwrywaidd
1544 Benjamin Price
gweinidog gyda'r Bedyddwyr a llenor 1792 1854-06-25 Llanwenarth gwrywaidd
1545 John Jones clerigwr a llenor 1792-02-10 1852-05-02 y Bala gwrywaidd
1546 John Williams clerigwr, ysgolhaig, ac athro 1792-04-11 1858-12-27 Ystrad Meurig gwrywaidd
1547 Thomas Phillipps
hynafiaethydd, casglwr llawysgrifau, dogfennau, llyfrau, etc. 1792-07-02
1792
1872-02-06
1872
Manceinion Church of St Eadburgha, Broadway gwrywaidd
1548 Aneurin Owen
hanesydd ac ysgolhaig Cymreig a golygydd cyfreithiau Hywel Dda 1792-07-23 1851-07-17 gwrywaidd
1549 Owen Owens gweinidog gyda'r Annibynwyr ac ysgolfeistr (1792-1862) 1792-08-21 1862-10-13 Dolgellau Nannerch gwrywaidd
1550 David Griffiths
cenhadwr 1792-12-20 1863-03-21 Sir Gaerfyrddin gwrywaidd
1551 David Jones gweinidog yng nghyfundeb yr iarlles Huntingdon, ieithydd medrus, ac un o awduron 1793 1825-09-01 Llanfihangel-ar-Arth gwrywaidd
1552 Samuel Evans golygydd (1793-1856) 1793 1856-08-30 Sanclêr Capel y Bedyddwyr Cymraeg, Tabernacl, Caerdydd gwrywaidd
1553 Willam Howell Lewis gweinidog Annibynnol 1793 1868 Caerfyrddin gwrywaidd
1554 David Williams awdur (1793?-1845) 1793 1845-05-01 Glandŵr gwrywaidd
1555 Owen Owen Roberts meddyg a diwygiwr cymdeithasol 1793-01-17 1866-01-31 Eglwysbach gwrywaidd
1556 John Lewis cenhadwr gyda'r Wesleaid (1793 -1816) 1793-01-23 1816-07-17 Talsarn, Ceredigion gwrywaidd
1557 Daniel Rees clerigwr ac emynydd 1793-02-08 1857-06-13 gwrywaidd
1558 Lewis Jones clerigwr (1793 -1866) 1793-02-14 1866-08-26 gwrywaidd
1559 Lewis Lewis ymgyrchydd a glöwr (m. 1848) 1793-03-21 Penderyn gwrywaidd
1560 David Evans lliwiedydd gwydr (1793 -1861) 1793-04-21 1861-11-17 Llanllwchaearn gwrywaidd
1561 John Propert
meddyg, sylfaenydd y Medical Benevolent College, Epsom (1793 -1867) 1793-07-19 1867-09-08 Llangoedmor gwrywaidd
1562 Evan Jones gweinidog Bedyddwyr a llenor (1793-1855) 1793-08-26 1855-12-01 Llanddoged gwrywaidd
1563 Felicia Hemans
bardd 1793-09-25 1835-05-16 Lerpwl benywaidd
1564 Maria James bardd 1793-10-11 1868-09-11 Cymru Rhinebeck Cemetery benywaidd
1565 Richard Hughes argraffydd a chyhoeddwr 1794 1871-01-12 Wrecsam gwrywaidd
1566 David Hughes bardd a chyhoeddwr 1794 1862 Bryneglwys Llansanffraid Glyndyfrdwy gwrywaidd
1567 Hugh Pugh capten llong' 1794 1865-08-10 Lerpwl gwrywaidd
1568 Cadwaladr Jones saer maen a cherddor (1794 -1883) 1794 1883-01-03 Trawsfynydd gwrywaidd
1569 Charles Nice Davies gweinidog ac athro Annibynnol (1794-1842) 1794 1842-06-22 Gent gwrywaidd
1570 David Parry clerigwr (1794 -1877) 1794 1877-10-22 gwrywaidd
1571 Evan Davies gweinidog (1794 -1855) 1794 1855-03-01 Llanbrynmair gwrywaidd
1572 Ishmael Jones
gweinidog (1794 -1876) 1794 1876-09-09 Ponciau gwrywaidd
1573 Morgan Howells
gweinidog gyda'r Methodistiaid (1794 -1852) 1794 1852-03-21 gwrywaidd
1574 Owen Owens prif ddyn y "Wesle Bach (1794 -1838) 1794 1838-03-10 gwrywaidd
1575 Stephen Llwyd cerddor (1794 -1854) 1794 1854-04 Nanhyfer gwrywaidd
1576 Thomas William Jenkyn
gweinidog ac athro diwinyddol gyda'r Annibynwyr (1794 -1858) 1794 1858-05-26 Merthyr Tudful gwrywaidd
1577 David Johns cenhadwr 1794 1843-08-06 Llanina gwrywaidd
1578 David Davies gweinidog ac athro gyda'r Bedyddwyr (1800?-1856) 1794-03-02 1856-03-19 gwrywaidd
1579 Rees Howell Gronow
sgrifennwr atgofion 1794-05-07 1865-11-22 Sir Forgannwg gwrywaidd
1580 David Thomas
un o arloeswyr y diwydiant haearn yn U.D.A. 1794-11-03 1882 Llangatwg gwrywaidd
1581 Evan Jenkins offeiriad ac ysgolfeistr 1794-11-10 1849-09-23 Llangeitho gwrywaidd
1582 John Davies gweinidog Undodaidd ac ysgolfeistr (1795-1858) 1795 1858-04-19 gwrywaidd
1583 Rhys Davies peiriannydd a diwydiannwr 1795-01 1838-09-09 Llangynidr gwrywaidd
1584 Zephaniah Williams
Siartydd 1795 1874-05-08 Argoed gwrywaidd
1585 David Rowland gweinidog hynod gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1795 1862-02-24 y Bala gwrywaidd
1586 John Richards bardd 1795 1864-11-17 gwrywaidd
1587 Evan Thomas bardd, teiliwr wrth ei grefft 1795 1867-10-02 Llandysul gwrywaidd
1588 John Thomas cerddor Cymraeg 1795 1871-06-30 fermdy Pibwr Lwyd gwrywaidd
1589 Evan Griffiths gweinidog Annibynnol 1795-01-18 1873-08-31 Pen-y-bont ar Ogwr Sgeti gwrywaidd
1590 Evan Evans
offeiriad a bardd 1795-04-20 1855-01-21 Tan-y-Celyn gwrywaidd
1591 William Evans
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1795–1891) 1795-06-30 1891-02-14 Llantrisant gwrywaidd
1592 Maria Jane Williams
cerddor 1795-10-04 1873-11-10 Aberpergwm benywaidd
1593 William Ellis Jones
bardd a llenor 1795-10-09 1848-03-27 Aber-erch gwrywaidd
1594 Henry Hey Knight clerigwr a hynafiaethydd (1795-1857) 1795-10-22 1857-09-30 Tewkesbury gwrywaidd
1595 John Davies offeiriad ac athronydd 1795-12 1861-10-21 Llanddewi Brefi gwrywaidd
1596 Thomas Taylor Griffith meddyg a hynafiaethydd (1795-1876) 1795-12-11 1876-07-06 gwrywaidd
1597 Mary Owen
emynyddes (1796-1875) 1796 1875-05-26 Llansawel benywaidd
1598 Richard Roberts telynor Cymreig (1796–1855) 1796 1855-06-28 Ardudwy gwrywaidd
1599 David Williams gweinidog gyda'r Bedyddwyr 1796-01 1823-01-10 Llanwnnen gwrywaidd
1600 Thomas Bevan cenhadwr o dan Gymdeithas Genhadol Llundain 1796 1819-01-31 Neuadd-Lwyd gwrywaidd
1601 David Owen pregethwr (1796-1866) 1796 1866 Llanpumsaint gwrywaidd
1602 Robert Edwards cerddor (1796 -1862) 1796 1862 gwrywaidd
1603 Eliza Constantia Campbell awdur 1796-01-08 1864 benywaidd
1604 John Evans
ysgolfeistr 1796-02-07 1861-04-02 Blaenplwyf gwrywaidd
1605 John Hughes
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, ac awdur 1796-02-11 1860-08-08 Wrecsam gwrywaidd
1606 Hugh Williams cyfreithiwr a therfysgwr politicaidd (1796 -1874) 1796-02-18 1874-10-19 Machynlleth gwrywaidd
1607 John Jones
pregethwr amlwg a grymus neilltuol, a gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 1796-03-01 1857-08-16 Dolwyddelan gwrywaidd
1608 Edward Davies gweinidog ac athro Annibynnol 1796-03-13 1857-02-25 Aston gwrywaidd
1609 John Prichard
gweinidog ac athro gyda'r Bedyddwyr 1796-03-25
1796
1875-09-07
1875
gwrywaidd
1610 Humphrey Bromley pregethwr Undodaidd 1796-05-17 1876-12-13 Llanrhaeadr-ym-Mochnant gwrywaidd
1611 David Jones
cenhadwr 1796-07 1841-05-01 Pen-rhiw gwrywaidd
1612 Robert Thomas
pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a "chymeriad (1796 -1866) 1796-08-28 1866-12-16 Betws-y-coed gwrywaidd
1613 John Mytton
heliwr a "chymeriad 1796-09-30 1834-03-29 Neuadd Halston, Croesoswallt Neuadd Halston, Croesoswallt gwrywaidd
1614 Morris Davies
llenor, awdurdod ar emynyddiaeth, a cherddor 1796-10 1876-09-10 Mallwyd gwrywaidd
1615 John Blackwell
offeiriad a bardd 1797 1840-05-19 Yr Wyddgrug gwrywaidd
1616 Thomas (Jeremy) Griffiths gweinidog Undodaidd ac ysgolfeistr (1797? -1871) 1797 1871-01-19 Llechryd gwrywaidd
1617 Connop Thirlwall
esgob Tyddewi 1797-01-11 1875-07-27 Stepney gwrywaidd
1618 David Howell
gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd (1797 -1873) 1797-03-31 1873-08-04 Sir Gaerfyrddin gwrywaidd
1619 Edward Price
gweinidog (1797 -1887) 1797-04-01 1887-01-30 Llangwm gwrywaidd
1620 William Bulkeley Hughes
cyfreithiwr a gwleidydd 1797-07-26 1882-03-08 gwrywaidd
1621 John Iltyd Nicholl
gwleidydd ac AS o Gaerdydd 1797-08-21 1853-01-27 Llan-faes gwrywaidd
1622 Rees Jones Bardd gwlad o Geredigion 1797-10-08 1844-0